De Islamitische Staat

72

De wereld is in opschudding door de opkomst van het islamitisch kalifaat. Het werkt aanstekelijk om ook in andere landen een islamitische staat uit te roepen. Een kalifaat hoeft geen ramp te zijn, want in de zestiende eeuw was er in Europa ook een islamitisch kalifaat in Spanje met als hoofdstad Cordoba. Cordoba was toen een bloeiend cultureel en economisch centrum. De IS in Irak is heel anders gericht en terecht vrezen veel landen, waaronder ook islamitische, het ergste. Hoe is het mogelijk dat deze fanatieke beweging zo plotseling tot leven kwam?

Ik denk niet dat het puur om de islam gaat, want in andere islamitische landen doet zich dit verschijnsel niet voor. Tijdens de kruistochten waren het de christenen die fel tegen de islam streden.  Het gaat vaak het om een cultureel conflict, maar de belangrijkste reden is wellicht het verzet tegen macht en rijkdom.

Arme en machteloze groeperingen, die zich onderdrukt en vernederd voelen, komen vanzelf in verzet. Zonder wapens voelen ze zich machteloos. Het enige wapen dat nog werkt is de godsdienststrijd. De strijd tegen de onderdrukkers is dan een gevecht tegen de goddelozen. Het is dan eervol om voor God te sterven en gerechtvaardigd om uit naam van God de tegenstanders te doden.

Deze fanatiek religieuze groeperingen zijn niet te bestrijden met gewapend geweld, want dat versterkt juist hun strijdlust. Elke dode medestrijder motiveert hen om nog feller tekeer te gaan. Armen en rechtelozen ervaren dat ze toch niets meer te verliezen hebben. Ze offeren zich daarom op voor een goed doel, dat is de eer van hun God.

Daarom is het belangrijk om de spanning tussen rijk en arm, tussen macht en onmacht te verzachten. Op het persoonlijke vlak is het vaak niet moeilijk om door wederzijdse waardering vriendschap met elkaar te sluiten. Bijna alle oorlogen die we kennen waren godsdienstoorlogen die begonnen met een strijd tegen onrecht, tegen macht en tegen rijkdom. Deze strijd zal altijd bestaan. Armoedebestrijding en het tegengaan van machtsmisbruik is een moeizaam proces, maar als we er kleinschalig aan beginnen wordt het steeds sterker. Een godsdienststrijd kan zich snel als vuur verspreiden, maar menselijkheid en begrip kan dat ook.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

72 REACTIES

 1. De feiten laten zien, dat de Islam op geen enkel moment op geen enkele plaats tolerant en vreedzaam was – ook niet bij de zogenaamde Cordoba-islam, die bij nadere beschouwing net zo intolerant en bloeddorstig was als alle overige islamitische heerschappijvormen (tegen de overtuiging van de meerderheid van de Europeanen in werden er onder de heerschappij van het Cordoba-kalifaat honderdduizenden christenen en joden gedood, onthoofd, hele dorpsgemeenschappen levend gekruisigd – en van de schedels van de onthoofde ongelovigen werden complete minaretten in Andalusië gebouwd als teken van verheerlijking van Allah met het oog op de overwinning van zijn religie op de ”ongelovigen” van Spanje. De gedwongen belastingheffing voor de christelijke en joodse oorspronkelijke inwoners van Spanje door de moslims bereikte zo’n hoog en ondraaglijk niveau, dat honderdduizenden christenen en Joden zich tot de islam bekeerden om het juk van de existentie bedreigende belastingtribuut te ontlopen. Maar de mythe van de vreedzame Cordoba-islam wordt nog altijd in de Europese geschiedenisboeken onderwezen en verspreid op de talloze internetforums, in talkshows op de televisie en in mediaberichten…

 2. .Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de islam.De islam streeft, met alle middelen, naar wereldheerschappij. Ongelovigen moeten verdreven of vermoord worden. Daar bestaat geen twijfel over.Europa is volgens ‘onze’ politici en media nog steeds niet in oorlog met de islam, maar andersom is overduidelijk wel het geval.De islam is in oorlog met het Vrije Westen en dat is al 1400 jaar. Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken;de wereld veroveren!…

  De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Islam betekent onderwerping.En door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van de islam….Feit is en blijft dat de islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien. …WIE DE ISLAM ZAAIT, ZAL DE JIHAD OOGSTEN!…

 3. STEM NIET OP DE D66.

  Het blijkt nu dat de D66 de grootste voorstander is geweest voor grootschalige immigratie uit moslimlanden!

  De D66 is een bijwagen van het PvdA. D66 is sowieso een uiterst schadelijke partij voor Nederland.
  Mensen die D66 stemmen, snappen niet dat D66 hun toekomst naar de bliksem helpt.

  D66, GL en PVDA geven jihadisten de kans om hier aanslagen te plegen door weg te kijken, de zaken te bagatelliseren, af te zwakken. Door ze te pamperen (uitkeringen) geven, moskeeën te bouwen. Den Haag slaapt of verliest zich in gehakketak wat uiteindelijk niets oplevert. Een ware horror scenario, D66 in de regering. Van de regen in de drup of eigenlijk zelfs andersom. Een partij die verraad de oppositie door de regering te steunen samen me de christelijke partijen die ook kunnen parasiteren voor eigen zaakjes. Politiek is gedegradeerd tot een vieze handel of zwendel. Werkende mensen en die hele leven gewerkt hebben zijn hier de dupe van. Nu nog door alleen binnenlandse schurken, straks onder Pechtold van de Europese.

  Pechtold verkoopt alles wat los en vast zit, en zelfs Nederland verkoopt hij voor een appel en een ei. Pechtold is de grootste en gevaarlijkste demagoog van het Binnenhof. En hij snapt ook nog steeds niet dat hij door de islamieten als een westerse christelijke hond wordt gezien! 

  Wie deze coalitie steunt is trouwens niets waard en zijn succesje is maar tijdelijk.

