Communicerende vaten

26

We zijn in een stroomversnelling van veranderingen geraakt en weten ons geen raad. Een onbeheersbare stroom vluchtelingen die niet zal afnemen zolang het oorlogsgeweld voortduurt, de jihad en de ebola-epidemie zijn angstaanjagende beelden geworden. Wat biedt 2015 voor mogelijkheden?

In ons bureaucratisch beleid is er meestal geen plaats voor kleinschalige oplossingen van onderlinge hulp en aandacht voor elkaar. Het grootste leed is wel de eenzaamheid, die angstig en onzeker maakt en verlammend werkt.

Volgens de wet van de communicerende vaten streven vloeistoffen in een open systeem  naar een evenwicht. Deze wet is een natuurwet. Heel de evolutie is een groeiproces van een ecologisch evenwicht, een streven dat ook doordringt in sociale en spirituele systemen. Door de moderne communicatiesystemen is de wereld een open systeem geworden waar rijkdom en armoede, recht en onrecht, macht en machteloosheid naar een evenwicht streven.

Het machtige Europa dat zich in het koloniale verleden verrijkte ten koste van de overzeese gebieden, ervaart nu een tegenstroom vanuit de arme landen. Nu komt er uit deze landen een stroom van armoede naar het rijke Europa op gang. De onhoudbare vluchtelingenstroom is een concrete vorm van deze wet van de communicerende vaten op het sociale niveau van rijkdom en macht. Is er iets aan te doen?

De vluchtelingen blijven komen, daar is niets aan te doen. Het zal pas ophouden als het evenwicht tussen arm en rijk enigszins is hersteld. Dan ontstaat er een evenwicht in de communicerende vaten van het sociale onrecht. Als we nu naar de wereldsituatie kijken is het evenwicht wel heel erg verstoord door het uitputten van de stoffelijke rijkdommen. Dat geldt ook voor de verdeling ervan die de rijken steeds rijker maakt en de armen armer.

De wet van de communicerende vaten speelt zich niet alleen af op grootschalig niveau, maar ook kleinschalig op het niveau van de organisatie en het individu. In de natuur voltrekt zich dit herstel van het evenwicht altijd kleinschalig. Ieder wezen zoekt een optimale aanpassing aan de omgeving om te overleven. Tegelijkertijd streeft het naar een optimale innerlijke kracht om zichzelf staande te houden. Een grootschalige aanpak komt in de natuur niet voor.

In ons bureaucratisch beleid is er meestal geen plaats voor kleinschalige oplossingen van onderlinge hulp en aandacht voor elkaar. Het grootste leed is wel de eenzaamheid, die angstig en onzeker maakt en verlammend werkt. Hier kan kleinschalige aandacht wonderen verrichten. Boodschappen doen voor een zieke, op een kind passen als de ouders verhinderd zijn, iemand naar de dokter brengen omdat die geen vervoer heeft. Er zijn veel mogelijkheden om elkaar van dienst te zijn en op kleinschalig niveau een evenwicht te brengen in de communicerende vaten.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

26 REACTIES

 1. Mijn waarde Paul Blot,

  Bij dit alles ben ik er zonder meer van uitgegaan dat je mijn verwijzing naar de Wet van Archimedes hebt begrepen als een verwijzing naar de enorme opwaartse druk die ontstaat op onze westerse “beschaving” als de massa van geluk-zoekers zich tegelijkertijd meldt aan de poorten die geopend dienen te worden om de natuurkundige wet van de communicerende vaten
  in werking te stellen. In mijn column verwijs ik dan naar mijn variant op de wet van Blaise Pascal: “Als het niveauverschil in
  open communicerende vaten, zoals in een sluis, snel wordt opgeheven, dan komt de inhoud na een turbulente tijd vanzelf
  weer tot rust. Als je kraan of sluis vervolgens open laat staan, ontstaan er nooit meer niveauverschillen.”
  Mijn conclusie: “Delen is een kunst.”

 2. Mijn waarde Paul de Blot,

  In de aanhef ging er iets mis. De toets van de letter “l” ontsnapte aan de typ-kracht van mijn
  rechter middelvinger. Was dit een automatische fysieke actie om ook maar elke suggestie van
  disrespect geen kans te geven? Bij deze hopelijk gecorrigeerd in de nieuwe aanhef.

