21 november 2018

De natuur is menselijk

Menselijk leven komt voort uit de natuur. Er wordt veel gesproken en gepubliceerd over het klimaat en de natuurvervuiling, maar dit gebeurt voornamelijk aan de hand van wetenschappelijke analyses van klimatologische factoren. Veel minder komt de wezenlijke verbondenheid van ons menselijk leven met de natuur aan de orde. Dat de mensen onderdeel zijn van de natuur wordt vaak vergeten.

Heeft het kind nog rechtsbescherming?

Ik schrok van het onheilspellende bericht dat het aantal dodelijke slachtoffers van kindermishandeling niet is gedaald. Hoe is het mogelijk dat nog zoveel ouders dit hun kinderen aandoen zonder dat de overheid daar iets tegen kan doen. De jeugdzorg is nog steeds een zorgenkind en daar heeft men nog geen greep op de kindermishandeling.

Kinderen zijn onze toekomst

In Nederland is er veel aandacht voor opvoeding en onderwijs. Dat is meestal niet vanzelfsprekend in een cultuur waar geld en economie allesbepalend is. Goede zorg voor het kind is ook de belangrijkste investering in duurzaamheid. Hoewel steeds meer mensen het belang daarvan inzien, speelt duurzaamheid nog vaak een ondergeschikte rol bij het maken van economische keuzes.

We willen altijd groeien

Grootschaligheid is tegenwoordig een ideaal, maar we zien ook hoe de meeste pogingen in deze richting falen. Gelukkig komt er een kentering. Elk levend wezen groeit en streeft naar grootschaligheid. Dat zien we in de natuur in haar streven naar duurzaamheid. Alle levende wezens planten zich voort en streven naar samenhang met soortgenoten en andere wezens om te blijven voortbestaan.

Van wie is het aardgas?

De aardgaswinning roept problemen op en de staat wordt aansprakelijk gesteld. Is dat juist? Wie is verantwoordelijk voor de aardbevingen en de eventuele rampen die nog kunnen komen? De minister heeft daar geen antwoord op en de lokale bevolking weet geen raad. Wat is de oplossing?

Recht op een thuis

Ik las in de krant dat ondanks alle inspanningen van corporaties en gemeenten het aantal huisuitzettingen nog steeds stijgt. Hierbij is coulance ver te zoeken. Het verhaal wordt verteld van iemand die op 5 december door Vestia uit zijn huis werd gezet waar hij al 35 jaar woonde. Hij had drie maanden zijn huur niet betaald en staat nu op straat, midden in de winter. Alles is volgens de standaardprocedures verlopen en de uitspraak van de rechter is nageleefd. Vestia, waarvan de leiding zelf in opspraak is, beroept zich erop rechtmatig jegens de huurders te handelen.

Obama blijft president

Het waren spannende uren voordat de uitslag van de verkiezingen Obama als nieuwe president aanwees. Wat mij trof was zijn toespraak, waarin hij het volk bedankte voor het gestelde vertrouwen in hem en vooral waarin hij zijn vrouw dankte voor haar grote steun bij zijn taak. Opvallend was dat zijn tegenstander Romney zijn echtgenote ook bedankte. Beide leiders benadrukten daarmee het grote belang van hun partners. Dit staat in groot contrast met de cultuur van het bedrijfsleven. Daar wordt het grote belang van de stakeholders voor een succesvol ondernemerschap benadrukt. Het gezin wordt bijna nooit genoemd als factor van belang.

Opnieuw aandacht voor het jeugdprobleem

Het jeugdprobleem is een urgent probleem. In de verkiezingstijd is de aandacht voor het onderwijs gelukkig versterkt. Wat eruit voortkomt is nog een vraag. Maar onderwijs vormt maar een deel van de jeugdzorg. Er is meer nodig voor het kind om kind te kunnen zijn en van zijn jeugd te kunnen genieten, ongeacht de politieke of religieuze afkomst.

Heeft de jeugd betekenis?

De duurzaamheid wordt momenteel vooral gericht op de natuur als het tehuis van de mens. Veel minder aandacht krijgen de jonge mensen. De zorg voor de jeugd en jong volwassenen vormt in het politieke beleid één van de vele gebieden waarop bezuinigd moet worden. Daarbij wordt vaak vergeten dat juist de jonge mensen de toekomst bepalen en daarmee de duurzaamheid.

Op duurzaamheid gericht onderwijs

Een crisis kenmerkt zich doordat vertrouwde zekerheden wegvallen. De verstandelijke berekenbaarheid van de situatie valt weg in de crisis en men raakt in paniek. Dat is op bijna alle niveaus herkenbaar, zoals bij de Europese samenwerking en in het politieke beleid door de onbeheersbaarheid van het bankwezen. Er is nieuw inzicht nodig om te beseffen wat er gaande is en waar het eigenlijk om gaat. Dat is de vraag van de zin van ons leven, een vraag die niet door het verstand alleen kan worden beantwoord.

Duurzaamheid gedragen door jonge mensen

De ouderen onder ons kunnen zich de naoorlogse crisis nog herinneren. Nederland lag in puin en alles moest opnieuw worden opgebouwd. Het waren vooral de jonge mensen die de energie opbrachten om geld te maken en iets groots op te bouwen. Deze generatie van vernieuwers is oud geworden en hun energiekracht is verzwakt. Ze beschikken wel over een rijke ervaring, maar de wereld verandert zo snel dat ze het niet meer kunnen bijhouden. Het zijn de jongeren, die door hun jeugdige energie in staat zijn verre reizen te maken en meer vertrouwd zijn met de technologische ontwikkelingen. Zij weten de crisis te overleven maar ze krijgen helaas vaak niet genoeg kansen.

Wat betekent duurzaamheid?

Het begrip duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons beleid, maar inhoudelijk is het niets zeggend. Alles moet duurzaam zijn, maar op economisch niveau blijkt duurzaamheid vaak duurder uit te komen, zoals we zien in het inkoopbeleid van de regering. Op ecologisch niveau wordt duurzaamheid veel gunstiger doorgevoerd als behoud van de natuur. Maar vaak is het behoud van de natuur al te laat en is duurzaamheid meer gericht op herstel van de natuur.

Video

LAATSTE ARTIKELS

Is het kind nog waardevol?

“Dank je wel”

Onze jeugd is ziek

webdevelopment by wise-internet