27 april 2017

De crisis van onze democratie en hoe deze op te lossen

Politici hebben het democratisch systeem tot een ideaal gemaakt voor staatsbestuur. De recente ontwikkelingen in het Midden Oosten tonen ons hoe onhaalbaar dit ideaal is. Dan komt vanzelf de vraag wat we ermee willen bereiken. Wat is de zin van democratie?

Over menselijkheid

De feestdagen zijn voorbij, de kerstversieringen zijn opgeruimd en het jaar 2011 biedt ons nieuwe kansen. Wat zijn die kansen? Wat staat ons nu te wachten? Niemand weet het, want alles is mogelijk. Naast veel vreugde heb ik bij deze feestdagen ook veel verdriet gezien.

Een voorspoedig Nieuwjaar toegewenst

De tijd vliegt snel voorbij en onze omgeving verandert ook steeds sneller. Ongemerkt zitten we al in het jaar 2011. Het oude jaar laat nog veel pijnlijke resten na, die vaak nog niet eens zijn opgeruimd. Maar als we eerlijk zijn, blijken er zeker ook verrassende momenten overgebleven.

Zorg voor onze jeugd

Er is veel te doen over langer moederschapsverlof en mogelijk vaderschapsverlof, er is heel wat discussie over kinderopvang, er wordt veel gepraat over bezuiniging en verbetering van het onderwijs. Het gaat hierbij telkens weer over de kosten. Inderdaad kosten kinderen geld, maar het is wel de meest fundamentele investering voor de toekomst.

Spirituele reflectie op de verkiezingen

De verkiezingen zijn achter de rug en laten een verscheurd politiek landschap achter. De politieke machtsblokken zijn uiteen gevallen. Wat betekent dit? Hier wordt verschillend over gedacht. Voor mij is de belangrijkste vraag of er meer spirituele diepgang is.

Het gaat altijd om geld

We leven in de spanning van verkiezingen. De discussies worden vooral beheerst door bezuiniging. Het gaat steeds weer om geld. De politiek beweegt zich vooral rondom de dictatuur van geld en in ons democratisch denken trachten we door een goede reglementering deze dictatuur veilig te stellen. Dit patroon is oeroud.

Fouten worden er altijd gemaakt

Het is voor velen onbegrijpelijk dat er ondanks de strenge controlesystemen toch telkens weer grote fouten worden gemaakt, zelfs door instanties die geen fouten mogen maken als de rechtspraak, politie, medici en zelfs de kerk.

Is er echt herstel?

Vernieuwing gaat altijd om mensen. De internationale bank, IMF, geeft ons hoop op herstel van de crisis, want de wereldeconomie is zich aan het herstellen. Maar is er echt herstel? Daar twijfel ik aan. Er is inderdaad vernieuwing, maar er wordt gewerkt aan vernieuwing van de economische machinerie waar de mens een machineonderdeel van is. Onze economische systemen en vernieuwingen houden schijnbaar met alles rekening maar toch gaat het behoorlijk mis.

De leerschool van het gezin

Jarenlang heb ik les gegeven in uiteenlopende vakken, ook in marketing. Daarbij behandelde ik ook de stakeholders, maar ik heb nooit het gezin als belanghebbende gevonden. Ik heb wel het gezin altijd behandeld als de belangrijkste stakeholder. In mijn ervaring zijn er veel ondernemingen omgevallen door problemen in het gezin.

Hoe gaan we verder?

De financiële crisis is nauwelijks hersteld of er komt een tweede ramp, de politieke crisis. Hoe gaan we verder? Het antwoord is te geven aan de hand van een andere vraag: was het te verwachten? Het antwoord ligt voor de hand: JA! De twee gevaarlijkste stoorzenders van vernieuwing zijn verslaving aan bezit en verslaving aan macht. Macht en bezit hebben geen diepe wortels maar zijn gebouwd op drijfzand.

De kleuter is reeds spiritueel

In een vorige column stelde ik de vraag wanneer je voor het laatst een vogel heb horen zingen. Dat is een toets van onze spirituele gevoeligheid. In AD van 30 januari verscheen een artikel over de bètakleuter als een perfecte wetenschapper. Zes universiteiten hebben wegen gezocht om de nieuwsgierigheid van jonge kinderen op bètagebied te stimuleren, gezien de teruglopende belangstelling voor bèta studies.

Haiti ramp

De aardbeving van Haïti is verschrikkelijk en voor de meesten moeilijk te verwerken. De grote vraag is: waarom overkomt dit hun? De reacties zijn zeer uiteenlopend. De een zegt dat is Gods Wil en de ander komt in opstand: hoe is het mogelijk als God goed is? Een bevredigend antwoord is niet te vinden, want het leven is en blijft een mysterie. Kan de spiritualiteit er een antwoord op geven?

Video

LAATSTE ARTIKELS

webdevelopment by wise-internet