Donkere wolken van oorlogsgeweld

20

De politieke situatie in onze wereld is niet rustig. Er is geen oorlog maar ook geen vrede. Wel wordt er op veel plaatsen in de wereld oorlog gevoerd, al wordt het vaak ontkend en niet zo genoemd. De Nederlandse Defensie is ook paraat om oorlog te voorkomen en de vrede te handhaven. Het lijkt alsof oorlog voeren bij de evolutie hoort en nodig is om te kunnen leven. Steeds wordt er wel ergens in de wereld een oorlog gevoerd om tot vrede te komen.

Het gaat om het diepste verlangen van de mens, het verlangen naar diepe innerlijke rust en te genieten van het leven.

Uiteindelijk gaat het om de vrede waar de mensen in hun diepste wezen naar verlangen, maar om die te ervaren schijnt er eerst oorlog gevoerd te moeten worden. In de westerse talen betekent het begrip vrede: geen oorlog voeren, maar in veel oosterse talen heeft het begrip vrede een veel sterkere spirituele lading. Het wordt gedragen door een harmonie en diepe samenhang met al het bestaande.

In het Joodse begrip Sjaloom en het Arabische Salaam gaat het om een vredeswens. Men wenst elkaar met deze groet een innerlijke vrede en rust in verbondenheid met heel de schepping. Vrede is voor de meeste godsdiensten een kernbegrip. De God van Israël wordt de God van de Vrede genoemd. Voor de Islam is de naam van hun God nauw verbonden met vrede. Christenen noemen hun God de Vorst van de Vrede. Gandhi zette zich in voor geweldloos verzet. Evenals Maarten Luther King was ook hij een pacifist. Het gaat hierbij steeds om een spiritueler begrip van vrede, vrede als een manier van  authentiek leven.

Vrede blijkt een levenseigenschap te zijn en een spiritueel begrip op het diepste zijnsniveau. Die ervaren de strijdende partijen vooral als ze inzien dat doorvechten zinloos is. Dan beseffen ze dat het zinvoller is om vrede te sluiten en in vrede samen te leven. Het is de aangeboren behoefte aan macht en bezit die deze rust gemakkelijk kan verstoren. De vrede moet voortdurend als een spirituele kracht in leven worden gehouden. Vrede is geen eindpunt, maar een werkwoord.

Elk jaar wordt in Stockholm de Nobelprijs uitgereikt aan wetenschappers die de mensheid het beste hebben gediend. De Nobelprijs voor de Vrede wordt toegekend aan degene, die het meest heeft bijgedragen aan de toenadering tussen de volkeren en de verspreiding van de vrede. Dit jaar viel die eer te beurt aan een jonge vrouw die voor meisjes opkwam en een man die zich over verwaarloosde kinderen ontfermde. Voor hen is de jeugd de drager van de vrede voor de toekomst.

Wie is Alfred Nobel, de stichter van de Nobelprijs? Hij was de uitvinder van het buskruit en daarmee de koopman van de dood. Hij werd rijk door zijn buskruit die erop gericht was om in de oorlog zoveel mogelijk mensen te doden. Het was Florence Nightingale, die hem op het eind van zijn leven overhaalde, het kwaad dat hij had verricht weer te herstellen. Deze Engelse verpleegster vertrok tijdens de Krimoorlog met een dertigtal verpleegsters naar het oorlogsgebied om met gevaar voor eigen leven veldhospitalen op te richten voor de verwaarloosde gewonden in nood. Zij waren de slachtoffers van het buskruit van Nobel. Nobel besloot bij zijn dood om zijn hele fortuin te bestemmen voor een jaarlijkse prijs voor wetenschappers die de humaniteit het beste hebben gediend. Vreemd genoeg werd de Vredesprijs geboren uit de oorlog.

Vrede komt niet vanzelf, maar het ontplooit zich als een verhaal. Het is het werkwoord van ons leven waar we voortdurend aan moeten werken. Het gaat om het diepste verlangen van de mens, het verlangen naar diepe innerlijke rust en te genieten van het leven. Het komt niet vanzelf en kost vaak veel moeite en strijd. Zoals Plato zegt: si vis pacem para bellum, als je vrede wenst moet je bereid zijn ervoor te strijden.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

20 REACTIES

 1. Beste Paul,
  U bent een voorbeeld van zeldzame inspirators, in ieder geval voor mij. Zeer bedankt. Wie heeft ooit gezegd: “Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u”? In die twee maal 4 woorden schuilt m.i. een immens diepe individuele schat. Groeten Fokke, Almere.

