Het vluchtelingenprobleem wordt onoplosbaar

45

Het vluchtelingenprobleem lijkt een ramp te worden die niemand kan overzien. Niet alleen Europa staat er machteloos tegenover, maar ook in het Midden-Oosten, in Afrika, in Azië groeit er een vluchtelingenstroom.  De hulporganisaties putten zich uit om te helpen maar het lijkt op dweilen met de kraan open. Het zijn niet alleen mensen die op zoek zijn naar een beter leven, maar vooral die hun huis en haard hebben verloren en die zelfs in levensgevaar verkeren. Er zullen zeker ook misdadigers onder hen zijn die van de situatie misbruik maken. Dit misbruik is geen argument om de mensen in nood niet te helpen.

Het is de verantwoordelijkheid van elke Nederlander vluchtelingen naar vermogen te helpen, maar dat vraagt wel om versoepeling van onze bureaucratische reglementering.

Een grootschalige aanpak van het probleem is ondenkbaar. We hebben de werkelijkheid te aanvaarden zoals die is en moeten alles in het werk stellen om de mensen in nood te helpen. Het is een schande dat burgers van rijke landen moeten toezien dat duizenden vluchtelingen in hun hulpeloosheid in zee de dood vinden. De regeringen kunnen niet tot eensgezindheid komen want de situatie is onberekenbaar en onoplosbaar.

De oplossing moet daarom van het volk komen. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die zich persoonlijk willen inzetten om iets te doen voor de vluchtelingen. Maar het wordt hen vaak onmogelijk gemaakt door de bureaucratische voorschriften. De hulpverlening en opvang is zo gereglementeerd dat er weinig ruimte is voor individuele initiatieven. Intussen neemt het aantal vluchtelingen alleen maar toe en stijgt het aantal slachtoffers dat in zee verdrinkt.

We zullen er als Europeanen aan moeten wennen dat we onze rijkdom moeten delen met de mensen die daaraan hebben bijgedragen. De Europese landen danken hun welvaart ook aan hun koloniale uitbuiting en slavenhandel in het verleden. Ook Nederland heeft hiervan ruim geprofiteerd. Het is daarom een voor de hand liggende geste dat we onze rijkdom ook delen met al die mensen die ons in het verleden hebben verrijkt en nu in nood zitten.

Het is de verantwoordelijkheid van elke Nederlander vluchtelingen naar vermogen te helpen, maar dat vraagt wel om versoepeling van onze bureaucratische reglementering. Nederland staat bekend als een vrijgevig land in de hulpverlening. Momenteel is er een nieuwe nood: de vluchteling.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

45 REACTIES

 1. Uiteindelijk heeft er tijdens en na de tweede wereldoorlog ook een gigantische volksverhuizing plaatsgevonden richting Australië, Nieuw Zeeland, Canada en USA. Dit is uiteindelijk goed gegaan. Alles hangt af van de veerkracht en solidariteit van de bevolking zelf. Kreten als “eigen volk eerst” zijn dan ook uit den boze en probleem vergrotend. Zoeken naar oplossingen met een ruim hart zal deze huidige volksverhuizing beter laten verlopen. Het gebeurt toch, of men wil of niet.

 2. aanvulling alstublieft: in video fragment, met Nieuwsbrief getoond, is de Heer Ronald Plasterk aan woord,
  uitnodigend alle Burgers mee doen in innovatieve ideeën, Positieve verbeteringen tot stand brengen,
  citeer een regel van nieuwsbrief tekst:
  ” …….Nederland is een democratisch land. Maar veranderingen in de samenleving vragen ook om permanent onderhoud en vernieuwing van onze democratie…..”…”

  Dat is een gigantisch fijn recht, voor ons, Burgers van Nederland, om alle tijden ons
  blijven ontwikkelen, onze persoonlijke visie verbeteren, uitbreiden, ons inspannen voor verbeteren van omstandigheden waar mogelijk is, voor allen die dat nodig hebben.
  Dat is een Recht, om altijd gaan stemmen, tijdens verkiezingen, en ook zorgvuldig luisteren aan de kandidaten die onze vertegenwoordigers willen zijn in Bestuur van Land, ” Land is een samenstelling van hele Bevolking”.

  • ter attentie van Geachte Moderator ,
   alstublieft mijn reactie verwijderen.

   Ik had hoop dat personen die invloed kunnen uitoefenen die zullen pleiten in Nederland voor VERNIEUWING van Onderwijs.

   Onderwijs dat Mensen kan leren zinvol LEVEN in Nederland en in West Europa,
   bijvoorbeeld:
   * niet in paar uur voor Oud en Nieuw 100. Miljoen euro in ” fik steken “,
   in zogenaamd explosieve vuurwerken, terwijl elders mensen geen glas schoon water hebben om te drinken,

   ** Jongeren die geen doelen hebben om zich ontwikkelen,
   blijven voor makkelijke vermaak tijd doorbrengen,
   terwijl elders jongeren hele dag strijden voor overleven,

   *** die grote migratie van mensen naar Westerse landen,
   zou kunnen een tijd ” oproepen ” om te bezinnen,!
   en de ” Visie” op ” hoe te leven ” een verrijkend proces zou kunnen start geven, in Westerse landen.

   **** Mensen inspireren om zorgvuldiger tijdens verkiezingen naar geschiktere “kandidaten zoeken” , ” kandidaten met Idealen ” en goede ” opleiding ” die de Wereld overzien, die begrijpen,
   dat Vrede is belangrijk voor ” alle Leven ” .

   • t.a.v. Geachte Moderator:

    Tekst : ” Ronald Plasterk Minister Van Binnenlandsezaken:
    KOM OP MET JE PLAN.! ER ZIJN VELE VERNIEUWENDE LOKALE DEMOCTRATISCHE PROJECTERn DENKBAAR. ”

    Dit is tekst van Nieuwsbrief die ik ontvangen heb , plus nog video,
    met de Excellentie Minsiter Heer Plasterk aan het woord,
    ondersteunend die b.g. tekst.

    ik dacht, dat is kans voor iedereen vrije stroom aan creatieve ideeën
    voor verbeteringen aandragen en dat nog voor 5 oktober aanstaande.

