Spirituele reflectie op de verkiezingen

23

De verkiezingen zijn achter de rug en laten een verscheurd politiek landschap achter. De politieke machtsblokken zijn uiteen gevallen. Wat betekent dit? Hier wordt verschillend over gedacht. Voor mij is de belangrijkste vraag of er meer spirituele diepgang is.

Is ons land bewuster geworden van zijn eigen verantwoordelijkheid voor de toekomst en het wel-zijn van ons volk? Wat zijn de criteria om dit te beoordelen? De kiezer is duidelijk mondiger geworden, kritischer. Dat is een belangrijk kenmerk van een sterkere bewustwording en innerlijke vrijheid. De kiezers hebben grotere verantwoordelijkheid getoond en zijn in staat geweest om de bolwerken van macht neer te halen.

De meeste discussies bij de verkiezingen gingen er niet om wat we als mens en als volk willen zijn maar wat we willen hebben, vooral meer geld, meer inkomen, meer rijkdom. Maar wat we hebben kunnen we gemakkelijk weer verliezen.

Het streven naar macht en naar bezit, naar geld, zijn de twee grootste struikelblokken voor een spirituele verdieping en het wel-zijn van een natie. Dat de verkiezingen in staat zijn geweest de machtspolitiek omver te halen is daarom een groot winstpunt. Opvallend is wel dat de christelijke partijen, die geacht worden de dragers te zijn van spirituele inspiratie, ook zijn omgevallen. De vraag is of die ook teveel in de macht verstrikt zijn geraakt?

Geld en bezuiniging waren wel de belangrijkste discussiepunten geweest. Geld en aflossing van schulden is zeker belangrijk, maar het raakt niet de kern van de zaak. Uiteindelijk gaat het om de mens, om het menselijk wel-zijn. Geld is hiervoor niet meer dan middel, maar werd vaak als doel van het beleid benadrukt. Er waren volgens mij duidelijke sporen van spirituele vernieuwers, maar die waren verdeeld over de verschillende partijen. Daardoor was hun invloed te zwak.

In de eerste plaats gaat het om de vraag wat we als natie willen zijn, dat is ons collectieve wel-zijn. Dat is de zin van ons leven en ook de zingeving van de staat. Spiritualiteit gaat om het leven op het diepste zijnsniveau van ons bestaan, waar we allen een samenhang vormen en één zijn. Dat is de basis van duurzaamheid. Over duurzaamheid werd weinig gesproken in de partijprogramma’s. Duurzaamheid gaat niet alleen over energie van de natuur, maar wordt vooral gedragen door de geestelijke duurzaamheid van de mens als spiritueel wezen.

De meeste discussies bij de verkiezingen gingen er niet om wat we als mens en als volk willen zijn maar wat we willen hebben, vooral meer geld, meer inkomen, meer rijkdom. Maar wat we hebben kunnen we gemakkelijk weer verliezen. Wat je bent verlies je nooit. Duurzaam is enkel dat wat we zijn, als mens, als gezin, als volk. Het wordt gedragen door een bredere samenhang op het diepste niveau van ons bestaan.

Macht en rijkdom vallen op den duur altijd uiteen. Alleen spirituele krachten houden stand en kunnen een gemeenschap bijeen houden. Plato beschrijft de macht van de democratie als een macht die uiteen valt en leidt tot anarchie. Dan komt de roep om een filosoof die leeft en denkt vanuit het zijnsniveau en in staat is het volk weer tot samenhang te brengen. We hebben een nieuwe generatie van politieke leiders nodig met diepgaande spirit.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

23 REACTIES

 1. Sorry Paul, maar hoezo zijn de christelijke partijen omgevallen? CDA heeft er 6 zetels bijgekregen, CU 1 zetel en de SGP is gelijk gebleven op 3 zetels. En dan niet te vergeten ook nog een niet-christelijke partij als de Partij voor de Dieren, die zeker ook spiritueel geïnspireerd zijn, gezien hun visie op heelheid van de schepping, verbondenheid van mens-dier-milieu en misschien mag je er zelfs Groen Links ook bij rekenen. Het komt nu aan op hoe deze partijen de komende jaren hun visie verder in beleid en concreet handelen gaan vertalen. Hoewel ik niet gelukkig ben met de verrechtsing van de samenleving, heb ik er vertrouwen in, omdat ik ook veel mooie ontwikkelingen en initiatieven zie onder de jongere generaties.

