Het gaat altijd om geld

21

We leven in de spanning van verkiezingen. De discussies worden vooral beheerst door bezuiniging. Het gaat steeds weer om geld. De politiek beweegt zich vooral rondom de dictatuur van geld en in ons democratisch denken trachten we door een goede reglementering deze dictatuur veilig te stellen. Dit patroon is oeroud.

De oude Griekse filosoof Plato toont in zijn boek over het politiek beleid al hoe democratie tot anarchie leidt omdat iedereen ook zonder kennis van zaken mede het beleid wil bepalen. Dat leidt volgens hem tot de behoefte aan een filosoof als leider. Dat is iemand die in zijn denken uitgaat van het zijn, van het wel-zijn van de mens. Ik denk dat we daar ook aan toe zijn. Het huidige beleid heeft geen vertrouwen meer en de mensen zoeken meer diepgang en zingeving. Helaas is deze stem nog te zwak. In de politiek blijft geld een centraal thema en bezuiniging is het centrale discussiepunt.

Democratie is in wezen gericht op de vrijheid van een volk om aan zijn wel-zijn te werken. Maar in de loop van de tijd is er een verschuiving naar de centrale plaats van het geld. Het is alsof geld maken het doel is van de democratie en van het leven van een volk. Alles wordt omgerekend in geld en daarmee wordt de democratie grondig vernield in zijn diepste wezen.

De natuur wordt geldelijk gemaakt, de menselijke krachten worden omgerekend in geld, ons geluk wordt gedefinieerd in geld, de zorg voor zieken en ouden valt of staat door geld, de opvoeding wordt uiteindelijk bepaald door geld. Zonder ons ervan bewust te zijn raken we verstrengeld in de dictatuur van het geld. Onze geestelijke vrijheid raakt steeds meer verkild door geldzucht en ons hart van vlees en bloed raakt steeds meer versteend tot een stoffelijk hart van geld. Dat ons leven uiteindelijk gericht is op iets hogers als een zingeving is vertroebeld geraakt. We vergeten gemakkelijk dat het uiteindelijk gaat om een menselijke wereld, het gaat om mensen met idealen die iets moois willen maken van hun leven.

Gelukkig zijn er ook tegenkrachten aan het werk die zich bewust zijn dat het om mensen gaat. Er zijn partijen, heel zwakke, die zich om de mens en de natuur zorgen maken. En  organisaties en bedrijven die beseffen dat het uiteindelijk om het menselijk wel-zijn gaat, van de mens en zijn natuurlijke omgeving. Helaas dringen deze levenskrachten nog niet door tot onze bureaucratie, die nog sterk verstrengeld is in controlesystemen en verordeningen die verstikkend werken op het menselijk wel-zijn.

Ons bureaucratisch systeem is nog sterk verstrengeld in de netwerken van het geld. Het gaat er vooral om het geld veilig te stellen. Voor de bureaucratie is de mens maar een machineonderdeel van de geldmachine. Geld is nodig, noodzakelijk zelfs, maar het blijft een nuttig middel en kan nooit doel worden van het beleid. Deze dictatuur van het geld en de bureaucratie van financiële controles kan enkel worden doorbroken door de spirituele kracht van de zingeving. Dat is het hoogste doel van ons democratisch beleid.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

21 REACTIES

 1. GELD ALS MOGELIJKHEID:
  Zelf ben ik al meer dan twintig jaar ondernemer en heb op dit punt al veel meegemaakt. De ups en downs, de zekerheden en onzekerheden die van je worden gevraagd (fysiek en geestelijk), een faillissement, een herstart; gesprekken met je bank. Alles.
  De laatste zeven jaar ben ik als zelfstandige actief als Concepter. Ik bedenk, schrijf en maak marketingconcepten. Ik sta aan het begin van ‘niets’ dat ‘iets’ moet worden. In nauwe samenwerking en tot op vriendschapniveau met mijn klanten. Want ik moet voelen wat de klant voelt. Mijn motto: Samen tot een oplossing komen. Maar mijn ervaring ergens anders opgedaan kan voor u een oplossing zijn. Vaak vanuit een andere hoek bekeken.

