Saamhorigheid

14

Europa loopt gevaar uiteen te vallen. De gevolgen van de economische crisis die men ook in Nederland begint te voelen, zijn nog niet te overzien. Alles zal duurder worden en vaak zelfs onbetaalbaar. De inkomsten zullen afnemen en de werkloosheid zal stijgen. Met name de jongeren, die de toekomst moeten opbouwen, zullen eronder lijden. Het geldgraaibeleid van de banken is uitgelopen op een vertrouwenscrisis, met verlies van saamhorigheid als gevolg. Deze verdeeldheid komt vooral in de politiek sterk tot uiting. De eenheid van Europa is in gevaar, maar ook die van Nederland.

Na de Tweede Wereldoorlog beschreef de bekende cultuurhistoricus Christopher Dawson in zijn boek The making of Europe, hoe Europa in de loop der eeuwen door de christelijke en islamitische cultuur tot eenheid is gekomen. Het is opmerkelijk dat juist nu de economische problemen in Griekenland, Italië en Spanje het grootst zijn geworden. Het waren juist deze landen, die door o.a. de Griekse filosofen en de Italiaanse kunstenaars een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de culturele rijkdom en spirituele kracht van Europa. Het Spaanse Islam Khalifaat in Cordoba was niet alleen in cultureel en spiritueel opzicht van groot belang in Europa, maar was ook economisch van grote betekenis.

De moderne politiek heeft weinig oog gehad voor de spirituele kracht van dit culturele verleden. De euro is het fundament van de Europese eenheid geworden. De gevolgen van deze financiële eenzijdigheid zijn momenteel ook in Nederland voelbaar. Met de verzwakking van de euro dreigt ook de samenhang van Europa uiteen te vallen en daarmee ook de nationale samenhang in de verschillende landen. Nederland is hierop geen uitzondering gelet op de politieke verdeeldheid.

Geld kan nooit eenheid scheppen maar blijft altijd een bron van rivaliteit en verdeeldheid. Culturele rijkdom en spirituele kracht dragen de eenheid en saamhorigheid van een land. In Nederland beschikken we over een rijkdom aan culturele en spirituele veelvormigheid door de aanwezigheid van talrijke vreemde culturen. Helaas staan we er niet altijd voor open. De integratie van deze culturele verscheidenheid kan een belangrijke bijdrage betekenen voor ons nationale welzijn. Uiteindelijk is dit welzijn het belangrijkste doel van het politieke beleid waarbij geld niet meer is dan een hulpmiddel en nooit een doel op zich kan zijn.


Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

14 REACTIES

 1. Niet mens en spirit, maar EPN is de politieke beweging, die als geen andere politieke partij Nederland naar de excellente samenleving transformeert. Helpt u mee op weg naar een veilig en saamhorig Europa, een Europa verdeeldheid?

 2. saamhorigheid is er m.i. nooit zoveel geweest, maar het is mooi om ervoor te pleiten het is een goed doel. saamhorigheid zoals in europa leidt tot het weggeven van onze zelfstandigheid, dit begint op financieel opzicht, de pincode van Nederland is niet meer in eigen beheer, maar is in handen geraakt van Europese lieden die geen verantwoording hoeven af te leggen aan de verschillende staten. Deze vorm van saamhorigheid leidt tot dictatuur en daar zitten we niet op te wachten. Ieder mens is anders als saamhorigheid betekent samen gaan in respekt voor het anders-zijn van de ander is het mooi, maar dat komt niet vaak voor, meestal wordt het het recht van de sterkste, de ene mens is een wolf voor de andere, dit gezegde komt dichterbij de realiteit. Wel bij rampen, begrafenissen enz. maar daarna begint het aloude spel opnieuw, Sta je open voor de ander dan wordt je wellicht beroofd, zoals een huis met een open voordeur een uitnodiging is voor dieven, ach ja het lijkt mij op dit moment ver te zoeken, je vind saamhorigheid nog wel, maar het zijn momentopnames

 3. Beste Paul,

  weer bedankt voor je diepe observatie en je continue roep om waar het leven echt over gaat “welzijn” voor iedereen. Misschien als we allemaal objectief naar de financiële wereld kijken krijgen we wel intens medelijden met hen. Zij kunnen niet vrijuit over hun werk/daden/denkbeelden spreken, zij houden na alle chaos en blunders nog steeds vast aan hun “principes en regels”. Helaas dat laatste vooral op die momenten waar het henzelf uitkomt.
  In mijn praktijk daag ik mensen iedere dag uit om de chaos te omarmen en lief te hebben (een van jouw belangrijke lessen aan mij). Dit brengt hen vaak in verwarring en maakt creativiteit los. Ik ben de financiele sector dus heel dankbaar dat zij hebben laten zien waar goede organisatie, marmer, mooie kostuums en mantelpakjes toe kunnen leiden. Lang leve het innerlijk, dit verbindt ons met elkaar en brengt ons tot gezamenlijke vrede. Iedereen heeft daarbij zijn eigen steunpilaren, als iemand die niet heeft, zal hij/zij daar snel naar op zoek moeten, want het wordt steeds kouder in je eentje ondanks de opwarming van de aarde,

