Wat is nu eigenlijk Business Spiritualiteit?

7

Wat is nu eigenlijk Business Spiritualiteit? Het blijft een vraag waar velen nog mee worstelen. In het kort is dit het antwoord op de vraag hoe een organisatie, wat voor soort organisatie ook, in onze turbulente omgeving zich staande kan houden en kan groeien.

Business Spiritualiteit gaat om goed zakendoen, zorgvuldig, gedisciplineerd en vanuit een diepe inspiratie.

Met deze concrete vraag komt een manager bij me: wat moeten we doen? Mijn voor de hand liggende antwoord is dan de vraag: wat willen jullie? Waarop vaak een de reactie volgt: dat is precies ons probleem, dat we dat niet goed weten, want de situatie is onduidelijk en de veranderingen gaan zo snel dat we het niet meer weten. Hiervoor kan zelfs de beste handleiding geen oplossing bieden.

Daarop volgt mijn volgende vraag: wie zijn jullie dan? Wat is jullie kracht, wat is jullie zwakte, welke mogelijkheden zien jullie en waar zijn jullie toe geneigd? Dat is de vraag van naar de identiteit van een bedrijf, de diepste roeping die door de organisatiecultuur wordt gedragen. Dat antwoord is evenmin gemakkelijk te geven. Het vraagt een diepere bezinning op de kernwaarden van de organisatie. Deze zijn meestal wel te vinden bij de founders van het bedrijf, want die hebben de onderneming opgezet vanuit een diep ideaal, vanuit een grote deskundigheid en met een sterk team.

Deze grondinspiratie is de oerbron en de kracht van de organisatie geweest. Helaas is die bron in de loop van de geschiedenis vervuild geraakt, verstopt of verdroogd met als gevolg dat de innerlijke geestelijke kracht van het bedrijf verloren raakte. Het terugvinden en herstel van deze innerlijke kracht, daar gaat het om bij Business Spiritualiteit. Die bestaat uit deskundigheid om effectief te werk te gaan. Dat is winst maken, resultaten boeken en succesvol iets presteren. Deze deskundigheid komt enkel tot zijn recht in een sterk teamverband en bereikt iets groots vanuit een sterk idealisme en diepgaande spirituele kracht.

De samenhang van deze zakelijke deskundigheid, sterke teamgeest en diepe zijnsinspiratie is Business Spiritualiteit. Deze geldt zelfs ook voor het gezin als miniorganisatie want ook voor een gezin is geld nodig, een sterke teamgeest en een groot idealisme. Business Spiritualiteit gaat om goed zakendoen, zorgvuldig, gedisciplineerd en vanuit een diepe inspiratie. Dat eist investering en volharding.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

7 REACTIES

 1. Zowel de blog van Paul de Blot, als de reacties zijn uitermate boeiend en vertellen naar mijn idee het verhaal over de breedte van dit onderwerp. Het wetenschappelijk maken en door analyseren van de feitelijkheden zoals Rob Droog doet is maar ten dele mogelijk over een niet ontastbare werkelijkheid.

  Naar mijn mening is het zeker mogelijk om universele waarden te herleiden en benoemen maar zit de essentie van business spiritualiteit in de congruentie tussen “ziel” en missie van een organisatie en de dagelijkse communicatie van alle mensen die direct verbonden zijn hieraan.

  Als je namelijk aan sommige medewerkers vraagt, waarom ze bij bedrijf X, met hoge ziel en missie factor, zijn gaan werken komen de antwoorden die bedrijfswaarden vertegenwoordigen zoals: iedereen werkt echt samen naar de doel en we vieren samen feest als we ze halen, mijn ideeen worden serieus genomen en gebruikt, mensen zijn vrolijk en werken hard voor hun klanten, communicatie is direct en transparant, wordt gestimuleerd om door te groeien, trots op mijn logo, etc. etc.

