Is er hoop voor oud geworden bedrijven?

2

In een bejaardenhuis ontmoeten we oude mensen. Ze zijn oud, niet enkel lichamelijk maar vaak ook geestelijk. Ze kunnen de snelle veranderingen van het moderne leven niet meer bijhouden en voelen zich onzeker en angstig. Ze worden paniekerig in hun gedrag. In de goede oude tijd was in hun ogen alles veel beter. Ze zijn verkrampt en opgesloten geraakt in een gesloten systeem uit het verleden. Er is geen openheid voor vernieuwing. De transactionele psycholoog Eric Berne spreekt over een ‘kritisch Ouder-systeem’ waarin mensen vanuit een gesloten belevingssysteem leven waarin ze opgevoed zijn. Ze kunnen niet meer mee en voelen zich bedreigd. Daarom sluiten ze zich veilig op binnen hun gesloten ‘Ouder-systeem’.

Deze oude mensen kunnen plotseling veranderen als ze echter bezoek krijgen van een klein kind. De eigenwijze en nieuwsgierigheid van hun kleinkind breekt het harnas van hun geslotenheid af en ze worden weer jong. Het kind weet met zijn open ‘Kind-systeem binnen te dringen in de gesloten leefwereld van opa of oma en deze te bezielen met de energie van een jong leven. Berne spreekt over het ‘Vrije Kind’ dat in zijn nieuwsgierigheid voor alles open staat en van alles kan genieten. In India noemt men deze bezielende kracht het ‘Verlichte Kind’. Het is de spirituele kracht die in elke mens vaak onbewust leeft als een energie die ons jong maakt en tot grootse dingen in staat stelt.

Ook ondernemingen en organisaties kunnen oud worden en evenals bejaarden verstarren tot een verhard Ouder-systeem en zelfs ontaarden als een ‘Kritisch Ouder-systeem’. Deze ontwikkelen zich als strikte controlesystemen. Het zijn oud geworden bedrijven die het mentale gedrag vertonen van verstarde bejaarden.

Is er hoop voor deze oud geworden bedrijven met een alles overheersend controlerend Ouder-systeem? Organisaties bestaan uit mensen en gedragen zich collectief ook als mensen die oud kunnen worden. Maar ook binnen een oud geworden organisatie kan een Kind-systeem wonderen verrichten en het gesloten systeem openbreken en jong maken. In iedere mens en in elke organisatie is dit Kind-systeem in aanleg aanwezig als een spirituele kracht van vernieuwing.

Het gaat erom deze kracht, dat is Business Spiritualiteit, bewust te maken en te activeren. Dat is de bedoeling van Nyenrode met de leerstoel Business Spiritualiteit als een mogelijkheid voor organisatievernieuwing.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

2 REACTIES

 1. Beste Paul,

  Bij bovenstaand heb ik een kanttekening. U schrijft: “Het zijn oud geworden bedrijven die het mentale gedrag vertonen van verstarde bejaarden”. Mijn ervaring is dat dit vaak nog wel meevalt als er contact wordt gezocht en inzichten worden gegeven. Vele oude bedrijven en eveneens medemensen worden echter afgeschreven. Men moet leven naar zeer starre regels en de wetten, waardoor verwarring optreedt.
  Veranderingen worden dwangmatig neergezet zonder enig overleg.
  Oudere bedrijven en mensen zijn het gewend wat gemoedelijker met het leven om te gaan, elkander bij te staan. Met de harde concurrentiestrijd, de verzakelijking is een behoorlijke verharding ontstaan en hiermee kunnen gelukkig en eveneens intriest vele mensen steeds moeilijker mee omgaan. Extreme dogmatiek maakt de mensheid en eveneens het bedrijfsleven ziek, zowel mentaal, emotioneel en zelfs fysiek.
  Enkel de geraffineerden krijgen de kans om door te gaan. Het is, in mijn ogen althans, onbegrijpelijk dat vele mooie bedrijven en mensen ten onder gaan omdat ze stranden in de veelheid van papieren, formulieren en vele (onnodige) plichten zonder inzichten.
  Kan het misschien zo zijn dat het starre systeembeleid verstarring en verwarring te weeg brengt?

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


8 + 2 =