  We leven nu in wat moeilijke tijden. Ik hoef u daar niets over uit te leggen. Hierdoor ontsproot bij mij het idee om naast mijn werk iets te bedenken dat anderen zou kunnen helpen. Het social mediagehalte is met name in Nederland erg hoog volgens Linkedin. Ik heb veel ervaring binnen verschillende groepen en zie hoe het werkt. Veelal altijd hetzelfde: Zaken willen doen.
  Het concept Worldwide Millionaires is begonnen als groep op Linkedin. Dit heb ik verder uit weten de bouwen met Facebook en Twitter. Het gaat om het idee dat er wereldwijd honderden miljoenen mensen actief zijn binnen de social media. Als iedereen nu eens 1 euro of dolar zou doneren dan ontstaat er een financiele kracht die mensen met ideeen kan helpen. Niet alleen financieel maar ook door delen van kennis. Een sociale groep, waarbij iedereen kan stemmen op ideeen die worden gepubliceerd.
  Want iedereen wordt creatief geboren. Iedereen heeft in zijn leven wel eens zo’n moment dat je denkt ‘ Dit is het’ . Daarom is er nu Worldwide Millionaires. Met Nederlandese en inmiddels ook buitenlandse leden. Samen miljoenair zijn. Samen kom je vooruit. Met niet alleen het gevoel, maar ook de wetenschap dat je hierdoor onafhankelijk bent verklaart.
  Ik nodig u van harte uit de website vrijblijvend te bezoeken. Want zou het niet mooi zijn om samen ooit te kunnen zeggen: Ons eerste Miljoen! Wat gaan we er mee doen?

 2. Geachte heer de Blot,

  Spannend verhaal. Bezuinigen is roepen wat niet kan. Het gaat er volgens mij om wat wel kan. Anders schiet het niet op.
  Wat opvalt aan de reacties van uw lezers, is dat iedereen in het bezit is van de nodige titulatuur. Wellicht blijft de link met het concrete alledaagse “Zijn” en “Wel-Zijn” daardoor zweven. Filosoferen is prachtig, en vooral in combinatie met een vertaling naar de alledaagse praktijk. Die behoefte is er kennelijk ook. Een van uw lezers, Prof. Dr. André Benard, vraagt zich het volgende af; “Wat stel je daarbij voor? Hoe ziet dat het eruit? Van de geldstromen en -controles en de daarmee samenhangende bureaucratie kan ik me uiteraard een voorstelling maken. Maar van de oplossing?”
  Ik werk dagelijks samen met mensen die de druk ervaren van de geldgedirigeerde maatschappij. De hele actuele discussie bijvoorbeeld rondom de werkdruk in de schoonmaakbranche, wordt ook uitsluitend gestuurd door geld: de inkopende partijen willen voor een dubbeltje op de eerste rang, de schoonmaakbedrijven willen nog wat verdienen en verhogen de prestaties tot niet haalbare doelen. Met alle gevolgen van dien. Schoonmakers die prestaties moeten neerzetten die niet bestaan (behalve in theorie dan voor de liefhebbers) wat niet erg motiveerd, ontevreden bewoners in kantoorpanden, directieve bazen en aandeelhouders die aangeven dat de bijdrage te laag is.

