Het drama Griekenland

55

De Europese eenheid is schijnbaar gered. De EU vindt dat Griekenland dankbaar moet zijn, maar de Grieken ervaren de deal als een vernedering. Het gaat daarbij niet om de redding van Griekenland, maar om het veiligstellen van de financiële belangen van de rijke Europese landen en van de banken. Hier werd onderhandeld en besloten door de ministers van financiën, niet door welzijnswerkers.

Het is hoopvol dat er ook stemmen opgaan die het drama van Griekenland zien als een menselijk drama en beseffen dat het om mensen gaat.

Het tragische is dat de crisis van Griekenland eenzijdig wordt gezien als een geldkwestie en niet als een probleem van het welzijn van mensen. Griekenland heeft niet zozeer geld nodig maar ontwikkelingshulp. De politici van de EU zijn blijkbaar vergeten dat het in de politiek om mensen gaat. Hierbij is geld niet meer dan een middel.

Het oude Griekenland is de bakermat van de Europese cultuur, van de democratie, van de Olympiade, van het economisch denken als een ethische houding. De Europese landen hebben hun rijkdom en macht verworven door de koloniale uitbuiting en zijn hun koloniale denkwijze schijnbaar nog niet verleerd. Unaniem maken ze van hun macht gebruik om Griekenland te koloniseren, want nu is Griekenland volledig van hun macht en geld afhankelijk.

Het is hoopvol dat er ook stemmen opgaan die het drama van Griekenland zien als een menselijk drama en beseffen dat het om mensen gaat. De  kinderombudsman van Nederland wees er na zijn bezoek aan Griekenland op dat Griekenland ontwikkelingshulp nodig heeft omdat er zelfs kinderen zijn die  honger lijden. Verdere bezuiniging betekent nog meer armoede en honger.

Ook Nederland heeft een stem in dit drama. Denkt onze regering in termen van geld of in termen van menselijkheid? Nu zijn het vooral de ontwikkelings-werkers die Griekenland uit de crisis kunnen helpen, want het gaat om mensen en niet om banken en geld.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

55 REACTIES

 1. John Naisbit schreef jaren geleden al dat de EU is gedoemd te mislukken omdat het niet kan kiezen tussen een economisch stelsel of een sociaal stelsel. In de media wordt nu vooral gewezen op het economische, uw blog herinnerd ons aan het sociale.
  En dat is prima. De andere kant van het verhaal belichten en velen zijn het daarmee eens.
  Veel grieken willen bij de EU horen. Griekenland heeft er ook als land voor gekozen of ze nu gevraagd zijn of niet, het is wel hun eigen keuze.
  Dan weten en wisten ze ook dat ze kozen voor een stelsel dat zowel sociale als economische doelen heeft.
  Natuurlijk mogen we onze ogen niet sluiten voor het leed wat er is. En nadenken hoe we daar verandering in kunnen brengen.
  Maar ook economisch zal het wel anders moeten. Laten we dat niet uit sociale overwegingen vergeten. Anders worden we zachtende heelmeesters.

  • Geachte Hiske Huiting
   hartelijk dank U voor mij een mogelijkheid Uwe bijdrage lezen, graag wil ik reagerren op laatste twee regels:
   ” Maar ook economisch zal het wel anders moeten. Laten we dat niet uit sociale overwegingen vergeten. Anders worden we zachtende heelmeesters.”

   1. het spreekt mij aan ” Uwe collectieve ” we ” , “laten we …..”

   2.citeer deel tekst uit tijdschrift ” de Helling” nr. 2, 2015,
   artikel bladzijde 21-24,
   Mevrouw Erica Meijers, heeft in vragen aan Meveouw Saskia Sassen, De Amerikaans-Nederlandse sociologe, antworden ontvangen,
   waar ik nu een van citeer:(blz.22),
   vraag:
   ” Hoe verhoudt zich de onzichtbaarheid tot de globalisering? ”
   antwoord:
   ” De idee van globalisering sugereert het tegenovergestelde,
   namelijk dat iedereen met elkaar verbonden is. Het geeft individuen toegang tot een veel grotere zone dan voorheen, fysiek, digitaal, door reizen en toerisme,
   in werkelijkheid is er minder ruimte beschikbaar: minder land waar voedsel op kan worden verbouwd, minder schoon water, minder lucht om in te ademen.”…..
   ……………………………………………………….”
   “……..Een ander element is dat onze regeringen armer zijn geworden en over minder middelen beschikken om aan deze situatie iets te doen.”.
   (einde citeren deel tekst).

   3. Er is aan Universitiet in Nederland hoogleraar die MODERNE onderwerp leert
   ” TRANSITIE “.
   In verband met een overgang van een periode naar andere periode (transitie),
   nodig zijn mensen die begrijpen in breedte en hoogte welke voorwaarden nodig zijn om veranderingen doorvoeren.
   MENSEN die een nieuw visie begrijpen,nieuw onderwijs, in alle lagen van samenleving.
   Jonge Mensen in bijzonder omdat dat hun toekomst is en ook nog onze “deel” van toekomst.

   4. Business Spiritualiteit , is bewustzijn verrijkend,
   die kan aangeboden worden van af kleine kinderen leeftijd tot en met volwassenen leeftijd.
   Business Spiritualiteit kan uitleggen : ” orzaak en gevolg “, onze daden en onze oogst ” , mededogen hoe belangrijk het is omdat we ook op die mededogen in ons leven, genoodzaakt zullen nodig hebben van anderen.

   5. cá twee jaar geleden heb ik ontdekt ” Ignatiaans Pedagogie en Spiritualiteit”,
   Hoe Liefdevol en Intense opleidingen worden gegeven door deze Orde van Jezuïeten al 500 jaar lang.
   Opleidingen die van klein af leert wereld in totaliteit trachten te beschouwen en het beste van maken.
   In Wereld onderwijs gegeven, maar op een te bescheiden schaal, mijn ontdekking.

