We hebben geen keuze

43

Als we de media mogen geloven staat de wereld in brand. Daardoor zijn er grote vluchtelingenstromen op gang gekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika. Het lijkt wel een dijkbreuk waar geen houden meer aan is. Europa heeft geen andere keuze dan hen opvang aan te bieden, want ze laten verdrinken of verkommeren is geen keuze. Ook in Nederland stromen de vluchtelingen binnen.

Het enige middel om de oorlogsbrand te blussen is menselijkheid en rechtvaardigheid te plaatsen tegenover onmenselijkheid en onrecht.

We beseffen niet altijd dat de wereld is veranderd en zal blijven veranderen. We zullen moeten mee veranderen en ons zo goed mogelijk aanpassen aan de nieuwe situatie. De brand is ontstaan door onmenselijkheid en onrecht, onrecht jegens de armen en machtelozen, onrecht jegens de arme landen en volken.

Een kind wordt niet als terrorist geboren maar wordt terrorist gemaakt door het onrecht dat het wordt aangedaan. Kinderen die jarenlang in onzekerheid moeten wachten of ze mogen blijven, beleven vaak een hel die ze niet kunnen verwoorden. Door hun frustratie worden ze gemakkelijk een kweekplaats voor terrorisme.

Het enige middel om de oorlogsbrand te blussen is menselijkheid en rechtvaardigheid te plaatsen tegenover onmenselijkheid en onrecht. Zowel grootschalig op beleidsniveau als kleinschalig op persoonlijk niveau, door meer begrip voor elkaar te hebben. De overheid moet veel meer rekening houden met de armen, want die vormen een potentiële brandhaard, zie het drama Griekenland. Maar ook op persoonlijk niveau kan iedereen een belangrijke bijdrage leveren om naar vermogen anderen te helpen, ongeacht afkomst of huidskleur.

Elke bijdrage van menselijkheid helpt de brand te blussen. Het zijn de kleine druppels die de regen vormen om het land vruchtbaar te maken. Ieder van ons is een waterdruppel van de regen om de oorlogsbrand te blussen.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

43 REACTIES

 1. Hartstochtelijke Super Wijze, Super Inspirerende, Super Hart Sprankelende OPROEP,
  is
  op 10 september 2015 lezen op website van Jezuïet Nikolaas Sintobin S.J.,
  http://www.nikolaassintobin.blogspopt.nl

  citeer deel tekst: ” Persmededeling Europese Jezuïet Refugee Service
  NAV Vluchtelingencrisis,
  aan ” President of the Eureopean Union, Donald Tusk” .
  (einde citeren ).

  Hartelijk Dank U Jezuïeten Refugee Service oproep doen aan President van EU , Donald Tusk,
  om intensief acties ondernemen voor actief inzetten voor goede zaken, solidariteit laten LEVEN, met miljoenen mensen VLUCHTELINGEN IN NOOD.
  De heer President van EU deze periode de Heer Donald Tusk,
  is Pool van origine.

  • alstublieft nog een 1 regel citeren voor tekst laatste regel:
   ” De heer President van EU deze periode de Heer Donald Tusk, is Pool van origine,”

   “………………………………………………” Not so long ago Poland was a major refugees producing country……………………………………………………………..”

   • Poland ” kan vooruitgang aanbieden aan Ontwikkelingen in Europa voor
    goede zaken” bijvoorbeeld,
    500.000 vluchtelingen, direct toelaten,
    doet er niet toe, of deze personen uit oorloog gebieden vluchten of voor economische gewin., laat alstublieft hen allen behouden.

    Een ruimte aanbieden, dat is als een klein stadje,
    die ineens,
    500.000 MEER BRODEN NODIG HEBBEN, !
    extra bakkers aan werkgelegenheid geholpen,
    gigantisch veel leraren nodig, supermarkten hebben in eens, 500.000
    meer personen die groenten, vlees , granen, kleiding nodig zullen hebben, grotere omzet voor plaatselijke middenstand.
    Er zullen veel fietsen verkocht worden, omzet voor fietsen winkels,

    Kansen om met nieuwste technieken huizen bouwen, kansen voor bedrijven daar zich ontplooien,
    in een dag kunnen huizen gebouwd naar behoeften die comfortabel zijn met de nieuwste technieken,
    dat is vooruitgang voor architecten, en staalbedrijven, en leveranciers van bouwmaterialen, nieuwe stijl.

