De armen worden armer

26

Nederland behoort tot de rijke landen van de wereld en toch blijkt er een opvallende groei te zijn in de behoefte aan voedselpakketten voor de armen. Dat verschijnsel doet zich ook in andere rijke landen voor. Er is schijnbaar iets mis met onze economie. Steeds meer studies tonen aan dat ons huidig economische systeem niet werkt.

Ook op kleine schaal kan het onze onderlinge verhoudingen in hoge mate verbeteren.

Het draagt niet bij aan het welzijn van heel veel mensen in onze wereld en de kloof tussen arme en rijke landen wordt steeds groter. In Europa speelt dit drama zich al af tussen Griekenland en West-Europa. Het kapitaal van de rijke landen groeit vanzelf door de rente die de arme landen op hun schulden moeten betalen. Hoe komen we uit deze impasse van de economische uitbuiting?

De joodse wijsheid had er in het verre verleden al een oplossing voor: het recht van de sabbat. Op de sabbat, de zevende dag van het scheppingswerk, rustte Jahweh uit om ervan te genieten. Daarom is het ook op de zevende dag van de week, de sabbat, verboden om zowel mens als dier te laten werken. In het verlengde hiervan is ook het zevende jaar een sabbatjaar, gevolgd door een Jubeljaar. Alle bezittingen moeten dan terug naar de oorspronkelijke eigenaar, ook het land. Alle schulden worden kwijtgescholden en alles wordt gesaneerd. Iedereen kan dan met een nieuw leven beginnen zonder schulden en lasten. Op die manier werd blijvende verarming voorkomen.

Een toepassing van deze wijsheid zien we ook na de Tweede Wereldoorlog. Duitsland was volledig te gronde met een onbetaalbare schuld. Die schuld werd kwijtgescholden en door het Marshall Plan kreeg Duitsland ook nog extra kapitaal voor de opbouw. Daarmee bloeide Duitsland economisch op tot een sterke staat. Een leerzame toepassing van de joodse wijsheid volgens het recht van de sabbat. Het zou daarom voor de hand liggen dat Duitsland deze wijsheid ook zou toepassen op de Griekse terugbetaling van schulden.

Ook voor het Nederlandse beleid kan dit recht van de sabbat leerzaam zijn in het hanteren van de onmenselijke bureaucratische controlesystemen. Ook op kleine schaal kan het onze onderlinge verhoudingen in hoge mate verbeteren en een belangrijke bijdrage zijn voor ons gemeenschappelijk welzijn.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

26 REACTIES

 1. Geachte heer De Blot,

  Hartelijk dank voor deze wijze woorden! Onbegrijpelijk dat met name de Europese Insituties niet meer wijsheid en compassie betrachten in bijvoorbeeld de Griekse situatie. Die wijsheid en compassie zou voor iedereen goed zijn! Er staat veel op het spel. Wat zou er voor nodig zijn om de EU en ook de duitse vertegenwoordigers in Europa dit te doen laten inzien en ook hun vernatwoordelijkheid te laten nemen in het ontstaan van deze situatie?

  Het zou mijns inziens goed zijn wanneer landen door filosofen zouden worden geleid en niet door economen. Opdat we visie krijgen op wat goed is voor het land en volk. Dan komt het met de economie en het geld uiteindelijk ook zeker goed.

  Met vriendelijke groet,

  Inge Oude Avenhuis

 2. Dank voor uw pleidooi voor de sabbat en na zeven jaar kwijtschelden, ook geen rente in rekening brengen. Goed voorstel voor onze regering, voor Europa, voor de wereld. Volledig mee eens, laten we dit ideeëngoed omarmen.
  Aangezien wij mensen tot nu toe wereldwijd en vaak ook in het klein de verdeling van middelen niet goed en menselijk oplossen, niet een eenheid in Liefde vormen, maar elkaar en de aarde op grote schaal kwetsen en vernietigen als mensdom heeft God een Reddingsplan voor de aarde en het mensdom bereid. U kunt hierover lezen op http://www.source-of-light.nl In ieder geval is aan ons de vraag om Licht, Liefde en Kracht met elkaar te bundelen zodat het Licht toeneemt. Ik nodig u uit, ieder van u. Ik wens u Gods zegen. Vrede. Luisteren naar onze eigen stille stem en actie ondernemen zoals u doet met uw blogs. Dank u wel. Het ga u goed.

