Kinderpardon? Het gaat om mensen!

14

Het kinderpardon heeft de pers gehaald want het regeerakkoord loopt gevaar. Waar gaat het om? Om kinderen, die in Nederland zijn grootgebracht en nu terug moeten naar hun land van afkomst.

Een jongen van elf, die in Nederland is geboren en opgegroeid, dreigt terug te moeten naar Vietnam, een land dat hij niet kent, en waar men een taal spreekt die hij niet begrijpt. Het kind zweeft in zijn wanhoop tussen hoop en vrees en is doodsbang dat hij weg moet, weg van zijn vrienden en zijn vertrouwde omgeving.

Democratie is de grondslag voor een samenleving waar de mensen zich verantwoordelijk voor elkaar voelen, ongeacht hun culturele afkomst.

Een kind dat plotseling uit zijn verband wordt gerukt heeft ook een schokeffect op de andere kinderen van zijn school. Dit kan het vertrouwen in het beleid in hoge mate schaden. Maar aan het regeerakkoord valt niet te tornen, want dat is nu eenmaal zo bepaald. Wat is de waarde van een regeerakkoord?

Het is begrijpelijk dat het lot van deze kinderen heftige reacties oproept, met name van   burgemeesters. De kinderombudsman wijst op het onrecht dat deze kinderen wordt aangedaan. Zo’n harde beslissing kan voor een kind traumatische gevolgen hebben, die kunnen uitgroeien tot een terroristische houding.

Een regeerakkoord is een vorm van samenwerking tussen politieke partijen in een democratisch bestel, dat gericht is op het welzijn van het volk. Het gaat in de democratie primair om de zorg voor mensen. Er is een regeerakkoord nodig om dat doel te bereiken. Het is daarom niet meer dan een  middel en geen doel op zich.

De belangrijkste factor van het welzijnsbeleid is de goede zorg voor kinderen, want de jeugd bepaalt de toekomst van het volk. Het is begrijpelijk dat er grenzen zijn voor de asielzoekers, maar het vluchtelingenprobleem is niet alleen met juridische maatregelen op te lossen. Er zijn zeker regels nodig die met de nodige verantwoordelijkheid en wijsheid moeten worden toegepast en die in elk geval rekening houden met de rechten van het kind.

Het beleid van de regering is gericht op het welzijn van mensen en met name op de verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar in de samenleving. Het gaat daarbij altijd om mensen en om middelen die het leven menselijker kunnen maken. Wetten en beleidsmaatregelen zijn belangrijke middelen om dat doel te bereiken, maar vaak krijg ik de indruk dat doel en middel worden omgedraaid. De mensen moeten de wet tot zijn recht laten komen en hun welzijn wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. De uitspraak summa ius summa iniustia, het hoogste recht is het hoogste onrecht, spreekt duidelijke taal.

Het kinderpardon in zijn menselijke vorm schijnt niet in het kroonjuweel van de regeringspartijen te passen, want het partijbelang blijkt als hoogste doel boven alles te staan, zelfs boven het belang van de rechten van het kind.

Ik vraag me af wat er zou gebeuren als Nederland door een natuurramp wordt overvallen en de beleidsmakers en partijbonzen naar een ander land moeten vluchten. Hoe zouden ze het voelen als hun kind een soortgelijk lot zou overkomen: terug naar het eigen land dat voor hun onbewoonbaar is.

Democratie is de grondslag voor een samenleving waar de mensen zich verantwoordelijk voor elkaar voelen, ongeacht hun culturele afkomst. Kinderen worden gevormd door het voorbeeld van de ouderen. Kinderen van nu vormen de helende kracht van het welzijn voor de toekomst.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

14 REACTIES

 1. Goede morgen Paul,

  Dit onerwerp ligt al heel lang als een steen op mijn maag. Het is in triest dat wij in Nederland onze humaniteit zover zijn kwijtgeraakt dat wij de politiek, uitindelijk hebben wij met zijn allen deze regering gekozen, toestaan zo’n akkoord te sluiten.
  Helamaal raar is het dat kinderen, die geworteld zijn in de samenleveing, dreigen te worden wegegstuurd onder het mom dat ze de laatste 5 jaar buiten het zicht van de landelijke overheid zijn geweest. Terwijl de plaatselijke overheid hen controleerde op bv. het nakomen van de leerplicht en zijn ingeschreven de basis administratie. Hoe kan dit???

