Vernieuwing noodzakelijk in het beleid van zorg en onderwijs

21

Op mijn beide artikelen over het beleid in de zorg en het onderwijs, dat ziek is, zijn talrijke reacties gekomen. Dat is een goed teken. Het blijkt dat het onderwijs zelf vaak ook te gesloten is geworden voor vernieuwing. Ik heb gewezen op de  interessante studie van Gerrit Broekstra over Diep Leiderschap, want het leiderschap is tot nu toe te oppervlakkig geweest. Het gaat om de genetische code (missie en waarden) in de zorg en het onderwijs. Om dit te verduidelijken wil ik graag Gerrit Broekstra hieronder zelf aan het woord laten:

De genetische code of het DNA van een organisatie is vooral, en in de eerste plaats, een zaak van mensen. En daarom een bewustwordingsproces. Om die reden kan je de zoektocht naar de essentie van een organisatie, of het organisatie-zelf, niet overlaten aan een door managers ingehuurd adviesbureau. Dat moet namelijk door de mensen zelf worden gedaan. Ik ben het met Paul eens dat het in die zoektocht niet gaat om ‘intellectuele deskundigheid of technische vaardigheden’. Het hart van de mensen moet worden aangesproken zoals Paul dat zegt in zijn boek over Ignatius van Loyola als crisismanager.

Wat leeft er in de zorg en in het onderwijs? Wat is echt belangrijk? Waar wordt men door geïnspireerd? Door geld, macht en prestaties of ‘de betere dienst’ aan de ander (medemens, maatschappij) of het andere (klimaat, milieu) of het ‘gans Andere’? Met andere woorden, praten we over ego-intentionele of alter-intentionele genetische codes?

In de zorg en het onderwijs heerst er in de diepste kern een waardencrisis. Hier geef ik in mijn boek enige aandacht aan. Vanuit een waardenhiërarchie is deze crisis als waardenconflict goed te traceren. Professionals zoals in onderwijs en zorg, waaronder ook de door Paul bedoelde zij-instromers vallen, hebben dikwijls alter-intentionele waarden geïnternaliseerd. Ze zijn vaak bewust vertrokken vanuit het idee van de ‘betere dienst’ aan de medemens. In de loop der tijd zijn ze echter overspoeld met de ego-intentionele en instrumentele waarden en praktijken van het management. Ze voelen zich achtergesteld en niet begrepen. Daarbij hebben ze het ook nog veel te druk om zich krachtig te roeren en te verzetten tegen de bureaucratiseringsgolven die zorg en onderwijs overspoelen.

Nu we moeten erkennen dat er in wezen een crisissituatie in zorg en onderwijs is, is dat ook de tijd voor vernieuwing zoals Paul betoogt in zijn boek over Ignatius. Een goede start voor die vernieuwing zou de herijking van de genetische codes in de zorg- en onderwijsinstellingen zijn die door de professionals en managers als gezamenlijke, zeg maar democratische zoektocht wordt gedaan. Zijn daar voorbeelden van? Ja, als we onze arrogantie als westerse managers kunnen inslikken, moeten we eens naar het Oosten leren kijken, naar India, naar bijvoorbeeld een exponentieel groeiend bedrijf als de IT-gigant Wipro in Bangalore (zie de casestudie in mijn boek) waar de in gezamenlijkheid vastgestelde Spirit of Wipro als alter-intentionele genetische code het dagelijks doen en laten beheerst. Hierbij staat de geïnspireerde mens centraal”.