  De operationeel leidinggevenden in deze branche kenmerken zich door heel hard werken en rennen voor klanten, weinig nadenken over “wat kan er eigenlijk nog meer?”, snel oplossen en de angst dat een klant opzegt.
  Door hen de krachten te laten inzien van hun eigen gedrag, iets dat ze dagelijks kunnen kiezen, kunnen ze hun eigen welzijn en dat van hun collega’s en klanten belangrijk beïnvloeden. Dat hadden ze vaak niet meer gedacht. Opgegeven. Daar mensen wakker op te krijgen, door hen flink in hun eigen spiegel te laten kijken, is een prachtige ervaring. Vooral voor degene die wakker wordt. Daar raakt de stelling van Paul de Aardse benadering. Daar staat de stelling met de poten in de klei. En zeker niet in Den Haag. En dus ligt de oplossing op de werkvloer en in de dagelijkse omgang tussen mensen. Zoals altijd eigenlijk. Het zijn ten slotte toch de Obers die de beleving rond de biefstuk moeten neerzetten met hun klantgerichte gedrag dat ze bewust kiezen. De besten iedere dag opnieuw. In een restaurant met fantastische biefstuk maar een vervelende ober gaat niemand immers terug.

  Maak mensen wakker en laat ze individuele nieuwe keuzes maken. Daar wordt iedereen blij van. Prof. Dr. Astrid van Triet wijst daar ook op. Daar ga ik in mee. Nieuwe dingen proberen die meer bij henzelf passen, meer eigen zijn. Dan mag en moet een bedrijfsdoelstelling nog steeds meewegen, maar komen kwaliteit van leven, de verbinding tussen mensen onderling en de economie in een betere balans. Waar balans is is rust. Waar rust is is ruimte om te denken. En dan is het dus rond.

  Jack de Waard
  FairField training & coaching

 3. .
  Heeft de politiek de macht verloren aan de economie?
  Waarom is het zo dat de economie de absolute maatstaf wordt voor al onze activiteiten?

  Economie wil over alles heersen en vooral ook bepalen. Het lijkt wel of deze kracht zich steeds sterker ontwikkeld.
  Kunst, cultuur, gezondheidszorg en het tot je mogen nemen van kennis (die verder reikt dan alleen maar lineaire kennis) worden er de dupe van. Het moet iets opleveren, dat is de enige maatstaf die telt. Wat dat “iets” is, daarover wordt alleen bureaucratisch nagedacht.

  Kunst kan de mens helpen afstand te doen van absolutisme en intolerantie. Het is één van de belangrijkste communicatiemiddelen die de mens tot zijn beschikking heeft.
  Kunst reikt verder dan maatschappelijke vrijheid. Het kan tot expressie brengen wat de mensheid kan doen als het zijn begrenzing kan overstijgen.

  We ervaren steeds duidelijker dat we meer zijn dan onze rede Deze erkenning zal ons verder brengen.Dit heeft niets te maken met voor eigen parochie preken.
  Angst is een slechte raadgever.
  Er is zelfvertrouwen voor nodig om niet te buigen voor de overmacht van economie maar ons te richten op andere waarden zoals rechtvaardigheid en de vraag “Wie is de mens?”
  Dit gebeurd niet vanzelf. Het is belangrijk je er voor in te zetten juist in deze tijd van twijfel.

 4. Beste Paul,
  hou deze wijze van communiceren aub lang vol!! Ik wens graag samen met jou en alle andere lezers dat er steeds meer mensen tot een beter inzicht zullen komen dat het uiteindelijk dus NIET om geld gaat. Het gaat inderdaad om het simpele WEL-ZIJN. To be or not to be – of iets recenter – Let it be – en hoeveel of hoe weinig het ook IS, blijf het altijd delen…

 5. Beste Paul,
  Ik deel je mening en zorg, ben het er zeker mee eens.
  Maar je slotconclusie:
  ‘Deze dictatuur van het geld en de bureaucratie van financiële controles kan enkel worden doorbroken door de spirituele kracht van de zingeving. Dat is het hoogste doel van ons democratisch beleid.’ is toch wel erg wazig. De spirituele kracht van de zingeving? Wat stel je daarbij voor? Hoe ziet dat het eruit? Van de geldstromen en -controles en de daarmee samenhangende bureaucratie kan ik me uiteraard een voorstelling maken. Maar van de oplossing? En daarbij, hoe kom je erbij dat het hoogste doel van een democratie spirituele zingeving is? Democratie gaat over gelijkheid en dat ieder mens meetelt, maar spirituele zingeving? Eerlijk gezegd lijkt me dat iets van ‘voor eigen parochie preken’.
  Groet,
  André Benard

 6. Ik begrijp het en het is allemaal min of meer logisch; alleen kunnen wij minder getalenteerde mensen het niet zo mooi verwoorden!!!!