 2. DANK U Hartelijk, Prof.Dr. Paul de Chauvigny de Blot SJ,
  voor Uw boek titel ” Ignatius van Loyola ALS CRISISMANAGER”.

  Mijn pleidooi voor spoedig in Europees Onderwijs Systeem
  Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit aanvullen op alle niveaus.
  Ignatiaanse Pedagogie en spiritualiteit heeft ” compatibility” voor “alle visies” seculiere of religieuse.
  In Visie van Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit is universeel ” begrip ” voor de edelste eigenschappen, talenten, die in elke mens aanwezig zijn.
  Behulpzaam om zelfstandig naar “eigen ontwikkeling niveau” werken stap voor stap,
  Vermogens ontdekken, IN ZICHZELF, die nodig zijn voor ons dagelijkse leven.
  Praktische spiritualiteit.

  1. In den Haag was symposium met titel: ” Er is geen weg naar, VREDE IS DE WEG!”
  De Heer Paus Franciscus een voorbeeld is van Groot Wereld Leider die pleit voor VREDE als de weg naar duurzame vrede.

  2. citaten: ” An education that inculcates human values and honours diversity
  is necessary for sustainable peace in the world”.
  ” Faith in the world brings you peace of mind. Faith in God evokes LOVE in you. ”
  ” A person who is content from within will never think of creating trouble for someone else.”

  ” SPIRITUALITY is a Science.”
  ” Trilling, wij zijn frequentie wezen” , ” Frequentie en trillingsgetal, energie patronen hebben invloed op hoe je je voelt”.
  ” Mental illness, Anger, Lust, Greed, Jeaolousy, etc”.
  ” Personal Energy Signature” .
  ” Power of meditation”.
  ” 6 miljaard personen”. ” Global Coherence”.

  ” The goal of KNOWLEDGE is to transport the MIND from its limited understanding
  to a more Expanded State Of Awareness.” .

  3. Vooranstaand hedendaags wetenschapper schrijver, theoretische natuurkunde,
  heeft 300 hedendagse wetenschappers op top functies in de wereld, om visie gevraagd voor de komende jaren, voor gigantische technologische mogelijkhede en samengevat in zijn boek met titel ” Reis Naar De Toekomst” .
  J.l. hebben wij via televisie mogen vernemen hoe elite wetenschappers heeft de mogelijkheden benut.

  4. Generatie schoolgande personen, Personen in Onderwijs, hebben hulp nodig voor aanvullende Pedagogie en Spiritualiteit.
  Bekwaamheid kweken, leren onderscheiden, zelfstandig denken, voor die giga mogelijkheden die als golf zullen ons tegemoet komen.
  Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit heeft 500 jaar zich bewezen, Universele Visie van Universum en onze planeet Liefdevol Dienen.

  • alstublieft aanvulling op tekst: ” Er is geen weg naar vrede, Vrede is de WEG!”

   1. De Heer Paus Franciscus die ” van huize is Jezuïet” , heeft bewezen een Talentvolle, Geniale Leider voor dialoog en onderhandelen.
   Jezuïeten Orde kweekt Talentvolle, Geniale Leiders, Begaafd Diplomaten.

   2. Alle in wereld strijdende groepen personen,
   een”zit plaats” aanbieden in Verenigde Naties Gebouw, Instituut.
   Voor mogelijkheden stem laten horen, voor wat voor idealen deze strijdende groeperingen bezig zijn.
   Elke ” strijdende groep” zou kunnen een delegatie kiezen, die ” de zitting ”
   in de Verenigde Naties zou nemen , voor onderhandelen zo nodig “als tussen persoon”.
   willen zijn.
   ” Is de ” IS ” in dat deel van ” een land ” bezig met zelfde leider? zelfde “paraplu”?
   of is dat weleens een ” vereniging ” die ” vecht om te vechten ” ?

   In Nederland zijn ” hooligans vereniging met leider, code en drift om vernielingen aanbrengen voor de lol van vernielen”.
   Niet lang geleden op televisie een serie uitzendingen geweest over dit onderwerp, een ” Leider ” van cá 700 personen die toelichte hoe die ” hooligans in elkaar zitten” , boek daarover geschreven.
   Er is ook berekend dat ” elke hooligaan-persoon ” ” van die groep” voor 100.000,= honderd duizend euro ! schade aanbrengen per jaar, zoals vernielen van treinen, bussen, winkels ruiten en etcetera, waar groot politie brigade moet zorgen/voorkomen dat dat nog erger zou kunnen.
   Stel U voor:
   dat misschien veel van ” die IS ” “gewoon hooligaans zijn”?

