Het gaat niet om geld maar om mensen

33

In deze tijd van crisis wordt er voortdurend gedacht en gesproken over manieren om het geld te saneren. Het is inderdaad de geldsector die de crisis heeft veroorzaakt en het is belangrijk daar aandacht aan te besteden. Maar het zijn de mensen die het moeten herstellen en mensen die er het slachtoffer van zijn. Vernieuwing is ondenkbaar zonder mensen.

In een wereld zonder mensen is er geen geld nodig. De dierenwereld beschikt niet over geld. Natuurvolkeren beschikken niet over geld. Ze ruilen gewoon goederen en diensten. Uiteindelijk gaat het om de mens. Mensen hebben geld gemaakt om het welzijn te verhogen. Maar door het misbruik ervan is het welzijn verziekt.

De mens die wordt gedegenereerd tot een economische waarde komt door een economisch verval ook tot menselijk verval

Omwille van het herstel van het financiële tekort vallen er massa’s ontslagen. Mensen raken werkeloos en er is vernietiging van kostbaar menselijk kapitaal. Bedrijven raken verarmd door verlies aan deskundigheid, die ze nooit meer terugkrijgen.

Wie in de mens durft te investeren, zelfs ten koste van financiële tekorten heeft meer kans op herstel van het financiële tekort. Geld wordt door mensen gemaakt door hun inspiratie en energie en niet omgekeerd. Geld maakt geen mensen menselijker.

De sterkste kracht van de mens is gelegen in zijn diepste verlangen om meer menselijk te worden, meer mens voor anderen en met anderen, meer ‘Gemeinschaft’. Onze crisis is een crisis van het mens-zijn.

De mens die wordt gedegenereerd tot een economische waarde komt door een economisch verval ook tot menselijk verval en raakt verminkt is zijn mens-zijn. Herstel is enkel mogelijk door herstel van de mens, herstel van werk en inspiratie, herstel van menswaardigheid, vaak ten koste van economische reserves.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

33 REACTIES

 1. A.M.D.G.
  .Beste Paul,
  Voor de zoveelste keer heb je weer gelijk! Maar helaas, de moderne mens van vandaag heeft geen tijd meer voor
  buitenaards denken! Laten wij hopen dat zulks nog komt!
  Gods Zegen!
  Leo Hoestlandt

 2. Tijd voor fundamentele verandering. De film Zeitgeist gezien? Het gaat zo diep als het conept ‘profit making’ en de ‘BV’ techtsvorm zoals we die kennen.

  Onze regering en politiek systeem werkt helaas zo dat zinnige oplossingen er niet door komen. Wellicht ook tijd voor een ander politiek systeem.

  Waarbij partijen niet meer bestaan, of beter gezegd het meer belangengroepen en communities worden.

  En er weer ruimte is voor synergie.

  Mr vr., groet,
  Iwanjka,

 3. Beste Paul,

  Wat goed om jouw gedachtengoed en ervaringen te delen middels deze website.
  Op deze manier kunnen we er nog lang van leren !

  Het geeft een steun in de rug om vanuit je gevoel te handelen. Veel mensen en dus organisaties zijn het kwijtgeraakt. Jouw kennis en inzichten ondersteunen juist het handelen vanuit de menselijke maat. Bedankt voor je inspiratie !

  Paul Joosten

 4. Heel hartelijk dank voor je artikelen Paul!
  Zij boeien mij en geven vertrouwen in mijn zienswijzen.
  Soms lijken die zienswijzen namelijk zo lastig communiceerbaar en kan ik mij daar dan eenzaam over voelen, terwijl ik weet dat het om verbinding gaat, verbinding met het AL, de mensen, dieren en de gehele schepping/natuur.
  We kunnen ons echter wel altijd verbonden weten!
  En zoals Hans Keuren aangaf onze eigen Kracht en Licht herkennen en erkennen en gebruiken, zowel voor onszelf, ons gezin, de kleinere omgeving als maatschappelijk en mondiaal.
  Is dat niet het enige wat wij kunnen doen als individu?
  Een warme groet,
  Marianne Coenradie

 5. Passende tekst in deze nieuwe periode van mijn leven. Met dertig jaar branche ervaring en een breed netwerk in de sector is ook mijn dienstverband beeindigd. Verschil van inzicht over de te volgen strategie en aanpak in deze economische periode de belangrijkste oorzaak. Korte termijn (cashflow) wint het bij beursgenoteerde ondernemingen helaas van de meer strategische marktgerichte lange termijn visie.

  Altijd goed om te lezen dat specialisten op dit terrein dezelfde inzichten hebben. Bedankt hiervoor!