Aldus Gerrit Broekstra over zijn nieuwe boek ‘Diep Leiderschap’, het geheim van juist handelen in onzekere tijden.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

21 REACTIES

 1. @Reza,

  Geloofsaspecten zijn zeer lastige begrippen, met name in de huidige maatschappij waarbij men de vaste overtuigingen die generatie op generatie zijn doorgegeven hernieuwd aandacht zijn gaan geven.
  Er is sprake van zeven kerken en bovenal van geestelijke begeleiding wat altijd weer gebaseerd is op vertrouwen. Religie beschouw ik als herverbinding met een grote liefde, waarbij de mens zich bewust wordt van (gecreeerde) blokkades wat het vaak onmogelijk maakt vanuit het hart te leven. We raken steeds meer geobsedeerd over hoe het leven moet zijn en vergeten derhalve wel eens aandacht te geven aan het leven zoals het is en zoals het wordt ervaren. Ik ben het met je eens dat geloof in jezelf essentieel is, wat echter als hier geen luisterend aan wordt gegeven? Als de mens wordt afgeschreven omdat hij/zij moet voldoen aan eisen die verharding geven of die tegengesteld zijn aan zielsbeleven?
  IQ is uiteraard belangrijk, EQ eveneens. Dit laatste ben ik vaak tegengekomen bij GGZ en als stervensbegeleidster. Er wordt meer aandacht gegeven aan wat men MOET geloven dan aan het geen men gelooft of wenst te geloven. Het laatste kan enkel door samenwerking en openhartige communicatie ontstaan.

  Kinderen en de jeugd kunnen hier beter mee omgaan dan vele vastgeroeste denkpatronen. Vandaar dat ik pleit voor een andere leermethode, waarbij zowel volwassen als kinderen spelenderwijs nader tot elkaar kunnen komen. Het is geen plicht, bezielde werkzaamheden doen dit van nature altijd al. Helaas leren mensen steeds meer aan cijfers, geld en eigen belangen de meeste aandacht te geven, zijn de meeste vergeten dat de hele economie zonder vrijwilligers totaal geen bestaansrecht heeft. De vrijwilligers worden reeds geconfronteerd met allerlei plichten en zelfs als idioot beschouwd.
  Geld en goede cijfers is het belangrijkste aspect geworden, ieder raakt erdoor ontsteld. Misschien dat hierdoor een keerwende ontstaan voor een luisterend oor en de essentie van het bestaan.
  Met vriendelijke groet

 2. Ontdekken waar je voor staat – wat je identiteit is – en wat voor onderscheidende belofte je doet (en nakomt) aan je leerlingen; dat is een ‘tour de force’. Toch merken wij dat meer en meer organisaties, vooral in zorg en onderwijs, daarnaar op zoek zijn. Alter-intentioneel, want gericht op de betekenis die men kan hebben voor anderen, en niet louter op datgene dat er valt te ‘winnen’. We noemen dat identiteitsmarketing. En ja, we zijn een adviesbureau.

  Inderdaad zou het geweldig zijn als mensen in organisaties zélf in staat zouden zijn die fundamentele vragen te stellen, te beantwoorden en te verankeren. Dat ze zélf hun hart weten aan te spreken. Helaas (?) merken we dat daar in de praktijk weinig van terecht komt, of dat mensen/organisaties in bestaande paradigma’s vast blijven zitten. Tal van onze klanten hebben mogen ervaren dat het ook anders kan: er gloort dus nog wat hoop!

  Wiro Kuipers
  Identiteitsmarketeer
  Mercurius Identiteitsmarketing

 3. Beste Paul,

  ik heb zojuist dit artikel doorgezet naar een aantal verontruste ouders bij onze basisschool, waar ik lid ben van de MR. Op 12 maart dit jaar heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school. Het onderzoeksrapport geeft een vernietigende kritiek op het onderwijs op onze school.

  Als je je er nader verdiept blijkt het onderzoek gebaseerd te zijn op per 1 maart aangescherpte normen. Daarnaast blijkt het toepassen van die normen een pilot te zijn vanuit de inspectie. De leiding en leerkrachten van onze school waren finaal overdonderd. inspectie hield zich niet aan het afgesproken proces met gesprekken met leerkrachten, het was onduidelijk welke normen gehanteerd werden, etc.

  Toen het concept rapport uitkwam, met de negatieve kritiek, was er heel veel verwarring tussen inspectie, bestuur en schoolleiding over reactietermijnen, het in verweer durven gaan, (dus niet vanuit de stichting), en het geven van repliek. Door de verwarring werden we als MR opeens geconfronteerd met verlopen reactietermijnen en het niet ontvankelijk verklaren van onze reactie.