  Als je een jaar later aan dezelfde personen vraagt waarom ze er zijn BLIJVEN werken, krijg je steevast hetzelfde antwoord. De organisatie (groep van mensen met een missie en visie en plan en wijze van werken etc) maakt het waar!
  Soms kunnen medewerkers het niet benoemen maar zullen zij om dezelfde reden bij het bedrijf zijn gaan werken. “goeie sfeer, positieve mentaliteit”

  Samenvattend, is het de zielsvader, de ondernemer/oprichter die de ziel of geest vertaald naar een missie en een visie. Hij creëert met woorden een toekomstbeeld van het bedrijf en plaatst dit een zingevingskader voor mensen.

  Hierdoor zijn ze geïnspireerd en deelgenoot van die ziel en missie en gaan ze het uitdragen, overal waar ze komen. Het is aan de leiders van een organisatie om de ziel te blijven voeden en die toekomst te blijven creëren. Als dat niet meer gebeurt wordt de organisatie zielloos en wordt het op zijn best een kwartaal gedreven winstmachine, waar mensen werken zonder er een spirituele reden voor te hebben. Het is vergankelijk!

  Ik heb zelf als ondernemer een bedrijf opgericht en jaarlijks hard laten groeien om na 7 jaar te crashen met een faillissement begin 2010. De crises was het laatste zetje maar het sterven van mijn bedrijf kwam doordat de ziel niet levend werd gehouden door de mijzelf. Het bezig blijven met de krachtige toekomst en hier maandelijks over communiceren met alle betrokkenen is noodzaak.

  Zeer, zeer pijnlijk maar nu vooral leerzaam proces. Een grote voedingsbodem en inspiratie voor mijn volgende bedrijf. Congruentie van zingeving, identiteit, overtuigingen, waarden en gedrag zijn het hart van de onderneming. Zonder hart geen ziel!

  Tot slot heeft business spiritualiteit een lange termijn die leidend is. Nu een beslissing nemen die de winst voor de komende 2 jaar maximaliseert, maar het bedrijf over paar jaar uitholt is helaas een economische werkelijkheid. Beurskoersen, aandeelhouders zijn reëel en hebben vaak een vertroebelende werking op business spiritualiteit.

  Het is en blijft de taak van oprichter/leider om die ziel en missie levend te houden en te voeden door alle mensen gecommitteerd te houden zodat ze gezamenlijk bewust en onbewust blijven handelen naar de bedrijfswaarden die voortkomen uit de ziel/geest en missie. Zo herken je altijd het bedrijf en al haar medewerkers in de marktplaats. Dat is business spiritualiteit.

  Ton-Peter Spaapen

 2. Weer dat woord, spiritualiteit… het weten van en handelen in het licht van de werking van Geest. Door mevrouw Zohra Noach wordt dat “psychosofia” genoemd. Letterlijk: Herkenning van de werking van geest…. Uw betoog gebruikt het woord spiritualiteit wel maar het blijft wat vaag terwijl het naar mijn mening vrij makkelijk helder te maken is.

  Als het mag een poging… Geest is in alles en anderen, dus ook in de bewegingen die mensen in hun zakenwereld maken. Business spiritualiteit, de herkenning van de werking van Geest in Business, mag ik ook zeggen in de wijze waarop mensen hun onderneming voeren? Daar zit dan volgens mij ook het werkbare punt, hoe en waar vanuit doen mensen dat. Een onderneming op zich is ook een manifestatie van Geest, maar het zijn de mensen die die Geest eigenschappen in die onderneming kunnen realiseren. Dat lijkt me dan een kwestie van bewustwording vanuit die mensen van de werking van Geest. En als dat waar Geest voor staat werkelijk gezien wordt, dan wordt dat zichtbaar in de wijze waarop een onderneming gevoerd kan worden. Je zou dan eigenschappen kunnen gaan benoemen, bijvoorbeeld transparantie, rechtvaardigheid, mildheid, maar ook duidelijkheid en recht door zee en altijd in relatie met het geheel. Bewust van individueel, land, werelddeel, aarde en universele karmische bewegingen…

  Al met al begint het met die mens en waar vanuit hij of zij keuzes maakt… keuzes die weer bepaald worden door de mate van bewustzijn van de werking van Geest. Zonder dat bewustzijn van de werking van Geest en zonder verwijzing of benoeming denk ik dat de naam ” Business Spiritualiteit ” slechts een spannende naam is met weinig werkelijke spirituele betekenis….