   3. De Heer Paus Franciscus heeft de weg laten zien; met VREDE mensen tegemoet treden in dialoog.
   In Jezuieten website de bezoek van de Heer Paus Franciscus aan Trukije
   in video en teksten
   is te zien, dat duurzame vrede is mogelijk door stijl en Wijsheid.

   Hulp aanbieden aan strijdende groeperingen.
   Elke mens leven is heel kort.
   GRATIE aanbieden voor alle strijders als zij wapens willen afstoten, en aan Ronde Tafel willen gaan zitten voor Hulp ontvangen en mee doen in Vrede Wereld Opbouwen.
   mijns inziens.

   • aanvulling alstublieft voor tekst: ” In Europa spoedig Ignatiaans Pedagogie en Spiritualiteit implementeren”.

    1. Heel spoedig Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit in Nederland implementeren.
    toelichting: Digitale Nieuwsbrief, d.d. 02-12-2014 van goede , grote Landelijke Nederlandse Kwaliteit Krant, in rubriek: “Cultuur & Leven” , is artikel te lezen met feiten genoemd over EEN PROVINCIE in Nederland, waar op de 650 duizend personen- bevolking- in deze- provincie, 100 DUIZEND volwassenen laaggeletterd is of analfabeet.

    citeer deel tekst van deze artikel:
    “…….hedendaagse leven vereist echter dat mensen geletterd zijn…..”
    “….” Geletterdheid is noodzakelijk voor adequaat document gebruik,
    goed kunnen omgaan met cijfers, goede verbale communicatie, samenwerken, computer gebruik, denken en verder LEREN….”
    ” hoge werkloosheid in deze provincie”….”
    “….We weten toch welke sociale ellende en economische schade dit met zich meebrengt?……..”
    Einde citeren deel artikel tekst.

    • aanvulling alstublieft op tekst: “6 miljard personen” ” Global Coherence”.

     1. Jezuïeten Website, nikolaassintobin.blogspot.nl
     2 december, titel: ” De tien hoogtepunten bezoek Paus Franciscus aan Turkije”.
     De Heer Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan Turkije is intensief bezig met Hartelijk Verbinden van Mensen, met doel Vrede, Begrip voor elkaar en respect voor elkaar koesteren.
     Dat is werken aan GLOBAL COHERENCE.
     De Heer Paus Franciscus is Hoofd van Organisatie met bereik van 2 miljard mensen.
     Stel U voor dat 2 miljard mensen op zelfde tijd gaan bidden voor Vrede dat zou gigantisch “Energie bereik” bewerkstellen voor Vrede.

     2. The Global Coherence Initiative Organisation
     ” is a Science-based, co-creative project to unite people in heart focused care and intention, to facilitate the shift in global consciousness from instablility and discord
     to balance, cooperation and enduring peace.”

  • Als het U blieft géén ‘wijsheden’ van Ignatius op scholen.
   Het splijten van de geest is al verwerpelijk laat staan als het gebeurd door mensen die menen dat vrede pas bereikt wordt door oorlog.

   In hun ogen is oorlog vanzelfsprekend. Terwijl vrede dat is.
   Kun je nagaan hoever heen ze al zijn.

   Maar wat verwacht je van een militaire orde?

    • reactie voor de Heer Prof.Dr. Reza, op tekst : ” Maar wat verwacht je van een militaire orde? “.

     1. vandaag 11 december in Landelijke Nederlandse Nieuws bericht op televisie
     is onderwerp besproken die betrekking heeft tot/in handel van militaire Industriele wapens/middellen en de handel in.
     Nederlandse politici in dat Nieuws hebben pleidooi gehouden voor /dat
     een Onafhankelijke Rechter dient te komen in Europa om alle verenigde landen in Europa een ” lijn laten trekken” in handel in militaire wapens.
     Regel een: geen wapens leveren aan land waar mensen rechten worden geschonden.
     citaat: ” Peace Is Possible”
     Even If A Fraction of what is spent on Defense
     would be spent on Peace Education,
     It will not allow such inhuman Behavior among the youth “.

    • Toelichting alstublieft op ” spreek woord en citaat”.
     1. Wetenschappelijke onderzoeken in verschillende wetenschappelijke Instituten o.a. ” Institute of HeartMath” in VS,
     met hulp van verfijnde instrumenten ontdekt hebben ” Eeen nieuw soort intelligentie in ons hart”. ” Via de kracht van het hart kunnen we onze volgende stappen zetten om de in hoge mate bewuste mensen te worden die we willen zijn en die de wereld zozeer nodig heeft., Howard Martin-Institute of HeartMath-2005(67).”