 3. Zo raak getypeerd: eigenlijk zouden we ons collectief moeten schamen voor de economische ontwikkeling die zo ontwrichtend werkt. Toch geloven mensen nog steeds in groei. Ik denk dat we massaal meer mogen investeren in bewustwording en spiritualiteit. We hebben de aarde te leen en we zijn allemaal rentmeesters. Laten we ons dan ook gedragen als een goede liefdevolle rentmeester.
  Binnen onze opleiding tot holistisch counselor (de toevoeging holistisch duidt op het zien van de Totale Mens en niet de mens zien met zijn ziekte of tekortkoming) worden thema’s als bewustwording en verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend behandeld.
  Met plezier en ontroering (steeds geraakt) lees ik dan ook Uw blogs. Dank Paul.

 4. Beste Paul,

  Net als alle voorgaande personen, deel ik je zorgen over de toenemende tweedeling in de hele wereld. Het is niet alleen het Westen dat een wel heel geniepig spel speelt met Griekenland, dat overigens inderdaad – zoals iemand opmerkte – een belangrijk deel van zijn eigen schulden zou kunnen dekken als alle Griekse Tycoons verspreid over de wereld bij wet gedwongen werden substantiële delen van hun rijkdommen in de Griekse Staatskas te stoppen. Niet in één keer maar over een periode van ongeveer tien jaren. Een effectief toezicht en permanente controle gericht tegen corruptie zou daarbij behulpzaam moeten zijn.
  Ook in de rest van de wereld, met name de Russische Federatie, andere vroegere Sovjet staten, China, de Arabische staten, Noord Afrikaanse staten en zeer veel onder de Sahara grens bevindende staten gaan volledig de mist in van armoede, geweld en uitbuiting, door gebrek aan goed bestuur, eerlijke verdeling van schaarse goederen, corruptie en ga zo maar door. Hetzelfde geldt overigens voor de meeste Latijns Amerikaanse landen, Indonesië, Maleisië, Thailand, Birma, India… Je ziet het is een wereldomvattend systeem van graaiende bovenlagen, beschermd door hun bestuurlijke en juridische omgeving, alsmede met inzet van militaire en politie-middelen.

  Is hier verandering in aan te brengen?
  Wanneer je de verslagen doorworstelt van VN – conferenties en van andere mondiale intituten, dan kom ik tot de slotsom, dat het antwoord helaas negatief zal uitvallen.

  Er is misschien één oplossing te bedenken: een bij ‘ongezochte gelegenheid’ ontbranden van een verschrikkelijke nucleaire oorlog die 95 procent van het thans aanwezige mensdom en de belangrijkste infrastructurele, w.o. ook IT – commodity’s vernietigt en lange jaren blijft doorwerken met de destructie als gevolg van kernmateriaal.

  Een wrede oplossing. Maar er is geen andere te bedenken. Na de val van de Berlijnse muur verheugden miljarden mensen zich op een positieve en gezonde economische, politieke en sociale nieuwe wereldorde.
  Die is er niet gekomen met alle diplomatie waarover wij beschikten. Integendeel. Het is alleen maar erger geworden.

  Quo usque tandem?

  Hartelijke groet,

  Emil

 5. Beste Paul,
  Je formuleer in kwijtschelding en schone lei een ‘schoonheid in eenvoud’ in het denken. Het is zo’n voorbeeld dat toont welke wijsheid de mens kan aanspreken. De kans voor een schone lei is ook een symbool van menselijkheid.
  Ook zie ik je artikel als een pleidooi rust te nemen om tot keuzes te komen die verarming te verminderen.
  Veel goeds en fijn dat je de nieuwsbrieven weer de email’bus’ inglijden! André

 6. Wat mooi dat u het sabbatsjaar hier vernoemd. Dit jaar is in Israel, het moederland van onze joodse medemens, ook het sabbatsjaar nog geldig. Na het joodse nieuwjaar ( in september) mogen de boeren die gekozen hebben om het bijbelse principe toe te passen weer gaan zaaien en oogsten. Daar is geen economische crisis en wordt er goed voor de armen gezorgd, het sabbatjaar is dus een wijze beslissing.
  ook wij ontvangen soms een kwijtschelding waarna we weer met een schone lei verder mogen met ons leven. Daarom mogen wij en met ons heel Europa wel eens goed nadenken over het feit dat wij zoveel macht en controle laten zien aan Griekenland. Zorgzaamheid en wijsheid zijn ver te zoeken in ons aller Europa.

