Populaire Columns


 • Alles wordt nieuw

  Het grote misverstand van spirituele vernieuwing is dat het om een vergeestelijking gaat die gemakkelijk wordt ervaren als zweverigheid. In wezen gaat het echter om de concrete realiteit, om een andere manier van kijken naar deze realiteit en de innerlijke kracht ervan ontdekken. Lees verder

 • Crisis als kans

  De crisis dwingt de regering tot radicale bezuinigingen die menigeen tot wanhoop drijft. Bezuiniging vraagt altijd offers. Pijnlijke ingrepen zijn niet te ontkomen. In een crisis wordt er veel onmogelijk maar er blijft ook nog veel over wat wel mogelijk is maar niet als mogelijk wordt gezien. Het Grieks kent het woord Kairos in de betekenis van Krisis als kans. Elke Crisis is ook een kans en is er nog veel mogelijk, vooral op kleinschalig niveau. Lees verder

 • Het gaat niet om geld maar om mensen

  In deze tijd van crisis wordt er voortdurend gedacht en gesproken over manieren om het geld te saneren. Het is inderdaad de geldsector die de crisis heeft veroorzaakt en het is belangrijk daar aandacht aan te besteden. Maar het zijn de mensen die het moeten herstellen en mensen die er het slachtoffer van zijn. Vernieuwing is ondenkbaar zonder mensen. Lees verder

 • De crisis biedt nieuwe kansen

  Ondanks de crisis wil ik toch graag onze lezers en een hoopvol nieuw jaar toewensen. Mijn optimisme, ook in het zakendoen, komt ook voort uit mijn 30 jarige ervaring op Nyenrode. Lees verder

 • Dictatuur van de bureaucratie

  Iedereen is zich bewust van de economische crisis en allen zijn we op zoek naar een oplossing. Het politieke beleid werkt vooral aan bezuinigingen. Deze eenzijdige aanpak werkt averechts omdat daarmee de eigen creativiteit en verantwoordelijkheid van de mensen sterk  beperkt wordt. Lees verder

 • Is er echt herstel?

  Vernieuwing gaat altijd om mensen. De internationale bank, IMF, geeft ons hoop op herstel van de crisis, want de wereldeconomie is zich aan het herstellen. Maar is er echt herstel? Daar twijfel ik aan. Er is inderdaad vernieuwing, maar er wordt gewerkt aan vernieuwing van de economische machinerie waar de mens een machineonderdeel van is. Lees verder

 • Fouten worden er altijd gemaakt

  Het is voor velen onbegrijpelijk dat er ondanks de strenge controlesystemen toch telkens weer grote fouten worden gemaakt, zelfs door instanties die geen fouten mogen maken als de rechtspraak, politie, medici en zelfs de kerk. Lees verder

 • Alles moet groter

  Alles moet groter en kleine eenheden moeten fuseren, want dat is goedkoper en effici├źnter. Men gelooft erin en het streven naar grootschaligheid is een gebruikelijke gang van zaken bij het management. Het is goedkoper zegt men. Het verbetert de kwaliteit. Specialisatie is alleen haalbaar bij grootschaligheid. Nog beter is een landelijke controle want dan is kwaliteit gegarandeerd. Het klinkt inderdaad mooi maar de praktijk leert ons dat kleinschaligheid beter werkt, vaak goedkoper is en vaak ook hoge kwaliteit levert. Lees verder

 • Crisismanagement

  Er zijn geluiden van hoop op spoedig herstel van de crisis, maar er wordt ook gezegd dat de crisis nog lange tijd kan duren. Niemand weet het. Wel wordt er hard aan het herstel gewerkt, en wel langs twee richtingen. Lees verder

 • De zorgsector in de zorgen

  Niet alleen de banken maar ook de zorgsector zit in een crisis. Niet alleen als gevolg van medische missers of gebrek aan geld, maar vooral door een crisis in het management ervan. Lees verder