     2. 500 jaar geleden cá zijn nog niet zulke verfijnde instrumenten
     die elekrtomagnetische energiegolven konden meten.

     Ignatius van Loyola naar wie is de Ignatiaanse Pedagogie en Ignatiaanse Spiritualiteit genoemd, had een veelzijdig en zorgvuldige opleiding genoten, ervaring in communicatie met vele mensen, en verschillende wereld gebeurtenissen toen.

     Ignatius van Loyola is van nature hoogbegaafd, een gezegend MYSTICUS geworden, met super rijke Innerlijke leven.
     Ignatius van Loyola is stichter van Jezuïeten Orde, om kennis en ervaring over aan volgende generaties overdragen, belangeloos,
     Uit liefde voor mens en mensheid.
     In stijl van Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit, is de menselijke, onze HART verbonden in opvoeden van onze kinderen en onszelf op weg naar Liefde met Liefde.
     Dat is de Bijzondere Bijdrage voor/aan volledig hoogontwikkelen van elke persoon.

 3. Het zogenaamde idee dat we oorlog nodig hebben om vrede krijgen of te ervaren is een hardnekkig aangepraat hersenschimmetje dat veel licht wegneemt.

  Volgens de overlevering moeten we altijd kiezen tussen twee kwaden. Dat is ooit in de wereld geholpen. Door wie is een groot vaagteken. Ik heb weleens gehoord dat het te maken heeft met (de) sex(en). De man schijn al na één keertje er van af te liggen maar bovenal even zijn ratio kwijt te zijn. De man is dus ergens zwak. Dat geeft angs en dus wordt de macht aangewend. Meestal tirannie. De vrouw is een vredig persoon. Dus makkelijk slachtoffer. Want we hoeven alleen maar te bewijzen wie fysiek sterker is. Mentaal of gevoel snappen we niet.
  Oorlog of vrede zijn twee verschillende begrippen. Om de onzichtbare doch zichtbare overeenkomst in deze te zien of te vinden is niet mogelijk. Dáárom heet het verschil.
  Je kunt ook niet kiezen tussen verschillen. Wel tussen overeenkomsten. Of verschillende overeenkomsten. Of overeenkomstige verschillen van de overeenkomst.
  M.a.w. een ‘goede’ keus zou zijn; non- of oorlog of non- of vrede.
  Je ziet hier dat alles wat is eigenlijk hetgeen is wat niet is.
  De interpretatie van het begrip wordt iets groter. Eigenlijk wordt je gedwongen om van zwart naar wit te gaan en/of andersom. Wellicht brengt dit iets meer licht op de zaak.

  Dit hardnekkig gerucht overigens wordt ook gebezigd in een, voor oplettende lezer, bekende of beruchte religieuze orde. Het verhaal gaat dat ze een lichte voorkeur hebben voor de Latijnse leus Ordo ab Chao en In Hoc Signo. De eerste gaat meer om de werkvorm van het woord, de tweede om door middel van deze werkvorm vrede te brengen. Dit doen zij door er inderdaad letterlijk voor te strijden. Door chaos te veroorzaken met andere woorden oorlog creëren, bestaat de kans om, daarna orde te scheppen. Oorlogen kunnen niet met religies in verband gebracht worden en religies zijn vredelievend. Omdat dit lastig uit te leggen is ‘vergeten’ ze het woordje Vinces achter In Hoc Signo. Het betekent veroveren. IHS kun je op meerdere manieren uitleggen. Maar probeer U een beeld te krijgen bij het Nederlandse begrip; Uw weldoener is uw beul en uw beul wordt uw weldoener.
  Vrede is vanzelfsprekend. Oorlog niet. Dat is aangepraat. Echt waar net zoals de boom van goed en kwaad aangepraat is. De enige religie die elke andere religie overleeft en overleefd heeft is de religie van……de natuur.
  Religies zijn relatief en geloof absoluut. Religies zijn verzonnen en het geloof is absoluut.
  De mens denkt dat zijn of haar religie de absolute is en dat kan niet. Simpel omdat het een relatief ding is. Geloof niet. Karma ook niet.
  Tijd daarentegen is weer wel relatief. Net zoals de positie vanof waar U woont. Ten opzichte van welk perspectief woont U in een bol op het Midden, Westen, Noorden, Oosten of Zuiden?

