Wat betekent duurzaamheid?

19

Het begrip duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons beleid, maar inhoudelijk is het niets zeggend. Alles moet duurzaam zijn, maar op economisch niveau blijkt duurzaamheid vaak duurder uit te komen, zoals we zien in het inkoopbeleid van de regering. Op ecologisch niveau wordt duurzaamheid veel gunstiger doorgevoerd als behoud van de natuur. Maar vaak is het behoud van de natuur al te laat en is duurzaamheid meer gericht op herstel van de natuur.

Belangrijk is het om in te zien dat duurzaamheid vooral om mensen gaat. Het zijn mensen die aan duurzaamheid kunnen werken en het zijn mensen die van duurzaamheid kunnen genieten. Het zijn gezonde en ter zake deskundige mensen, die duurzaamheid kunnen garanderen.  Het zijn ook gezonde mensen, die aan het behoud van de wereld kunnen werken en duurzaamheid kunnen bewerkstelligen. Zieken en hun zorg kosten geld. Daarom hoort de zorg tot de prioriteit van duurzaamheid. Het is de jeugd die in de toekomst het welzijn moet bewerkstelligen en duurzaamheid moet garanderen. Investering in de jeugd hoort daarom eveneens tot de prioriteiten van duurzaamheid.

Vaak wordt ook vergeten dat duurzaamheid een beleid behoeft op wereldschaal niveau. Het gaat om de natuur in heel de wereld en om de mensen in heel de wereld.  Duurzaamheid is een spiritueel begrip op het diepste zijnsniveau van ons bestaan waar alles met alles te maken heeft. Zolang er nog mensen zijn die honger lijden, zonder bestaansmogelijkheden, is duurzaamheid niet mogelijk.

Als de armoede niet wordt verholpen blijft men de natuur uitputten, blijven er asielzoekers komen en blijft onrecht voortbestaan. De armoedebestrijding is één van de belangrijkste instrumenten van duurzaamheid. Zolang de kloof tussen arm en rijk nog bestaat is duurzaamheid onmogelijk. Economische welvaart is ook in Nederland onhaalbaar als de kloof tussen rijk en arm niet gedicht wordt.

De wereld en de wereldbevolking vormen één lichaam. Het kan nooit gezond worden zolang er nog lichaamsdelen ziek zijn. In de handboeken van de bedrijfskunde heb ik armen nooit als stakeholders gelezen. Toch zijn de armen de belangrijkste belanghebbenden van een duurzame organisatie.


Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

19 REACTIES

 1. Paul, mooie woorden,

  Ik ben met wat enthousiastelingen bezig de start op 20 augustus 2012 van een nieuwe basisschool, De Verbinding, in Rotterdam voor te bereiden.

  De Verbinding wordt de manifestatie van het toekomstige potentieel van kinderen met waardengedreven en levenverrijkend onderwijs. We gaan ervoor kinderen ecologisch te leren vissen op duurzaamheid: wel het verstand gebruiken, doch het hart volgen.

  Warme groet, Abdulqadir
  Een leus die voor mij werkt is: Handel ecologisch voor verbinding met jezelf, de ander en je omgeving. Ken jezelf en je drijvende waarden om bewust te kiezen waar je voor staat. Ga uit van je innerlijke kracht en breng bezielend het beste in jezelf naar boven en in je omgeving.

 2. Beste Pater De Blot, Dank voor uw inspirerende column. U raakt precies de goede snaar, dat armoedebestrijding een belangrijke manier is om aan duurzaamheid te werken. Wat er aan de natuur verandert is een direct gevolg van uitbuiting van een groep mensen door een andere groep mensen, bewust of onbewust. Het net uitgegeven rapport van het WWF geeft hier een aardig overzicht van (zie link hieronder), de onevenredigheid van uitputting van de natuur door rijke in verhouding met arme landen. De bezuinigingen op de gebieden die u reeds noemde, zijn hetzelfde principe op kleinere schaal, maar is een principe waar wij ons allemaal schuldig aan maken: korte termijn denken, oftewel niet duurzaam denken. Ik kijk uit naar uw volgende column!
  Meliana

  http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/2012_lpr/

 3. Beste Paul,

  Mooi om duurzaamheid een spiritueel begrip te noemen. Voor mij verbreed je daarmee terecht de wat technische en economische context waarin het nu vaak gebruikt wordt. En daarmee herinner je er ons aan dat het een instrument is voor een hoger doel: dat we handelen naar het besef dat op deze planeet alles met alles verbonden is met Liefde als drijvende kracht.

