Alles wordt nieuw

33

Het grote misverstand van spirituele vernieuwing is dat het om een vergeestelijking gaat die gemakkelijk wordt ervaren als zweverigheid. In wezen gaat het echter om de concrete realiteit, om een andere manier van kijken naar deze realiteit en de innerlijke kracht ervan ontdekken.

Echte vernieuwing komt tot stand vanuit de realiteit van ons bestaan door er anders naar te kijken, vanuit het hart, met verwondering en bewondering, en met dankbaarheid.

De religieuze, spirituele en seculiere kant van ons bestaan hoort tot dezelfde realiteit, die telkens vanuit een andere invalshoek wordt gezien. Zodra we de realiteit in zijn essentie ervaren ontdekken we dat alles met alles te maken heeft, en een samenhang is van al het bestaande. Onze persoonlijke belangen worden in het licht van de alles omvattende realiteit overstegen en we ervaren de mensen en de natuurlijke omgeving als volwaardige partners.

Mijn personal coach vroeg me eens: wanneer heb je voor het laatst een vogel horen zingen? Het antwoord heeft me geen moeite gekost want als ik tegen de avond thuis kwam hoorde ik in de tuin vaak een vogel fluiten waar ik met verwondering en bewondering stil bij stond. Ik luisterde zonder dat ik besefte wat er met mij gebeurde. Het was telkens weer iets nieuws dat me verrijkte.

Ik zag bij het vallen van de eerste sneeuw van deze winter een kind dat voor het eerst met grote verwondering ernaar keek, naar de sneeuw graaide en met een verbaasde blik ernaar keek. Het kind lachte tegen zijn moeder met een rijkdom van leven die mij niet onberoerd liet. De zang van een klein vogeltje verwonderde me, een kind dat naar vallende sneeuw keek verwonderde me, maar ook een collega die mij onverwacht hulp aanbood toen ik geen raad wist verwonderde me. Ik hou er een diep gevoel van dankbaarheid van over en het was of het leven weer nieuw was.

Toen ik een collega dezelfde vraag stelde wanneer hij voor het laatst een vogel had horen zingen had hij moeite met een antwoord. Ik heb me toen afgevraagd of dit niet de armoede is die ons in de crisis heeft gestort, dat we het zo druk hebben dat we geen tijd meer hebben om ons te verwonderen en ons dankbaar te voelen.

Momenten van stil zijn en gewoon genieten zijn ook de bronnen van nieuwe inspiratie en nieuwe inzichten. Voor mij zijn dat de momenten dat ik invallen krijg waarover ik moet schrijven of moet spreken. Het is dit stilstaan bij bewondering en dankbaarheid dat ik me gesterkt voel om het drukke werk op me te nemen. Jammer genoeg komen we door ons drukke leven niet aan stil zijn toe. Zelfs vakantie tochten worden zo druk geprogrammeerd dat er vaak te weinig tijd overblijft voor bezinning.

Echte vernieuwing komt tot stand vanuit de realiteit van ons bestaan door er anders naar te kijken, vanuit het hart, met verwondering en bewondering en met dankbaarheid. Dan zwijgt de rede en spreekt het hart vol liefde. Dan zien we mensen, dan zien we kinderen, dan herkennen we echte vreugde en droefheid en dan ontdekken waar het om gaat in ons leven. Dan ervaren we iets goddelijks. Wat God betekent is voor de meeste mensen hetzelfde, maar hun beelden en uitingsvormen zijn onderling verschillend. In de verwondering en dankbaarheid ervaren we dit godsbegrip als goedheid, als een vorm van liefde, eenvoud en innerlijke vrede. Het is zo goed en zo mooi! Dat is het begin van elke vorm van vernieuwing.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

33 REACTIES

 1. Beste prof. Dr. Paul de Blot

  Ik wil u graag een vraag stellen die ik zelf niet kan beantwoorden.