   “Een gereedschap kist” om te trachten begrijpen: ” het waartoe der dingen”, ” het waarom der dingen” , ” het hoe der dingen”.

   ongeveer 100.000 Jongeren in Nederland die in situatie zijn om ” buitenspel gezet worden” , zouden kunnen kansen aangeboden ontvangen Ignatiaans Pedagogie en Spiritualiteit eigen maken, enthousiat en met bevlogeheid de Nieuwe Wereld
   Liefdevol Leiden !
   voor hun toekomst en ook voor onze deel toekomst.

   5. VRAAG: wie moet het aanbieden die Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit?
   voor de Wereld?
   ( die ongeveer 100.000 jongeren kunnen gevonden worden in Griekenland en in elke land van de EU, dat is dus gigantische hoeveelheid Jonge Mensen- Generatie die kansen nodig hebben zich ontwikkelen volledig en liefdevol).
   mijn idee is:
   dat de Heer Paus Franciscus dat zou kunnen heel vlot doen.
   Hij is zelf in Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualitet groot gebracht,
   en ook de Heer Paul de Blot,
   en Allen die Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit
   kunnen overdragen aan die Jonge Mensen Generatie.

   Dat is Pedagogie en Spiritualiteit die “van uit een universele eenheid alle dingen” visie is, die niemand uitsluit, allen zijn welkom, met eigen talenten en gaven,
   en dat de Wereld nodig heeft met Natuur en Mensen.

 2. ter attentie van/aan Hoogleraar Business Spirituliteit
  de Heer Paul de Chauvigny de Blot SJ
  Nederlands Nieuws onderwerp:
  zo.19 juli 18:30 NOS-TT
  titel onderwerp:
  ” Veel kwetsbare jongeren buitenspel ”

  Super Wijze Inspirerende Heer Paul de Blot
  ter uwe attentie wil ik graag deze tekst toekomen.
  citeer:
  ” Ongeveer 100.000 kwetsbare jongeren zijn niet in beeld bij de gemeenten en daardoor geen financiele hulp of begeleiding,
  zegt de inspectie Sociale zaken in het rapport BUITENSPEL.

  Sommige gemeenten vinden dat het niet hun taak is om de groep in beeld te brengen, al zijn ze wettelijk verplicht om jongeren onder de 23 jaar te volgen die geen startkwalificatie hebben (zoals een afgeronde opleiding).
  Dat kan ertoe leiden dat steeds meer werkloze en kwetsbare jongeren dakloos worden,
  zegt voorzitter Van Anken van ZWERFJONGEREN NEDERLAND.
  (einde citeren).

  Ik heb vertrouwen, dat U Super Inspirerende Heer Paul de Blot,
  een goede idee daar over zal kunnen aanreiken,
  hartelijk dank U bij voorbaat.

  • Prof.dr.Paul de Blot SJ, Lic. Ph.
   Dienend-leider sinds 1948.

   Citeer deel tekst van Uwe Visie uit boek titel :” 27 Bevlogen Betogen Over Servant-Leadership”, ISBN 978-90-79138-07-4.
   bladzijde 44: “………” Het hart van een organisatie schept een gastvrijheid waar iedereen zich thuis kan voelen en iedereen graag komt.Daarmee kan iedereen zich verrijken met een nieuwe bevlogenheid om te kunnen vliegen zoals een adelaar die zich laat dragen door de adem van de hemel. Dat is de beste service waarmee we mensen van dienst kunnen zijn.”
   (einde citeren).

   Van harte wens ik die ongeveer 100.000 Jongeren die in NEDERLAND nu “zitten
   buitenspel “,
   kennis nemen met Personen zoals U Mijnheer Paul de Blot,
   plus die 27 Personen in de b.g. boek vermeld om hun LEVEN zien als een kostbaar geschenk en dat zij een Inspirerende leiding kunnen geven aan hun leven.

 3. Dag Paul,
  Dank voor je column. Er zit veel waardevols in je tekst en doet mij deugd dat je een pleidooi houdt voor de humane kant van het Griekse vraagstuk. Op ‘business spiritueel’ gebied is er in heel Europa nog veel (ontwikkelings)werk aan de winkel, dus ook in Nederland en Griekenland.

  Griekenland staat financieel zwaar ‘onder water’ en de Griekse (politieke) machthebbers hebben in het recente verleden vele waarden met voeten getreden.

  Naast overbruggingsgeld heeft het land op cruciale dossiers dringend expertise van andere landen nodig. Om dat ontwikkelingshulp te noemen lijkt me evenwel niet verstandig, omdat een dergelijke predicaat van het land een ontwikkelingsland maakt. Dat lijkt me geen positief signaal naar de Grieken en ook niet het juiste etiket om een doorstart te maken.

  In het land investeren en helpen de economie een boost te geven lijkt me een verstandiger weg. Dat betekent dat het vertrouwen (een hele belangrijke waarde) terug dient te komen. Dat kan alleen maar als er een stabiel perspectief voor de langere termijn wordt geboden.

  Hoe moeizaam ook tot stand gekomen en hoeveel kritiek men erop kan hebben men zou ook kunnen zeggen dat de Europese Unie een ultieme poging doet Griekenland in haar gelederen te houden. Dit is mede van belang om geopolitieke – en veiligheidsredenen. Als het aan bepaalde stromingen en schreeuwers in Europa ligt zouden de Grieken allang een trap onder hun achterste hebben gekregen en aan hun lot zijn overgelaten. Het ‘geen cent meer naar Griekenland’ was weer luid en duidelijk hoorbaar deze week.

  Kortom: er is nog heel veel werk aan de winkel en bepaald niet alleen in Griekenland.

  Hopelijk blijven we de wijsheid vinden om er samen sterker uit te komen.