  Religie maakt het geloof kleiner, kleinst en te klein. Het zoeken naar de absolute of het kleinste deeltje is een dwaaltocht. Religie deelt het geloof. God of het geloof is verdeeld!
  Dat is een groot verschil en als U mij dit kunt weerleggen en als u mij kunt uitleggen aan welke kant een lijn langer of korter gemaakt kan worden dan pas kunt u over vrede praten.
  Onthoudt dat een cirkel ook een lijn is. Het is een verzameling van punten. Probeer ‘3D’ te beelden.
  Om tot een antwoord te komen kunt u indachtig de manier van voortplanten in oogschouw nemen.
  Met de volgende woorden wil ik graag afsluiten en U al het goede te wensen in de leegte van het donker. Weet U nog dat hersenschimmetje?

  VI VERI VENIVERSUM VIVUS VICI.

  -Met de kracht van de waarheid heb ik levend het universum veroverd.

 4. Beste Paul,

  Bedankt voor je mooie woorden over ‘vrede’ . Het is meer dan een gewapende vrede, maar er zal altijd rekening moeten worden gehouden met agressors. Door de menselijke geschiedenis is dat gebleken. Daarom kunnen helaas de wapens nog niet tot ploegenscharen worden omgesmeed. Ooit zal het zover komen, als mensen zich bewust worden van hun vaak te grote ego. Nog even een reactie op het geschrevene van Rob. Het is m.i. geen goed idee om religie uit het denken van mensen te weren. Dat zal overigens ook nooit lukken. Immers de regelies kunnen bij de juiste interpretaties wel tot zelfinzicht en vrede leiden. Bovendien weten wij uit het recente verleden, dat seculiere ideeen hebben geleid tot grote wereldrampen. Denk aan het fasisme, communisme en thans het Neo liberalisme.

  Hartelijke groeten,
  John van der Hoek

 5. Beste Paul,

  Diep respect voor u, maar in het Nederlands kan men zeggen: ” ga in vrede ” , en ” rust in vrede ” . Vrede heeft een overeenkomstige betekenis met Sjaloom/Salaam.,

  De uitspraak: ” … In de westerse talen betekent het begrip vrede: geen oorlog voeren, maar in veel oosterse talen heeft het begrip vrede een veel sterkere spirituele lading. ..”, is niet valide.

  Het heeft niets met Oost, West, of Noord, Zuid te maken. Spirituele diepgang is ook zeker hier in het Westen, net als in alle andere gewesten.

  Niet het ” Westen ” , heeft de slavernij afgeschaft, apartheid succesvol bestreden, maar de compasionele, vrije mens, die zich onbedreigd kan manifesteren in een vredige omgeving heeft dat gedaan. Niet de blanke, gekleurde mens, of zwarte mens, niet de vrouw of de man, maar de vrij denkende, betrokken mens. En deze bevond zich inderdaad niet in Africa, het Midden-Oosten, Zuid Amerika of Indo-China. Deze bevond zich op een maar heel klein stukje aarde in Noord Amerika en Noord-West Europa (het Westen).

  Met de globalizering verspreid zich de bevrijding van de indivduele denker, maar het word inderdaad ook ernstig bevochten. Daarom moeten wij, de vrije mens, de moed (en middelen) blijven houden om op te staan tegen de dogmatici en extremisten, en ons niet mee laten sleuren door de stigmatiserende demagogen.

  Echter, hier zou ik niet met ” Si vis pacem, para bellum” , ook het motto van de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), willen afsluiten. In deze context is vrede inderdaad gelijk aan geen oorlog.

  Het lijkt mij beter om af te sluiten, dat degene die zoekt zal vinden, diegene die vindt sterk is en degene die sterk is durft te twijfelen,

  Groeten uit Malawi,

  Matthijs

 6. Als vrede bij jezelf begint, geldt dat helemaal voor je gedrag naar je kinderen toe. Wanneer je in je opvoeding van je kinderen ook vanuit innerlijke vrede bezig kunt zijn, groeien zij op met het besef dat geweld niet per se nodig is om je doel te bereiken. Dat heb ik als moeder van twee kinderen best lastig gevonden, omdat je zowel met je eigen persoonlijke ontwikkeling bezig bent, als met het opvoeden van kinderen die niet kunnen wachten met opgroeien totdat jij als moeder (of vader) weet hoe het moet …
  Zou het niet mooi zijn als over dit soort onderwerpen in het onderwijs iets zou kunnen gebeuren? Een meer persoonlijke benadering van maatschappijleer en levensbeschouwing, en de link leggen met hoe je met (jonge) kinderen om gaat.

