20 juni 2018

Bezuiniging – een bron van paniek

In alle toonaarden is er paniek te horen als gevolg van de bezuiniging. In heel Europa weet men geen raad met de situatie. Het is alsof het bij de bezuiniging gaat over leven en dood. Vanuit financieel oogpunt gezien kan dit waar zijn en lijkt de situatie inderdaad uitzichtloos. Materieel gezien is er namelijk geen helder zicht mogelijk. De stoffelijke wereld is per definitie gericht op groeien en uiteenvallen. Leven en dood. Niet te controleren. Als een chaotisch proces.

In de zorg gaat het om leven en dood

Een ziekenhuiservaring (2011)
Ik heb het ziek zijn, deze zomer, in een niet al te groot ziekenhuis mogen ervaren als een zorg in het meest diepgaande menselijke spanningsveld tussen leven en dood. Daar wordt met de uiterste inspanning gewerkt voor mensen door mensen in een uiterst gecompliceerde situatie, waar menselijke fouten bijna niet te vermijden zijn.

De voedselbank

In het Amsterdamse Daklozenkrant Z! Van 20 mei las ik het opmerkelijke artikel getiteld 'Beperkt houdbaar': “Wat niet verkocht wordt bij de super, omdat er een deuk zit in de roomboter of een slechte sinaasappel in het net, mag ik niet pakken uit het retourtransport, ook al verkoop ik de Z! krant om wat eten te kunnen kopen. Ik heb geleerd dat je geen eten weggooit. Retour, omgezet in biogas, is beter voor het milieu? Wat is milieu, wat is maatschappij, zolang mensen verkommeren bij gebrek aan eten? Waar kan ik eten krijgen als de voedselbank het mij niet geeft omdat ik dakloos ben? Toch leef ik veelal van wat anderen weggooien en weggeven.”

Dodenherdenking en bevrijding

We hebben op 4 Mei de doden herdacht en op 5 Mei is de bevrijding gevierd. Gezien de uitbundigheid waarmee bevrijdingsdag werd gevierd bleek deze dag geen puur formaliteit te zijn. De dodenherdenking ging iets moeizamer maar heeft toch velen diep geraakt. We hebben onze doden herdacht, waaronder vaak onze dierbaren. We zijn hun dankbaar omdat we onze vrijheid ook aan hen te danken hebben. Mede dank zij hun offer genieten we nu van onze welvaart.

Tegenslag op tegenslag. Waar gaat het heen?

Overstromingen in verschillende landen, aardbevingen gevolgd door een tsunamie, stralingslekken van verwoeste kernreactoren, onlusten in het Midden Oosten, stammenstrijd in Afrika, het houdt niet op met ingrijpende gebeurtenissen...

Redding van de wereld in nood door een relatienetwerk

Als we de laatste maanden het nieuws volgen staat alles in brand en we hebben geen effectieve blusapparatuur. Het is alsof we in onze planning nergens meer houvast kunnen vinden.

Ons paniekbeleid

We worden de laatste tijd telkens weer opgeschrikt door diep ingrijpende gebeurtenissen, de politieke chaos, de financiële crisis. De onrust in de Arabische wereld, de gevangenneming van onze vliegers, de tsunami in Japan. We worden op wereldschaal zowel als op lokaal niveau zo door elkaar geschud dat een goed uitgewerkte planning onmogelijk wordt.

De rechten van de jeugd

Het is een belangrijke positieve ontwikkeling dat Nederland een ombudsman heeft aangesteld voor kinderen. Nederland is al vaker op de vingers getikt door de mensenrechtencommissie om haar beleid met kinderen. Vorig jaar werden 24.000 kinderen opgevangen in 13.000 pleeggezinnen omdat de ouders niet in staat zijn hun kinderen zelf op te voeden. Niet uit onwil, maar uit onmacht.

Over menselijkheid

De feestdagen zijn voorbij, de kerstversieringen zijn opgeruimd en het jaar 2011 biedt ons nieuwe kansen. Wat zijn die kansen? Wat staat ons nu te wachten? Niemand weet het, want alles is mogelijk. Naast veel vreugde heb ik bij deze feestdagen ook veel verdriet gezien.

Mooie kerstdagen toegewenst

We naderen de kerstdagen. Het kerstverhaal is van oorsprong wel een christelijk verhaal, maar het kan iedere mens aanspreken en kan door ieder heel persoonlijk worden ervaren. Er zijn mensen die het verhaal heel letterlijk nemen en anderen zien het als een zinvolle mythe. Weer anderen vinden het een ontroerend verhaal met een diepe betekenis en er zijn ook mensen die er gebruik van maken om geld aan te verdienen. Anderen gebruiken het om gezellig bij elkaar te komen.

Het gaat om het welzijn en niet enkel om geld

Graag wil ik alle lezers in de eerste plaats hartelijk danken voor de grote belangstelling voor mijn artikelen, waarop ik tot mijn grote spijt niet altijd naar behoren kan reageren, omdat de dag maar 24 uur telt. Ik hoop dat jullie dit begrijpen en onder elkaar in gesprek blijven en elkaar bezielen. Jullie enthousiasme is zeker een grote steun voor mij.

Een gouden tijd voor de bezuinigingsbranche

Na de financiële crisis zitten we nu in een politieke crisis. Hier begint de duivelscirkel. Het herstel wordt weer gezocht in het financiële systeem, die de crisis juist heeft veroorzaakt. Er wordt nu een ander etiket geplakt op hetzelfde geldverslindend systeem, namelijk bezuiniging. Nu kunnen andere instanties ervan profiteren. Er breken gouden tijden aan voor de bezuinigingsbranche.

Video

LAATSTE ARTIKELS

webdevelopment by wise-internet