    “Vluchtelingen zijn vooruitgang ” voor Land en Bevolking die zie opneemt.

 2. Dank je wel Paul voor deze inspirerende boodschap! Viel samen met een praktisch inspirerend advies via facebook : Tassen met kleren/jassen/dekens etc. te brengen bij een van de opvangcentra. Alle kleine lichtjes bij elkaar verbinden tot een groot licht.

 3. Alstublieft jongstleden Nieuws op Nederlandse Zender
  onderwerpen onder andere ” vluchtelingen”.

  1. ter attentie voor de Geachte Heer
  Prof. dr. Paul de Blot S.J., Lic. Ph.

  * kwaliteit programma op zondag ” Buitenhof ” 23 augustus 2015,
  met deelname onder andere, Midden Oosten Experts en is ook onder andere over ” Syrië” en vluchtelingen aan oorde in gesprekken geweest.

  ** ” Voorman” van politieke partij CDA pleitte in gesprek interview op Nederlandse televisie over idee ” Veilige havens aanreiken aan de bevolking in Syíë ” .

  *** ” Een functionaris van Nederlandse Leger ” is jongst leden door onbekende redenen
  uit zijn eenheid vertrokken ” , in Syrië.

  toelichting mijn idee alstublieft.

  1.
  Niet lang geleden in Midden Europa Land POLEN had ” rebellen zogenaamd die in opstand zijn gekomen tegen onrechtvaardigheden gepleegd door toen een “” regerende elite ” in Polen.
  Er is strijd gevoerd, door ” voorvechters voor Mensen rechten en voor rechtvaardigheid” ,
  Die zogenaamd “rebellen toen” hebben hun vereniging genoemd ” SOLIDARITEIT “.

  Velen van voorvechters van “Solidariteit” zijn gemarteld en vermoord door die TOEN ” heersende elite regering ” en ook veel leden van ” Solidariteit ” moesten vluchten toen ! naar Nederland.

  2.
  SYRIË NU,
  er zijn ” rebellen “, alstublieft doet er niet toe hoe zij hun “vereniging noemen ” , bijvoorbeeld zij noemen zich “IS”.

  * Er zijn in dat land verschillen:
  religie, beheersen van natuurlijke toegang tot fosiele bronnen, gebombardeerde geruïneerde steden, mensen gewone bevolking, uit angst moeten vluchten van een plek naar andere plek lange tijd NU AL GAANDE !
  Natuurlijk er is een strijd voor DAGELIJKSE BROOD ! en voor MACHT ! .

  MACHT kan gedeeld worden.
  GESPREKKEN nodig zijn om te overleggen, delen,
  toestaan, laten mee verdienen van die aanwezige ” bronnen in de Aarde” die allen toebehoren.

  MIJN VOORSTEL
  naar aanleiding van recente Nieuwsberichten op Nederlandse televisie zender:

  REBELLEN DIE ZICH “IS” noemen uitnodigen bij VN als PARTNER voor gesprek,
  inventariseren hun grieven en wensen,
  toezeggingen doen door groot aantaal landen en EU !
  voor vreedzaam oplossingen aandragen,

  en die gesprekken ! met ” IS ”
  starten vandaag.

  motivering:
  * in ” Buitenhof ” ” experts ” hebben conclusie getrokken dat de ” elite regering in Syíë,
  is TE LANG IN ZADEL geholpen en gehouden ” door de zogenaamd ” belanghebbende landen”.

  ** Nederlandse Militaire functionaris die jongstleden, is “vertrokken uit zijn eenheid in Syrië,
  is een ” Ideale Bemiddelaar in woording ” voor West Europa en VS en Verenigde Naties
  om daar VREDE realiseren.
  Deze Nederlandse Miitair uitnodigen voor Bemiddelen !
  Hij spreekt Nederlands en mogelijk andere talen en kan voor de “strijdende groep ” IS ” veel bereiken in vrede onderhandelingen.

  STOPPEN MET BOMBARDEREN !

