Alles loopt tegen

42

Voortdurend worden we geconfronteerd met deprimerende voorspellingen dat de crisis erger wordt. Dat laat zich op alle gebieden voelen en we laten ons gemakkelijk meesleuren door de angst en wanhoop. We vergeten dat de crisis bij het leven hoort, want zonder crisis komt er geen vernieuwing. Wie zijn baan verliest komt inderdaad in een diepe crisis, maar vaak is het ook een kans om oog te hebben voor andere mogelijkheden.

Uiteindelijk gaat het om een crisis in vertrouwen. We hebben geen vertrouwen meer in de Euro, geen vertrouwen meer in de banken, geen vertrouwen meer in de politiek, geen vertrouwen meer in de leiding, maar vooral geen vertrouwen meer in elkaar en het ergste is dat we geen vertrouwen meer hebben in onszelf. We zijn ons niet bewust van onze eigen geestelijke krachten.

Een interessant voorbeeld hiervan is het verhaal van de Quakers, dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de Engelse industriële revolutie, die wordt gezien als de meest diepgaande gemeenschapshervorming uit de Engelse geschiedenis. Na een lange periode van politieke, sociale en religieuze onrust en verwarring, waarin niemand meer gezag had, kerkelijk noch burgerlijk, trad in 1650 de predikant George Fox aan in Noord Engeland met een eenvoudige maar fundamentele boodschap. We moeten met elkaar leren omgaan als vrienden. Uit kracht van deze sterke spirituele overtuiging brengen zijn Quaker volgelingen hiermee een diepgaand proces van vernieuwing op gang. Hun principiële levensstijl van met elkaar omgaan als vrienden, is onmiddellijk herkenbaar voor de mensen. Hun oprechte streven naar eerlijkheid en gelijkheid tussen mensen, hun eenvoud en vredelievendheid, hun sterke onderlinge saamhorigheid en bijzondere zorg voor de vorming van hun jeugd, dit alles maakte diepe indruk en vond overal navolging.

Ondanks hun geringe aantal weten de Quakers vanuit spirituele kracht een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van de crisis. De mensen kregen weer vertrouwen in elkaar. Dit had ook grote invloed op het bedrijfsleven en maatschappelijke vernieuwing. Grote bedrijven als de Lloyds en Unilever waren aanvankelijk Quakerorganisaties. Helaas ging door grootschaligheid hun kracht weer verloren. De relaties verzwakten en de kracht van het onderlinge vertrouwen verzwakte.

Wat vriendschap betekent kan ieder ervaren als je er open voor staat. Kortgeleden reed ik met zwaar onweer op een onverlichte weg en nam de bocht te scherp, waardoor ik me op een spits betonblok vastreed. Ik belde de ANWB op, die verwees me naar mijn verzekering, omdat dit niet tot hun taak hoorde. Ik voelde me hulpeloos verloren, toen tot mijn grote verbazing een jongeman op mijn ruit klopte en vroeg of hij me kon helpen. Hij haalde uit zijn auto wat gereedschap en hielp mijn auto opkrikken en wegtrekken, midden in de stortregen. Ik had geen woorden genoeg om hem te bedanken, maar telkens als ik eraan terugdenk word ik er stil van met een diep gevoel van dankbaarheid en vriendschap. Ik heb er vertrouwen in dat er altijd vrienden zijn die me helpen als ik er open voor sta.


Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

42 REACTIES

 1. Hallo Paul,

  De intentie die uitgaat van dit verhaal is idd waar het om draait, spijtig genoeg schijnt dit in onze huidige leiders te weinig doorgedrongen te zijn. Nu heb ik ook zo mijn bedenkingen hoe we deze leiders selecteren en deze taken overdragen, in zoverre zij deze taken niet vaak met geweld uit de handen van het volk trekken.
  Dit laatste zie je steeds meer en wordt vaak niet vanuit verantwoording gedaan maar vanuit belangen die niets te maken hebben met algemene belangen en visie in naar onze gemeenschappelijke toekomst (of het ontbreekt ze een ware visie te hebben).
  De samenleving gaat steeds meer gebukt onder de lobbywereld van verkeerde invloeden die niet het algemene belang dienen maar slechts belangen van organisaties, die steeds minder scruppel lijken te kennen. Politieke leiding is hier steeds gevoeliger voor en laat zich (bewust of onbewust) hier steeds verder in corrumperen, zelfs wetgevingen worden naar deze weg uitgezet en normen en verantwoordelijkheden omgebogen.
  Ik ben het eens met het gestelde idee, echter betwijfel ik of we de juiste leiders geplaatst hebben in deze tijd, die in mijn ogen zeer explosief kan worden. Het is goed mogelijk dat de samenleving er niet aan ontkomt deze uit hun macht te moeten ontzetten. Je ziet dat binnen de samenleving zijn daar de eerste stappen al van worden genomen, wat zeker nog zijn gevolg krijgt. Dit kan nog tot brisante situaties leiden en hoop dat we voldoende wijsheid zullen vinden deze te voorkomen. Echter kennelijk is men zich onvoldoende bewust over de ernst van de situatie waarin we verkeren. Het de rug toe keren naar de bevolking gaat in steeds grotere snelheid zijn tol eisen en onderling vertrouwen raakt in verval. Dit negeren is de grootste fout die men ken maken m.i.. Het is belangrijk bewust te zijn van de juiste verantwoordelijkheden, anders blijven slechts lege woorden achter en vervalt de samenleving.

 2. Mooi verhaal professor Blot, dank u wel.

  Maar (er is altijd een maar) …

  Om onszelf aan de haren uit het moeras van de klassieke markteconomie te trekken, indeed to safer grounds like Quacker style, dan moeten we wel íéts van een basis hebben om in elk geval op te staan.

  Vooralsnog zijn vriendschap en altruïsme (want daar hebben we het eigenlijk over) in de klassieke economie geen op zichzelf staande grootheden. Kijken we naar Nyenronde, nog steeds één van de opleiders van de stuurmannen en -vrouwen van de BV Nederland, dan gebeuren er een hoop individuele mooie dingen, maar de thema’s waar u hierboven aan refereert zitten (nog) niet in het opleidingsDNA.

  Wat is dan die basis uit de Oude Moderne Tijd, waar we op kunnen staan, om vervolgens Baron Von Münchhausen na te doen? Geld. Geld of beter gezegd WAARDE.

  Niet alleen maar centen, maar alles heeft waarde. Te beginnen met de planeet als geheel en vanaf daar gaan we doorrekenen. Iedereen, elk individu, bijna zevenenhalf duizend miljoen mensen: shareholder van Moeder Aarde. Een ‘extended capitalistic view’. Of, zoals u wilt, een sprong naar voren om op een nieuwe basis te komen.

  Opmerkelijk genoeg zeiden de Quackers dat eeuwen geleden al. Niet met zoveel woorden, maar je leest het er wel in:
  http://www.westhillsfriends.org/QVWmoney.html

  Volgens mij begint het bij economische onderwijsinstellingen als die van u.

  Richard Reekers
  Een ontdekker (géén uitvinder!) van de
  Postmoderne markteconomie

 3. Inderdaad, ik ervaar dat alles tegenloopt wat betreft materialistische gedachten. Er zijn zelfs vele mensen die over lijken gaan dit voor zichzelf te bereiken. Dat kan ik geenszins veranderen. In gesprek met anderen ervaar ik gelukkig wel een mooi gegeven. Vriendschap, medemensen die aandacht aan leven en vreemd genoeg eveneens aan stervensbegeleiding geven. Mensen die in staat zijn ups en downs te delen en bezig zijn zichzelf te helen van innerlijke en uiterlijke pijn. Het geven van luisterend oor, in leven zijn, ongeacht groot of klein de capaciteiten zijn. Goede gezondheid, mentaal, emotioneel en fysiek is en geeft toch altijd weer de grootste waarde aan leven op deze aarde.