  Groeten,
  Kees

 4. Paul wat je schrijft is ook wat er bij mij opkomt en ik ben heel blij dat jij dit uit!
  Het gaat niet meer om de mens in Griekenland en ook niet in Nederland!
  Ik vind het beschamend en weinig creatief scheppend, een oogkleppen beleid waarin geld op de eerste plaats komt en het welzijn van de mens helemaal niet van belang is!
  Dank je voor wat je hebt geschreven.

 5. U heeft helemaal gelijk! Over de rug van de Grieken worden de banken en dus de rijken der aarden dus “gered”. Ik had de hoop dar er een Grexit was gekomen. Daar hadden de Grieken meer aan gehad! Zie IJsland! Maar ook de druk van VS (inmiddels ook een schurkenstaat aan het worden) was en is erg groot om de Grieken erbij te houden! Ik heb medelijden met de gewone Grieken! Maar ja de Bilderbergroep en de New worldorder krijgen meer macht! Rijken worden rijker en de armen armer! Net als in Nederland!

 6. Natuurlijk is het zielig voor de Griekse bevolking die via het democratisch systeem politici hebben gekozen die krankzinnige beloften gedaan hebben en deze met het opzetten van een hele grote bek geprobeerd hebben in Brussel door te drukken.

  Helaas voor hen zitten daar andere politici die het “veel beloven weinig geven” kunstje tot in de finesses beheersen.

  Zeker is de Griekse bevolking zielig, net zo zielig als de Surinaamse bevolking die een crimineel tot president verkiest en nu met de consequenties moeten leven.

  Denk dat de definitie van democratie na 2500 jaar aan herijking toe is. En zeker de numerieke uitwerking hiervan. 51% voor betekent 49% tegen en dat heet dan een democratische uitslag.

  • John Sweenen

   Jij hebt totaal niet in de gaten wat er gebeurd en ben “besmet” met de propaganda van de EU.

   Wist je dat de Grieken al minimaal 35% loon hebben ingeleverd en de hogere inkomen 55%?

   Wist je dat er geen enkele lening ooit aan Griekenland is gegeven die niet gedekt was door vastgoed?

   Wist je dat de nieuwste afspraak die de Trojka de Grieken door de strot proberen te duwen inhouden dat:
   Alle luchthavens van Griekenland in handen komen van buitenlandse bedrijven, multinationals?
   De havens in handen komen van buitenlandse bedrijven?
   De ruim 300 miljard aan olie die in de Griekse bodem zit in handen komt van buitenlandse bedrijven?

   Wist je dat Griekenland ondanks dat ze het onderpand, hierboven beschreven, al in ruil voor de 80 miljard moeten afstaan en dan ook nog eens rente en aflossing moeten betalen?

   Wist je dat de werkende normale Grieken niet met 50 jaar met pensioen konden maar dat alleen voor hoge ambtenaren gold en dit allang niet meer mogelijk is.

   Wist je dat er dit jaar ruim 300 EU plakkers met 50 jaar met pensioen gaan en gemiddeld 9.500 euro per maand opstrijken?

   Beste John, maak eerst en werk van de feiten voor je je onderbuik opent en domme dingen gaat zeggen want het was namelijk niet Griekenland die bij de EU wilde maar de EU (beter gezegd 3 Amerikaanse bankiers families) Griekenland kostte wat het kost bij de EU wilde hebben om de rijkdom aan cultuurschatten, olie en geo ligging?

   Duik even in de data waar je kunt lezen welke Amerikaanse “weldoeners” ingeschakeld zijn om de begroting van Griekenland dusdanig mooi te maken dat ze bij de EU konden?
   Kijk dan gelijk even wie daar de mooiste praatjes over had in NL

   Want John de rooftocht van de EU mbt. Griekenland is al begonnen voordat er sprake was van toetreding tot de EU van Griekenland.

   *note*
   Ditzelfde zien we nu in Oekraïne gebeuren
   *end note*

   En John dan nog wat anders.

   De Trojka eist van Griekenland een BTW verhoging naar 23% en dat is de doodsteek voor de economie nu ze ook de andere inkomsten van de luchthavens, havens en olie kwijt zijn.

   Griekenland eiste van de Trojka dat Nederland maatregelen moest nemen tegen de enorme belastingontduiking die Rijke Grieken via Nederlandse postbus bedrijven realiseren.
   Maar dat onze eigen minister Dijsselbloem dat hard van tafel heeft geveegd en dit ook op beeld staat (het moment dat de vorige minister niet normaal begroet werd en Dijsselbloem kwaad wegliep zonder enige fatsoen)

   Maar goed dit zijn gewoon feiten die je overal kunt nalezen maar daarvoor zul je wel actie moeten ondernemen want op de NPO krijg je dit niet te zien en de commerciële zenders hebben belang bij te doen wat de Staats Propaganda Omroep ze voorschotelt.

   Misschien opent dit je ogen en kun je ook eens vanuit je menselijkheid en niet vanuit egoïsme kijken naar wat er daar gebeurd want ook ons kan dit overkomen.

   Het gaat namelijk in elk geval over mensen en geld behoord een bijzaak te zijn.

   • Marjan,
    Hartelijk Dank U voor Vurig, Hartelijk, Inspirerend Pleidooi,
    U heeft kennis van zaken en bent U hoogbegaafd dat te delen.
    nog eens hartelijk dank U.

 7. (Eer)waarde heer,

  Ik denk dat Griekenland heeft geleefd.
  Te lage pensioengerechtigde leeftijd, belastingontduiking(o.a. de reders) en geen adequaat beleid.

  Wanneer je een kind hebt, die elke keer geld komt vragen voor drugs, blijf je het kind dan geven in haar of zijn belang….? Nee dus.

  Dit neemt niet weg dat Griekenland staat tegenover een Unie die het er ook van neemt.
  Krankzinnige salarissen en riante onkostenvergoedingen..

