Zwarte Piet

31

Een onschuldig Nederlands kinderfeest is de bron geworden van een conflict met internationale gevolgen. Hoe is het mogelijk? Sinterklaas is geen kerstman. Santa Klaus is de Goede Man met de kerstdagen die met zijn cadeautjes op de slee uit het hoge Noorden komt om er een mooi familiefeest van te maken. Sinterklaas is de goede bisschop die de kinderen blij maakt die geen familie hebben. Waarom Zwarte Piet erbij kwam is niet duidelijk. Die hoorde gewoon bij het sprookje.

Wel is het nu duidelijk dat Zwarte Piet een burgeroorlog heeft uitgelokt. Op zich is het onbegrijpelijk, maar bij nader inzien is het toch duidelijk. Het gaat om een diep verdrongen collectief trauma die jarenlang is gerijpt en nu als een etterbuil tot uitbarsting is gekomen. Er is een etiket op geplakt van slavernij, maar het oud zeer gaat veel dieper.

Zwarte Piet komt in een ander licht te staan als een Zwarte Piet die er als gelijkwaardig mens bij hoort.

Het is de pijn van een menselijk onrecht dat mensen niet als mens worden erkend. Het gaat om de diepe pijn dat kleurlingen als onvolwaardig worden gezien. Dat gebeurt nog steeds in talrijke landen waar ze zich nog steeds gediscrimineerd voelen. Nederland is hierin geen uitzondering.

Kleurlingen zijn onvolwaardig en kunnen dus verhandeld worden als slaven. Er kan geld van gemaakt worden en ook Nederlander is er rijk van geworden. Europese landen hebben zich verrijkt met de koloniale rijkdommen. Ook de mensen werden als rijkdommen verhandeld op de slavenmarkt. Nu deze gekleurde inboorlingen ook mee willen profiteren van de Europese welvaart waar ze tenslotte ook aan hebben bijgedragen, worden ze gediscrimineerd. Ze worden illegaal verklaard. Voor de wet bestaan ze gewoon niet. Het zijn onmensen.

Tegen dit onrecht voelen de kleurlingen zich machteloos. Ze hebben alles gedaan om te kunnen overleven maar moeten erkennen dat hun slavenstatus nog steeds bestaat. Wel zijn de vormen anders, maar ze blijven rechteloos en waardeloos en daarmee blijft hun toekomst uitzichtloos. Deze traumatische ervaring groeit als een diepe collectieve pijn die nu onhoudbaar wordt en tot explosie komt door Zwarte Piet.

Het Zwarte Piet conflict gaat niet om het kinderfeestje. Er is een veel diepere pijn van een eeuwenoud onrecht aan kleurlingen aangedaan door blanken. Nederland heeft veel goeds gedaan in de koloniën maar is zeker niet vlekkeloos in zijn menselijkheid als we denken aan de Nederlandse slavenhandel en de politionele actie in Indonesië.

Met enkel Zwarte Piet afschaffen lossen we niets op van de aangedane onmenselijkheid. Als we dit beseffen en eerlijk naar ons onmenselijk gedrag in onze geschiedenis kijken, kan er begrip ontstaan en wederzijdse waardering. Dan kunnen we onze geschiedenis verwerken en Zwarte Piet komt in een ander licht te staan als een Zwarte Piet die er als gelijkwaardig mens bij hoort. Het zou jammer zijn om de kinderen een leuk kinderfeest te ontnemen als er andere mogelijkheden zijn.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

31 REACTIES

 1. Leo verwoord het als ervaringsdeskundige kleuring heel treffend: men kan zich niet eeuwenlang achter een collectief trauma blijven verschuilen. Dit geldt voor beide groepen: de gekleurde groep en de blanke groep. De Nederlanders reageren vanuit de angst dat iets van hen afgepakt wordt, hun cultuur en identiteit, zeker nu er zoveel andere culturen het land binnenkomen. Men voelt zich bedreigd.
  Het vraagt van deze Nederlanders dat men krijgt dat er niets afgepakt wordt, het is geen reële angst voor verlies aan identiteit, het is een idee-fix. Op de eerste plaats omdat zwarte Piet een gecreëerd personage is, zwarte Piet bestaat immers niet. En ten tweede: het is een kinderfeest en het maakt de kinderen echt niet uit of Piet iets van kleur verschiet! We zouden ons in de belevingswereld van de kinderen kunnen verplaatsen om in te zien dat deze discussie een non-discussie is en dat we op deze wijze een heel slecht voorbeeld geven aan onze kinderen..
  Het vraagt van de gekleurde mens die zich beledigd voelt door zwarte Piet, om in te zien dat je geluk en je leven niet afhangt van zwarte Piet. Het heeft geen zin om je leven lang slachtoffer te gaan zijn van discriminatie. Ook met zwarte Piet, die niet bestaat, kun je je eigen leven oppakken, er iets van maken. Dat vraagt kracht en geloof in jezelf, je kunt burgemeester van Rotterdam worden, je kunt zelfs president van de VS worden.
  Zolang we vast houden aan ons gelijk, aan beide zijden, blijft het een never ending discussie. Zodra we inzien wat vasthouden aan ons eigen gelijk kost kan er vrijheid, verbondenheid, liefde, plezier ontstaan.