 4. Tijdens het lezen van uw artikel kwam er bij mij een herinnering naar boven.
  Ik ben verhalenvertelster en ik was op een dag met mijn Keltische harp onderweg naar huis na een optreden in Amsterdam. Ik stapte uit de trein en liep een trap op, toen de harp door een bepaalde beweging scheef op het steekwagentje kwam te zitten. Het was voor mij een benauwd moment. Plotseling stond er een jonge man voor me, die aanbood om te helpen dragen. Dankzij hem kwamen de harp en ik heelhuids boven.
  Hij zei me vriendelijk gedag toen ik hem bedankte en zoef, weg was hij.
  Ik had het gevoel een engel ontmoet te hebben!

 5. Geachte meneer De Blot,

  Even een bericht om te laten weten wat vriendschap allemaal teweeg kan brengen.
  Afgelopen week gaf ik de eerste workshop van twee, met als onderwerp vriendschap.
  Tijdens mijn voorbereiding las ik uw woorden en die raakten me.
  Het voelt voor mij zo goed om vriendschap te zien als oplossing voor wat voor probleem dan ook. Uw blog gecombineerd met mijn voorbereidingen, leidden tot heerlijke inspiratie. En vanwege de workshop kon ik het ook direct delen met anderen, waardoor de inspiratie weer hogere vluchten neemt. Nu borrelt en bruist de inspiratie rondom dit onderwerp en dat voelt als een onuitsprekelijk genot. Wat voor mij de kracht van vriendschap nog eens bevestigt.
  Dat wil ik graag in vriendschap met u en andere ‘fans’ 😉 van uw werk delen.

  Toch best spannend om zo mijn reactie publiekelijk achter te laten.
  De extra feature, dat mijn naam op deze plek dan vermeld staat, compleet met titels “Prof.Dr.” geeft niet de doorslag. Hoewel ik het prachtig vind dat u in vriendschap zich openstelt en iedereen dezelfde credits geeft!

  Met vriendschappelijk groeten! Marina Schriek

 6. Hallo Paul en alle anderen,
  Vrienden dat is wat ik ook wordt met alle vrouwen in “mijn”lotgenotengroep Sterk na huiselijk geweld. Vrouwen van alle rangen en standen en van allerlei religies, maar verbonden door ervaringen en elkaar steunend in wat ze mee hebben gemaakt. Als begeleider ben ik trots op hun hoop en inzet voor een goede toekomst. Wij kunnen daar veel respect voor hebben, want zij zitten in een moeilijke uitgangspositie zonder welvaart.
  Verbondenheid en steun betekenen dan heel veel. Dit wens ik jou Paul en alle andere lezers ook toe: Verbondenheid, vertrouwen en vriendschap. groet annelies

 7. Zo is het! Dit is waar het om gaat. Onmin en vijandigheid komen voort uit afgescheidenheid. Verbinding ontstaat wanneer we onze waarde en die van de ander weer erkennen. Samen dezelfde kant opkijken, opbouwen.
  Dank je wel Paul, voor je mooie column.

 8. Dankjewel Paul, het is zo belangrijk om steeds weer opbeurende liefdevolle boodschappen aan elkaar door te geven .
  maar je hebt gelijk, we zijn er voor elkaar. respect dankbaarheid, vertrouwen en vooral in Liefde naar alles kijken…dat helpt om verder te gaan.
  hartelijke groeten kootje Koppe

 9. Het lezen van dit artikel maakt me heel dankbaar “vanbinnen.” Ik realiseerde me dat de crises, een uitdaging is om ons vermogen van creativiteit naar boven te halen. Dank Paul voor je inspirerende woorden.
  Groet,
  Jasmin

 10. Bedankt voor het delen, Paul. Een boodschap van liefde, liefde bestaat niet zonder vertrouwen, wil je erop kunnen bouwen. De kosmos heeft u liefde gezonden. Een andere reactie op uw column was, waren we een als een engel. Sommigen waren al een engel (reincarnatie tot mens) of worden (weer of voo rhet eerst) engel en komen licht brengen, dat wil ik u ook komen brengen als lichtwerker. Het ga u goed en ga zo door.

  Liefs van Jeanine

 11. Dank Paul voor je inspiratie.
  Blijf je voorzichtig met de auto ‘s avonds, zeker bij slecht weer?
  Ik hoop dat je nog heel lang barmhartige Samaritanen mag tegenkomen!