  Wanneer je baas het gemakkelijk neemt is dat dan een goed voorbeeld? Nee dus.

  In Nederland hebben wij de top die verzamelt en de onderlaag die gepamperd wordt (werd?) .
  De middengroep zit klem, hetzelfde verhaal in Griekenland.
  De goede mensen moeten onder de kwade lijden..

 8. Het concept “land” is eigenlijk al achterhaald. Steden vormen de bouwstenen van de nieuwe wereld.
  En de idee om alle landen van Europa samen te smeden tot een superstaat is tragisch, megalomaan en belachelijk. De Grieken zouden er een prachtig toneelstuk over maken.
  Hoe is het zo gekomen, dat de Europese Gemeenschap, een samenwerking van Europese landen op basis van vrijhandel, zo snel is verworden tot een Unie, een politieke en monetaire unie met een eenheidsmunt, de € ?
  En een € die knelt, zowel in Griekenland, als in Duitsland en eigenlijk overal in Europa.

 9. Wat fijn dat u naar de humane kant van alle gebeurtenissen kijkt. Griekenland is niet het enige land waard de euro en de Brusselse krachten en machten meer kapot maken dan opbouwen. Ook in Nederland is de armoede het afgelopen decennium dramatisch toegenomen. Het idee om met allerlei landen één Europa te vormen is op zich goed. Maar de uitvoering is onvoorstelbaar slecht en wordt ervaren als dictatoriaal bestuur.
  Dat de Griekse overheid fouten heeft gemaakt wordt door niemand ontkent. Maar noem mij één regering die perfect functioneert? De Nederlandse regeringen hebben er zelf ook een behoorlijke chaos van gemaakt! Fraude met belastinggeld en onbehoorlijk bestuur zijn ook hier aan de orde van de dag. Tot slot wil ik opmerken dat Nederland zich ook heel hypocriet gedraagt: in welk belastingparadijs kunnen de superrijke Grieken namelijk hun geld zonder enig probleem stallen? Juist in ons land! Tweede Kamerlid Norbert Klein van Fractie Klein en de Vrijzinnige Partij pleit in zijn recente nieuwsbrief https://www.fractieklein.nl/griekenland-er-bovenop-wij-meer-kopen-zij-een-basisinkomen/ voor het onvoorwaardelijke basisinkomen in Griekenland. Een mooi experiment omdat de rest van Europa snel zal moet volgen. Finland gaat ermee starten. Digitalisering, automatisering en robotisering doen veel sneller hun intrede dan verwacht. Arbeid is en zal niet de enige bron van inkomsten meer kunnen zijn. Omdenken, zoals destijds de afschaffing van de slavernij, is dus hard nodig. Tot die tijd: koop feta, Griekse olijven en olijfolie en ga er lekker op vakantie. Het is en blijft een prachtig land met lieve mensen die veel beter verdienen dan de afhankelijkheid waartoe ze nu door het volledig verrotte en failliete geldsysteem worden veroordeeld.

  • Marie-Louise ,
   Hartelijk Dank U voor Uwe Inspirerende reactie mogen lezen.
   Ik ben ook voorstander van ” Basisinkomen” , “idee systeem”.
   hartelijke groeten

   • aanvulling alstublieft voor pleidooi voor ” basis inkomen ” “…arbeid is en zal niet de enige bron van inkomsten meer kunnen zijn”

    toelichting: In Nieuwsbrief van ” Inhabitat Weekly : July 23rd” ,
    is onder andere deze mededeling en met fotos ondersteund:

    ” Chinese company ‘ builds ‘ 3D -printed Villa in less than 3 hours”.

    is verteld, en met fotos is te zien, dat deze groot Villa, in delen van fabriek naar plaats van bestemming, vervoerd en in elkaar gezet,
    een solide constructie dat ook hevige aardbeving kan doorstaan.

    is verteld dat op traditionele wijze deze Villa bouwen zou half jaar in beslag nemen.
    p.s. ” Inhabitat ” is een website die mogelijk de nieuwste ontwikkelingen meld die met techniek en nieuwste ontwerpen,
    uitvindingen, in beeld brengt.

 10. Beste Paul,

  Evenals vele voorgangers volledig met U eens. Echter wat ik wil benadrukken is dat het middel ( geld ) ook maar een middel is. Heeft nu een ieder altijd te weinig middelen of hebben we nu nooit genoeg, van het middel geld. Een vraag waar ik niet echt een antwoord op kan bedenken. Anderzijds stel ik hierbij aan de orde dat het middel geld inmiddels virtueel is, Gaan er wel euro’s over en weer of is dit een administratief proces? Dan kunnen we ons afvragen “waar hebben het dan over”? Het gaat primair over het welzijn van de mens waar ook ter wereld. Exact zoals u beschrijft.

  dank voor uw aandacht,
  Ron Rosbak.

 11. Geachte hr. De Blot,

  wederom raakt u de discussie aan vanuit een groter perspectief, iets waar (te) weinig aandacht voor is in de media van vandaag de dag. Aangezien ik(wij) een Grieks Nederlands gezin zijn volg ik de discussie vanuit twee perspectieven en deel ook uw inzicht met zowel Grieken als Nederlanders op social media. Dat triggerde de gedachte dat uw blog nog waardevoller wordt als er ook een Engelse variant van zou zijn. Dat zou het delen van de dialoog vergroten en discussie verrijken in Europa….!

 12. DE situatie met Griekenland laat zien dat hoe de Banken en daarmee de Nieuwe Wereld Orde naar de mens, en alles wat leeft, kijkt: als ‘commodities’. Niet ‘life-dynamics’ maar ‘death-dynamics’ bepalen hun zaken en hun politiek. Ziekelijk!!! Ik begrijp niet hoe we het zo ver hebben kunnen laten komen!
  Het Marshall plan wat destijds de Duitse banken had gered verdient ook veel meer aandacht in deze materie.