  D66 verwart en mixt gewoon wat begrippen, misleidt de mensen. En ieder die beweert dat de slachtingen, aanslagen en een aantal bloedige oorlogen van de afgelopen pak weg 25 jaar niets met de Islam te maken hebben hoort m.i. niet thuis in een landsbestuur. Dit houdt niet in dat alle moslims terroristen zijn, maar zij behoren wel tot een hele verkeerde sekte. Als we kijken naar het bloedvergieten wat de Islam teweeg brengt, kan dit niet tot een gewone godsdienst gerekend worden.
  In ca 1500 jaar heeft zich geen enkele mildere afsplitsing voorgedaan, sterker nog ze worden met de dag bloeddorstiger. Als Rutte, Samson en Pechtold weer schreeuwen: “Dit heeft niets te maken met de Islam”, dan zeggen we ook, Nederland is dit gedraai en gekonkel spuugzat! Een fundamenteel foute ideologie die sommigen iets milder belijden, maar dat is slechts een vernislaagje om de ware aard te verdoezelen.

  Van straat jongens tot massamoordenaars!

  Door de D66 gesteunde regering Rutte gaf onlangs miljoenen euro’s aan de Moslimorganisaties! Goed georganiseerde islamisten worden steeds militanter in Nederland. Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang. Nieuwe generaties worden in de moskeen opgevoed/opgeleid als jihadisten tegen de Nederlanders!!

  Hoe moslimjongeren moordende jihadisten aan het worden.
  Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad. Deze islamisering proces wordt door de D66, PVDA, CDA, en GL politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers. De gewone burger wordt tot de laatste door dit kabinet zeer nauwkeurig berekende cent zó uitgeknepen, het ideologische en glazentoren gebazel kent geen grenzen. 

  Iedereen kan waarnemen dat ons land als gevolg van het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid langzaam maar zeker naar de knoppen gaat. Het gaat niet alleen om het geld. De immigratie (99% bestaat uit de moslims) in Nederland is qua aantallen extreem veel geweest en in een te korte periode. De Nederlandse samenleving is overspoelt met moslims. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves.
  Ons land gaat compleet naar de klote. We leven inmiddels in een schijn democratie: alles wat het volk wil wordt genegeerd en burgers bestempeld als groot gevaar voor burgers.

  Intussen gaat de ongecontroleerde islamitische volksverplaatsing door, jihadisten hebben vaste voet in Nederland… Het grootste gevaar komt van deze moslims. Ze willen de echte jihad juist hier uitvoeren. De islam wil niet met de niet-moslims samen gaan. Omdat zij zich superieur wanen. Zo staat dat in hun genen: wanneer dan ook, hoe dan ook moeten ze met hun heilige oorlog beginnen…! Het zal ons nog vele vele miljarden kosten, betaald door de hardwerkende mensen; vooral de jeugd van nu zal de gevolgen later ondervinden. De onderzoeken constateren somber dat Nederland reeds ten prooi is gevallen aan de Islam, en met de Frankrijk hetzelfde dreigt te gebeuren.

 4. Beste Paul,

  IS zijn geen ‘machteloze arme’ mensen.
  Ze hebben wapens waarmee F16’s uit de lucht geschoten kunnen worden.
  Ze worden o.a. Gefinancieert door Qatar, en komen uit een eeuwenoude islamitische stroming waar met geweld het kalifaat veroverd en gesticht wordt.

  Medemenselijkheid ontslaat ons niet van de plicht onderzoek te doen.

  Ik denk dat u anders spreekt als ze in uw achtertuin staan.

  Mvg
  Judith

 5. Ruzie, oorlog,… ontstaat door een gebrek een empathie en dus vooroordelen, star denken, enz.
  In heel wat reacties die ik hier lees mangelt het inderdaad al aan empathie en gaat men uit van het eigen grote gelijk.
  Spijtig.

 6. Een menselijke realiteit zonder geloofssysteem bestaat volgens mij niet. Het is namelijk wat wij (mensen) allemaal doen. Ergens over dromen… Ergens in gaan geloven… Ons leven ermee vorm geven…

  Mensen die zeggen dat ze niet ‘geloven’, ontkennen daarmee volgens mij hun eigen menselijkheid. En dat is jammer. Want religie, idealen of geloof zorgen juist niet alleen maar voor ellende…

  Want wees eens eerlijk. Is ons economische systeem ook niet gewoon gefundeerd op een ethisch ideaal (geloof)? Of elders in de wereld het communisme, socialisme, kapitalisme, etc.? In feite zijn dat allemaal idealen die andere idealen (impliciet) onderdrukken. Meestal is de onderdrukking het grootst voor wat in het betreffende ideaal wordt genegeerd. En ontstaat daardoor niet juist ook crisis? Moeten we ons bij elke crisis niet ook afvragen wat we eigenlijk hebben genegeerd?

  Dat brengt me tot het volgende: wie zegt dat ik me identificeer – of wil identificeren – met het perverse kapitalistische systeem van de afgelopen 20 jaar uitmondend in een economische crisis en niet geheel toevallig ook op andere morele gebieden? Dit systeem heeft mij in eerste instantie ook gekoloniseerd, geconditioneerd, afhankelijk gemaakt, etc. Ik ben eerst ook gaan geloven dat ik dit ‘fantastische systeem’ moest helpen verdedigen…

  Zou het dus zo kunnen zijn dat mensen net zo hard het kapitalisme verdedigen als dat anderen de islam zouden verdedigen… Er is in mijn ogen daarom geen goed of fout. Hooguit frustrerend dat het ene systeem de neiging heeft om de ander te onderdrukken en vica versa.

  Het lijkt er dus op dat in dit conflict idd onderliggende krachten een rol spelen… Het geloofssysteem (wat mensen denken en geloven) is slechts het sausje…Immers, worstelen wij mensen niet allemaal met dezelfde dilemma’s? Zijn wij niet allemaal gelijk?

  Dat brengt me tot nog een punt. Ik denk te zien dat ‘hoe dichter het ontwikkelingsniveau van een waardesysteem (mens of groep) bij standje ‘overleven’ staat, men des te meer geneigd is om anderen (en hun overtuigingen) te domineren of in controle te houden’ om de eigen belangen te behartigen.

