27 april 2017

Wat brengt 2012 ons?

De berichten voorspellen niet veel goeds voor 2012, een zware crisis. Het gaat erom hoe we het zien. Economisch gaat het slecht, maar als ik zie hoe de aandacht voor goede doelen groeit en er ook mooie dingen gebeuren, zoals de bewustwording van duurzaamheid en spiritualiteit dan wordt het beeld anders. Iemand met dorst, die een half glas water krijgt, kan teleurstellend reageren met: “maar een halfvol glas”, of met dankbaarheid: “gelukkig weer een halfvol glas!”.

Het geheim van Kerstmis

Het kerstfeest is een gebeurtenis dat over heel de wereld wordt gevierd. Dat merk je als je in deze dagen een internationale vlucht maakt. In het grootste Islam land Indonesië is Kerstmis een nationale feestdag die voor heel het volk, ongeacht de religie, geldt. Daar wordt Kerstmis de Dag van de Geboorte genoemd, Hari Natal. Dat is inderdaad de diepste betekenis van het Kerstgebeuren als bewustwording van de geboorte van het Kind in mijn leven en in ons leven. Als een persoonlijk gebeuren en ook als een collectief gebeuren. In feite is de geboorte het meest fundamentele in ons leven, geen verbetering of vernieuwing, maar als een nieuw begin.

Wat kost het?

Heel ons beleid lijkt nu te worden bepaald door één vraag: wat kost het? Of het nu over de eenheid van Europa gaat, over het onderwijs of over de zorg: alles wordt steeds meer bepaald door de “wat kost het” vraag. Een recent voorbeeld is de pensioenregeling, die uitloopt op een verbrokkeling van de eenheid en onbestuurbaarheid van de vakbond vanwege het probleem hoeveel het kost.

Bezuiniging – een bron van paniek

In alle toonaarden is er paniek te horen als gevolg van de bezuiniging. In heel Europa weet men geen raad met de situatie. Het is alsof het bij de bezuiniging gaat over leven en dood. Vanuit financieel oogpunt gezien kan dit waar zijn en lijkt de situatie inderdaad uitzichtloos. Materieel gezien is er namelijk geen helder zicht mogelijk. De stoffelijke wereld is per definitie gericht op groeien en uiteenvallen. Leven en dood. Niet te controleren. Als een chaotisch proces.

In de zorg gaat het om leven en dood

Een ziekenhuiservaring Ik heb het ziek zijn, deze zomer, in een niet al te groot ziekenhuis mogen ervaren als een zorg in het meest diepgaande menselijke spanningsveld tussen leven en dood. Daar wordt met de uiterste inspanning gewerkt voor mensen door mensen in een uiterst gecompliceerde situatie, waar menselijke fouten bijna niet te vermijden zijn.

Honger in Afrika: Veertien redenen om niet te geven

Op 4 augustus 2011 noemt Dick Wittenberg in een hoofdartikel van NRC Handelsblad veertien redenen om geen geld te geven voor noodhulp aan de Hoorn van Afrika. Daar staat maar één reden tegenover om het wel te doen. Als we nadenken over honger zijn er wel meer argumenten te vinden om niets te geven omdat mensen dan worden gezien als objecten van honger en cijfers over hulp.

Onzekerheid

De bezuinigingen voorgesteld door het huidige kabinet worden radicaal ingevoerd. De gevolgen zijn even radicaal, want niemand beschikt meer over zekerheid. Niemand heeft nog garantie of ze hun baan kunnen behouden, of ze de kosten kunnen dekken en in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

Duurzaamheid – De menselijke binnenkant

Duurzaamheid is en hot issue. De media zijn er vol van, de regering spreekt erover in zijn inkoopbeleid, ook bij energieproblematiek komt het ter sprake en bij de bezuinigingsronde van het kabinet, wordt het niet vergeten. Maar bij al deze discussies is men zich nauwelijks bewust dat deze aandacht voor duurzaamheid vaak zeer eenzijdig is en enkel de buitenkant ervan raakt.

Dodenherdenking en bevrijding

We hebben op 4 Mei de doden herdacht en op 5 Mei is de bevrijding gevierd. Gezien de uitbundigheid waarmee bevrijdingsdag werd gevierd bleek deze dag geen puur formaliteit te zijn. De dodenherdenking ging iets moeizamer maar heeft toch velen diep geraakt. We hebben onze doden herdacht, waaronder vaak onze dierbaren. We zijn hun dankbaar omdat we onze vrijheid ook aan hen te danken hebben. Mede dank zij hun offer genieten we nu van onze welvaart.

Tegenslag op tegenslag. Waar gaat het heen?

Overstromingen in verschillende landen, aardbevingen gevolgd door een tsunamie, stralingslekken van verwoeste kernreactoren, onlusten in het Midden Oosten, stammenstrijd in Afrika, het houdt niet op met ingrijpende gebeurtenissen...

Vrijheid en macht

In Afghanistan zijn VN medewerkers door Islamieten vermoord en zelfs onthoofd omdat een dominee in Amerika de Koran verbrandde. Hij maakt gebruik van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Voor de gevolgen voelt hij zich niet verantwoordelijk. Hij wil de Islamieten juist bevrijden van de tirannie van de Koran. Als zij daarop reageren door een moordpartij is dat hun verantwoordelijkheid.

Redding van de wereld in nood door een relatienetwerk

Als we de laatste maanden het nieuws volgen staat alles in brand en we hebben geen effectieve blusapparatuur. Het is alsof we in onze planning nergens meer houvast kunnen vinden.

Video

LAATSTE ARTIKELS

webdevelopment by wise-internet