 6. Beste Paul de Blot,

  Ik ben het helemaal met u eens. Het leven draait om de mensheid.
  Door de mensen wordt hieraan vorm gegeven. Vaak wordt er wel eens vergeten dat we gewone (mede)mensen zijn. Ervaart menigeen zichzelf als meer/minder zijnde dan de ander, waardoor de innerlijke gaven zelden tot ontwikkeling kunnen of mogen komen.
  We hebben wel eens iets te veel van de kennisboom geleerd waardoor men wel eens is vergeten aan het innerlijk Ge-weten aandacht te geven.
  De schaduwen van de maan, waar de mensheid naar toe is gegaan, komt momenteel tot leven in het bestaan zodat we alle Ge-tijden in Liefde mogen leren te verstaan. Iedereen komt tot (on)bewust tot bewustzijn dat letterlijk en figuurlijk de kern gespleten is.
  Gelukkig is de mens, die de grote Liefe ervaart als een groot gemis.
  Love hurts, deze pijn zal echter verdwijnen als het zonlicht in de mens mag gaan schijnen. Iedereen heeft mooie en minder mooie aspecten.
  Door aan het mooie aandacht te geven zal men kunnen leren het leven te accepteren en dit van harte door te geven, hoe klein dit ook is.
  Kredietcrisis
  Is dit misschien krediet voor het leven?
  Niemand is hier debet aan
  als men in vrede en harmonie
  samen met de medemens
  als zijnde een gewoon mens
  door het leven wenst te gaan
  Uiteraard zal men emoties beleven
  hetgeen geestelijke groei weergeven
  Hieromtrent is veel geschreven

  V-rede, vrijheid staat voor rede
  Rede eveneens achter vrijheid
  Wat mij betreft staak de strijd
  draag zorg zonder kopzorgen
  zodat men zichzelf en medemens
  hiervan bevrijdt

  Er is nog veel leed op aard
  Veel dogmatiek en weinig muziek
  Toch is een ieder het waard
  te leren leven als zijnde uniek
  All-een en vaak zeer een-zaam
  is de Almacht in stilte werkzaam
  Mensen krijgen moeite met omarmen
  laat staan dat men zichzelf of medemens
  kan leren spontaan te verwarmen
  en toch is dit van een ieder de innerlijke wens
  gewoon te leven als zijnde een medemens

 7. Geachte heer de Blot,

  Bemoedigend is uw artikel wat ik van mijn collega Heleen Temorshuizen doorgestuurd kreeg.
  Uw kijk op menselijk ondetnemerschap is inspirerend en zet mij aan om in mijn eigen werk (loopbaanadvies en coaching van mensen) mensen eveneens te bemoedigen. Ik leef en werk altijd al wel vanuit de positieve grondhouding dat voor elke crisis, van welke aard dan ook, een weg gevonden kan worden naar betere tijden.
  Maar uw denkwijze en visie op vernieuwing geeft mij toch ook weer handvatten.

  Gelukkig heb ik u reeds een keer ontmoet, samen met mijn directeur Marja Beumer van Projob en ga ik u volgende week wederom ontmoeten en horen op onze georganiseerde ontmoeting voor klanten en contacten op 26 maart.

  Ik verheug me erop.

  Hartelijk groet,

  Marieke

 8. Beste Paul,

  Zoals ik je ken heb je ook hierin weer helemaal gelijk.
  De topmensen maken er een puinhoop van en de grootste groep mensen moet er onder lijden.
  De top plukt nog snel even de profits eruit en de grootste groep van de bevolking komt op straat te staan en hoeft even niet meer terug te komen op het werk.

  Juist voor deze grote groep mensen zouden er nieuwe banen gecreerd moeten en kunnen worden zodat ze weer voelen dat ze noodzakelijk zijn.

  Het ergste wat je een hardwerkende man of vrouw kunt aandoen is ze op non actief te zetten terwijl zijn gezin te weinig te eten krijgt.

  Laten we ons samen sterk maken en al deze mensen helpen weer terug in de maatschappij te komen.

  Met vriendelijke groet,

  José Nas.

 9. Dank u.
  We dreigen door het bed te zakken en op de koude vloer te belanden. Laat het gebeuren en het heet geen crisis meer. Dit geeft verandering i.p.v. herstel, ontspanning i.p.v. angst en biedt het onafhankelijheid en dus inspiratie. Zolang de mens niet in zichzelf investeert en zijn kracht negeert blijven we afhankelijk van het materiële. Dit doet mij denken aan het volgende stukje tekst: “Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us.”. Van Marianne Williamson.

