Democratie als zingeving

27

Democratie wordt als de hoogst ontwikkelde staatsvorm gezien. Een moderne staat wordt getoetst op zijn democratisch gehalte en de mate waarin het volk inspraak heeft. Ontwikkelingslanden komen alleen in aanmerking voor ontwikkelingshulp als ze een democratisch staatsvorm hebben.

Democratie is een mooi ideaal dat in de praktijk, zelfs in de moderne staten, moeilijk hanteerbaar blijkt te zijn. De medezeggenschap ontaardt gemakkelijk in een strijd van partijbelangen en het recht tot blokkeren. In de meest democratisch ontwikkelde staten zien we hoe het democratisch gezag is aangetast door hebzucht en macht. 

Het bestuur van de Verenigde Staten wordt lamgelegd door een politieke strijd om de macht. België heeft een jaar lang zonder regering moeten leven. In Italië lijkt democratie meer op een tragedie en in Griekenland loopt de democratie eveneens vast. Nederland is niet achtergebleven, want de partijstrijd lijkt bijna onoplosbaar.
 
Plato voorzag het gevaar dat democratie op anarchie kan uitlopen omdat iedereen het recht van medezeggenschap opeist, een bron van misbruik en amateurisme. Daardoor ontaardt democratie gemakkelijk in een machtsstrijd. Het ideaal is dat de burgers zich medeverantwoordelijk voelen voor het beleid, maar dit ideaal wordt gemakkelijk aangetast.
 
De aantasting ontstaat door het recht van medezeggenschap zonder de verplichting van medeverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken. De eenzijdige nadruk op het recht van spreken kan gemakkelijk ontaarden in een egoïstische machtsstrijd van belangen. Een andere aantasting van de democratie is de rol van het partijbelang. Burgers kiezen elke vier jaar een nieuwe volksvertegenwoordiging waar partijbelangen vaak de hoofdrol spelen. Daardoor komt de stem van het volk nauwelijks tot zijn recht.

De moderne mens is beter ontwikkeld dan vroeger en heeft vaak een eigen mening over allerlei zaken. De veelheid van belangen en opvattingen maakt eensgezindheid meestal heel moeilijk. Daardoor werkt de democratie niet goed meer en vervalt gemakkelijk in een strijd van partijbelangen waarbij de macht van de sterkste geldt. Er is vernieuwing nodig in de democratische aanpak.
 
Waar gaat het om in de democratie? Om het welzijn van ons volk. Om de duurzaamheid van ons bestaan, van onze kinderen, van onze natuur. Het blijkt dat alles met alles te maken heeft. De democratisch vraag is een waaromvraag die zich verdiept tot de zinvraag. Het is de zin van ons voortbestaan, niet alleen van onze mensen, maar van heel de wereld. Niet alleen van onze mensen maar ook van onze natuur. Onze democratie is in een crisis geraakt, omdat die verouderd en te eenzijdig is geworden. We hebben ons in ons democratisch beleid alleen gericht op onze materiële rijkdom, op ons bankwezen, op bezuiniging. Daarmee hebben we uit het oog verloren dat het om de duurzaamheid en de zin van ons bestaan gaat.

In de moderne democratie gaat het om de zinvraag van ons bestaan, van onze natuur, van onze jeugd, van onze oudere mensen. Onze oude democratie is aangetast door zinloosheid, de zinloosheid van onmenselijke bezuiniging, zinloosheid van de bureaucratische dictatuur,  zinloosheid van de armoede en werkeloosheid, zinloosheid van de vervuiling van de natuur. Het gaat om de bewustwording van de zinvraag. De uiteindelijke kracht van de democratie is de vraag hoe we ons beleid zinvol kunnen maken. 


Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

27 REACTIES

 1. Mooi: Waarom doen we wat we doen? Hoe ‘samen’ werkt onze democratie nu echt? Ik lees overigens niet dat de heer de Blot het heeft over het einde van democratie. Wellicht een doorstart. Leren van onze keuzes, op de blaren daarvan zitten en groeien als samenleving. Luisteren naar elkaar is al een mooie start.

