De topconferentie over nucleaire veiligheid is voorbij

12

De topbijeenkomst over nucleaire veiligheid is voorbij en iedereen haalt opgelucht adem. Er is gelukkig niets voorgevallen. De veiligheidsdiensten hebben hun werk goed gedaan. De angst voor een onveilige situatie was de grootste zorg van de verantwoordelijke autoriteiten. Bij dit evenement zagen we duidelijk hoe het politieke beleid sterk werd bepaald door angstmanagement.

De veiligheidsmaatregelen mochten miljoenen kosten, dat had men ervoor over. De schijnbare vrijheid van de Amerikaanse president werd verzekerd door een duizendkoppige bewaking met versterkte helikopters en limousines. De conferentie zelf stond in het teken van de angst voor misbruik van nucleaire energie.

Op nationaal niveau zien we ook hoe ons politieke beleid wordt bepaald door angst: de angst om macht te verliezen, de angst om aanhangers van de partij te verliezen en vooral de angst om ontslagen te worden. Er wordt al jarenlang geprobeerd om de dictatoriale bureaucratie te verzwakken, maar telkens komen er uit angst voor misbruik van voorzieningen nieuwe controlesystemen bij. Zelfs bij de jeugd dringt de angst ongemerkt binnen. Voor leerlingen van de basisschool wordt de toepassing van de Citotoets steeds meer verplicht uit angst voor kwaliteitsverlies. Te grote vrijheid voor onderwijsgevenden zou kunnen leiden tot misbruik en daardoor wordt hun verantwoordelijkheid voor de leerlingen niet verder ontwikkeld.

We willen niet leven met onzekerheid, maar door onze onberekenbare omgeving kan ons dat niet worden gegarandeerd. Het is vaak alsof alles van het toeval afhangt en je nooit weet wat er gaat gebeuren. We tuimelen van de ene crisis in de ander. Dat maakt ons angstig en dat geeft paniekvoetbal. Het zijn de snelle veranderingen, de ingrijpende technische ontwikkelingen en de snelle groei van de communicatieve mogelijkheden die ons in verwarring brengen en bang maken. Ons verstandelijk vermogen kan dit allemaal niet meer aan en we raken in paniek. We weten geen raad meer. We doen dan dingen die anderen ook doen en we luisteren naar wat ons wordt verteld zonder daar goed over na te denken. De gevolgen zijn dan vaak averechts.

Een succesvol beleid kan omgaan met crisissituaties en angst. Wanneer die zich voordoen gebeuren er dingen die we niet begrijpen. Dan maken we een keuze die als zinvol worden ervaren. Als ik ontslagen word, kan me ertegen verzetten of op zoek gaan naar ander werk. Wat is zinvol? Deze vraag naar zingeving is een vraag op een dieper zijnsniveau, die verstandelijk niet altijd is op te lossen. Het antwoord of het zin heeft komt uit het hart als antwoord op een onbewust dieper verlangen op het zijnsniveau. Dat is de bewustwording van de zin van mijn leven, de vraag waar het uiteindelijk om gaat in mijn leven. Dat geeft hoop en vertrouwen.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

12 REACTIES

 1. Ik lees uw bericht pas dagen ná de top: had een poos geen beschikking over internet.
  Angst is zo’n begoochelende en afschuwelijke raadgever!
  Inderdaad: gebed en meditatie;
  vertrouwen in Hem die de Joden de Eeuwige noemen,
  maar ook:
  kijken naar al die kleine grote dingen die zich nog steeds volop in onze directe omgeving manifesteren:
  Rutte op een fiets,
  maar ook de sleutelbloemen die dit jaar in nóg groter getal in mijn tuin opgekomen zijn.
  De raad om naar redenen tot dankbaarheid uit te kijken , helpt zo ongelofelijk goed!
  Uiteindelijk wordt het zicht op de Eeuwige groter en daarmee het vermogen om de macht van het kwade in z’n werkelijke proporties te zien.
  365grateful.com
  Liefde schept moed en vertrouwen.
  Marjan