  Dit heeft alles is allemaal heel natuurlijk en zelfs te verklaren. Na overleven staat in het begin van ontwikkeling dominantie van – en in – een collectief centraal (veiligheid en bestaanszekerheid). Later ontwikkelen mensen zich – meestal via crisissituaties – zich naar meer autonomie en mentale onafhankelijkheid omdat ze daarvoor simpelweg de ruimte krijgen…

  Van overleven naar:
  –> gewaarwording (mystieke verschijnselen zien, maar niet begrijpen wat ze betekenen of waar ze vandaan komen)
  –> hedonisme (ik geniet, desnoods ten koste van jou)
  –> een gelijke wereld voor iedereen (zoals de islam, het kapitalisme of communisme)
  ]–>individualisering (waarin mensen zich willen onderscheiden en willen winnen van anderen)
  –> meer autonome, principiële en humanistische – of in enkele gevallen zelfs mentaal georiënteerde – waardesystemen.

  Er zijn velen met mij die ‘ontwikkelingsniveaus’ denken te zien in mensen en hun culturen (Maslow, Habermas, Wilber, Beck & Cowan, etc.) Ik ben overigens nog niet zeker of er een onderliggend patroon is (of hiërarchie). Wel is mij duidelijk dat de verschillen er zijn.

  Deze ontwikkelingsprocessen zijn zuivere natuurlijke en spirituele proces die we ook zien bij kinderen in de groei naar hun volwassenheid (en sommigen komen nu eenmaal verder in hun bewustzijn dan anderen). Je geschiedenis niet op waarde in kunnen schatten en spiritualiteit (impliciet) ontkennen is m.i. een belemmering opwerpen voor je eigen ontwikkeling.

  Ik zie het zo: iedereen krijgt te maken met de schaduw van de eigen sociale context en geschiedenis. En over je eigen schaduw heen springen heb ik nog nooit iemand zien doen. Geen van ons allen kunnen dus zijn geschiedenis ontkennen. We dragen het altijd mee. Niet alleen in de genen, maar ook in de memen (zie memetica). We nemen het mee in onze spirituele ontwikkeling.

  Als dit waar is, dan impliceert dat Prof. de Blot gelijk heeft. In conflicten tussen waardesystemen spelen onderliggende motieven – laten we zeggen onderdrukkende variabelen – een rol (macht, geld, levensonderhoud, toegang tot onderwijs, verlichting, etc.) — vervreemding of verdringing leidt altijd tot crisis.

  De enige route naar wereldvrede is de ontwikkeling van ons bewustzijn door het langzaam opheffen van verschillen tussen bestaansmotieven tussen mensen (!!!!!!!!). En daarmee dus de ogenschijnlijke tegenstelling (paradox) die we zien tussen ons kapitalistische ondergrond (gefundeerd op de christelijke kerk) en die van de islam. Nogmaals: wij zijn allemaal één! Maar de een heeft de neiging om de ander te onderdrukken.

  Zoals prof. de Blot eerder al zei. Laat het systeem sterven en maak ruimte voor nieuw leven. Je kunt appels niet met peren vergelijken, maar samen zijn ze fruit!!!!! Omvat en overstijg de verschillen tot één gezamenlijke werkelijkheid.

  Never waste a good crisis!

 7. Hoe zou de wereld er uit zien zonder religie? Woon al 15 jaar in Bali. Tussen hindu, Moslims, Christians..zie elke dag alle ceremonies. De idioot grote kerken, moskeen, tempels.

  En zie juist dat religie men hier nog bij elkaar houdt. De “sociale controle”. De grootste straf voor een hindu dat de gemeenschap niet helpt bij je crematie, een moslim bij je begrafenis.
  Ikweenie…Ik ben protestant. Wie gaat er voor mijn crematie hier zorgen? In de jungle? Denk maar zo het dorp. Moslim en Hindu. Omdat ik ook voor hen zorg. Mijn familie zal het op zijn NL’s willen mij terug vliegen naar NL. Maar heb hen al laten weten dat ik dat niet wil. Hoe weten een hindu en een moslim wat een protestant wil? Want hebben geen idee wat een protestant is. Nooit geleerd.

  En daar gaat het uiteindelijk om denk ik. Onderwijjs.

  En vraag me vaak af…hoeveel universiteiten zijn er in de wereld? Hoeveel scholen? Leer over 1 religie. Heb je naasten lief.

 8. Wow, wat maakt deze column veel los!! Ik wou even bedanken voor het moedgevende ‘maar menselijkheid en begrip kunnen dat ook’. (zich snel verspreiden) Die simpele gedachte zet een mens weer recht op de benen. Gewoon : blijven bedenken en doen. Dat ons hart maar helder mag zijn…..

 9. Vergeet niet dat het een militaire orde is, de Societeit van Jezus. Onder het mom of vermomming van religie komen ze een eind. Zijn al een eind gekomen.

  Dat komt alleen omdat de mens zogenaamd weet dat religie ‘goed’ is en militair ‘fout’.
  Dus zien ze de Jezuïeten als religieus. De Paus ook.

  Katholieken zijn anders dan Jezuïeten. Katholieken geloven in God, Jezuïeten in de Generaal Overste.
  Ware religie is de zoektocht naar het Zelf, jezelf. God is hetZelf. Jezelf is God. jijzelf bent God(delijk).

  Als je wilt weten wie je meester is dan ga je op zoek naar JACOBUS DE RECHTVAARDIGE.
  Die Jacobus de Rechtvaardige ben jij!
  Jacobus de rechtvaardige die met lood, oorlog, pijn, angst goud wil worden, wordt Jezuiet.
  Jacobus de Rechtvaardige die met goud, liefde, verwondering, goud wil worden, wordt God!

  Er bestaat ook maar 1 God. Dat weten de Jezuïeten ook. Ook de mensen die de ‘steen der wijsheden’ in bezit heeft.
  Het Vaticaan heeft niet voor niets een ‘fallus’ op het plein.
  Het plein is de ‘vagina’,
  Wie of wat maakt het ‘tastbaar’, de schaduw op het plein, de wijzer der tijd?

  Inderdaad de zon. Amun, amen rhe of rha.
  Zon is heet en warm en geeft licht. Een lucifer doet dat ook.
  Het dak van het Vaticaan en vele andere machtige instituten heeft de vorm van een……

  Eikel. Een Acorn.
  Mannelijk, heel mannelijk en dus krachtig en kan een eik kan bliksem weerstaan.