 2. Geachte heer Blot,

  Dank voor uw deelname aan dit noodzakelijk debat in Nederland en de rest van de wereld. Ik snap dat u in zekere mate diplomatiek dient te zijn in uw reacties, maar uw column is, weet ik uit uitingen van veel gekleurde Nederlanders, voor hen uit het hart gegrepen.

  Ik hoop, dat deze discussie omgezet kan worden tot een duurzame dialoog, waarin we niet zozeer zwarte piet ter discussie hoeven stellen alswel de onderliggende stroming en emoties van alle betrokkenen.

  Met dank aan Karin Jensma die mij op uw column attendeerde.

  Met vriendelijke groet van een voormalig Nyenrode medewerker,

  Hilbrand Westra

 3. Zwarte Piet ter discussie- okay, maar wat een dramatisch slechte timing!

  Ouders zijn gehecht aan tradities, feestelijke rituelen en weten vaak weinig van de achtergronden van deze rituelen. Die verdienen op zijn tijd reflectie en zeker wanneer groepen anno 2013 zich gediscrimineerd voelen een met zorg gevoerde discussie. Trouwens, dat Piet aan verandering onderhevig is: dat is niet nieuw. Halverwege de 18e eeuw werd het een moralistisch, opvoedkundig feest. Wie niet naar zijn ouders luisterde kreeg met de roe of verdween in de zak. In de jaren ‘60 /’70 verdween dat weer, omdat we overtuigd waren dat kinderen beter gedijden zonder dreiging van straf en angst.
  Hoe Piet er eigenlijk uit ziet, maakt voor het heel jonge kind niet uit. Op crèches verkleden de leidsters zich voor de ogen van peuters. Een witte kraag om, een pofbroek en een gekleurde Pieten pet op: dan ben je voor de kinderen van het een op het andere moment Piet. Maar voor kleuters ligt dit anders, zij hebben een rotsvast geloof in Sint en Piet. En de overlevering van dit feest ligt paar eeuwen verankerd in boeken, liedjesteksten én in ons als volwassenen. Wat wij vertellen: dat is de waarheid voor een kleuter!
  Dat het kinderfeest misschien in de toekomst wat herzien moet, is begrijpelijk.
  Echter het tijdstip van deze discussie is onmogelijk. Kleuters vangen deze geluiden op via de radio en televisie, dat zorgt voor onrust, onnodige spanning in de klas en thuis.
  Welk antwoord moeten ouders en leerkrachten hier nu op geven?

  Voer deze discussie in april of mei en met alleen volwassenen onder elkaar!
  Niet nu, over de rug van vele gezinnen die uitkijken naar een oer Hollands feest.

  Emmeliek Boost

  • Niet persoonlijk opvatten alsjeblieft Emmeliek, want jouw reactie is er één van de vele en er schuilt net zo goed waarheid in.

   Wat je doet is praten over Zwarte Piet, de historie en dat het toch een leuk feest is. Je gaat voorbij aan de gevoelens van de mensen die er moeite mee hebben. En doordat dit iedere keer gebeurt, laait het ongenoegen van deze minderheid steeds verder op. In hun schoenen zou jij waarschijnlijk als minderheid ook op je achterste benen gaan staan. Omdat je niet gehoord wordt, niet naar je geluisterd wordt.

   Deze problematiek speelt al jaren, dus wat is timing. Bovendien is timing nooit goed en altijd goed. Het is lastig om in de samenleving over zo’n groot begrip te praten. En eens moet het ervan komen, want wat onder de huid blijft zitten gaat eens zweren.

   Het verbaast mij hoe weinig mensen weten wat wij Nederlanders precies hebben uitgespookt in ons verleden. Wanneer dat in de volle omvang tot ons bewustzijn doordringt, dan weet ik dat mensen hier heel anders over zullen gaan denken. Wij waren ronduit verschrikkelijk voor andere volkeren, en ik schaam mij daar diep voor. Natuurlijk kunnen wij dat onszelf niet aanrekenen, niet voor het verleden. Maar juist nu kunnen wij hier wel wat aan doen, en we marcheren er gewoon overheen. “Ach joh, zit niet te zeuren over zwarte piet, het is toch een leuk feest.” Een dooddoener eerste klas en zeer oneerbiedig naar mensen die vanuit hun cultuur nog steeds diepe wonden hebben van wat wij hebben gedaan. Juist het wegwuiven van het ‘probleem’ is een ernstige vorm van discriminatie.

   Nogmaals, niet persoonlijk naar jou. Want ik weet dat jij het goed bedoelt en gewoon een leuk feest wilt vieren. Maar ik wilde dit toch graag ook met jou en de andere lezers delen.