 2. De lezers van mijn blog en ikzelf zijn op de volgende wijze omgegaan met deze nucleaire top (zie origineel bericht op:http://lighthousefoundation.nl/2014/03/23/meditation-nuclear-security-summit-in-the-netherlands-march-2425/

  MEDITATION NUCLEAR SECURITY SUMMIT IN THE NETHERLANDS MARCH, 24/25
  23 maart 2014 door Thérèse
  Scroll down for English

  HIERBIJ DEEL IK GRAAG DE (VERKORTE VERSIE) VAN DE OPROEP VAN TON VAN DER KROON OM LICHT EN LIEFDE TE STUREN AAN ALLE WERELDLEIDERS BIJEEN IN DEN HAAG:

  NEDERLAND GASTLAND VOOR DE WERELD

  Op 24 en 25 maart – komen zo’n 60 wereldleiders naar Nederland om te vergaderen over de veiligheid in de wereld. Een unieke gebeurtenis. We zijn als Nederlanders nogal snel geneigd te kijken naar de problemen die dat creëert met betrekking tot het verkeer, of naar de enorme veiligheidskosten die een dergelijke operatie met zich meebrengt. In plaats van dat we Nederland op zijn kleinst laten zien, is het belangrijk dat we onze grootsheid en ruimhartigheid tonen. Het is niet voor niets dat al deze leiders naar Nederland komen. Nergens ter wereld is er een land waar zoveel mensen bezig zijn met spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling. We zijn een land waar ondanks alles verbinding, tolerantie en openheid nog steeds hoog in het vaandel staan. Dat persoonlijke proces van ontwikkeling vertaalt zich ook mondiaal; zelden was het zo belangrijk dat alle leiders rond de tafel gaan zitten, elkaars verschillen accepteren en tot een gemeenschappelijke visie komen. Uiteraard zijn er krachten die tenderen naar dualiteit en strijd, zowel in onszelf als op wereldniveau. Maar op het moment dat we niet vanuit het hoofd of vanuit eigenbelang maar vanuit ons hart handelen kunnen we deze polariserende krachten overstijgen.

  MEDITATIE

  Graag nodigen we je uit om de komende dagen af te stemmen op deze historische gebeurtenis en alle wereldleiders een warm welkom voor te bereiden. Op zondag 23 maart – van 20 tot 21 uur – zal er een speciale lichtwerk meditatie plaatsvinden om een kring van licht en liefde rondom Den Haag en de wereldleiders te plaatsen. Licht en liefde zijn de krachten die de weg openen voor kleine wonderen. Support de leiders. Creëer een cirkel van licht. Steek de vlam aan van Liefde.

  Visualiseer dan dat alle negatieve entiteiten rond de aarde worden verwijderd uit de etherische en astrale gebieden, samen met al hun negatieve spirituele technologieën en magische gereedschappen en dat al die partijen door de niet-fysieke vrijheidsstrijders van het Licht naar het Licht worden begeleid. Visualiseer dat dit proces wereldwijd rustig en soepel plaatsvindt. Visualiseer de wereld eindelijk vrij van geestelijke slavernij, vrij van alle duistere Archons, reptielen, demonen, en andere negatieve niet-fysieke wezens. Visualiseer dat de trilling van de etherische en astrale sferen lichter en helderder wordt totdat alle duistere wezens verdwenen zijn en alleen licht over blijft. Visualiseer een vreedzame overgave van de leden van de fysieke duistere Cabal, zoals centrale banken criminelen de Rothschilds en Rockefellers, en andere leden van deze kliek en dat zij terugtreden uit hun posities van macht, de controle vrijgeven van het financiële systeem en de massamedia. Visualiseer dat dit proces wereldwijd rustig en soepel plaatsvindt. Visualiseer de wereld eindelijk vrij van financiële slavernij, vrij van alle duistere dictators en corrupte politici. Visualiseer een heldere nieuwe toekomst voor de mensheid, met het op zijn plaats zetten van een nieuw en eerlijk financieel systeem, met alle schulden geannuleerd, welvaartsfondsen voor humanitaire projecten vrijgegeven, geavanceerde technologieën geïntroduceerd, ecosysteem genezen en mensen eindelijk vrij van alle onderdrukking.