  Het stadsstaatje Vaticaan kent ook 4 vrijmetselaarsloges. 2 York rites en 2 Scottish Rites.
  Ze snappen dat er 1 iets is. 1 leven, natuur, kosmos, zon, god die dualistisch is.
  Vandaar 2 x 2 loges. Er is dus ‘1’ vier.

  Net zoals 1 leven met 2 dualiteiten. Man en vrouw.
  Het zijn dualiteiten en geen verschillen!

  Het zien van de overeenkomst in de dualiteit kent geen verschil!

  • idee delen alstublieft. voorbeeld van visualisatie ” God in ons” wij mensen als Gods kinderen.
   mij is verteld dat voorbeeld:
   ” neem een afwas bak en vul die afwas bak vol met kraan water en doe in dat afwasbak met water verschillende drink glazen in.
   Wat zie je? een bak vol met water met glazen erin en die glazen zij gevuld ook met dat water tegelijkertijd.
   Zo kunnen wij zien die hele kosmos om ons heen als een grote ” bak ” en wij mensen als die ” glazen” er in en wij zijn gevuld met die ” kosmos ” met die kosmische energie en alle ” wiskundige, kwantum fysika velden”.
   Alles is in ons, en wij mensen zijn door die kosmos met alle mensheid verbonden. De Goddelijke Bewustzijn is ook in ons en is “drijvende kracht ” om ons evolueren, ontwikkelen, ons uitwikkelen. ” Christus” is een TITEL dat is naam voor alles omvattende onvoorwaardelijke LIEFDE , dat “Christus” is in elke mens aanwezig,
   wij mensen hebben doel die ” Christus ” in ons levend houden, Liefdevol zijn, dienen, allemaal voor elkaar en voor alles wat leeft. Dat is de zin van LEVEN.
   Evolutie in Liefde.
   In dienen voor elkaar hebben wij opvoeders nodig, scholen nodig, en wijze personen “dat dienen voor elkaar ” mogelijk maken in een systeem.
   Systeem in 2014 is aan vernieuwing toe in visie. Jezuïeten Orde Visie is heel gunstig en vooruitstrevend , door in bredte en hoogte goed ontwikelde visionaire personen die goed kunnen mij en anderen uitleggen, inspireren, enthousmiasmeren, door hun gaven en talenten wat is de zin van het leven.

   • Christus is geen titel maar een soort kracht.
    Jezus werd niet als de christus geboren. Hij heeft die kracht weten te herinneren. Dat is ook het enige dat je hoeft te doen om goddelijk te worden

    Herinneren wie je bent en dus leren wie het Zelf is.
    Als god bestaat dan kun je alles doen want er is maar één kracht die weer dualistisch van aard is.
    Deze ene versterkt elke andere.
    God is net als de natuur geen rechter.

    Dat is weer die Jacobus de Rechtvaardige.
    Die is op zojn beurt ook weer onderhevig aan Het Goddelijke.

    Het geloven begint synchroniciteit te vertonen als het onderbewuste gelijk komt met bewuste.
    Als onder hetzelfde wordt als boven.

    Rare snuiters die alchemisten! Haha.

 10. Hoe de religies aan kijken tegen bijvoorbeeld Alchemisten weet ik niet.
  Ik denk dat het afgedaan wordt als hekserij, magie, magik, niet-goddelijk, schennis van wat dan ook.

  Maar Ignacio was ook op zoek naar zijn ‘steen der wijsheden’. Ignacio wilde van zijn leven en van het leven goud maken. Van zijn eigen miezerige leven, soldaat en ook nog neergeschoten, te vergelijken met het niet edele metaal lood.

  Het lood veranderen in goud lukt niet door het met lood te behandelen. Lood in goud veranderen doet men niet met lood. Lood zit in kogels. Goude kogels zijn te duur. En wie wil nu dat de dood duur betaald wordt?

  Niemand. Dood is ook zoals lood. Niets waard.
  Goud staat voor leven, volop waardevol.
  Heeft lood waarde? Heeft goud waarde?

  Waar komt waarde vandaan en wie bepaald de waarde? Hoe duur is gratis onderwijs?
  Waarom is het niet-gratis?
  Zou religie het lood kunnen vetegenwoordigen?
  Zou geloof goud zijn?
  Zou het geloven in het concept geloven leiden tot?

  Zou religie relatief kunnen zijn? Is het relatief? Ik denk van wel.
  Geloof is absoluut. Dat is niet gemaakt maar is er gewoon.
  Het bereiken of vinden van de ‘steen der wijsheden’ hoeft niet door vasthoudend te zijn. Als je het vindt is het dan vanzelf al. Je blijft erin.

  Dat bedoelen ze met mensen die ‘uit de dood’ opgestaan zijn. Zij zijn ‘wakker’ geworden.
  Wakkeren kunnen nooit meer inslapen. Het eeuwige leven.
  Het Koninkrijk hoeft niet gemaakt te worden je bent er al.

  Jij bent het Koninkrijk. Jij bent de waarheid. Jij bent het licht. Jij bent het alles.
  Vind het Zelf en je bent alles. Zoeken en zijn.

  Je hoeft ook niets te worden. De wereld van of het Koninkrijk IS.

 11. Ik geloof dat de Jezuïten aardig op de hoogte is van de religie Islam.
  Hoeven ze geen ambassadeurs voor aan te nemen.
  Ze zijn het eigenlijk al.

  Ze zijn op zoek naar waar het geloof zich bevind.
  Welke religie daaraan gekoppeld is maakt voor hun niet(s) uit.
  Als ze maar de Igniaanse ‘wetten’ uitvoeren. Maakt niet uit of ze daarvoor zelfs een andere religie moeten prediken.

  Is Ignacio ‘goed’? Ja en nee.
  Vele menen dat hij slim is.
  Maar is iemand die vindt dat hij moet veroveren om de hemel te bereiken slim is?
  Bestaat de hemel uit oorlog?
  Moet god veroveren om de hemel te bereiken?
  Maakt oorlog, pijn, angst geluk(kig)?

  IHS, In Hoc Signo (Vinces).

