27 april 2017

De vloedgolf van bezuinigingen

De vloedgolf van bezuinigingen maakt talrijke slachtoffers. Vergeleken met andere landen is Nederland een welvarend land, maar de verdeling van onze rijkdom laat veel te wensen over. De kloof tussen rijk en arm is nog veel te groot als we letten op de groei van het aantal voedselpakketten.

De atoombom

Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en daarmee eindigde de Tweede Wereldoorlog. Er zijn miljoenen slachtoffers te betreuren en twee steden zijn door de atoombom in de as gelegd. Er is vrede, maar paradoxaal genoeg blijft het oorlogsgeweld nog steeds smeulen. Denk hierbij aan de politionele acties in Indonesië, de oorlogen in Korea en Vietnam, de godsdienstconflicten in het Midden-Oosten en de bloedige spanningen in Afrika en de Oekraïne.

Vliegramp

Een vliegramp die heel ons volk in zijn verdriet verenigde, iets indrukwekkends. Het is verbazingwekkend hoe een politiek versplinterd land waar individuele belangen domineren door een dergelijk voorval tot eenheid en solidariteit komt. Met deze gebeurtenis komt de diepste kracht van ons volk tot uitdrukking, dat onze eenheid niet enkel gedragen wordt door een losse verzameling van individuen.

Aandacht voor het gehandicapte kind

Juni is de maand waarin aan het gehandicapte kind bijzondere aandacht wordt gewijd. Vanwege bezuinigingen krijgen gehandicapte kinderen het vaak heel moeilijk. Het huidige beleid is vaak onbetaalbaar omdat te veel instanties zich ermee bemoeien. Vaak wordt ook uit het oog verloren waar het om gaat.

Komt er een einde aan de crisis?

De crisis slaat hard toe als we naar de gevolgen kijken. De werkloosheid is jarenlang niet zo hoog geweest en veel mensen hebben schulden. Toch hoopt men dat het ergste leed voorbij is en telkens lees ik dat het beter gaat. Er wordt in elk geval van alles gedaan om de crisis te bestrijden. Er komen steeds weer nieuwe maatregelen, maar een verbetering op het ene vlak betekent vaak een verslechtering op het andere.

Wetgeving is zo complex dat fouten onvermijdelijk zijn

“De wetgeving is zo complex dat fouten onvermijdelijk zijn”, een uitspraak van staatssecretaris Wiebes van Financiën op 28 Maart 2014 naar aanleiding van de fouten van de belastingdienst. De werkdruk is veel te hoog en het snijden in het personeelsbestand leidt tot slechte controle. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers van de belastingtelefoon de helft van de vragen verkeerd beantwoorden. In het antwoord aan de Kamervragen wordt gezegd dat ingewikkelde vragen worden doorgegeven aan specialisten. Hoe kan de ongeschoolde belastingbetaler het begrijpen als de belastingdienst het zelf niet begrijpt?

Probleemjongeren

Zes jonge criminelen worden geliquideerd en een zevende blijft invalide. Een wijkagent reageert: “Ik houd het voor gezien. De probleemjongeren hebben de macht en wij moeten machteloos toezien”. Martien Kuitenbrouwer in Het Parool zegt : “Het optreden van politie, jeugdzorg, stadsdeel en wat al niet meer had niet alleen niets verbeterd, maar de zaak verslechterd”. Er wordt gewerkt aan repressie en preventie en er worden dossiers over deze jongeren aangelegd, maar de verharding onder hen schijnt toe te nemen.

De uitzichtloosheid van een asielzoeker

De politieke samenhang wordt bedreigd door het probleem van de status van de illegale asielzoeker. Is illegaliteit een criminele daad? Op zee spelen zich drama’s af van verdronken asielzoekers. Vaak gaat het om een wanhoopsdaad. Het ligt voor de hand dat we in Nederland beperkt zijn in onze mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen. Aan de andere kant is het asielbeleid vaak vastgeroest aan bureaucratische procedures en gebrek aan duidelijkheid als gevolg van gebrek aan kennis van zaken.

De Olympiade, waar gaat het om?

De Olympiade is vanouds het belangrijkste sportevenement. De geschiedenis gaat terug tot de oude Grieken die dit sportfestijn als een religieus evenement beleefden. Een uitverkoren hardloper bracht het vuur naar de Olympus , de heilige berg. Het was een heilig vuur. Sport had een spiritueel karakter. De bedoeling was duidelijk en men deed er alles aan om deze spirituele rijkdom in ere te houden.

Nieuwe kansen in 2014

De media geven ons geen rooskleurig beeld van de toekomst als we lezen over de natuurrampen en oorlogen met miljoenen slachtoffers. De wereld staat in brand. Hoe kunnen we die blussen?

De ramp op de Filippijnen

De ramp op de Filippijnen heeft diepe indruk op me gemaakt, des te meer omdat ik bij één van de vorige rampen, in 1969, in de Filippijnen was. Nog meer indruk heeft op mij gemaakt dat Nederland in korte tijd 28 miljoen euro bijeen heeft gebracht. Dat is de kracht van ons volk, met inbegrip van alle buitenlanders die ook in Nederland verblijven. Hoe is het mogelijk dat een volk met zo’n rijk menselijk vermogen in eigen land zo machteloos is om de crisis te boven te komen. De werkloosheid is een ramp, vooral onder jongeren. De voedselbanken nemen toe. De zorg loopt gevaar.

Zwarte Piet

Een onschuldig Nederlands kinderfeest is de bron geworden van een conflict met internationale gevolgen. Hoe is het mogelijk? Sinterklaas is geen kerstman. Santa Klaus is de Goede Man met de kerstdagen die met zijn cadeautjes op de slee uit het hoge Noorden komt om er een mooi familiefeest van te maken. Sinterklaas is de goede bisschop die de kinderen blij maakt die geen familie hebben. Waarom Zwarte Piet erbij kwam is niet duidelijk. Die hoorde gewoon bij het sprookje.

Video

LAATSTE ARTIKELS

webdevelopment by wise-internet