  Maar wat moet ik nu concreet doen???

  Groeten

 7. Beste Paul,

  Je hebt helemaal gelijk.
  leven draait momenteel om geld
  en we raken hierdoor ontsteld

  De bezuinigingsgrens is bereikt
  voor mij en vele anderen
  Best wel eens balen
  als niets meer valt te halen
  De verharde economie
  geeft geen levensenergie
  daar wordt men doodmoe van
  Mensen willen graag leven
  en als het even kan
  vrede en harmonie beleven
  Ik heb geen idee
  waarom vele machten
  dit zo vaak ontkrachten

  Laten we dus leren te stralen
  Hand in hand samen gaan
  Dat is gelukkig iets meer
  Dan verstand kan verstaan

  Het zal fijn zijn als wij mensen
  weer leren vanuit de gaven
  en mogelijkheden creeeren
  elkander leren te staven

  Fijne dag gewenst

 8. Beste paul en anderen,

  Helemaal waar en zeer herkenbaar. Ooit is de mens het geld gaan gebruiken als doel in plaats van middel. De mens in de macht van het geld. Paul schrijft dat er zwakke partijen zijn, die de rollen weer om proberen te draaien en het geld weer in de macht van de mensen te leggen. Een sterke partij die hieraan werkt is De Limes die het Rijnlands Organiseren onder de aandacht brengt en praktiseert.
  Zie http://www.delimes.eu/site/node/7
  Groet,
  Ferdy Masselink
  Verteladviseur

 9. Hallo Paul,
  en ieder ander.

  Ik wil jullie uitnodigen om de term ‘geld’ even los te laten.
  De term sluit automatisch een bepaald gebied in ons bewustzijn af.
  Laat ‘geld’ als probleem ervaring even los.

  Kijk naar deze vraag: ‘Hoe WIL je met je ruilmiddel omgaan?’
  Wat wil je dat je ruilmiddel uitdrukt?

  Ik wil dit: ‘Elkaar gewoon laten bestaan’.
  Dat is wat ik wil dat mijn ruilmiddel uitdrukt.

  Verder wil ik jullie ook uitnodigen om de verzameltermen ‘samen’ of ‘wij’ of ‘de wereld’ of ‘de maatschappij’ even los te laten in je hoofd. Verander die termen in ‘ik’:
  ‘Als IK een keuze rondom mijn ruilmiddel kan maken waarbij ik niemand belast, en we elkaar toch voldoende ruilmiddel beschikbaar stellen, dan betekent dat, dat IEDEREEN die keuze kan maken.’
  Ik hoef dus niet voor het ‘wij’ te zorgen. Iedereen heeft dezelfde keuzemogelijkheid die ik heb: de keuze om daadwerkelijk anders met je ruilmiddel om te gaan. 6 miljard mensen kunnen dat allemaal zelf in hun eigen leven kiezen. (Maar wat een innerlijke transformatie is dat).

  Ga op zoek naar de keuze die je kunt maken, om elkaar niet te hoeven belasten, en toch elkaar voldoende ruilmiddel beschikbaar te stellen. Als jij die keuze kan maken en er naar kan handelen, dan kan ieder ander dat ook.