 4. Beste lezers,

  Het blijft voor mij moeilijk te begrijpen daf ik blijkbaar een racist ben. De oorsprong van
  Sinterklaas die kinderen vrijkocht om hem te helpen, zodar ze juist geen slaaf meer hoeven te zijn…!!!! Het tegendeel van slavernij. Of is er altijd sprake van discriminatie, racisme, uitbuiting als er mensen met verschillende kleuren samenwerken? als ik een gekleurde werkster heb is het uitbuiting, als ik een witte Groningse heb is het prima???
  Elk kind wil juist in deze dagen worden geschminkt, zwart of donkerbruin, er zijn maar weinig kinderen die als Sint verkleed willen gaan. Dan helpt Piet toch bij acceptatie? Piet is leuk, grappig, lief en behulpzaam. Als Piet er niet zou zijn zou Sint nooit met zijn stoomboot de goede haven weten te vinden.
  Mijn zoon is tien en zei ook het niet te begrijpen: sint en piet hebben toch dezelfde rechten?? Hoe kan het dan discriminatie zijn?
  De tweede wereldoorlog heeft mijn ouders veel slechts gebracht dat heeft mijn leven lang doorgewerkt, maar moet ik nog steeds met een grote boog om
  Duitsland heen rijden en Duitse producten vermijden? Als de kroeg hier in mijn dorp het Oktoberfest wil vieren moet ik dan mijn pijnlijke verhalen vertellen? Helpt dat? Of zijn er andere wegen om begrip te krijgen voor elkaar en elkaar in waarde te laten?

  Of heeft het ermee te maken dat de mensen die het niet vieren geen gezellige avond met elkaar hebben? Kinderen zonder kadootjes omdat het niet wordt gevierd? Jaloezie in de klas?
  Ik snap het echt niet. Ik woon in een kleurrijke buurt en daar zijn er ook velen die niets van deze ophef begrijpen. Maar misschien begrijp ik het ooit nog. Echt dom ben ik niet. (Zegt men)

 5. Wat een feest is de intocht van Sinterklaas met zijn hele gevolg geworden. Alle steden die hij het afgelopen weekend aandeed kende een grote schare kinderen en volwassenen die met zijn allen luister bijzetten bij het begin van de Sinterklaas en Zwarte Pieten periode in ons land. Mooi dat we zo’n traditie kennen en in ere willen houden. Zag je al die glunderende en vol verwachting geschminkte gezichten die op de televisie in beeld werden gebracht. Een voorbeeld van een kleurrijke multiculturele samenleving. Warmte, liefde en er zijn voor elkaar dat is waar dit feest over gaat.

 6. Persoonlijk denk ik dat het Sinterklaasfeest opnieuw moet worden ingekleed. zeker wanneer het mensen kwetst. Dus alle racistische elementen eraf en dan meteen ook eens naar de persoon van Sinterklaas kijken. Het gaat om de symbolische waarde van het feest. Geven zonder daarvoor iets terug te vragen en leren dat vertrouwen geen blind vertrouwen moet worden. Dat is de les die kinderen leren wanneer ze er achter komen dat ze al die jaren eigenlijk voor de gek zijn gehouden door hun opvoeders en mensen die ze bovenal vertrouwen.

 7. Geachte Paul, dank voor uw zo trefzekere en duidelijke samenvatting van wat er nu zoal speelt op dit gebied en ben het zeer eens met u.
  Dubbel tragisch is dat de zaken die in het soms verre verleden zeker gedaan zijn, nu eigenlijk onmogelijk een huidige generatie zouden kunnen treffen. Indien het nog gaat om een diep verdrongen collectief trauma kan je zeggen dat dit een cultuur van aangeleerd slachtoffer gedrag is. Immers de huidige generatie maakte het veelal zelf nooit mee.
  We hebben deze tendens tot het verkiezen van slachtoffergedrag allemaal in ons, ter rechtvaardiging en in stand houding van een persoonlijkheids systeem.
  U zult begrijpen dat ik dit niet zomaar vrijuit overal debiteer uit liefde en respect voor mijn medemens die deze pijn toch autenthiek ervaart en vaak streeft naar heling. Deze mens moet en mag elk moment alle liefde en steun van ons verwachten.

  Onderstaand echt gebeurd verhaaltje laat zien dat er ook al veel heling heeft plaats gevonden.
  Niet lang geleden in de Albert Heijn bij ons op het dorp (De Meern) stond een redelijk lange rij voor de kassa. Bijna aan de beurt zijn een moeder en kleine peuter. De kleine keert zich om en ziet verder terug in de rij een vrij donker gekleurde Surinaamse dame van middelbare leeftijd, en roept vrij luid: ” Bent U zwarte Piet ? ” . De dame richt zich lachend tot de kleine meid en zegt: “nee hoor, ik ben de moeder van zwarte Piet, en vanavond krijgt hij boerenkool”………..

