Is Nederland nog democratisch?

18

De verkiezingen zijn achter de rug en Nederland blijkt nog moeilijker bestuurbaar te zijn geworden. De onderlinge strijd van de politieke partijen is verscherpt door hun EGO-cratie. Deskundigheid schijnt tegenwoordig minder belangrijk te zijn.

Hulp aan de armen wordt jammer genoeg ook steeds meer gebureaucratiseerd.

Democratie is het bestuur van het volk voor het volk, gericht op het welzijn van het volk. Democratie gaat niet om de macht van politieke partijen, die zich verschuilen achter bestuurlijke regelingen. Die zijn zeker nodig om het beleid in goede banen te leiden. Maar ze behoren gericht te zijn op het welzijn van de mensen. In de praktijk blijkt het vaak anders uit te pakken. Het welzijn van de mensen wordt verstikt door de bureaucratie, waarmee de politieke partijen sterk zijn verweven.

Gelukkig zijn er ook mensen die zich verantwoordelijk voelen voor mensen die het moeilijk hebben en die bereid zijn om te helpen. Helaas maakt de overheid het hen vaak heel lastig om iets te doen. Als een moeder haar verarmde zoon in huis wil nemen gaat dat ten koste van haar inkomen. Mensen zijn niet meer in staat elkaar te helpen omdat het altijd geld kost. Dat wordt bepaald door het beleid van de politieke partijen die samen de meerderheid hebben.

Hoe is het mogelijk dat in een rijk land als Nederland de voedselbanken steeds meer klanten krijgen? Een goed beleid wordt onmogelijk gemaakt door de verdeeldheid van de politieke partijen. Hulp aan de armen wordt jammer genoeg ook steeds meer gebureaucratiseerd, zodat hulp aan de echte armen vastloopt op de formaliteiten waaraan men moet voldoen.

Het zijn de mensen met een democratische gezindheid en een spirituele bezieling die bereid zijn iets te doen voor mensen die het moeilijk hebben. Deze hulpverleners, hoe kleinschalig ook, beseffen dat het om het menselijk welzijn gaat. Jammer genoeg halen ze de media niet en ze krijgen ook weinig bekendheid. Elke hulp aan iemand in nood is een democratisch gebaar, het is een zegen.

 

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

18 REACTIES

 1. Beste Paul,
  Allereerst mijn hartelijke dank voor de wijsheid en zachtmoedigheid die u in de (ook in de zakelijke) wereld brengt!
  Ik kan mij helemaal vinden in wat u schrijft en ben regelmatig verdrietig over de toestand in de wereld en het gebrek aan visie en zorg voor medemens en milieu van “onze ovefrheid”. De verandering komt niet uit die hoek helaas!!!

  Toch moeten we optimistisch blijven. Ik ben ervan overtuigd dat er een moment komt waarop alles gaat kantelen…..dit systeem loopt aan alle kanten vast. In de onderstroom gebeurt er al veel volgens mij. Het roer moet en gaat om, langzaam maar zeker of onverwacht ineens…… daar ben ik van overtuigd!
  Hierop aansluitend wil ik een uitspraak doorgeven van Slavoj Zizek (Sloveens hoogleraar filosofie), die al een tijdje bij mij op de wc-deur hangt:

  “Ze zeggen dat wij dromers zijn.
  Maar de echte dromers zijn de mensen die denken dat het zo kan blijven doorgaan.
  Wij zijn geen dromers!
  Wij zijn de ontwakenden van een droom die dreigt uit te lopen op een nachtmerrie!

  Harte-groet, Mary Kelder

 2. Hartelijk Dank U Super Inspirerende Heer Paul de Blot,
  voor ons, Uwe lezers aan denken bewegen.
  Ik lees op dit moment een tijdschrift van vooruitstrevende Denkers, artikel van Mevrouw Erica Meijers, zij heeft samengevat visie van Saskia Sassen : alstublieft citeer deel teksten:
  ” We hebben een nieuwe taal nodig.”
  ” Veel mensen worden economisch afgeschreven en daardoor in veel metingen onzichtbaar”
  ” Ondanks globalisering gaan we nog uit van landsgrenzen als markering van ons gebied, maar het gebied van de meeste naties is gekrompen. In veel landen zijn hele delen niet meer bruikbaar, bijvoorbeeld door millieuschade. Maar je ziet het ook in de steden:denk aan al die wijken die verlaten zijn, doordat mensen uit hun huis gezet zijn omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen.”
  “…..Alles en ideereen wordt gereduceerd tot gebruikswaar”.
  “…..De gevestigde systemen zijn te machtig en te complex voor een tegenbeweging,
  maar je kunt ze hier en daar onderuit halen, zeg maar ‘ hacken’ “……..”
  “…….Kunnen kunstenaars hieraan een bijdrage leveren? “…….
  ” Niet alleen kunstenaars, ook wetenschappers en anderen. Maar kunstenaars beschikken wel over een belangrijke voorwaarde, namelijk vrijheid, in de zin van emancipatoire autonomie.”……………” Kunst kan zichtbaar maken wat uit beeld is geraakt.”
  (einde citeren deel tekst ).