  Ik wil jullie uitnodigen om naar het Overvloedsprincipe in jezelf te kijken.
  Ga op zoek naar het ruilmiddel dat bij je past.

  http://www.overvloedsprincipe.nl

  Hartelijk groet,

  Astrid van Triet

  • Ik ben helemaal gelukkig met jouw reactie Astrid. Het is me uit het hart gegrepen. Dit weeken heb ik een aantal vrouwen uitgenodigd om juist met elkaar te praten over welk keuzes we zelf kunnen maken. Wat mij daarbij voor ogen staat is geld inderdaad terug te brengen tot wat het oorspornkelijk is, een fantastisch ruilmiddel voor goederen en diensten.
   Maar ik wil ook nadenken over hoe we invloed kunnen uitoefenen op het geperverteerde geldsysteem waarbij banken en regeringen met het grote geld speculeren. Dat is in feite ons aller geld (en een hele hoop lucht). De oligarchie van de bankenwereld kan dat vrolijk verkwanselen en veel mensen die dit systeem goed kennen zijn er zelf puisant rijk aan geworden. De gewone burger betaalt de prijs via drastische bezuinigingen, terwijl we op het omgaan met ons aller geld geen democratische invloed hebben. Dat kan niet. Dat moet stoppen.

 10. In de natuurlijke omgeving investeren en daarbij jongeren betrekken is waarmee ik me het afgelopen jaar bezighoud. Middels creativiteit & educatieve projecten probeer ik te werken aan het vergroten van de beleving van de natuur op een landgoed, het vergroten van betrokkenheid van mensen bij de authenticiteit van de verhalen van de cultuurhistorie, kunst en natuur probeer ik in een elkaar versterkend programma te zetten. Overheden noemen mijn ideeën hoopgevend, maar de subsidie stroom staat onder druk. Kortom ik ben hard bezig met landschapsarchitecten, kunstkenners, kunstenaars en artiesten om het landgoed van 65 ha te revitaliseren op een zo idealistisch mogelijke manier. Onze Stichting wil uiteraard geen winst maken, we willen beleving, zingeving en bewustzijn, betrokkenheid bij elkaar en bij de natuur.
  Kon ik er maar meer mee! Ik wacht erop.
  Ben ik nou een druppel op een gloeiende plaat? Of ben ik vanuit de bedrijfskunde een idealist die gewoon geduld moet hebben tot de deur opengaat?

 11. Beste Paul,
  Deze verkiezingsperiode volg ik zowaar nog intensiever dan elke vorige. Ik merk dat ik in mijn levensfases verschuif van conservatief naar progressief. Goede zorg voor anderen als erfenis na willen laten neemt als wens steeds meer toe. Het is m.i. een juiste constatering dat van alles de maat wordt genomen uitgedrukt in geld. Zowel en materiele als het immateriele. Wat dat betreft zou een serieuze studie naar een bruto nationaal geluk wel eens kunnen helpen.
  Geluk is dan voor mij: de mate waarin ik mij maximaal als mens kan ontplooien.

  Mijn voorbeelden voor deze mijmering zijn te vinden in die situaties dat onze hulpmiddelen mensen gekwalificeerd hebben als langdurig ziek en ziek blijvend. Terwijl ze met relatief goedkope begeleiding economisch een renderende toegevoegde waarde kunnen ontwikkelen. Maar wie kan die waarde nog waarnemen?

  Omdat we zaken uitdrukken in geld wordt vandaag de dag de begeleiding als springplank naar een economisch zelfstandig leven als duur ervaren. Voor de eerder genoemde groep wordt op voorhand de weg naar een economische bijdrage afgesneden. Men beperkt zich tot de kennis van de hoogte van het kostenbedrag. Beter was het geweest om zich meer te verdiepen in de ontwikkelmogelijkheden met dezelfde investering. De opbrengsten dus.