 13. Ik ben het met u eens dat het grootste deel van de Griekse bevolking zwaar lijdt onder de grote schuldenlast. Zelf zie ik dat niet als gevolg van een Europa dat zich opnieuw en graag schuldig maakt aan kolonisatie, deze keer van Griekenland. Ik zie het als een gevolg van falend Grieks bestuur waaruit het niet nakomen van afspraken en voortdurend breken van beloften is voortgekomen. Met als dieptepunt dat het niet af kunnen en willen betalen van schulden werd verdoezeld door aantijgingen tegen Duitsland, vanwege het nazi-verleden. Ik vind dat Angela Merkel dit zeker niet heeft verdiend en ik geef haar gelijk als ze nu zegt: ‘De belangrijkste munteenheid is weg, het vertrouwen.’

  • Het is belangrijk om dieper te kijken, en onder de oppervlakte. Wat beweegt mensen of groeperingen om afspraken niet na te komen en beloften te breken?
   Vaak is het een tegenreactie, en een manier om op dezelfde manier om te gaan met degenen die de macht in handen hebben en het lot van anderen bepalen, zoals bankiers en verwante politici. Het is ook een manier om te laten zien dat men niet altijd mee wil, of zelfs KAN gaan met de drijfveren achter die wereldmacht (met het IMG, de Wereldbank en consorten aan de top), wiens manier van zaken doen en politiek voeren, volledig onmenselijk en onbetrouwbaar is.

 14. Goeie dag
  Is dit geen weerspiegeling van onze maatschappij waarin alles wat aangeboden wordt een karikatuur wordt – waarin men nog niet bereid is naar binnen te kijken en de hele zienswijze te herzien…om te ontdekken hoeveel we vergeten zijn en wij ook blijven meedraaien in dit systeem? Jezelf in vraag stellen vraagt de inspanning om recht te trekken wat krom gegroeid is – en dit gaat nooit gepaard met hetzelfde oude gedachtenpatroon. Zijn wij geen analfabeten geworden in menselijke taal?

 15. Goede Paul,

  De emotionele kant van je bespiegeling deel ik wel. Niettemin moeten wij niet de ogen sluiten voor het wanbeleid van vele decennia door de heersende klassen in Griekenland. Corruptie, vreselijke bureaucratie, nepotisme en hebzucht onder de politici, de toppen van het bedrijfsleven, en hun achterbannen, hebben Griekenland tot een stuurloze staat gemaakt.
  Ik denk ook niet dat de huidige Griekse regering daar een begin van een verbetering in kan aanbrengen. De corruptie, het nepotisme en de verwarrende bureaucratie behoren tot een eeuwenoude cultuur, mede ingebakken door de Turkse overheersing. Griekenland ‘as such’ is een betrekkelijk nieuwe staat, een Balkanstaat, dat inderdaad als een ontwikkelingsland kan worden beschouwd. Het trieste is evenwel dat – net als in zovele andere klassieke ontwikkelingslanden, de bonus meestal weer in de toplagen van de standenmaatschappij van dat land terechtkomt. Deze toplagen zorgen snel voor een transport van hun winsten naar het buitenland. Zo is het de afgelopen decennia vanaf de WWII gegaan en zal het ook wel in de komende decennia gaan.

  De EU heeft overigens een heel knullige faux pas gemaakt door Griekenland in Brusselse kring te betrekken, ondanks zeer vele waarschuwingen. Dezelfde fout is gemaakt met Hongarije. Ik voorspel dat het laatstgenoemde land binnenkort het volgende zorgenkind gaat worden, ook alweer vanwege de corruptie, nepotisme, gebrek aan gerechtigheid voor ieder individu en etnisch-culturele groepen.
  Vergeet evenwel niet dat Hongarije eeuwenlang een zeer belangrijk Koninkrijk is geweest onder de Habsburgse dubbelmonarchie. De daarmee samenhangende cultuur is niet weggepoetst door de periode van de Sovjet Overheersing, integendeel.

  Heel triest en heel tragisch, zowel Griekenland als Hongarije en zo zullen er wel meer landen zijn, die blijken de door hun geschiedenis bepaalde bestuur gewoonten niet te kunnen ontgroeien.
  Wat te doen?
  In de eerste plaats geen enkel nieuw land meer toelaten tot de EU.

  Ten tweede wat Griekenland betreft: een periode van afkoeling en daarna een zoveel mogelijk op gelijke voet positieve en extra samenwerking en overleg ook met de Civil Society om de infrastructuur van het bestuurlijke apparaat, de educatie, het bedrijfsleven, vooral het midden en kleinbedrijf, te bevorderen. Een nieuw pensioensysteem waarmee de huidige impasse bij heel veel ouderen en gezinnen wordt doorbroken.

  De vraag is of zowel de Griekse regering als de EU en het IMF hiertoe bereid zijn en vooral ook in staat.

  Hartelijke groet,

  Emil

  • Hartelijk Dank U voor Uw reactie mogen lezen, voor mijn gevoel super fijn en dynamisch,
   citeer paar woorden van tekst van U: ” Griekenland corruptie, vreselijke bureaucratie, nepotisme en hebzucht…………”.
   hier is voor mijn gevoel veel “generalisatie, als alles onder een kam scheren, spreekwoord”.
   punt 1. vraag: als het zo is ? wat is de oorzaak van?
   punt 2. als de onderwijs niet onderwijst om goede opgeleide personen op belangrijke top functies “leveren”, voor Regering functies en voor top Bedrijfsleveren Leiders,
   Nodig is ONDERWIJS VERNIEUWEN. VOOR ALLEN.

   Mensen opleiden zelfstandig denken, mededogen ontwikkelen, en communicatie vaardigheden in de verkiezingen tijden.

   U heeft inspirerende Ideeën voor de Griekse regering, de EU en het IMF,
   wilt U alstublieft deze ” drie” blijven “uitnodigen” zich “ontwikkelen” ?
   Hartelijke groeten.