  • @Ton – U sluit met prachtig voorbeeld af hoe helend iets kan werken wanneer men gedane zaken en oud zeer achter zich kan laten. Humor, relativering, vergevingsgezindheid, maar ook de moed en kranigheid om vervelende situaties aan te gaan om voor de eigen vrijheid te gaan is niet vanzelfsprekend. In een dergelijk tuintje met veel onkruid als mogelijke fantoompijnen dient soms eerst ernstig geschoffeld te worden om het bouwrijp te maken. Maar ook goede zaden kunnen op de rotsen vallen, zo is het leven soms nu eenmaal en sommigen zijn niet in staat dit te accepteren. Ondanks de soms vele harde tegenstellingen in de wereld blijft er nog altijd zoveel liefde over om tot echte zelfwaardering te komen. Van daaruit begint de eigen exploratie naar een groter domein om elke geestelijke horizon te verleggen.

 8. Beste Paul,
  Ik heb nu reeds tien jaar een mannelijke zwarte huishoudelijke hulp, en dacht in het
  begin : “dat moest mijn moeder eens weten””, nu denk ik; Wat ben ik blij met hem, heb hem bij drie vrienden aanbevolen, die zijn me dankbaar, samen solliciteren we,samen worden we vrienden, helpen elkaar, ik wil niet anders meer, we zijn het over alles eens, behalve als Nederland tegen Ghana voetbalt….Dank je wel Toos;

 9. Als ervaringsdeskundige kleurling wil ik alleen maar zeggen dat men zich niet altijd achter een collectief trauma kan blijven verschuilen. Zich daarop blijven focussen zegt meer over het individu namelijk dat deze therapie behoeft. Het is logisch dat energie daarheen geleidt wordt waar de aandacht op gericht is en blijft. Men kan dit in stand houden door diep ingesleten overtuigingen te blijven voeden met negatieve gedachten in deze richting. Een voorbeeld: Marokkanen kunnen een slachtoffer rol blijven spelen maar er zijn enkelen die het zeer ver hebben geschopt. De een is burgemeester van een grote stad geworden, de ander een befaamde cabaretier, weer een ander is niet de minste zanger geworden. Ik denk dat men af moet van het grote zelfmedelijden en zich daarin blijven wentelen. Men moet het stuur zoveel mogelijk in eigen handen nemen en daar de energie voor gebruiken in plaats van een larmoyante benadering van het leven. Een ander voorbeeld: het algemene etiket dat Indo’s hebben dat ze alleen maar van eten en gezelligheid houden en indolent zijn is te overwinnen door zich los te weken van deze overtuigingen. En ik zie het in mijn nageslacht dat dit wel degelijk mogelijk is want ze zijn inmiddels zeer ver voorbij die Zwarte-Pieten-nonsens in een modus beland waar ze de eigen regie hebben en houden. Het helpt dus: zet een andere (goede) bril op en de wereld ziet er ineens anders gekleurd uit of men ziet de realiteit scherper en met meer onderscheidingsvermogen. De wereld ziet er immers uit op de manier hoe men daarover denkt.

 10. Wat zegt het over ons piepkleine Nederlandje plus bevolking dat we ons over dergelijke onderwerp zo druk kunnen maken. Zijn we echt zo kortzichtig? Of zo gezegend. Grotere problemen zijn er kennelijk niet.

  Het gaat inderdaad niet om het kinderfeestje, maar om een eeuwenoud onrecht. Het afschaffen van Zwarte Piet verandert daaraan niets. Laten we liever kijken naar wat wel helpt.

  Het voorstel om van Sinterklaas een anti-discriminatiedag te maken, spreekt mij wel aan. Dus ja, ik doe mee! Ik zou zeggen: blijf je voorstel posten Irma. Bij voorkeur met een foto van jezelf met een ludiek PPP’tje (ProPietenPetje). Kranten geen interesse? De HEMA misschien wel?. Of IKEA? Een of ander biermerk? Kijk eens of je iemand bij de (lokale) radio kent die dit wil ondersteunen of wellicht een lokale tv-zender?. Kom op, geef niet zo snel op!

 11. Beste Paul,

  Het moest toch onbestaanbaar zijn dat een typisch Nederlands volksfeest dergelijke reacties oproept!

  De grootste discriminatoir is toch wel diegene, die in het pretfiguur Zwarte Piet een verband denkt te zien met onze gekleurde medemensen!

  Met vriendelijke groet,

 12. Lieve Paul,

  Als gevoelsmens die in verbinding staat met zijn hart en liefde is het voor mij ook vandaag de dag onvoorstelbaar wat veel mensen hun gelijken aandoen.
  In mijn werk maak ik mensen vaak bewust van de gevolgen van hun gedrag voor de medemens en vervolgens kijken ze mij meestal aan met lege ogen zonder schuldbesef. Dan komt in mij een eeuwenoud citaat op: ” vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen”.
  Het in verbinding staan met je hart en van daaruit handelen is nog steeds slechts voorbehouden aan een minderheid in onze samenleving. Pas wanneer dit een meerderheid wordt kunnen we als samenleving echt een andere weg bewandelen en een verleden creeren vol liefde in plaats van pijn.