  Weer hartelijk dank en ‘k zie uit naar je volgende bespiegeling,
  Ad

 4. Mooi beschreven, merci hiervoor. Het woord bestrijden vind ik wel eens lastig. Om armen geven ten dienste van leven. Leven omarmen. Uiteraard komt men daarbij een innerlijk gevecht tegen. Wat is het belangrijkste? Een gelukkig gezond leven alom of een dikke portemonnee? Die vraag kan ieder enkel in zichzelf beantwoorden. Hoe groter het vermogen is hoe moeilijker en ingewikkelder het leven wordt. Wie zijn vrienden, wie niet?

  Mei maand, Ma(r)ia maand.

  Ma(r)ia
  maant
  zorgzaam
  te zijn in heden
  opdat elk kind
  warmte hervindt
  in innerlijk Huis
  zorg draagt voor leven
  zonder juk van kruis

  Onzinnig pijn te geven
  of na(ar) te streven
  bij Haar kan men terecht
  voor troostend woord
  van gevoelige snaar

 5. Ik vind dat in dit artikel zaken wel ietwat te eenvoudig gesteld worden.

  ”Vaak wordt ook vergeten dat duurzaamheid een beleid behoeft op wereldschaal niveau. Het gaat om de natuur in heel de wereld en om de mensen in heel de wereld. Duurzaamheid is een spiritueel begrip op het diepste zijnsniveau van ons bestaan waar alles met alles te maken heeft. Zolang er nog mensen zijn die honger lijden, zonder bestaansmogelijkheden, is duurzaamheid niet mogelijk. ”

  Het is veel te simpel om dit zo te stellen en gaat voorbij aan de achterliggende oorzaken die tot onevenwichtigheden leiden cq. de wil en mogelijkheden om oorzaken weg te nemen. Bovendien, in de natuur is honger lijden een (natuurlijk) verschijnsel dat zichzelf automatisch corrigeert. Het is een gegeven dat welvaart ongelijk en soms tevens oneerlijk verdeeld is (zie gini coefficient), waardoor sommigen (zoals wij) relatief veel (kansen) hebben en anderen relatief weinig (kansen). Een meer evenwichtige mondiale welvaartsverdeling is niet alleen een lange weg, maar waarschijnlijk ook een zeer complexe weg zolang mondialisering vertaald wordt naar kosten- en concurrentievoordelen (als bijvoorbeeld China te duur wordt om te assembleren / produceren, dan verplaatst men – bedrijven / mensen – de productie naar landen als Vietnam en Indonesie en begint de hele cyclus weer opnieuw).

  ”Belangrijk is het om in te zien dat duurzaamheid vooral om mensen gaat.”

  Daar ben ik het beperkt mee eens. Natuurlijk gaat het om mensen, maar de natuur is leidend, waarvan de mens onderdeel uitmaakt. De mens kan verstandig of minder verstandig met de natuur omgaan, maar de natuur laat zich op geen enkele manier dwingen (die doet gewoon wat de natuur doet). Tot op beperkte hoogte kunnen wij dit zelf beinvloeden, maar ernstige overstromingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunami’s en andere natuurrampen (met enorme schade en slachtoffers tot gevolg) kunnen we er niet mee voorkomen. De natuur is leidend, de mens kan hooguit volgen en zich aanpassen.

  ”Zieken en hun zorg kosten geld. Daarom hoort de zorg tot de prioriteit van duurzaamheid.”

  Dit is veel te eenvoudig gesteld. De vergrijzing stelt ons voor meerdere problemen (uitdagingen) op het vlak van financiering, beschikbaarheid van middelen (capaciteit, mensen) en hoe we er als mensen (relationeel) / maatschappij mee omgaan. Het feit dat we steeds ouder worden hangt overigens nauw samen met welvaart (economische groei) en (wetenschappelijk) onderzoek. Daaraan gekoppeld is uiteraard productiviteit. Een samenleving die economisch onvoldoende productief (concurrerend zo u wilt) en in toenemende mate vergrijst, kan logischerwijs minder geld aan (dure) zorg besteden. In hoeverre staat dit duurzaamheid in de weg?

