Onze behoefte aan gastvrijheid

4

Onbewust heeft iedereen er behoefte aan zich thuis te voelen. We willen ons thuis voelen in ons werk, in ons gezin, in onze woonomgeving. Dat is een ervaring van de gastvrijheid van het hart. Wie zich niet thuis voelt komt niet tot zijn recht.

Ik vroeg eens aan een gevangene waarom hij toch telkens weer opnieuw de fout inging en in de gevangenis terechtkwam. Hij antwoordde: “In de maatschappij voel ik me niet thuis. Hier wel, want mijn medegevangenen waarderen me”.

Een patiënt die zich in het ziekenhuis thuis voelt is al half hersteld

Het blijkt dat kinderen van gescheiden ouders het op school minder goed doen. Ze voelen zich thuis niet meer thuis. Ik heb zelf vijf jaar in het concentratiekamp gezeten. Het bleek dat gevangenen zonder vrienden het niet hebben overleefd. Ik vroeg me af waarom?

Waarom is de een wel en de ander niet in staat om vrienden te krijgen en bij zijn vrienden geborgenheid te vinden? Dat hebben ze thuis geleerd, in hun prille jeugd als een bestaanservaring en spirituele rijkdom. Het bleek dat een gelukkige jeugd hen in staat stelt om gemakkelijk vrienden te maken. In een gelukkig thuis waar ze zich thuis voelen kan er echte vriendschap ontstaan door wederzijdse waardering. Wat heeft dit zich thuis voelen te maken met zakendoen?

In Japan wordt dit zich thuis voelen tot een mentale ‘verpakking’ gezien van hun producten of diensten. Japanners zijn animisten. Ze geloven dat alles wat bestaat een ziel heeft, dus ook elk product. Daarom zijn ze er niet op uit een goed product te verkopen, maar een goed tehuis voor de ziel van de koper, waar de koper zich thuis kan voelen. De producent biedt de koper gastvrijheid aan met hun product of dienst.

Het Japanse productieteam dat iets fabriceert begint met een eigen innerlijke te ervaren, individueel en als groep: hoe voel ik me als het product het tehuis is van mijn ziel. Een enkel scherp punt of irriterende kleur kan al een verstoring zijn van het zich lekker voelen. Er wordt daarom gestreefd naar een ‘zero point deviation’. Er mag geen enkele verstoring zijn voor het zich thuis voelen. Dat zet zich voort bij de verkoop.

De ‘first smile’ van het product of de dienst is doorslaggevend. Dat betekent dat voor een ziekenhuis, een verzorgingsinrichting, een zaak, een hotel, e.d. het eerste contact alles bepalend is. Dat is het welkomstwoord van de receptie of telefoniste, de ontvangst, de ingang en ambiance. Het gaat om de grootste zorgvuldigheid in het hier en nu om te zorgen dat de klant, patiënt, gast, student zich thuis voelt. Dat geldt ook voor het gezin.

Hospitality Management is een concrete vorm van Business Spiritualiteit, gekarakteriseerd door bezieling en zorgvuldigheid. Het is deze bezieling die ook de klantenbinding versterkt. Een patiënt die zich in het ziekenhuis thuis voelt is al half hersteld. Een student die zich op school thuis voelt studeert met enthousiasme. Een klant die zich in de ziel voelt aangesproken ervaart zich onbewust al bezield om het product te kopen. Dat is de onmeetbare kracht van de spiritualiteit op het zakendoen.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

4 REACTIES

  1. Ook in Nederland en vooral in Brabant, de Achterhoek en Twente heeft het woord ‘thuis’ een bijzondere betekenis van het hart. Guus Meeuwis zingt: “daar brandt nog het licht”. Dat zegt veel! Want waar het licht brand zijn medemensen op wie je kunt bouwen, die van je houden en er zijn voor je. In die zin heeft alles een ziel, ook die auto waar je van houdt of de muziek die je mooi vindt. Eric Clapton, Milt Jackson, Nina Simone en schrijvers als Ben R. Rich (Skunk Works), Dorotht L. Sayers (Five Red Herrings), soul people.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


54 + = 59