  • Beste Lisette,

   Excuses voor de onduidelijkheid. Het artikel stamt uit 2010 is onder archief keuze geplaatst vanwege de vele raakvlakken met de recente verkiezingen. Uw opmerkingen zijn volkomen juist en een goede aanvulling. Bedankt voor uw reactie!

   Team pauldeblot.nl

 2. Beste Paul,

  In de politeia legt Plato in de beroemde grot-tekst uit dat iedereen zijn gelijk baseert op het kleine stukje dat ‘ie ziet en kan begrijpen. Het mooie van deze formatie is nou juist dat het er in de grot blijkbaar bar en boos aan kan toegaan!

  Plato bedoelt naar mijn mening dat de bewoners van de grot elkaar ‘hun’ waarheid zouden moeten vertellen, als blinden in de beschrijving van hun olifant. Het tegendeel is waar, iedere betrokkene of zijdelings betrokkenen houdt nog meer vast aan diens eigen begrip van wat een olifant is. De reflectie duidt op een vergaand doorgeschoten individualistische samenleving met nog maar weiig behoefte om dingen met elkaar te delen. Plato zag dat in het welvarende, doch sterk verdeelde, Magna Greca eveneens, en pleitte voor meer onderling begrip en samenhang.

  Niet spiritualiteit, maar het realiseren van lotsverbondenheid is van belang om het voortbestaan van deze economie te garanderen. Voordat de milieubeweging de term kaapte, heete dat zelfs ‘duurzaamheid’.

 3. 30 juli 2010
  Beste Paul,
  Naar aanleiding van jouw spirituele reflectie op de verkiezingen (15/6), hieronder mijn reflectie op jouw schrijven:
  Jij schrijft:
  – “De kiezer is mondiger duidelijk mondiger geworden, kritischer. Dit is een belangrijk kenmerk voor sterkere bewustwording en innerlijke vrijheid.”
  Wat ik zie is dat de kiezer ongenuanceerder is geworden. Dus van de mate van de ontwikkeling van bewustwording en innerlijke vrijheid (zeker in spirituele zin) wordt ik niet blij. Ook vraag me af of de kiezer mondiger is geworden. De omvang van de opkomst van de kiezer levert daarvoor niet het bewijs..
  – “De kiezers hebben grote verantwoordelijkheid getoond en zijn in staat geweest om de bolwerken van de macht neer te halen.”
  Om de bolwerken van de macht neer te halen is een (spirituele) revolutie nodig. Kijk naar de ontwikkelingen bij de formatie over rechts’. Het is toch weer het klassieke vastgeroeste verhaal, waarin partij- en partijpolitieke belangen en niet het welzijn van de mens de boventoon voeren.
  – “Opvallend is wel dat de christelijke partijen, die geacht worden de dragers te zijn van spirituele inspiratie ook zijn omgevallen.”
  Als de christelijke partijen (en ik denk dan even in de eerste plaats aan het CDA) de dragers zijn van spirituele inspiratie dan denk ik dat we ‘spiritualiteit’ opnieuw moeten definiëren.
  – “De vraag is of die partijen ook teveel in de macht verstrikt zijn geraakt.”
  Politiek bedrijven’ is nooit iets anders geweest dan ‘het spel om de macht’. Ethische afwegingen als het er werkelijk om gaat, worden zelden gemaakt. Daar maken christelijke partijen geen uitzondering op.
  Vanaf je volgende alinea wandel ik met je mee..”. Dank je wel!”
  Tenslotte
  Visionair en organisch denken of we het nu hebben over de inrichting van onze maatschappij, ons onderwijs of onze intermenselijke relaties is nog ‘even’ ver weg. We zitten voorlopig met elkaar opgesloten in hokjes denken en conceptuele en lineaire gedachtepatronen. Logisch, want het voelt zo vertrouwt. We zijn zo bang voor echte verandering.
  Met vriendelijke groet,
  Dick Bouwman
  mens

 4. Beste Paul,

  Mooie woorden, ook in de reacties.