  Na mijn ziek zijn in 1995 ben ik in spiritueel opzicht veranderd

  ik heb eierstokkanker gehad met zware chemotherpie.

  het moeilijkst vond ik
  dat ik anders naar de mens ben gaan kijken

  mijn visie is dan ook

  dat ik de mens zie
  als een totaalbeeld van het leven

  met een leven voor en na de dood

  ik weet dat er heel veel mensen zijn
  die alleen geloven wat ze zien

  dat maakt het zo ingewikkeld om er over te praten

  dan moet je gaan overtuigen
  wat ik niet meer wil

  dat heb ik genoeg gedaan

  ik help kinderen en volwassenen
  die vastlopen in hun gevoel

  die kinderen slapen slecht

  dromen vaak eng

  kunnen zich niet concentreren

  zijn bang

  veel volwassenen kunnen zich moeilijk staande houden
  omdat ze zo gevoelig zijn

  daardoor hebben ze veel indrukken
  die ze niet kunnen verwerken

  hun zintuigen zijn sterker ontwikkelt
  dat geeft de last die ze hebben

  dit weet ik uit eigen ervaring

  als je daar last van hebt dan voel je meer

  zie, hoor, ruik ,proef je meer
  je wordt als het ware overspoelt

  dat weet je niet

  je probeert je staande te houden
  door de gevoelens en indrukken

  niet te voelen

  dat betekent dan ook dat je dat onderdrukt
  omdat er niemand is die dat uitlegt
  dat dat zo werkt

  bij mij is dat ook zo

  dat heeft een grote wending gegeven aan mijn leven

  ik ben op een bepaald moment alles verloren
  wat mij dierbaar was

  daaruit is voortgekomen dat ik nog gevoeliger geworden ben

  ik ben als het ware bij mijn kern gekomen zal ik maar zeggen
  vandaar uit ben ik weer gaan leven

  er is een ontwikkeling uit voortgekomen

  die niemand geloofd
  die daar verstand van zou kunnen hebben

  daar bedoel ik mee doktoren en psychiaters

  ik heb contact gezocht met het Parapsychologisch Centrum in Utrecht

  ze vinden
  dat ik me moet gaan ontwikkelen
  door een studie te gaan volgen op dat gebied

  ik vertel wat er gebeurt met mensen die bij mij komen
  dat ik ze kan helpen en goede resultaten heb

  de mensen die komen hebben uiteenlopende klachten

  kinderen met aanverwante ziekte van autistisch spectrum

  kinderen die erg uit balans zijn

  slecht slapen

  enge dingen zien en horen
  dat gaat dan over de dood en ongelukken
  waar veel bloed aan te pas komt
  met skeletten en andere enge dingen

  papa’s en mama’s die binnen kort dood zullen gaan
  een erg ongeluk gaan krijgen

  als die kinderen bij mij komen
  gaat er iets in werking in mijn lichaam

  ik magnetiseer dan de kinderen

  door te praten en te knutselen
  staan ze meer open voor mij
  zodat het beter en sneller werkt

  ook volwassenen behandel ik op deze manier

  ik heb een man begeleidt die al 15 jaar stemmen had

  hij had een paar zelfmoordpogingen gedaan
  omdat hij daar opdracht voor kreeg

  de stemmen zijn na 3 maanden weg

  hij moest wel begeleidt worden daarna
  om zijn leven goed te kunnen leven

  er komen ook mensen met een burn-out

  of andere zware energieen
  die ik weg kan halen

  nu is het zo dat ik er problemen mee krijg
  omdat ik op mijn bovenkamertje bezig ben en
  als ik om mij heen kijk
  zoveel verschrikkelijke dingen zie en hoor

  dat ik vind
  dat ik dit door moet kunnen geven
  aan een grotere groep mensen
  die hier wat mee kunnen doen

  ik wil me ook laten onderzoeken als dat nodig is
  omdat ik zulke grote resultaten heb

  ik zou graag willen dat ik dit kon toelichten
  aan iemand die dit serieus neemt

  ik ben een vrouw van 60 jaar met veel levenservaringen
  serieus en volhardend

  vandaar dit schrijven

  ik hoop dat u mijn vraag kan beantwoorden
  of er iemand is die mij helpen kan

  met vriendelijke groeten
  Dini Simons

 2. Dag Paul,

  Helemaal waar! Inderdaad verwarring met zweverigheid. Lijkt uit mijn ervaring ook te komen wanneer de ‘verlichte’ woorden/ zinnen gebruikt die voor de luisteraar niet te bevangen zijn in een concrete voorstelling.
  Het voorbeeld van een vogel horen zingen is heel concreet en makkelijk voor te stellen.

  p.s. wanneer ik het laatst een vogel heb horen zingen? Elke ochtend! Mijn weksignaal op mijn telefoon is het gezang van een merel; warme zomerochtend, dauw op het gras, zonnerood van de opkomende zon.
  Met andere woorden; mooier wakker worden kan bijna niet!

