Ridderlijk zakendoen

55

In de eerste eeuwen na Christus was het leiderschap vaak in handen van ridders met een hoog aanzien door hun grote verantwoordelijkheid voor de medemens. We kennen de oude verhalen van de ridderorden, zoals de graalridders e.a. Zij waren ridderlijk in hart en nieren, loyaal en trouw in hun dienstbaarheid, vooral voor hun zorg voor de zwakken van de samenleving en kwetsbare vrouwen en kinderen.

Ridders waren getraind in hoffelijkheid, goede omgangsvormen, etiquette en schone kunsten, vooral in hun hoogachting voor de eer van de vrouw. Deze ridderlijkheid werd vooral gedragen door het ridderlijk eergevoel, een fundamentele waarde die niet zozeer op zichzelf gericht is maar vooral op het mens zijn voor anderen, vooral voor de kwetsbaren en degene die aan zijn zorg zijn toevertrouwd.

Een ridder moet de eer van zijn status hoog houden door zich waardig te gedragen en zijn familie niet tot schande te zijn. Dit eergevoel vereist de hoogste discipline: weinig spreken en enkel iets zeggen als het waar is, in alles wat hij doet uitblinken en steeds streven naar wat beter en hoger is, wat méér is en niet tevreden zijn met middelmatigheid. Dat méér zijn betekent vooral meer uitblinken in loyaliteit en verantwoordelijkheid voor anderen, zorgvuldigheid in de omgang met anderen.

De ridder moet in alles uitblinken maar tegelijkertijd alle eenvoud bewaren, zich niet laten prijzen en belonen voor zijn heldendaden, bereid zijn raad te vragen, niet klagen maar tevreden zijn met wat er mogelijk is. Ofschoon de ridder geoefend is in het hanteren van wapens en vaak de edelgarde vormt van de vorst blijkt uit zijn trekken ook een sterk ontwikkeld feminien karakter.

Op Java wordt de voor het onrecht opkomende ridder veldheer Arjoena dan ook altijd door een vrouw gedanst omdat die beter het ridderlijke karakter kan vertolken. Deze grondtrekken van het ridderschap blijken van groot belang voor het leiderschap en mijns inziens ook wezenlijk voor het succes van moderne organisaties, waar het vaak grof en onridderlijk toegaat.

Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde, waar ik onlangs een boek over schreef, was een Spaanse hidalgo, een ridder die vanuit deze ridderlijke bezieling een organisatie stichtte voor dienstverlening aan de hele wereld. Zijn levensverhaal is het verhaal van een ridder die zijn volgelingen wist te bezielen. Zijn verhaal heeft ook mij geïnspireerd en al meer dan 60 jaar lang ben ik lid van zijn Orde.

Het was daarom een uitzonderlijke verrassing toen ik tot mijn grote verbazing tijdens de diesviering van de Universiteit Nyenrode op mijn oude dag benoemd werd tot Ridder van Oranje Nassau. Hiervoor ben ik allen die mijn idealisme hebben gevoed, waaronder ook de lezers van mijn columns, van harte dankbaar. In dit nieuwe jaar zal ik me zo goed mogelijk inzetten om dit ideaal hoog te houden in dienst van het menselijk wel-zijn en deze droom van vernieuwing graag met jullie delen.

Keep smiling and make the best of it.

Lees de speech bij de benoeming Paul de Blot tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau 

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

55 REACTIES

 1. Beste Paul,

  Van harte gefeliciteerd!
  Heb vandaag een persoonlijke boodschap naar u gestuurd hoop dat dit bij u aankomt
  via contact kreeg ik het niet verstuurd.

  Vriendelijke groet, Anja de Roos

 2. Beste Paul,

  Van harte gefeliciteerd. Voor het Noblesse Oblige heb jij geen lintje nodig. Je bent het. Maar toch mooi dat je ook de erkenning krijgt in deze vorm. De wereld heeft dringend behoefte aan waarachtige ridders, zoals je die weer treffend beschrijft. Graag tot gauw.

  Met vriendelijke groeten,

  Bert-Jan van der Mieden.

 3. Beste Paul.
  U wordt bevestigd waarin u ten diepste gewaardeerd wordt.
  Dit is mijns inziens het mooiste wat een mens kan overkomen.
  Met wie u bent, wat uw bezielde talenten zijn en wat u hiermee doet tot welzijn van uzelf en de medemens in wederkerigheid.
  Als er na uw dood een boek over uzelf zou verschijnen, welke titel zou dit dan mogen dragen en welke belangrijkste uitspraak van u mag hierin niet ontbreken?
  Een diepe wens van mij is dat u zelf een autobiografie schrijft over uw leven. Ik wacht het af.
  Groeten.

 4. Beste Paul,

  Uw indrukwekkende boek over Ignatius van Loyola heb ik inmiddels gelezen. Dank voor de wijsheid die u daarin deelt. De benoeming in de Orde van Oranje Nassau is helemaal zelf verdiend. Van harte!