  Gebed van Licht

  Laat er Licht zijn, want Licht is wie Ik Ben
  Laat er Vrede zijn, want Vrede is wie Ik Ben
  Ik lijn af op de grote machtige Bron van de Centrale Zon
  Verlicht ons tot het hoogste Licht en het hoogste goed van alles
  Alle legioenen, teams, rijken, dimensies, soevereine heilige macht van Licht,
  verenig in me en herstel en heel alles
  Licht alle geesten op tot de geest van Christus
  Moge waarheid worden hersteld tot Goddelijke Licht
  Herstel de cellen tot cellen van Licht, onze oorspronkelijke Goddelijke blauwdruk.
  En zo is het, en zo is het, en zo is het.

 3. Waarde Paul,

  Het is inderdaad droevig gesteld met de alom ervaren angst(gevoelens), die ook nog lijkt(lijken) toe te nemen. Voor velen zal het daardoor verlammend werken. Voor anderen zal het aanleiding zijn om (te) zware maatregelen te nemen. Ook weten wij dat angst (juist) een slechte raadgever is. Daarnaast is het zo, dat de mens vaak het meeste lijdt door het lijden dat hij vreest (maar nooit op komt dagen, zodat hij meer te dragen heeft dan God te dragen geeft).

  Vraag is natuurlijk wel: hoe is de huidige situatie te veranderen en de angst (weer) terug te dringen? Hoe kan er meer vertrouwen worden gekweekt?

  @Frank van Putten: Hou vol ! Een goede wereld komt immers alleen door mensen die het goede nastreven.

 4. Beste Paul,
  ik ben het erg eens met je observaties. Een aanvullende interessante anekdote: Een Hongaarse vriendin vertelde mij dat hét nieuws over de Top in Hongarije de shot was van Obama die bewaakt door vier, vijf helikopters op ons Museumplein landde, daarna gevolgd door een shot van Mark Rutte die op zijn fiets aankwam bij (naar ik aanneem) een adres in Den Haag. Het nieuws en de commentaren gingen er over hoe geweldig het is om (West-)Europeaan te zijn. En dat in Hongarije…
  Velen leven in angst, maar gelukkig zijn er hoopgevende ontwikkelingen. De verbazing van velen over het ‘circus’ is een indicatie dat we niet allen meer vastzitten in het angst- en machtsdenken. En gelukkig dat onze eerste minister op de fiets naar zijn werk kan. We leven in een gezegend land.

  Beste groet, ontzettend bedankt voor wat je deelt. Wim

 5. Dank voor uw inspirerende blog. Dat dit een angsttop was werd mij gedurende de top/tobdagen duidelijk (ik woon 12 km afstand van fysieke locatie). Zowel maandag als dinsdag werd ik wakker in totale angst (niet eerder zo ervaren in mijn herinnering). Ik begon het vermoeden te hebben dat dit iets met de top te maken had, toen ik dinsdagavond op het jeugdjournaal zag waar de top over ging “zorgen dat gevaarlijke stoffen niet in handen van slechteriken vallen die er kwaad mee kunnen doen”. Gelukkig werd ik woensdagochtend weer blij wakker. Ik kan me voorstellen dat meer gevoelige mensen dit gevoeld hebben en geen idee hadden waar het vandaan kwam.

