De vernieuwende kracht van de ZZP-er

13

Nederland behoort tot één van de rijkste landen van de wereld en toch is het beroep op de voedselbanken sterk gegroeid. Door de kredietcrisis sluiten veel ondernemingen hun deuren en verliezen werknemers hun vaste baan. In de horeca is nu 60% van het personeel een flexwerker en in de thuiszorg voor ouderen is er behoefte aan flexibiliteit en bezieling die niet in een cao is vast te leggen.

Er is een radicale vernieuwing nodig, maar de politiek is niet in staat de bureaucratische starheid te doorbreken omdat partijbelangen en bezuinigingsdoelstellingen nieuwe ontwikkelingen tegenhouden en verouderde systemen laten voortbestaan. Als voorbeeld geldt de recent gewijzigde opstelling van de Belastingdienst naar ZZP-ers in de zorg en het onderwijs. Voor hen die daar via bemiddeling zijn gaan werken heeft de Belastingdienst de VAR-verklaring ingetrokken en daardoor ze zitten nu werkloos thuis.

In het evolutieverhaal van de natuur is aanpassing aan de voortdurend veranderende omgeving vanzelfsprekend voor de instandhouding van het ecosysteem. In ons land is er grote behoefte aan creativiteit en bezieling. Het zijn vooral de ZZP-ers, die zich hierin onderscheiden. Hun opvallende kenmerken zijn een sterk streven naar autonomie, hoge arbeidsproductiviteit, sterke maatschappelijke betrokkenheid en vaak grote vakkennis en ondernemerschap.

Het bovengenoemde probleem van verstarring is een eeuwenoud probleem waar al in de bijbel over wordt gesproken. De meeste mensen kennen het verhaal van een grootgrondbezitter die op zoek is naar arbeiders om zijn grond te bewerken. In de morgen gaat hij naar de markt en vindt er arbeiders die hij voor 1 dinar inhuurt. Hij heeft meer mensen nodig en gaat in de loop van de dag weer naar de markt en treft er weer werkloze arbeiders aan. Hij neemt ze mee om zijn grond te bewerken. Toch heeft hij nog te weinig krachten en gaat in de middag weer naar de markt waar hij nog enkele werklozen vindt die hij meeneemt. Op het einde van de dag is de uitbetaling en ieder krijgt 1 dinar. Dan ontstaat er protest van de arbeiders die vanaf de vroege ochtend in de brandende zon hebben gewerkt. “Waarom krijgen wij maar 1 dinar en die mensen die maar één uur hebben gewerkt ook. Dat is niet rechtvaardig”. Het antwoord is kort en krachtig. “Ik heb met jullie 1 dinar afgesproken en ik heb jullie geen onrecht gedaan.” Dan vervolgt hij: “Het is mijn geld en ik geef deze mensen ook 1 dinar, want het is niet hun schuld dat ze geen werk hadden en ik had ze nodig. Ze hebben het met liefde gedaan en ik geef hun met liefde ook 1 dinar. Dat vind ik rechtvaardig. Mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil om menselijk te zijn”?

Ons arbeidsrecht, ons gevoel voor rechtvaardigheid, wordt bepaald door het positieve recht. Maar het concrete leven is niet volledig in positieve wetgeving te vangen. Naast de rechtvaardigheid van het recht bestaat er ook nog de rechtvaardigheid van de liefde en van de menselijkheid. Die kunnen weinig houvast vinden in het positieve recht. In de zorg voor kinderen, zieken en ouderen is er ruimte nodig voor de rechtvaardigheid van het hart, waardoor meer creativiteit, flexibiliteit en verantwoordelijkheid voor de medemens mogelijk is. Voor de zorg voor kinderen, ouderen en zieken is vooral de rechtvaardigheid van de liefde nodig. Die overstijgt de rechtvaardigheid van de wetgeving.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

13 REACTIES

 1. http://www.ajstichting.nl/pags/docs/5_krant_klein_658514.pdf

  Vanavond uw woorden met aandacht en instemming gelezen. Er zal echter ook fundamenteel iets moeten veranderen in onszelf en de door ons vormgegeven maatschappij. In de link die ik met u deel heeft de Arnaud Joannesstichting een “krant” uitgegeven over de impuls die Rudolf Steiner in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw heeft proberen te verspreiden in Duitsland. Hij heeft het over de associatieve economie, een economie waarin producent, handelaar en consument onder andere met elkaar in gesprek gaan over de juiste prijs. Waarin het welzijn van de mensen toeneemt naarmate de individuele mens meer op het welzijn van de anderen is gericht. Over vrijheid (in het geestesleven), gelijkheid (in het rechtsleven) en broederschap (in het economische leven). Theoretisch? Wel, in de link zult u met enkele praktijkvoorbeelden kennis kunnen maken. Ook voor de zzp’ers onder de lezers is het lezen over alternatieve mogelijkheden en een dito arbeidsongeschiktheidsverzekering wellicht een creatieve weg om de stugge en weerbarstige maatschappij van onderaf zelf te reorganiseren. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst.