  Met veel liefde,

  Peter ten Buuren

  • ik ben het helemaal eens met u, ik ben een Surinaamse CREOLSE VROUW en vindt dat er niet geluisterd wordt naar onze kreten. En dit gaat al eeuwen zo het moment dat je jou mening wordt gevraagd over het zwarte piet gebeuren en je geef je mening als donkere nog voor je uitgesproken ben gaat de HOLLANDER de VERDEDIGING in of het wordt weg gelachen of er wordt gezegd ga maar naar je land terug als de dingen jou niet bevallen. Wij hebben het niet over SINTERKLAAS het gaat over ZWARTE PIET die er aan toegevoegd is en ook nog 20 jaar voor de afschaffing van de SLAVERNIJ. Niemand kan het juiste antwoordt geven waarom die LEERAAR JAN SCHENKMAN dit bedacht heeft dat er een KNECHT (SLAAF) bij moet. JAN SCHENKMAN heeft ook een PRENTEN BOEKJE geschreven met gedichtjes en GETEKENDE ZWARTE PIETEN MAAR DIE WAREN KINDEREN, leg dat allemaal bij elkaar met die liedjes en de SLAVERNIJ TIJD en neem dan je conclusie. MIJN VOOR VADEREN EN MOEDERS KONDEN NIET PROTESTEREN WANT DAN KREGEN ZIJ ER ZWEEPSLAGEN VAN LANGS OF WERDEN GELYNDGE. Maar de verhalen zijn ons vertelt van generaties naar generatie. maar de HOLLANDSE KINDEREN IS HET NOOIT VERTELT OOK NIET IN DE SCHOOLBOEKEN, WEL DE 2e WERELD OORLOG.EN VERGIS JE NIET WIJ HEBBEN OOK GESCHIEDENIS LES IN SURINAME GEHAD DE HOOFD EN VOERTAAL IN SURINAME IS NOG STEEDS NEDERLANDS EN OOK DE SCHOOLBOEKEN. DUS HIER BIJ WIL IK AANGEVEN DAT ONDANKS IK DE SLAVERNIJ PERSOONLIJK NIET HEB MEE GEMAAKT, TOCH IN ZEKERE ZIN VOEL WAT ZIJ HEBBEN MEEGEMAAKT. EN HET FEIT DAT ANNO 2013 IN EEN LAND WAAR HET INTERNATIONAAL GERECHTSHOF STAAT MENSEN VAN ETNITSCHE VOLKEREN ZO KLEINEREN. IK DENK DAT DIT VUILE, GRUWELIJKE, TRAGISCHE,AFSCHUWELIJKE GESCHIEDENIS NEDERLAND MET PIET ERBIJ ZAL BLIJVEN ACHTER VOLGEN TOT DAT ER UIT EINDELIJK ERKENING KOMT. EXCUUS IS HIER NEDERLAND AAN DE SURINAMERS AANGEBODEN. MAAR IN SURINAAME ZELF EN DE BEWONERS DAAR WAAR DE DADEN GEPLEEGD ZIJN IS ER NOOIT EXCUUS NOG ERKENNING AANGEBODEN. EN DAN HOE KAN HET ZO ZIJN DAT NU DE HOLLANDER VOOR MIJ GAAT BEPALEN WAT VOOR MIJ PIJNLIJK IS DOOR NIET NAAR MIJ TE LUISTEREN.NU HOOR EN LEES IK DAT WIJ HET SLACHTOFFER ROL OVERNEMEN. HOE ZIT HET DAN BIJ DE JODEN. VERGEEET NIET DAT 60% VAN DE EUROPESE JODEN SLAVEN HOUDERS WAREN.EN HET LIEFST IN SURINAME. WAAROM DRAGEN ALLE ZWARTE SURINAMERS HOLLANDSE EN JOODSE FAMILIE NAMEN. ZELF DE STRAATNAMEN ZIJN NOG INTACT EN DISTRICTEN MET DEZE NAMEN.DE JOODSE BEGRAAF PLAATS DIE IS ER NOG IN HARTJE PARAMARIBO EN WORDT NOG STEEDS ONDER HOUDEN EN STAAT OP DE UNESCO LIJST, EN TOCH HATEN WIJ NIEMAND WIJ ZIJN EEN VREDELIEVEND VOLK.WAAROM IS HET NEDERLAND WEL GELUKT OM DAAR ZOVEEL VOLKEREN BIJ MEKAAR TE BRENGEN. EN EIGEN LAND NIET, DAT DISRIMINERENDE GEDRAG EN UITLATINGEN DAAR ZIJN WIJ IN TELEUR GESTELD .KIJK HOE DE HOLLANDER ZICH UITLAAT OVER HET KONIKLIJK HUIS FOEI!!! HET BUITENLAND KIJKT MEE.NEDERLAND OP DE 3e PLAATS DISCRIMINATIE LIJST. EN TOCH GEEFT DE HOLLANDER HET NIET TOE. IK HEB VEEL HOLLANDSE KENNISSEN EN IK HEB ZE ALLEMAAL DEZE VRAAG GESTELD EN KRIJG GEEN ANTWOORD N.L. HOE KAN HET DAT JE NAAR EEN ANDER LAND GAAT EN JE ZIET EEN RITUEEL GEBEUREN, JE KEERD NAAR JE LAND TERUG EN VOERD HET OP IN JE LAND EEN AANTAL JAREN LATER DOET EEN MEDE LANDGENOOT ER WAT BIJ. IS DAT DAN JOU CULTUUR OF TRADITIE?????? DAT IS PLAGIAAT GROETJES NETTY