  Hartelijke Groet,
  Peter Beszelsen

 3. Mijn waarde Paul de Bot,

  Twee zielen, één gedachte. Dat ons dit op een eerbiedwaarde leeftijd nog mag overkomen. Een lang verhaal kort Paul; Google eens naar “Peter Beszelsen – Communicerende vaten”, mijn column van 11 november 2010! Het is nauwelijks te bevatten dat die natuurkundige wet van Archimedes nu kennelijk kans heeft gezien ons, en mogelijk een ieder, ook geestelijk te verbinden. Het wetenschappelijk bewijs was reeds geleverd. Mijn visie deed er een viertal jaren over om jouw grijze massa te bereiken. Was daarvan de oorzaak de afstand tussen ons beiden? (Een professoraat is helaas mijn deel nog niet geworden.) Of is de vertraging toe te schrijven aan de cumulatieve dikte van ons beider schedels. Een onderwerp een proefschrift waardig! Ik (73 jaar) heb nog een paar kleine decennia te gaan vóór ik jouw prestatie (91 jaar !) heb geëvenaard.

  Is het denkbaar dat ik bij de gelegenheid van jouw 100e verjaardag promoveer op mijn proefschrift “Hersenen fungerend als communicerende vaten kunnen de studieduur bekorten” ? Het zou me een eer zijn om dat huzarenstukje met jou als promotor te leveren. Het is mogelijk tegelijkertijd voor jou een extra prikkel om het de komende 9 jaren nog in goede gezondheid uit te zingen en ons allen met je inspirerende denkbeelden nog een flinke spanne tijds te blijven verblijden. Ik zie uit naar een reactie die mijnentwege via onze spirituele kanalen gecommuniceerd mag worden.

  Hartelijke Groet,
  Peter Beszelsen

 4. Mooi. Deze kleinschaligheid zie ik ook in de bewustwording van je gedachten en handelen in je levenssituatie: in hoever ben ik zelf op de vlucht… onbewust opgejaagd door negatieve gedachten… los van het leven en innerlijke rust als ‘ thuis’. Als ik die plek in mezelf hervind is er geen ruimte voor angst…. vrede valt samen met geestkracht,bewustzijn en innerlijke vreugde waarin ik een ander ook vrij kan laten. Geestkracht geeft ‘ menselijkheid’ en de mogelijkheid om te kiezen… Innerlijke vrijheid.
  Chavah Lichtenberg

 5. De mens werd geschapen,man/vrouw.God zag dat er iets ontbrak en gaf een vonk van zichzelf aan de mens man/vrouw.Wij geven het de naam Eva..Later kwam God tot hen als slang en nodigde de mens uit om van de appel te eten.,Om kennis op te doen,en zo te leven zoals God bedoeld had.

 6. Dank je wel Paul, ik herken dat alles wat in het GROOT wereldnieuws is, in mijn eigen omgeving ook van toepassing is. ANGST, elkaar buitensluiten, eenzaamheid, wantrouwen zijn zomaar de gevoelens die het eerste in mij opkomen.

  Ik blijf erop vertrouwen dat als ik, de patronen in mijn eigen omgeving kan doorbreken; en een ieder ander kan dit ook, dat wij op wereldniveau dit ook met elkaar kunnen ….. keep up the good spirit …….

  Met een harte groet,

  Petra Portengen

 7. Wij denken soms dat wanneer we het over evenwicht hebben dat het een statisch evenwicht is dat zo dient te blijven. Juist bij de gratie van constante verandering in elk gebeuren is groei mogelijk. Dat is evolutie. Wanneer een ezel zich alleen laat leiden door de sterkste impulsen en precies tussen 2 ruiven of voedselbakken staat waarbij de impuls om hooi te eten even sterk is, zal het verhongeren. Er is dus altijd een tijdelijke onevenwichtigheid, oftewel verandering nodig om het leven te laten voortgaan. Daarna zoekt het proces weer naar nieuwe (levens)vormen en begint het spel van voren af aan. Zolang energie stroomt bestaat er geen blijvend evenwicht immers, alles stroomt en niets is blijvend.

 8. Dankjewel Professor, voor de inspirerende column over de communicerende vaten.
  De laatste alinea doet mij denken aan mijn huidige levenssituatie: Ik werk als biografisch consulente maar ik heb momenteel zeer weinig werk. Ik meen echter dat ik momenteel onbezoldigde hulp moet geven, uit pure vriendschap voor twee families die het dezer dagen zeer moeilijk hebben. Dat doe ik dan ook vanuit mijn hart. Ik ben er zeker van dat ik “op kleinschalig niveau een groter evenwicht breng tussen de communicerende vaten’.
  Hartelijke groet,
  Myriam De Keye