 3. Beste mensen,
  Alles wat ik lees zit een grond van waarheid, maar waar ligt het probleem, waar ligt de oplossing, voor zover deze al mogelijk zou zijn.
  Duizenden jaren is de mens bezig zich te verbeteren. Helaas, de geschiedenis leert dat juist de mens uiteindelijk niets leert. Eeuw na eeuw maakt de mens opnieuw dezelfde fout. Zolang er geen sprake is van politieke en economische stabiliteit en eerlijke verdeeldheid van welvaart zal er altijd een verschuiving zijn van mensenmassa’s. De geschiedenis leert ons ook dat deze mensenmassa’s niet tegen te houden zijn.
  Degene die hiervoor een antwoord heeft, moet God zijn.
  Ik geloof echter niet in een God, ik geloof in de mensheid.
  Ik geloof dat de mensheid ooit eens het antwoord zal vinden, echter dit zal nog duizenden jaren duren.
  GGGiel

 4. Beste Paul,
  Er is geen oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Het enige wat wij kunnen doen is ons ‘steentje bijdragen ‘Hoe groot of klein dit ook is.
  Er gaat zoveel niet goed in deze wereld maar willen wij ons richten op wat niet goed gaat of richten op wat wel goed gaat?
  Wie kent het succesverhaal van Riace het gastvrije dorp in Italie? Het is niet de oplossing maar wel een prachtige initiatief van deze omdenk burgemeester naast al het droevige nieuws.
  Wie kent de vrijwilligers in zijn of haar omgeving die zich inzetten voor de vluchteling?
  Wie kent het verhaal van de mevrouw in Frankrijk die gastvrij haar huis openstelt voor vluchtelingen om de mobiele telefoon op te laden?
  En zo zijn er nog zoveel mooie en bijzondere verhalen. Ik heb niet de oplossing en mijn invloed is beperkt, maar ik kan wel mijn eigen kleine steentje bijdragen hoe klein ook.

  Hartelijke groet Anna

  • ik word klein als ik dat allemaal lees. ik lees ook overal een waarheid in. en ik zie dat die waarheden vaak worden opgebouwd vanuit ons mooie denken (en dat meen ik oprecht, ons vermogen tot denken is echt heel mooi), ons denken dat ons in staat stelt analyses te maken. alleen, – en dat is voor mij persoonlijk een adagium èn een uitdaging-: ik wil mijn denken de plek geven die het verdient, en dat is niet de hoogste plek. Want ik ervaar dat, àls ik dat doe, ik er dan vaak niet uitkom. Meer nog, ik krijg er een punthoofd van. Zo’n beetje als God toen hij nog onder de mensen woonde en er genoeg van kreeg toen men hem de kop van zijn lijf vroeg om oplossingen. God wilde toen rust. En Hij/Zij raadpleegde zijn kring van wijzen op aarde. Ga naar de hoogste berg en verberg je daar, zei er een. Beter, “schiet je naar de maan”, suggereerde een ander, maar God wist dat de mens ook daar ooit zou komen vanuit zijn creatieve kracht. “Weet je wat” suggereerde er iemand, “ga in het hart van de mens”. En dat vond God een geweldig idee, want dat is zo simpel, zo eenvoudig dat de mens er nooit op zou komen hem daar te vinden. Dus ging God toen gewoon in de mens, en daar wacht Hij, nu nog, rustig op ons.
   ik wil zeggen, drie kleine dingen. vanuit eigen ervaring.
   1. toen ik naar Santiago op pelgrimstocht stapte, kreeg ik op 120 km van de eindbestemming Santiago te horen, na een dag van 30km stappen, dat alles volzat. ‘geen plaats meer in de herberg”, plaats ingenomen door die busjestoeristen die 5km stappen en dan vervoerd worden tot in de rustplaats en daar de plaatsen innemen, dacht ik toen verzuurd. De liefde van de tocht en het stappen hielpen me om over die zure gedachten heen te komen, en er de liefde van in te zien. Maar prettig was het gevoel van het moment niet. En ik stapte toen maar één luttele dag, of neen, toch al mooi 680km. Toch blijft dat gevoel van niet-welkom-zijn hangen, dat gevoel van afwijzing, echt niet leuk, dat kan ik je garanderen.
   2. beklemd in een zweethut-ritueel van de North Dakota-Indianen, bijna een jaar geleden en verstikkend, letterlijk naar adem happend en horen happen rondom jou, hoorde ik de begeleider zeggen: “er is altijd ruimte genoeg voor iedereen”. Er is altijd ruimte genoeg voor iedereen. En ik ging eronder door, omdat… omdat ik uit medelijden met mijn buur, mijn eigen ruimte niet durfde innemen. Omdat ik niet geloofde in de Wet van Overvloed: er is ruimte genoeg, voor iedereen. Dus ook voor mezelf.
   3. Zuster Harlindis, een 84-jarige fantastische vrouw, religieuze zuster, die mij onderdak verleende gedurende een jaar toen ik in een diep verdriet van mijn scheiding een onderdak zocht, en die vluchtvrouwen en vluchtelingen tijdelijk opvang verleent, gaf aan: “soms Johannes kan het genoeg zijn, soms kan je het even niet aan, dan kunnen er echt geen mensen meer bij hier in huis. Dan heb je je grens aan te geven, uit liefde en uit zorg voor je eigen welzijn. Wij mensen zijn inderdaad overvloed, maar hebben ook grenzen, en dit nét vanuit de liefde, waartoe ook een liefde en zelfzorg voor onszelf behoren.” én – én. Het is een wijsheid om integer bij stil te staan. Om te voelen wat bij jezelf je werkelijke ondertoon is: angst?, ergernis?, woede?, of oprechte zelfzorg?
   4. wat ik bij Paul lees, is zijn appél. Op ons. Maar ook, -en dat lees ik er vooral in-, ook dat we in een samenleving leven, die de liefde en de wijsheid heeft trachten te vangen in regeltjes. En nu zitten we allen samen op een tijds-scharniermoment, waar die regeltjes de overhand lijken te nemen. Ze gaan zich in de plaats zetten van onze wijsheid. En zo verstrikken ze de aanwezige wijsheid en de liefde, ze verstrikken maw dat wat ieder van ons bereid is te geven of even stop tegen te zeggen. En dat is pijnlijk. Want dat betekent dat onze samenleving, – die hier vertegenwoordigt wordt door die regeltjes-, niet meer dienend is om onze liefde te laten stromen. Die regels en procedures zijn zoals de doornen en de bramen die een cordon leggen tussen de goedwillende ridder en zijn doornroosje. Ze houden maw de kus van de liefde tegen. En dat is iets waarvan we bewust te worden zijn. Dat is iets waartegen we op te komen hebben. De hoe-veel-heid regels staat vaak voor de hoe-weinig-heid aan wijsheid. en wanneer regels echt niet meer dienstig zijn, niet meer dienstbaar aan ons geluk, dan … weg ermee. Of minder radicaal, dan hebben we de creatieve kracht in onszelf aan te roepen, ieder naar eigen vermogen en welbevinden, om er iets voor in de plaats te laten komen. Iets, voorbij onze eigen excuses en onze eigen ergernissen.
   Dàn zijn we terug mens-waardig, het waard om andere mensen én onszelf tegemoet te treden.
   Johannes

 5. Beste heer de Blot,

  De stroom vluchtelingen baart mij zeker zorgen. De meeste zorgen heb ik over het gedrag dat deze vluchtelingen laten zien. Natuurlijk vind ik dat alle mensen recht hebben op een leven en bestaan waarin ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Dat dit voor velen nu niet het geval is, is een trieste zaak en steun bieden is dan zeker noodzaak. Toch zit er een andere kant aan dit verhaal en ik voel mij absoluut niet aangesproken door het aanhalen van een koloniaal verleden en het delen van rijkdom uit dat verleden. Waar heeft u het over??? De realiteit nu is dat ik gewoon werk voor mijn inkomen en mijn kinderen ook. En het salaris dat wij verdienen, daar moeten wij van leven want wij hebben plichten en steeds minder rechten. De realiteit is dat mijn kinderen woningen worden uitgezet en het maar uit moeten zoeken. En dan komt u aanzetten met een verhaal alsof u mij een schuldgevoel wil aanpraten omdat wij dat kunnen, omdat wij werken, omdat wij leren, omdat wij knokken !!! No way.