  ”Zolang de kloof tussen arm en rijk nog bestaat is duurzaamheid onmogelijk. Economische welvaart is ook in Nederland onhaalbaar als de kloof tussen rijk en arm niet gedicht wordt.”

  De vraag is of er in Nederland werkelijk zo’n grote kloof tussen arm en rijk is en in hoeverre dit tot minder duurzaamheid leidt. Begrippen als armoede en rijkdom zijn relatief. Wat verstaat u exact on duurzaamheid? Is duurzaamheid voor een Nigeriaan anders gedefinieerd dan voor een Nederlander?

  De gini coefficient verschaft enig inzicht. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality
  Echt arm ben je pas, als je niet of nauwelijks in je (eerste) levensbehoeften kunt voorzien en of geen toegang hebt tot (goed) onderwijs, geen dak boven je hoofd, geen medische zorg, geen schoon water, etc. In dat opzicht is Nederland bijzonder welvarend. Naar een duurzame (modiale) samenlevering is een proces, dat gefaseerd in de tijd plaatst kan vinden. Zo kan land X bijvoorbeeld 70% duurzaam zijn en land Y 20%.

  Duurzaamheid gaat in mijn ogen over continuiteit en het flexibel en natuurlijk kunnen omgaan met veranderingen. Duurzaamheid gaat in de economische betekenis ook over eerlijkheid en rechtvaardigheid. Echter, deze begrippen moet je duidelijk afbakenen, zowel qua inhoud als in de tijd.

  De realiteit is dat welvaartsgroei in het huidige stelsel bepaald of verstoord wordt door economische groei (investeringen, verwachtingen) en (boekhoudkundige) winstbejag (en alles wat hiermee samenhangt). Het verschuiven van het economisch machtsblok van het Westen naar het Oosten is het gevolg van klassiek economisch denken, gedreven door lage kosten, winst en potentiele groeicapaciteit, hetgeen meer kapitaal en investeringen aantrekt voor die regio’s. Door de wereldwijde economische verschillen is de interpretatie van ‘duurzaam’ niet eenduidig.

  Verder sluit ik me aan bij de redenering van Alexander.

 6. Interessante zienswijze. Paul, met een naar mijn mening totaal andere prioriteitstelling dan in het huidige beleid. Wellicht wordt er wereldwijd toch te individueel naar een oplossing gezocht. In mindere tijden is men ook geneigd zich op zichtzelf terug te trekken, geen gezamenlijke oplossing te zoeken en elkaar te helpen. Wellicht is er vanuit meer bescheidenheid, meer er zijn voor elkaar een betere oplossing te vinden, voor de mensen individueel en het wereldlichaam.

 7. Mooi blog, ik ben het met de eerste schrijver eens waarom armoedbestrijding, misschien een beter woord te gebruiken rijkdombestrijding?
  Ik heb jaren geleden een meditatie over duurzaamheid mogen schrijven, deze zal ik hieronder plaatsen. De duurzaamheid die ik beschrijf heeft meer met de spirituele kant ervan te maken. lieve groet Maria
  Weet je het nog? Wij komen uit de staat van ZIJN, daar waar alleen maar LIEFDE is. Je zit in je Glazen Bol en je kunt overal naar toe kijken.

  Op het moment dat je op weg gaat, word je met vele honderden, duizenden andere zielen, ieder in hun eigen glazen bol, als het ware afgeschoten.
  Dit alles heb je immers met ZIJN afgesproken!!!
  Hoe dichter je bij de AARDE komt, hoe meer tegenzin je gaat krijgen om daar naar toe te gaan. Het voelt zo koud aan, je bent immers alleen Warmte en LIEFDE gewend.

  Maar toch zet je door omdat dit zo afgesproken is. ZIJN heeft toch duidelijk tegen je gezegd dat je nooit alleen bent! Je hoort nog duidelijk dat Hij zei: “IK BEN ALTIJD BIJ JE”.

  Als je daar maar genoeg aan denkt, voel je meteen de vertrouwde Warmte van “ZIJN” LIEFDE in je HART.