   • Netty, wat een schitterende verwoording van jouw gevoel en jouw inzicht. Voor wat het jou waard is, wil ik als Nederlander mijn oprechte excuses aanbieden aan jou voor wat er in het verleden is gebeurd. Sorry !

    Wij zijn allen mensen en met al het leven in de kosmos zijn wij één. Zo zie ik het. Jij bent als mijn zuster, ook al ben ik licht en jij donker. De mensheid is een mooie schakering aan kleuren. Juist die verschillen wil ik koesteren, het maakt ons allen rijker. Dankjewel voor het delen.

 13. Helemaal mee eens. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich (steeds meer ?) gediscrimineerd voelen. Het is alleen jammer dat het sinterklaasfeest als thema wordt gebruikt om die gevoelens van discriminatie/racisme onder de aandacht te brengen. Heel veel Nederlanders (die toch echt niet allemaal van racisme kunnen worden beschuldigd) voelen zich bijna persoonlijk aangevallen, nu een volksfeest dat we als cultuurgoed ervaren wordt ‘aangevallen’ Ik ben bang dat dit averechts werkt en de zaak van degenen die zich gediscrimineerd voelen geen goed doet. Er zijn betere manieren te verzinnen om begrip te kweken voor een standpunt waar in de kern veel Nederlanders zich echt wel kunnen vinden.

 14. Waarom hebben we een blanke Chistus naar Afrika geëxporteerd en niet een zwarte? Is dat ook diskriminatie? Toen ik bij de politie werkte in Utrecht, in de 70-er jaren, en een Surinamer een bekeuring gaf omdat hij door het rode licht reed, kwam vaak het antwoord: “Zeker omdat ik zwart ben”. Mijn antwoord: “Nee , omdat je door het rode licht rijdt”. Wie diskrimineer wie??

 15. Beste Paul,

  Zit het slachtoffer gevoel /dicht bij het discriminatie gevoel ?
  het heeft geen kleur !!! we zijn toch gelijke!

  In een team werd ik niet aangenomen omdat ik te wit ben? Is dit discriminatie?
  Een donker politie agent pakte mij onterecht hard handig aan. Discriminatie of machtsmisbruik?

  Vele anders kleurige Nederlanders discrimineren onderling al over een huidskleur.
  Triest dat mensen niet trots blijven kijken naar de personen en zichzelf.
  Donkere gezinnen waarderen een lichter kind meer, en mensen blekken hun donkere huid. Ook een misverstand uit de slavernij, maar in stand gehouden door de donkere bevolking?

  laten wij gewoon een Nederlandse traditie houden en feest vieren in het nu.
  Zwarte pieten horen er gewoon bij Sint kan het niet alleen!!
  ik gun de kinderen een leuk en spannend feest en de pieten zijn nu sportieve circus artiesten.

  Slavernij wordt gelukkig nu herdacht op een andere dag en was mens onterend,
  Laten wij leren van het verleden en in liefde erkenning naar elkaar kijken en niet naar de kleur.

 16. Zolang niemand snapt dat niet de ander bepaald maar jijzelf.
  Wordt je nu gediscrimineerd of laat je je discrimineren?

  De politiek mag hier geen oordeel over hebben.
  De enige tijd of dag dat de politiek eens kan bezinnen zijn verkiezingen. Feestdagen zijn van het volk.

  En om nu als volwassen mens Sinterklaas nodig te hebben en ook nog eens over de ruggetjes van kinderen (je eigen!) gebruikt om een punt te scoren is toch zielig.

  De rode draad van dit forum is toch verantwoordelijkheid.
  Neem die dan.

  En de kinderen zijn weer slachtoffer van volwassen mensen die door hun voltooide opvoeding volledig schizofreen zijn geworden.
  Grote mensen zijn verdeeld door hun zogenaamde kennis.

  Een kind is heel, één. (Nog) niet gespleten.
  Dat doen papa en mama! Maar kunnen hier niets aan doen. Schuld weer van hun ouders.