  • Beste Wilma,

   Ziet u niet iets over het hoofd? Maar ‘dat ik gewoon werkt voor mijn inkomen’ kan toch alleen maar doordat mensen in het verleden daarvoor de basis hebben gelegd? En ook doordat op dit moment nog steeds de handelsstromen in de wereld zo zijn georganiseerd dat er relatief meer mogelijkheden om ‘inkomen’ te verdienen bij ons zijn, dan bijv. in Afrika?
   Dat heeft allemaal niets met ‘schuld’ te maken, maar wel met oorzaak en gevolg denk ik.

 6. Geachte heer De Blot,

  Uw betoog klinkt zalvend en logisch. Het zal met name mensen aanspreken die a) weinig (financiële) problemen kennen of b) vastgeroest zitten in een nimmer aflatende drang om goed te doen, daarbij al dan niet door een Hogere Macht gadegeslagen.

  Wat mij erg tegenstaat in uw schrijven is het feit dat u de verantwoordelijkheid op de verkeerde plek legt. Op zich niet verrassend, want wie is een makkelijker doelwit dan de ‘rijke’, blanke werkende, die wordt toegesproken als een klein kind dat bijtjes martelt. U doet verdorie net alsof ik (terwijl ik niet eens een baan heb) die mensen persoonlijk overzet.

  U weet net zo goed als ik en onze medemens dat het helemaal geen zin heeft om het wereldprobleem van de ‘vluchteling’ op een relatief klein stukje grond op te lossen. Ik hoor u namelijk niet zeggen dat 70% van de vluchtelingen op zoek is naar een beter leven, opgehitst door de kapiteins der gouden dromen, die rustig €5000 vragen voor een boottochtje over de Middellandse Zee.

  Bovendien geldt het kulargument van de herverdeling op basis van ons koloniale verleden al helemaal niet. Tenzij u daarmee uitsluitend de gemiddelde employee bedoelt, die drie keer per jaar op vakantie gaat. Er zijn een kleine 700.000 mensen in Nederland werkloos en dat is relatief weinig. Een groot deel ontvangt daarvoor een kleine uitkering. Honderdduizenden mensen wachten op zorg, op huisvesting, op een baan… En kijk dan naar Italië, Griekenland, Spanje… Waar de armoede veel groter is dan in Nederland. Waar mensen na veertig jaar dienst op straat worden gezet (letterlijk) en dan in de schemer de prullenbakken afschuimen op zoek naar een korst brood.

  In Italië is een burgeroorlog aan het ontstaan. De verontwaardiging over het gedrag van uw ‘vluchtelingen’ heeft daar inmiddels uw kookpunt bereikt. Matrassen worden op straat gegooid omdat de bedden niet lekker liggen, de pastaschotels gaan op een hoop want zijn niet lekker, criminaliteit neemt hand over hand toe.

  In plaats van mensen op te roepen zoveel mogelijk het bedje te spreien, deed u er mijns inziens verstandiger aan om overheden te motiveren ter plekke hulp te bieden. Des te meer vluchtelingen opvang vinden, des te groter zal de toestroom worden en daarmee het xenofobe gedrag. Goed doen is niet per se dat doen wat de ander verlangt, maar vergt misschien wat meer resultaatgericht denken.

  Groet,
  Enrico

  • Enrico ………” overheden te motiveren ter plekke hulp te bieden”…….” resultaat gericht denken ” …..”

   Enrico dat is wat zou in grote mate helpen, een resultaat gericht denken om mensen helpen , ” problemem oplossen”.

   Dat doet mijns inziens Heer Paul de Blot,
   ” ONS ACTIVEREN” ,
   ons alle lezers aan denken zetten onze grote TALENTEN laten bloeien,
   alle creatieve mogelijkheden van ons denken, doen en vooruitzien in werking laten activeren.
   Onze ideeën aanbieden aan overheden ter plekke,
   Enrico heeft U een gelegenheid ” overheden ter plekke ” in uw buurt aanspreken ?
   ambtenaren tot flexibiliteit oproepen, leren, waar nodig zou zijn,
   regels niet altijd, heel stevig omarmen terwijl enige soepelheid ” veel grieven zou kunnen voorkomen.

   Onze Vertegenwoordigers op top niveau in regering , van “Fonds gelden ” op “creatiever wijze” ” die miljoenen in fonds -gelden ” uitgeven .
   Enrico stuur hen Uw ideeën.

   Voorlichting aanbieden voor grote groepen mensen, daar ……… met informatie,
   dat als ” smokkelaars, diegenen die geld vragen om personen in Westen te plaatsen”
   attentie ! roepen , uitkijken voor dat soort “handel”.

   Als wij met zijn allen aan oplossingen ” gaan denken ”
   dan zullen oplossingen komen.
   (citeer tekst)
   Denken is ” Energie “, Positief Denken is Krachtig Energie , voor ” goede” oplossingen aantrekken.

   • Enrico, U heeft groot Talent in Taal,
    U bent Hoogbegaafd in Taal,

    Met Uw kunde in Taal zou U gigantisch veel verwezenlijken voor Nederland en Wereld , verbeteren.

    Alstublieft mijn poging U enthousiat maken voor idee.

    1. In Nederland, zender VPRO, ” Zomergasten “, 16 augustus , 2015
    ” zomer gast ADRIAN GEUZE , is in eigen land en ver daarbuiten een grote naam in de landschapsarchitectuur en stedenbouw”.

    Op Internet is veel informatie daar over in ” Wikipedia” o.a.
    http://www.Adrian.Geuze.nl

    2. In verschillende onderdelen liet Adrian Geuze Nederlandse ” Creativiteit, Genialiteit zien,
    die kon tot stand komen met medewerking
    van vele personen toen ” van laag tot hoog opgeleid” , in die giga projecten.

    3. Bij ” slot ” gesprek Adrian Geuze heeft zijn ” droom idee ” uitgesproken dat nu in/voor Nederland een nieuw Giga project zou goed doen om te realiseren,
    dat zou een ZEGEN zijn voor ALLEN
    in Nederland aanwezige personen.
    (dit in mijn woorden naverteld).