  Vinces laten ze weg. Origineel staat het er echt.
  Waarom ze dit doen heeft misschien te maken met het feit dat
  Religie niet te associeren is met geweld. Haha, kijk naar de reacties op deze column.
  Het Kalifaat. Door geweld(je ziel en zaligheid) voor de ‘goede zaak’ bereik je je hemel.

  Velen kunnen dit niet snappen. Ze weten dat ze niet mogen stelen of moorden om een snoepje te bemachtigen. Oorlog voeren om iets te bemachtigen mag. En moet soms.

  Je kunt ook stoken in religies. Je kunt ze tegen elkaar opzetten.
  Je kunt de één financieren. Ook twee.
  Daar kun je de ander laten winnen. Die ene verliest dan.

  Net zoals de zogenaamde ‘antichristus’ filosofie.
  Het staat in de Bijbel. De HOER VAN BABYLON.

  ALS HET NU NIET LUKT OM GOD TE WORDEN. WORDT DAN SATAN.
  met geweld de hemel bestormen is bij velen al bekend en algemeen goed!

  • Dit is een voorbeeld van de 33ste graad. ORDO AB CHAO.

   Orde verkrijgen door chaos te veroorzaken.

   Maar daar komt-ie: chaos veroorzaken door oorlog of liefde?
   Chaos in de slaapkamer is het streven. Van het leven!

   Chaos door oorlog, niet-liefde is baggggger!

  • Haha, vermiste geest!

   Spanje is het land van Sinterklaas.
   Zwarte piet is fout. Varia: wT is de echte kleur van de witte Paus?

   Koning Carlos, afstammeling van de familie Farnese, is neergezet door Jezuïeten.
   Het huis van Farnese kende dodenkamers en werden gebruikt als vergaderlocatie van de Jezuïeten. Het hoofdkantoor, de Curia Generalizia staat in Borgo(borgia familie) Santo Spirito.
   Is een soevereine regio naast het Vaticaan.

   Farnese en Borgia hebben Ignacio getriggerd en gefinancieerd.

   En, beste vermiste geest, kijk eens naar de Koninklijke titel van de Koning van Spanje.

   • @Ik……wie het ook moge zijn. Het verloren schaap!

    Weet j e hoe het Pentagon eruit ziet?
    Kijk eens naar het Huis van Farnese!

    Waarom Pentagon, Farnese, Italië, Spanje en de VS?
    Er komt nog een stad bij Dallas.

    Dallas? Where the fuck is Dallas? Texas. Ook het hoofdkantoor van de A.A.S.R die Scottish Rites weet je nog? Albert Pike, lid geweest van de Ku Klux Klan. Texas, slaven. 33 graden, het alziend oog?

    Weet jij al waar Spanje ligt?
    Sinterklaas!

 12. “Een godsdienststrijd kan zich snel als vuur verspreiden, maar menselijkheid en begrip kan dat ook.”
  Dank voor uw wijze woorden. Dagelijks zal ik menselijkheid en begrip, liefde en mededogen in praktijk proberen te brengen. Als een steen in de vijver die alsmaar grotere kringen maakt.

  • ” Hate And Bitterness Will Destroy You.”
   ” The Time of Your Life: INVEST IT WISELY.”
   ” If you hate someone too much you have no freedom from them.
   You will be born with them or they will be born to you.
   Then not only this lifetime but for even the next life you will be stuck with them.
   It is better that you make peace and be happy, so you get freedom” .
   ( einde citeren van wijsheid van Wereld Filosoof en Wetenschapper voor Miljoenen !
   mensen in hele Wereld wel doener Sri Sri Ravi Shankar).

   Groot Wereld doener voor miljoenen mensen en groot wereld filosoof en wetenschapper deelt visie van Professor Doctor In Business Spiritualiteit Nyenrode Business Universiteit PAUL DE BLOT S.J.

 13. Beste professor,

  De kruistochten, waarin de Christenen zo fel tegen de islam (lees mohammeddanen) streden, waren een reactie op de gevolgen van de veroveringsdrang van diezelfde mohammeddanen. De ‘geweldige tijd’ in Cordoba, was wellicht voor de mohammeddanen geweldig, voor de niet-mohammeddanen echter geenszins. Daarenboven kwamen die onuitgenodigd om Spanje te veroveren/bezetten. Dan laten we de veroveringstochten van de mohammeddanen die eindigden bij Poitiers en Wenen nog maar even buiten beschouwing. Evenzo de ‘vriendelijkheden’ die tijdens die tochten door de mohammeddanen ten toon werden gespreid.
  Uw kijk op deze hele problematiek is die van de ‘gutmensch’. Dat gutmensch door het woord ‘links’ vooraf te laten gaan zou in de meeste gevallen een pleonasme betekenen.
  Zolang u en de uwen de ware oorzaak niet onder ogen willen en/of kunnen zien, is er geen hoop op verbetering, is er geen hoop op een gelukkige afloop voor de samenleving in de wereld, en in Europa in het bijzonder.
  Want laten we wel wezen. Als het echt alleen maar armoede en gebrek aan perspectief was, dan zou dit in nog veel meer delen van de wereld tot ongebreidelde wreedheden moeten leiden. En dat nu, doet het nu juist niet.
  Zo de enige oorzaak armoede en gebrek aan perspectief (ten gevolge van corruptie) de oorzaak zou zijn, dan zou een onmenselijke behandeling van die corrupte rijken nog enigzins (enigzins!!! in ieder geval vanuit de achtergrond van een volk dat dieren al op ongekend wrede wijze slacht – want wat kan je dan t.o.v. mensen nog verwachten) te begrijpen zijn. Ik denk daarbij aan de 14e Juli.
  In dit geval echter, worden ook de armsten van de armsten afgemaakt (een ander woord kan ik daarvoor niet bedenken) en dat dan weer omdat het verkeerde geloof wordt aangehangen of gewoon omdat men aan de andere zijde van het conflict thuishoort.
  De gebezigde wreedheden doen sterk denken aan de slachting van Nanking. Die werd bepaald niet veroorzaakt door armoede of gebrek aan perspectief aan de zijde van de Japanners, maar door een (misplaatst) gevoel van superioriteit t.o.v. de slachtoffers die als untermenschen werden gezien.
  Met dezelfde gevoelens van superioriteit zijn de mohameddanen ook behept. Tot hun grote verdriet moeten ze dan daarbij telkens weer constateren dat bijvoorbeeld die zo gehate Joden het er vele en vele malen beter afbrengen in het leven (even nobel-prijzen vergelijken?) zodat ernstige frustraties het gevolg zijn. De enige groei in de mohammeddaanse wereld is baardgroei. Niet meer en niet minder.
  Ten laatste, en nu speel ik een beetje op de man, uw titel van hoogleraar business spiritualiteit zegt eigenlijk wel veel. Vooral dat spiritualiteit.
  Overigens, aan uw gezicht te zien, moet u wel weer een erg lieve man zijn. Dat blijkt ook wel uit uw artikel.
  Lief, maar helaas niet gezegend met veel realiteitszin.