  Voor iedereen: geniet van de dag! Mvgr, Pim de waard

 3. Beste heer de Blot,

  Inspirerend artikel. Ik herken (gelukkig) de rust in de momenten van ontmoeting. Ik moet sterk denken aan Martin Buber die in de Ik-Gij grondregels de ontmoetingen omvat zoals u benoemt. Op enig moment kan uit de verzameling van ons omringende “het”ten iets oplichten en zich laten ontmoeten. Iets van zijn wezen aan ons meedelen. En dat “het” kan die zingende volgel zijn, of een rimpeling op het water, een gesprek met iemand, de woorden die we lezen,… van alles. Dit zijn dan inderdaad geen zaken die je kan afdwingen, maar uw oproep om open te staan voor de werkelijkheid om ons heen (en die neem ik dan heel ruim) is er één van dorstlessen in een uitdrogend bestaan, rustpunten vinden (en zijn!) door het alledaagse heen!

  Dank en groet,
  Rob

 4. Beste Paul,

  Een prachtige column. Als zoon van een christelijk gereformeerd predikant heb ik wekelijks de rationele kant van God en liefde gehoord, maar nooit persoonlijk ervaren. Als kind dacht ik na over de zin van het leven, maar vond de antwoorden in de kerk weinig bevredigend. Te complex om waar te zijn. Ik ben wel altijd nieuwsgierig geweest naar het spirituele. Er moest toch een betere verklaring zijn voor ons aardse bestaan. Ik ben blij dat ik altijd mijn eigen weg ben gegaan en me weinig heb aangetrokken van wat gangbaar is. Juist die ervaringen hebben mij geleerd dat het ons denken is, wat ons juist beperkt in onze waarneming. Maar ik moet zeggen, dat het geen eenvoudige stap was om de beperkingen van mijn eigen denken en waarnemen te zien. Het was een innerlijke doorbraak met vele consequenties. Dat alles met alles samenhangt en dat de tegenstellingen die we onze kinderen nog steeds op school leren (bv. groot versus klein, goed versus kwaad) uitingen van hetzelfde zijn. Maar ook dat God geen afstandelijke man is (en als dat wel zo zou zijn, hij ook een vrouwelijke kant heeft), maar dat wij goddelijk zijn. Dat het goddelijke in ons zit. Dat wij ook creators zijn en in staat zijn “een nieuwe dag” te scheppen. Elke dag opnieuw. Maar daar moeten we ook voor kiezen, want met diezelfde kracht kunnen we veel schade aanrichten. Een ander gevolg van die doorbraak in bewustzijn is de groeiende compassie voor de ander. Omdat wij mensen in wezen een en dezelfde zijn. Daarmee heeft liefde voor mij betekenis gekregen.

  Een groot deel van deze “ontdekkingen” heb ik gedaan door gesprekken met een psycholoog, maar ook door de stilte op te zoeken (onder meer in een stilteklooster, maar ook in de natuur). Het is moeilijk te beschrijven hoe intensief en wonderlijk zulke ervaringen kunnen zijn, daar zijn ze dan ook persoonlijk voor. Ik ben in ieder geval heel blij en dankbaar dat ik de stomen in mijn leven heb kunnen gebruiken als wind in mijn zeilen, dat ik de weg naar mijn hart heb gevonden. En het mooie is dat er geen weg terug is! Zo kan ik elke dag fluitend door het leven, met of zonder vogels in de buurt.

 5. Bedankt voor je heel herkenbare Column Paul. Het zijn die, soms kleine, momenten van verwondering die er toe doen. Zoals genieten van de grote variëteit aan vogels midden in de stad. Ik woon in Rotterdam. Daar maakte ik dit filmpje van een nachtegaal die in onze buurt zijn domicilie heeft gekozen: http://vimeo.com/5113778 Er gebeurd nog veel meer in onze buurt dat gaat over de relatie mens en dier en de betekenis die dit kan oproepen: http://peterdekock.nl/2009/09/18/de-oversteek/

  Hartelijke groet,

  Huub Koch

 6. U voegt de daad bij het woord…alles wordt anders.

  Nieuwe lay-out? Lekker fris met dat groen.
  Groen staat toch voor genezing?