    4. ADRIAN GEUZE heeft een Visie voor STAD BOUWEN IN NOORDZEE.!

    5. Stad bouwen in Noord Zee is een kans om tegelijkertijd een
    miljoen personen werken aanbieden en inkomen,
    ook inkomen voor bedrijven in “toerisme”

    dan zijn nodig miljoen arbeids krachten van jong tot oud aan een prachtig project werken
    Jonge vluchtelingen hoeven niet hun tijd in een gebouw laten vertoeven, maar actief mee doen als volwaardige arbeidskrachten
    aan een Parel van Nederlandse Kunde, helpen realiseren.

    Land Nederland van alle toestroom van toeristen,
    die komen kijken , naar ” zaanse schaans “,
    wel ook naar dat giga project Geniale Parel van Nederlandse Kunde,
    NIEUWE STAD BOUWEN IN NOORD ZEE.

    P.s.
    Zomer gast Burgemeester van Rotterdam, A. Abutaleb heeft ook j.l. inspirerende idee van soortgelijke idee uitgesproken, en Burgemeester van Rotterdam A. Abutaleb
    heeft kring van Super Kundige Wetenschappers voor dat project verzameld.

    6. Hier is nodig een persoon die deze idee aan onze Nederlandse
    Vertegenwoordigers , in Parlement, vakbonden,
    VERTALEN.

    Enrico met Uw Kunde in mooi Formuleren van Nederlandse Taal,
    U heeft kansen een nieuw begin in era in vooruitgang,
    van Nederland start geven.
    U heeft kansen aan die Vertegenwoordigers in onze Parlement, “vertalen” ,
    hoe Nederland aan toe is om een giga project opnieuw realiseren.

 7. Geachte professor de Blot,

  De tijden zijn natuurlijk veranderd. Maar vandaag las ik in het boek; ‘The tragedy of the Templars’ van Michael Haag een mogelijke oplossing voor het probleem.

  In de tijd van de eerste kruistocht, zo’n 900 jaar geleden, heerste er wanorde en chaos in het Heilige land. De bevolking werd uitgebuit en onderdrukt. Met de eerste kruistocht brachten de Franken vrede en veiligheid in de gebieden rond Jeruzalem. Daarna richten ze hun aandacht op de economische ontwikkeling van die gebieden. Ze boden mensen kansen en dit trok specialisten aan uit verschillende vakgebieden. Deze brachten het land verder tot ontwikkeling. Er was ook een zekere mate van tolerantie en mensen uit verschillende culturen vermengden zich met elkaar. Er ontstond een periode van vrede en voorspoed die bijna honderd jaar duurde..

  Het zou kunnen werken wanneer we een andere mentaliteit zouden hanteren en landen en mensen niet langer willen exploiteren maar werkelijk verder op weg willen helpen.

  Dank voor uw bijdrage.

 8. Beste heer de Blot,

  Ik ben blij met uw column, dat een ander geluid laat horen. Migratie is een natuurlijk fenomeen, om wat voor reden dan ook. Grenzen dicht gooien helpt volgens mij niet of slechts tijdelijk. Bovendien creëert het een situatie die ik dagelijks op tv zie en die onmenselijk is. En het proberen te beheersen door te zeggen oorlogsvluchtelingen wel en anderen niet is ook geen oplossing. Bovendien zijn het allemaal beheersproblemen die ik niet zal ontkennen, maar de principiële vraag is of wij dit stuk aarde exclusief kunnen claimen om in overvloed te leven en anderen buiten te sluiten. Maar oh ja , zaken die wij hier niet voorhanden hebben mogen we we wel uit die delen van de wereld halen voor een lage prijs. En als we nou echt vinden dat de lokale heersers/ systemen anders zouden moeten, hoe dit beter te doen door de bevolking weerbaar te maken met kennis, netwerken en economische middelen. In het land zelf of in een nieuw woonland.

 9. Geachte Heer de Blot,
  Het is mooi dat u deze blog plaatst en een begin met vele betrokken en waardevolle ideeen en mogelijkheden. Een combinatie van dit alles, klein, groot en middelgroot, is een goed en reeel begin om het vluchtelingenprobleem en migratie op te pakken. ….een en- en- en verhaal. Er ontstaan dan nieuwe sociale, economische, maatschappelijke, culturele structuren die meer recht doet aan wat alle mensen op deze wereld nodig hebben en waar alles meer en eerlijker gedeeld en verdeeld wordt.
  Ik ga nadenken wat ik verder zelf kan doen aan ‘ vrijwilligers- bijdrage- werk’ .
  Trees van Hennik

 10. voorstel idee voor ” Rob, van reactie 16 august, 2015″

  Rob uwe woorden ” U durf de uitdaging aan…….”
  graag wil ik een idee voor U aanreiken,
  van tekst,
  Greenpeace tijdschrift /verslag van juli 2015,

  citeer deel tekst over ” Oliemultinational Shell is berucht om zijn verwoesting van de natuur………..”
  In NIGERIA : ……” In 2008 honderdduizenden vaten ruwe olie weglekken in het deltagebied rond het Nigeriaanse Bodo, worden mangrovebossen, visgronden en waterputten bedekt onder een dikke laag giftige oli. De straatarme bewoners van het gebied zien hun leefgebied verwoest………….”

  SHELL produceerde decenialang lanbouwpesticiden in ontwikkelingslanden…………
  Toen kwam uit dat het grondwater rond het bedrijfsterrein ernstig vervuild was. Artsen vonden bij vrijwel alle inwoners van een naburig dorp minstens één giftige stof in het bloed; de helft van alle kinderen leed aan chronsiche vergiftiging . Ook werknemers van de fabriek bleken het slachtoffer……….”

  Rob durf U de uitdaging aan? Uzelf actief gaan bezig houden met realiseren van betere wereld ? daar waar “multinationals” de aarde openbreken, leegroven, verwoesten en vervuilen landschap en die bewoners van die gebieden straat arm moeten vluchten?

  • alstublieft nog een idee voor Geachte ” Rob van reactie 16 augustus 2015″.

   1. Stel U voor dat in Uwe woonplaats is een groep gekomen van Jonge Vluchtelingen,
   er is een ruimte, gebouw en worden voorzieningen aangeboden,
   U kunt zich afvragen? of deze jonge mensen een activiteit hebben?

   Met ruime aanbod van vrijwilligers zouden Nederlandse taal voor dagelijkse gang van zaken,
   snel intrede doen,

   Er zijn vele mogelijkheden van ” zogenaamd afval, een nieuwe mogelijkheid voor die afval voor herhebruik opnieuw bestemming vinden” .

   Bijvoorbeeld op website : ” Robohub ” (zelf robots eenvoudig maken),
   en website ” Inhabitat ” , zijn mogelijkheden met ideeën aangereikt.