  En zo heb je al heel wat keren, misschien wel honderden of duizenden keren, deze weg afgelegd. Maar het vertrouwen in ZIJN is daardoor wel beschadigd want iedere keer als je weer terug mocht naar HUIS had je het volste vertrouwen dat je weer bij ZIJN mocht zijn. Zo liet je Gids je zien dat je onderweg naar HUIS niet goed had geluisterd naar ZIJN. Je volgde eigenwijs jouw eigen weg, die achteraf niet altijd de juiste weg is geweest. Maar jouw Gids was blij met je want je had hierdoor veel meer geleerd. Je had meer inzichten gekregen, je had meer zelfvertrouwen gekregen. Steeds meer en meer kreeg je door wat het doel op AARDE voor jou betekende.

  Weer maakte je de afspraak om in je glazenbol te stappen. Weer wilde je op AARDE leren. Je was vol verwachting wanneer je weer terug mocht naar ZIJN.
  De weg die je moest gaan, lag vol met obstakels. Maar daardoor kreeg je steeds meer inzichten en ging je steeds meer vertrouwen op je gevoel. Hierdoor kreeg je steeds meer heimwee naar ZIJN.

  Ieder nieuw leven op deze AARDE leert je om te gaan met deze hindernissen en krijg je zwaardere opdrachten. Je wordt beloond door ZIJN. Hierdoor krijg je steeds beter kontact met je Gids. Als je nu maar goed naar je Gids luistert, ga je met de stroom mee, dan zijn de hindernissen geen hindernissen meer. Hoe meer je je verzet hoe slechter het met je kan gaan. Je kan behoorlijk ziek worden, zodat je gedwongen wordt om meer te gaan luisteren naar je Lichaam en naar wat je Gids je te vertellen heeft. Leer daarom te luisteren en zoek de stilte in jezelf, zodat hetgeen wat belangrijk voor je is geopenbaard gaat worden.

  Dit alles gaat net zolang door tot dat de cirkel rond is en je helemaal doordrongen bent van de AL LIEFDE en van AL WAT IS. Steeds zul je meer en meer bewust worden en steeds meer zul je in LIEFDE gaan leven op deze planeet AARDE. Het is je grootste les hier op AARDE: de les van de LIEFDE, voor jezelf en voor alles wat leeft. Bewust worden dat je allen gelijk bent, arm of rijk, blank of zwart. Wij allen komen van ZIJN. Als je dit alles doorleefd hebt, kun je je eigen Hemel op Aarde creëren. Dat is de bedoeling van ZIJN: ZO BOVEN ZO ONDER.

  Ga nu in de stilte en weet dat daar alle antwoorden voor je liggen verborgen, vraag en je zal antwoord krijgen.
  Ik kom zo weer bij je terug………………………………………………………………………

  STILTE MEDITATIE……………………………………………………………………………

  Bedank je Gidsen voor alle antwoorden en inzichten die je hebt mogen ontvangen. Je wordt je weer langzaam bewust van de stoel of bed waar je zit of ligt. Beweeg je handen en voeten, haal een paar keer diep adem, in en uit. Je bent weer helemaal terug in het NU.
  Herschreven 31 juli 2007 Naarden 1e versie 27 september 2005. Soesterberg.

  • Beste Maria,

   Wat een prachtige tekst heb jij in geschreven. Als ik dit lees, denk ik ja, zo is het,
   ja zo is het. Dan weet ik meteen wat er bij mijzelf nog ontbreekt.
   Het is jammer dat we zo weinig van deze kennis bewust zijn. Het leven zou zo veel
   aangenamer zijn als we met deze kennis elke dag zouden kunnen leven.

   Dank je voor je bijdrage, wat je weet maar vaak weer vergeet.

   Hartelijke grooet Mieke Willems

 8. Armoedebestrijding? Natuurlijk, alleen die term spreekt niet aan; het is een term die klinkt als bestrijden van symptomen, gevolgen. Het gaat meer om eerlijke verdeling van middelen, kennis en kansen met het oog op gezamelijke opbrengsten, ontwikkeling en geluk. De keuze om dat te willen, te organiseren en te gaan doen. Kiezen in drie dimensies: motivatie, relaties en ontwikkeling.
  Het belangrijkste instrument is de mens zelf: zelfkennis, bewustzijn en reflectie die tot handelen leidt met het oog op de naasten: er zijn immers geen anderen…maar er is wel inspiratie voor nodig. Paul, bedankt weer voor je inspiratie.