  Van harte graag wil ik promoten de Visie van Ignatius van Loyola, van Orde van Jezuïeten,
  voor alle lagen van Onderwijs.
  Kinderen, jongeren, volwassenen leren in de Pedagogie van Ignatius , zelfstandig denken, en aandachtig keuzes kiezen.
  “Wereld zien in breed perspectief en trachten begrijpen”.

  citeer deel tekst : ” Ignatius ligt aan de oorsprong van een spiritualiteit die wereldwijd miljoenen mensen bewuster doet leven. De ignatiaanse spiritualiteit is geen leer.
  Ze heeft meer weg van een gereedschapskist met instrumenten die we kunnen gebruiken om intenser te leven
  (einde citeren uit boek van Nikolaas Sintobin SJ ” Leven met Ignatius “.
  .

  • aanvulling alstublieft op tekst: (titel boek), van auteur Nikolaas Sintobin SJ,
   ” Leven met Ignatius”.

   boek van:
   Auteur : Paul de Chauvigny de Blot S.J.

   hoogleraar Business Spiritualiteit aan Nyenrode Business University,
   in jaar 2009 heeft boek geschreven/uitgegeven, ( ISBN 978 90 259 5992),
   titel:
   ” Ignatius van Loyola ALS CRISISMANAGER “.

   boek heel fijn geschreven in stijl en wijsheid, dat vandaag kan een bron zijn voor enthousiasme voor iedere volwassenen om de wereld zelf ” boetseren ” , mee besturen, mee adviseren, mee delen met iedereen unieke talenten en ervaringen.

   graag citeer inhoud titels van hoofdstukken:
   Voorwoord 7
   Inleiding II
   I – De kracht van de Ignatiaanse organisatievisie in een cirsissituatie 16
   II – Van crisis tot nieuw leven 29
   III – De vernieuwende aanpak van de orde door zelfbewustwording op persoonlijk vlak 56
   IV – Organisatievernieuwing als bewustwording van de visie op collectief niveau 79
   V – Macht en onmacht in een crisis 93
   VI – Armoede en rijkdom in een crisis 117
   VII – Een wereldwijd netwerk van vrienden 143
   XIII – Verwevenheid 163
   ( 1 – Verwevenheid met uiteenlopende sociale geledingen 163,
   2 – Verwevenheid met de universitaire wereld 173 ) .
   (einde citeren inhoud boek).

   In Nederland kort geleden een moderne Hoogleraar aan Universiteit,
   in onderwerp ” Transitie “,
   heeft hartstochtelijk pleidooi geuit voor noodzaak ! aanvullen van onderwijs,
   onderwijs , ” dat ” nodig is voor LEREN ! ” LEVEN en HOE LEVEN in 21 eeuw “.

   In Visie van Ignatius van Loyola, wij allen en samen, kunnen vaardigheden eigen maken ons bekwamen als ” Crisis Manager ” in onze omgeving en bijdragen aan betere wereld voor onszelf en voor onze allen medemensen.
   Dat zijn fijne praktische inzichten hoe te leven en bij/in 21e eeuw bijzonder nodig. zijn.
   .

   • nr. 2 aanvulling op de genialiteit van Visie van Ignatius van Loyola.
    ” Onze ” Huidige Paus,
    de Heer Paus Franciscus beschikt over uitmuntende kwaliteit in LEIDERSCHAP.
    Op Wereld ” Toneel ” is deze Heer Paus in communicatie buitengewoon
    bekwaam en invloedrijk, voor VREDE op AARDE.

    Op website van Jezuïet Nikolaas Sintobin SJ
    http://www.inalledingen.org

    datum: 4 juli 2015
    is een overzicht met
    bijdrage met analyse van Leiderschap kwaliteiten van de Heer Paus Franciscus, die is “groot gebracht in Ignatius van Loyola Visie”,
    titel bijdrage :
    ” De eenheid is meer waard dan het conflict”
    ” ……..” Conflicten zijn er……… ” …….aan te pakken – met tederheid en mededogen in het geloof dat er aan elk conflict een oplossing is.”