 4. Waarde heer De Blot,

  Het ergert mij in zeer hoge mate, dat in alle media, nu, bij het einde van alle schoolvakanties, je een stortvloed van meningen moet aanhoren van gepamperde burgers, die na 4 tot 6 weken vakantie, flink bruinverbrand, nog even een mening hebben over het vluchtelingenprobleem.
  Ik geniet zo van de zomervakantie, thuis, even rust van al die oververhitte mensen, werkzaam in de media, bij de regeringsfracties en in de showbusiness…, die veel te vlug praten..
  Materie brengt geen hogere innerlijke beschaving en wijsheid.

  Met vriendelijke groet,

 5. Het goede, ware en schone zit in de mens en niet in religie, ideologie of politiek correcte programma’s. Als we dit soort “hulpmiddelen” om onze gedachten te fixeren, verheffen tot uitgangspunt voor ons handelen, laten we onze menselijkheid en echte verantwoordelijkheid liggen. Menselijkheid is iets wat iedere minuut weer een heroverweging verdient en getoetst dient te worden. Geven, ontvangen en zo nodig je zelf of de ander vergeven.

  Probeer begrip te hebben voor hen die deze “hulpmiddelen” gedachtenloos en krampachtig als absoluut leidend zien voor hun gedachten, woorden en handelen.
  En er is echt niets “softs” aan, als je bij je eigen menselijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid blijft.

 6. Beste Paul,

  Met je visie over de oorzaken van de steeds groeiende stroom van migranten, of het asielzoekers zijn of anderen, ben ik het geheel eens. Wat een terechte compassie spreekt weer uit je woorden. Ook ten aanzien van de achtergestelden, ofwel de armen, wereldwijd.

  Een aspect mis ik nog in je betoog. De explosieve overbevolking in de hele wereld. Ondanks inspanningen op gebied van family planning, sinds de jaren zestig, blijft het aantal mensen groeien, en met name onder de allerarmsten in de hele wereld. Kinderen zijn een troost voor arme mensen, ook al vanwege de gehoopte zorg en inkomsten die zij creëren, als zij eens gaan werken. Helaas, het verloopt meestal geheel anders, zowel in de derde, de tweede en de eerste wereld.
  Er valt inderdaad niets meer aan te doen.

  Warmte, waardigheid, erkenning, gerechtigheid en geborgenheid, zouden de medemenselijkheid opdrachten moeten worden voor politici, bestuurders, wereldwijd gericht op de samenlevingen en de mensen voor wie zij verantwoordelijkheid hebben. Het is evenwel onmogelijk om de heersende klassen hiervan te overtuigen. Ik heb de hoop verloren in ieder geval.
  Blijft over het kleine brandende kaarsje voor de eigen kring. Maar die heeft het al relatief zo goed vergeleken met de bedreigde armen, vluchtenden en radelozen in de wereld.
  Vluchten kan niet meer…..

 7. Ik ben het helemaal met de auteur eens. We kunnen wat voor hen doen. Door open te staan, te doneren, maar ook als vrijwilliger hen mee op te vangen.

  Laten we nooit “stepping stones” voor hen moeten leggen. Wij zijn hun alternatief, hun hoop!

 8. Hartelijk Dank U Super Inspirerende Heer Paul de Blot,
  voor Wijsheid en Inspiratie en Inspirerende Ideeën,
  die wij ons kunnen leren en in praktijk toepassen.

  Alstublieft een informatie wil ik graag delen,
  gelezen op website van Jezuïet Nikolaas Sintobin,
  http://www.inalledingen.nl
  Uitnodiging ! voor deelname aan WERELD JONGEREN DAG (WJD),
  zal, gehouden worden in POLEN.
  Mogelijkheid nu aanmelden, en verheugen.

  http://www.magis2016.org
  facebook.Makis2016

  Jezuïeten bieden een internationaal voorprogramma aan MAGIS2016
  titel: ” to give and not to count the cost ” .

  citeer een tekst alstublieft:
  (van Sri Sri)

  ” Celebration is the nature of the spirit.
  Any celebration must be spiritual.
  A celebration without spirituality has no depth”.