  Fijne Sinterklaas.

  Groetjes Zwarte Piet

 17. Beste Paul de Blot,

  Ik ben het volkomen mee eens met je column , Maar als wij ons overal druk gaan maken wat blijft er dan nog van onze cultuur over.
  Zo is er ook al ophef over : Jodenkoeken / Moorkoppen / Bosche bollen / Zeeuws meisje en ga zo maar door , waar hebben wij het over.
  Met vriendelijke groet,
  Jan

 18. Beste Paul en meelezers,

  Drie reacties op je verhaal:
  Ten eerste is Santa Claus nou net wèl Sinterklaas – De Hollanders van toen namen Sinterklaas mee naar New York (toen nog Nieuw Amsterdam) en zo kwam Father Christmas aan zijn naam en zijn rood/witte uiterlijk. Een mooi voorbeeld voor al die mensen die zeggen dat ‘Zwarte Piet nou eenmaal zwart is en dus moet het altijd zo blijven.’ Het kan héél anders. Later vertel ik mijn kleinkinderen: kijk, zo zagen de Pieten er vroeger uit, en dan zeggen zij: ‘Dát, zijn dat Pieten? Wat ouderwets’

  Ten tweede is er iets heel ingewikkelds aan de hand wat volgens mij alles met geloof te maken heeft. En met de kracht van verhalen op de grens van de werkelijke wereld en de wereld van fictie. Ik ben bijvoorbeeld opgevoed met een sterk geloof in Sint en Piet. Ook nog met de zak en de roe, alhoewel Spanje toen al een vakantieland was. Mijn eerste zeven levensjaren, de jaren waarin geloofgsstructuren zich taai in de geest nestelen. Elke discussie over hoe Piet moet worden, of anders moet zijn is voor mijn geest deep down onbegrijpelijk. Want in dat kinderlijke deel is Piet gewoon Piet. Een reële persoon, ook al weet mijn volwassen ik allang dat het niet zo is. De rationele ik kan dus prima discussiëren over het al dan niet discriminerend zijn van Zwarte Piet, het kinderlijke deel zegt ‘Zwarte Piet, de naam zegt het al, is zwart.’ En ik vermoed dat dat voor mensen die gekleurd geboren zijn net zo is, maar dan omgekeerd. In hun kinderjaren ervaren ze wat het betekent om gekleurd te zijn in Nederland, hoe daarop gereageerd wordt door andere kinderen. Het is ook een verhaal – niemand is ècht minder – maar wel een verhaal dat echt is. Dat krast de ziel. Die twee geloven staan haaks tegenover elkaar in deze discussie, soms in één persoon. En als zich daar dan ook nog eens mensen mee gaan ‘bemoeien’ die helemaal niet met Piet zijn opgegroeid krijgen die de klappen.

  Ten derde ben ik heel benieuwd hoe het Sinterklaasjournaal er dit jaar mee om zal gaan. Daar ligt de kans. de gelovigen willen en kunnen best in een andere Piet geloven. Een held, gekleurd, feestelijk, nieuw vormgegeven. Maar wel: Piet, uit Spanje, met paard en pepernoten. Santa Claus heeft dat indertijd nog veel rigoureuzer aangepakt. Het kan. Misschien in een paar jaar, elk jaar een extra verandering. Lijkt me een uitdaging voor de scenarioschrijvers.

  Alles bij elkaar laat het ‘The Power of Story’ zien. En dat spreekt me enorm aan, als verhalenverteller en organisator van de expertmeeting ‘Power of Story’

 19. Het kan pas (weer) een kinderfeest worden als álle kinderen en hun ouders zich prettig voelen. Met een paar aanpassingen blijven Sint en Piet overeind.
  Nu is 5 december ontaard voer voor opportunisten wat jammer is voor ons allen.
  We mogen best eisen stellen aan elkaar, dat is te weinig gebeurd. Daarom deze onzinnige escalatie. Hoe verder?

 20. Dank je, Paul.
  Wat fijn dat je die diepe pijn benoemt van dat onrecht dat blanken destijds kleurlingen hebben aangedaan en waar we nog steeds niet eerlijk mee overweg weten te gaan. Nog steeds brengen wij met onze Westerse materialistische inslag en arrogantie, schade toe aan niet-westerse culturen die vaak gebaseerd zijn op holistische principes. Ik lees net de recente dissertatie van Frans Dokman ‘De zevende dimensie – De rol van religie binnen internationaal management’, waarin jouw visie op management ook uitgebreid wordt beschreven. Dokman’s dissertatie brengt de geestelijke armoede van ons Westerse mechanistische en materialistisch wereldbeeld, schrijnend aan het licht.
  Wij hebben als blanken nog heel veel stappen te maken jegens onze broeders en zusters die meer kleur hebben dan wij blanken. Zwarte Piet een ander kleurtje geven, zet in dat opzicht geen enkele zode aan de dijk. Ik denk dat ik dit met je eens ben. Al kan ik gevoelens van gekleurde broeders en zusters die hier anders over denken, ook respecteren.