  Zowel het huidige kabinet als toekomstige lijken dit te ondersteunen door op de zogenaamde ZorgZwaartePakketten(ZZP) te bezuinigen.
  Eeuwig zonde om letterlijk het kind en jongere met buitengewone competentie op deze manier met het badwater weg te gooien. Geld is geen doel maar is een middel om de kwaliteit van mensen te ontdekken en in te zetten voor het bruto nationale geluk van een totale samenleving.

  Ik zie het letterlijk voor mijn ogen gebeuren. Iemand met de kwalificaties om misschien wel hoogleraar te kunnen worden. Maar helaas, de begeleiding van zijn autisme kan niet meer worden betaald, laat hem dus maar een kostenpost voor de afgeschermde samenleving blijven.
  Jammer van de mens, jammer van het geld, misschien wel jammer van mijn tijd die ik er aan besteed, immers tijd is geld…!?

 12. Beste Paul,

  Deze blog noem ik nou doel-bewust! Dienstbaarheid betekent voor mij doelbewust handelen vanuit de intentie een wereld vol wel-zijn voor alles en iedereen te scheppen. Om in te gaan op onderstaande reacties: er zijn wel ‘nieuwe’ politieke partijen die tegenwicht bieden. Neem daarvoor een kijkje in de meest recente uitgave van het blad Spiegelbeeld. Tegelijkertijd voel ik heel sterk de waarheid dat een probleem niet kan worden opgelost vanuit het bewustzijn waarmee het probleem geschapen is (Einstein). Dat roept bij mij meteen de vraag op: is de politiek de juiste weg om de veranderingen tot stand te brengen die velen zo diep in hun hart wensen. Het is noodzakelijk voor mensen zich veilig te voelen om naar buiten te treden met hun gevoelens en standpunten. Ik voel en ervaar dat het heel erg leeft in onze samenleving: velen willen zingeving, maar hebben pioniers nodig die hen de weg wijzen. Laten we blijven delen, zodat steeds meer mensen zich veilig voelen om hun hart te gaan leven. Dat is in ieder geval mijn bijdrage. Daarnaast toets ik iedere dag of ik wel de beste versie van mijzelf aan het leven ben in alle kleine en grote dingen die ik doe. Met beste bedoel ik: oprecht, liefhebbend, dienend en evolutionair. Zo ben ik de verandering die ik graag zou willen zien in onze samenleving.

  Met warme groet,
  Yolanda

 13. Beste Paul,

  Heel herkenbaar is je tekst. Persoonlijk heb ik zeventien jaar financiële functies vervuld en nu heb ik een eigen onderneming in welzijn. Ik reken mezelf tot de tegenkracht. Die tegenkracht is inderdaad ook al komende in de politiek. Er zijn nieuwe partijen die inzetten op wel-zijn.

  Als het te vormen kabinet nu weer een samenwerking zal zijn van ego’s die persoonlijk en partijbelang plaatsen boven algemeen belang zal dat vechten ook geen stand houden. Men zal er niet aan ontkomen dat het anders kan. Geduld en vertrouwen hebben we hiervoor nodig.

  Hartelijke groet,
  Marco Flipse

 14. Beste Paul,

  Wat een prima stuk weer geschreven. Ik herken veel in het stuk ,wat ik probeer uit te dragen en waar ik mij op dit moment voor inzet. Een naam en organisatie wil ik in dit verband noemen wat door “meten is weten” is bewezen dat de man in kwestie gelijk heeft.
  Willy Smits houdt zich bezig op Borneo om de palmboom cultuur om te buigen in wederom een oerwoud cultuur die goed is voor de locale bevolking (werk), leefbaarheid voor o.a. de orang oetans en verbetering van het klimaat boven dit gebied.
  Hij heeft bezwezen dat het werkt en deze filosofie verspreidt hij op zeer hoog niveau.
  Een bijzondere inspirerende man die veel meer steun moet krijgen voor zijn bijzondere projecten.