 9. Beste Paul, zoals gewoonlijk weer uit mijn hart gegrepen. In mijn reiki centrum probeer ik dit ook uit te dragen en iedereen is zeer bereid maar gebeuren doet er niet veel. Het probleem is dan meestal, hoe moet ik dat doen en dat is ook wat ik in veel artikelen mis, een manier om je omgeving en alle verdere belanghebbenden te triggeren. misschien maar doen wat we kunnen en het beste er van hopen.

  groeten John

 10. Lieve Paul,
  Dank je voor je woorden.
  Vorige week was ik uitgenodigd om gastles te geven over Duurzaamheid op een middelbare school in Zutphen, vooralgaand aan de Klimaattop daar.
  Ik dacht wat kan ik als bedrijfskundige en haptotherapeut doen met of voor deze leerlingen? Ik bedacht dat ik het wilde hebben over Duurzaam omgaan met elkaar en heb geschilderd, getekend, plaatjes geplakt en gediscusieerd met de leerlingen vanuit hun kernwaarden richting hun toekomstdroom.
  Uitkomst:
  *Gelijkwaardigheid in de vorm van 5 mensen naast elkaar getekend; Eerlijkheid &
  * Betrouwbaarheid getekend als groen hart met een vredesteken erin,
  * Zelfvertrouwen getekend als een jongen met zijn armen omhoog, krachtig en met een hart als vredesteken.
  * Moed als uitgestrekte handen en vlinders.
  En nog veel meer…
  Daar ligt ons voorland.
  Lieve groet,
  Ingrid

 11. Geachte heer De Blot,

  Zoals altijd: dank voor uw mooie woorden en inzichten. Ik ben blij met de suggestie van Michiel Pot om het woord ‘volhoudbaarheid’ te gebruiken. Duurzaam en duurzaamheid zijn buzzwoorden, met onbekende inhoud. Duurzaamheid gaat om de keuzes die men nu maakt voor een zo optimaal mogelijk resultaat in de toekomst. Duurzaamheid zegt niets over de aspecten die meegenomen zijn in die keuzes. Het klopt dat de armen daarin vrijwel nooit meegenomen worden als stakeholders. Volhoudbaarheid vraagt direct het meenemen van al die aspecten die ertoe doen op de lange termijn.

  Toch zet ik mijn vraagtekens bij het nut van het bestempelen van armen als ‘stakeholders’. Wie en wat zijn armen? Vaak blijken ‘arme’ mensen, bekeken door westerse ogen, zoveel rijker dan de rijkste westerling.
  We kunnen pas een echte verandering tot stand brengen wanneer we het ‘schaarste’ denken achter ons laten en aan de slag gaan met de onbegrensde mogelijkheden en de overvloed die het universum ons allemaal biedt.

  Zullen we elkaar zoveel mogelijk besmetten met een overvloedsmentaliteit?! Ik hoop en verwacht dat dat een prachtige weg is die leidt naar het helen van veel meer dan alleen de kloof tussen arm en rijk.

  Hartelijke groeten, Marina Schriek

 12. Wederom was ik geraakt door uw prachtige oproep. Hartelijk dank voor de vele mooie mails totnutoe.

  Het zou zo mooi zijn als we elkaar en de natuur het beste gunnen en in harmonie kunnen leven.
  Duurzaamheid betekend voor mij persoonlijk dat ik bewust omga met mijn verbruik en afval. Dat ik probeer mijn voetafdruk zo klein mogelijk te houden. En daarbij hoop ik dat mijn kleine bijdrage anderen stimuleert, zodat de bewustwording zich als een olievlek uitbreid.

  Het sinistere van het eerlijk verdelen is, dat zodra men meer bestaansmogelijkheden krijgt, zoals bijvoorbeeld in China, de vervuiling en verspilling drastisch begint toe te nemen. Wij hebben ons daar in de vorige eeuw ook onbevangen, zonder al te veel verantwoordelijkheidsgevoel schuldig aan gemaakt. De gevolgen zie je nu dagelijks nog in het nieuws.

  Ik ben helemaal voor het eerlijk verdelen, maar besef me dat dat gepaard zou moeten gaan met het overbrengen en in praktijk brengen van de recent opgedane kennis van en ervaring met duurzaamheid.