 2. Beste Paul,
  Een viertal reacties op een aantal stellingen in jouw blog.

  Stelling 1
  Het democratisch gezag is aangetast door hebzucht en macht. Je illustreert dit door het benoemen van een aantal processen in landen in termen van politieke strijd om de macht, (egoïstische) machtsstrijd of partijbelang.
  Reactie: deze beschreven processen zijn niet uniek voor een democratie. Vervang democratie door monarchie, keizerrijk of republiek en je hebt dezelfde processen. Zelfs binnen een totalitaire staat zijn ze aan de orde.

  Hebzucht en macht zijn zo oud als de mensheid zelf. In de geschiedenis van de ethiek, van Aristoteles (384-322 v Chr), Ambrosius (340-397), Paus Gregorius (ca 540-604) en Thomas van Acquino (1225-1274) staan deugden maar ook ondeugden of de zeven hoofdzonden in het middelpunt van de belangstelling. Kern daarbij is steeds hoe mensen handelen of hoe ze zouden moeten handelen. Een staats vorm is daarbij weinig relevant.

  Dat je Plato opvoert wekt mijn verbazing. Met zijn Ideale Staat is hij wel het tegenovergestelde van een democratische staatsvorm.

  Stelling 2
  Onze democratie is in een crisis, omdat die verouderd is en te eenzijdig. Eenzijdig omschrijf je in termen van materiele rijkdom, bankwezen, bezuiniging in plaats van duurzaamheid van ons bestaan.
  Reactie: dit heeft mijns inziens niet zoveel te maken met een democratie. Het is meer een beschrijving van onze huidige markteconomie; onze marktsamenleving. Het is een manier van leven waarin de marktwaarden tot elk aspect van het menselijk streven door dringen.
  Daar kunnen we veel tegen in brengen. Maar de koppeling naar een democratische staatsvorm is niet reëel; het komt in elke staatsvorm voor.

  Stelling 3
  Onze oude democratie is aangetast door zinloosheid. Vervolgens geef je een aantal voorbeelden van zinloosheid.
  Deze voorbeelden kun je omschrijven als “denken in termen van opbrengsten”. Ook al benoem jij ze in termen van zinloosheid, het is een opbrengst (gevolg) van ons menselijk handelen.
  Daarmee zie je een belangrijk gegeven over het hoofd. Namelijk; het denken in kansen of het denken in opties. Je kunt iets zinloos noemen, maar daarmee moet je nog een stap verder gaan. De kans of optie die mensen kunnen bedenken om zinloosheid niet te accepteren maar daar iets tegenover te stellen. Handelen in plaats van slechts vaststellen.

  Stelling 4
  De kracht van de democratie is de vraag hoe we ons beleid zinvol kunnen maken.
  Beleid is zo passief. Beleid is beschrijvend, is taal, zijn notities die grotendeels in een bureaula verdwijnen (je noemt zelf de zinloosheid van de bureaucratische dictatuur).
  Handelen dient centraal te staan. Wij mensen maken een samenleving met goede en slechte opbrengsten. We zijn ook in staat om de slechte opbrengsten om te buigen.

  Waar blijft de spirit van spiritualiteit?

 3. Beste Paul,

  Dit stuk spreekt mij aan. Het naderende maar niet onherroepelijke failliet van de democratie hangt als een zwaard van Damocles boven de samenleving, maar zolang we de dialoog blijven opzoeken hoeft dit zwaard geen dodelijke bedreiging te zijn. Integendeel, het kan ons stimuleren en inspireren om op zoek te gaan naar oplossingen.

  De oplossing ligt m.i. besloten in het feit, dat we als hoogste doelstelling duurzaamheid en continuiteit moeten nastreven. Niet alleen qua grond- en hulpstoffen, maar ook qua relaties met mens, dier en omgeving. In mijn boek The Customer Profit Maxim (www.customerprofitmaxim.com) ga ik op zoek naar methoden om klantwaarde te optimaliseren, onder andere door betere samenwerking tussen financiele en commerciele afdelingen na te streven. Waar het echter om gaat is het fundament waarop het huis – in dit geval de onderneming – gebouwd is.

  Waarde is multi-interpretabel begrip, dat altijd twee kanten van de medaille kent: hij die geeft en hij die ontvangen en een zijkant die de medaille verbinden met andere medailles in het geheel. Als zodanig moet een onderneming waarde creeren voor haar klanten, werknemers, aandeelhouders /investeerder, leveranciers en de maatschappij. Tegelijkertijd kan er daardoor ook een gezonde wisselwerking (wederkerigheid) ontstaan. Zo krijg je een systeem waarin men elkaar waardeert en respecteert.