  • Hartelijk Dank U Janneke,
   voor door geven van mooie website van een toegewijde
   ” MENS “, die zijn energie benutten heeft, voor Hulp aanbieden voor MedeMENSEN in zijn omgeving.
   ik heb gelezen rubriek op deze website onder andere:
   ” Pater Poels helpt………”

   Een fijne voorbeeld om de Wereld zelf gaan ” boetseren “, voorbeeld zijn hoe het kan binnen ieders mogelijkheden een ” zegen zijn voor medemensen “.

 3. Beste Paul,
  Bedankt voor je wijsheid.
  Democratie is steeds meer een dictatuur van de meerderheid. Kijk maar naar het gewroet naar meerderheden in de beide kamers om toch de politieke wil maar op te kunnen leggen aan het volk, bestaande uit zowel meerderheden als minderheden.
  De politiek vertaald welzijn in termen van ecnomische welvaart en daar worden we alleen beter van als het op democratische wijze wordt ingezet.
  Wat een verschil met de democratie, zoals jij die omschrijft en zoals het hoort te zijn: “Democratie is het bestuur van het volk voor het volk, gericht op het welzijn van het volk”.

  Iedereen succes gewenst met het verbeteren van onze wereld.
  Hans de Man

 4. Geachte heer De Bloth,

  Onze democratie is ook in mijn ogen een egocratie, een “samenscholing” van “lijders”.
  Helaas kennen wij geen leiders meer, zoals oud premier Witteveen en Lubbers.
  Wij hebben een ruime “boven”groep, die elkaar nog steeds de bal toespelen en de
  generaties onder hen geen gelegenheid geven, met hun inmiddels opgebouwde kennis
  en ervaring, op te volgen.
  De ondergroep van de samenleving wacht, nog steeds gepamperd, op een goede verzorgde
  voortzetting van hun toekomst…

  Wat mij zeer betreurt is dat wij nog steeds moeten kijken en luisteren naar komieken, musicia, zangers en zangeressen, die dik met AOW zijn. Denk aan een Andre van Duin, een Willeke Alberti en een Paul van Vliet, om maar een paar te noemen.

  De kleine man moet geholpen worden door zijn buurman, voor de zgn. grote projecten kennen wij het consequente media gebedel, waarvan wij nog steeds niet weten, wat en voor wie er
  toch allemaal wat aan de strijkstok blijft hangen, zoals reisjes voor BNérs.
  Dat van een hoog bejaarde (begin dementerende)doelgroep mogelijk misbruik wordt gemaakt, wordt niet stilgestaan, totaal voor (IBAN) ingevulde acceptgiro’s, vliegen je om de oren..

 5. Beste Paul,

  Helaas herken ik diverse aspecten die jij noemt in je column. Tonqueville , de beroemde politieke denker, die o.a. de politiek in de Nieuwe Wereld ( VS) heeft helpen vorm te geven, zei het al, ” als de meerderheid het voor het zeggen krijgt, kan dit lijden tot chaos en het einde van de democratie.
  Het democratisch bestel in Nederland werkt niet perfect en kan veel beter. Echter we moeten oppassen het vertrouwen in de politiek defintief vaarwel te zeggen. Dit leidt zeker tot chaos, immers ieder streeft helaas naar het vervullen van het eigen belang. Dat is precies wat ook in grote lijnen in de politiek gebeurt!!. Partijbelang boven landsbelang. Wij zullen terug moeten naar een samenleving die het algemene belang belangrijker gaat vinden. Ik denk persoonlijk dat de huidige politiek ook een afspiegeling is van onze samenleving.
  Hartelijke dank voor je column en spoort mij aan om er verder over na te denken.

  John van der Hoek

 6. De column wijst in de goede richting, namelijk tot de constatering dat onze huidige democratie een farce is. Om dit te begrijpen is een verbreding van het perspectief nodig. Immers, you can`t see the bigger picture if you`re looking too closely.

  We zullen moeten verder kijken dan onze neus lang is om op wezenlijk niveau oplossingen te vinden.