 7. Hartelijk Dank U Super Inspirerende Heer Paul de Blot,
  voor Wijsheid en een Wijze les ons bezinnen, samen Leven en naar beste oplossingen zoeken.
  1. ” een wijsheid van vroeger : de oorzaak van alle ellende is aan onwetendheid toe schrijven.
  2. citeer deel tekst: ” Door een toenemend besef van eenheid handel je etisch en vanuit eigen inzicht.”
  3. Onderwijs is nodig ” Hoe te Leven ” pleit een moderen Hoogleraar aan Universiteit
  in Nederland voor Transitie naar 21e eeuw.

  4. ” hoe te leven” betekent onder andere weten bijvoorbeeld hoe een persoon/familie/gemeenschaap tijd kan besteden, omdat de tijd is eenmaal gegeven en dient wijs geleefd woorden.
  Neem alstublieft die ” vuurwerken op Oud en Nieuw, in Nederland elke jaar zijn voor 100 ! MILJOEn in fik gestoken 100 miljoen euro’s samen,steken personen in fik,
  veel jongeren in buitenzinigge geknaal van ” troep” explosieven, dat is vergifting van milieu, dat zijn verpulverde metalen en chemicaliën die de land vervuilen en van dat vervuilde land eten mensen vruchten en zaden.
  Redeneren vraag: hoe op grote schaal onderwijs implementeren dat grote groepen bevolking baat bij hebben?
  Kerken? en zijn in grote getalen Kerken in Nederland.

  Jezuïeten Orde Pedagogie en Spiritualiteit die onder andere Visie heeft van Ignatius ” God Vinden In Alle Dingen ”
  leert respect voor alle Natuur Mensen inclusief.

  Met Visie ” God Vinden In Alle Dingen ” alle ” richtingen in geloven” kunnen met vrede samen gaan, omdat in de visie ” God Vinden In Alle Dingen ” Universele eenheid is te verstaan.
  mijns inziens.
  5. Vandaag op Nederlandse televisie in deel programma is over ” Vakbonden, vakbonds leden en de strijd voor betere bestaan stap voor stap ” verteld. Nodig toen was SOLIDARITEIT van vele personen om veranderingen realiseren.

  Leren voor ” eenheid zien ” en leren ethisch handelen,
  op alle lagen in scholen en Kerken, promoten/onderwijzen,
  zou dat dan ” onze toekomst ” in wijze handen “zien” toekomen van toekomstige leiders?

  • Alstublieft aanvulling voor enthousiasme voor Visie ” God Vinden In Alle Dingen”
   van Ignatius van Loyola en stichter van Jezuïeten Orde cá 500 jaar ! geleden.

   1. citeer deel tekst: “Ethiek: gestoeld op universele wetmatigheden…….”
   …..is gebaseerd op de structuur en de aard van het Universum zelf. Het Hart van het Universum is Wijsheid-Liefde, en deze twee zijn wezenlijk ethisch, omdat noch wijsheid, noch liefde, zonder ethiek kan bestaan, zomin als ethiek zonder liefde of wijsheid kan bestaan.”

   In Visie ” God Vinden In Alle Dingen ” is de combinatie van RELIGIE plus FILOSOFIE plus WETENSCHAP ” samengesteld.
   neem alstublieft de 21e-eeuw nieuw wetenschap NANOTECHNOLOGIE,
   Door verfijnde instrumenten is mogelijk te ontdekken en op onvoorstelbaar klein niveau processen in een cel volgen.”…..We zien leven op molecuair niveau,complexe samenwerking tussen talloze levende wezens, ieder op innerlijke kracht werkend en met een eigen specifieke functie in het geheel.”….”
   “…..Alles is leven, alles is bewustzijn,…”

   In 21e -eeuw is een rijkdom aangereikt kosteloos, aan iedereen die zou willen,
   leren die Goddelijke Schepping te volgen en te verstaan.
   Nodig is Onderwijs, om te kunnen ONDERSCHEIDEN voor Jongeren op Internet, de waardevolle informatie zoeken en kiezen.

   “NIET kiezen voor gewelddadige games”,

   WEL kiezen voor waardevolle informatie die laat Ontdekkingen beleven en beseffen ” HOE ” God vinden in alle dingen inspratie en plezier te ervaren is.
   Ignatiaans Pedagogie en Spiritualiteit is een uitmuntend instrument voor jongere en volwassene LEREN ONDERSCHEIDEN en de fijnste keuzes kiezen.
   mijn gevoel.