  • alstublieft voor tekst: ” Celebration is the nature of the spirit. Any celebration must be spiritual………”

   In mijn woonplaats is een gigantisch ” liefde voor vuurwerk., bij organisatorern van publieke feestgelegenheden, hele jaar door.
   Op oud en nieuw zijn gigantische ontploffingen uren uren lang,
   en ook veel door, jongeren zelf gemaakte explosieven.
   in krant was vermeld dat die dag voor 500.000 (halfmiljoen euro’s ) was verknaald.

   Hele jaar door ! tijdens een feest voor Jongeren en dergelijke feesten voor publiek van mijn woonplaats is afsluiting met vuurwerk.
   Dat is een “opwinding ervaren van ontploffingen van explosieven een korte flits van gekleurde lichten…..
   en dat is zo voorbij”.
   Dat is de bedoeling van organisatoren, moment van opwinding aanreiken.

   MAGIS 2016 heeft een Inspirerende en ook Spirituele Verrijkende Dimensie
   voor Hele Leven van Jongeren.
   Posietief en Liefdevol en Duurzaam !
   LEVEN.

 9. Beste Paul,
  Ook tegen een tsunami kan je niets doen.
  Het gaat om mensen, die weten dat er een beter leven op hen wacht in Europa. Dat is met noord Amerika het “beloofde land” Beloofd door televisie en onderlinge telefoon communicatie.
  opmerking : 1. Gelukkig zijn het de meest ondernemende jongelui, die naar het beloofde land trekken. Ze weten wat ze willen. Dat is goed voor landen, die hardwerkende mensen kunnen gebruiken. Dat is niets nieuws, want al eeuwen is dit voorgekomen.
  Wij in het beloofde land hebben dan wel de taak om deze mensen op te vangen en opleiding te geven voor werk, dat zij aan kunnen.
  Nederland is groot geworden met deze mensen; dus conclusie : goed opvangen in Nederland. Jammer dat het generaties kan duren voordat dit bereikt wordt.

  Ik ben dus geen voorstander van opvang in hun eigen regio.
  Dat zijn maar eindeloze putten, waar heel veel geld op onnutte wijze wordt weggesluisd.

 10. Prachtig verwoord ! Voelbaar vanuit het hart. Dit is precies wat de wereld nodig heeft en naar verlangt. Contact maken met het hart in alle lagen.
  Dankbaar dat er mensen zijn zoals jij !

 11. In Duitsland, las ik vandaag op mijn computer, is een groep mensen die het heft in eigen handen genomen hebben en persoonlijk vluchtelingen de ruimte aanbieden die ze zelf over hebben. Mooie en goede gedachten in daden omgezet….bewondering.

 12. Man, wat ben ik altijd weer blij met uw kijk op de dingen. Het lijkt soms een open deur, maar, in deze column bijvoorbeeld: de woorden: kleine druppels die de regen vormen die de brand kunnen blussen en het land vruchtbaar kunnen maken….even is alles dan niet zo overweldigend meer.
  Gewoon, dagelijks rustig doorgaan en me houden aan Jezus woorden dat elke dag genoeg heeft aan z’n eigen kwaad…
  wat ben ik u dankbaar dat u uw gedachten en instelling met ons deelt.

 13. Vanochtend ook een blog geschreven over hetzelfde onderwerp. Inderdaad Paul wij moeten veranderen, hierdoor kunnen we spiritueel groeien, door compassie, tolerantie en liefde in te zetten. Wij allen dragen de Godsvonk in ons ongeacht welke huiskleur! Iedereen heeft recht om te leven in vrijheid en liefde! Hier wordt gevraagd van ons om onze hartchakra te openen en te delen wat mogelijk is.
  Namasté

 14. als ik mijn buur blij maak, door blijheid te tonen, wordt mijn buur blij. Ik weet het zeker: ik heb het geprobeerd. Maar dan is het allemaal zó eenvoudig: maak je naaste blij. Het duurt misschien even, maar het moment komt onvermijdelijk, dat we met elkaar ieder mens bereikt hebben.