  In dit artikel wordt het grotere plaatje zichtbaar en daarmee een reëel en concreet alternatief:
  https://lextells.wordpress.com/2012/09/13/de-illusie-van-de-politiek/

 7. Er werd door de huidige minister president recent nog gewag gemaakt van de Grote Ikken maar wie luistert daar nog werkelijk naar wanneer het waarheidsgehalte ervan ondergraven wordt door de slechts met de lippen beleden waarheden? Het draait in grote domeinen van de samenleving om de knikkers. Het daarbij behorende spel dat met een dun laagje illusie is verfraaid om allerlei zaken in klinkende munt om te zetten wordt hard over de slachtoffers ervan uitgespeeld of het nu om de zorgsector gaat of over arbeidsparticipatie. Het geld dat de mens zou moeten dienen, is veelal de mens geworden die het (grote) geld dient. Net zoals de vele systemen de mens zouden moeten dienen, is het de verworden mens die de systemen dient en bemenst. Velen zijn verblind op drift geraakt geraakt en slaaf geworden van zichzelf.

 8. Beste Paul,

  Dank weer voor een inspirerende en to-the-point mail.

  Wat mij daarbij al jaren verbaast is dat in principe iedere malloot gemeenteraadslid, kamerlid, staatssecretaris of zelfs (minister)-president kan worden. Scholing, kennis, ervaring en competenties spelen geen of slechts een ondergeschikte rol.

  Dat is in jouw wereld (die van de Sociëteit van Jezus én de academische wereld van Nyenrode) wel anders, gelukkig maar.

  Mij lijkt (met behoud van de democratische waarden) b.v. een zakenkabinet, met deskundige en voor hun post gekwalificeerde dames en heren, een goede eerste stap.

  Overigens heb ik mij recent per email gericht tot de fractie voorzitter van één van de regeringspartijen met een aantal suggesties met betrekking tot CO2 reductie. En gelukkig (…) mijn verwachting werd bewaarheid: ik kreeg namelijk géén reactie…! Te triest voor woorden dus. Een groot ego met (te) weinig inhoud op de verkeerde plaats.

  Fijn dat er inspirerende mensen zoals jij zijn! En zoals het gezegde luidt: “de druppel holt de steen uit”. Langzaam maar zeker zal onze wereld groeien naar een better-place-to-be!

  Warme groet,

  Rob

 9. Beste Paul,
  Jouw zorgen deel ik volkomen. Maar wel met een enkele kanttekening. Formeel is Nederland democratisch in de 19de eeuwse zin. De Wetgevende, Uitvoerende en Rechterlijke machten zijn gescheiden, zoals vastgelegd in onze grondwet. Nederland heeft successievelijk de Verklaring van de Rechten van de Mens geïncorporeerd in de Grondwet en de wetgeving verder uitgebreid met aspecten zoals de VN en de Raad van Europa hebben aangegeven. Wat dat betreft is er op papier sprake van een democratische rechtsstaat.

  Waar wij helaas tegen aanlopen is het bestuurlijke systeem vanaf de jaren vijftig. Het partijsysteem is hiervan een van de ergste uitingen. De machtsprioriteit ligt inderdaad niet bij de kiezers maar bij de zogenaamd gekozenen.
  Vanaf de kabinetten van Agt is daar ook nog iets zeer ondemocratisch bij gekomen, namelijk de insnoering van de parlementariërs, én van de bewindslieden, aan een Regeerakkoord.
  Dit verhindert helaas de vrijheid van leden van Partijen om vrijuit hun eigen mening te verkondigen. Het is hun Partij die spreekt en zij spreken namens hun Partij, niet meer namens zichzelf, dan wel namens burgers die zij vertegenwoordigen.

  Ik acht dit een wezenlijke teruggang in de democratie, waarin notabene vrijheid van meningsuiting een van de pijlers is. Te vaak ook, zo niet altijd, besteden de Volksvertegenwoordigers hun spreektijd aan gekissebis met andere Partijen. Ik heb dat zo veel meegemaakt. Aan de inhoud van beleid, van werkelijke maatschappelijke noden maar ook maatschappelijke overwinningen ( stille mantelzorg ), aan lange termijn beschouwingen voor de inrichting van onze samenleving, met steun van de individuen en groepen uit de samenleving, komt men niet. Ook lange termijn visies op internationale betrekkingen en de consequenties van de veranderende wereldkaart met de multipolaire machtsverhoudingen en nucleaire dreigingen, zijn in de Kamers niet of nauwelijks aan de orde. Gelukkig wel in de internationale media.