   • toelichting voor tekst ” leren onderscheiden en de fujnste keuzes kiezen” alstublieft citaat:
    Sri Sri Ravi Shankar
    ” You should be ready for any challenge. This readiness will make you happy.”.

    In Nederland is op groot schaal voelbaar mededogen voor ” Mensen in Nood in de Wereld .”
    Elk jaar worden miljoenen euro verzameld van donaties voor mensen die getroffen worden in ramp gebieden.
    Nederland is een fijn Land om te leven, werken.

    • ” You should be ready for any challenge. This readiness will make you happy”
     citat van Sri Sri Ravi Shankar.

     Ignatian Spirituality
     Digitale Nieuwsbrief van ” dotMagis-Ignatian Spirituality ”

     j.l. titel: ” If You Lose Your Way In The Fog” .
     7 super waardevolle tips voor overleven en Leven Leren leven.

     Van harte wil ik deze website en deze artikel aanbevelen te lezen.

 8. U bent een vriendelijk en bewogen mens. Uw woorden en gedachten zullen zeker mensen raken. Niemand zou u daarom willen krenken. U haalt de sabbat aan en het jubeljaar. Opnieuw beginnen met alle tellers weer op nul. Wat houdt u of mij tegen om als eerste die eerste stap te zetten? Of zijn het ‘onze demo(n)-cratische leiders’ die die stap als eerste dienen te zetten?
  Wij staan niet toe gelijk te zijn aan de heersers die wij volgen. Het is daarom of nochtans dat wij onze ware leider telkens weer verloochenen en laten lijden ook al heeft hij niets miszegd of misdaan.

  Zo blijft het dus een zorgelijke kwestie gelijk het aardse en materiele leven dat is en blijft.
  Zie mijn column: http://www.ziekvanzorg.nl/columns/een-zorgelijke-kwestie/#more-326

 9. Geachte heer de Blot,

  hoe eenvoudig kan complexiteit zijn.

  Kwijtschelden en het schelden kwijtraken dat schulden eigen schuld zijn. Als je leed omkeert ontstaat deel. Fragment. Een gedicht dat mijn leven heeft vernaderd, is afkomstig uit Drie rode rozen van Abel Herzberg. Want alles is fragment.

  Al door hte zeggen van het woord,
  deelt men, scheidt en schendt
  het Alomvattende dat men niet kent,
  dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,
  dat ik niet uitspreken kan maar toch uitspreken moet,
  dat mij te luisteren gebiedt.
  Maar als ik het zoek, dan vind ik het niet.

  Eén troost blijft,

  er is in ieder woord een woord,
  dat tot het onuitspreekbare behoort.
  Er is in ieder deel een deel
  van het ondeelbare geheel,
  gelijk in elke kus, hoe kort,
  het hele leven meegegeven wordt.

 10. Dat Duitsland uitgerekend er weer bovenop wordt geholpen door een plan dat z’n oorsprong vindt bij een volk dat ze hebben getracht uit te roeien!!!! Ons past altijd weer nederigheid. God zegene ons ….we hebben het nodig om uit dit soort impasse te komen….nederigheid….van daaruit is het makkelijker te delen en empathie te voelen.

 11. Allereerst, hoop ik dat het met u wel gaat!(Dit vanwege het feit dat u even offline bent geweest)
  Dank opnieuw voor uw inspirerende, met respect vanuit diverse achtergronden schrijvende blogs.
  ‘k Zou zo graag willen dat meer mensen begrijpen wat u aangeeft: dat er geen verdere verarming komt, vooral een verarming door alles te willen berekenen in wat het de gemeenschap kost in euro’s. Vandaag nog in een interview gehoord: pesten moet bestreden worden, o ja, eerst voor diegene die gepest wordt en daarna volgt de berekening hoeveel het ons als gemeenschap kost. Hoe aan anderen te vertellen dat als je geeft je rijker wordt: geven heeft zoveel aspecten. B.v. door de ander te behandelen zoals je zelf behandelt zou willen worden, geven wat jij zou willen ontvangen. Dan maar wat minder euro’s op welke bank dan ook, maar wel met en in een leefbare samenleving.