  Alles wordt anders; Als het aan mij zou liggen inderdaad. Spirituele vernieuwing is inderdaad niet zweverig. Behalve als je dit wel vindt.

  Maar zoals elk probleem zowel het kleinste als het grootste kunnen worden opgelost door een spirituele oplossing. Het is raar dat we het eens kunnen worden over bijvoorbeeld waterrechten maar over olierechten kunnen we het maar niet eens worden. De enige oplossing is spiritualiteit.

  Dat u schrijft over dat alles met elkaar samenhangt vond ik leuk omdat ik deze dag las over de ‘ongeschreven leer’ van Plato. Die leer is groots in zijn klein zijn.

  Veronderstelde inhoud

  Noot: Onderstaande beschrijving gaat ervan uit dat Plato’s ongeschreven leer voor ons niet te doorgronden is, of dat er niet zoveel is dat te doorgronden valt. Het is slechts een poging iets feitelijks weer te geven van de betreffende testimonia, zonder al te veel interpretatie. Zie voor een veel stelliger opvatting en uitgebreider interpretatie het corresponderende Duitse wikipedia artikel.

  De onbepaalde Tweeheid en het Ene-Goede

  De diverse uitingen van Aristoteles over dit onderwerp samengevat komen hier op neer: Zoals de Ideeën de constituerende elementen van de zintuiglijk waarneembare voorwerpen zijn, zo zijn het ‘Grote-en-Kleine´en het ‘Ene’ de constituerende elementen van de Ideeën. Elders duidt hij dit ‘Grote-en-Kleine’ aan als de ‘Onbepaalde Tweeheid’. Voor Aristoteles is alles een samenstel uit vorm en materie, en in zijn visie zou deze Platonische leer begrepen moeten worden als: De Ideeën hebben als ‘materie’ de Onbepaalde Tweeheid, en als ‘vorm’ Het Ene.

  De meest voor de hand liggende verbinding met de Plato zoals wij die uit zijn geschreven werk kennen is te vinden in de Philebus: daar wordt gesproken over het ‘bepaalde’ en ‘onbepaalde’, waaruit alles om ons heen is samengesteld. Dit zou dan naar een hoger plan getild ook voor de Ideeën gelden, waarbij het ‘bepaalde’ tot het ‘Ene’ is geworden.

  Algemeen Pythagoreïsch is verder de opvatting dat het Ene staat voor het Goede. Ook voor Plato gold dat Eenheid een hogere status had dan al het andere. Dat het Ene dus geïdentificeerd is met het Goede (in de Lezing over het Goede) hoeft dus geen verwondering te wekken. Wanneer men vervolgens dit Ene-Goede laat samenvallen met de Idee van het Goede, zoals beschreven in de Staat, dan heeft men een getuigenis dat Plato al ten tijde van het schrijven van de Staat zijn ongeschreven leer achter de hand had.

  Zijn de Ideeën getallen?

  In het bovenstaande is al gerefereerd aan de Pythagoreërs. Op bepaalde plaatsen zegt Aristoteles dat voor Plato de Ideeën getallen waren. En elders dat Plato deze getallen beperkte tot tien (Fysica III, 206b 32, en Metafysica Boek Mu, 1084a 12), een opvatting die Aristoteles niet kan waarderen[5]: er zijn toch meer dan tien Ideeën nodig om al het bestaande te verklaren? Doch volgens velen zou Plato hier refereren aan het tientallig stelsel. Verder[6]schrijft Aristoteles hem ook de pyhtagoreïserende opvatting toe dat de getallen voortgebracht worden door de ‘Onbepaalde Tweeheid’ (waarbij dan waarschijnlijk de Ideegetallen bedoeld worden, niet de ‘normale’ getallen).

 7. Dag Paul,

  Spiritualiteit is de integratie van alles, zichtbaar en onzichtbaar, en komt tot uitdrukking in de kleinste dingen zoals de glimlach van een kind. U weet op indringende wijze aan ons duidelijk te maken wat spiritualiteit werkelijk is, mijn dank hiervoor!

