De kaasschaaf lijkt redelijk

18

In een crisisberaad weet men vaak geen raad, want de zekerheid van de uitgangspunten zijn weggevallen. Het kan dan gemakkelijk op paniekvoetbal uitlopen waar elke redelijkheid ontbreekt. Allen zijn het eens dat er bezuinigd moet worden want de economische logica is duidelijk. De uitgaven zijn te groot en de inkomsten te klein, dus minder uitgeven. Maar dan komt de vraag hoe het kan. Het gemakkelijkste blijkt dan de kaasschaaf: iedereen gelijkelijk laten inleveren. Dat is eerlijk.

Op economisch vlak is het logisch, maar menselijk is deze methode geenszins eerlijk. Immers   de kleintjes  kunnen met hun neus net boven het water uitkomen en de groteren steken nog ver boven het water uit. Door de lasten gelijkelijk te verdelen stijgt het water voor allen en de kleintjes verdrinken. De uitgaven zijn veel groter dan de inkomsten, dus bezuinigen om de schuld niet te laten oplopen. Deze redenering lijkt wel logisch maar is slechts gedeeltelijk waar. De toekomst is onberekenbaar en onvoorspelbaar, zoals de crisis ons leert. Door de keuze van de juiste creatieve en deskundige mensen is de situatie te verbeteren. Een jong echtpaar beschikt in het begin ook niet over voldoende geld om een gezin van vier kinderen groot te brengen, en toch slagen ze erin. Door in de juiste mensen te investeren kunnen de inkomsten groeien en kan de staatsschuld verminderen.

Het antwoord op de crisis is in mensen te investeren en op die manier hun lichamelijke energiebron aanboren en hun geestelijke vermogens ontwikkelen. Gezonde mensen presteren meer en kosten minder. Gezonde mensen hebben meestal meer plezier in hun werk en garanderen ook betere resultaten. Investeren in gezondheid heeft een multipel effect en is van groot belang om de crisis te boven te komen. Daar moet dus niet aan geschaafd worden.

Een andere krachtbron is de menselijke geest. Die komt in goed onderwijs tot bloei. Goed onderwijs schept spirituele energie, verlangen om te leren en vooruit te komen. Geschoolde mensen presteren meer en zijn beter in staat kwaliteit te garanderen en geld te genereren.

Toen de Verenigde Staten in een diepe crisis was gestort en er op alle terreinen zwaar moest bezuinigen, besloot Obama het budget voor de zorg en het onderwijs juist te verhogen. Het onderwijs kreeg 19% van de begroting toegewezen. Obama begreep heel goed dat de toekomst van Amerika afhankelijk was van de gezondheid en de kennis van het volk, daarin moest worden geïnvesteerd. Wordt er in de Nederlandse politiek aan het onderwijs en de zorg ook gelijkelijk geschaafd?

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

18 REACTIES

 1. Dag Paul,
  een interessant artikel dat je aan het denken zet en bij mij vragen oproept. Misschien mag ik ze bij je neerleggen?
  U schrijft dat gezonde mensen meer presteren en minder kosten. Bij mij komt dan de gedachte naar boven dat deze groep wellicht wel een stootje kunnen hebben, en dat je daar dan, in goed overleg, kunt bezuinigen!? Wat is uw gedachte daarover?

  Geschoolde mensen presteren meer! Denken we dan aan ontwikkeling in kennis, kunde en /of karakter? Met andere woorden hoe ziet goed onderwijs eruit volgens u?

  Wat betreft het bezuinigen van de kosten, ook in het onderwijs, kan het soms gewoon nodig zijn, lijkt mij. Wat te denken van de uitspraak, ‘je moet het dak repareren als het zomer is’? Juist in deze periode mag je hopen dat de ingezette opleidingen van afgelopen jaren z’n vruchten afwerpt. Ik ga in mijn reactie uit van bedrijfs opleidingen. Wat de opleidinge betreft voor het reguliere onderwijs, ben ik van mening dat goed onderwijs voor een zo groot mogelijke groep mensen beschikbaar moet zijn.

  Paul, ik ben benieuwd naar je reactie en volgende artikel.
  Groet,

  • @: Reindert van Geresteijn: Dank voor je reactie Reindert. Zowel onderwijs als zorg zijn geen product van de school of het ziekenhuis, maar ;product van de relatie student-docent en patient-arts. Beide partijen dragen bij tot kennis en tot geazondheid.