 12. Aan wie zijn de landen en heel veel burgers geld verschuldigd? Aan (Centrale) banken. Deze banken creeren geld uit niets en vragen daar naast aflossing ook rente voor. Deze banken zijn private banken gericht op het maken van winst, maar bovenal gericht op het verwerven van macht: de ideale oogst- en controle machine.
  Het meest vreselijke is het besef dat deze banken en onze overheden (politiek) een kartel vormen.

  M.a.w. de verarming van de massa, van de meerderheid van de mensen, is systematisch van opzet en willens en wetens zo opgezet.
  De belanghebbenden bij dit systeem jubelen nu, die gaan ons geen jubelee aanbieden.
  M.a.w. wij mensen zullen ons zelf dat jubelee mogen aanbieden. Daarvoor is nodig dat we het gevoel van “iets verschuldigd zijn” weten te doorbreken. De meeste van ons leven namelijk volgens de norm “je moet betalen hetgeen je verschuldigd bent” (en terecht). Echter, wij zijn de bankiers niets verschuldigd. Die hebben geld uit niets gecreëerd en ons, onze arbeid en onze eigendommen als onderpand gehanteerd. Wij zijn hen NIETS verschuldigd. Dat is een illusie waarmee we onszelf gevangen houden.

 13. Beste Paul,

  Met je 7 jaren filosofie en eerlijk delen ben ik het helemaal eens. Maar, Europa, dat zijn wij, en zoals altijd, ook met de banken, betaalt de gewone man en vrouw, die keihard werken, het gelag! Wist je dat 1/6 van alle schepen in de wereld onder Griekse vlag vaart?

  Als de decadente rijkdom van enkele Griekse families eerlijk verdeeld zou worden in Griekenland, dan is het probleem al opgelost. Waarom geeft bijna geen miljardair in Europa gevolg aan The Giving Pledge van Warren Buffet, die collega’s vraagt de helft van hun rijkdom te schenken aan de armen, zelf geeft hij 99% weg. Hij zegt er niets aan te kunnen doen, het is zijn talent om noodlijdende bedrijven zeer winstgevend te maken, maar hij deelt de vruchten tenminste eerlijk. En rijdt nog steeds in zijn oude Caddy.

  Eerlijk delen, een géén rente rekenen zoals een van de vele wijze boeken ons leert (de Koran, door sommigen gestoorde mensen niet begrepen, maar dat geldt voor alle wijze boeken en woorden), is de enige oplossing voor blijvende vrede in de wereld. En ook de enige wens van ieder normaal kind, vrouw en man.

  Hartelijke groet, Harry

 14. U I T N O D I G I N G

  Voor “de Rotterdamse Solidariteit getoetst”, een bijeenkomst op maandagmiddag 1 juni 2015 van 15:30 tot 18:30 uur in de kerkzaal van de Pauluskerk aan de Mauritsweg 20 in Rotterdam.

  U bent van harte welkom op de bijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie samen met de Stichting Samen 010 en de landelijke Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid.

  Op deze bijeenkomst zullen 10 punten uit een petitie van de Landelijke Sociale Alliantie besproken worden, zoals die op 22 april in Utrecht zijn vastgesteld door de AlliantieRaad. De petitie is toegestuurd aan alle 393 Gemeenteraden in Nederland.

  Rotterdam is de Gemeente waar deze petitie als eerste besproken wordt. De armoede is na de crisis met een derde toegenomen in Nederland. Rotterdam en Amsterdam zijn samen de Gemeenten met de meeste armoede onder de bevolking. Verder is na de decentralisatie van het armoedebeleid het totaaloverzicht verdwenen.

  Voor de discussie zijn de voorzitters van de verschillende fracties in de Rotterdamse Gemeenteraad gevraagd. Het debat zal gevoerd worden met Ruud Kuin, voorzitter van de Landelijke Sociale Alliantie (en tevens vice-voorzitter van de FNV) en een vertegenwoordiger vanuit de CNV betrokken bij de Sociale Alliantie. Alexander Borst van Samen 010 leidt de discussie, waarbij hij ook de zaal zal betrekken.

 15. Weer heel helder beschreven Paul, grote dank

  Vanmiddag in de Pauluskerk in Rotterdam gaan we van start!

  U I T N O D I G I N G

  Voor “de Rotterdamse Solidariteit getoetst”, een bijeenkomst op maandagmiddag 1 juni 2015 van 15:30 tot 18:30 uur in de kerkzaal van de Pauluskerk aan de Mauritsweg 20 in Rotterdam.