   Er zijn ideeën geweest dat “iedereen” met beetje creatieve inzichten,
   met wat “doe het zelf”
   van Supermarkt aan hulp middelen, als schroeven en wat andere hulp materialen,
   zelf kan makkelijk ” Energie ” machintje bouwen” voor eigen gebruik van Zon, wind, water.

   -Huis bouwen van plastic flessen, is verteld dat dat ook solide constructie kan zijn tegen aardbeving.
   -Fietsen met houten banden voor Afrikanse wegen,
   -eenvoudige water pompen,

   Vluchtelingen, zouden kunnen met spoed zulke creatieve producten maken, in hun centra in Nederland,
   verzamelen om voor dorp in Afrika, bestemming geven,

   daar in Afrika, een nieuwe Dorp stichten met alle voorzieningen,
   dat mensen als water pompen, energie-machientje en huizen van ” creatieve materialen” , zouden kunnen onafhankelijk in gebruik nemen.

   -Voedsel: er zijn methoden voor heel creatief voedsel produceren,
   -plantardige met heel weinig behoefte aan water,
   -en van insecten kwekerijen,
   heerlijke met hoog waarde aan eiwitten, chips kunnen gemaakt worden.

   Zijn die Vluchtelingen na een jaar in Nederland? hebben redelijk Nederlandse Taal geleerd ?
   dan kunnen na 1 jaar in samenwerking verbanden met “Ontwikkelings Organisaties”, in Afrika Nieuwe steden gaan bouwen met alle creatieve onafhankelijk voorzieningen voor voedsel en energie en water.

   Bekwame Personen in diplomatie zouden regeringen al daar in Afrika gunstig stemmen voor medewerking,

 11. die man is heel erg lief maar zit er zo ver naast, …… je moet de wortel aanpakken oftewel de machthebbers in de landen waar deze mensen geen uitweg hebben. Die en Dat moet je aanpakken, …… anders krijg je nl 40 miljard mensen op een stukje aarde waar nu 17 miljoen mensen leven

  ik durf de uitdaging aan met deze lieve hoogleraar die in zijn eindfase van zijn leven, …… hij denk dat hij veel wijsheid heeft en kan en mag verspreiden maar niets is minder waar, hij steekt juist zijn kop in het zand, hij en wij vooral moeten beseffen dat wij langzamerhand in een oorlog komen met Rusland, wij moeten onze democratie gaan beveiligen. Ja in een ding hteeft hij gelijk, …… je toekomst is bepaald in waar je geboren bent ….. daarom moet het westen,wij, europa, amerika de zogenoemde machthebbers de kop afhakken en zorgen dat er Beestwaardige leiders de ruimte krijgen om hun land te dienen en op te kunnen bouwen zoals het hoort. Zodat die bevolking niet hoeft te vluchten.

  nogmaals, lieve man maar zonde enige kennis belast waar het echt om gaat !

  • Beste Rob,

   natuurlijk moet je elk probleem bij de oorzaak/bron aanpakken en vanuit daar de situatie oplossen. Maar ondertussen is het gevolg dat er slachtoffers zijn; elk slachtoffer is er 1 te veel.

   Ik daag je uit om zsm met de machthebbers van de desbetreffende landen aan tafel te gaan zitten of aan te pakken en voor een oplossing te zorgen.
   Voor velen is dat te hoog gegrepen en kunnen daarom alleen de slachtoffers zelf (in)direct helpen, want zij zitten nu in nood. Zij kunnen nl. niet geduldig wachten totdat hun regering wordt aangepakt en dat er daardoor een vreedzame revolutie zonder bloedvergieten komt waarvan zij per direct de vruchten van plukken.

   Ik ken pater Paul al 33 jaar en ken voor een gedeelte zijn geschiedenis, o.a. dat hij in Indonesië is geboren en getogen. Indonesië is een prachtig land met veel corruptie sinds de Tweede Wereldoorlog…

   Als je pater Paul beter hebt leren kennen, vragen we ons af of je nog steeds met je stelling eens bent.

   Anthonius

  • Rob….met een regel van Uw betoog ben ik eens, citeer: “…waardige leiders de ruimte krijgen om hun land te dienen en op te kunnen bouwen zoals het hoort. Zodat die bevolking niet hoeft te vluchten.”

   Ik ben niet eens met de stijl van Uw reactie.

   Paul de Blot is Super Inspirerende Wijze Juweel, met gigantische levens ervaring, Visie dat OVERSTIJGD “uwe redenering”.
   Paul de Blot is een Wereld Burger, Wereld Leider in Kwaliteit,
   weet de oorzaak en gevolg,
   en is super wijs redenering,
   om die vluchtelingen als zij zijn binnen onze grenzen zijn
   die vluchtelingen heel intensief begeleiden, kansen aanbieden zich ontplooien,
   en ter zijner tijd zullen zij terugkeren naar Afrika “om samen werken” aan opbouw van Afrika.

   Uw schrijfstijl zegt dat U ook graag wil dat zaken anders gaan, maar bent machteloos.

   • aanvulling alstublieft op thema :” zorg voor vluchtelingen, Wijze Visie van Prof.dr. Paul de Blot S.J. Lic. Ph ”

    1. vandaag 16 augustus 2015 is de laatste aflevering van dit seizoen,
    van programma titel: ” Het Filosofisch Kwintet ”
    op Internet aanvullende informatie te vinden is, en programma beluisteren.

    http://www.hetfilosofischkwintet.nl

    2. onderwerp: ” zorgzaamheid, verantwoordelijkheid voor elkaar zorgen,
    Uw naaste medemens, buur, vluchteling helpen, omdat dat is al vanaf Aristoteles in Romeinse Recht aan orde geweest en onderwezen.
    Iedereen in eigen Leven zal ook situaties tegenkomem,
    waar zal nodig blijken, hulp verlangen en ontvangen van anderen mensen.

    Hartelijk Dank aan Prof.dr. Paul de Blot S.J. Lic.Ph.
    voor wijze liefdevolle lessen
    hoe wij kunnen leren met elkaar onze Leven Samen leven.

 12. Ik moet denken aan de woorden van mijn tweede moeder als ik Uw collum lees. “Veel weten is veel verdriet hebben”. ik mag van geluk spreken dat mijn wiegje in NL stond. Ook ik maak mij grote zorgen om zoveel mensen in grote wanhoop. Ik stuur hen mijn liefde toe, bid voor een veilig warm heenkomen. En zij, die verdrinken in zee….teruggeworpen……hulpenloos….

  Waar gaat het nu wezenlijk om? Wat wil gezien en wat wil gehoord worden? Wat ligt er binnen mijn mogelijkheden en grenzen. U sprak zo waar over grenzen een paar dagen geleden. Het heeft met grenzen te maken…..

  Tanja

 13. Waarde Paul,

  Deze week heb ik een contact gelegd.
  Ik woon in Nederland, op een (schier) eiland, waar zeer, zeer veel ruimte is en in de winter grote leegstand van (vakantie) huizen.

