Illegaliteit

25

Tientallen doden zijn in Italië aangespoeld. Het zijn illegalen, een modern juridisch begrip  dat stamt uit de koloniale tijd. Illegalen zijn mensen die eigenlijk niet bestaan. In Amsterdam leven ook illegalen. Ze horen hier niet thuis, ze horen in een ander land. Dus bestaan ze niet voor de Nederlandse wet. Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat bestaande mensen van vlees en bloed voor de staat niet bestaan?

Ze zijn gewoon dood. Als bijvoeglijk naamwoord komt erbij dat ze eigenlijk crimineel zijn. Hun bestaan in Nederland is een misdaad. Ik vraag me af of dit de taal van een rechtsstaat is die opkomt voor de rechten van de mens. Nederland noemt zich een rechtsstaat, daar is Nederland trots op. Die heeft zeker veel goeds tot stand gebracht, maar toont nu trekken van erosie als gevolg van partijbelangen.

Voor de Tweede Oorlog kon je als Europeaan naar praktisch alle koloniale gebieden gaan en je met hun goederen verrijken. Ook Nederland heeft daar flink gebruik van gemaakt. Zelfs mensen waren niet veilig. Nederland is rijk geworden door het voormalige Oost- en West- Indië. Ook hun handel in slaven heeft het nodige geld opgebracht. De inheemse volkeren hebben ook in zekere mate kunnen profiteren van de Europese rijkdommen: de kruimels van de tafel van de kolonisten. De mensen in de gekoloniseerde gebieden beseften dat Europa het land was van melk en honig. Hun ideaal was vaak daar ook ooit heen te gaan. Nederland was voor de Oost en de West eveneens het land van hun idealen.

Na de wereldoorlog werd alles anders. De mensen van koloniale volkeren werden volgens de wet als minderwaardig beschouwd en illegaal als ze nog niet gelegaliseerd waren. Ze bestaan eigenlijk niet maar de Nederlandse wet kan ze legaal maken en ze zo doen bestaan. Dit recht over leven en dood is een goddelijk recht. Aangezien illegalen geen rechten hebben kunnen ze ook niet rekenen op een menselijke bejegening. De vraag is: zijn de mensen hier in strijd met het recht of is de wetgeving dat? Het gaat namelijk om mensen die recht hebben op een menselijk bestaan. Het is een goed teken dat er mensen zijn die zich medeverantwoordelijk voelen voor het bestaande onrecht en ervoor strijden dat ook deze illegalen recht hebben om mens te zijn. Het uiteindelijk criterium van een rechtsstaat is het recht van de mens en de menselijkheid.

 

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

25 REACTIES

 1. Kent een bos een illegale bewoner of is het slechts taal dat ons hier parten speelt?
  Labeling van items door er een naam aan te koppelen, geeft een item geen betekenis maar de waarde die wij aan het label hechten. De waarde van het label wordt het de waarde van het item. Taal is een raar fenomeen…. Mooie column, mijn eerste om te lezen nadat ik in NRC een artikel over Paul de Blot mocht lezen. Feest van herkenning alhier. Lees me de blaren op mijn ogen (kan dat) in je boeken momenteel.

  “Hij of zij die het grote masterplan achter de natuur weet te ontcijferen zal grote inzichten kunnen delen.”

 2. Beste Paul,

  Met het uitgangspunt “elk mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden” las ik opnieuw jouw blog. Want naast morele verontwaardiging roept jouw blog ook de nodige zijns-vragen op. Zo roept de eerst zin van jouw blog: “tientallen doden die in Italië zijn aangespoeld” vragen op. Waarom nemen mensen het besluit om hun land te verlaten en de oversteek te wagen (met risico’s als mensensmokkel, opstekende stormen, gammele bootjes met teveel mensen aan boord of andere toevalligheden) naar een land in West-Europa. Ze kennen de taal niet, de cultuur niet, de waarden en normen die daar heersen alsmede de heersende wetgeving niet. Maar ondanks dat hebben ze het besluit genomen om langs een niet-legale weg binnen te komen.
  En dan slaat het noodlot toe: het grootste gedeelte verdrinkt en een klein blijft in leven. De media toont ons een beeld: de doden en de levenden. De doden blijven naamloos; de levenden krijgen de naam van de weg waarlangs zij zijn binnen gekomen. Met de daarbij behorende sanctie op grond van de wetten van dat land. Wetten die via politieke besluitvorming tot stand zijn gekomen. De politiek: dat zijn wij allen.
  Wat we niet zien, horen of lezen zijn de motieven waarom ze zijn overgestoken. En ook niet de gevolgen voor de achterblijvers: familie, vrienden met hun verdriet en onzekerheid en de kans om verder te leven met geld dat wordt overgemaakt als hun familielid gaat werken in het vreemde land.