  Met vriendelijke groeten,

  Will Robben

 5. Geachte Heer de Blot, ridder de Blot.
  Ook namens Hilde wil ik u van harte feliciteren met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en we zijn blij dat u er blij mee bent. ( Sommigen weigeren om wat voor reden ook). U hebt hem ook verdiend. Niet alleen uw onbetwistbare verdiensten, maar ook uw nog steeds tomeloze ijver en uw visie op leiderschap maken u heel bijzonder. Wij zullen ons altijd uw lezing herinneren in onze loge waar de bezoekers het nog altijd over hebben.
  Wij wensen u het allerbeste toe in 2010.
  Jildert en Hilde de Rapper

 6. Beste Paul,

  Ik ben blij dat ik je dit nog levend kan schrijven en hoop dat nog lang te kunnen doen.
  Als iemand ons respect verdient ben jij het! Kortweg is wat je nu kreeg beter dan een bonus. Liefdevol belangeloos priesterschap. Hulde!
  Waar alles niets of één wordt omhelzen wij elkaar.

 7. Hallo Paul,

  Hartelijk gefeliciteerd met je benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, een hele eer.

  Zomaar een gedichtje dat in me op kwam:

  Ridderlijkheid,
  het lijkt niet meer van deze tijd.
  Waarmee tot mijn groet spijt,
  de wereld steeds verder afglijdt.
  De huidige graaicultuur,
  dat is ook zo’n funeste buur.
  Doe de deur vooral niet op slot,
  dan ben je ook een beetje Paul de Blot.

  Dank voor je columms,

  De Beste wensen voor 2010,
  Harteijke groet,
  Ben van der Bijl

 8. Van harte gefeliciteerd!

  Geweldig dat iemand die menselijkheid (in organisaties) als levensdoel heeft geeerd wordt. Door deze bevstiging, worden allen bevestigd in dit streven.

  Het is je zeer gegund.

  Quinten

 9. Beste Paul,

  Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding, ze is meer dan verdiend en bij een échte ridder terechtgekomen. Dan betekend zo´n erkenning ook wat. Ik ben ervan overtuigd dat we met een aantal pioniers op ´ridderlijke´ wijze de weg moeten laten zien naar het volgende paradigma van zingeving en bezieling om zo de angst weg te nemen bij mensen om die stap te nemen. Met heel veel liefde, plezier en inspiratie blijf ik uw blog volgen en ontmoeten wij elkaar binnenkort weer hopenijk.

  Intussen, heb ik mijn gedachtegoed (vertaalslag spiritualiteit voor het bedrijfsleven) vorm gegeven op mijn website Human Foundation. Ik hoop hiermee het dominante bedrijfsleven te ontmoeten om een brug te slaan tussen dominante organisatie structuren en nieuwe organiserende principes. Elke feedback of reactie op die vertaalslag is van harte welkom om dit kwalitief goed te krijgen en te borgen.

  Tevens zit ook nog in de pen om een seminar te organiseren op Neyenrode en benader u graag als we daar iets verder in zijn.

  Hartelijke groeten, Jorn Fokkens

 10. Beste Paul

  Proficiat met je benoeming tot Ridder in de Orde Van Oranje Nassou. Een bijzondere waardering voor de stimulans en inspiratie die er steeds weer van je pennevruchten uitgaan. Ik hoop nog veelvan deze vruchten te mogen genieten en vooral geestelijk rijker te worden.

  Toon van der Linden

 11. Beste Paul,

  Van harte gefeliciteerd met deze benoeming! Je beschrijving van de Europese ridder is vergelijkbaar met die van de Koreaanse Hwarang en Japanse Samurai! Het lijkt me boeiend om je in maart te spreken over business spiritualiteit en martial arts philosophy, ik kijk er naar uit!

  Vriendelijke groet,

  Leo Snel

 12. Beste Paul,

  Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

  In je laatste stuk tekst dank je ieder voor het voeden van je idealisme.
  Hier geef je nog een nieuwe dimensie aan het ridder zijn; nederigheid.

  Ook de schijnbaar tegengestelde eigenschappen onbevreesd zijn en moed zijn onontbeerlijk voor een ridder, denk ik.

  De kruisridders en Arjuna in de Bhagavad Gita gaven blijk van deze persoonlijke eigenschappen. Dit gebaseerd op dieper liggende motivatoren doet mensen boven zichzelf uitstijgen.

  Door jezelf te laten kennen kunnen wij onszelf herkennen in je persoonlijke verhaal.
  You just brought a smile on my face.

  Hartelijke groeten,
  Marco Flipse

 13. Lieve Ridder Paul,

  Een schone Ridder bent U die de hoffelijkheid, dienstbaarheid en respect voor de mens, en juist de mens in heel haar kwetsbaarheid, tot kunst heeft weten doen groeien. De metafoor van de middeleeuwen waarin de ridder aan het hof diende om het volk te beschermen en de welvaart te vergroten is er een waarin ook de nar een mooie rol vervult.