  Voor de kabinetsformatie in deze bijzondere tijd in de geschiedenis gaat het m.i. minder om de diverse inhouden, maar meer om de juiste intentie, motivaties en bewustzijnshouding tav van het “teamwork”.
  Vanuit een HOUDING waarin je werkelijk wilt hòren wat belangrijk is en waarom voor de andere partij, bereidheid naar de overeenkomsten te kijken en belangrijkste samenwerkingsinspiraties naar elkaar uit te spreken, kunnen inhoudelijke verschillen het gemakkelijkst overstegen worden en de gehele inhoud (met links en rechts aspecten) juist als een krachtiger programma uit de bus komen!

  Houding=belangrijker dan inhoud en inhoud=belangrijke dan vorm (meestal)

  Ik vind Rutte, Halsema, Pechtold en Cohen allen mensen met een heel flexibele en overstijgende levenshouding en wijsheidgeest, om samen een zeer geinspireerde en vernieuwende regering te kunnen vormen.

  Ines Schouten St Maartenszee

 5. Dank je Paul. Heel mooi! Ik kan me er helemaal in vinden. Er wordt naar mijn idee te veel in korte termijnoplossingen en vanuit zelfverrijking gedacht in plaats van uit het verbindende grotere geheel. Dank voor de heldere verwoording.

  Hartegroet,
  Vonny Nuijten

 6. Beste heer De Blot,
  Tja, wat kan ik zeggen op die waarheden die u ons telkens schenkt. Ik kan er alleen van genieten.

  Maar de reacties die uw idee rondom de kernwaarden van ons mensen doet ontstaan verbazen me en maken me soms een beetje bozig. Want er wordt gesproken over een crisis en de weg die we volgen om daaruit te komen.

  Volgens mij is er bijvoorbeeld geen sprake van een crisis. We houden onszelf voor het lapje door te zeggen dat we de dingen anders gaan doen om uit een crisis te geraken. Dat te zeggen geeft ons een idee van genezing, van krachtig leiderschap, maar het voelt uiteindelijk niet anders. Waar genezen we van? Wat doen we dan anders dan voorheen, voordat we ziek werden of voordat we in een crisis belandden?

  Nee, de essentie wordt niet gezien, de essentie dat intrinsiek spiritueel, eigen leiderschap en compassie voor elkaar het enige is dat ons gelukkig kan maken wordt niet gezien.

  We denken dat wanneer we de zaken goed regelen we kunnen ontkomen aan het gevoel wie we zijn, en ons kunnen laven aan het gevoel wat we zijn. Een kortstondige rush die ons uiteindelijk weer voor een situatie zal brengen die we dan crisis noemen.

  Maar het woord crisis betekent keerpunt, moment van echte verandering.

  Mijn vraag aan sommigen is dan ook: Heb je wel eens een crisis beleefd?, ja? gefeliciteerd, en wat heeft het je opgeleverd, wat heb je er van geleerd, hoeveel wijzer ben je geworden?

 7. Beste Paul,

  Ik ben het eens met je verhaal.

  Plato met zijn anarchie…wat is het dan dat vergelijkbaar is met harmonisch dualisme?
  Al mensen gewoon het besef hebben dat alles bewustzijn is en wij dus ook dan is het een stuk makkelijker om tot verandering te komen.

  Elke verandering volgt na een bewustwording. Deze crisis is een goed voorbeeld. We worden ons -hoop ik- bewust van het feit hoe we het niet moeten willen of doen. Elk mens afzonderlijk zal dit beamen en toch is er iets dat er voor zorgt dat de mensheid het niet doet.

  De boodschap is zo simpel dat het onmogelijk lijkt het te kunnen verwezenlijken.
  In principe hoef je niets te doen. Het enige is te leven vanuit goedheid en liefde. Het verhaal dat verhaalt over het ene. Het ene. Licht, God, Vader, Vader en Moeder etc.

  In een wereld van één is er geen dualisme. Er is geen komen en gaan want je bent er altijd al. Alles wat wij kennen is er al. Het moet alleen her-ontdekt worden. Wij hoeven ook niet te leren. Dat is niet de bedoeling en zo niet onmogelijk als het gemaakt is met liefde. Liefde is niet onderhevig aan een waarde oordeel. Er bestaan ook geen waardes in een wereld van één.

  U en anderen en ik zijn een onderdeel van dat ene én we leveren een bijdrage aan dat ene. Wat dus ook doen we waren, zijn en zullen leven zijn. Wat er ook gebeurd of wat iemand ook vertelt.
  De wereld van één of de wereld van God of de wereld van het licht. Het maakt niet uit welke naam het heeft je bent één met deze wereld.