  Jouw blog doet mij denken aan jouw verhaal (in hoofdstuk 12) in jouw e-book “Business Spiritualiteit als kracht voor organische vernieuwing. Het ontstaan van een bos: van geboorte via exploitatie/instandhouding naar het afsterven. Het beeld is ook van toepassing op de ontwikkeling van een staat. Je zou het huidige West-Europa kunnen vergelijken met de fase van exploitatie/instandhouding. In jouw woorden: stabiel, grote bomen met een uitgebreid wortelstelsel en een groot bladerdak dat beschermt, maar ook verstikt. Het is tegelijk een fase die uiterst kwetsbaar is voor catastrofes: insectenplagen, ziekten en bosbranden door het vele dode hout. De dood is de voorspelbare fase: nuttig en noodzakelijk. Een creatieve destructie om daarna weer opnieuw tot bloei te komen.
  Kortom; de natuur geeft maar neemt ook. De parallel met jouw verhaal is duidelijk.

  Het huidige West-Europa is eveneens kwetsbaar. We hebben geen goed antwoord op migratie. Het is niet simpelweg het legaal verklaren van bootvluchtelingen. Het roept ook vragen op m.b.t de achterblijvers: vaak de allerarmsten die wellicht dagelijks geconfronteerd worden met politiek onvermogen, corruptie, koloniale erfenis, geografische ligging, grondstoffen of burgeroorlogen. Het roept ook vragen op rondom de integratie van culturen, de vergrijzing in Europa versus de verdubbeling van de bevolking in straatarme Afrikaanse landen.

  In jouw e-book draag je zelf een oplossing aan. Alleen door een crisis is een spirituele ommekeer mogelijk. Je verwijst daarbij naar de godin Shiva in het hindoeïsme: godin van het welzijn.

 3. Lieve heer de Blot,

  Ik ben blij dat ook hoogleraren zich uiten over wat er bizar en onjuist is in onze samenleving. Het zou mooi zijn als dit op grote schaal gebeurde.
  Men geloofd hoogleraren en helemaal vele hoogleraren te samen nou een maal meer dan de man in de straat. Al staat internet en alle social media er vol van.

  Heel hartelijk dank voor alles wat u doet en gedaan heeft.

  Hele warme groet,
  Margot M. Schlösser

 4. Dank voor deze mooie en tegelijk pijnlijke column. Het doet mij denken aan de nederigheid die ons Nederlanders goed zou doen. Het zou ons sieren wat minder met de vinger te wijzen naar anderen (Rusland momenteel een goed voorbeeld) en in plaats hiervan ons bezig te houden met het op orde krijgen van ons eigen huis, waar nog steeds genoeg te doen is en de omgang met illegalen slechts een – zeer pijnlijk – voorbeeld van is. Verander de ander door zelf het goede voorbeeld te geven, in plaats van de ander te wijzen op zijn tekortkomingen.

 5. Beste Professor Blot,

  Als Nyenrodiaan ben ik trots op een hoogleraar als u met een dergelijke mening en zienswijze.
  U raakt de kern hoe iedere staat, maar eigenlijk ieder mens, zou moeten reageren op alle mensen van welk ras, religie of voorkeur dan ook. We zijn allen mensen en eigenlijk zijn we maar een deel van alle wezens op deze aarde. Het recht dat velen zich toe-eigenen om zich boven de ander te stellen en hun eigen angst te laten regeren over anderen door regels of geweld is beschamend en kortzichtig. Het is krankjorum dat een dergelijk denken en handelen bij landbestuurders en regeringsleiders van deze tijd nog steeds bestaat en zij, blijkt vaak, niets geleerd hebben van de geschiedenis. Er is gewoon ander leiderschap en denken nodig, maar wellicht ook gewoon kennis en inzicht over elkaar voor iedereen.