  Verder is Parlementariër een beloond beroep geworden. Dat was aanvankelijk niet de bedoeling. Maar goed, dat zij zo. Dit heeft wel tot consequentie dat een parlementariër zo lang mogelijk aan zijn zetel wil kleven, al dan niet op zoek naar een lucratiever baan voor zichzelf, na deze periode. Ik ken een voorbeeld van een ex-Kamerlid dat nog nooit enige motie had ingediend, nauwelijks aan een debat meedeed en met behoud van zijn salaris, is gepromoveerd.
  Als paranimfen stonden daar ook nog twee machtige beschermengelen uit het Partijparadijs.
  En zo zijn er veel meer voorbeelden aan te wijzen van altijd zwijgende, niet actieve Tweede en Eerste Kamerleden. Over de Provincies en Stedelijke bestuursmodellen wil ik het verder niet hebben. Behalve één ding: het is beslist niet zo dat de decentralisatie van belangrijke centrale beleidsterreinen het beleid dichter bij de mensen heeft gebracht. Integendeel. Het beleid is voor de gemiddelde burger alleen maar nog diffuser geworden.

  Nederland droogt uit door de huidige bestuurlijke systematiek en het machtsopportunisme. Het stemvee dient vooral voor het winnen van zetels. Na de verkiezingen krijg je nauwelijks nog antwoord op burgerbrieven. Je ziet wel in media of leest in je krant op welke mislukking je gestemd hebt.

  Het gaat de dames en heren parlementariërs vooral om hun eigen zetelinkomsten, mede als springplank voor een rijker bestaan, later. Daarom is het natuurlijk helemaal niet verwonderlijk dat de armen armer worden, de werkloosheid maar schijnbaar afneemt, de productie achterblijft en de leugens rond de staatsschulden ondoorzichtig worden.

  Dat er geen massale protestacties gehouden worden, met de wil tot grondige omwenteling, voor revolutie, is gelegen in het feit dat ons bestuurlijk systeem er wel voor gezorgd heeft dat in dit land geen mens tekort aan voeding heeft, ook al is het via de voedselbanken. Een goed initiatief van de mensen zelf, in stil overleg met meevoelend bedrijfsleven, kerken en groepen van positieve levensovertuiging.
  Een dergelijk fenomeen, namelijk daadwerkelijke solidariteit, is nooit in de Staten Generaal vertoond, anders dan als maskerade voor zetelbehoud of zetelvermeerdering.

  In India is het al niet anders…..idem in Griekenland.

  Hartelijke groet,

  Emil

 10. Beste Paul,

  Ik ben het eens met het gegeven, dat steeds meer maatschappelijke zaken verzanden in bureaucratie en onnodige regelgeving. Dat kost tijd, geld en voegt weinig waarde toe.

  Aan de andere kant mogen we blij zijn dat we hier zo veel goede voorzieningen hebben. Er zijn genoeg landen in de wereld waar het stukken slechter is geregeld dan in Nederland. Uiteraard is er per definitie altijd ruimte voor verbetering.

  Wees tevreden met wat je hebt. Er zijn in Nederland heel veel hulpverleners en vrijwilligers die zich al dan niet belangenloos voor hulpbehoevenden inzetten. Het plaatje wat u schetst vind ik daarom iets te negatief.

  Vriendelijke groeten,

  Marcel

 11. Beste Paul, je nieuwsbrief maakt mensen bewust en wakker, dank daarvoor.
  Gelukkig zie ik kleine initiatieven om me heen onder andere door met elkaar in dialoog te gaan. Mensen gaan weer meer omzien naar elkaar en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven, ondanks/dankzij (?!)alle politieke regelgeving.

 12. Woorden naar mijn hart beste Paul! De politieke stromingen getuigen bepaald niet van visie. Zou een politicus eigenlijk ook een ‘roeping’ moeten hebben om zich zo te kunnen richten op het volk, eigen partij overstijgend?
  Nu zie ik vooral vette ego’s – zonder visie – de eigen carrière opzettend en de politiek wordt gebruikt als springplank!
  Spijtig dat de grote, bezielde mensen niet het voortouw nemen.

 13. Treffend verwoord Paul, tegelijk een trieste constatering. De bedoeling van onze samen(over)leving raakt meer op de achtergrond. Het woord ‘samen’ lijkt daar steeds minder in thuis te horen. De status quo van de door ons gevestigde publieke orde om voor ons te besturen, stelt daarin teleur. Ik zie wel veel individuen die zich daarover achter de oren krabben, anders willen en soms ook proberen. Met name ingegeven door het besef dat een duurzame globale samenleving ons dwingt tot andere vormen van samenleven en delen. Veranderen is echter onveranderlijk moeilijk. Lange termijn duurzaamheid vergt korte termijn offers. Die afgaan van onze consumptie vandaag. Langzaam kokende kikkers..

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


40 + = 43