  In de zomer is er door de school druk gewerkt aan het, door de inspectie verplichte, plan van aanpak. Normering en wijze van toetsing in het komende jaar is nog steeds abracadabra. Ouders zijn over de kling.

  Vanuit mij rol in de MR kom ik ook steeds meer tot de conclusie dat de leerkracht geen les meer kan geven om de leerlingen te bezielen. ze moeten de methoden en toetsen afdraaien gericht op Cito en het meetbaar krijgen obv de normen. En er komt steeds meer bij, waarvan ONW roept dat het niet ten koste mag gaan van wat er al is. Bij veel leerkrachten is de lol er compleet af. En ik begrijp dat volkomen.

  Helemaal met je eens. Het onderwijs is intrin-ziek. Ik zoek steun in mijn queeste hoe we een vuist kunnen maken om dit te keren en onderwijs weer te laten zijn waar het ooit (heel lang geleden voor de eerste onderwijs-wet) voor bedoeld was.

  en dan een flauwe afsluiting.
  Zouden alle ambtenaren bij ONW en de Inspectie Kafka als favoriete auteur hebben
  of
  Heeft Kafka bij het schrijven gedacht “Nee, zo erg kan het niet worden” En heeft hij dat toch onderschat.

  rob van renen

  • Beste Rob van Renen,

   Mijn support hebt u.
   Uw verhaal is een blauwdruk van ervaringen die ik heb opgedaan als leerkracht, teamlid.
   Na dertig jaar onderwijs heb ik 3 jaar geleden de keuze moeten maken om er mee te stoppen.
   Communicatie op democratisch niveau was niet mogelijk.
   De procedure werd door de bestuurlijke geledingen topdown gevoerd.
   Het was zwijgen of ja-knikken.

   Ik wens u succes met het deelnemen aan de procedure waarin u zich momenteel bevindt
   en hoop dat u gehoord wordt.

   Ans Nijland

    • @ Rob van Renen: Reactie van Gerrit Broekstra aan Rob van Renen,
     Vernieuwing vraagt om een radicale aanpak, beginnend bij de wortels. Er moet dramatisch worden bezuinigd door de overheid. Misschien kan het ministerie van O&W een jaar worden gesloten zodat de scholen zelf orde op zaken kunnen stellen door terug te gaan naar hun roots. Dat jaar kan het minsterie dan zelf gebruiken om zich eens af te vragen waarom ze eigenlijk bestaan, stage te lopen in het onderwijs om eens enige praktijkinzichten op te doen en voorstellen om flink af te slanken uit te werken.
     hartelijke groet
     Gerrit

  • @ Rob van Renen: Dank voor je rapport dat me ook weer verrast. Doorgaan met protest en de vuist op tafel en wellicht de ouders inschakelen. Zeker de moed niet opgeven. Bedenk wel dat je anderen, de inspectie, niet kunt veranderen, wel je zelf. Dus de leerkrachten moeten gewoon zichzelf veranderen en zorgen hun leerlingen te inspireren en door hun gedrag en resultaten de inspectie te overtuigen. Dan kan er ondanks het verziekte controlesysteem toch iets goeds groeien. Succes ermee

 4. Beste Paul,

  Veel dank voor je wijze woorden. Het boek DIEP LEIDERSCHAP spreekt mij aan. Ik ga het zeker lezen. Zoals je weet Paul zijn Marjolein Hins en ik MM&P boardroomcounseling gestart. Wij hebben het over meer vrouwelijk leiderschap in de top! Een juiste balans van mannelijk en vrouwelijk leiderschap geeft menselijk leiderschap (= wellicht diep leiderschap).
  Kortom, er is beweging vanuit meerdere hoeken! Of we nu over de zorg, het onderwijs en ja ook over het bank en verzekeringswezen en overheidsinstellingen spreken – we zijn het kwijtgeraakt in de top dus kunnen we toch niet verwachten dat in de ‘oude hierarchische bedrijven’ de motivatie en enthousiasme (lees ook passie, oprechte interesse en aandacht) daaronder optimaal is.