 21. Wij allen, ongeacht kleur, zijn slaven van bank & staat. Loon- en schuldslaven levend in de illusie van vrijheid. Levend op de mensenboerderij. En wij laten ons verdelen en heersen door wisse wasjes die ons schijnbaar scheiden.
  Vrijheid en dus gelijkwaardigheid begint bij jezelf. Met een keuze. Met eigen verantwoordelijkheid nemen.
  Niet met verontwaardiging en met anderen “dwingen” zich naar jouw maatstaven te voegen.
  Ik gun ons liefde en wijsheid.

 22. Dankuwel, eindelijk een artikel dat benoemt waar het echt over gaat: een diep, diep geworteld trauma. Het is een collectief trauma van ons allemaal, de valkuil is om te denken dat het een trauma van de kleurling is. Aan deze dader – slachtoffer dynamiek hebben we allemaal deel. En dat is zo sterk en helder in dit stuk: allemaal zullen we het aan moeten durven om te kijken wat er is gebeurd. En het verdriet erom kan alleen gezamenlijk zijn wil er sprake zijn van heling.
  Systemisch werk waarin we ieder persoonlijk durven kijken is een optie hiervoor. De meergenerationele psychtraumatologie is een mogelijkheid.
  Ik verwijs naar het boek van Prof. Dr. Franz Ruppert: “Trauma, Angst und Liebe” (2012, München)

 23. Beste Paul,

  Eindelijk een zorgvuldige uiteenzetting ten aanzien van deze maatschappelijke onrust. Teveel mensen verklaren het als onzin of verwarren het symbool (zwarte piet) met de werkelijke pijn.

  Dank voor het doorzien van het geheel en het delen hiervan.

  Groeten,

  Arjan

 24. Beste Paul,

  Dank voor jouw kijk op de zaak. Duidelijk waar het weg komt en ja belangrijk om ons menselijk te gedragen naar elkaar, richting wederzijdse waardering. Jammer dat er nu alleen op basis van symptomen wordt geprojecteerd op een onschuldig kinderfeestje wat al jaren bestaat.
  Vandaag zag ik hoe de negatieve bril zorgt voor extra inzet van politiemacht, terwijl er mijns inziens ook heel anders kan worden gereageerd.
  Eind oktober heb ik via facebook en aan redacties van kranten het volgende bericht verstuurd. Geen enkele reactie. Helaas zijn we kennelijk met z’n allen niet toe aan een beetje lucht en positiviteit dat ook tot verbinding zou kunnen leiden.
  Hieronder mijn bericht.

  Nationale uitdaging – 5 december Flash Mob
  Al dat gekrakeel over ons Sinterklaasfeest wordt me veel te serieus.
  In de kern gaat het hier nog steeds om een kinderfeest, dat al jaaaaaaaaaaaaren bestaat.
  En waarvan kinderen later te horen te krijgen dat Sinterklaas en Zwarte Piet (overigens zwart van het roet uit de schoorsteen) overigens niet bestaan.
  Voor de serieusheid nog even een artikel uit de Volkskrant met een mooi bijschrift: ‘Zwarte Piet is zwart en de Milka-koe is paars’. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/14348/Bart-Smout/article/detail/3531197/2013/10/22/Het-Zwarte-Piet-debat-is-eigenlijk-helemaal-geen-debat.dhtml

  Ik stel voor dat we twee vliegen in één klap slaan.

  Op 5 december gaat heel Nederland met een pietenpet (met mooie veer) op pad, naar het werk, naar de zwemclub, etc. desnoods met een zwartgeschminkte kop. Een mijter mag ook, als het maar een uiting is waarin je te kennen geeft dat je achter de viering van het Sinterklaasfeest staat én dat je daarmee tegelijkertijd te kennen geeft dat je tegen discriminatie bent in welke uiting dan ook. We maken er een nationale feestdag van door onze driekleur uit te hangen.
  Een massale Mob uit een klein landje, waar de VN zich druk over maakt, hoe zou dat zijn? In mijn fantasie zie ik eigen ‘leiders’ in Den Haag op die dag verkleedt als hulpsinterklazen functioneren, langsgaan bij scholen, wijkcentra om ons feest in ere te houden.

  Een nationale hoedjesparade zonder dat er Prinsjesdag aan te pas hoeft te komen.
  De aankomende maand kunnen winkelketens wellicht nog in China pietenpetten etc. voor een prikkie inkopen, kunnen creatieve geesten workshops organiseren met de titel: hoe maak ik mijn pietenpet, welke kleur heeft mijn mijter.

  Kortom: laten we ons volksfeest uiten met z’n allen en hiermee de kans grijpen dat we laten zien waar een klein land groot in kan zijn.

  Doe je mee?

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


1 + 9 =