  Henric van Dijk

 2. Paul, inspirerende woorden. Mooi. Ik sluit me er volledig bij aan. Sinds 2001 toen ik mijn promotie bedrijfskunde haalde ben ik online zzp’er in deeltijd naast mijn vaste baan bij ABN Amro en sinds 2011 100%. Het is zeker zo dat veel ZZP-ers creatief zijn. Ik zie alleen in Nederland veel mensen problemen hebben om genoeg geld te verdienen omdat ze te veel hetzelfde doen.

  Zzp’ers geven trouwens nog op een andere manier een kijkje in wat er allemaal mogelijk is met ICT en mobiele apparaten. Ik ben net als velen met mij ‘Multinational Zonder Management en Vast Personeel’ (‘MZMVPer’) in zakelijke netwerken van zzp’ers, thuiswerkers en freelancers wereldwijd. Mijn virtuele organisatie heeft dus een vaste kern van 1 (ikzelf namelijk) en voor de rest kan ik de kennis, ervaringen en (producten) van mensen over de hele wereld inschakelen. En dat doe ik ook sinds 2001.

  In mijn nieuwe boek ‘Dinosaurier of krokodil’ beschrijf ik in een apart hoofdstuk hoe dit innovatief ad-hoc organiseren in de praktijk werkt.

  Vg
  Dr Tony de Bree MBA
  Twitter: @tonydebree

 3. Dank voor deze wijze woorden. Ik ben altijd bijzonder blij om geluiden te horen die pleiten voor het doorbreken van verstarrende patronen en modellen. In het licht van de ontwikkelingen van gisteren waarin eindelijk een voorstel kwam vanuit de werkgeversverenigingen vielen mij direct de bijzonder negatieve reacties op. Ik was juist bijzonder verheugd dit te horen. Ik ben al 10 jaar zelfstandig professional en ben enorm blij dat – in dit plan- nu eindelijk de zo belangrijke flexibele schil van werknemers ook als zodanig erkend wordt. Hoe het voorstel van de AWVN dan ook uitpakt, het is in ieder geval een duidelijke stap naar vernieuwing. De zogenoemde vangnetten die er al zouden zijn zijn er in feite helemaal niet heb ik van nabij meegemaakt. Willen we met ons allen onze maatschappij op een positieve manier draaiende houden dan zijn vernieuwing en doorbraak van oude patronen hard nodig.

 4. Dank je wel Paul, voor deze wederom prachtige column, uit mijn hart gegrepen. Laat er vanuit de chaos van nu in deze tijd van transitie wijze beslissingen worden genomen door het kabinet. Er wordt met zoveel liefde en bezieling en inderdaad vaak door ZZP-ers, inhoud gegeven aan een andere manier van werken: met oprecht hart voor mensen en oog voor een gezonde aarde en eerlijker verdeling van welvaart.
  Mijn oproep aan ons allen is: wat bezielt jou en hoe kun jij met jouw talent de wereld mooier , liefdevoller, eerlijker, duurzamer maken? Als je je baan kwijt bent, kan dat als ZZP-er? Mijn oproep aan het kabinet is: faciliteer de ZZP-ers hierin, faciliteer ruimte tot ondernemerschap en investeren hierin, een vangnet waar nodig met de intentie alle prachtige ideeën de samenleving ten goede te laten komen.
  De politiek loopt er vaak wat achteraan….zo is het ook met de ZZP-ers in de zorg voorlopig wel goed gekomen. Maar pionieren voor een betere samenleving…..daar mag wel extra budget voor worden uitgetrokken.
  Dank voor al je columns, voor mij zijn ze iedere keer weer een energiegevend en mooi moment van bezinning. Een hartelijke groet, Mirjam Rombouts