  Terecht dat je zegt dat we uiteindelijk met zo’n onmenselijk beleid de negatieve gevolgen hiervan zullen merken.

  Met vriendelijke groeten,
  John van der Hoek

 2. Beste Paul, ook ik feliciteer je met je 90e verjaardag. Je brengt de kinderen die worden uitgewezen naar voren, maar ik begrijp hier niets van. Zijn kinderen hier in dit land alleen of maken zij deel uit van een gezin? Moet het gezin Nederland uit inclusief de kinderen of alleen een kind uit dit gezin en blijven de ouders dan hier? Wat houdt een kinderpardon in feite in? Ik merk dat veel mensen in de ban zijn van de genderideologie en het begrip gezin wordt stelselmatig onder het vloerkleed geschoffeld. Ik ben benieuwd of je mij duidelijkheid kunt verschaffen, Paul. Hartelijke groet van Bep en mij, Jan

 3. Dank U wel Paul voor deze heldere boodschap, ik vind dit ook in en in triest, dit mag niet en kan niet. Kinderen moeten onder onze bescherming staan, hier hebben wij de verantwoordelijkheid voor!. Wanneer worden de heren politici nu eens wakker, zij zitten veilig en kunnen niet inleven met wat er gebeurd in Nederland. Hoe kunnen wij als burgers hier aan werken om dit ten goed te keren? De jeugd is onze toekomst, maar als er zo met de jeugd wordt omgesprongen, wat voor beeld krijgen deze kinderen dan mee!! Ik ga de petitie tekenen, dat is het minste wat ik kan doen! Ik bid eb vraag om kracht, liefde, Licht en vooral wijsheid.
  Maria
  Namasté

 4. Ik ben iedere keer opnieuw geraakt door deze columns die werkelijk over mensen gaan. Het omkeren van middel en doel wordt hier heel duidelijk. De rechten van het kind zouden ons kroonjuweel moeten zijn i.p.v. het regeerakkoord. Ik ga deze column weer snel delen, hoe meer mensen dit lezen hoe liever!!!

 5. Dank Paul voor deze wijze woorden. Hoeveel politici zijn geabonneerd op je blog?
  Ik ben normaal niet gecharmeerd van push mails maar je blogs zijn zo to de point en raken zo in de kern van waar democratie voor zou moeten staan dat ik zou zeggen verplicht leesvoer!

 6. Beste Paul

  Allereerst ook van harte gefeliciteerd met jou 90e verjaardag Paul en ik wens je toe dat je nog lang deze collums mag schrijven in goede gezondheid en welzijn. Claudie bedankt voor het publiceren van de mogelijkheid tot petitie want daar zocht ik naar. Ik schaam me zo langzamerhand voor mijn Nederlanderschap. Gelukkig voel ik me een wereldburger. Het wordt langzamerhand te gek hoe men in Nederland met mensen om gaat en al zeker met kinderen. Dit is een laag niveau van morele ontwikkeling zou ik zeggen. Belangen van kinderen lijken onbelangrijk te zijn. Geen enkel weldenkend mens, voel ik, zet kinderen het land uit die hier al helemaal thuishoren. Dat was destijds ook toen ik kind was mijn gevoel. Het gaat in dit land en helaas ook veelal in de rest van de wereld alleen nog maar om geld, om de schijn van welvaart en niet om werkelijk welzijn van onszelf en de aarde.
  Dank je Paul voor de fijne en steekhoudende manier waarop jij alles aan ons kunt aanreiken.
  In plaats van dat men de kwaliteiten van deze kinderen ziet, ziet men alleen wat de materiele.kosten zijn en die kunnen later nog wel eens veel hoger worden als het pardon doorgaat. Wat zijn hier nog de rechten van het kind?