 9. Helaas is evenwicht in onze wereld ver te zoeken, maar wat wil je ook als wij mensen vooral ik-denkers zijn en ons eigenlijk weinig om anderen bekommeren. Het bereiken van evenwicht is daarom een illusie. Een gevaarlijke illusie, omdat het leidt tot defaitisme: laat de vluchtelingen maar komen en de aanslagen zijn nodig om uiteindelijk veiligheid te bereiken. Vergelijken met het ecosysteem moeten we vooral niet doen. Daarmee accepteren we de rampen en het geweld die daar plaatsvinden om tot een evenwicht te komen. Ook de vergelijking met communicerende vaten gaat mank. Alsof een kracht buiten onszelf aan het werk is. De mens is juist het enige wezen dat daadwerkelijk kan interveniëren en zijn kennis en kunde kan inzetten om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Lief zijn voor elkaar in eigen kring vind ik een zwaktebod. Van de wetenschap mag meer verwacht worden.

 10. Als we alles vanuit liefde zouden doen en de (huidige) rest achterwege zouden laten, zou er dan een natuurlijk evenwicht ontstaan? Lijkt mij wel.

  Misschien zouden we onze hersenen op een andere manier in kunnen zetten. Eentje die toevoegt voor mens, dier, de planeet Aarde.

 11. Hartelijk dank U Prof.Dr. Paul de Blot voor Wijsheid en Inspiratie in Uwe column.
  Als U mij toestaat leen ik deel tekst Uwe “…. De vluchtelingen blijven komen, daar is niets aan te doen”.
  1. Alstublieft idee delen om ” iets aan doen” voor de vluchtelingen stroom en ons als Samenleving.
  ONDERWIJS aanvullen.
  Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit , in hele Wereld bekend en beoefend ” door ELITE ” uitverkorenen, 500 jaar lang!
  Mijn pleidooi, ” Schaal Vergroten voor Europa op alle onderwijs instellingen” op alle niveau’s beginnen met jonge kinderen onderwijzen in Wijsheid.

  Niet lang geleden was Nederlandse Politicus die pleidooi hield met thema:
  ” De Verweesde Samenleving”, Nederland als verweesde samenleving.!

  Lerlingen van jongs af leren op Ignatiaanse stijl:
  dankbaarheid, vrijgevigheid, opmerkzaamheid, onderscheiding, mededogen, liefde,
  vertrouwen, hoop, welbespraaktheid en oprechtheid, geleerdheid, wijsheid, nieuwsgierigheid, betrokkenheid, bewuste levenshouding, voorbeeld voor anderen in goed doen.
  Vandaag op Nederlandse scholen is verteld uit onderzoeken dat : Tien tot vijftien procent van alle leerlingen werd of wordt gepest op school.
  Waarom wordt er gepest? Waarom pesten kinderen?
  Mijns inziens is ontbreken van Spiritueel Leiderschap.

  • alstublieft aanvulling op tekst: “….Spiritueel Leiderschap.”
   toelichting:
   citeer feiten uit Wikipedia vandaag op onderwerp: ” Nederland”
   “…….”
   “……”
   RELIGIE
   53% geen gezindte
   26% rooms-katholiek
   16% protestants
   5% islamitisch
   6% OVERIGE

   Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit is Universeel in/voor alle mensen,
   Dankbaar zijn voor mij en voor U, voor de mijne en Uwe gaven.

   Respect en onderscheiding vermogen.
   In Wereld met 6 miljard mensen, en We (alle mensen zijn heel beperkt bevattelijk),
   We kunnen niet alles begrijpen de hele Universum.
   Idereen is aan ontdekken een deel van ” waarheid,wijsheid”, leren continu is bijdrage voor vrede in (mezelf) onszelf .

   Ignatiaanse Stijl Onderwijs is elke dag Ontdekking reis met gids,
   eerst leren onderscheiden, God (dat voor iedereen is vrij de woord aanvullen of anders noemen), Vinden In Alle Dingen.
   Humor is behulpzaam om relativeren en ontspannen.
   Maar: humor met fatsoen regels ! mijns inziens.

   Bijvoorbeeld: een cabaratier in theater zaal een presentatrice nadoet die invalide is en “mank loopt” en de zaal ” ha ha ha ha ” reageert.
   Hier is geen humor. HIER IS PESTEN.

   ** een presentator op Nederlandse televisie tijdje gelden een zieke toen Paus Wojtyla nadeed door op grond belachelijke standjes met rollen deed,
   dat is onbekwaamheid, onwetendheid,
   Paus Wojtyla voor 40 miljoen Polen een HELD,
   in tweede WO-oorloog geweest is en voor Poolse Onafhankelijkheid gestreven heeft.
   Op Nederlandse televisie toen door die presentator die onbekwaam, onwetend
   is gaan Pesten Persoon Paus Wojtyla en 40 miljoen Poolse Burgers.