  Ik hoorde op Nieuwsuur over de problemen van het COA en het op zoek zijn naar locaties.
  Ik heb ze geattendeerd op 2 “lege”, ruime woonomgevingen.
  Het COA heeft gereageerd en gevraagd om nadere details. Deze heb ik gegeven.
  Ik voel me een klein beetje een NSBér, maar ben wel gelukkig.
  Ik vraag elke dag aan God of hij mij wil begeleiden in de juiste manier van leven op deze aardbol.

 14. Waarde Paul,

  Deze week heb ik een contact gelegd.
  Ik woon in Nederland, op een (schier) eiland, waar zeer, zeer veel ruimte is en in de winter grote leegstand van (vakantie) huizen.

  Ik hoorde op Nieuwsuur over de problemen van het COA en het op zoek zijn naar locaties.
  Ik heb ze geattendeerd op 2 “lege”, ruime woonomgevingen.
  Het COA heeft gereageerd en gevraagd om nadere details. Deze heb ik gegeven.
  Ik voel me een klein beetje een NSBér, maar ben wel gelukkig.
  Ik vraag elke dag aan God of hij mij wil begeleiden in de juiste manier van leven op deze aardbol.

  • Hartelijk Dank U Eugenie Kruijtzer,
   voor Liefdevolle en Inspirerende idee met ons allen delen,
   ons aanmoedigen om ons ook , voor kansen zoeken, dat wij ook zouden kunnen bijdragen
   aan liefdevolle zorgzame samenleving.
   Hartelijk dank U nog eens !
   Fijne voorbeeld, ik hoop dat ik ook sootrtgelijk kansen zou vinden, om te delen
   en bijdragen.

 15. Geachte Pater de Blot, Uw clumn heeft mij geroerd. Sinds het jaar 2000 bem ik als emeritus pastor uit nederland naar Brazilie vertrokken om hier. te wonen em te werken onder de armen. Van mijn pensioen en enkele giften heb ik een aantal jongeren kunnen helpen om universitair te studeren. Sommigen zijn al afgestudeerd. Momenteel zijn er uit dit kerkdorp van 1500 inwoners 5 universitaire studenten, waarvan sommigen met mijn financiele steun. Metd e mensen deel ik mijn kennis em ervaring vanuit mijn middelbare opleiding bij de Jezuiten in Den Haag , verdere opleiding em gevarieerde ervaringen. Als geboren Rotterdam zeg em beleef ik: “Geen woorden, maar daden!” Ton van Baalen

 16. Dank je, Paul. Je boodschap kan niet duidelijk genoeg gezegd worden. Hij zou van de daken geroepen moeten worden en politici zouden er de oren mee gewassen moeten worden, niet alleen in Nederland maar in heel Europa.
  Zouden wij niet gewoon onze grenzen open moeten hebben voor mensen die de moed hebben om op te geven wat ze hebben en nieuw perspectief te zoeken. Kunnen wij hier in Nederland niet een heleboel aan zulke moed hebben? Laat ze hier kunnen werken, zodat zij zich nuttig kunnen maken en zin aan hun leven kunnen geven. Het zal ons helpen onze gespannen geldeconomie weer tot normale proporties terug te brengen. Een grote verschuiving in de wereldbevolking is misschien wel hard nodig om de volkomen scheefgegroeide verhouding tussen arm en rijk weer in evenwicht te brengen.

  • Geld doneren aan zichzelf ideologosche instellingen die zichzelf eerst verrijken (handhaving van zichzelf als instelling of instituut)) om een ander geldsysteem elders te voeden. Echte hulp bestaat uit die acties die juist het vermeende geldprobleem ondermijnen; namelijk met geen geld. Daarmee bouw je aan echte en duurzame ontkoppeling van het/elk geldsysteem; zelfredzaamheid. Dergelijke organisaties hebben liever contanten dan jouw expertise (ref.Onderzoek afgelopen jaren onder veee goede doelen organisaties); ze hebben liever dat je de deuren afbedelt voor enkele losse Euro’s dan dat ze middels10 K’s in natura jou als vrijwilliger met juiste expertise laten helpen daar waar het nodig is.

 17. Beste Paul,

  Dank weer voor je zeer actuele signalement, waaruit grote zorg en mededogen spreekt.
  Dat laatste deel ik – met velen – natuurlijk ook.

  Heel wijs van je is om op te merken dat niet alleen richting Europa, maar ook binnen Azië, Afrika – en niet te vergeten ook Latijns Amerika en Noord Amerika – sprake is van massale migratie bewegingen. Migratie opgewekt door politieke, sociaal-economische, religieuze en militaire geweldsacties. In een enkel geval ook wegens geografische rampen. Vaak zeer arme landen vangen reeds miljoenen vluchtelingen op.

  Migratie is van alle tijden – vanaf het moment dat de homo erectus merkte dat hij kon lopen en verkenningen kon verrichten voor een verbeterde instandhouding van zijn soort – en altijd wel in de richting van regio’s waar veiligheid heerst, voedsel en water aanwezig zijn, welvaart en in de laatste drie eeuwen, vooral ook waar vrede, vrijheid, ruimte en gelijkheid voorkomen als belangrijke instituties. Vastgelegd in Grondwetten.

  Wat thans aan de hand is, is verschrikkelijk- ook al omdat wij er via de media dagelijks mee geconfronteerd worden en terecht.

  Als ik het voorlopig bij Europa mag houden, EU plus, dan ben ik er persoonlijk van overtuigd dat alle lidstaten hun grenzen en opvang en begeleiding ruim moeten openstellen op grond van onze idealen omtrent vrijheid, gelijkheid en broederschap, vormgegeven in de Verklaring van de rechten van de Mens, maar ook in het Europese Verdrag dienaangaande door de Raad van Europa geïnspireerd eind vorige eeuw.

  Concreet betekent dit, naar mijn mening, dat alle lidstaten – en alle daarbinnen bevindende bedrijven, woongelegenheid, educatieve faciliteiten, participatie aanmoediging, en normaal en fatsoenlijk maatschappelijk verkeer – zich volledig dienen open te stellen om aan vluchtelingen hier plaatsen van vrijheid, economische vooruitgang en gerechtigheid aan te bieden. De gezeten bevolking van Europa dient zich open, fatsoenlijk en normaal te gedragen om de vluchtelingen aan de slag te helpen – met educatie en werkgelegenheid, en zeker ook v.w.b. hun volledige maatschappelijke participatie aan de samenlevingen hier .
  Sociaal en economisch, maar ook moreel, politiek en cultureel lijkt mij dit de enige oplossing, ook al zal dat hier en daar tot een aanzuigende werking leiden.
  Europa heeft veel arbeidskrachten nodig op laag, middelbaar en hooggeschoold gebied. De vluchtelingen maar ook de economische migranten hebben aangetoond dat zij, via hun vaak erbarmelijke vluchtroutes, graag hun handen uit de mouwen steken.