  Het zou goed zijn dat het niet bij een column blijft, maar dat ideeen gezamenlijk uitgewerkt worden met als doel een samenlevering te creeren waarin men bewust waarde creeert ipv waarde vernietigt.

  Hartelijke groeten,

  Marcel

 4. Beste Paul,

  Wat een mooi stuk, het klopt, democratie is de dictatuur van de meerderheid, die macht wordt geenszins gebruikt ten behoeve van het welzijn van mensen, democratie loopt op zijn einde, dat besef wordt mede door jouw bewerkstelligd.
  Hartelijke groet,
  Ben

  • Het ‘grappige’ is dat mensen soms afstand kunnen nemen van de inhoud en analytisch stellen dat democratie de dictatuur is van de meerderheid. Ik bedoel dit absoluut niet persoonlijk naar jou Ben, want ik ben heel blij dat jij dit punt benoemt. En dat mensen soms totaal geen afstand kunnen nemen en zich als meerderheid positioneren om de minderheid keihard onderuit te schoffelen. Zie de zwarte pieten discussie, waar de meerderheid van Nederland heeft laten zien hoe primitief wij nog zijn. Het was schieten vanuit de heup, zonder enige zelfreflectie. Tja, zijn wij dan meer waard dan de huidige democratie?

 5. Geachte heer de Blot, beste Paul,
  PRACHTIG!!!!
  Wederom raakt u geschreven tekst een belangrijke kern.
  Wat een mooie woorden daarvoor dank.

  Als we onze narcistische houding onder ogen durven zien en bewustzijn vanuit ons hart tonen dan ontstaat ware compassie.

  met hart groet Dorothé

 6. Beste Paul,

  Herinner je de dag dat je op de bagagedrager van een bevriende fiets bij ons kwam? En het aanbod van een taxi afsloeg. Je wilde, heel ingewikkeld, met twee trams naar je auto. Waarom? Omdat je in de tram met mensen kunt praten.
  Toegepast op de democratie: uit het eenzame stemhokje naar een meer participatieve democratie. Met hoorzittingen voor burgers en experts, de gewoonte om brieven te schrijven aan ministers (doe ik regelmatig) of reacties op websites (zoals deze) en tenslotte regelmatig referenda – voor alle burgers (duur!) of voor wie wil deelnemen per email of tweet n.a.v. een oproep op radio en televisie.
  Onderwerp voor de hooggeleerde vrienden vrienden om je heen? Hans

 7. Is het grootste probleem van de wereld het huidige monetaire systeem OF het feit dat het volk niets aan dit probleem doet?

  Wie weet er eigenlijk hoe het huidige monetaire systeem werkelijk in elkaar steekt en wat de gevolgen daarvan zijn? Hoe te zorgen dat het volk dit te weten komt?

  Daarna komt wel voldoende energie vrij voor:
  – onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen
  – alle primaire basisvoorzieningen nationaliseren, onderbrengen bij de overheid
  – OV gratis
  – 1 ziekenfonds met 1 verzekering voor iedereen
  – water gratis
  – enzovoort

  Allemaal met als basis een monetair systeem waar geldverzamelen geen zin heeft omdat geld weer is wat het moet zijn, een ruilmiddel. Zonder rente. Zonder het fenomeen dat je met geld geld kan maken. Waar grondstoffen van iedereen zijn. Waar wetenschappers in dienst zjn van het volk en niet van bedrijven. Waar patenten overbodig zijn, omdat aan welzijn niet verdient hoeft te worden.

  • U vroeg of hoe het geldsysteem in elkaar steekt. Dat is een lang verhaal. En het wordt door nagenoeg niemand geloofd. Het wordt weggezet als complot. Complotten zijn niet te bewijzen en ze hoeven niet bewezen te worden want het is een complot en dus per definitie niet waar.

   Maar, hou je vast.

   De eerste bank stond in Venetië. De ‘zwarte adel’ stalde er haar geld. Onder de zwarte adel bevonden zich families waarvan sommigen nog bestaan. Een aantal families luisterden naar de volgende namen; de Guelphs (Brits Koningshuis), de Oranjes, de Nassaus, Huis van Savoye, de Habsburgers en nog een paar. Die van Spanje, Italie, Griekenland, Frankrijk enzovoorts.