  Groet, Jenny

 13. Ik geloof dat duurzaamheid een kosmisch principe is dat ten grondslag ligt aan de natuur (schepping). Het heeft te maken met voortdurend herstellen van evenwicht. De natuur doet dat vanuit een soort innerlijke drijvende kracht.
  Lakota chief Archie (Fire) Lame Deer zei in een van zijn teachings: Toen de Grote Schepper de mens schiep wist hij dat hij een kwetsbaar wezen op aarde bracht. Dat is omdat mensen nooit in staat zijn te leven volgens de kosmische wetten. Daarom gaf de Grote Schepper de mens planten en dieren mee om hun leermeesters en hun geneesmiddelen te zijn.
  Ik heb geleerd dat er heel diepe wijsheid schuilt in deze teaching. Bij voorbeeld:
  – Planten en dieren volgen hun natuur en instinct voor 100%.
  – Mensen zijn nooit in staat onze natuur en intuïtie voor 100% te volgen omdat wij denken, en ons doen en laten daardoor altijd beïnvloed wordt door anderen en door gedachtepatronen.
  – Als wij als mens in staat zouden zijn helemaal te leven volgens de kosmische wetten zouden wij volmaakt gelukkig zijn.
  – Door onze intuïtie te voeden met principes uit de natuur en onze gedachten zoveel mogelijk op onze intuïtie te laten aansluiten, bereiken wij als mens de hoogste staat van geluk.

  Het duurzaamheidsprincipe van behoud van evenwicht in de natuur is in de 70er jaren door de Club van Rome in de belangstelling gekomen. Doordat dit principe aansluit bij de kosmische natuur kon het zo snel aanslaan en gaat het geleidelijk aan het hele wereldgebeuren ‘bezwangeren’. We spreken nu bij voorbeeld ook al over ‘sociale ecologie’, de kwaliteit van intermenselijke relaties in de samenleving. Hoe beter mensen het duurzaamheidsprincipe volgen hoe gelukkiger de mensheid zal worden. Langs deze weg – maar dit zal tijd kosten – zal ook het wereldvoedselprobleem, het armoede probleem en alle door Paul genoemde problemen langzamerhand tot oplossing worden gebracht, omdat mensen steeds duidelijker zullen gaan beseffen dat zij zelf, en iedereen in de wereld, hier gelukkiger door worden.
  Wat de natuur vanzelf doet moet bij de mens door bewustzijnsontwikkeling tot stand komen. En op het punt van bewustzijnsontwikkeling heeft de mens een unieke positie in de schepping: de mens is het enige levende wezen op aarde dat er volledig toe uitgerust is bewustzijn tot ontwikkeling te brengen. Mensen zijn producenten van een steeds verfijnder bewustzijn. Ieder mens draagt het zijne bij aan de ontwikkeling van het ‘wereldbewustzijn’. We zien nu dat dit wereldbewustzijn steeds beter begint aan te sluiten op de kosmische natuurwetten, die gericht zijn op herstel van evenwicht, optimalisatie van onderlinge betrekkingen (zoals ook intermenselijke relaties).

 14. Dag lieve Paul,

  Hartverwarmend om je stuk te lezen. Volgens mij gaat duurzaamheid vooral om mensen, wat wij als mensen kunnen betekenen in een wereld die haar ecologische identiteit grotendeels is kwijtgeraakt. Sociale innovatie in het huidige tijdsgewricht gaat dan over inspanningen die ook de meest kwetsbare groepen van onze samenleving inval haar diversiteit meenemen in de duurzame revolutie waar we voor staan. Herman Verhagen weet in zijn boek ‘De Duurzame Revolutie’ hier een prachtig pleidooi voor te houden hoe mensen organisaties en organisaties de wereld veranderen.
  Uw pleidooi om de armen als stakeholders mee te nemen in het zoeken naar oplossingen neem ik graag mee op mijn kruistocht om sociaal ondernemerschap in Nederland als best practice op de kaart te krijgen. Dank voor het inspirerend artikel.

  Rik Konings
  Sociale Innovatie & Duurzame Ontwikkeling

 15. Duurzaamheid betekent voor mij het vermogen van de mens om mee te bewegen en in harmonie te leven met de natuur en onze eigen natuur. Het denkbeeld is helaas in de afgelopen eeuwen snel en drastisch veranderd. Wij, met name westerse, mensen zijn de natuur gaan willen domineren met alle gevolgen vandien. Ik geloof echter in de kracht van de natuur en het vermogen ervan om het evenwicht te herstellen. De eerste tekenen zijn al zichtbaar. De natuur zal ons weer op de plaats zetten waar we horen: als dienaar en doorgever van de aarde aan onze kinderen.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 57 = 61