 6. Dank Paul de Blot voor je nieuwe column ,gaat vooral over angst.Zeker herkenbaar.Als mensen de boodschap krijgen dat ze een ernstige ziekte hebben dan schieten ze in een enorme angst.Ze luisteren alleen nog maar wat de dokter wil en vergeten om zelf te denken en zich te gaan informeren wat de mogelijkheden zijn.Dat de dokter ook niet alles weet gaat geheel aan ze voorbij.Ik heb dat al zo vaak gezien, en pas als er flink schade is aangericht en de dokter zegt dat er niets meer aan te doen is dan gaat men soms eens nadenken en rondvragen en kijken of er nog andere mogelijkheden zijn.Vaak is het dan te laat.O, ja dokters zijn niet allemaal onwetend maar jij bent de baas over je lichaam en het is goed om zelf na te denken en niet in je angst te verkrampen.

 7. Beste Paul,

  Dank voor wederom een wijze en inspirerende blog. Hij heeft mij geinspireerd tot de volgende gedachtenlijn.

  Om niet geleefd te worden door het verleden, door angst, door de opzwepende groeieconomie, allerlei verslavende consumptiepatronen, etc… en meer bewust een zinvol leven te leiden dat in harmonie is met dat diepere zijnsniveau is het nodig om de tijd en ruimte te nemen om een visie daarop te vormen (oftewel om gewoon wat verder vooruit in de tijd te ZIEN waar je heen kan wen wil met je leven). In het opgejaagde leven dat de meeste van ons leiden is daar te weinig rust en ruimte voor. Zelfs vakanties en retraites zijn vooral bestemd om bij te komen van de stress van het ‘normale leven’ en bieden ook meestal te weinig ruimte voor die diepere bezinning.

  Datzelfde geldt voor het overheidsbestuur. Angst is daar sterk gerelateerd volgens mij met gebrek aan werkelijk vrije (bezinnings)tijd. Na de verkiezingen focust men op het omzetten van de gedelegeerde macht van de kiezer in bestuurlijke macht en moet men daarbij compromissen sluiten die vaak pijn doen (bij de achterban). En zo begint men meteen al een nieuwe bestuursperiode met spanning en onvrede in plaats van een gemeenschappelijke hoopgevende inspirerende vertrouwenwekkende en verbindende visie. Het compromis en de spanningen daaromheen maken dat men ook in bestuurscoalities blijft strijden.

  Een gezamenlijke visie gesteund door gemeenschappelijke kernwaarden helpt om in de politieke samenwerking de verbinding en de harmonie te versterken en het land, de provincie of de gemeente of ander publiek domein optimaal te dienen en te ontwikkelen. Datzelfde geldt onder andere in werkorganisaties, verenigingen en gezinnen.

  Analoog kan een visie op het eigen individuele leven helpen om intuitief de juiste keuzes te maken en jezelf daarin gesterkt te voelen. Dit in plaats van veel rationele keuzes als een compromis te ervaren ten opzichte van een schijnbaar perfect leven, dat we doorgaans neigen na te streven. Dat is beter dan vanuit een onduurzame leefstijl ten onder te gaan in een depressie, hartaanval of andere aandoening of in een (midlife)crisis te belanden en dan een radicale wending aan het leven te geven die vaak anderen pijn doet.

 8. Geachte Heer Blot, Beste Paul,

  Uw woorden raken me. Dit verschijnsel is overal, het belemmerd veel tussen mensen en partijen die samen prachtige dingen kunnen bereiken. Onze hersenstam (vluchten, vechten of bevriezen) doet vaak zinnige dingen, maar evenvaak zit hij ons lelijk in de weg. Als we op deze wereld al het geld dat aan vluchten en vechten wordt uitgegeven, uit zouden geven aan liefde en nabijheid (constructief gedrag) dan zou de wereld er heel anders uit zien. Bij mijn vormsel heb ik een tegeltje gekregen met de tekst “verbeter de wereld, op de plek waar je staat”. Ik doe mijn best!

  Vriendelijke groet,
  Frank van Putten

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 7 = 15