26 april 2017

We vieren Kerstmis, de dag van het Kind

In de Eerste Wereldoorlog werd er op Kerstmis niet gevochten, want op Kerstmis heerste overal vrede op aarde. In de Tweede Wereldoorlog vervaagde dit uitgangspunt. Onze huidige tijd is meer een tijd van geweld. Het is een chaos van verdeeldheid, maar toch wordt overal in de wereld het Kerstfeest gevierd, het feest van de vrede. De vrede blijft leven en laat zich niet verdrijven.

Chaos hoort bij het leven

De toekomst lijkt onoverzichtelijk, maar toch liggen er nieuwe kansen. Wie de nieuwsberichten volgt en tot zich laat doordringen kan gemakkelijk de moed verliezen, want de situatie in de wereld lijkt steeds onoverzichtelijker. Chaos hoort bij het leven, en de geschiedenis leert ons dat er steeds uitzichtloze situaties zijn geweest.

Een nieuw begin

Het jaar 2015 was een crisisjaar, zelfs een oorlogsjaar, waardoor de dijken het begaven en vluchtelingen in grote aantallen ons land binnen kwamen. Het leek allemaal uitzichtloos. Door de grote verdeeldheid over de aanpak van dit probleem kon er geen goede oplossing worden bereikt. Daarom denken veel mensen dat een herstel van deze diepgaande crisis niet mogelijk is. Zij vinden dat we gewoon opnieuw moeten beginnen met nieuwe waarden, niet meer met de waarden van bezit en macht, maar met de waarden van zingeving, vriendschap en samenwerking.

Ons verlangen naar vrede

We zitten in een diepe crisis. De premier zegt dat we in oorlog zijn. Er wordt in elk geval gevochten en de stroom van vluchtelingen houdt aan. Er is paniek en we weten geen raad. Daarnaast worden we bedreigd door luchtvervuiling en temperatuurstijging, waardoor hele woongebieden onder water komen te staan. Onze wereld is verduisterd door angst en onzekerheid, want overal kunnen er slachtoffers vallen.

Happy New Year

Het klinkt nogal ironisch om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen terwijl onze wereld in brand staat. Het terrorisme werkt beangstigend, zelfdoding blijkt één van de belangrijkste doodsoorzaken te zijn, de vechtscheiding neemt toe evenals de kindermishandeling, de ecologische verwoesting van onze aarde is niet af te remmen. De media beelden in alle toonaarden uit dat het niet goed gaat. Bij al deze onheilsberichten wil ik twee opmerkingen maken.

Donkere wolken van oorlogsgeweld

De politieke situatie in onze wereld is niet rustig. Er is geen oorlog maar ook geen vrede. Wel wordt er op veel plaatsen in de wereld oorlog gevoerd, al wordt het vaak ontkend en niet zo genoemd. De Nederlandse Defensie is ook paraat om oorlog te voorkomen en de vrede te handhaven. Het lijkt alsof oorlog voeren bij de evolutie hoort en nodig is om te kunnen leven. Steeds wordt er wel ergens in de wereld een oorlog gevoerd om tot vrede te komen.

De Olympiade, waar gaat het om?

De Olympiade is vanouds het belangrijkste sportevenement. De geschiedenis gaat terug tot de oude Grieken die dit sportfestijn als een religieus evenement beleefden. Een uitverkoren hardloper bracht het vuur naar de Olympus , de heilige berg. Het was een heilig vuur. Sport had een spiritueel karakter. De bedoeling was duidelijk en men deed er alles aan om deze spirituele rijkdom in ere te houden.

Zwarte Piet

Een onschuldig Nederlands kinderfeest is de bron geworden van een conflict met internationale gevolgen. Hoe is het mogelijk? Sinterklaas is geen kerstman. Santa Klaus is de Goede Man met de kerstdagen die met zijn cadeautjes op de slee uit het hoge Noorden komt om er een mooi familiefeest van te maken. Sinterklaas is de goede bisschop die de kinderen blij maakt die geen familie hebben. Waarom Zwarte Piet erbij kwam is niet duidelijk. Die hoorde gewoon bij het sprookje.

Een nieuwe koning

We hebben een nieuwe koning. Bij velen komt de droom van het koningsideaal tot leven: het beeld van een koning die rust en vrede schept in zijn land. Een koning, die er niet is om te heersen maar om te dienen, die houdt van zijn volk. Uiteindelijk gaat het om een collectief koningsschap dat bezielend is en gastvrij, waardoor iedereen zich ook koning kan voelen en medeverantwoordelijk voor het koningschap. Het is deze dienstbaarheid en waardering voor elkaar dat een volk tot één maakt. Geestelijke rijkdom komt enkel tot bloei wanneer de mensen zich één volk voelen en verantwoordelijk voor elkaar.

Dictatuur van de bureaucratie

Iedereen is zich bewust van de economische crisis en allen zijn we op zoek naar een oplossing. Het politieke beleid werkt vooral aan bezuinigingen. Deze eenzijdige aanpak werkt averechts omdat daarmee de eigen creativiteit en verantwoordelijkheid van de mensen sterk beperkt wordt. Een andere minstens even grote destructieve crisisfactor wordt hierbij vaak over het hoofd gezien. Dat is de macht van de bureaucratie, die zich vaak ontplooit als een dictatuur waarbij elke democratische inbreng in de kiem wordt gesmoord.

Verantwoordelijkheid

Verschillende instanties wijzen op de onbetaalbaarheid van onze verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat is een grote verrijking waar we trots op kunnen zijn. Helaas is daarmee tegelijkertijd ook een verarming ontstaan van de verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor zichzelf en die voor anderen. Terecht wijst de Raad van Volksgezondheid erop dat de verzorgingsstaat daardoor onbetaalbaar is geworden. Het is daarom nodig dat wij er zelf iets aan doen. Het is niet haalbaar om alles op de staat af te schuiven.

Man en vrouw. Wat is hun spirituele kracht?

In de politiek is de positie van de vrouw een veel besproken onderwerp, zowel in negatieve als positieve zin. Niet alleen de positie van de vrouw in de Islam krijgt grote aandacht, maar ook het lot van de vrouw in Nederland. We hoeven in het laatste geval maar te denken aan het moeilijk oplosbare probleem van vrouwenhandel en lover boys.

Video

LAATSTE ARTIKELS

webdevelopment by wise-internet