27 april 2018

Dodenherdenking en bevrijding

We hebben op 4 Mei de doden herdacht en op 5 Mei is de bevrijding gevierd. Gezien de uitbundigheid waarmee bevrijdingsdag werd gevierd bleek deze dag geen puur formaliteit te zijn. De dodenherdenking ging iets moeizamer maar heeft toch velen diep geraakt. We hebben onze doden herdacht, waaronder vaak onze dierbaren. We zijn hun dankbaar omdat we onze vrijheid ook aan hen te danken hebben. Mede dank zij hun offer genieten we nu van onze welvaart.

Tegenslag op tegenslag. Waar gaat het heen?

Overstromingen in verschillende landen, aardbevingen gevolgd door een tsunamie, stralingslekken van verwoeste kernreactoren, onlusten in het Midden Oosten, stammenstrijd in Afrika, het houdt niet op met ingrijpende gebeurtenissen...

Redding van de wereld in nood door een relatienetwerk

Als we de laatste maanden het nieuws volgen staat alles in brand en we hebben geen effectieve blusapparatuur. Het is alsof we in onze planning nergens meer houvast kunnen vinden.

Ons paniekbeleid

We worden de laatste tijd telkens weer opgeschrikt door diep ingrijpende gebeurtenissen, de politieke chaos, de financiële crisis. De onrust in de Arabische wereld, de gevangenneming van onze vliegers, de tsunami in Japan. We worden op wereldschaal zowel als op lokaal niveau zo door elkaar geschud dat een goed uitgewerkte planning onmogelijk wordt.

De rechten van de jeugd

Het is een belangrijke positieve ontwikkeling dat Nederland een ombudsman heeft aangesteld voor kinderen. Nederland is al vaker op de vingers getikt door de mensenrechtencommissie om haar beleid met kinderen. Vorig jaar werden 24.000 kinderen opgevangen in 13.000 pleeggezinnen omdat de ouders niet in staat zijn hun kinderen zelf op te voeden. Niet uit onwil, maar uit onmacht.

Over menselijkheid

De feestdagen zijn voorbij, de kerstversieringen zijn opgeruimd en het jaar 2011 biedt ons nieuwe kansen. Wat zijn die kansen? Wat staat ons nu te wachten? Niemand weet het, want alles is mogelijk. Naast veel vreugde heb ik bij deze feestdagen ook veel verdriet gezien.

Mooie kerstdagen toegewenst

We naderen de kerstdagen. Het kerstverhaal is van oorsprong wel een christelijk verhaal, maar het kan iedere mens aanspreken en kan door ieder heel persoonlijk worden ervaren. Er zijn mensen die het verhaal heel letterlijk nemen en anderen zien het als een zinvolle mythe. Weer anderen vinden het een ontroerend verhaal met een diepe betekenis en er zijn ook mensen die er gebruik van maken om geld aan te verdienen. Anderen gebruiken het om gezellig bij elkaar te komen.

Het gaat om het welzijn en niet enkel om geld

Graag wil ik alle lezers in de eerste plaats hartelijk danken voor de grote belangstelling voor mijn artikelen, waarop ik tot mijn grote spijt niet altijd naar behoren kan reageren, omdat de dag maar 24 uur telt. Ik hoop dat jullie dit begrijpen en onder elkaar in gesprek blijven en elkaar bezielen. Jullie enthousiasme is zeker een grote steun voor mij.

Een gouden tijd voor de bezuinigingsbranche

Na de financiële crisis zitten we nu in een politieke crisis. Hier begint de duivelscirkel. Het herstel wordt weer gezocht in het financiële systeem, die de crisis juist heeft veroorzaakt. Er wordt nu een ander etiket geplakt op hetzelfde geldverslindend systeem, namelijk bezuiniging. Nu kunnen andere instanties ervan profiteren. Er breken gouden tijden aan voor de bezuinigingsbranche.

Alles wordt nieuw

Het grote misverstand van spirituele vernieuwing is dat het om een vergeestelijking gaat die gemakkelijk wordt ervaren als zweverigheid. In wezen gaat het echter om de concrete realiteit, om een andere manier van kijken naar deze realiteit en de innerlijke kracht ervan ontdekken.

Vernieuwing van de mens

Het is Kerstmis en bij duizenden gaan de dorpsbewoners van een klein Italiaans dorp naar een hoog in de bergen gelegen pelgrimsoord met een overal bekende maar geheimzinnige kerststal. De mensen keren er sterk veranderd van terug maar niemand van hen vertelt wat er gebeurd is.

Faalt het bonus systeem?

Men heeft het bonus systeem een halt toegeroepen. Is het een succesvol? Het is onzeker. Slaagt de schoonmaak of gooien we met het kind het badwater weg? Waar gaat het eigenlijk om bij een bonusregeling en wat is de zin ervan?

Video

LAATSTE ARTIKELS

Jeugdcriminaliteit

Pasen

Valentijnsviering

webdevelopment by wise-internet