  In het leven wordt je geboren. Dit is te vergelijken met het onderdeel zijn van. Toen je geboren werd was je een onderdeel. Tegelijk ging je bijdragen. In het begin is dat niet veel. Meestal volle luiers. Later draag je nog steeds bij. Juist die bijdragen moet je niet benaderen in de trend van dat jij daar alles van moet hebben of dat jij die ene bijdrage doet. Bijdragen moet je niet vermenigvuldigen maar delen. Als je deelt vermenigvuldig je ook. Het is raar maar waar.

  Het is niet de bedoeling om de materiële dingen eerlijk te verdelen want er bestaat niet zoiets als verdelen in een wereld die gelijk is. Iedereen heeft hetzelfde. Het is de bedoeling de wereld van één te herstellen. De wereld van de mensen is één.
  Nu is het makkelijker te snappen dat wanneer je iemand dood of zeer doet, je eigenlijk jezelf dood of zeer doet. Vandaar die spreuk. Wat gij niet wilt dat…..

  God zouden we kunnen vervangen en misschien moeten we het wel door het woord leven. Alles wat wij kunnen zien is het leven en alles wat wij niet kunnen zien is leven. Al het ‘ledige’ is ook leven. Of God. Dus mensen die zeggen dat God overal is, zegt eigenlijk dat het leven overal is.

  Het gezegde splijt een steen en je zult mij vinden verwijst naar zoals hierboven beschreven. De wind, regen, zon, sneeuw alles is leven of God.

  Als je beseft dat alles leven is én het besef dat jij dat leven bent, ben je in staat om het leven niet te hoeven ondergaan maar om het te leven. Het leven is voorbestemd. Dat komt omdat alles er al is. Niets wordt gemaakt. Alles is.
  Vandaar herinneren.
  Je kunt niet leren of maken. Dat is zinloos. Althans zinloos, het is eigenlijk verspilde energie. Maak gebruik van het leven. En het leven ben jij.

  De cirkel is weer rond. Het leven is een cirkel. Een driedimensionale. Een Bol.
  De vraag wat er gebeurt als je een cirkel kwadrateert is niet beantwoord. Laat staan als we een bol kwadrateren. Met een beetje fantasie kun je je voorstellen dat de (oneindige) buitenkanten naar het centrum trekken. De bol keert in zichzelf en komt weer tot uiting. Het leeft vanuit zichzelf. Dat centrum van die bol kun je vergelijken met termen als; Zero point field. Akasha Veld. Crisispunt. Bekering. Geboorte. Sterfte. Wedergeboorte. Keus. Alles.

  Het heeft geen zin om je af te vragen wat er gebeurt. Het gebeurt gewoon al. Vandaar dat tijd niet bestaat. De tijd die wij beleven is te verwaarlozen als we het vergelijken met het tijdsbestek waar de oerknal over gedaan heeft. Er is eigenlijk maar één tijd.

  Altijd. Je bent altijd. Je leeft dus altijd in het nu. Vandaar dat je nu op zoek kan gaan naar de liefde voor jezelf en als je daarom vraagt -wat eigenlijk niet hoeft- zal het Koninkrijk zich aandienen. Het Koninkrijk kan je zien. Maar de Koning niet!

  Dat ben jezelf!

