Een nieuwe koning

11

We hebben een nieuwe koning. Bij velen komt de droom van het koningsideaal tot leven: het beeld van een koning die rust en vrede schept in zijn land. Een koning, die er niet is om te heersen maar om te dienen, die houdt van zijn volk. Uiteindelijk gaat het om een collectief koningsschap dat bezielend is en gastvrij, waardoor iedereen zich ook koning kan voelen en medeverantwoordelijk voor het koningschap. Het is deze dienstbaarheid en waardering voor elkaar dat een volk tot één maakt. Geestelijke rijkdom komt enkel tot bloei wanneer de mensen zich één volk voelen en verantwoordelijk voor elkaar.

Vanzelfsprekend zijn er ook mensen die een republiek voorstaan. Dat is geen bezwaar zolang het maar geen verdeeldheid schept. Het verschil is gelegen in een externe vorm van bestuur, niet in de spiritualiteit van het koningsschap. Dat is hun vrijheid, maar ook een republikeins staatshoofd wordt door dezelfde waarden gedragen als bij een koningsschap. Het gaat altijd om dienstbaarheid en medeverantwoordelijkheid voor elkaar. Het gaat altijd om eenheid, want bij verdeeldheid van krachten komt er niets tot stand. De leiding van de staat bestaat uit een collectief leiderschap, of er nu sprake is van een koning of niet, waarbij iedereen medeverantwoordelijk is.

Dienstbaarheid is geen éénrichtingsverkeer maar wederkerige waardering voor elkaars eigen karakter. Het koningsfeest is geen louter sociaal gebeuren, maar ook een dieper spiritueel proces van éénwording van een volk, waarbij vooral gastvrijheid van het hart een belangrijke waarde is.

Gastvrijheid is een rijk geladen begrip. Er zijn culturen die geen woord hebben voor gastvrijheid, omdat die tot het leven behoort. Het leven is een Godsgeschenk van gastvrijheid, dat niet onder woorden gebracht kan worden. Die culturen hebben wel woorden voor ongastvrijheid: “je zult het zelf voelen” of  “dat brengt je geen geluk” of soortgelijke bewoordingen. Gastvrijheid, medeverantwoordelijkheid en dienstbaarheid zijn de grondwaarden van het koningsschap om een volk tot eenheid te maken. Ik wens alle lezers een mooi koningsfeest toe.  

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

11 REACTIES

 1. Beste Paul, mooi, die vergelijking koninkrijk en republiek. Of anders gezegd, koning en president. Een president wordt door dezelfde waarden gedragen. Toch heeft naar mijn idee voor wat betreft die waarden het huis van Oranje een duidelijk pre’. Gezien de continuitet en de binding met ons land, hartelijke groet, Hans.

 2. Bezielend gastvrij Nederland. Bewogen bevlogen Nederland waar de burgers in verbinding ‘met elkaar voor elkaar’ (= m.i. democratie) zorgen. En wie weet, wordt de-link-wentie dan verleden tijd? Zouden we ieder kind en iedere volwassenen een kloppend hart en een luisterend oor kunnen bieden zodat iedereen zich ‘ingebed’ weet, zelfs zonder religie? De nieuwe generatie zal ons dit gaan voorleven. Authentiek mogen en kunnen zijn, de uitdagingen gezamenlijk aangaan en creatieve oplossingen voor de wereldproblemen.

  Zie een TED van een 11 jarige over voedsel. Birke Baehr(11years) -“what’s Wrong With Our Food System? And How Can We Make A Difference?”

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F7Id9caYw-Y

  Gelukkig zien we steeds meer initiatieven, ook in Nederland…..

 3. Beste Paul,

  Heel mooi geschreven met verbinding ook in de colum!
  Gisteren was de start in ieder geval goed dusnlaten we hopen dat dat doorzet!

  Hartelijke groet,

  Bert Rotteveel

 4. Wat fijn dat u het geen bezwaar vindt, Paul, wanneer ik een republiek voorsta. Het is alsof ik naar RTL Boulevard of P&W zit te kijken, zalvende indoctrinatie.

  Maarten interumpeerde Claudia in P&W wanneer zij telkens zei dat “wij met z’n allen…” En dat is feitelijk onjuist. Er kwamen wat cijfers op tafel die natuurlijk arbitrair zijn: 50% voorstander monarchie, 20% voorstander republiek, 30% kan het geen bal schelen. Uiteraard afhankelijk van de situatie op dat moment, of er koninklijke blunders zijn gemaakt.

  In een democratie met gelijkheidsbeginsel hoort geen erfopvolging thuis. Het is principieel een foute keuze. Je zou het nog kunnen oplossen door de functie van koning vacant te stellen. Dat de functie van koning of president geld kost en wat de verschillende kostenplaatjes zijn, interesseert mij niets. Het gaat mij puur om het uitgangspunt van gelijkheid en daar zo zuiver mogelijk in handelen.

  Maar eigenlijk reageer ik om iets anders. Om wat u schrijft en uitdraagt, ik citeer: “Vanzelfsprekend zijn er ook mensen die een republiek voorstaan. Dat is geen bezwaar zolang het maar geen verdeeldheid schept.” Die verdeeldheid schept u daarmee namelijk zelf. Door de minderheid proberen weg te moffelen en andere geluiden af te doen als verdeelheid scheppend. Ik had dat van u niet verwacht, ik had meer objectiviteit en feitelijkheid verwacht.

 5. Beste Paul,

  In Suriname is het inderdaad zo dat de nadruk niet gelegd wordt op dienstbaarheid, het is verweven in de cultuur dat je deelt met anderen. Wij benoemen de goddelijke kracht in de mens. Ik ben blij met je benadering dat sommige culturen eerder betekenis geven aan ongastvrijheid. Bedankt voor je mooie woorden over de spirituele betekenis van het koningsschap. Het geeft mij de tools om nog meer de nadruk te leggen op wat wij hebben als waarde voor onze innerlijke groei naar een hogere vorm van eigenwaarde gevoel. Daardoor kunnen wij nog meer dienstbaar zijn naar de andere.

 6. Beste Paul,
  ‘Het leven is een Godsgeschenk van gastvrijheid’. Wat hebt u dat weer mooi gezegd. Elke dag, elk moment staan we voor een keuze. Ga ik voor eenheid en verbinding, of ga ik voor verdeeldheid? Het vraagt om een perspectief dat verder reikt dan korte termijngedachten en eigenbelang. Ik denk dat onze koning dat goed begrepen heeft.

  hartegroet,
  Vonny

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


5 + 5 =