   Mijn motivatie om spoedig Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit
   Implementeren in Europa Onderwijs Systeem als aanvullend,
   is dat:
   zal angsten weg nemen voor de toestroom van armoede en vluchtelingen
   door zelf sterk worden in bewustzijn,
   wetende de juiste oplossingen aandragen voor gezamenlijke,
   wijze kansen benutten in vrede en welzijn.

   • Grote Wereld Spiritueel Leider de Heer PAUS FRANCISCUS heeft gegeven
    inspirerende Visie over “Recht voor vrije menings uiting”
    en over het RECHT dat ” geloof en Religie is OOK EEN RECHT .
    Aanvulling alstuiblieft op tekst: ” Humor”.
    In Groot Landelijke Nederlandse Kwaliteit , 15 januari 2015
    is interview met de Heer Paus FRANCISCUS,
    titel : ” Er zijn grenzen, grappen over geloof gaan te ver”.
    op http://www.inalledingen.org
    mogelijk is Interview zien en beluisteren.

 12. De maatvoering in dit leven zou gebaseerd moeten zijn op de menselijke maat. Helaas is die zo goed als verdampt.

  Zal alleen een spreekwoordelijke ijstijd deze weer in gecondenseerde vorm laten terugkomen?

  Communicerende vaten, actie – reactie, door de tijd heen heeft de mensheid haar maatvoering op alle niveaus vaak niet in de hand.

  Geen reden om het niet in de eigen circle of influence te blijven doen.

 13. Beste Paul,
  Heel duidelijk, die kosmische natuurwet van evenwicht, die uiteindelijk ook sociale verhoudingen beheerst. Gelukkig maar. Want anders zouden we als mensen totaal de draad kwijtraken. Bij mensen werkt het minder direct dan elders in de natuur. Volgens mij is dat omdat mensen denkende wezens zijn met een eigen wil, die de wetten van evenwicht (tijdelijk) kunnen negeren, of ertegen strijden.
  In wezen zeg je dus: “Houd op met het bestrijden van de vluchtelingenstroom. Ze zullen blijven komen tot het evenwicht (in rijkdom, welvaart en menselijke vrijheid) in de wereld is hersteld.” Die stroom vluchtelingen is dus in feite een zegen. Zij herstelt het evenwicht. En misschien is het zo dat de aanslagen ook evenwicht scheppen: misschien trekken ze het niveau van veiligheid in de wereld naar een evenwicht toe.
  Als je er op deze manier naar gaat kijken wordt het begrijpelijk dat het loopt zoals het nu loopt in de wereld.

 14. Ja Paul, ik ben het helemaal met je eens. Het is de wet van de polariteiten als daar een verstoring in zit dan vraagt dit om herstel. We kunnen allemaal een steentje bijdragen om weer in harmonie te komen. Door de natuur war te nemen kunnen we veel leren over hoe wij ons als mens kunnen handhaven in deze situatie. Het is één grote les die wij aangeboden krijgen. De les van verdraagzaamheid. De polariteit hiervan is onverdraagzaamheid. Vrede in je hart begint bij jezelf. Als je kwaad met kwaad gaat bestrijden zal er nooit vrede komen. Vrede kan er alleen komen door communicatie, verdraagzaamheid en boven respect en compassie voor alles wat leeft, groeit en bloeit.

 15. Dank u wel voor uw inspirerende en optimistische blogs. Ook deze blog geeft handen aan voeten aan wat wijzelf wel kunnen betekenen, zodat we ons niet volledig lamgeslagen en machteloos hoeven te voelen ten opzichte van grootschalige gebeurtenissen waarop we op het eerste gezicht geen invloed lijken te hebben….
  Ik deel u visie dat we met kleinschalige aandacht wonderen kunnen verrichten. En vele wonderen als we dat met velen zullen doen. Het is aan ons hier en nu geweldloos en liefdevol met onze buren, medemensen samen te leven. Echte aandacht voor alle opgroeiende kinderen lijkt me in dit kader ook van wezenlijk belang. Ook daarover heb ik al diverse inspirerende blogs van u gelezen.
  Dank u wel!, hartelijke groet, Esther Sluiter

 16. Er gebeurt veel, maar we horen ook veel. Met al deze informatie kunnen vaak helemaal niets. Het maakt voor veel mensen het leven onnodig angstig. Als we ons richten op de dingen die we ieder voor zich kunnen doen dan maakt dit energetisch veel verschil.
  Angst blokkeert in alle opzichten.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


17 + = 22