 5. Dank je Paul voor het delen van je wijsheid en inzicht. Arbeid hebben wij in de westerse wereld te groot gemaakt daarvoor voelt het voor veel mensen als afhankelijkheid. En wie wil er afhankelijk zijn? In mij werk maak ik dagelijks mee dat de mensen die ik begeleid naar werk regelmatig de dreiging ervaren van overheidsinstanties die hen korten op hun uitkering als zij niet voldoen aan de gestelde criteria. Mensen moeten ook als ze niet kunnen en niet willen. Moeten maakt ziek. Aan de goede bedoelingen van deze overheidsinstanties twijfel ik niet doch het is niet meer van deze tijd. Werk voor oudere mensen is er niet laat staan voor mensen met beperkingen, en toch moeten ze. Ik sluit me aan bij je woorden ‘…er is ruimte nodig voor de rechtvaardigheid van het hart, waardoor meer creativiteit, flexibiliteit en verantwoordelijkheid voor de medemens mogelijk is’. Voor de zorg voor kinderen, ouderen en zieken is vooral de rechtvaardigheid van de liefde nodig. Die overstijgt de rechtvaardigheid van de wetgeving.’ Nogmaals dank Paul. Gr. Hans

  • Je hebt het over rechtvaardigheid en liefde….. maar vindt het fout en ziekmakend dat mensen met een uitkering MOETEN werken als zij niet ‘kunnen’ of WILLEN. Niet willen is wat mij betreft gewoon uitkering afpakken en werk weigeren omdat je iets gekort wordt is niet motiverend maar het dan toch blijven profiteren van gratis geld is dan toch een vorm van diefstal tegenover mensen die wel werken en ook steeds minder over houden. Qua rechtvaardigheid en liefde……

 6. Mooi en helder betoog. Zeker mee eens. Het eerst wat je moet doen om een economie op gang te krijgen is de middenstand aanwakkeren. Andersom, wanneer je hem kapot wil maken moet je de middenstand kapot maken. Dan houd je alleen bovenaan directies en bestuurders en onderaan gewillige werknemers met wel een economie die instort zoals je mooi verwoordt. Ook het Bijbelse voorbeeld is mooi. Mensen geld geven naar PvdA-model die er niet voor werken demotiveert de arbeidsethiek en sloopt langzaam je economie. Dit gaat nu in versneld tempo omdat het nog meer profiteurs uit andere landen aantrekt. Denk aan asielzoekers (in 80% vd gevallen economisch toerisme die zelfs betalen om hier te komen, en ik werk er met eentje samen, dus ken al de eerlijke insite verhalen van iemand die in verschillende kampen heeft gezeten hier) De last van de arbeid komt steeds meer neer op een kleiner wordende groep die in uren en productiviteit steeds meer moet leveren om de riante salarissen en gouden handdrukken en privileges van de bovenlaag en het gratis geld van de onderlaag te kunnen bekostigen. Wat die regels betreft is er nog iets moois aan de hand. Ik ben bezig met een Afrikaan om goederen te regelen voor de kinderen in Ebolia. We spraken over dat hoe het mogelijk is dat Afrikanen die in Nederland zijn met lege tassen naar Afrika gaan, terwijl Turken, Marokkanen, Hindoestanen en noem maar op de nieuwe succesvolle middenstand zijn en in allerlei handeltjes zitten.
  Hij zie dit: Nederlanders zijn bang, zitten verstrikt in de regels van dit zware land waar je niet vooruit kunt komen. Voor dat je wilt beginnen zit je met een stapel ontmoedigende papieren en eisen en lopen de wielen van je ambitie vast. Een Turk of Marokkaan heeft scheit aan al die regels en begint gewoon. Vaak gaat dat probleemloos want is dat die regels gecontroleerd worden en zij bestraft worden hebben ze al flink geld. Ok, ik verhuur een kantoortje aan een Nederlandse boekhouder die eerst in een zijstraatje in Rotterdam zat. Zodoende heeft ie heel veel allochtone klanten en 100% hiervan heeft problemen met de belasting en bekeuringinstanties maar hun zaak draait gewoon verder op de papieren van een broer of zus…. en of hij even een brief wil schrijven dat het allemaal niet waar is en alles op 0 wil zetten…. en o ja, ze willen ook de uitkering knotten…of ie daar ook een zielige brief voor wil schrijven.
  Misschien moeten we allemaal gewoon lak hebben aan de regels en in totale anarchie dit land weer opbouwen. Zodat de regels weer wat meer aan de wetten van de jungle aangepast worden (uh regels van de organische natuur, zoals je zegt). Alleen kom je dat richting revolutie en dat lijkt me ook niet de bedoeling. Maar aan een groeiende leger regelgevers vragen op de regels te verminderen/vereenvoudigen terwijl ze ook nog eens grotere capaciteit krijgen door digitale technologieën zie ik er niet snel van komen. De oplossing zit misschien toch in de toekomstige robotisering van de maatschappij. Het ideaal beeld van de bestuurder en geen emoties bij het ‘werkvolk’. Alleen dan nog een nuttige dagbesteding zoeken voor de ‘mens’.