 14. Wel, als iemand een column begint met een onnoemelijke fout, dan hoeft de rest van dat schrijfsel voor mij ook niet meer. Het Kalifaat van Cordoba heeft bestaan van 921 tot 1031 (Daarvoor was het een emiraat) en dat is dus láng niet de “16e eeuw”.
  Bijgevolge: Stuk van nul en gener waarde en vooringenomenheid van een linkse auteur die per sé niet in wil zien wat de Islam voor ons in petto heeft!

 15. Hartelijk Dank U Inspirerende Heer Paul de Blot voor Wijsheid en uitnodiging aan ons lezers om idee aanreiken voor blijvende Vrede.
  Onwetendheid is een van de grootste oorzaken van oorlogen, heeft een wijze filosoof geschreven.
  In 2014 is een geschikte tijd voor ” zaken doen in de NIEUWE ECONOMIE ” van start gaan.
  Visie dat rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Visie dat elke individu aanspoort om eigen verantwoordelijkheid nemen voor ” geheel”.
  Mensen leren passie na te leven, iets goed kunnen doen, waar zij gelukkig worden.
  Ignatiaanse Pedagogie heeft instrumenten voor stevig fundament aan mensen aanreiken. Competence, Conscience, Compassion drie pilaren van Wijsheid en Liefde.
  Competence, is kennis en de wijsheid van kennis destileren, Conscience, is goed kunnen onderscheiden van is “nodig en goed” en eigen geweten goed raad plegen, Compassie, de Hart Liefdevolle Energie , Liefdevolle Energie dat de hele Universum in stand blijft houden. ” Rebellen alle soorten ” bij betrekken bij beslissingen en onderwijs.
  Wereld dan kan in vrede functioneren in samenwerking en rechtvaardigheid.
  Ik voorstel Jezuïeten Orde Ambassadeurs voor verkennende gesprekken beginnen met alle betrokkenen.

  • Ik geloof dat de Jezuïten aardig op de hoogte is van de religie Islam.
   Hoeven ze geen ambassadeurs voor aan te nemen.
   Ze zijn het eigenlijk al.

   Ze zijn op zoek naar waar het geloof zich bevind.
   Welke religie daaraan gekoppeld is maakt voor hun niet(s) uit.
   Als ze maar de Igniaanse ‘wetten’ uitvoeren. Maakt niet uit of ze daarvoor zelfs een andere religie moeten prediken.

   Is Ignacio ‘goed’? Ja en nee.
   Vele menen dat hij slim is.
   Maar is iemand die vindt dat hij moet veroveren om de hemel te bereiken?
   Bestaat de hemel uit oorlog?
   Moet god veroveren om de hemel te bereiken?
   Maakt oorlog, pijn, angst geluk(kig)?

   IHS, In Hoc Signo (Vinces).

   Vinces laten ze weg. Origineel staat het er echt.
   Waarom ze dit doen heeft misschien te maken met het feit dat
   Religie niet te associeren is. Haha, kijk naar de reacties op deze column.
   Het Kalifaat. Door oorlog strijden voor de ‘goede zaak’.

   Je kunt ook stoken in religies. Je kunt ze tegen elkaar opzetten.
   Je de één financieren. Ook twee.
   Daar kun je de ander laten winnen. Die ene verliest dan.

   Net zoals de zogenaamde ‘antichristus’ filosofie.
   Het staat in de Bijbel. De HOER VAN BABYLON.

   ALS HET NU NIET LUKT OM GOD TE WORDEN. WORDT DAN SATAN.
   met geweld de hemel bestormen is bij velen al bekend en algemeen goed!

   • idee delen met Prof. Dr. Reza alstublieft.
    1. belangrijk is te weten VERSCHIL tussen ” religie” en ” RELIGIE” .

    2. RELIGIE antwoorden zoekt NAAR DE ZIN van het leven.
    samenwerken met de WETENSCHAP, die aan ontdekken doet
    HOE DE WERELD IN ELKAAR ZIT.
    tegelijkertijd De FILOSOFIE betrekken die betracht antwoord op het WAAROM DER DINGEN.
    De zin van het LEVEN, HOE, en Waarom, zijn DRIE Facetten van het menselijk bewustzijn.
    Ignatiaans Spiritualiteit en Pedagogie is met Religie, Wetenschaap, Filosofie verbonden. GOD VINDEN IN ALLE DINGEN is Universeel samenwerkings Verbond.
    aanbevolen boek: ” Ignatius van Loyola ALS CRISISMANAGER” auteur: Paul de Chauvigny de Blot S.J. Hoogleraar Business Spiritualiteit aan Nyenrode Business University.

 16. Beste Paul,

  Je schrijft dat een kalifaat geen probleem hoeft te zijn en je refereert aan Spanje in de 16de eeuw. Hoe zo geen probleem. Met een golf van bruit geweld zijn gebieden zoals Malta en Sicilie built gemaakt en de bevolking die weer stand bood werd afgeslacht, zoals tegenwoordig. In Spanje was reeds een cultuur, met echte mensen en waarden. Dan komen de Moslims en veroveren het te vuur en te zwaard. Geen probleem?! Natuurlijk is dat een probleem, het toont glas hard aan dat er van Moslim zijde geen Renaissance te berwachten valt op korte termijn.