  U bent van harte welkom op de bijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie samen met de Stichting Samen 010 en de landelijke Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid.

  Op deze bijeenkomst zullen 10 punten uit een petitie van de Landelijke Sociale Alliantie besproken worden, zoals die op 22 april in Utrecht zijn vastgesteld door de AlliantieRaad. De petitie is toegestuurd aan alle 393 Gemeenteraden in Nederland.

  Rotterdam is de Gemeente waar deze petitie als eerste besproken wordt. De armoede is na de crisis met een derde toegenomen in Nederland. Rotterdam en Amsterdam zijn samen de Gemeenten met de meeste armoede onder de bevolking. Verder is na de decentralisatie van het armoedebeleid het totaaloverzicht verdwenen.

  Voor de discussie zijn de voorzitters van de verschillende fracties in de Rotterdamse Gemeenteraad gevraagd. Het debat zal gevoerd worden met Ruud Kuin, voorzitter van de Landelijke Sociale Alliantie (en tevens vice-voorzitter van de FNV) en een vertegenwoordiger vanuit de CNV betrokken bij de Sociale Alliantie. Alexander Borst van Samen 010 leidt de discussie, waarbij hij ook de zaal zal betrekken.

  tot zover

 16. Natuurlijk is het nobel en geeft het primair een goed gevoel om deze weg in te slaan. Ik denk dat er veel meer mensen zijn dan we denken die dit graag zouden willen. Maar het werkt alleen met vertrouwen. Er is zoveel angst, angst om zelf “alles” kwijt te raken, angst dat vertrouwen wordt geschonden en dat er misbruik wordt gemaakt van goedgeefsheid of barmhartigheid. Het verandert niet als die angst blijft.

 17. “Alles bestaat dankzij het tegendeel”, schrijft Henri Surquin hierboven. Ja, dát is nu juist het probleem : er is armoede omdat er rijkdom is (of andersom).
  Ik ben het dan ook met Paul eens dat het recht van de sabbat een oplossing zou kunnen bieden, maar voor die bewustwording is er nog een lange weg te gaan.

 18. ….”Het kapitaal van de rijke landen groeit vanzelf door de rente die de arme landen op hun schulden moeten betalen.” UITBUITING is het juiste woord inderdaad.
  En dat terwijl het onze partnerlanden zijn.
  Partnes, partnerlanden. SAMENwerken, SAMEN elkaar versterken. SAMEN EEN. EEN verenigd Europa.
  De solidariteit is ver te zoeken. Delen lijkt alleen een woord dat armen kennen.
  SAMENwerken, SAMEN elkaar versterken vergt een band, een vertrouwen. Solidariteit op breder vlak dan alleen als er een oorlog voor de deur staat.
  Geld verdienen ten koste van een of meer van je partners geeft geen vertrouwen en dus geen solide basis voor samenwerken.
  Hoe zou het toch komen dat de economie stagneert?

 19. Geachte heer De Blot,

  ik werd geraakt door uw zin ‘Op die manier werd blijvende verarming voorkomen.’ Aan deze zin hoeft eigenlijke niets te worden toegevoegd. Het is de ernst van de situatie in een enkele zin, die voor steeds meer mensen de zin in het leven in de weg staat. Kansloze generaties wereldwijd, naast super rijken. Wat niet weet wat niet deert. Maar met overal wifi en devices, ziet ook de kansloze zijn wat hij zijn kinderen niet kan geven. En dan heb ik het alleen nog maar over een plek waar je je veilig en senang mag voelen.

  Ik lees u graag. Het zet mij weer even in het stralende licht van het volle besef dat economie leeft als de wet van de natuur: er is ver zonder dichtbij, geen goed zonder kwaad, geen keizer zonde waterloo, geen licht zonder donker. Alles bestaat dankzij het tegendeel. En de natuur: de natuur is alles, dus deel en tegendeel. Maar bovenal is de natuur de stroming tussen deel en tegendeel, omdat de natuur weet dat het leven er is dankzij de stroming tussen eb en vloed, tussen dag en nacht. Hoe kunnen we deze natuurwet, deze stroming, toepassen om de economische ongelijkheid een halt toe te roepen?

  Met hartelijke groeten,

  Henri Surquin

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


47 + = 50