  • Ja Jan, dat is prachtig! Dankbaar ook. Ook is het heel gezellig om een paar mensen uit te nodigen aan tafel, in gesprek te komen… Of misschien na afloop te vragen “zouden jullie het leuk vinden een volgende keer voor ons te koken? Je bent welkom in onze keuken” Is dat niet leuk: een kook-programma in je eigen keuken!
   Heeft iemand hier al ervaring mee? Een ander aanstekelijk idee?
   Het werkt mee dat nederlanders zo spontaan zijn en geïnteresseerd in andere landen en culturen.

 15. Dank Paul, voor alle warmte in jouw initiativen en keuze van onderwerpen. Dank voor de waardevolle columns van jou ontvangen. Ook deze raakt mij in mijn hart.
  Ik woon in Midden-Zweden. Samen met de andere tien leden van een ideële vereniging voor internationale vrouwelijke ondernemers het plan opgevat om vluchtelingen en andere mensen die willen integreren in de maatchappij, op een sympatieke, aansprekende manier met de zweedse regelgeving in contact te brengen: gebaseerd op de rechten van de mens en democratie in Zweden: “de rechten van de mens in de praktijk”! Dit is mogelijk dankzij een bordspel, met vragen- en opdrachten-kaartjes in twee talen (..+eng.) en een instructie- en infoboek voor de coach. Het spel, te spelen met kleine groepjes, werd ontwikkeld door de volksuniversiteiten van Uppsala en Umeå, met steun van EU en de Europese integratiefondsen. Het ligt in de bedoeling het spel aan te passen aan andere europese landen en de aldaar geldende regelgevingen.
  Als vereniging gaan wij, na een nuttige coach-introduktie, binnenkort aan de slag. Wij zien ernaar uit velen te kunnen helpen, op weg naar integratie, zowel in theorie als in de praktijk; het is de bedoeling mensen met elkaar en hun vragen en problemen in contact te laten komen. Als coach kunnen we gesprekken leiden,en de mensen helpen de juiste wegen en antwoorden op hun vragen te vinden. In het (nieuwe) leven van alle dag.
  Het leven, ons allen gegeven.

  • Hartelijk Dank U Inspirerende Ineke,
   voor delen met idee, over een ” spel ” dat communicatie bevoordert.

   Is op Internet een ” link ” om dat wat U beschrijft over die ” bordspel” te vinden?

   Hartelijk dank U .

 16. Misschien is het een idee om goederen, we hebben allemaal toch wel iets over, in te zamelen voor de mensen die in Nederland asiel gaan aanvragen. Dekbedhoezen, kleding, potten en pannen etc. Onze huizen staan toch vaak redelijk vol met spullen die we nooit gebruiken en we kunnen daar deze mensen mee helpen. Dus een paar depots in het land beschikbaar stellen, zodat we het kunnen afgeven??? Dan hoeven de mensen, niet iedereen heeft geld over, een keer niet in de buidel te tasten, maar gewoon in de kasten kijken!!!

  • Lijkt me een prima idee! In plaats van de overbodige maar wel waardevolle spulletjes naar de kringloopwinkel te brengen, kunnen ze natuurlijk ook gratis ter beschikking worden gesteld! Dit is in onze woonplaats, Örebro, in de winter georganiseerd voor (veelal roemeense) bedelaars: “een warmer Örebro”, een herberg-onderkomen met al het benodigde. Helaas was er niet continue plaats voor iedereen, maar inmiddels is er een mooie samenwerking op gang gekomen met ondermeer het Leger des Heils, de gemeente en de kerken. Met andere woorden: zorg indien je een plan tot uitvoering wilt brengen voor een breder draagvlak: samenwerking nodigt uit tot nog meer goodwill en initiatief!
   Ga van start! Veel succes!

 17. Het is bijna niet te geloven dat de armsten onder de armsten en de meest kwestbaren onder de kwetsbaren met zoveel tegenzin en vaak geweld worden tegemoetgetreden.
  Vergeet echter niet: het is niets nieuws. In de eerste 500 jaar van onze jaartelling vermoordden Byzantynen, christenen, joden en moslims elkaar en vluchtte de een voor de ander. In 1914 kwam er een miljoen Belgische vluchtelingen naar Nederland en wellicht zijn we de vlucht van de Hugenoten vanwege godsdienstoorlogen in Europa alweer vergeten. Aan de ene kant leert de mensheid blijkbaar niet van de gruwelijkheden uit het verleden, aan de andere kant zie je telkens weer mensen de wreedheid ontstijgen om zich vol erbarmen te ontfermen over de medemens.
  Het is de eenheid van de tegenstellingen.