  • Dank U voor gepassioneerde betoog van Prof.Dr. Rob, en graag reageer op.
   1. Sinds kort heb ik Ignatiaanse Pedagogie ontdekt, IgnatiaansSpiritualiteit, humor om van onderwerpen afstand nemen of relativeren.
   2.Ik ben overtuigd dat Ignatiaanse Pedagogie is
   systeem dat alles in wereld op de juiste spoor kan zetten.
   3.Interpretatie van mij is Ignatiaanse Pedagogie, Spiritualiteit is visie gigantisch verruimend.” Visie dat de wereld is als een ” WIJ Samen Verbonden”, ” Regering dat zijn wij, met onze keuzes in ons dagelijkse bestaan”.
   Stel dat ik ontving ” giga bonussen en gouden handdrukken”,
   deze volledig zou ik besteden aan water/riol leidingen aanbrengen in armste landen. Was ik asiel zoeker uit armoede landen, na ontvangen kansen in Nederland zou ik dat willen terug presteren in goede werken als vrijwilliger met hart en ziel, waar nodig.
   Nederland is zonder ” rampen ” tyfoons en ardbevingen en overstromingen.
   Ik zou begrijpen dat armoede elders is een plicht voor mij streven daar helpen.

   Voor betere wereld is nodig Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit breed in praktijk implementeren. Deze Visie doet, in breedte en hoogte hele MENS in aandacht betrekken.”Ignatiaans” betekent : Religie en Wetenschap en Filosofie bij Mens onder loep nemen en de noden en deugden goed in communicatie uitleggen.

   • IgnatiaansSpirituatitet Ignatiaans Pedagogie heeft Universele waarden.
    In 2014 wereld heeft nodig Universele Visie.
    In Nieuwsbrief van 15 oktober van ” The Elders ” , MARY ROBINSON
    schrijft: ” If leaders are unwilling to lead when leadership is required,
    people must”.
    MARY ROBINSON , First Woman President of Ireland and former UN
    High Commissioner for Human Rights, a passionate, forceful advocate for gender equality, women’s participation in peace-building and human dignity.”.

    vraag: wat is de Waarde voor ZZP’s van boven genoemd informatie?
    Onderwijs promoten , Ignatiaans Spiritualiteit en Pedagogie op breed platform etaleren, en Wereld mogelijkheden zoeken en participeren.
    met ideeën en acties.
    Mijns inziens.

 7. Hartelijk Dank U Super Inspirerende Paul de Blot voor keuze onderwerp dat ook internationaal door Groeiende Bewustzijn, aan Mensheid wordt voorgesteld:
  ” Internationa DAY FOR THE ERADICATION OF POVERTY
  14 ototber- 17 oktober,
  A VISION of the FUTURE: WHEN, if not NOW ?
  ” Onvoorwaardelijk Basis inkomen”.

  Jongst leden op Nederlandse televisie was te zien een Jonge Man , Cabaret beoefenaar
  heeft o.a. treffend aan publiek in theater en tv- kijkers uitgelegd:
  “Onze regering” kiezen wij zelf.
  Onze actie is ONSZELF onderwijzen, om weten hoe ” een wijze regering kiezen”.
  Mijn voorstel is Ignatiaanse Pedagogie met spoed implementeren in Europa- Onderwijs Systeem als aanvulling op bestaand onderwijs systeem, die jaar in jaar weg bezuinigd ! dreigd te worden.
  Ignatiaanse Pedagogie is Universeel, geschikt voor alle leeftijden, alle cultuur achtergronden, alle ontwikkeling graden.
  Ignatiaanse Pedagogie heeft Potentie in heel korte tijd mensheid bekwaam maken,
  in zelfstandig denken, zelfstandig juiste ! keuzes maken, keuzes die vreedzaam en samenleving in geheel verrijkend.
  Ignatiaanse Pedagogie is 500 jaar OUD! ” A Vision of the Future: When, if not NOW!? “

 8. Dank je Paul voor je altijd mooie woorden!

  Je pleidooi in jouw volgende zin heb ik er even uitgehaald.
  “In ons land is er grote behoefte aan creativiteit en bezieling. Het zijn vooral de ZZP-ers, die zich hierin onderscheiden. Hun opvallende kenmerken zijn een sterk streven naar autonomie, hoge arbeidsproductiviteit, sterke maatschappelijke betrokkenheid en vaak grote vakkennis en ondernemerschap.”
  Ik citeer met enige regelmaat jouw driehoek ‘Bezieling, vakmanschap en doen’, waardoor de ondernemersmotor, met alle tegenslagen die ons systeem in zicht heeft, op volle toeren blijft draaien. Veel goeds en we blijven lezen! André

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


77 + = 78