 8. Ja, dat zou mooi zijn; één of meerdere ware spirtuele leiders. Maar dat is dan niet het hele verhaal. Daarmee zijn we er niet. Want het gaat om de groei van de bewustwording van mensen. Zonder bewustwording zijn en blijven spirtuele leiders roependen in de woestijn. Ik las daarover interessante zaken.
  Onder andere het navolgende.
  .
  “Kan en moet je dat via de politiek stimuleren en kan en moet je dat via de politiek eigenlijk wel willen bereiken? Het waarden en normen-verhaal bijvoorbeeld van het kabinet Balkenende 2007-2010 is uiteindelijk toch ook niet echt collectief ‘geland’ in het innerlijk van mensen?
  .
  Als je dat al wil doen dan zal je het als politiek leider moeten ‘voorleven’. Elke keer laten zien dat er achter die zogenaamde urgente zaken een achterliggend belang of oorzaak ligt. Dus: verder kijken dan je neus lang is en dat ook telkens uitdragen. In licht en liefde.
  Dat vraagt om ‘voorgangers’ die in licht en liefde in de wereld staan en vanuit ‘wijsheid’ kunnen reageren. Dus geen ‘last’ (meer) hebben van de eigen ‘ego’ (die lastige ‘ik’ die altijd probeert naar voren te dringen).
  Die zodanig ‘licht en liefde’ zijn dat ze zich om die reden staande kunnen houden in de (politiek) wereld van dualitei en polarisering. Dat vraagt om ‘wijze’ mensen die vanuit vrede, balans en liefde zich kwetsbaar en open op willen en kunnen stellen om te geven en te onvangen. Ook feedback. Vanuit die open houding te willen kijken in de spiegel, signalen op te pikken en daarvan te willen leren.
  Alleen op die manier kan een ‘voorganger’ zich staande houden in de wereld van de politiek, waar ongekende machten en krachten werkzaam zijn waarin mensen gauw worden meegezogen.
  .
  In ons land leven meer dan 16 miljoen mensen. Allen uniek individueel mens. Allen in verschillende stadia van bewustzijn. Er is dus niet één recept om te zeggen ‘zo kan het’. Als je dat al wilt zul je mensen op verschillende wijzen moeten aanspreken om stappen te zetten in hun ontwikkeling.
  Belangrijker nog is dat ieder individue vrij is en blijft om daar zelf vanuit eigen innerlijke overtuiging wel of niet stappen in te zetten. Er ‘moet’ helemaal niks.
  En last but not least: moeten we wel trekken, duwen en sjorren aan dingen die zich in het kosmisch stelsel al vele lichtjaren gewoon als vanzelf ontvouwen?

  Tenslotte in dit verband een mailbericht uit het gastenboek van Mens en Spirit hierover dat me aansprak. Ik plaats het daarom hier integraal.

  Robert , 09-06-2010 01:58
  “Ik geloof zeker dat jullie heel andere ideeën hebben dan de gevestigde politiek. Mijn ervaring is alleen dat je niet bewust wordt door iets van buitenaf. Je wordt je alleen maar bewust door jezelf aan te gaan, van binnen. Bewust zijn van de wereld om je heen komt uit het bewustzijn vanuit je Zelf. Maar dan moet je wel eerst je Zelf ZIJN en dat houdt uiteindelijk in dat je uit je hoofd moet zien te komen en in je Zelf. Dan ben je in de eenheid en ervaar je dingen energetisch, wat de enige manier is om bewust te zijn want dat gaat over verbinding.Die verbinding is dus energetisch en daarvoor moet je eerst zelf weer heel worden. Bewustzijn houdt in dat je het zelf kunt voelen en dat gaat wederom over energie. In dualiteit is er geen energie maar emotie, energie die stil staat, en zelfs dat wordt onderdrukt. Uit eigen ervaringen kan ik dan zeggen dat je juist daardoor verstard blijft. Dus moet eerst die verstarring weer los gemaakt worden en de eenheid herstelt worden om weer te kunnen voelen.”
  “Om dat te bereiken moet een mens door zijn eigen angsten en emoties heen gaan zodat zijn energie weer gaat stromen. DAT kan alleen maar IN de mens ontwikkelen en dat is de weg van de ziel.”
  “Het enige wat de buitenwereld doet is mij spiegelen en triggeren zodat ik door dingen heen kan gaan. En dat is de enige manier. Je kunt mensen niet bewust maken want bewust zijn is zelf ervaren. Je kunt mensen van alles vertellen maar als ze het zich niet bewust zijn voelen ze het zelf niet. Dan blijven het alleen maar woorden.”

  Robert , 09-06-2010 02:35
  “Politiek is niet in staat iets op te lossen. Er zijn ook geen oplossingen, er zijn alleen maar ontwikkelingen die ergens naartoe leiden. Als je iets wilt oplossen maak je ergens een einde aan en dat kan niet want ontwikkelingen moeten blijven door gaan om niet stil komen te staan.””

 9. Geachte mijnheer de Blot en lezers en lezeressen…

  Is geld ook niet gewoon energie, energie waarmee je zaken in beweging kunt zetten? Ongeacht of die beweging liefdevol en opbouwend of juist destructief is… dat maakt de energie genaamd “geld” namelijk niets uit, geld is…de mensen die het zich toe eigenen maakt het uiteraard wel wat uit en al gelang hun drijfveren veroorzaakt de inzet van geld licht of duisternis…

  En is macht niet slechts iets dat ontstaat als ergens anders onmacht en/of miskenning is of ontstaat? Alles wat je er meer aan hangt is een eigen inkleuring daarvan.