  Zij zijn en komen hier, in de verwachting dat het hoog beschaafde Europa dat in feite ook tot de allerrijkste gebieden ter wereld behoort, hun kansen biedt op een menswaardig, onafhankelijk, veilig en vrij bestaan. Dat is immers wat wij ook graag voor ons zelf willen, toch ?

  Verder ben ik ervan overtuigd dat zodra in bepaalde landen die zich thans in oorlogssituaties bevinden, weer overtuigende tekens vrede en veiligheid en sociaal-economische ontwikkeling plaatsvinden, velen zullen terugkeren. Ik durf de voorspelling aan dat, naarmate teruggekeerde vluchtelingen meer positieve ervaringen opdoen in het rijke Westen, zij bereid zijn in de toekomst sociale, politieke en commerciële contacten te willen onderhouden. Misschien dat de huidige politici en de top van het bedrijfsleven hier nog niet aan gedacht hebben.

  Er is géén andere oplossing mogelijk, behalve dat de vluchtelingen en masse door Europese kogels om het leven worden gebracht, voordat zij de kans hebben een voet te zetten op de wal van hoop en verwachting. Gelukkig laten onze hoge morele en ook spirituele waarden dat niet toe.

  Om voorbeelden te noemen: In Nederland en andere landen is grote behoefte aan verplegend personeel in de zorg, idem in de sfeer van het traditionele kleinbedrijf, de verbetering van de infrastructuur, het milieu onderhoud van de Gemeenten en dorpen, herstelwerkzaamheden, bewakingsdiensten, openbaar vervoer.
  Idem op gebied van zinnige cultuurvernieuwing en vooral ook aan nieuwe intieme en warme contacten met mensen van andere culturen, die gezond, creatief en levenslustig zijn en die ons pessimisme kunnen laten overwinnen.

  Europa heeft wel voor hetere vuren gestaan. Migratie is onwijkbaar. Laten we er alsjeblieft het beste van maken. Het gaat niet alleen om het nu maar ook om de vele eeuwen die volgen.

  Emil Ludwig Samuels

  • Mijn Hartelijk Dank voor U, Emil Ludwig Samuels,
   voor Uwe Inspirerende Hartelijke Pleidooi,
   Uwe praktische tips voor realiseren van samenwerking met vluchtelingen,
   ons stimuleren, aanmoedigen om ons instellen op creatieve behulpzame medewerking.
   Hartelijk Dank U .

 18. Wanneer je reeds jaren ingeschreven staat voor een woning en je hebt na vele jaren nog steeds nauwelijks kans, dan is het zuur om te lezen dat er 15000 asielzoekers met een tijdelijke verblijfstatus door de gemeenten gehuisvest moeten worden, wat betekent dat de kans op slagen voor langingeschrevenen nog veel kleiner wordt.
  Ik pleit niet voor eigen volk eerst, maar enige zorg en aandacht aan huisvesting voor onze eigen minder bedeelden zou op zijn plaats zijn.
  Er is geen geld voor mantelzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg; maar hoeveel ouderen worden zo min of meer gedwongen de mantelzorg voor buren of andere ouderen op zich te nemen?

 19. Hartelijk Dank U Inspirerende Wijze Heer Paul de Blot
  voor onderwerp en voor Uwe Wijze stijl ons aan werk stimuleren, ons ” steentje bijdragen”,
  hoe klein of hoe groot alles telt.
  Een idee alstublieft:
  IN alle wijk-buurthuizen en die zijn in grote getallen in Nederlandse steden,
  aanmoedigen actief ruimte en wat warm drinken aanbieden aan groepen vrijwilligers,
  Vrijwilligers die hun talenten zouden kunnen aanwenden voor ” bijscholen van in die plaats/omgeving vluchtelingen”.

  Nederlanders in grote getale kunnen lezen en schrijven, dan mogelijk is door die Nederlanders lessen aanbieden aan vluchtelingen.

  Lessen in gewoon dagelijkse- gang- van zaken- gesprekken, stap voor stap.
  In avond of in weekend uren, of voor diegenen die overdag kunnen ook.
  Ook Vluchtelingen zouden een Nederlandse persoon ook ” eigen taal ” leren tegeijkertijd,
  velen spreken Frans of Afrikanse taal.

  Creatieve Personen zouden ook creativiteit aanbieden als lessen voor Vluchtelingen.
  Vluchtelingen bezitten ook veel creativietit en die kunnen zij delen,
  In mijn woonplaats is een Asiel Centrum en bewoners van die Asiel Centrum een “rijkdom” aan fijne creatieve wetensvaardigheden aanbieden aan belangstellenden van bewoners van die wijk.
  Regelmatig zijn ontmoetingen georganiseerd tussen wijk bewoners en Asiel Centrum bewoners,
  Bijvoorbeeld: er wordt een geld bedrag verzameld, voor dat geld maken bewoners van Asiel Centrum, heerlijke ” consumpties/hapjes” , op recepten van ” eigen cultuur” .
  Voor allen te genieten door voor allen laten proeven.

  Afrikaanse dansen worden aangeboden om te leren en dat is heel plezierig voor jongere bezoekers door dat enthousiaste ritmische muziek, of leren zij op trommels spelen.
  Lapjes katoen stof gebruiken om leren te schilderen,
  samen, wijk bewoners en Asiel Centrum bewoners.

  Subsidie van Gemeente kas voor warme drankjes als thee en soep zouden van harte welkom zijn.
  Volgens de spreekwoord: “als je geeft een vis aan iemand die honger heeft, dan is dat een maaltijd voor een keer, als je die persoon ook leert vissen doen, dan heeft die persoon maaltijd voor zijn langere bestaan”.
  Ik heb een film gezien waar jongeren uit “afval” (voor ons afval als kapotte dingen) creatieve andere onderwerpen maken zelfs muziek instrumenten.

  Buurthuizen , zij hebben eigen agenda met activiteiten,
  misschien zijn nog tussen uurtjes vrij om ruimte gebruiken,
  om ontmoetingen organiseren tussen vluchtelingen in die woonplaats/omgeving en buurtbewoners, van die Buurthuis.

  Gemeenten zouden kunnen aanbieden ” reis kosten vergoeding ” bijvoorbeeld voor
  gepensioneerden of mensen met laag inkomen,
  VOOR
  die Personen die willen zich actief inzetten in de Asiel-vluchtelingen Centrum,
  dan zijn reiskosten te vergoeden,
  en die Personen EIGEN energie, initiatieven, creativiteit zouden kunnen aanbieden aan bewoners van Vluchtelingen Centra.

  • aanvulling alstublieft thema: Inspirerende stimuleren van de Wijze Heer Paul de Blot
   voor ons allen inzetten voor mensheid en voor vluchtelingen.