   Dat geld is van de bank van Venetië naar de City of London gebracht. De City of London is een gebied in het centrum van groot London. Het is een staat. Net zoals het Vaticaan. De soeverein vorst van de City of London is de huidige Koningin. De eigenaar van de City of London, die volledig bestaat uit bank, de Bank of England is ene heer Rothschild. Het verhaal gaat dat Rothschild zijn voorvaderen uit een gebied komen dat luisterde naar de naam Khazarië. Tegenwoordig Georgië. Khazarië was een monarchie maar de Koning had een verschrikkelijk bewind. Met mens offers enzo. De onderdanen zijn gevlucht en sommigen hebben toen alleen het Jodendom aangenomen. Dus alleen de religie en niet het echte geloof. De voorvaders van Rothschild heette eigenlijk Bauer en woonden in Frankfurt. Toen hadden sommige huizen schilden boven de deur. Rode en groene schilden. Hij heeft toen zijn naam verandert in Rothschild. Een zoon, ene Amshel Bauer was geinterresseerd in oude munten en toevallig ook de keizer. Zo is hij -wel knap- in de adel gerold. En werd uiteindelijk de financier van de koningshuizen. De Rothschilds hebben ook een adellijke titel, namelijk Lord. Lord Rothschild.

   Lord Roth en heel de familie waren goed met geld. De Koningen ondervonden opstanden onder hun onderdanen en Rothschild had meer van geld en economie verstand dus heeft hij aangeboden om het geld te regelen. De term staatsschuld is gemaakt. De Koningen konden geld lenen maar dan moest deze wel beloven dat het geld terug kwam. Belastingen. Dus dat u zo lang moet werken komt omdat de schuld niet terug te betalen is. Heel het geld systeem is eigenlijk een piramide spel. Alleen legaal bevonden door de heersende Elite. Zij hebben de markt gemaakt en zij beheersen de markt. Het motto verdeel en heers zit er goed in. En denk nu niet dat zij de gehele markt verdelen. Een gedeelte ervan mogen wij delen. Maar dat is niet het geheel.

   De koningen van toen hebben op advies van Nederland en wellicht Rothschild de term corporatie gemaakt. Dus bijna alle landen zijn corporaties. Bedrijven. Bedrijven gaan voor de winst. Rothschild heeft ook een monopolie op het drukken en slaan van geld. Hij is dus de financiele God. En het drukken of slaan van geld gaat nu niet meer op.

   Het geld dat je nu hoort of krijgt is niet geslagen of gedrukt. Er is geen graan standaard meer en geen goudstandaard meer. Dus waardeloos. Hier komt het verhaal van religie en geloof bij elkaar want de religie doet er niet toe wel waar je in geloofd.

   Al het geld is dus eigenlijk schuld. En die schuld wordt alsmaar groter. Dat moet een keer een halt toegeroepen worden. Dat doet hij of dat doen ‘zij’ door crises te creeeren! Geld was ‘duur’ en moet goedkoper. Het kan niet goedkoper maar als u harder moet werken lijkt het duurder en meer waard. Je ‘krijgt’ zogenaamd meer voor je geld. Het lijkt echt op pokeren.

   Jij bent de bank en je geeft fishes uit die alleen jij maakt. Je geeft fishes om mee te spelen maar je moet wel je fishes terug hebben met rente! Dus als iedereen 10 fisches krijgt moet je er uiteindelijk 11 terug krijgen. Alleen de winnaar kan dat terug betalen. De rest niet. Die heeft schuld en zal schuld blijven houden. Moet hard werken en kan nog steeds lenen want hij moet wel de keus hebben om toch te kunnen winnen.

   Ik de maker van de fishes krijgt sowieso alles terug!
   Ik de maker geef ook fishes aan iemand die het voor mij in de gaten houdt. Politie.
   Dan zijn er ook nog woordvoerders die noem je politici. Iedereen werkt voor mij. Want ik ben de enige. Monopolie.

   Er zijn nog veel meer dingen te benoemen. De FED, ECB zijn privaat. De BIS bank, bank voor international Settlements heeft als eigenaar Rothschild en Rockefeller. En is gevestigd in Zwitserland. International settlements is handig want je maakt een land eerst kapot -geweldsmonopolie- en bouwt het dan weer op. Met geleend geld, natuurlijk!