  Groet en blijf gezond,

  Paul

  • Beste Paul (Elsen),

   Leuk om jouw naam hier tegen te komen als gast van Paul de Blot.
   Ik ben hevig geboeid door deze mogelijkheid van communiceren.
   Het valt mij op, hoe dankbaar de meeste reacties zijn.
   En jij sprak jouw bezorgdheid uit, een bezorgdheid die ik deel.

   Dit is wat hij zelf noemt een “netwerk” laten ontstaan.

   Groeten,

   Dirk Bruggeman

 12. Vertrouwen in anderen en vertrouwen in jezelf hebben betekent dat er vertrouwen bestaat in iets dat universeel aanwezig,is in ieder mens. Dat universele principe is onze spirituele identiteit. En dat is precies wat vele mensen kwijt zijn geraakt. Het materialistische, atheïstische wereldbeeld dat decennia lang gepropageerd is in de westerse cultuur, heeft bij velen van de na oorlogse generaties het besef van en het natuurlijke contact met de spirituele werkelijkheid en de innerlijke spirituele identiteit, teniet gedaan. ( voor zover het nog aanwezig was)

  Om het simpel te zeggen: “God is ( op sterven na ) dood in het bewustzijn van de massa”.
  Moeder Maria ( een ten hemel gevaren meester) zegt in een dictatie via haar boodschapper;
  “THE CAUSE OF THE CRISIS IS THE COLLECTIVE REFUSAL TO PARTICIPATE IN THE EVOLUTIONAL SHIFT IN CONSCIOUSNESS TOWARDS SPIRITUALITY”.

  Wanneer mensen verstrikt zijn geraakt in het dualistische egobewustzijn is iedereen je potentiéle vijand ( zelfs je beste vriend ). Het ego erkent de trancendente eenheid van de schepping en de schepper niet en zijn gefragmenteerde schijnwereld is dus nooit vrij van angst.

  Waar angst heerst, daar kan de Liefde niet zijn en dus ook geen vertrouwen.

  Een (r)evolutie van het ( collectieve ) bewustzijn is nodig om uit de impasse te geraken en de huidige wereldcrisis is feitelijk een symptoom van het einde van heerschappij van het ego en de schijnwereld zoals wij haar hebben opgebouwd vanuit het collectieve egobewustzijn. ( vandaar het einde van de Mayakalender en de wederkomst van Christus)

  De wedergeboorte van een spiritueler bewustzijn, waarin de geestelijke wereld en het hoger zelf erkent en geintegreerd zijn, zal uiteindelijk de oplossing brengen van alle problemen. Voor vele mensen lijkt dit een utopie, maar voor hen die ‘de weg’ kennen en daadwerkelijk gaan is dit een innerlijke zekerheid.

  Gelukkig zien we dan ook dat er ook steeds meer mensen in klein verband, wezenlijke initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan de geboorte van de ‘Gouden Eeuw van de Waterman’, de periode van 2150 jaar waarin ‘het duizendjarige rijk’, zoals het boek Openbaringen in de bijbel het noemt, zal opbloeien. De Partij voor de Liefde, die ik als ‘utopisch’ internetproject gestalte geef is daar een voorbeeld van.

 13. Dag allerbeste Paul,

  Als Ambassadeur van de stichting Greenleaf center for SERVANT-LEADERSHIP Europe en als bezoeker van Marshall Goldsmith, spraken we elkaar meermaals. Ik had de eer om een lezing bij te wonen bij TARAZAT, waarna ik de conclusie trok “Dit is de Nederlandse Nelson Mandela”. Daardoor was ik aanwezig bij bijna alle werkcolleges businessspiritualiteit op Nyenrode in 2010 en hoop ze ook in 2012 bij te wonen.
  Het feit dat ik de retraite heb bijgewoond, zegt ook iets over mijn waardering, respect en waardering voor je. Helaas kan ik me niet vinden in je visie, omdat ik je stelling niet kan verbinden met de principes van Obert K Greenleaf.

  Kunnen we dat op enig moment eens afstemmmen?