  Naar mijn mening zijn dit slechts twee spelers op het speelveld, net zo als lust, begeerte en helaas zeer sterk vertegenwoordigd in Nederland, oer Hollandse dommigheid… Spelers op het veld. Ik zie ze niet als struikelblokken voor een spirituele bewustwording of ontwikkeling, de struikelblokken worden gevormd door de mensen die er mee aan de gang gaan vanuit verziekte drijfveren. Geld en macht kunnen geweldige krachten zijn die geweldig goed ingezet zouden kunnen worden richting wereldvrede, wereld voeding, wereld vrijheid….maar helaas….. niets van dat alles….

  Spirituele bewustwording zal ook niet via religie of politiek kunnen ontstaan. Als dat kon zou dat allang gebeurd zijn… religie en politiek is er omdat er mensen zijn die macht en geld zoeken en via religie en politiek is dat ruimschoots te verkrijgen, en dan kun en mag je best oerdom zijn (Balkenende met z’n fuck drugs shirtje bijvoorbeeld, de ontwikkelaarster van de carpoolstrook, de HSL, enz enz enz ), zelfs ook seksueel totaal verknipt (priesters en pastoors die zich aan kindertjes vergrijpen), ook dat mag. In religie en in politiek vind je dan ook vaak best veel domme mensen die domme dingen doen, en komt er dan een keer iemand voorbij met geweldige en inspirerend vernieuwende ideeën dan loopt hij of zij grote kans om monddood gemaakt te worden….

  Spirituele bewustwording speelt n mijn beleving ook nagenoeg geen rol in dat wat de kiezers hebben laten zien. De meeste kiezers zijn gewoon het programma en de schijnheiligheid van bepaalde politieke figuren zat en waar die voor staan. Dus kiezen ze een ander, een ander verhaal, een ander kleurtje… maar vernieuwing zal niet plaatsvinden omdat het systeem hetzelfde blijft inclusief de drijfveren van degene die het systeem bedienen en in stand houden. Er veranderd in wezen niets….

  Die spirituele bewustwording is allang gaande alleen wil je die spiritualiteit werkelijk integreren dan begrijp je op den duur dat niets vanuit dwang blijvend is, dan niets vanuit onvrijheid kan blijven bestaan, dan niets met winstoogmerk bodem geeft voor daadwerkelijke verandering. En dus zal de weg van bewustwording voorlopig buiten politiek en religie blijven omdat dat nou eenmaal machtsbolwerken zijn en dát juist de twee struikelblokken zijn die spirituele bewustwording in de weg staan…

  Gaat dat ooit anders worden, ja, dat zal gaan gebeuren, zodra iemand zonder machtstrillingen, zonder winstoogmerk, zonder de ander dwingend iets op te willen leggen uiteindelijk in de politiek of in een religieus bolwerk ” terechtkomt”, niet omdat hij of zij dat wil, maar omdat de continuïteit van leven hem of haar daar neerzet… niet vanuit ego maar vanuit Geest.. en dan goed opletten dat er niet weer zo’n randdebiel als Volkert van de G. begint te schieten…wie weet dan….dan kan het zijn dat spiritualiteit in de politiek of in religie kan binnendruppelen….

  Rob Droog

 10. Beste Paul,

  Met plezier lees ik elke keer weer je columns, en brengen deze me op nieuwe gedachten, bijvoorbeeld om de zaken eens van een andere kant te bezien.
  Met jouw hoopvolle stuk over de verkiezingen ben ik het echter prettig oneens.
  Natuurlijk wens ik ook een samenleving waarin wij met elkaar voor elkaar verantwoordelijk zijn- en waarin macht niet tot uitbuiting leidt maar tot een wereld waarin er voor iedereen een aandeel geluk beschikbaar is.
  Mijn waarneming van de verkiezingen is, dat de uitslag bepaald niet het resultaat is van meer denkende (en meer voelende) mensen. Ik ben geneigd om eerder te zeggen in tegendeel.
  Ook deze verkiezingsuitslag is in hoge mate het resultaat van de media en massacommunicatie. Kenmerkend voor dat resultaat is dat er een beeld wordt geschapen, dat een politicus met een goede performance -bijvoorbeeld de betere debater- ook beter leiding kan geven.
  Het is mijn ervaring, dat dat meestal omgekeerd evenredig waar is.