   Het Vaticaan wordt gefinancieerd vanuit City of London. Heel veel pausen waren of zijn ook ketters. De cult van de Cybele. Bijvoorbeeld Paus Johannes II. Deze houdt de zonnestaf vast. Met op de top van de staf een gebogen christus hangend aan gebogen kruis. Dat is de verering van antichristus. Als ie bestaat. Zijn opvolger houdt er ook van want die draagt rode schoentjes en hoedjes. Dat hoedje lijkt op Saturnus. Dat is de God van tijd, Chronos. En hij is androgyn!

   Er gaan ook verhalen dat de Vrinden van Jezus -societeit des Jesuits- ook een wens hadden om die FED te realiseren. En het verhaal vertelt dat er drie goeie Joodse, echt Joodse bankiers waren. Guggenheim, Astor en Strauss. Astor was toen, voor 1913, de rijkste man van de wereld. Deze drie mannen zijn allemaal ten onder gegaan met de Titanic. In 1912. JPMorgan, de stroman van Rothschild heeft de Titanic gefinancieerd en was een van de genodigden maar is op het laatste moment van boord gegaan.
   De heer Benjamin Guggenheim heeft zijn reddingsvest afgestaan en is als een gentleman naar de kelder gegaan. Met nog zo’n 1499 man.

   In 1913 is de FED gesticht.

   • Reza, dank voor jouw betrokken uiteenzetting. Complotten zijn inderdaad niet bewijsbaar totdat het blijkt dat het waar is. Delen van wat jij schrijft vind je ook terug in de feiten. Het is daarom ook aan te raden, dat je je beperkt tot die feiten en alleen met die feiten de dialoog aan gaat. Mensen zijn complotten moe, ook al omdat ze niet meer weten wat ze moeten geloven gezien de leugens gebezigd door voorheen vertrouwde instituten.

    De vragen die ik stelde, zijn de vragen waar ik afgelopen jaren zelf veel onderzoek naar heb gedaan. Heeft het zin om dat voor te kauwen aan anderen? Of heeft het meer zin als mensen door zelf onderzoek te doen er op een intense manier achter komen hoe de werkelijkheid in elkaar steekt?

    Nou ja, een begin kun je hier maken: http://www.youtube.com/watch?v=HXsyFbgQi1g

    • Reza, ik heb wat feiten gepost, echter doet de moderation er nu al zo’n 48 uur over om te bepalen of het goed genoeg is. Communicatie over de moderation is er niet, dus ik heb ook geen idee wat ‘daar’ precies gebeurt, of er wel iets gebeurt. Wat dat betreft lijkt dit op het principe van deze en vele andere blogs, de auteur plaatst iets en verlaat daarna zijn of haar monoloog, de lezers overlaten aan hun lot, waarna we kunnen kijken naar een dood geboren dialoog.

 8. Beste Paul de Blot,

  Een kleine bijdrage aan een groot probleem. Nl de waarde die men aan zichzelf geeft zal gereflecteerd worden in zijn omgeving. Welzijn is jezelf zijn. En als je dat in essentie bent zul je bij je hoogste waarden uitkomen. Zijn die hebzuchtig? Nee eerder duurzaam.

  Een bijdrage met een knipoog ;

  Een leuk verhaal met een knipoog naar onze huidige economische situatie.

  Met welk doel?
  De directie van een groot bedrijf werkte aan hun missionstatement.
  “Wat is uw fundamentele doel?” vroeg Nasrudin.
  “Onze missie is om voortdurend toenemende dividenden voor onze aandeelhouders te creëren,” verklaarden zij.
  “Met welk doel?” vroeg Nasrudin.
  “Zodat ze meer winst zullen maken die ze opnieuw in ons bedrijf willen investeren,” zeiden ze.
  “Met welk doel? vroeg Nasrudin.
  “Zodat zij meer winst maken,” zeiden ze en een beetje geïrriteerd.
  “Met welk doel?” vroeg Nasrudin onverschillig.
  “Zodat ze zullen herinvesteren en meer winst zullen maken.”
  Nasrudin dacht hier even over na en bedankte hen voor hun uitleg.
  Later die week hadden ze afgesproken om naar Nasrudin te komen om verder aan de missionstatement te werken. Ze troffen hem aan in de tuin, waar hij probeerde zijn ezel vol te proppen met haver.
  “Wat doet u?” vroegen ze. “U geeft dat arme dier zoveel eten dat hij geen poot meer zal kunnen verzetten.”
  “Maar dat is ook niet de bedoeling,” antwoordde Nasrudin. “Zijn doel is om mest te produceren.”
  “Met welk doel?” vroegen ze.
  “Omdat ik zonder mest niet genoeg haver op mijn kleine stukje grond kan verbouwen om dit gulzige beest te voeden.”