 7. beste Paul
  dank voor je wijze woorden aan het einde van het jaar.
  Als oud militair spreken deze woorden mij extra aan.
  Ik heb gelukkig ook mijn bijdrage mogen leveren aan een klein stukje vrede op aarde.
  Ik wil wel even kwijt dat Alfred Nobel niet de uitvinder is van het buskruit, maar van het dynamiet. De oude chinezen waren daar de uitvinders van.
  Mar ga vooral door met je columns, ik lees ze erg graag.
  je neef Freek

 8. Dank u wel lieve Paul voor deze woorden, d.w.z. dat u precies verwoordt zoals ik het voel. Gisteren heb ik daar nog een gesprek over gehad maar kon niet precies verwoorden zoals ik het voel, dat er ook op een andere manier Vrede kan komen dan door geweld. Ik heb uw schrijven doorgemaild naar de personen die er anders overdachten. Ik hoop dat uw woorden ook hun harten mag raken. Dank u nogmaals, lieve harte groet Maria

 9. De waarheid kent vele gezichten. De opinie hierboven is een mooie manier om er tegenaan te kijken. Alhoewel de eindzin van veel realisme getuigt en de tegenstrijdigheid van het feit dat er geen ongewapende vrede bestaat goed uitdrukt -” als je vrede wenst moet je bereid zijn ervoor te strijden.”- En om naar het begin van het verhaal terug te gaan. Misschien dat spirituelen een diepere betrekenis aaan het woor vrede geven en sjaloom en salaam zeggen maar religies zijn grote agressors en oorlogsvoerders geweest. De islam is als een oorlogsdoctrine gestart en verkeert met het credo ‘islam is vrede’ nog zwaar in de ontkenningsfase dat het niet met vrede kan omgaan. Ghandi was pacifistisch maar heeft daardoor de islam als agressor vrij spel gegeven in het land van te lieve Hindoes…omdat ze dus geen strijd leveren en niet geleerd hebben van de rijke Hindo geschiedenis. In deze kun je aflezen dat de is islam als totaal tegenovergesteld /complementiar en zich afzettend tegen het Hindoïsme is ontstaan. De grote zwakte van het Hindoeïsme is het kastesysteem dus aan de ontevreden onderkant hiervan is het makkelijk zieltjes winnen. Ik meen zelfs dat Mekka ooit een hindo-bedevaartplaats was die door de islam veroverd is waarbij het hellige teken, de steen door een kubus omkleed is. Wat nooit zal gebeuren maar wat het beste zou zijn voor de wereldvrede is om alle religieuze- en geschiedenisboeken te verbranden omdat we er namelijk niet van leren maar het gebruiken als basis om ruzie en oorlog te creëren. Amen.

 10. Beste Paul,

  Ben het helemaal met je eens dat vrede niet vanzelf komt. Ervoor strijden is slechts tijdelijk naar mijn ervaring. Wanneer je je persoonlijke strijd hebt geleverd, en vrede in je hart kan ervaren is het een kwestie van uitdragen naar je omgeving zodat er steeds meer mensen moeite zullen doen om de strijd aan te gaan.

  De persoonlijke strijd is uiteraard voor ieder mens anders. In je hart weet je wat die strijd is, als je de confrontatie durft aan te gaan. Mijn ervaring is dat meditatie een mooi hulpmiddel is om daar te komen.

  Mijn wens voor de mensen die nog niet bewust zijn dat ook zij de moeite hiervoor mogen nemen is, dat ze daar gebracht mogen worden en vertrouwen in mogen krijgen.

  Als je in je eigen omgeving dit kan/wil doen, “groeit” er steeds meer VREDE.

  Met hartelijke groet,
  Adrie

 11. Vrede is geen eindpunt, maar een werkwoord. Inderdaad, Paul!. Vrede moet je om te beginnen zelf zijn. Oorlog komt voort uit machtsdenken, verbonden met het ego van jezelf en van anderen. Vrede zijn en de ander met vrede tegemoet treden komt vanuit een andere status in jezelf, die status die boven het ego uitstijgt en juist het ego moet gebruiken om anders in het leven te gaan staan en anderen te inspireren dat ook te doen. Laten we onszelf daarbij succes wensen, want daar is niet alleen reflectie en moed voor nodig en vallen en opstaan..

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


31 + = 32