  Met hartelijke groet,
  Ilse ten Berge

 8. Mooi zoals u het leven beleeft. Merci dat u dit uitdraagt.
  Spiritualiteit en verbondenheid met het leven en de natuur is o zo belangrijk om weer leren open staan voor het Vertrouwen dat we allen zo graag wensen te geven en te beleven. Het kan een frisse kijk geven op het leven. Steeds lastiger wordt het voor vele medemensen om dwangmatig te moeten leven zonder dat menigeen enig toekomstperspectief ervaart. Dit is namelijk de realiteit die steeds meer wordt ervaren.
  We blijven maar doorgaan te streven naar meer en meer, naar prestatiedrang en zien door de vele bomen zelden nog het bos nog, laat staan het mooie in zichzelf en de medemens. Ik wens u een fijne dag.
  Met warme groet

 9. Mooie column, momenten van rust en stilte zijn inderdaad erg belangrijk. Ik ben zowel business consultant als acupuncturist/tai chi leraar. Door meditatie en tai chi raak ik regelmatig in staat van totale stilte. Het is alsof je verdwijnt in het niets en verbonden bent met alles.
  Als ik dan stop met mediteren of tai chi en weer naar buiten stap dan lijkt de natuur intenser en mooier dan daarvoor.

  Kortom ik ben het geheel eens, stilte in jezelf geeft ruimte voor het werkelijk beschouwen van de schoonheid van de natuur en brengt je ook dichter bij je eigen natuur.

  Hopelijk raken er meer mensen in de business wereld geinspireerd door de woorden van Paul. Dat zou ten goede komen aan ons allen en de wereld waarin we leven.

  Vriendelijke groeten
  Daniel Rademaker

 10. Dank voor deze prachtige column. Wat zou de wereld er prachtig uitzien als we met z’n allen beseffen “the best things in life are free”! Ik moest ook denken aan citaat uit de bijbel: Let op de vogels, zij zaaien niet en maaien niet zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver ga jij de vogels te boven!”

 11. Dank je wel Paul, je column toverde een glimlach op mijn gezicht en een heel fijn warm gevoel, je woorden ontving ik rechtstreeks in mijn hart. Deze dag is er daarom weer één om niet te vergeten.
  Geke

 12. Geen prof, maar wel iemand die weet dat vogels in de winter behoorlijk stil zijn :-). Ik kijk uit naar het voorjaar wanneer ze onze tuin weer vullen met gezang. Nu proberen we de voeder-plaatsen gevuld te houden wat heel veel ongewoon (dus erg leuk) bezoek veroorzaakt. Zelfs een wilde manke fazant komt af en toe onze tuin binnen gestrompeld. Ze moeten dus wel erg veel honger hebben. Dus profs, als jullie veel zingende vogels willen horen, graag ook wat voer (ligt ook in de supermarkt) buiten hangen! Hartelijke groet!

 13. Beste Paul,

  ik heb je afgelopen maandag voor de 2e keer in mijn leven mogen ontmoeten (nu bij het avond college op Nyenrode) en blijf verbaasd over je gave om de juiste woorden te vinden. Ook in deze colomn weet je op een prachtige manier vast te leggen wat ik elk mens graag van harte wens en aan kan raden. Houd oren, ogen en alle andere zintuigen open en geniet van de kleine dingen en het leven wordt alsmaar rijker. Ute zei het een week geleden zeer terecht “het gaat om jouw ervaring…”, maar Paul bedankt dat je het op deze manier toch tot “onze ervaring…” weet te maken!

  Richard Nieuwenhuizen

 14. Dag Paul, ik het alleen maar beamen wat je schrijf, want ik heb ik Tokio gewerkt en zelfs in het weekends merk ik dat je geen vogels zag of hoorde, of wellicht was ik ook te druk bezig de ‘ratrace’ na te jagen en heeft die mentaliteit die vogels verorberd…:-)

 15. Mooie column. Veel mensen doen veel dingen zonder aandacht en nemen geen rust. Ik zelf vaak ook nog te weinig. Velen van ons hebben niet geleerd om bewust te leven en met aandacht alle dingen die op je pad komen tegemoet te treden. Het is best lastig om dat patroon te doorbreken. Het lukt me steeds beter en het is heerlijk zo te kunnen leven. Ik ervaar ook, dat juist die momenten van rust en stilte een enorme boost aan inspiratie en creativiteit geven.

 16. Ik heb u pas onlangs ontdekt via het filmpje van uw lezing voor MKB Krachtcentrale, maar ik heb het gevoel dat ik u en uw gedachtegoed al mijn hele leven ken. Dank u wel voor uw verhelderende inzichten in deze column, het geeft me even een moment van innerlijke rust en dus kracht om weer door te gaan.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


14 + = 20