  Uit: The wise fool’s guide to leadership

 9. Hallo lieve Paul deBlot,

  Uw columns zijn vaak een begin van verdergaande discussie. Als Agrarisch bedrijfskundige, helaas aan de zijlijn, hoop ik mede een bijdrage te kunnen leveren, aan zelfs ook zingeving, met een stuk over ambachtelijk werken. Misschien kan zingeving ook bedrijfskundig meer handen en voeten krijgen, gezien of liever gezegd gewerkt vanuit de huidige situatie op Aarde wellicht?!! Bijdrage bevat: Een mogelijke impressie van glorie, een bedrijfskundige genezingsoperatie(?!) en de vruchtboom als natuurlijke leidraad in ontwikkeling en verdergaan. Mag ik U om een reactie vragen?
  Mijn broer is systeembeheerder en zet ‘m deze week op http://www.ambachtelijkwerken.nl Hoogachtend en bij voorbaat dank.

 10. Beste meneer de Blot,

  Het is heel troostrijk dat u deze heldere woorden geeft aan een al jarenlang knagend gevoel van onmacht, zinloosheid en onrechtvaardigheid over hoe we onze samenleving inrichten, met elkaar omgaan, de ander onze wil opleggen onder het mom van de verstikkende deken van de democratie. Mijn dank hiervoor. Maar is het niet wrang dat ditzelfde systeem ook grote visionairs aan banden legt of zelfs gevangen zet? En wat te doen als eenvoudige burger, zonder macht, geld en invloed? Eenvoudigweg gewoon maar een goed mens proberen te zijn?

  Met dank en een warme groet, July Koster

 11. Medio december hebben wij ons nog afgevraagd of wij blind waren?

  http://www.commercieelexcelleren.com/columns/schaap-adank-blind/#!

  Want wat Phil Bosmans en zijn Bond Zonder Naam te Antwerpen bepleiten en in praktijk waarmaken, is de essentie van onze Nederlandse (en elke!) democratie…

  Louter het welzijn van ons volk dient centraal te staan bij alles wat wij doen…
  Duurzaamheid van ons bestaan, van onze kinderen, van onze natuur.

  Daarom terecht het pleidooi: Terug naar de kern: De democratisch vraag is een waarom vraag die zich verdiept tot zinvraag. Wat is de zin van zinloze politiek?

  ‘We hebben ons in ons democratisch beleid alleen laten richten op onze materiėle rijkdom, onze hebzucht, mede aangejaagd en versterkt door ons bankwezen. Daarmee hebben wijzelf en onze ambtelijke en politieke bestuurders, uit het oog verloren dat het om de duurzaamheid en de zin van ons bestaan gaat.

  Schitterend en helder is ‘last but not least dit slot:

  Het gaat om de bewustwording van die zinvraag. De uiteindelijke kracht van de democratie is de vraag hoe we ons beleid zinvol kunnen maken.

  Het CDA het dit weekend haar conferentie afgesloten. Soms vraag ik mij af of en wanneer deze partij ons samenlevingslicht weer wat meer bezield zou laten branden?

 12. Ja democratie is op zijn einde. Wat zeg ik? Heeft zijn rol voor de machthebbers tot dusverre goed vervuld. Democratie resulteert niet in anarchie. In tegendeel. Het resulteert (altijd) weer in oligarchie en totalitarisme.

  De bron van alle ellende is ons monetair systeem. Schulden, Competitie, uitbuiting, roof zitten er in gebakken. Democratie geeft ons de illusie dat door te stemmen onze politici er iets aan kunnen en willen doen. #not
  En anders toch ligt het aan de onvolkomenheid van de mensen zelf (afgunst, hebberig, egoïstisch enz.). #not
  Zolang we deze sprookjes blijven geloven verandert er niets en stort de mensheid zich bij herhaling weer in strijd en armoede. Uitgezonderd de happy few natuurlijk. De masters van het spel.