  Met vriendelijke groet,
  Dave Pieplenbosch

 6. Lieve meneer de Blot en Gonnie,

  Uw wijsheid in uw columns spreekt boekdelen. Nog meer raak ik bevlogen door de daden van Gonnie. En door haar afsluitende vraag.
  Ik zal proberen uit te leggen met woorden waarom dat zo is. Die woorden zijn slechts een vertaling van mijn gevoel.

  Ik heb u, meneer de Blot, een heel klein beetje leren kennen door een aantal keren naar u te luisteren. U hebt een levenservaring en energie waar ik groot respect voor heb; zogezegd om “U” tegen te zeggen. In mijn beleving bent u een wijs mens die veel ontberingen heeft overwonnen.
  In de columns die ik de laatste periode van u lees klinkt nog steeds de wijsheid door. De vraag die zich bij me opdringt is wel: Hoe gaat het met de uw energie? We kunnen bijna teleurgesteld naar de wereld om ons heen kijken. En onszelf bevestigen in wat we zien. Dat kan tijdelijk helpen om onze eigen energiebanen te ervaren en wellicht te duiden. In mijn dagelijkse leven probeer ik ook de positieve energie te voelen en die op te zoeken. En daarnaar te handelen. Dat levert mezelf en mijn omgeving bij tijd en wijlen veel energie op. Niet altijd overigens. Wellicht omdat angst en hoop in verbindingen niet altijd goed samen gaan. Ach, ik hoop altijd maar dat dit weer ergens goed komt.

  En dat is nou precies wat me zo raakt in de daden en woorden van jou, Gonnie. Jij doet wat meneer de Blot volgens mij al vele jaren doet. Namelijk, de daad bij het inzicht voegen. Als we zien wat er nodig is, dan doen we dat, gewoon. of misschien wel buitengewoon. Wat houdt u ons soms tegen om dat gewoon te doen?
  Overigens heb ik een vermoeden dat dit zo ongeveer de boodschap van uw blogs is. Zoals zo vaak worden we vaak gefopt: niets is wat het lijkt. En ook dat niet. Altijd. Altijd?

  Fijne dag ook vandaag, en maak er weer iets moois van. Toch?
  Warme groet, een lerende bengelbewaarder

 7. Beste Paul,

  Hartelijk dank voor uw column!
  U schrijft hierover, en de lezers reageren, in een Nederlandse context. Maar dit geldt evenzeer voor „mijn“ België.
  En onlangs las ik dat Sicilaanse vissers verbolgen protesteerden tegen een recente Italiaanse wet, waardoor ze nu een strafbaar feit plegen wanneer ze „illegalen“ die ze op zee opgevangen hebben, aan wal zetten.
  Ik dacht dat hulp bieden aan mensen in acute nood een plicht was, waarbij verzuim strafbaar was…

  Nu, dit maatschapelijk en politiek gedrag wordt aan de basis gedreven door mechanismen van angst.
  Wellicht waren de drijfveren van het Romeinse Rijk om de Rijngrens te verstevigen en af te sluiten tegen Germaanse migraties (die onze historici in een veel recenter verleden als invasies bestempeld hebben) nagenoeg identiek.
  We weten hoe effectief die maatregelen uiteindeljk geweest zijn, en kunnen ons dus indenken wat er overmorgen hier hoe dan ook gebeuren zal.

  Die gedachte aan de angst als fundamenteel drijfveer deed me terugdenken aan een lied van Willem Vermandere, waarvan de tekst hierna volgt.