 16. Goeie dag
  is dit niet het probleem van onze maatschappij – die zoveel waarden vergeten is aan te leren en zich blijft wentelen in hetzelfde streven die langzaam uitgehold, karikatuur wordt van de aa wordt waarin men weigert zichzelf te bekijken?

 17. Wat een wijze column weer van Paul de Blot.

  We hebben: oliemaffia, bankenmaffia, wapenmaffia, medicijnenmaffia, fifamaffia
  Toegevoegd kan worden EU-MAFFIA!

  Net als de banken voor de crisis. Alles kon! De bomen reikten tot in de hemel!
  Inmiddels na de crisis, weten wij, o.a. MKB Nederland, beter. NIETS kan meer en graag terugbetalen binnen 2 jaar!
  De Verleiders hebben dat prachtig en ook triest op het toneel als indringend college opgevoerd.

  Ik heb, als penningmeester van Canilos Animal Foundation, medelijden met onze mensen o.a. op Lesbos. Die zo goed en kwaad proberen te overleven en toch nog in staat zijn om de vluchtelingen die aan land komen te helpen. Diep respect heb ik voor deze Grieken.
  En daar mag menig West-Europees zogenaamde politicus een voorbeeld aan nemen!

  Kalimera.

 18. Hartelijk Dank U Inspirerende Wijze Paul de Blot,
  voor Wijze Visie met ons delen.
  Situatie dat in Griekenland op dit moment is is in hele Wereld
  toelichting:
  .
  1. In tijdschrift nr.2 ” de Helling” Mevrouw Erica Meijers heeft Visie samengevat van Mevrouw
  Saskia Sassen – de Amerikaans-Nederlandse sociologe, bladzijde 21 t/m 24,
  citeer deel tekst : “…..Veel mensen worden economisch afgeschreven en daardoor in veel metingen onzichtbaar”………” Neem bijvoorbeeld de mededeling van de IMF en de ECB in januari 2013 , dat het met Griekenland weer de goede kant opging. Hoe kwamen ze daarbij? Ze gingen af op cijfers over winst van bedrijven, export enzovoort, maar in hun metingen kwam zo’n dertig procent van de Griekse werkende bevolking helemaal niet voor, al die kleine bedrijfjes wiens eigenaren zelfmoord gepleegd hadden, of formeel bankroet waren. Dat verdwijningsproces uit de cijfers noem ik wel economische zuivering, naar analogie van etnische zuivering. Die blijft buiten beeld……..”..
  …”…globalisering………” in werkelijkheid is er minder ruimte beschikbaar:minder land waar voedsel op kan worden verbouwd, minder schoon water, minder lucht om in te ademen”……” En multinationale bedrijven die veel schade aanrichten, zijn extreem rijk en gaan onbelemmerd hun gang”…..”
  (einde citeren deel tekst artikel van de Helling nr.2).

  alstublieft citeer deel tekst uit “Symposium De esoterische achtergrond van de grote religies, Den Haag 25 mei 2008.
  1. RELIGIE – het WAARTOE der dingen. Het beseffen of ervaren van de gemeenschappelijke bron van de oorzaken achter de verschijnselen.
  2. FILOSOFIE – het WAAROM der dingen. Het onderzoeken van de oorzaken achter de verschijnselen.
  3. WETENSCHAP- het HOE der dingen. Het onderzoeken van de verschijnselen.”
  (einde citeren)

  Onderwijs aanvullen met nieuwe Visie voor 21e eeuw.

  Ignatiaans Pedagogie en Spiritualiteit leert mensen zelfstandig denken,
  Religie Plus Filosofie Plus Wetenschap is in Visie van Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit.
  Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit is ongeveer 500 jaar beschikbaar voor Wereld.

 19. Het is onbegrijpelijk dat dit de zoveelste actie is over Griekenland, dan wel de Europese Unie. “Unie wil toch eigenlijk zeggen samen sterk”, dus wanneer Griekenland of andere landen in de problemen zijn, of laat zeggen in het voordeel zijn. Dan is het toch logisch dat het collectiv helpt. Echter denk ik niet dat dit zonder scherpe afspraken kan, daar het heel eenvoudig is om te zeggen we hebben te kort stuur maar geld zoveel mogelijk en trekt dan pas de stekker er uit. De impasse wekt altijd 2 kanten op. Maar bij samen sterk horen ook afspraken die moeten nou eenmaal gemaakt worden. En oplossingen bedenken, geld voor allemaal in goed en in minder goede tijden. Griekenland of niet.! Als wij in die schuit zouden zitten kloppen we mogelijk ook aan. Daarmee zeg ik niet dat iedereen zich verrijkt aan gelden van anderen, maar er zijn nou eenmaal verschillen, zelfs in Nederland.

 20. Uiteraard is dit een menselijk drama, maar het is ook belangrijk om te beseffen hoe het zo ver gekomen is. Het valt mij iedere keer weer op, dat je aan de ene kant een relatief zeer kleine groep politici hebt en aan de andere kant de bevolking.

  De politici nemen uiteindelijk (sociaal-economische) beslissingen die van invloed zijn op het volk, zowel op korte als op lange termijn. In dit geval is de gewone Griekse man/vrouw het slachtoffer geworden van diverse incapabele regeringen. Als een regering niet daadkrachtig is, maar wel geld van derden accepteert, dan is het niet vreemd dat dit op een zeker moment verkeerd gaat. Zelfs als je alle schulden van Griekenland zou kwijtschelden, dan zal het waarschijnlijk nog steeds een kwestie van tijd zijn voor het weer mis gaat. We leven in een tijd waarin we ons steeds meer bewust worden, dat geld lenen ook geld kost. De Grieken zullen moeten werken om hun eigen broek weer op te houden. Dat betekent vooral minder corruptie, minder bureaucratie, het bedrijfsklimaat gezond maken en gewoon aan de slag. Ik hoop oprecht, dat Griekenland er weer bovenop komt. Ze zullen wel moeten.