 14. Geachte Paul,
  Gelukkig bestaat het nog: de spontane hulpbereidheid, daadwerkelijk toegepast in menselijke saamhorigheid, zeker als iemand in de problemen zit. Goed om óók dát te horen! Een opsteker. Dank je wel.
  Ondanks alle economische onrust, gaat het hier in Nederland, op de keper beschouwd goed: in vrijwel alle menselijke basisbehoeften kan worden voorzien en de mogelijkheid tot goed onderwijs en educatie is, gelukkig nog steeds, voor ieder weggelegd.
  I.p.v. alle negatief gerichte berichtgeving zou benoemen van wat ernaast goed of uitstekend werkt en functioneert mogelijk een geleidelijke mentaliteitsverandering ( tot….echte naastenliefde) bewerkt kunnen worden: medemenselijkheid om niet.

  met hartelijke en dankende groet, Mieke buykx.

 15. Paul, ik heb je collumn met stijgend enthousiasme gelezen.
  Het raakt precies aan wat er gaande is.
  Ik ben je dankbaar, omdat je verwoord wat nog weinig
  geprononceerd in me omging.
  Het inspirerend, moriverend en zet aan tot actie.
  Bedankt
  Maria

 16. Dank voor je verhaal Paul,
  Leuk om hier op verder te borduren. Vanaf de industriele revolutie is een steeds groter deel van de wereldbevolking gedwongen los te gekomen van hun basis van familie dorp religie, en momenteel in azie amerika en afrika, stamverband en tradities. Dit heeft geleid tot in eerste instantie ontwrichting, later een zoektocht extreem inidvidualisme zoals we dit de laatste decenia kennen. Deze beweging was noodzakelijk om de echte individuele kracht van ieder individue zichtbaar te maken en te kunnen ontwikkelen. Momenteel zit we in vervolgfase waarin we opnieuw van ik naar wij gaan. Maar dan geen wij op basis van traditie en familie maar op basis van het ontwikkelde ik. Samen met mensen die jouw individuele ideeen waarden of idealen delen of waarmee je een gezamenlijk doel wil realiseren en mogelijk opnieuw mee wilt samenleven en verantwoording wilt delen voor zaken die de gemeenschap aangaan, opnieuw vrienden wilt worden.
  We gaan een mooie tijd tegemoet waarin de oude traditionele waarden het zuivere individualisme geleidelijk aan invloed zal gaan afnemen.

 17. Geachte professor de Blot,

  Gisteren zat ik in de sauna met enkele turkse en surinaamse mensen. Een van hen vroeg of ik ook geloofde. Dat heb ik bevestigd en er ontspon zich een heel mooi en ontspannen gesprek over relgie en filosofie, waarbij ik vele wijsheden voorbij hoorde komen. Na afloop in de kleedkamer kreeg ik van een van hen een hand. Ik voelde dat er tijdens het gesprek wederzijds respect was ontstaan. Ik kan dus uit eigen ervaring bevestigen dat we inderdaad moeten leren meer vertrouwen in elkaar te hebben. Ons niet laten leiden door angst. Samen kunnen we meer dan alleen. Dat maakt het leven een stuk prettiger.

  Vriendelijke groet,
  Herman de Roos

 18. Beste Paul,

  Weer een inspirende nieuwsbrief!
  De afgelopen 15 jaar ben ik verder af komen te staan van de gedachte dat “vriendschap binnen je werkkring” noodzakelijk is. Binnen mijn werkkringen werden contracten met en tussen medewerkers heilig verklaard. Het paste niet bij mij, was steeds in innerlijke strijd.
  Vriendschap en onderlingen vertrouwen krijgt voor mij door dit artikel weer nieuw licht. Bij vriendschap hoort ook ongezouten kritiek durven geven. Ik ben benieuwd of je daarover een artikel gaat schrijven.

 19. Beste Paul,

  Je raakt de kern van de tegenwoordige tijd. Als wij alleen nog maar afhankelijk zijn van de vanzelfsprekendheid van waaruit we handelen en geven om de ander, is het snel afgelopen. Het enige wat we nu nog kunnen leren is het afleren. Hierdoor zal er ruimte vrij komen en zal het verworven inzicht leiden naar nieuw vertrouwen. Ook in elkaar!! De bezieling heeft ons verlaten, oftewel wij hebben de bezieling verlaten. We zullen eerst de misere moeten accepteren om ze te leren inzien alvorens ze te willen veranderen met dezelfde behoeften en vanzelfsprekendheden. Anders creëren we dezelfde zekerheid van onzekerheid.