  Met hartelijke groet,
  Bruno

  Ik zag Turken aan de Schelde
  Marokkanen in de stad van Gent
  en ‘k hoord’ op de markt van Brussel
  Algerijnen met een vreemd accent

  In Keulen zag ik Chinesen
  magere mannen uit Pakistan
  In Londen Sikhs uit India
  Met nen dikke tulband an

  Ik zag naakt’ Amazone-Indianen
  ik zag Crees uit Noord-Canada
  En uit Lubumbashi kwam Deda
  een prinses uit zwart Afrika

  Ik zag Bantoes in ons cafeetje
  ik zag Tutsi’s op de tram
  ik zag Zoeloes dansen en springen
  en roff’len op den tamtam

  Ik zag Egyptische matrozen
  in de haven van Rotterdam
  ik zag Portugese Joden
  in de winkels van Amsterdam

  Ik zag Inka’s in Oostende
  Chilenen op het Brugse Zand
  daar speeld’ een zigeunerorkestje
  van een volk zonder vaderland

  Al de kinders van moeder aarde
  op charango en met gamelan
  ze roepen en zingen aan ons deuren

  doet open bange blanke man (3x)

 8. Goedemiddag,

  Dank u wel voor uw bijzondere columns. Ik ben blij, dat u er bent, dat u over dit soort thema’s schrijft en daarmee mensen verbindt.

  Zolang we in een wereld leven, waarin we mensen van elkaar scheiden (in plaats van verbinden), de lusten en lasten onevenredig verdeeld worden, de natuur en dieren in verdrukking komen en het geld leidend is, lossen we fundamentele kwesties als legaliteit en illegaliteit niet op. Dat vraagt wereldwijd om een andersoortig leiderschap, dan waarmee we momenteel te maken hebben.
  Ik gun het de generaties die na mij komen, dat zij dat leiderschap meemaken en zelf ook eigen maken.

  Hartelijke groet aan jullie allen,

  Geke.

 9. Goeiedag meneer de Blot
  Zo lang als we denken
  We zien ze niet Dan zijn ze er ook niet
  Zal er ook geen op lossing komen
  Wat ik me vaker af vraag is
  Mensen die naar hier komen alles hebben achter gelaten
  Hopen op vrijheid niet meer achterom hoeven te kijken een plek te krijgen hier in onze maatschappij
  Waarom duurt het jaren dat ze te horen krijgen je mag blijven of terug naar je Eigenland wat ook niet meer is
  Dan moeten deze mensen terug weer lang wachten
  Door deze onzekerheid vluchten deze mensen de weer als illegaal
  En weer andere buiten hun weer uit
  En dan te denken dat we het over onze medemens hebben
  Ik vindt op het moment dat ze hier worden op gevangen hun recht gelijk de onze zijn
  groetjes Angele

 10. We liggen steeds meer op koers naar een Neo Fascistisch Nederland. Het volk is niet in staat de Democratie te laten werken voor het volk, de geldverzamelaars hebben al honderden jaren de touwtjes in handen. Is het Domheid? Onverschilligheid? Egoïsme? Zolang mensen alles buiten zichzelf blijven leggen, zal er niets wezenlijks veranderen.

 11. Beste Paul, je verwoordt weer precies waar het in de kern om gaat. Hartelijk dank!
  Mensen in nood zijn ons aller verantwoordelijkheid. Pas als we ten diepste beseffen dat we met z’n allen de wereld creeren zoals die zich laat zien, zal er iets veranderen.
  En @Alexander de Savornin Lohman, ik ben het helemaal met je eens. Hoewel ik vrees dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat deze wijsheid geleefd wordt.

  Van harte groet,
  Vonny Nuijten

 12. Beste Paul,
  Jij ziet, observeert en stelt een vraag. En ik kan daarop antwoorden. Het antwoord kan gaan over wat de ander zou moeten. En wanneer de ander de overheid is dan is dit een mooi woord voor een hele groep mensen die voor een andere groep mensen het goede willen doen. Echter dit zien wij meestal niet meer. De overheid wordt niet meer gezien als een groep mensen maar als iets onzijdigs waar geen mens meer deel van uitmaakt. Zoals een illegaal niet meer als mens gezien wordt. Nu kan ik ook antwoorden wat ik zou kunnen doen om deze observatie, de illegaal als mens behandelen, te kunnen aanpakken. Zoals al eerder geschreven: de wet van Liefde en Respect en dat mensen alleen die verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen, die zij in Liefde en Respect kunnen dragen, geven mij de inspiratie om te doen.
  Wat kan ik doen, moeder van twee jonge kinderen, zzp-er met erg weinig inkomen maar met een geweldige erfenis vanuit mijn fulltime professional zijn. Ik kies nu om in mijn omgeving er te zijn voor een gezin met een verschrikkelijk verleden, een ex-zzp-er net uit de schuldsanering die een plek zoekt om te wonen en herstellen, stervenden die een luistert oor willen, een knuffel of gewoon er zijn. Vrouwen, legaal of illegaal, die meedoen met de-tafel-van-1 die ontdekken dat ze zoveel krachtiger zijn dan ze dachten. En ik kies ervoor om volgend jaar mee te gaan doen in de politiek. Om te kijken of ik hier verschil kan maken. Mijn oproep is: wanneer jij iets kunt doen voor deze groep mensen (illegalen) of voor anderen in jou omgeving en deze verantwoordelijkheid kan dragen. wat houdt je dan tegen?
  met Hartelijke groet en met mijn hart en ziel, Gonnie