  hartelijke groet, Frans Beskers

 4. Beste Paul, In 1943 is de basis gelegd door het verzet, naturaliseer de banken, de spoorwegen , personenvervoer door de overheid, de zorg , de nutsvoorzieningen. Ik ben klaar met de adviseurs van deze wereld zij hebben zich als directeur ingegraven bij de nutsbedrijven, volg hun spoor maar binnen de spoormarkt en wat doen zij verhogen van salarissen, bonussen, terwijl zij monopolist zijn. Het grijze circuit de top bankiers hebben banen als politicus tot presidentschappen toe en zij regelen het nu wel! Top bankiers adviseren fiscaal om belasting te ontduiken, Onze overheid kan slechts de prijzen verhogen lees belasting en niet in eigen vlees snijden. Ik kan daar erg boos om worden, maar wie doet er wat tegen? Ik ben rechts geschoold, begrijp de enorme kosten niet meer in de zorg of de energie maar lees het bovenstaand nog maar eens door en je begrijpt waarom! Een nieuwe partij, de kan het minder partij, de transparante partij, de anit vriendjes politiek partij, de anti baantjes schuif partij de Zorg voor de Zwakkeren en kleine ondernemers partij zou een goed begin zijn in Nederland. IK BEN TROTS OP NEDERLAND MAAR NIET TROTS OP ONZE GRAAI CULTUUR

 5. Helaas Paul,Te veel problemen en te weinig oplossingen.
  Ik wil graag mijn steun betuigen aan het idee van een European Civic Service Corps. Zeker als daarmee de Europese eenheids gedachte uitgedragen wordt.
  Wel een lange termijn oplossing.
  Dus wie komt met een oplossing om Europa handen en voeten te geven. Het zou me niet verbazen als het amerikaanse model vertaald gaat worden naar Europese normen. In ieder geval wel iets doen.
  Waarvan akte

 6. Beste Paul,

  zeer inspirerend weer deze tekst en uit mijn hart gegrepen. Hoewel het gelukkig al voor velen zichtbaar is dat ook andere waarden dan geld aandacht krijgen zien we toch ook steeds maar weer hoe vrijwel alles in onze hedendaagse maatschappij steeds weer vertaald wordt in geld.

  Zou het niet mooi zijn als we iemands status in meer waarden gaan meten dan die van zijn bankrekening. Dat zou mogelijk een flinke bijdrage kunnen leveren aan het zo broodnodige terugdringen van de veel te belangrijke positie van geld.

 7. Beste Paul,

  Bedankt voor je verhaal! De titel doet mij gelijk denken aan het deugdenproject http://www.actonvirtues.nl Annelies Wiersma uit Groningen verspreid de deugden door Nederland. Een preachtig en waardevol project in mijn ogen. Ander zeer inspirerend artikel ter inspiratie maar misschien heb je het al lang gelezen De waardeneconomie in de Ode. Een goede week gewenst!

 8. Het verschil tussen arm en rijk is zo groot geworden dat de beide uitersten zich al niet meer voor kunnen stellen wat zich aan de andere kant afspeelt. Woorden kunnen deze afstand niet slechten. Het wordt een kwestie van revolutie, daar wij de kans op evolutie een paar honderd jaar geleden niet hebben gekozen.

  Op lokaal niveau kunnen wij het beste aan saamhorigheid werken. Vriendelijk zijn tegen de buren, begrip opbrengen voor collega’s, lief zijn voor je gezin. En bovenal compassie hebben voor jezelf, omdat je het waard bent jezelf te ontwikkelen. De grootste hefboom naar een betere wereld ben je zelf.

 9. Op een individueel niveau is er genoeg saamhorigheid. De media zijn in dat opzicht vaak een onbetrouwbare bron van informatie, welke de vermeende maar niet altijd werkelijke tegenstellingen verder aanwakkeren.

  Over de euro is veel gezegd en geschreven. Het Noorden heeft uiteraard ook geprofiteerd van het Zuiden en feitelijk nog steeds zolang de leningen maar terugbetaald worden. De kans cq onzekerheid dat dit mogelijk niet gebeurt leidt tot verdeeldheid tussen landen. Daar komt dan nog eens het gebrek aan transparantie (duidelijke en eerlijke communicatie) en besluitvorming van de dames en heren politici bovenop.

  Als het bij een bedrijf economisch slecht gaat, dan leidt dat vrijwel altijd tot verdeeldheid en angst (wie mag blijven, wie moet er weg). Ik ben wel benieuwd hoe u welzijn vertaalt naar feitelijk beleid op Europeesch niveau.

 10. Beste Paul,

  Eerder zond ik je, geloof ik, het voorstel voor een ECSV European Civic Service Corps. De kern is multinationale, multiculturele teams van zorgvuldig geselecteerde jonge mensen, voorlopig vrijwilligers, samen te stellen en in te zetten als extra krachten in Ouderen en Gezondheidszorg, Scholen, Kinderopvang en andere civiele projecten. Daarbij grote aandacht voor werken onder discipline, met éénpuntige aandacht met reflectie en intervisie, en aandacht voor talent- en leiderschapsontwikkeling.

  Hoor graag de reacties van jou zelf en de lezers van je column.

 11. Hallo, Idd ben ik het helemaal mee eens. De saamhorigheid lijkt ver weg, dit is ook merkbaar in het bedrijf waar ik werk. En zeker de jongeren worden hier ook de dupe van. Veel onslagen en ieder lijkt voor zich te gaan. Misschien is deze crisis juist wel nodig om de saamhorigheid weer terug te kunnen vinden;) Dat we even wakker geschud moeten worden. groetjes Ingrid

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 25 = 33