 18. Het is bijna niet te geloven dat de armsten onder de armsten en de meest kwestbaren onder de kwetsbaren met zoveel tegenzin en vaak geweld worden tegemoetgetreden.
  Vergeet echter niet: het is niets nieuws. In de eerste 500 jaar van onze jaartelling vermoordden Byzantynen, christenen, joden en moslims elkaar en vluchtte de een voor de ander. In 1914 kwam er een miljoen Belgische vluchtelingen naar Nederland en wellicht zijn we de vlucht van de Hugenoten vanwege godsdienstoologen in Europa alweer vergeten. Aaan de ene kant leert de mensheid blijkbaar niet van de gruwelijkheden uit het verleden, aan de andere kant zie je telkens weer mensen de wreedheid ontstijgen om zich vol erbarmen te ontfermen over de medemens.
  Het is de eenheid van de tegenstellingen.

 19. Wederom hartelijk dank voor het vinden en delen van liefdevolle woorden in een delicatie kwestie waar alleen liefde en mededogen een oplossing kan bieden.
  ‘Wat de vraag ook is, liefde is het antwoordt.’
  Ook in deze kwestie is deze mooie stelling (naam schrijver is me ontschoten) van toepassing en dat heb je wederom in jouw kolom toegepast.

  Hartegroet, Bram

 20. Paul, jouw aanmoediging herinnerde me aan het zondagschoolliedje van vroeger:

  Laat je lichtje schijnen, helder in het rond.
  laat het vriendelijk stralen, waar je droefheid vond,
  laat het blijde flikkeren waar men schertst of lacht,
  krachtig moedig branden waar het lot je bracht ( 2x)

  Laat je lichtje schijnen, vredig, klaar en rein,
  dan zal je voor anderen tot een zegen zijn.
  En word je eens geroepen naar een beter oord,
  dan nog straalt je lichtje in hun harte voort.(2x)

  Dank daarvoor.
  Aleida.

 21. Ontroerend eenvoudig, en is eenvoud niet het kenmerk van het ware? Als we allemaal op persoonlijk niveau mededogen en hulp in de praktijk brengen, vormen de druppels een regenbui, na verloop van tijd een meer, een zee, een oceaan. Waar wachten we nog op? Je hebt er niets voor nodig, alleen jezelf en je kloppend hart. Volg dat, het klopt!
  Veel dank voor dit kort en bondige artikel waar alles in staat.

 22. Prachtig gezegd! Wij zijn allemaal waterdruppeltjes om de brand te blussen!. Samen dragen we de verantwoordelijkheid! Samen zijn we sterk! Als we ons dit allemaal realiseren kunnen we de wereld tot een menselijke wereld maken i.p.v. een economische! Dank je wel! Laurie

 23. ik heb nog altijd een droom dat de Nederlanders die zoveel lef hadden om de zee te bedwingen en voor miljarden deltawerken te bouwen………en zo een voorbeeld te stellen dat hun werk over de hele wereld opleverde…….ooit een stad zullen bouwen in de polder. Een stad waar een miljoen vluchtelingen een veilig en nieuw bestaan kunnen bouwen. Een stad die door het ondernemerschap onder de vluchtelingen, zal bloeien en de economie van Nederland een impuls zal geven. Een stad waar Nederlanders straks willen wonen. En ook nu zullen we weer een voorbeeld zijn omdat we het lef hebben om dat te doen wat voor anderen onmogelijk lijkt. De vluchtelingen zullen met nieuwe kennis kunnen terugkeren naar hun moederland om daar uiteindelijk hun eigen land te ontwikkelen. Of ze blijven en helpen hier de vergrijzing terug te dringen en blijven onze economie aanjagen.

  Het is maar een droom en het is uiteraard een naïeve droom….maar stel dat we het zouden doen en we zouden een voorbeeld geven aan landen die meer ruimte hebben dan wij? Dan zijn een paar duizend vluchtelingen ineens geen probleem meer. Soms moet je dromen om je eigen probleem te overklassen.

  hdzr

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


8 + 1 =