  • Mooi geschreven. Herken hier veel in. Ben eveneens met de-tafel-van-1 bezig. Vrouwen van uit diverse culturen en disciplines doen daar aan mee. Een aanrader vind ik dit eveneens voor de mannenmaatschappij. Heel verhelderend en positief stimulerend. Warme groet. Marian

 13. Geachte heer De Blot,
  Ik grijp nu toch de gelegenheid aan om u heel erg te bedanken voor uw blog.
  Ik lees uw stukjes altijd met veel interesse. U houdt me wakker, raakt op zovele manieren de thema’s van deze tijd op een manier zoals je die niet gebruikelijk tegenkomt!
  En ik deel dit weer met de vele anderen om mij heen!
  Nogmaals hartelijk dank,
  Pipasi

 14. Geachte heer de Blot,

  Wat u schrijft over de aantasting van de menselijkheid van onze medemens is o zo waar. De bruutheid naar ïlligalen” toe grenst aan het ongelooflijke.
  Zodra we meer in staat zijn te gaan delen vanuit m e d e menselijkheid zouden er in de instituten en bedrijven ook minder ontslagen “vallen”. Velen die momenteel ontslag krijgen vooral in de zorgsector worden ook ondermijnd in hun bestaan (en met hen hun gezin en verwanten) omdat er vooral naar cijfers gekeken wordt. Juist de mensen met veel ervaring die altijd met hart en ziel gewerkt hebben, worden vaak op een pijnlijke manier “bedankt”. Ook als kollega te “moeten” blijven werken op deze “slagvelden” is zeer demotiverend.Als we ons geld en onze goederen meer gaan delen kunnen we gezamenlijk naar een menswaardiger samenleving toegroeien i.p.v. alsmaar te moeten horen “er moet meer produktie komen en er is minder geld voor “. Het lijkt erop dat de kloof tussen de mensen die al een groot inkomen hebben en de mensen die alsmaar aan het interen zijn alleen maar groter gaat worden.
  Hoe kunnen we de veerkracht in onszelf blijven voeden om dit onrecht te weer te staan ?
  Hoe deze simpele universele wet over te brengen naar politici en werkgevers ?

  Met hartelijke groet,

  Santien van Rooyen

 15. Beste Paul,
  ik ben het hier geheel mee eens. Helaas is reeds lange tijd het kabinet blind voor deze argumenten, daar zij bang zijn dat ons kleine landje overspoeld zal raken. Het kabinet denkt alleen aan geld en heeft geen oog voor de menselijke waarde van ieder mens.En dat terwijl wij het vredespaleis en het internationaal gerechtshof Den Haag, hebben staan!
  Soms schaam ik mij een Nederlander te zijn…..

 16. Beste Paul,
  Dank voor je blog, dat mij als oud-advocaat zeer aanspreekt. Je wijst op één van de aspecten waarin het recht, zoals dat in wetten vorm gekregen heeft, los geraakt is van universele wetten. Juristen en wetgevers zouden moeten zoeken naar universele wetmatigheden. Menselijke wetten zouden met universele wetten moeten harmoniëren. Universele wetten zijn de wet van Liefde en Respect: alle wetten moeten geschreven zijn vanuit Liefde en Respect. Zij moeten in hun uitwerking Liefde en Respect bevorderen; de wet van Verantwoordelijkheid: hoe meer verantwoordelijkheid de mens draagt, hoe meer mens hij is. Afnemen van verantwoordelijkheid is ‘ontmenselijken’ van de mens. Aan de andere kant is het belangrijk dat mensen alleen die verantwoordelijkheden op zich nemen, die zij in Liefde en Respect kunnen dragen. Dit soort universele uitgangspunten zouden door menselijke wetgeving moeten worden ondersteund.