  Ik hoop dat iedereen die dit leest een bzoek zal brenegen aan zijn website ( http://www.willysmits.nl) en de website van PHP (www.primatershelpingprimates.nl) Kleine initiatieven, waarvan ik zeker weet dat het geld voor bijna 100% op de juiste plek komt en op de juiste manier wordt gebruikt. Namenlijk om de natuur, mens en dier weer in evenwicht te brengen.

  Paul, ik hoop dat we nog lang mogen genieten vanje inspirerende woorden. Ik ga proberen om eens een gastcollege bij te wonen.

  Groet,

  Guido Nafzger

 15. Beste Paul,
  Zoals zo vaak weet jij mijn gedachtes in prachtige, rake woorden om te zetten.
  De tegenzin die ik voel bij het invullen van de stemwijzer of het luisteren naar de tv-debatten heeft hier alles mee te maken. Omdat het alleen maar gaat over beter zijn dan de ander. Om kiezen en niet om verbinden. Het is geen en-en, win-win, maar of-of. Mensen die warm lopen voor een andere richting, die van de menselijk waarde, of wel-zijn zoals jij dat noemt, voelen blijkbaar niet veel voor een politieke carrière. En dus herken ik me niet in de huidige politieke leiders. Inspiratie vind ik gelukkig een stukje dichter bij huis..
  Hartelijke groet,
  Hessel Frings

  • Beste Paul en alle lezers,

   Ik ben het van harte eens met deze mooie en heldere woorden. Ook ik ben via een omweg (financieel en ICT) beland in een levensfase waarin ik meer en meer besef dat geld niet de belangrijkste factor mag zijn in politieke en zakelijke kwesties.
   Veel belangrijker is het dat politiek én het bedrijfsleven bijdragen aan een betere samenleving voor alle inwoners. Daarvoor is een omslag noodzakelijk. Een van de nieuwe spirituele politieke partijen die dit jaar meedoen aan de verkiezingen is de partij “MensenSpirit”. En Hessel, als je niet weet waarop te stemmen, kijk dan eens naar deze partij!

   Warme groet
   Corien

 16. Dag Paul,
  ik voel helemaal met je mee. Wat ik zo lastig vind is dat de gedachte / de idee me aanspreekt maar het wel lijkt of alles om me heen anders gaat. Dan is het lastig om vast te houden aan een andere visie. Zelf probeer ik m.b.v. de teksten van Tao geïnspireerd te blijven. En daar waar het kan meer nadruk te leggen op welzijn.
  Je verwijst in het artikel naar krachten die actief zijn. Ik ben benieuwd of je politieke krachten bedoeld? En zo ja, aan welke partij (en) denk je dan?
  Jou oproep klinkt eenvoudig (en dat is waar) maar het lijkt me niet gemakkelijk in de praktijk. Laten we elkaar blijven inspireren en niet vergeten dat iedere reis met een eerste stap is begonnen. Hartelijke groet,

  • Beste Paul,
   Hartelijk dank voor je inspirerende column. Graag zou ik een korte aanvulling willen geven op de politieke partijen die je mogelijk bedoelt. Er zijn op dit moment voorzover ik kan nagaan drie spirituele partijen: Nieuw Nederland lijst 12, Partij Mens en Spirit lijst 14 en Heel Nederland lijst 15. Van de drie partijen is ruwweg een karakterisering te geven als Partij Mens en Spirit het meest ‘links’, Nieuw Nederland als ‘gematigd’ en Heel Nederland de meest ‘rechtse’ van de drie.
   meer info:
   http://www.nieuw-nederland.nu
   http://www.mensenspirit.nl
   http://www.heelnederland.org

   Ik heb begrepen dat deze partijen op dit moment een sterk groeiend aantal leden naar zich toetrekken. Ik hoop dat dit , zoals prof. Reindert van Geresteijn formuleert, een eerste stap is van een reis naar een betere samenleving waarin respect voor mens en dier en normen en waarden centraal staan.
   met hartelijke groet,
   Jasmijn Derckx

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 47 = 54