 17. Beste Professor de Blot,

  Mooi verhaal, leuke gedachtes, maar het klinkt weer als van een linkse gutmensch.
  De Islam cultuur is sterk behept met de “zielige” slachtoffer rol en dat is ook het beste wapen van Hamas. Foto’s van zielige dode kindertjes (trouwens, gemaakt in Syrie). Dus al die “zielige” ISIS koppensnellers kunnen er zelf niets aan doen, want het komt omdat ze achtergesteld zijn door ons gemene blanke westerlingen??

  Wij worden momenteel in Europa overlopen door booslim immigranten die allemaal zielig zijn natuurlijk en daarom boos op ons mogen zijn omdat zij niet hebben wat ze graag willen! Het is de natuur van de islam om koppen te snellen want men doet alleen maar de profeet na. Misschien zit het koppensnellen zelfs wel in de genen van deze mensen en dat heeft alles te amken met het opzetten van een wereld kalifaat en niets met achtergesteld zijn!!!!!!!!!!

  De arme autochtone Nederlanders zijn niet agressief omdat het niet in hun genen zit en er geen islam veroveringssekte achter zit. U leeft in een vreemde wereld waarvan u denkt dat deze maakbaar is door “zielige” islamisten maat geld te geven zodat ze het beter krijgen?? Meer dan de helf van deze mensen leeft van een uitkering omdat ze dat wel handig vinden en verdommen te studeren en die ellendige racistische autochtonen maar voor hen werken.

  Veel succes met uw onzin verhalen, ga ook maar eens een baan nemen van 50uur per week en iets nuttigs doen.

 18. Allemaal mooi en aardig, maar ik dacht dat mensen zich konden beroepen op vrijheid van godsdienst en dan is het onacceptabel dat men in een kalifaat iedereen vermoord die de juiste islam niet aanhangt. Je kunt iemand niet tot een godsdienst dwingen waar je niets in ziet. Dat is onmenselijk.

 19. De zogenaamde drang een Kalifaat te stichten is net zoals onze drang een westerse beschaving te doen ontstaan. Een zogenaamde democratie.

  Maar goed. Vroeger had men in Spanje een kalifaat.

  Tegenwoordig is er nig steeds een vurige wens om het Latijns Koninkrijk van Jeruzalem te veroveren, herveroveren, stichten of iets dergelijks.
  De -toevallig- Koning van Spanje en Emanuelle van het Canton Geneva claimen beide de titel van Koning van Jeruzalem.
  Aangezien de Koning van Spanje geinstalleerd is door een religieuze orede, eigenlijk een militaire en omdat ze de touwtjes in de hand hebben in Het Vaticaan -zwarte paus is wit- denk ik dat oorlogen gecreerde dingen zijn.

  En wij, de goede mens die van elk hout pijlen kan maken, betalen voor vluchtelingen.
  Ach geweldig…………het Vaticaan en de mannen van Borgo Santo Spirito!

  • Weten we door wie of wat Saudi-Arabie gesticht is?
   Weten we dat van Israel?

   Zionisten en Jezuieten?

   Het was het jaar 1534 in de crypte van de St. montmartre. Waar zogenaamd Ignacio de stichter was. Familie Farnese en fam. borgia waren er al.
   In 1541 de Entiteit.

   In Hoc Signo (Vinces), dit zijn ze ‘vergeten’ te melden.
   Eigenlijk weten ze dat god niet hoeft te veroveren.
   Allemaal naar de Biecht!

   Hoppa!

   • Daar komt nog bij dat de Jezuïeten claimden de enige en het enige continuüm te zijn van de Templars.

    Niet dus maar toch gelukt. Met de zogenaamde A.A.S.R. De Scottish rites. De échte true religion is de York rites.

    De 33ste graad is bedacht door Jezuïeten. Door Albert Pike geïntroduceerd.

    En hier komt ie: voor een goed verstaander, die snapt dat oorlogen gecreëerde dingen zijn.

    33rd degree: ORDO AB CHAO door chaos orde krijgen.
    Vandaar de oorlogen. Enkel zwendels.

    Kom op, weerleg mij met een dosis busines spiritualiteit!

 20. Beste meneer De Blot,

  Hartelijk dank voor uw analyse. Vanuit de systeemdynamiek is het een herkenbaar patroon, of misschien een symptoom van een patroon.
  Het is van groot belang om oog te krijgen voor de onderliggende balansverstoringen.
  En ook weer voor de liefde in de beweging, al is die nog zo gruwelijk: waarmee zijn deze mensen verbonden en uit loyaliteit waarvoor of voor wie handelen zij op deze wijze?

  Daarmee kijken we dader- en slachtofferthema’s daadwerkelijk aan.

  met vriendelijke groet,
  Annemieke Hijink
  systeemopsteller & mediator

 21. Beste Paul,

  Dank voor je oproep tot menselijkheid en bezinning. Daarmee ben ik het grondig eens.

  Wat de ambities en praktische wrede aanvallen van IS betreft, ben ik evenwel zeer bezorgd. Ook ik heb de mannen en vrouwen enige tijd geleden vergeleken met opstandige “Les Miserables”, gefrustreerde krachtige jongeren die zich verzetten tegen de geaccumuleerde rijkdom onder eigen elites dan wel de rijken uit het Westen. Van deze romantische opvatting ben ik snel teruggekomen. De lieden die de IS vormen worden gefinancierd door enige rijke Arabische Golfstaten, hebben goede opleidingen genoten en zijn in staat door knap management van media hun wreedheid vooruit te zenden in alle gebieden die zij eens wensen te bezetten. Niet vanwege een herstel van democratie, universele rechten van de mens, herstel van sociaal-economische relaties, verbeterd onderwijs e.d., maar puur uit machtswellust.
  Zij legitimeren zich in deze aan de successen van de Profeet Mohammed, die met zijn strijdmakkers, later strijdmacht, de establishment van Medina en Mekka te gronde richtte op zeer wrede wijze. Daarna hebben de Volgelingen grote delen van Arabië en het huidige Midden Oosten te vuur en te zwaard onderworpen; tot in het huidige Andalusië.

  Weliswaar kijken wij nu terug op het Arabische Kalifaat van de achtste eeuw met bewondering vanwege het toenmalige hoge peil van wetenschap en architectuur. Opvallend is evenwel dat binnen het wereldbeeld van de IS er geen spoor te bekennen valt van opbouw van welke vorm ook van democratie, rechtvaardigheid en vrijheid. Eveneens opvallend is dat niet alleen religieuze en etnische minderheden in het Midden Oosten en elders, de IS zeer vrezen, maar ook de meerderheid van de Soennitische en Sjiitische gelovigen in het Midden Oosten, Noord-Afrika, migranten in Europa, en in Maleisië en Indonesië.