   1. Hatelijk Dank U dat U herinnert ons over ” dat koloniale verleden”.

   Jongst leden hoorde ik op televisie in een programma,
   een tekst van een wijze Persoon,
   onder andere
   ” eerst ” die landen” die als kolonies hebben Afrika uitgebuit,
   daarna hebben ” die landen met koloniaal verleden ”
   in zadel geholpen ” en ” in stand gehouden” dictaturen” die ook op hun buurt
   bleven die bevolking uitbuiten, Grondstoffen laten leeg roven.

   NU komt het aan de buurt : ! om ” die landen met koloniaal verleden ”
   alles laten herstellen ! in Afrika.

   Reden dat de “generatie” van NU in Europa dat gaan zich realiseren,
   en met ” herstel programma in Afrika spoedig ” aan de werk gaan zich inspannen.

 20. Dag Paul,

  Het is ontzettend spijtig te moeten constateren dat in dit tijdsgewricht dit soort dingen zich afspelen, maar is het tegelijkertijd ook niet zo dat slecht bestuur, zelfverrijking, dictatoriaal bewind en stammenoorlogen om welke reden dan ook in die landen hieraan mede debet zijn. Moeten wij ons hier in het Westen steeds schuldig voelen door weer naar het verleden grijpen om een argument te vinden voor een probleem dat daar opgelost dient te worden? Het heeft ook te maken met het nemen van (collectieve) zelfverantwoording en zorg voor elkaar. Ook daar, of beter: juist daar. Zelfs Jezus zegt dat wij ons denken moeten vernieuwen en dat gaat niet wanneer er steeds naar het verleden wordt gegrepen dat wij ons bijvoorbeeld verrijkt hebben. Er wordt een nieuwe wereld geschapen wanneer de oude gestorven is, zowel in ons denken als in de werkelijkheid. Saulus/Paulus is daar een sprekend voorbeeld van. Wanneer de bron van ellende niet wordt aangepakt blijven er slechts symptomatische pseudo-oplossingen over en worden uitstralingseffecten slechts uitgewaaierd waardoor het lijkt alsof een probleem definitief is opgelost.

 21. Helaas is het zo dat wij hier preken voor eigen parochie. We leven in een hele grote wereld, maar we functioneren allemaal in een klein kringetje. Volgens mij omdat de mens alleen maar in een klein kringetje kan opereren. Politici, ondernemers, werknemers en zelfs vluchtelingen zoeken de veiligheid van gelijkgestemden.
  De grootheidswaanzin waar wij mensen, naar mijn idee, aan lijden, maakt dat we denken dat we iets weten, dat we weten hoe je anderen kunt sturen, de natuur kunt beheersen. Die grootheidswaanzin straft zichzelf af. Dat kan niemand tegenhouden.
  Intussen kun je alleen iets in je eigen kleine kring doen. En als iedereen dat doet, is dat heel wat.

  • Inga:
   Als iedereen dat doet, is dat niet heel wat, het is alles: ik draag zorg voor het welzijn van mijn buur, mijn buur doet evenzo voor zìjn buur. Het is het begin van niet minder dan wereldvrede.

 22. Geachte Paul, uw woorden komen uit mijn hart, ik heb vanochtend ook een stukje hierover geschreven. Ik ben het roerend met u eens en we moeten ons schamen dat we dit nog laten gebeuren. Zijn wij niet allemaal een? Komen we niet allemaal uit een en dezelfde liefdes Bron is dit de grote opdracht om van delen helen te maken? Het wordt tijd dat er een organisatie in het leven geroepen gaat worden die daadwerkelijk gaat helpen! Hoe kunnen we nog genieten van de welvaart die wij hebben? Niet toch!

 23. Inderdaad onoplosbaar voor politici die op grond van populistische retoriek gekozen zijn. Een burgerinitiatief zou inderdaad het beste zijn en zal mij graag daarvoor aanmelden, al lijkt de universiteit daarvoor de beste incubator. Praktisch zou zijn eerst de vluchtelingen problematiek aan te pakken en vervolgens de wortel van het probleem, de populistische politici verhinderen gekozen te kunnen worden.
  john sweenen

 24. Geachte heer de Blot,

  liever vlucht ik voor de schaamte die het zien van verdrinkende vluchtelingen te zien. Een vlucht voor veratwoordelijkheid? Ik voel mij onmachtig. Ik zou willen dat…En het eind van het liedje is dat ik rondloop in mijn cirkel van machteloosheid en eindig met pap in mijn benen en lood in mijn schoenen. En schaamte en schuld. Gisteren sprak ik met een vriend van mij over New York. Over de skyline en over de emigranten die voordat de skyscrapers daar stonden hun tentje opzetten, hun houten huisjes bouwden, deze gingen metselen en zich nestelden. Wat nu als wij mensen ontvangen en hen ruimte bieden, letterlijk ruimte bieden en een plek en een basisstructuur neerzetten en vervolgens uitnodigen om op deze plek, in deze ruimte hun verlangens vorm te geven, wat zou dan het effect zijn? Almere 4.0. Geen asielzoekers centrum maar een Ziel Zoeker Centrum.

 25. Beste Paul,

  Een mooie column over een triest onderwerp.

  Ik zou er graag nog het volgende aan toe willen voegen. Het is niet alleen zo dat het koloniale verleden heeft bijgedragen aan onze rijkdom. Ons aandeel in de vluchtelingestroom is vele malen groter. Nog steeds is het zo dat we onze ‘rijkdom’ onder andere te danken hebben aan de landen waar de vluchtelingen vandaan komen.
  Het probleem kan bijna alleen nog maar opgelost worden als we onze welvaart kunnen en willen delen. Dat zou pas echt rijkdom geven.

  Vriendelijke groet,
  Willeke

 26. Beste Paul,

  Diep geraakt door je pleidooi. Zelf hebben we contact met een Ghanees, die zonder enig perspectief moet leven. Ouders verloren, zwerft met broer en zus over straat. We steunen deze familie met een bedrag per maand wat we kunnen missen en dan krijgt zijn zus een ongeluk en moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Er wordt geen hulp verleend of men moet een garantie hebben dat de rekening betaald gaat worden. En weer steken we onze kop uit, dan maar geen vakantie deze zomer. Het trieste van dit alles is dat ik hier nauwelijks over kan praten omdat vrienden me voor gek verklaren. De hardheid in de samenleving m.b.t. ondersteuning van arme mensen zoals vluchtelingen lijkt verhard te worden. Goddank zijn er ook velen die wel helpen en die op kleinschalige manier hun best doen.
  U hebt gelijk wanneer U zegt dat de problematiek ons allemaal aan gaat, we hebben ons verrijkt in het verleden en zijn moreel hen veel verschuldigd.
  Dank voor je bijzondere column.
  Harte-groet
  Loek Knippels

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


56 + = 64