 21. Het is een helder verhaal, maar m.i. niet volledig. Waar twee kijven hebben twee schuld. Griekenland heeft regering na regering teveel geleend en de zaken te rooskleurig voorgesteld. Er bestaat ook nog zo iets als: afspraak is afspraak. Griekenland weigert stelselmatig om zich aan gemaakte afspraken te houden.
  Verder is het schuldplafond van Griekenland niet zo absurd hoog als velen ons willen doen geloven. Nederland zit maar net onder Griekenland. Tenslotte hebben de rijke Grieken het land in de steek gelaten, hetgeen op onverantwoordelijk gedrag wijst.

  Voor het overige: Jazeker, Europa behandelt Griekenland onverstandig. Het geld van de leningen vloeit rechtstreeks terug naar naar banken, waaronder de ECB. Het Griekse volk lijdt onder de harde Europese regels. Schuldsanering is absoluut noodzakelijk ondanks wat de Duitse minister van financiën ons wil doen geloven. Het is een “Griekse tragedie” van immense omvang.

 22. Zowel in het verleden als in het heden werd en wordt zonneklaar duidelijk dat repressie leidt tot het kwade. Nu het Grieks drama als financieel is bestempeld, is het ontdaan van de menselijke maat. De mens is bedekt onder een dikke deken van een verstolde schuld. Een buitensporig hoge schuld die drukt op elke Griek. Ook op de ongeborene. Europa heeft zich laten leiden door de macht van het geld. Dat leidt alleen maar tot geweld in het heden, zonder enige toekomst. Europa heeft niets geleerd van haar eigen verleden. Hoe dom kun je zijn een land vol mensen geen perspectief te bieden?

 23. Uiterst helder verwoord. Om even een analogie te maken: toen de crisis in Nederland toesloeg had ik het als kleine ondernemer erg zwaar. De inkomsten daalden tot minder dan 40% van de jaren ervoor. Tegelijkertijd gingen de kosten fors omhoog omdat onze dochters gingen studeren. Wij hadden het niet gered zonder de hulp van vrienden. Ik weet zeker dat ze ons zelfs geld hadden willen schenken als dat nodig was geweest. Als wij de Grieken beschouwen als vrienden, zullen we bereid moeten zijn om (een deel van) hun schulden kwijt te schelden. Als we vasthouden aan een afrekencultuur vernietigen we daarmee niet alleen de Griekse economie, maar ook de waarden die onder de Europese gedachte liggen: de steun die vrienden aan elkaar verlenen. En die is onvoorwaardelijk.

  • In godsnaam weet ik niet wat banken zijn aan het doen met de gelden dat mensen hun hebben ter vetrouwen gegeven om te sparen. Dus als ik dit alles zie hoe banken ermeee omgaat met burgers recht en plicht over hun bezit, dan zal ik de ouwe cultuur maar moeten doen om geld in een blik onder de grond maar bewaren! Want je kan je bank ook niet meer vetrouwen.

   Laatst zag ik op de programma Kassa een man die 25 jaar zijn pensoein heeft opgebouwd in 1 klap kwijt is geraakt door een fout van de banken en hun beleid. Waarom kunnen ze niet zorgen dat hij zijn geld terug mag krijgen waar voor hij 25 jaar had gespaar? Ik heb het gevoel gekregen dat banken in een duisterende mafioze manipulatieve spelletjes spelen met burgers geld. IMF betekenen voor mij International Mafia Founding!!

   En als laatse vraag ik me af hoe kan het zijn dat de antillen een kolonie is van Nederland en dat we schulden hebben bij nederland die Antillen moet terug betalen! Nederland heeft Boniare, Saba Statie als provencie bekleed en bracht ellende en verdriet op de eilanden. Het lijk dan niks anders dan van slavenerij naar slavenmentalidteit naar financieele slavernij en kontrol.

   Wat ik wil zegge dat ik zie niet dat europa en Nederland iets hadden geleerd dan uitbuiten en verwoesten van andere culturen om hun eige zaak vol te scheppen met geld goud etc etc. Als met Antillen het niet is gebeurt, hoe zal het voor de grieken dan moeten zijn. Triest dat men niks anders ziet dan materialisme en kapitalisme om mensen gedwongen te houden in dat financiele slavernij.

   Time will tell!

  • Vrienden zijn mensen waarmee ik een relatie onderhoud. Op vrijwillige basis en dat wederzijds. Dan heb je geen geld nodig. Je hebt mensen die iets voor jouw willen doen. En dat wederzijds. En dat volstaat om ook slechte tijden door te komen.

   Met alle respect. Met de Grieken heb ik geen vriendschappelijke relatie. Ik voel mij tot hen dan ook tot niets verplicht. Dat wil niet zeggen dat ik uit vrije wil voor een of voor enkele van hen niet bereid ben iets te doen. Juist omdat ik in de omgekeerde situatie dat ook op prijs zou stellen.

   Het probleem is dat via de staten en nu via de EU beleid wordt gemaakt en verdragen worden gesloten. En die zijn voor mij en voor iedere ander mens die woont binnen de EU-grenzen dwingend (met welk recht? Ik heb hen niet gekozen, ik heb hen niet gevraagd en ik heb hen er ook geen opdracht toe gegeven). Gedwongen solidariteit is geen solidariteit, gedwongen vriendschap is geen vriendschap, gedwongen helpen is geen helpen. Iets dergelijks is in de kern onmenselijk. En het leidt op termijn altijd tot ellende (afhankelijkheid, schulden, faillisementen, uit huiszettingen enz.).