 7. Beste Paul, wederom bedankt voor je Blog. Als dit het resultaat van ons politieke systeem kunnen we er wellicht nog blij mee zijn. Je afvragen of je een kind dat al 11 jaar onderdeel uitmaakt van onze samenleving wel of niet het land uitzet getuigt van een zeer chaotisch brein. Dat we zover afgegleden zijn om daar überhaupt ove na te denken zegt al genoeg. Blijkbaar zijn we nog steeds alleen maar met ons eigen gewin bezig en is er dus geen oog voor het collectieve belang. Ik ben het helemaal met je eens dat dit letterlijk kwaad bloed creert(jij suggereert zelfs terecht een terroristische attitude). We mogen blij zijn met individuen zoals jij Paul, die hier terecht aandacht voor blijven vragen. Jammer dat het inzicht om dit te kunnen begrijpen totaal ontbreekt bij onze politici die zich focussen op hun eigen positie.

 8. Beste Paul

  Allereerst van harte gefeliciteerd met je 90e. verjaardag.
  We hopen dat je door God nog lang de gezondheid wordt gegeven om oa deze columns te blijven schrijven. We hebben het nodig! Het leven bestaat uit veel meer dan onze materiële welvaart angstvallig vasthouden en te zwaard te verdedigen. Nog vele goedemorgen gewenst.

 9. Waarde Paul,

  Wat is het een intrieste observatie die je moet doen. Het lijkt er toch op dat onze politieke leiding de weg volkomen kwijt is. Vaak moet geconstateerd worden dat het om ‘welvaart’ gaat en helemaal niet om ‘welzijn’, terwijl dit laatste toch primair zou moeten zijn.

  Hopelijk is het je nog lang gegeven ons de spiegel voor te houden en ons de lelijke trekken in ons gezicht duidelijk voor te houden.

 10. Paul, ik kan mij nog goed herinneren dat ik op de basisschool grenzen tussen landen en de oorlogen erover totaal niet begreep en onzinnig vond. Nu woon ik in een land dat al heel lang vrij is en waar vorige generaties hard hebben gewerkt om dit te bereiken. Wat ik zie gebeuren is een toestroom van mensen die het min of meer normaal vinden dat dit toegankelijk is. Het welzijn van ieder mens in mijn omgeving vind ik van belang, het mag niet ten koste gaan van de ander en niet ten koste van mijzelf. Hoe pakken wij met elkaar de verantwoordelijkheid op om vrijheid, welzijn en harmonie te continueren? Niet wat moeten wij doen maar HOE?

  • Wat hebben kinderen ooit “opgebouwd” zonder de hulp van hun ouders of de Nederlandse regering die vanwege de scheiding van kerk en prostaat in sch’ei’ding ligt met de God van de oneindige Gal’axyradius? Waarom niet de T-ering naar de pardonnering zetten en iedereen eerst maar meteen de ware reden achter de noodzaak van een eventuele verexcusering openbaren. Alsof iedereen die ooit in zijn jeugd verhuisd is daardoor zozeer getraumatiseerd is geraakt dat zij ook maar meteen in de spijkerharde T’error business carriere zijn gaan maken. Juist omdat niemand iets tegen kinderen heeft, en kinderen meegaand, goedgelovig en beinvloedbaar zijn wekt deze hele dramatiek de indruk dat kinderlijke onschuld hier weer alleen op berekenende wijze wordt gebruikt en ingezet in dienst van de onfrisse verborgen agenda van manipulatieve ouderen die de mensenzoon liever kwijt dan rijk zijn omdat hun ondergedoken prostaatshoofd (in Gods evenbeeld) de ethische implicaties van de zesde en zevende scheppingsdag loochent door op de vijfde scheppingdag tegen de afwezigheid van menselijkheid te preken, en zo in eeuwige onrust de vrijheid van het scheppingsweekend te ondermijnen.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 70 = 78