 17. Beste heer de Blot,

  Dit onderwerp kan me namelijk niet vaak genoeg behandeld worden zolang het bedrijven van onrecht t.o.v. weerloze, ontheemde mensen, die bovendien dikwijls getraumatiseerd zijn, alsmaar door gaat. Ik huiver dikwijls bij de keiharde reacties die ik (bijvoorbeeld op het internet) lees wanneer er weer een item over asielbeleid op tv is geweest. Zelfs wanneer het om onschuldige, getraumatiseerde kinderen gaat zijn hatelijke uitingen niet van de lucht en dat raakt me enorm.
  http://chronischwakker.blogspot.nl/2013/07/kiezen-voor-menselijkheid.html.

  Hoe slechter het economisch gaat des te minder lijken ‘we’ bereid te zijn om met elkaar te delen en menselijk te blijven. We staan op onze achterste benen als er weer iemand gepest wordt, maar illegalen buitensluiten is rechtmatig. Hoe scheef kan een mens denken!
  Ik ben blij dat ik weer een mooi stuk heb om in mijn netwerk te verspreiden. Daarom: hartelijk dank voor uw rake column!

  Hartelijke groet,

  Jaap Wakker

 18. Vanuit de moraal gedacht inderdaad een prima verhaal en een prima analyse.
  Maar het is voor mij zeer de vraag of de moraal (welke dan ook) opgewassen is tegen het nogal uit de hand gelopen succes van onze rationaliteit, die gebaseerd is op en niets anders doet dan het maken van onderscheid en elk gevoel van eenheid theoretisch maakt. We zijn bijna allemaal tegen het illegalenbeleid, totdat ze dreigen in een asielzoekerscentrum in ons dorp te worden geparkeerd. We leven in een wereld waarin voortdurend belangen gewogen worden en het eigenbelang, dan wel het eigen groepsbelang bijna per definitie prevaleert. Zie het stuiteren van onze volprezen democratie die geen kant op gaat omdat iedere groepering een andere kant heilig verklaart. Zie zovele kenmerken van onze samenleving. Het tweede probleem van onze rationaliteit is dat we uitstekend hebben leren analyseren, maar beginnen te stotteren als het gaat om het trekken van conclusies voor verandering… (ik ook).

 19. Beste Paul,

  Weer een bijzondere blog en heel treffend en goed getimed. Ik zou jouw observatie ook willen doortrekken naar degenen die niet eens als illegaal gezien worden en vanuit de EU in Nederland door duizenden malafide bedrijven onderdrukt en uitgebuit en in sommige gevallen zelfs misbruikt worden. Ook onze politieke leiders met de vice premier voorop sluit haar ogen voor dit gegeven en de situatie lijkt langzamerhand op een neokolonialisme, maar dan op het niveau van de individuele mens en dan ook nog eens in ons eigen land. Ik ben bang dat uw blog eigenlijk nog veel te rooskleurig de staat van onze samenleving en rechtsstaat beschrijft. Niet dat dit een reden voor berusting (voor mij) is, maar het moet wel vaker en met naam een toenaam gezegd en benoemd worden. Hulde dus voor deze eerste en niet laatste aanzet.

  Dank!

 20. Zeer geachte heer De Blot,

  Hartelijk dank voor uw column. U slaat wederom de spijker op zijn kop. Partijbelangen, macht en hebzucht zijn door de geschiedenis altijd oorzaken geweest van onderdrukking en ongelijkheid. De tijd is zo langzamerhand wel eens rijp voor echte verlichting. Wat moet er volgens u gebeuren om de mensheid te verlossen van deze kwalen?

 21. Beste Paul,

  Dank voor deze duidelijke column. Wilde hier al over schrijven maar jij hebt het al geschreven op een doordringende wijze. Ik zal je column doorsturen op alle media. De arrogantie om wereldgenoten illegaal en daarom crimineel te noemen is ongelooflijk. Laten we dit allemaal doorsturen! Marja

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


14 + = 24