   Zonder staat/EU, kortom zonder dwang zijn mensen altijd bereid relaties met elkaar aan te gaan. Dat is gewoon een gezond eigen belang. (en daaronder vat ik ook het belang een ander een plezier te willen doen). Zonder Staat/EU waren deze problemen voor de Grieken ook nooit ontstaan. Makkelijk lenen tegen rentes die eerst alleen gangbaar waren in Duitsland en Nederland. Geen wonder dat die Grieken en de Griekse staat zijn gaan lenen. Omdat het kon, met fiat van het gezag.

   De Grieken ervaren nu dagelijks de problemen. Wij – de meeste van ons – merken het nog niet. Omdat wij niet in de gaten hebben hoe wij via inflatie (roof van spaargelden en pensioen) en via staatschulden (roof van onze kinderen en kleinkinderen) en via onnodig hoge en verhoogde belastingen (roof van onszelf) ook de misere in zullen gaan.
   Met dank aan die “politici en bestuurders”. Met dank aan al die mensen die nog steeds geloven dat het heil toch echt van de staat en van de EU zal moeten komen.

   Namasté

 24. Beste Paul,
  Dank voor het aanraken van de Griekse traditie die ons al vaker is voorgegaan.
  Het kan Nederlanders helpen een beter beeld te krijgen van de nabije toekomst door ons letterlijk in de droom te begeven. die de Grieken nu ervaren. Wat zou jij doen en hoe zou het bij jou en je naasten voelen als:
  – je vandaag te horen krijgt dat alle salarissen vanaf 1 aug worden gekort met 35%
  – je pensioenrechten niet meer zijn dan (on)waarschijnlijkheden
  – je vanaf vandaag nog maximaal € 60 per dag kunt pinnen
  – je banktegoeden ……
  Wat doet dat met jou in jouw dorp, jouw wijk, jouw familie, jouw stad?
  Draai de film c.q. het Nederlandse drama maar eens echt af en laat het door je lijf gaan. Praat erover met je naasten en bereid je geestelijk voor op deze beelden. Uiteindelijk ….. wordt de wereld er beter van, zonder geld. De tussentijd vraagt liefde, aandacht en respect. In die zin kan een verre vreemdeling een fijne vriend worden.

 25. Ben het helemaal met u eens, de mede menselijkheid dient beslist in de gaten gehouden te worden en dient de leidraad te zijn.
  Een kanttekening, we kunnen onze ogen niet sluiten voor een aantal feiten, die houden o.a. in, dat Griekenland, niet de mensen, maar de politici het land buitengewoon slecht bestuurd hebben voor eigen politiek gewin en macht.
  De Grieken hebben langdurig boven hun stand geleefd, met dank aan de politici, daar zijn nu hele harde maatregelen voor nodig.
  Indien de overige EU landen daar geen perk en paal aan stellen, valt er straks niets meer aan humanitaire hulp te verlenen door die overige EU landen, omdat er niets meer te verdelen valt.
  Neemt niet weg dat de humanitaire hulp nu verleend moet worden aan degenen die dat nodig hebben.
  Een balans in dat alles vinden is een nieuwe Europese uitdaging.

 26. Goed te lezen dat u de schrijnende situatie van Griekenland (waarbij de media de Grieken stelselmatig de zwarte Piet toespeelt) vanuit een reëler perspektief benaderd. Ik werd door iemand getipt op de documentaire Catastroika, dat werpt een andere blik op wat er in Griekenland werkelijk gaande is.

 27. Volledig mee eens. Ik had ook al op de social media gezet dat hier koloniale tijden herleven. Het is zo erg dat Europa dit doet en Nederland in het bijzonder. Ik voel daar schaamte voor.
  Ik ga uw column overal delen, het is hard nodig om deze milde woorden van menselijkheid en compassie te verspreiden.

 28. Griekenland is onze spiegel, allen zullen volgen incl. Nederland. We hebben de Mens nodig, de mens die niet afhankelijk is van al zijn angsten, maar op tijd inziet dat we allen gevangen zitten en allen in feite niets bezitten in dingen, in land, in huizen, in geld. Ook in NL wordt dit al zichtbaarder, meer dan ooit worden de subsidies geinvesteerd in onzinnige projecten, niet voor de mens, niet voor het onderwijs, niet voor de Zorg maar het investeren in de EU zelf om landen in te lijven en we hebben het niet door, althans velen. Griekenland laat ons dagelijks zien en voelen hoe we met onszelf zijn omgegaan en ik toon diep respect voor de burgers van Griekenland dat ze deze zware taak om onze ogen te openen op tijd! Op nog dieper niveau worden alle banden met het verleden definitief opgelost als ieder zijn eigen verantwoordelijkheid weer oppakt en niet langer VOLGT!

 29. Bedankt voor weer een commentaar dat alles in het juiste perspectief zet. Politici en diplomaten zouden zoveel winnen als ze deze invalshoek erbij zouden betrekken. Al zou er aan de inhoud van het akkoord niets veranderen, simpel de erkenning van deze kant in het openbaar zou voor veel mensen een troost zijn en erkenning geven.

 30. Ik ben het geheel eens met de stelling dat Griekenland ontwikkelingshulp nodig heeft in plaats van een stel maatregelen die het land compleet verlammen. Dit zal het zelfbewustzijn van de Grieken niet versterken en evenmin hun betrokkenheid met Europa. We hebben ze op de knieën, maar dat is korte termijn gewin vrees ik en een drama voor de Grieken en Europa. Dit zal alleen maar verliezers kennen want het is maar zeer de vraag of de Grieken ook daadwerkelijk aan alle strenge eisen kunnen/willen gaan voldoen in de praktijk en dan gaan we de komende jaren al struikelend van het ene naar de andere onderhandeling met alle spanningen en gevolgen van dien. Geef de Grieken de kans om hun eigen herstel te organiseren en laten wij dat ondersteunen met ontwikkelingsgeld al zou ik dat nooit zo noemen.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 21 = 25