  In deze beeldvorming rond leiderschap zijn een aantal mythes en opvattingen over ‘de goede leider’ actief. Jammer genoeg worden die heel weinig geanalyseerd of aan de orde gesteld.

  Laat ik het zo samenvatten: er zijn wat mij betreft te veel politici uit op macht, en te weinig op het dienen van de maatschappij, de bevolking.
  Verlichtend vind ik de visie van Robert Greenleaf hierop- en die zou voor ieder kabinets- en kamerlid verlichte lectuur moeten vormen. En dan gaat het niet er om, dat daar eens over nagedacht wordt, maar dat er daarnaar gehandeld wordt.
  Jammer genoeg is daarmee een paradox voor leiderschap gemaakt, want leiderschap is natuurlijk nooit iets doen omdat een ander iets zegt!

  Hartelijke groet,
  Eckart

 11. Beste Paul,

  Met hetgeen je beschrijft ben ik het hard(t)grondig eens.
  Geld en macht zouden niet het doel moeten zijn, maar een vreedzame samenleving, waarbij het materiële nivo van ondergeschikt belang zou moeten zijn.
  Dank voor je wijze woorden, wat vast staat is, dat Nederland gezien de relatieve aardverschuiving bij de verkiezingen rijp is voor verandering en dat is zeker een winstpunt.
  Hartelijke groet,
  Ben

 12. Verregaand eens met uw analyse van de lectorale (aard) verschuivingen die we meemaakten ; ik maak u er op attent dat de partij waarop ik stemde en waar ik ook lid van ben : de partij voor Mens en Spirit precies in haar uitgangspunten heeft staan , wat u ook aangeeft —
  Helaas is zij in het media Geweld te weinig zichtbaar geworden en gebleken ; ruim 26.200 kiezesr brachten hun stem uit – niet genoeg voor een zetel ; maar we gaan door – Wellicht kunt u ook uw invloed aanwenden…

  cfr http://www.mensenspirit.nl

  Alle Goeds

  Vr. Groet vanuit Zaltbommel

  drs Joep Beliën

 13. Mooi schrijven. Er is idd veel veranderd sinds de kiezer heeft gesproken maar of de gekozen partijen dat ook hebben begrepen durf ik te betwijfelen.
  Rutte houdt wijselijk zijn kaarten op de borst, Wilders rampt op zijn tam-tam om het CDA te lokken en de mannenbroeders van de SGP hebben nog voor er überhaupt is van een akkoord ligt al hun gedoogsteun uitgesproken.
  Wat willen wij als samenleving? Ik vind dat een interessante vraag waar ik met mezelf hele filosofische gesprekken over zou kunnen voeren want het is een vraag die me al jaren intrigeert. Wat willen wij als samenleving voor de toekomst van onszelf, ons land en onze kinderen.
  Het antwoord moet ik u helaas schuldig blijven, ik heb voor mezelf nooit geweten wat ik wilde en dat is nog steeds zo. Wat ik wel weet is dat het compleet anders zal moeten maar hoe daar kan ik dus geen antwoord opgeven.
  Ik kan wel zeggen meer duurzaam, milieu bewust en dergelijke maar dat zijn slechts holle woorden die vaak worden gebezigt door politici en die m.i. kant noch wal raken omdat ze veel te vaag zijn. We zullen het dus allemaal gaan zien wat het wordt, ik kan niet meer doen dat vertrouwen op spirit. ♥

 14. Beste meneer de Blot,

  Verfrissend dat u in het problematische resultaat van de verkeizing het hoopgevende element van de afbrokkeling van machtsblokken ziet. Hoe pijnlijk crises en chaos ook zijn soms/vaak? blijkt dit het proces te zijn waaruit vernieuwing voortkomt. Of zoals het boeddhisme zegt “In verwarring daagt wijsheid”. Nu maar hopen dat voldoende mensen zich bewust worden dat verwarring de situatie is waarin we leven. En vervolgens dat visionaire leiders (Harteveld) nodig zijn. Dat kan de inspiratie van Jezus zijn (Wierda) maar gelukkig zijn er in deze tijd daarnaast vele andere bronnen beschikbaar. Laten we in synergie daarvan kracht zoeken.