  Het gaat, wat ons betreft over meer wel-zijn voor bedrijven op langer termijn – doormiddel van het terugbrengen en het opnieuw waarderen van de vrouwelijke waarden, kwaliteiten en energie terug te brengen in de organisaties – en dat begint bij de top! (H)erken deze, en dan gaan we weer innovatief denken en doen en worden bedrijven aantrekkelijk voor werknemers en afnemers. Dus zorg voor een juiste balans tussen het mannelijke en vrouwelijke leiderschap in de top (in de top-mens) en de start richting een andere toekomst is gezet. Wat ons betreft is de leider van de toekomst de leider in balans!

  Petra Portengen

 5. Een groot feest van herkenning. Krachtig geschreven. Wij hebben 4 jaar gewerkt aan een concrete aanpak en tool om de genetische code of DNA van de organisatie in beeld te brengen. De organisatie bepaald deze colelctief en gaat vervolgens collectief de dialoog aangaan en zich bewust worden van dit DNA. Meer op http://www.energy8.eu

  Inmiddels heeft de tool zich bewezen in diverse maatschappelijke organisaties: zorg, politie maar helaas nog niet in het onderwijs.

  Rik Berbé
  ENERGY8

 6. Beste Paul en Gerrit,

  Ik wens jullie graag te attenderen over het goddelijk plan en eveneens het kennisboek wat is geschreven om diverse geloofsovertuigingen te bezien in de context van religie. Uiteindelijk betekent dit herverbinding met het hart.
  Wat betreft het onderwijs is onderstaand een mooi voorbeeld. Het is waarlijk mogelijk alom bezieling te geven aan het leven. Dogmatisch kan dit nooit en te nimmer plaatsvinden.

  http://www.cbc.ca/passionateeyemonday/feature_270904.html (story without movies; verhaal zonder filmpjes)
  http://www.examiner.com/x-6495-US-Intelligence-Examiner~y2009m8d24-Educational-documentary-Japanese-school-teacher-transforms-students (movies)

  Met vriendelijke groet

  • Witteroos,

   “Ik wens jullie graag te attenderen over het goddelijk plan en eveneens het kennisboek wat is geschreven om diverse geloofsovertuigingen te bezien in de context van religie. Uiteindelijk betekent dit herverbinding met het hart”.

   Mag ik vragen wat het Goddelijke plan inhoudt en wat de titel is van het kennisboek?

   Mijn visie, als je daarover spreken mag is als volgt; de gehele overtuiging zou eens herzien moeten worden. Het zijn oude overtuigingen die nooit herzien zijn. Foute overtuigingen leiden tot foute gedragingen.

   Het begint al bij het feit dat ‘de mens’ het niet helemaal goed snapt.
   De mens behandelt zijn of haar religie als het absolute. Voor een moslim is de Islam het absolute. Voor een christen is dat het Christendom. Ze vertellen zichzelf en daarmee de ander dat het christendom of Islam hun absolute geloof is.
   Het absolute geloof is de ene. Allah of God of Boeddha etc. Het geloof is één. Er is er maar ook één van. Niet meer.
   Dat er meerdere religies zijn snapt men nog wel. Wat het dan óók is, is dus dat alle religies verzonnen zijn en dus relatief zijn. Een religie kan nooit als het absolute gezien worden. Behalve het geloof.

   Alle religies dragen wel bij en zijn onderdeel van het ene geloof. Maar omdat ze allemaal bijdragen en onderdeel zijn, zijn ze eigenlijk alles maar ook niets.
   Want voor een Christen is de Islam niets. Terwijl voor de moslim het alles is.

   Dus geloof is alles, religies zijn alles of niets. Het geloof is absoluut. Religie is relatief. Omdat dit zo is kan je dus zeggen dat elke religie ertoe doet en dat geen één religie ertoe doet. Dit houdt dan weer in dat het niveau van tolerantie heel groot moet zijn, als het alleen daarom al niet draait.