  De nar, die de koning een spiegel voor houdt, die hem de lichtheid van het leven liet zien en ervaren. De nar ook die onder het volk de energie bij de mensen omhoog stuwde, ze liet zien waartoe ook hun in staat zijn. De creatieve geest van de nar en zijn oneindig verbeeldingsvermogen geeft zowel de koning als het volk zicht op een droom waar ze samen voor kunnen gaan. Dromen zonder zonder limiet is waar de nar het koningkrijk een belangrijke bijdrag levert.

  Ben benieuwd over Uw bespiegelingen over de nar.

  met vrolijke groet

  Rik Konings
  The Kings Jester

 14. Beste Paul,

  Nogmaals van harte gefeliciteerd! Het ridderlijke gedrag waar je over schrijft, raakt de kern waar het in het leven (geldt dus ook voor het zakendoen) om draait: universeel dienstbaar zijn gebaseerd op innerlijke normen en waarden.

  Met harte-groet,
  Ilse ten Berge

 15. Beste Paul,

  allereerst van harte gefeliciteerd met de benoeming tot Ridder.
  Je verhaal over de ridder en zijn gedrag doet met denken aan de strekking van een opmerking die ik onlangs tegenkwam. Een leider moet staan op twee benen, die van de Emotie en de Ratio. Het resultaat zal zijn Kwaliteit (van het leven).
  Ik wens je nog veel te delen en een schitterend 2010.
  Hartelijke groet,
  Reindert

 16. Van harte proficiat Ridder Paul.
  Dik verdiend.
  Overigens de zegenrijke effecten van de eeuwenlange aanwezigheid van de Jezuïtenorde in Maastricht zijn nog steeds volop herkenbaar aanwezig en voelbaar. Die ridderlijke sporen zijn/ blijven onuitwisbaar.
  Hartelijke groet van Harry

 17. Beste Paul,

  Geweldig. Een wel verdiende prijs mijns inziens. Gefeliciteerd!

  Alhoewel mijn associatie met ridders hetzelfde is als jij beschrijft, moeten we ons ook realiseren dat er door de tijden ook ridders zijn geweest die nou niet bepaald aan deze eisen voldeden.

  Maar dit door jou goed beschreven voorbeeld verdient navolging!

  Hartelijke groet, Ronald

 18. lieve Ridder Paul,

  Van harte met deze ridderbevestiging, De weg van de held kent heel veel ridders, ik ben blij te mogen worden geinspireerd door oa jouw voorbeeld van Mens ZIJN.
  harte groet
  wil

 19. Beste Paul,

  Mijn felicitaties had ik je al gestuurd. De benoeming te verbinden met de ridders en Ignatius van Loyola is heel mooi en heeft een spiegeleffect op de ridder die in ons (allen) steekt.

  Altijd goed te spiegelen wat er nog nodig is om aan de kwaliteiten te voldoen en te blijven voldoen. De persoonlijke idealen trouw blijven, de ervaringen van het leven ter harte nemen en om te zetten in het meer dat nodig is. Dit leidt tot innerlijke groei en het leven van waarden die er in de eigen werkelijkheid toe doen.

  Dank je voor dit verhaal en warme groet / Arnold

 20. Beste Paul,
  De glans van de onderscheiding straalt ook op ons af.
  Het waren jouw bemoedigingen, praktische raadgevingen en aanbeveling die mij effectief door de eerste periode hielpen.
  Ondertussen is de Stichting Thuis een feit.
  Als over een jaar of drie in Vathorst het Huis aan de Haven en de Kerk aan de Haven hun deuren openen, dan is dat mede te danken aan jouw patronaat.
  Waar 1 ontmoeting toe kan leiden.
  Gedenk ook verder in je gebeden,
  Stephan Bakker
  rector OPA

 21. Beste Paul,

  Gefeliciteerd,

  Ridderlijk zakendoen….

  Kunt u mij vertellen wat het verschil is tussen de ‘sociëteit van Jezus’ en de ‘arme ridders van Christus’?

  Deden de Tempeliers -in uw beleving- aan ridderlijk-zakendoen?

  Vriendelijke groeten,

  Reza.

 22. Beste Paul,

  Weer een goed spiritueel verhaal ui een tijd dat heren en dames nog heren en dames waren. Geen achterkamertjes politiek of struisvogel gedrag, zoals we deze week weer met zijn allen breeduit in Den Haag hebben kunnen beleven.
  Wanneer durven politiek en financieel verantwoordelijken zich naar de medemensen te uiten, dan pas vertoon je “ridderlijk” gedrag.

  Met vriendelijke groet

  Guido Nafzger

 23. Een schitterende, en wat mij betreft volledig terechte, (h)erkenning. Dit zegt de site lintjes.nl:

  De nadruk bij een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau ligt op de bijzonderheid van de verdiensten voor anderen. Denk hierbij aan onmisbare vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor jeugd- en jongerenwerk of belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Kortom: het gaat hier om bijzondere, persoonlijke verdiensten die door hun uitstraling duidelijk herkenbaar zijn in de samenleving.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


28 + = 31