23 april 2018

Zwarte Piet

Een onschuldig Nederlands kinderfeest is de bron geworden van een conflict met internationale gevolgen. Hoe is het mogelijk? Sinterklaas is geen kerstman. Santa Klaus is de Goede Man met de kerstdagen die met zijn cadeautjes op de slee uit het hoge Noorden komt om er een mooi familiefeest van te maken. Sinterklaas is de goede bisschop die de kinderen blij maakt die geen familie hebben. Waarom Zwarte Piet erbij kwam is niet duidelijk. Die hoorde gewoon bij het sprookje.

Een nieuwe koning

We hebben een nieuwe koning. Bij velen komt de droom van het koningsideaal tot leven: het beeld van een koning die rust en vrede schept in zijn land. Een koning, die er niet is om te heersen maar om te dienen, die houdt van zijn volk. Uiteindelijk gaat het om een collectief koningsschap dat bezielend is en gastvrij, waardoor iedereen zich ook koning kan voelen en medeverantwoordelijk voor het koningschap. Het is deze dienstbaarheid en waardering voor elkaar dat een volk tot één maakt. Geestelijke rijkdom komt enkel tot bloei wanneer de mensen zich één volk voelen en verantwoordelijk voor elkaar.

Dictatuur van de bureaucratie

Iedereen is zich bewust van de economische crisis en allen zijn we op zoek naar een oplossing. Het politieke beleid werkt vooral aan bezuinigingen. Deze eenzijdige aanpak werkt averechts omdat daarmee de eigen creativiteit en verantwoordelijkheid van de mensen sterk beperkt wordt. Een andere minstens even grote destructieve crisisfactor wordt hierbij vaak over het hoofd gezien. Dat is de macht van de bureaucratie, die zich vaak ontplooit als een dictatuur waarbij elke democratische inbreng in de kiem wordt gesmoord.

Verantwoordelijkheid

Verschillende instanties wijzen op de onbetaalbaarheid van onze verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat is een grote verrijking waar we trots op kunnen zijn. Helaas is daarmee tegelijkertijd ook een verarming ontstaan van de verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor zichzelf en die voor anderen.

Man en vrouw. Wat is hun spirituele kracht?

In de politiek is de positie van de vrouw een veel besproken onderwerp, zowel in negatieve als positieve zin. Niet alleen de positie van de vrouw in de Islam krijgt grote aandacht, maar ook het lot van de vrouw in Nederland. We hoeven in het laatste geval maar te denken aan het moeilijk oplosbare probleem van vrouwenhandel en lover boys.

Wat brengt 2012 ons?

De berichten voorspellen niet veel goeds voor 2012, een zware crisis. Het gaat erom hoe we het zien. Economisch gaat het slecht, maar als ik zie hoe de aandacht voor goede doelen groeit en er ook mooie dingen gebeuren, zoals de bewustwording van duurzaamheid en spiritualiteit dan wordt het beeld anders. Iemand met dorst, die een half glas water krijgt, kan teleurstellend reageren met: “maar een halfvol glas”, of met dankbaarheid: “gelukkig weer een halfvol glas!”.

Het geheim van Kerstmis

Het kerstfeest is een gebeurtenis dat over heel de wereld wordt gevierd. Dat merk je als je in deze dagen een internationale vlucht maakt. In het grootste Islam land Indonesië is Kerstmis een nationale feestdag die voor heel het volk, ongeacht de religie, geldt. Daar wordt Kerstmis de Dag van de Geboorte genoemd, Hari Natal.

Wat kost het?

Heel ons beleid lijkt nu te worden bepaald door één vraag: wat kost het? Of het nu over de eenheid van Europa gaat, over het onderwijs of over de zorg: alles wordt steeds meer bepaald door de “wat kost het” vraag. Een recent voorbeeld is de pensioenregeling, die uitloopt op een verbrokkeling van de eenheid en onbestuurbaarheid van de vakbond vanwege het probleem hoeveel het kost.

Bezuiniging – een bron van paniek

In alle toonaarden is er paniek te horen als gevolg van de bezuiniging. In heel Europa weet men geen raad met de situatie. Het is alsof het bij de bezuiniging gaat over leven en dood. Vanuit financieel oogpunt gezien kan dit waar zijn en lijkt de situatie inderdaad uitzichtloos. Materieel gezien is er namelijk geen helder zicht mogelijk. De stoffelijke wereld is per definitie gericht op groeien en uiteenvallen. Leven en dood. Niet te controleren. Als een chaotisch proces.

Honger in Afrika: Veertien redenen om niet te geven

Op 4 augustus 2011 noemt Dick Wittenberg in een hoofdartikel van NRC Handelsblad veertien redenen om geen geld te geven voor noodhulp aan de Hoorn van Afrika. Daar staat maar één reden tegenover om het wel te doen. Als we nadenken over honger zijn er wel meer argumenten te vinden om niets te geven omdat mensen dan worden gezien als objecten van honger en cijfers over hulp.

Onzekerheid

De bezuinigingen voorgesteld door het huidige kabinet worden radicaal ingevoerd. De gevolgen zijn even radicaal, want niemand beschikt meer over zekerheid. Niemand heeft nog garantie of ze hun baan kunnen behouden, of ze de kosten kunnen dekken en in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

Duurzaamheid – De menselijke binnenkant

Duurzaamheid is en hot issue. De media zijn er vol van, de regering spreekt erover in zijn inkoopbeleid, ook bij energieproblematiek komt het ter sprake en bij de bezuinigingsronde van het kabinet, wordt het niet vergeten. Maar bij al deze discussies is men zich nauwelijks bewust dat deze aandacht voor duurzaamheid vaak zeer eenzijdig is en enkel de buitenkant ervan raakt.

Video

LAATSTE ARTIKELS

Jeugdcriminaliteit

Pasen

Valentijnsviering

De binnenkant van de zorg

webdevelopment by wise-internet