   Omdat alles en/of niets ertoe doet mag je dus ook niets vinden van een ander. Dat bedoelde ze met de uitspraak; Wat gij zelf niet wil dat geschiedt doet dat de ander niet. Het is waar dat als je zelf gaat classificeren je de ander classificeert.
   Begin er dus eigenlijk niet aan. Het kan eigenlijk ook niet. Een ieder is vrij. Dat dan iemand iets anders religieert moet je accepteren. Maar je moet wel snappen dat we allemaal het zelfde geloof najagen.

   Wellicht had het beter geweest als Jezus had verkondigt dat de enige religie die zou kunnen bestaan de religie van het geloof in jezelf zou moeten zijn.
   Nu snap je misschien ook dat het makkelijker is om iedereen op de wereld zo ver te krijgen om in zichzelf te geloven dan met zijn allen in een Christus. Of Allah.
   Je kan een mens niet zover krijgen om in één dezelfde religie te laten geloven als het een relatief iets is.

   Dus het goddelijke plan is om het besef te brengen dat religies relatief zijn en het geloof absoluut. 1+1=3
   De ene religie plus de andere religie = het algehele geloof.

 7. Beste Paul,

  Ik wil je aandacht vestigen op een initiatief die ‘wij’ hebben om iets te gaan vernieuwen in het onderwijs. Hieronder vind je het concept van de uitnodiging. Mijn vraag is of je hier in je volgende nieuwsbrief ook aandacht aan wilt besteden.