 15. Geld lijkt van middel tot doel verworden. Maar geld is doelloos als het niet ergens voor wordt gebruikt. Oppotten van geld, of speculatie op het bewegen van geldstromen, voegt helemaal niets zivols toe. Het wordt tijd dat er naast het bestaande op welvaart gerichte systeem een systeem ontstaat waarbij welzijn door de overheid als stuurinformatie gaat worden gebruikt. En dat hierover een duidelijke visie wordt gevormd en verantwoording wordt afgelegd. Wat willen we met goede zorg, veiligheid ed. nu echt bereiken? En hoe gaat de minister-president ons tijdens zijn wekelijkse interview uitleggen wat de vorderingen zijn, in plaats van alleen te reageren op de waan(zin) van de dag.

 16. Beste Paul,
  dank je wel voor je wijsheid. Zoals altijd inspireer je mij opnieuw. Dank je wel voor alles wat jij neerzet in onze wereld. Ik ben dankbaar dat ik dat nu een paar keer van dichtbij mee mocht maken.
  Hartelijke groet,
  Judith van Beers

 17. Hallo Paul,

  Dat zijn de ware woorden die er toe doen. We hebben visionaire leiders nodig die vanuit echte menselijk welzijn een koers uitzetten. Het materiele is niet datgene waar het echt om gaat. Het immateriele mag ruimte gaan krijgen. Het is dan de balans tussen beide die er toe doet en het verschil maakt.
  Hoe belangrijk het ook is aan recessie te werken kan het niet alleen welvaart zijn die de enige drijfveer is.
  Rupsje nooitgenoeg mag zich gaan transformeren. En ervaar wat er dan ontstaat. We zijn er aan toe. Het mag ontvouwt worden.

  Marcel

 18. Beste meneer de Blot,

  Uiteraard ben ik het weer met u eens. Of het nu om de politiek gaat, het bedrijfsleven of de mini-organisatie, het gezin dus. Steeds vertroebelt geld de beweegredenen van de mens. Men heeft zich afhankelijk gemaakt van dit element maar zeker ook van de wet. Wat See & Act in de praktijk uitdraagt is dat men zelf weer de regie in eigen handen neemt, uiteraard ondersteund door wet & geld. En niet andersom, want daar is het mijns inziens misgegaan. Er werd voor de verkiezingen constant gesproken over de zwevende kiezer. Is het niet zo dat juist de kiezer weet wat hij wil, maar de politiek zweeft?
  Vriendelijke groet uit het zuiden,
  Meitie van den Bosch.

 19. Beste Paul,

  De oplossing voor een nieuw kabinet is nog ontieglijk ver weg.
  De democratie geeft aan dat iedereen zich waar dan ook mag groeperen. Zo zijn we in Nederland extreem verdeeld. We leven in moeilijke tijden (zoals iedereen altijd roept, maar dat ter zijde.
  De beste oplossing is een zakenkabinet, dat orde op zaken kan stellen. De politieke stromingen moeten dan een stapje terug doen. Hun wensen zijn niet of nauwelijks uit te voeren.
  De crisis moet volgens mij door experts worden aangepakt; niet door politieke heethoofden.

  Hoe dan ook we zullen zien hoe het afloopt, maar reken niet op een spoedige uitkomst
  Van Verre
  Hans Kalff

 20. Mee eens dat macht een groot struikelblok is voor spirituele vernieuwing en dat ook de christelijke partijen wel eens in macht verstrikt konden zijn geraakt. Juist jl. zondag heb ik deze thematiek besproken in een toespraak in http://www.vianova-amsterdam.nl. De vraag is natuurlijk wel waar je dan je inspiratie voor een nieuwe spiritualiteit en een nieuwe manier van leiding geven vandaan haalt. Zelf heb ik jl. zondag gewezen op Jezus Christus.

  • De kiezer heeft gesproken, de kiezer heeft gelijk.
   De professor heeft gesproken, de professor heeft gelijk.
   Jammer, dat de professor niet vooraf aan de verkiezingen gehoord is.
   Het gaat niet alleen om de vraag wie we willen zijn, en niet wat we willen hebben.
   Het gaat nog meer om de vraag, hoe zorgen we dat die spirituele inspiratie weerklank krijgt in het politieke debat van vandaag.
   Hoe laten we los wat we hebben?

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


4 + 6 =