  Menselijkheid is van de IS – aanhang niet te verwachten, helaas.
  Binnen de huidige geopolitieke onzekerheden is de opkomst van deze ISIS beweging bepaald een extra ‘liability’.

  Hartelijke groet,

  Emil L. Samuels

 22. Een dringend verlangen naar vrede en harmonie is meestal de oorzaak van het tegendeel.
  Krishnamurti heeft daar heel zinnige dingen over gezegd.
  Een van de moeiijkste dingen voor elk mens afzonderlijk is ‘zien wat IS’. Wat onaangenaam is wordt bijna direct verdrongen door een beeld zoals het zou moeten zijn. Zo zal ons zelfs de kans op inzicht onthouden worden.
  Ik zou u in dat verband willen verwijzen naar mijn column “een ode aan K’.
  http://www.ziekvanzorg.nl/columns/een-ode-aan-k/

  Uw warnte en vriendelijkheid doet daar niets aan af overigens.

 23. Een dringend verlangen naar vrede en harmonie is meestal de oorzaak van het tegendeel.
  Krishnamurti heeft daar heel zinnige dingen over gezegd.
  Een van de moeiijkste dngen voor elk mens afzonderlijk is ‘zien wat IS’. Wat onaangenaam is wordt bijna direct verdrongen door een beeld zoals het zou moeten zijn. Zo zal ons zelfs de kans op inzicht onthouden worden.
  Ik zou u in dat verband willen verwijzen naar mijn column “een ode aan K’.
  http://www.ziekvanzorg.nl/columns/een-ode-aan-k/

  Uw warnte en vriendelijkheid doet daar niets aan af overigens.

 24. Beste Paul,

  Wat je schrijft is juist, maar naar mijn gevoel ga je voorbij aan een dieper liggende oorzaak, namelijk de Verenigde Staten van Amerika.
  Decennialang hebben de VS een kruistocht gevoerd tegen wat zij “moslimterrorisme” noemden, maar hun onderliggende bedoelingen waren uiteraard controle over – onder andere – het Midden-Oosten (= macht) en olievoorraden (= geld).
  De vernederingen die de VS toegebracht hebben aan Iran, Irak, Afghanistan en ook aan het Palestijnse volk (via Israël) hebben een vruchtbare voedingsbodem gecreëerd voor het moslimextremisme dat niet alleen de VS zelf, maar al diegenen die “meeheulen” met de VS nu willen elimineren.
  Indien de VS en haar bondgenoten al die jaren een meer verstandige, tolerante en communicatieve politie gevoerd hadden, zouden de moslimextremisten een voet aan de grond gekregen hebben in de moslimstaten, laat staan in de rest van de wereld.
  En dan is natuurlijk armoede en ongelijkheid “gefundenes fressen” voor allerlei vormen van extremisme.
  In een wereld waar economische, sociale en distributieve rechtvaardigheid heerst, komt geen extremisme voor.

 25. Wat een krachtige en heldere analyse. Dank daarvoor.
  Mensen als mensen behandelen, contact en erkenning voor wie je bent, zijn belangrijke bouwstenen om het hart van mensen te verzachten en vertrouwen op te bouwen. Dat verspreid zich altijd. En begint bij onszelf, elke dag weer.

 26. Rechtsongelijkheid kan een begin zijn van een uitslaande brand. Echter een combinatie van een smeulend vuur vermengd het begrip mata gelap oftewel bezetenheid/waanzin in het Maleis is wel een héle slechte combinatie. Het is nooit goed om zonder verstand en op basis van uitzinnige emotionele incontinentie een strijd te voeren. En dat geldt zeker voor figuren die geen stabiel karakter hebben en zich willoos laten meevoeren door betoverende sentimenten en tot satanisch irrationele onmenselijkheid in staat zijn.

 27. Beste Paul,
  Dank je wel voor je volgens mij juiste analyse. Verder ben ik blij met je opmerking dat menselijkheid zich ook snel kan verspreiden.
  Een aanpak waarbij vooral de verworvenheden van onze moderniteit en de rechtsstaat verdedigd worden tegenover een traditioneel etnocentrisch bewustzijn, voldoen niet.
  Onder elke ideologie en elke strijd zit nog altijd een mens.
  Ik had net mijn blog klaar toen die van jou binnenkwam.

 28. “Daarom is het belangrijk om de spanning tussen rijk en arm, tussen macht en onmacht te verzachten”

  Laten we dit liefde noemen, liefde voor je medemens

  Dank u wel, professor.

  Een eenvoudige, korte en doordringende boodschap. Dank voor het delen 🙂

 29. Ik lees Uw bijdrage altijd met veel interesse, draagt veelal bij tot perspectief. Deze keer geeft U een interessante kijk op het verband agressie-armoede en het is zeker dat veel van de mensen die nu vechten voor IS inderdaad weinig te verliezen hadden/hebben. Maar er zijn ook heel arme mensen in Birma, in China, in Filipijnen en daar is geen agressie zoals nu in IS. Ik geloof niet dat armoede of zelfs rechteloosheid de enige verklaringen zijn en geloof dat sommige islam wel degelijk agressief is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het buddhisme.

 30. Beste Professor de Blot,

  Ik kan het alleen maar weer hartgrondig met u eens zijn. Machteloze mensen die zich verzetten tegen een hen onderdrukkende macht. Uw verhaal roept bij mij dan ook vooral de vraag op wanneer we leren dat we de wereld niet beter maken door mensen steeds meer af te nemen, maar dat we de wereld vooral kunnen verbeteren wanneer we mensen de middelen geven waarmee ze een begin kunnen maken zich te ontplooien. Dat is wat ik telkens zie, pas wanneer mensen de middelen hebben om in hun ‘basis’ behoeften te voorzien gaan ze zich ook positief inzetten om hun omgeving te verbeteren. Daarbij heb ik overigens ook de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk in Europa en Nederland in gedachten.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


8 + 1 =