  Dit soort bijdragen van mensen maken mij blij en hoopvol. Verandering begint bij ons zelf.
  http://thevenusproject.com/images/stories/thezeitgeistmovement.pdf

 13. Wederom de spijker op zijn kop Paul! Als we ons richten op wat voor ons als mens zinvol is kunnen we via participatie daar zelf en samen betekenis aan geven. Dat is waar we allemaal naar verlangen en dan zullen we ook zelf in beweging komen om die werkelijkheid samen te creëren!
  Warme groet, Sandra Gevaert

 14. Geachte heer de Blot, Net als u heb ik al langere tijd het machteloze gevoel dat we de grenzen van de democratie bereiken. Doordat antagonisme in plaats treedt van het compromis en populisme het staatsmanschap vervangt, ontstaan er patstellingen in zeer noodzakelijke kwesties waardoor de welwillende burger gaat verlangen naar oplossingen door een sterke leider; zo is het in 1933 in Duitsland precies gegaan. Ik hoop natuurlijk net als u dat we nu een andere uitweg vinden, maar de geschiedenis en de natuurkunde leren ons ook dat de slinger van een tijdklok / tijdperk elke keer pas weer omkeert als alle energie eruit is.

 15. Beste Paul

  Weer een prachtige en inspirerende blog die uitnodigt tot reflectie.
  Het is ons eigen denken en doen dat bepaalt over democratie en medezeggenschap wordt ingezet voor het welzijn van allen(win-win) of vanuit een egocentrisch perspectief (lose-lose)

  Dank

  Marjon

 16. Beste Paul

  Wat een ” To the point ” stuk heb je geschreven! Chapeau…
  Wat zou ik graag deze tekst in meerdere talen tussen de dossier-stukken van
  bankdirecteuren, bestuurders en politici willen stoppen met het opschrift.

  ~Top Secret~
  Not seen by NSA till now

  Met vriendelijke Groet, Ben Goossens

 17. Beste Paul,

  mijn complimenten, je hebt het in zijn geheel en zeer juist omschreven waar een groot deel van de maatschappelijke pijn momenteel zit.

  Een van de vernieuwingen kan een gelijk basisinkomen voor iedereen zijn, dit bij voorkeur gekoppeld aan een kortere werkweek. Onder deze omstandigheden worden veel problemen weggenomen en kan de zingeving de broodnodige ruimte vinden om weer te groeien.

  Ook een politieke hervorming van het kiesstelsel is broodnodig: dit is goed op te lossen door twee nieuwe partijen in te voeren. 1 partij voor blanco stemmers (tellen niet mee in zetelverdeling), 1 partij zonder programma (kan niet op gestemd worden, deze toetst uitsluitend of wetsvoorstellen aan bepaalde criteria’s voldoen). Zo ontstaat er een ‘zuiverder’ beeld van volksvertegenwoordiging en kan er indien nodig via een referendum worden teruggegrepen op wat het volk wenst. Het laatste is via internet uitstekend te realiseren.

  Met vriendelijke groet,

  Robert Schram

  • Hoera Robert. Na alle constateringen dat democratie vandaag niet (goed) werkt, eindelijk een bijdrage, die een oplossing zoekt.
   Maar we moeten rekening houden met de toekomst :
   1. straks veel vakantie voor werknemers omdat er geen banen meer zijn; robots zullen die overnemen. Geen bezwaar! Dus pleidooi voor basis inkomen voor iedereen. 2.Dan zal er ook voldoende te eten zijn en kunnen we ons bezighouden met amusement en voorbereidingen voor trips naar andere planeten.

 18. Beste Paul, hoe kernachtig geschreven. Wij zijn de weg kwijt in onze democratie en de grondwaarden die democratie zou moeten borgen. Die grondwaarden noem je allemaal in je column en vat deze samen met “het gaat om bewustwording van de zinvraag”. In mijn proefschrift werk ik dit thema uit aan de hand van Max Weber die deze ontwikkeling waarin we nu zitten heeft voorzien en waarin we los raken van de zinvraag.

  Je hebt me toegezegd het manuscript te willen lezen. Ik kon het sturen naar Nyenrode. Maar binnenkort heb je feest daar en afscheid, ben je na november daar nog te bereiken, of moet ik het manuscript naar een ander adres sturen?

  Ik ben je zeer erkentelijk.

  Groet, Henrick Fabius

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 44 = 45