  Hartelijke groet,
  Helen

  Concept Uitnoding van Netwerk Aandacht voor Echt voor
  de leergang Bezieling in het onderwijs
  >
  > “Leven” is een kerntaak die voortkomt uit de zielsbereidheid om
  > dieper bewust de aarde te betrekken. Leermogelijkheden zijn er te
  > over. Echter, lerend te worden op dat gebied waar je ziel naar
  > hunkert, is wat deze leerweg voorstaat.
  > Deze leergang heeft de intentie het kind zielsbewust te laten waar
  > mogelijk. Van daar uit kun jet het kind begeleiden naar datgene wat
  > het wenst te leren zodat het zijn/haar eigen mogelijkheden ten volle
  > kan benutten. Deze leergang is bedoeld voor diegenen die de wens
  > hebben om vanuit vernieuwing het voorbeeld te stellen of anderen
  > oproepen om dit te gaan doen. Deze leergang wordt verzorgd door
  > Marieke de Vrij en Jules van der Veldt.
  > Hoe ziet het programma eruit?
  > De leergang bestaat uit 6 zaterdagen, te weten 14 november 2009, 16
  > januari, 6 maart, 17 april, 29 mei en 26 juni 2010.
  > De ontvangst met thee en koffie is op zaterdagochtend van 09.30 tot
  > 10.00 uur. Vervolgens vangt het programma aan om 10.00 uur en dit
  > duurt tot ongeveer 17.30 uur inclusief lunch?
  > De inhoud van de lesdagen:
  > 1. Waaraan kun je herkennen of kinderen zich oorspronkelijk gedragen
  > voor alle type kinderen
  > 2. Incarnaties en jong zijn in deze tijd
  > 3. Betekenis van de natuurlijke leergierigheid en de verschillen daarin
  > 4. Verwachtingspatronen doorbreken die maatschappelijk zijn opgelegd
  > en die maken dat kinderen bij zichzelf weggaan, ten nadele van
  > zichzelf.
  > 5. Betere, natuurlijke aansluiting tussen de verschillende schoolsystemen
  > 6. Integratie van het eigen zelfbeeld conform de werkelijkheid van
  > handelen en leren.
  >
  > Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in subgroepjes tussen de
  > lesdagen door een intervisiebijeenkomst organiseren om de aangeboden
  > stof te verdiepen
  >
  > Locatie
  > Deze leergang vindt plaats in , tel. . Routebeschrijving en meer informatie:
  >
  > De kosten
  > Marieke en Jules zetten zich met hun stichting De Vrije Mare in voor
  > talloze liefdadigheidsprojecten. De stichting Aandacht voor Echt
  > betaalt hen een dagtarief. Daarnaast betalen we de kosten voor eten
  > en overnachting. De overnachting is in principe op basis van twee
  > personen per kamer.
  > De kosten voor deze 6 dagen zijn € X- per persoon. Op aanvraag
  > verzorgen we een factuur die declarabel/aftrekbaar is, in dit geval
  > bedragen de kosten € X+ 100,-.
  > Aanmelden
  > Stuur een email met je naam, volledige adres, telefoonnummer(s) en
  > of je een factuur wilt ontvangen naar X. Je inschrijving is pas
  > definitief als je 1) een bevestigingsmail met betalings¬gegevens &
  > annuleringsregeling ontvangen hebt en 2) vervolgens binnen 2 weken
  > betaald hebt.
  > Aanleiding en achtergrond van deze leergang:
  > 1. Onderwijs is bedoeld om gericht te zijn naar de mens zodat die
  > zijn mogelijkheden beter kan benutten. Echter, het huidige systeem
  > is niet meer dienstbaar. De kinderen gaan daardoor bij zichzelf weg.
  >
  > Het spelmatige gedrag bij kinderen moet je juist activeren in de
  > jonge jaren. Het helpt hen hun inbeeldingsvermogen te vergroten.
  > Volwassenen kunnen dan juist zien welke richting van nature bij het
  > kind past. Als je deze spelactiviteit van jongs af aan doorkruist,
  > creëer je een lerend systeem in het kind; leert het
  > aanpassingsgedrag in plaats van authentiek gedrag. Hoe langer dit
  > duurt, hoe ingeslepener kinderen zich aanpassen en ze vervreemden
  > zich steeds meer van zichzelf.
  >
  > In de vroege jeugd zie je al verschillen ontstaan. Daarom is het van
  > belang om vanaf de vroege jeugd de mogelijkheden van het kind te
  > zien zodat zij benut kunnen worden, voordat het zich gaat aanpassen.
  > Dit is de eerste lijn.
  >
  > 2. Hoe kun je je weer ontdoen van opgedane ervaringen in het
  > leersysteem, de tweede lijn:
  > Dáár waar de beschadiging al opgetreden heeft. Hier gaat het over de
  > vraag: hoe kun je je hier weer van ontdoen door aanpassingen te
  > maken in het leersysteem? In het waarnemen van de kinderen in de
  > allerjongste jaren zie je verschillende eigenheden ontstaan en die
  > ook sterk verschillend van elkaar zijn. Daar is het onderwijs niet
  > op berekend. Het is belangrijk kinderen te plaatsen in deze tijd.
  > Kinderen spelen heel oorspronkelijk in het spel nú, voor wat ook nu
  > en in de toekomst nodig is. M.a.w. zij spelen aan zaken die voor dit
  > tijdperk bedoeld zijn en dat zien we (Volwassenen) te weinig. Als