  • Zo mijn eigen reactie teruglezend denk ik dat mijn punt is dat in mijn ogen daadwerkelijke spiritualiteit een ontwikkeling of ontplooiing in gang zet waardoor elke misvatting, religieuze of wetenschappelijke aanname of overtuiging, elke illusie uiteindelijk omver zal gaan. En, en dat lijkt mij onvermijdelijk, uiteindelijk dat zal overblijven wat onomstotelijk waar en werkelijk is in het leven en beleven van een mens in relatie met zijn of haar wereld… Daar gaat in mijn beleving spiritualiteit om, het komen tot de kern… nu nog de weg daartoe….

   En, na zo’n twintig jaar intensief daar mee bezig zijn geweest zijn er heel wel wat conclusies te trekken, zijn er een hoop spelregels gevonden die overal en altijd werken en waar zijn, zijn er verbanden gevonden die overal en altijd waar zijn, zijn er dus wetmatigheden gevonden. En al deze zaken hebben te maken met een enorme samenhang in de mens zelf tussen lichaam in Geest, in de mens als individu en zijn omringende wereld, en zijn omringende wereld en dé wereld…enz…,

   Het met woorden benoemen hiervan, in details, het gaan staan voor juist die gevonden wetmatigheden geeft spiritualiteit een klank en kleur, een onmisbare onderscheidt met mensen en bewegingen die spiritualiteit niet hanteren.

   U benoemd: De samenhang van deze zakelijke deskundigheid, sterke teamgeest en diepe zijnsinspiratie is Business Spiritualiteit.

   Maar wat is dan zijnsinspiratie? Want zakelijke deskundigheid en een sterke teamgeest vind ik op vele plekken, zelfs op plekken waar geweld en lompigheid zegevieren dus dan moet die zijnsinspiratie de link naar spiritualiteit zijn? Maar ook op die plekken waar geweld en lompigheid zegevieren kan een enorme zijnsinspiratie de drijfveer zijn en de motor voor een geoliede organisatie, de nazies wisten daar alles van… Ik denk dat als je werkelijk onderscheid wil maken door iets Business Spiritualiteit te noemen, de essentie van spiritualiteit werkelijk moet gaan benoemen. Dus om de wetmatigheden, ontdekkingen, logische gevolgtrekkingen te gaan benoemen zodat de kleur onomstotelijk bekend wordt.

   Er zijn tegenwoordig zoveel mensen die zichzelf spiritueel vinden in hun leven en in hun werk en eigenlijk zich op geen enkele wijze onderscheiden van mensen die bijvoorbeeld gewoon lief, zacht, aardig zijn, bevlogen met wat kennis en een religieuze tint, al dan niet westers of oosters georiënteerd, maar nog steeds geen werkelijke notie hebben van dat wat werkelijk en onomstotelijk waar is… Ik kom er vele tegen die denken iets te weten, maar een wijze van leven en inzicht tonen waar uit blijkt dat dat niet het geval is want laten we wel wezen….een mens die de diepte predikt maar nog steeds een arrogante zweefkeutel is, heeft niet de diepste lering in zichzelf kunnen manifesteren en leeft nog steeds in zijn of haar eigen gecreëerde kasteeltje.

   Tot zover.

 3. Ik vind het merkwaardig in dit betoog dat U “winstmaken” voorop stelt, voor succesvol iets presteren. Overigens kan dat “iets” ook nog verre van heilzaam zijn. Ik meen dat om de huidige financieel/economische wereldsituatie te verbeteren de grondgedachte moet zijn heilzame zaken op een ethische wijze op zo’n grootmogelijke schaal op te zetten of uit te breiden. Dat daarbij winst gemaakt moet worden is om verscheidene redenen logisch een aanvaardbaar, maar dan niet met de gedachten om zo mogelijk de grootst mogelijke winst te behalen ten nadele van de onbevangen consument.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


29 + = 34