 2. Met veel waardering lees ik uw artikelen en boeken.
  Ik ben het met de inhoud van uw artikel eens. Het is van groot belang
  om te blijven investeren in mensen van jong tot oud. De beslissingen hierover worden in het bedrijfsleven genomen door “het management” dat nu met de handen in het haar zit en in paniek de zeis hanteert met een enorme impact op het welzijn van mensen en met kapitaalsvernietiging als resultaat.
  Mogelijk wordt het voor het management makkelijker om te investeren in hun mensen als ze een beroep doen op hun creativiteit, kennis, ervaring en vakmanschap om uit de impasse te komen., in plaats van het zelf te willen verzinnen. Leg de vraag / vragen eens aan hen voor en daag ze op een positieve en stimulerende manier uit op hun vakgebied. De resultaten zouden wel eens bijzonder positief kunnen zijn en bevestigen waar de echte kracht, vitaliteit en creativiteit van de onderneming ligt. Het belang van investering daarin wordt dan mogelijk helderder voor het management.

  Jan Willem Kleute – vitaliserend coach

  P.S. Ik zou graag een interview met Paul de Blot willen in het kader van een boek dat ik aan het schrijven ben over een onderwerp dat ons beiden nauw aan het hart ligt. Is dat mogelijk ?

 3. Een prima artikel die de kern aangeeft.
  Als ZKM-coach wordt ik meer ne meer geconfronteerd met mensen die de hektiek niet meer aankunnen. De salesmanager die een terugval van 30% ziet en opdracht krijgt zonder overleg om alle zeilen bij te zetten. maximale klancontacten etc. Te begrijpen maar hij werkt al 70uur per week en de wijze waarop er uitvoering aan gegeven wordt is een wijze die hij niet meer kan waarmaken en zijn collegae ook onder druk zetten die niet meer te handelen is. Dit is het effect op micro-niveau. Op organisatieniveau worden er snel en daadkrachtige besluiten genomen over en niet met mensen. En dat heeft weer gevolgen voor gezondheid en productiviteit. De ( negatieve)cirkel is weer rond.

 4. Goed verhaal, Paul.
  Goed vooruit kijken is nodig: zien waar de “wereld” naar toe gaat. Dus meer aandacht voor toekomstonderzoek.
  Ook al geeft dat beter de mogelijkheden weer en is geen garantie voor succes.
  Mijn ervaring over ongeveer vijftig jaar : trends gaan gewoon door; laat je niet afleiden door hypes, die tijdelijk zijn.
  So be it!

 5. Heel goed gesproken. Eigenlijk zou het een goed idee zijn om naast een schoonheidskoninginnen wedstrijd ook een jaarlijkse wedstrijd moeten houden wie het meest gezond is en de beste algemene ontwikkeling bezit. Indelen in leeftijdscategorieën en de regering laten sponsoren. Inspiratie doet soms wonderen.
  met vriendelijke groeten Ronald

 6. Een van mijn grote overtuigingen en inspiratie is dat wij een ongelofelijk groot potentieel bezitten. Dat beschrijft u ook uitgebreid in uw artikel. Juist de investering in het ontwikkelen van ons potentieel is het antwoord op de crisis.
  Er zijn verschillende manieren om ons potentieel tot ontwikkeling te brengen. Goed onderwijs is er een van. Een andere manier om ons potentieel tot ontwikkeling te brengen, is om het werk niet als doel maar als proces te zien. En in dat proces kun je tot groei en voldoening komen. Werken voor bezieling en voldoening in plaats van werken voor geld.
  Het zou best eens kunnen dat de crisis voor een deel is veroorzaakt doordat wij de verkeerde betekenis aan werk hebben gehangen, wij werken nu voor het geld in plaats voor de voldoening.

 7. Tot nu toe kan ik niet optimistisch worden over wat in de Nederlandse politiek gebeurt en gesproken wordt. Het lijkt wel of de politiek en de belangenorganisaties helemaal niets van deze crisis begrijpen. Veel oud gepraat, vooral niet naar voren gericht en creatief naar oplossingen zoeken. Zo nu en dan een zelf uitgedeeld schouderklopje om het land te laten zien dat we zo goed bezig zijn.

  Praatjes en veel gedoe voor de eigen, van de burgers geïsoleerde, entourage.

  Wij, die de maatschappij zijn, zullen in beweging moeten komen. Gelukkig gebeurt er steeds meer. Er is een begin van het mobiliseren, zoals in columns als deze wordt uitgedragen. We moeten blijven aanspreken en appelleren ook al zal de politiek niet makkelijk en snel werkelijk veranderen.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 16 = 24