Spiritualiteit in bedrijf

1

Een bedrijf of organisatie staat niet op zichzelf, maar vormt op het diepste zijnsniveau een samenhang met heel de omgeving, met alles. Vanuit hun innerlijke spirituele kracht ontstaan samenhangen en netwerken van waarden die elkaar door hun tegenstelling kunnen verrijken en versterken. Uiteindelijk gaat het altijd om het wel-zijn van de mens, om de beleving van het wel-bevinden in alles wat we doen. Ook de prestatie en de winst – op het doe-niveau van de activiteit – waar het management zich voor inspant- is uiteindelijk gericht op dit wel-zijn.

Dit is een paradoxale situatie waar de business mee te kampen heeft. Aan de ene kant wordt een zorgvuldige inzet vereist om steeds beter te presteren, aan de andere kant is tijd nodig om tot rust en stilte te komen. Om te ervaren wie ik ben, wat ik wil en verlang en wat mijn kracht en roeping is. Hiervoor is geen recept voorhanden. We moeten het telkens weer opnieuw uitproberen en ermee experimenteren. Het gaat om een kunst die voortdurende oefening vereist om niet tot een routinematige eenzijdigheid te vervallen.

Na een seminar over business spiritualiteit merkte een deelnemer op dat het dus gaat om dat spirituele zijnsniveau waar we ons meer op moeten concentreren in ons beleid. Neen, zei ik, je moet je even sterk inspannen om de samenwerking te verbeteren en je vakkundigheid te ontwikkelen. Het gaat erom optimaal te presteren. Hiervoor is ook optimaal gebruik nodig van je krachten, die te putten zijn uit het spirituele zijnsniveau met je idealisme, inspiratie en roeping. Deze bewustwording bereik je moeilijk in een individuele beslotenheid. Hier hebben we anderen bij nodig als vrienden in een sterk teamverband. Ook een schone omgeving, die zich leent voor re-creatie van je krachten vormt hiervoor een noodzakelijke context.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

1 REACTIE

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 73 = 76