 20. Beste Paul,

  Je column spreek me erg aan.
  Maar bij al dat verspeelde vertrouwen zou je wat mij betreft ook de RKK mogen noemen.

  In analyses rond het misbruik, b.v. van Tom Doyle, is al genoemd dat misbruik door geestelijken de slachtoffers beroofd van hun band met God en met Jezus.

  Maar ook als we zelf geen misbruikslachtoffer zijn kan de reactie van de Kerk top-down ons beroven van alle vertrouwen in het kerkelijk instituut zolang als er geen falend beleid, ook van de paus in zijn kardinaalsperiode als prefect, wordt toegegeven.

  Voor mij heeft de kerk in dit opzicht haar goddelijk aureool verloren. Om de woorden van Jezus te citeren: “Blinde leidslieden zijn het en het is mensenwerk wat zij leren.”

  Je noemt de Quakers. Nieuwe wijn in nieuwe zakken is dat wat er nodig is?
  Voor de kerken en voor de RKK in het bijzonder !

 21. Hartelijk dank voor dit mooie artikel en heel herkenbaar voor mijzelf. Na een werkzame periode van 40 jaar, waarvan 20 jaar als eigen ondernemer zijn mijn vrouw en ik door de crisis persoonlijk failliet gegaan en daardoor is alles wat we opgebouwd hadden in een klap weg, Vriendschap en vertrouwen helpen ook ons door deze periode heen. Wij zijn 55 jaar en waar een ander op deze leeftijd aan afbouwen denkt hebben wij het volste vertrouwen dat we samen met vrienden en behulpzame mensen iets moois op gaan bouwen. Vertrouwen is als een wens die er is voor de realisatie van de toekomst.
  Nogmaals dank.

 22. Hoi,

  Mooi stuk over vertrouwen, spirituele kracht,
  De crisis is naar mijn inziens een prachtige kans om 1 Europa te scheppen.
  Mooie sense of urgency, duitsland en frankrijk een leidende coalitie en 1 europa als visie.
  (een Kotteriaanse aanpak (eerste 3 stappen))
  Het moet alleen nog zover komen dat alle landen voldoende autonomie afstaan om 1 Europa mogelijk te maken. De landelijke schuldencrisis maakt dat weer mogelijk, waarbij het afwaarderen van landen (AAA naar AA) een manier is om de sense of urgency te verhogen en landen dwingen meer gewillig te maken voor verandering.
  Uiteindelijk zullen we 1 Europa hebben met 1 president en invloed op landelijke budgetten en politiek.
  Daarna is er weer van alles mogelijk…werkgelegenheid enz,,, tot die tijd zal de politiek de sense of urgency wel blijven stimuleren en hebben we op micro niveau (individuele gevallen) nog veel pijn te verduren.
  Dus keep the fait, Lao Tse schreef: een mens heeft niet meer nodig dan; eten, drinken en een dak boven het hoofd, de rest is bijzaak. Ik voeg daar aan toe, bijzaak of wel een zegening. Dus als westerling heb ik veel zegeningen.
  Vriendelijke groeten,

  Daniel

 23. Prachtige column, een die me raakt. Het sterkt mij in mijn eigen levensovertuiging, dat het prima is om praktisch en zakelijk te zijn, maar dat de basishouding er een dient te zijn van openheid, en het durven om iets te betekenen voor een ander, ook in het kleine gebaar, ongeacht of je er iets voor terugkrijgt.

 24. Prachtig en simpel tegelijk:
  “We moeten met elkaar leren omgaan als vrienden!”
  Die intentie neem ik de komende tijd met me mee!

  Ik was 4 jaar geleden in Peru en was onder de indruk van hoe de mensen daar met elkaar omgingen. Ze noemen het in het Quechua taal hiervoor gebruiken was: “La Myta” de familie. We zijn allemaal vrienden / familie van elkaar!

  Het verandert de wereld en je kunt het zelf doen!

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 73 = 78