 10. Naar aanleiding van dit stukje moet ik opeens denken aan het boek ‘Revolutionaire Rijkdom’van ‘s werelds meest gerenommeerde futuroloog Alvin Toffler (in de jaren tachtig schreef hij ‘De Derde Golf’). Toffler schreef dit boek samen met zijn vrouw. Zij voorspellen o.a. de terugkeer van de ruilhandel. Misschien interessant om dit boek er eens bij te pakken in deze tijden…

 11. hallo Paul,

  Wat een prachtig artikel weer.
  Ik hoop dat velen weer zullen ont-waken, en gaan leiden i.p.v lijden.
  Leef-tijd (zoals die van u) laat ons weer zien, dat bewustzijn tijdloos is en ons allen waarde geeft om in iedere tijd waardig te leven.
  Namste Mirjam

 12. Goedenmorgen meneer De Blot,
  Een mooie notie, zo aan het begin van de week! Dank daarvoor. De zin “Geld wordt door mensen gemaakt door hun inspiratie en energie en niet omgekeerd.” zette mij aan om het toch even om te draaien. dan krig je: “Mensen hebben geld nodig om insparatie en energie te krijgen”. En daarvan is toch heel vaak sprake?

  Het vervelende is dat we daardoor graag geld lenen (leenden), met de afspraak dat we dat terugbetalen. Maar de misvatting ontstond dat alleen rente betalen genoeg is. de rest zou vanzelf goed komen. En dat wreekt zich nu. Want de mensen die geld uitgeleend hebben, willen nu iets terugzien. Dat probleem dendert nu als een sneeuwbal door onze economie. Er ontstaat paniek. Want bijna iedereen is zowel geld lener, als uitlener (b.v. onze pensioenen).
  Hoe komen we hier uit? Welke vernieuwing is nu nodig?

 13. Het is mij een raadsel hoe het komt dat wij mensen niet (willen?) inzien dat we scheppers zijn.
  We zijn scheppers van het fenomeen wat wij nu krediet-crisis noemen. Ergens zijn er een paar mensen geweest die er een belang bij hebben gehad om te roepen dat het niet goed gaat met onze economie. Dat bericht heeft zich als een olievlek verspreidt en is blijven liggen bij wie het toestond zich daarmee te laten besmeuren. We geloofden er in. We gingen ons er naar gedragen, terwijl er eigenlijk helemaal niets aan de hand was. Over een tijdje en soms nu al worden de gevolgen zichtbaar van ons geloof en gedrag en zien we daarin de bevestiging van de eerdere woorden dat er een krediet-crisis is. Zie hier……. het scheppingsproces is compleet. De mens heeft een kredietcrisis geschapen.

  Nu we begrijpen, weten en accepteren dat we zulke krachtige scheppers zijn, zouden we nog wel even mogen leren dat we deze kracht ook ten positieve kunnen gebruiken 🙂
  Lang leven het placebo effect! Nog altijd prettiger dan een nocebo-effect….toch? Of willen we toch nog steeds liever lijden, hebben we nog steeds het donker nodig als inspirator om tot het licht te willen groeien? We hebben de keus om anders te willen.
  Inderdaad, het gaat niet om het geld, het gaat om de keus die wij als mens maken, voor onszelf en daarmee voor elkaar.

    • Een wiki is naar mijn mening een omgekeerde zoekmachine.

     Google zoekt voor jou…zij komt met -bij wijze van spreken- een miljoen ‘antwoorden’. Het nadeel is dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En wat is dan de beste en meest waarheidsgetrouwe link? De zoekactie die de gebruiker intikt is eigenlijk de ‘bron’. Want de gebruiker wil iets weten. De gebruiker komt in een doolhof.

     Bij wikipedia wil de gebruiker ook iets weten. Vaak gebeurt het dat hetgeen de gebruiker wil weten een onderdeel is van iets groters. De gebruiker wordt attent gemaakt -door de blauwe verwijzingen- dat er ‘meer’ is. Uiteindelijk wordt je naar de ‘bron’ geleid. En wikipedia zorgt voor -zover mogelijk- encyclopedische waarheid.

     Wikipedia is omgekeerd aan Google.

     Visueel en met een beetje fantasie…stel het internet voor als een trechter. De gebruikers zitten in de trechter. De gebruikers moeten ‘naar’ internet toe.
     Maar als ik nu eens in het puntje zit van de trechter dan hoef ik nergens naartoe want het internet komt naar mij toe. Omgekeerd.

     Dus een wiki van Nyenrode is eigenlijk ‘het Nyenrode internet’. Dus alle wetenschappelijke ‘dingen’ kunnen we hier vinden. Alle lessen, alle antwoorden etc.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


44 + = 48