  > volwassene nemen we niet voldoende waar wat hún behoefte is (het
  > oordeelloos & onbevangen kijken).
  > Veel ouders verzwijgen de teleurstellingen die ze voelen rondom hun
  > eigen kinderen omdat ze hopend waren op meer begripsvorming
  > onderling. Deze tijdelijke impasse is ook aan deze tijd gerelateerd
  > en dient dieper begrepen te worden (daar komen nog verhandelingen
  > over). Veel kinderen zijn jong vroeg wijs, overstemmend de
  > volwassenen.
  > Wat is nu in het kind ingegeven waardoor hij dat doet…? Daar zal
  > de begeleiding op in gaan.
  > Het tijdsbeeld is snelverschuivend in de ópmaat van wat nog komen
  > gaat, waarin zelfredzaamheid bij kinderen een hoog goed
  > vertegenwoordigt. De verschillen die hier onderling in worden
  > uitgebeeld, scheppen een beeld van verwachting.
  > De rest volgt later. Dit is de basis van waaruit we werken.
  > 3. Er is een collectief veld van ouderschap voor kinderen van 0 – 21
  > jaar. Er wordt veel gevoeld en weinig gedeeld.
  > Een onderverdeling is noodzakelijk omdat anders, niemand het
  > exclusieve er nog uit kan halen. De begeleiders zullen ter plekke
  > een indeling maken tussen verschillende categorieën kinderen en er
  > komen overlappingen over kinderen heen. De ouders en docenten moeten
  > dan een mix maken die het beste past op het kind. Bijvoorbeeld een
  > kind met een hoge emotionele intelligentie en een verstandelijke
  > beperking of hoge handvaardige vormen. Er komen nieuwe definities
  > van intelligentie. Hoog intelligent, in welke vorm dan ook, is pas
  > hoog intelligent op het moment dat je het ook echt kunt hanteren.
  > Kinderen zijn bijvoorbeeld bewustlerend en voelen zaken vanuit een
  > uitdagingsgerichtheid. Kinderen willen zich laven aan wat ze
  > gevoelsmatig wetend willen voelen (bijv deze kinderen voelen van
  > binnenuit dat een dier pootjes heeft, i.p.v. het hoofdelijk te leren)
  > Hiertussen zit een scala aan mogelijkheden/differentiaties. Bijvoorbeeld:
  > • Kinderen die alles willen ervaren voor ze het aannemen (iets wordt
  > pas waar wanneer je het gedaan hebt)
  > • Kinderen die in hun mentale aanwezigheid kunnen uitreizen in
  > denken en er heel veel genoegen aan beleven (je denkt bjiv de
  > constructie van een huis of de hele race)
  > Het onderwijssysteem houdt hier onvoldoende rekening mee. Het
  > gevolg: Kinderen die in gedegen rust zich verlaten op zichzelf .
  > Kinderen die in een vorm van jachterigheid zijn, zijn zichzelf
  > steeds aan het inhalen. Beiden vragen een geheel eigen aanpak
  > (basissysteem in verscheidenheid van kinderen).
  > Wie zijn Marieke de Vrij en Jules van der Veldt?
  > Marieke is een vrouw met heldere vermogens zoals helderhorendheid,
  > helderziendheid en helderwetendheid. Zij werpt licht op levensvragen
  > van grote individuele en maatschappelijke betekenis. Zij is, door
  > middel van deze vermogens, in staat het collectief bewustzijn en de
  > potentie die hierin ligt aan te voelen. Door de waardevolle
  > inzichten van Marieke en daarbij de levensvolle bijdrage van Jules
  > ontstaat snel verdieping, zowel individueel als in de dialoog tussen
  > de deelnemers. Marieke heeft het talent met enkele zinnen aan te
  > landen bij wat in het algemeen ‘speelt’ voor de groep en desgewenst
  > wat voor jou als persoon. Jules is een bekwame persoonlijke
  > procesbegeleider. Marieke en Jules werken vanuit een grote liefde en
  > respect voor de mens en zijn uniciteit. Beiden zijn ze daarbij
  > verhelderend, helpend en nimmer veroordelend aanwezig.
  > Stichting Aandacht voor Echt
  > Aandacht voor Echt (AvE) is een netwerk van mensen die streven naar
  > authenticiteit en persoonlijke groei én die de intentie hebben om
  > lid te worden van een netwerk. Wij hopen dat deelnemers zich ook
  > geroepen voelen om zich maatschappelijk in te zetten op het vlak van
  > authenticiteit
  > Sinds medio 2008 is Aandacht voor Echt een stichting. De stichting
  > draait volledig op vrijwilligers.
  >
  > Organisatie
  > Deze leergang wordt georganiseerd door 3 leden van het kernteam van
  > Aandacht voor Echt, Jung Im, Marjolein en Ilonka, aangevuld met
  > Helen Kuipers, kindercoach. Mocht u vragen hebben, dan kunt u
  > contact met hen opnemen.
  >
  > We zien ernaar uit je te mogen begroeten op 14 november !
  > namens het team van AvE
  > Marjolein Boerma (06-50291459, info@madeleineboerma.com) Kim Jung Im
  > (06 – 504 16 651, kimjungim@wanadoo.nl)
  > Ilonka Celie ( 06- ilonka@imiesj.nl)
  > Helen Kuipers (06-53788704, info@helenlifecoach.nl)

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


3 + 1 =