Obama tegen polarisatie omwille van de eenheid

8

Obama wil eenheid scheppen in zijn land en in heel de wereld, eenheid en samenwerking. Hij begint zijn regeringsbeleid met een strijd tegen polarisatie en vraagt een homosexueel als voorganger bij zijn inauguratie om het gebed uit te spreken. Hij viert voor zijn inauguratie een feest waar vertegenwoordigers van de meest tegengestelde groeperingen aan deelnemen. Hij schept ruimte voor tegenstellingen en wint zo vertrouwen. Heel duidelijk beseft hij dat tegenstellingen elkaar kunnen verrijken en aanvullen.

De crisis is vooral ontstaan door gebrek aan vertrouwen als gevolg van polarisatie en verscherping van tegenstellingen op maatschappelijk, cultureel, politiek, ethisch en zelf religieus gebied. Zonder vertrouwen en samenhang worden organisaties onbestuurbaar. Dat beseft Obama.

De kracht van de spiritualiteit is hierin gelegen dat het op een dieper spiritueel niveau ruimte schept voor tegenstellingen. Op het zijnsniveau is ieder wezen uniek, elke gebeurtenis is eenmalig en elke organisatie is authentiek. Iemand die van het ene onderdeel van een bedrijf overgaat naar een andere afdeling ervaart dit verschil in werkomgeving. Tegenstellingen zijn geen verarming, maar eerder een verrijking omdat ze anders zijn en elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Een gezin begint met man en vrouw, de grootste tegenstelling die er van nature bestaat. Een gezin begint met een tegenstelling van geslacht en ook met een tegenstelling van generatie, want men wordt opgenomen in een aangetrouwde familie met ouders, grootouders, schoonouders, ooms en tantes. Daarna komen er kinderen, kleinkinderen, weer een andere generatie met een eigen identiteit. Ondanks al deze tegenstellingen vormt een gezin toch een eenheid, die levenslang kan volhouden. Hoe is dit mogelijk? De tegenstellingen verrijken elkaar op een dieper zijnsniveau en ze vormen een spirituele kracht om de verscheidenheid tot eenheid te brengen.

Dat is ook de kracht van de spiritualiteit in het zakendoen, gebruik maken van tegenstellingen om elkaar te verrijken en niet om te polariseren. Obama toont in dit punt de grootheid van zijn spirituele kracht om Amerika tot een samenhangende eenheid te maken en daarmee ook de wereld.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

8 REACTIES

 1. Geachte heer de Blot,

  Afgelopen dinsdagavond had ik het voorrecht me onder uw gehoor te bevinden tijdens de lezing “Mystiek van het zakendoen”in de Odd Fellow Loge te Emmeloord.Ik ben zo vrij via uw site een enkele vraag naar aanleiding hiervan te stellen, een vraag die misschien voor die avond wat te ver voerde.

  Ook al repte u er nauwelijks of niet over, toch kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat uw denken heel dicht ligt bij, of sterk beinvloed is door het denken van Levinas.
  Vraag 1.: Of is het zo dat het christendom (u bent immers Jezuiet) en Levinas in essentie heel dicht bijeen liggen, door u dinsdagavond verwoord als (geparafraseerd): “Verantwoordelijkheid voor de ander is de kracht en essentie van het leven” en als : “Er is maar een dogma (voor de Jezüiten?): Gods menswording in de schepping. Alle andere daarvan afgeleide dogma’s leidden alleen maar tot godsdienstoorlogen”.

  Vraag 2: Over die verantwoording zei u o.m.: “Als je iemand alleen maar helpt, verneder je hem”. Hierop aansluitend: “Er moet altijd sprake zijn van wederkerigheid en dat geldt zowel voor arts-patient-verpleegkundige als bijvoorbeeld in de relatie (met nadruk op begrip “relatie”)docent- student.
  Een uitspraak die ik bij Levinas nimmer ben tegengekomen. Het omgekeerde wordt door hem gesteld: de verantwoordelijkheid voor de ander is eindeloos en de relatie is per definitie a-symmetrisch. Dus i.p.v. het voor wat hoort wat, de eerlijke congruentie van Martin Buber), staat bij u het wederzijdse karakter van de relatie. Op grond waarvan kiest u hiervoor? Of heb ik het verkeerd begrepen?
  Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.
  Met vriendelijke groet en u bij voorbaat dankend voor de moeite,
  Leen van Duivenboden

 2. Iemand die star en stijf is, is makkelijk uit zijn evenwicht te brengen. Iemand die buigzaam en soepel is blijft overeind.

  Uit de 81 Tao Te Tjing gedichten van Lao Tse.
  QUOTE
  Onbuigzaamheid en kracht nemen de zwakste plaats in;
  Soepelheid, zachtheid, zwakheid en tederheid
  bezetten de sterkste positie.
  UNQUOTE

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 80 = 86