Verboden elkaar te helpen

48

Ik werd opgeschrikt door het bericht dat een goede vriend van mij was overleden. Hij had zijn pols doorgesneden en was doodgebloed. Hij had een goede positie, maar verloor zijn baan en ook zijn huis. Daardoor was hij dakloos geworden. Hij wilde voorlopig bij zijn moeder inwonen, maar dat zou zijn moeder een stuk van haar inkomen kosten en ze zouden beiden in de armoede belanden. Hij probeerde bij vrienden onderdak te krijgen maar stootte telkens weer op de bestuurlijke gevolgen die de overheid daaraan verbond. Dit probleem is algemeen bekend.

Mensen helpen blijkt een staatsmonopolie te zijn en zij die spontaan hulp verlenen worden door de regelgeving gestraft

Hoewel zelfdoding toeneemt, is er nooit onderzoek gedaan naar het aantal gevallen dat mede door het beleid van de overheid wordt veroorzaakt. Als mensen elkaar niet mogen helpen is dat niet alleen een financieel probleem, maar ook een sociaal en vooral een psychologisch probleem. Het kan leiden tot dodelijke vereenzaming. Het gaat om een vereenzaming die het leven zinloos maakt met alle gevolgen van dien. In onze democratische staat behoort wetgeving en bestuur gericht te zijn op het welzijn van ons volk en niet op de zinloosheid van ons leven.

Ik heb me afgevraagd waarom het beleid van de overheid daarmee soms in strijd is. De zorgkosten lopen uit de hand en de veroudering kost steeds meer geld. Daarom wordt er een beroep gedaan op mantelzorg en familiehulp. Daar is genoeg begrip voor maar dan gebeurt het onbegrijpelijke. Wie anderen helpt krijgt een boete. Mensen helpen blijkt een staatsmonopolie te zijn en zij die spontaan hulp verlenen worden door de regelgeving gestraft.

Het argument van de beleidsmakers is duidelijk, want er wordt misbruik gemaakt van de hulpverlening. In elke onderneming hebben we rekening te houden met het risico van fraude. Dat moeten we ook bij de hulpverlening door particulieren, maar dat mag geen reden zijn om die dan maar te ontmoedigen. Daardoor worden de goedwillenden gestraft voor de daden van de fraudeurs. Wat is hieraan te doen? Meer aandacht voor de vereenzaamde mens. Ik denk dat elke beleidsmaker en -uitvoerder in geweten verplicht is om zo te handelen dat de mensen elkaar kunnen helpen om vereenzaming te voorkomen.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

48 REACTIES

 1. Beste Paul,
  Omdat eenzaamheid mijn ‘project’ is, wil ik graag reageren op je bericht. Over eenzaamheid weten we over het algemeen zo weinig, dat we er in het dagelijks leven geen rekening mee houden. Wij niet, en onze regering niet.
  Dat beleid tot gevolg heeft (en er soms zelfs op gericht is) dat mensen moederziel alleen wonen is in feite een schande, omdat het onze gezondheid op grove wijze ondermijnt, maar ook de samenhang in de samenleving ernstig aantast.
  Toch zit er ook een andere kant aan de zaak. Dat is onze hang naar materiele zaken. Die doet ons keuzes maken die ons misschien in financieel opzicht beter af doen zijn, maar doe ons mens-zijn ondermijnen. Samen ben je sterker, gezonder en gelukkiger.

  Ik houd het erop dat meer weten over onze eigen behoefte aan samen-leven ons andere keuzes zal doen maken. En met ‘ons’ bedoel ik ook onze regering.
  Lees meer over eenzaamheid op http://www.eenzaamheid.info

  • Beste Jeannette,
   Ja, ik ken jouw werk en vind het fantastisch mooi! Ik geloof er ook sterk in dat we vooral onszelf en anderen mogen sterken in wat werkelijk belangrijk voor ons is. Wat zijn onze WERKELIJKE behoeftes en niet wat ons van buitenaf wordt aangeprezen.
   Hoe meer we onszelf kennen en onszelf helen, hoe meer weer we een spiegel aan de regering kunnen voorhouden. Het begint allemaal bij onszelf. Dankjewel voor het prachtige werk dat jij hiervoor doet voor mensen die eenzaam zijn. Jouw methode werkt echt heel goed! Blij om!
   Veel geluk!
   Groetjes, Mireille Mettes

 2. Bij armoede gaat het niet altijd om het geld. Al zijn er middelen nodig om te kunnen leven. Al heb je met een baan gespaard, bij verlies van iets al een baan, partner, bedrijf en zo verder kan je in een andere staat van zijn terechtkomen. Post wordt niet meer opengemaakt, mensen trekken zich terug. Rouw verandert de mens.
  Die reikende hand kan het verschil maken tussen het opgeven of weer in eigen kracht komen. Er zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat mensen – tijdelijk- anders reageren bij verlies. Om te voorkomen dat we elkaar aan ons lot overlaten is er compassie nodig en niet de vraag over of het ‘de schuld’ is van iemand dat hij in armoede is terecht gekomen. Schuld staat in verband in deze maatschappij met boetedoen, sancties en straf. Armoede is geen schuld, wel een gevolg van een keuze. Een keuze waar we uiteraard wel zelf verantwoording voor hebben maar als die keuze niet ‘handig’ is voor mens en of maatschappij we dit met elkaar opnieuw beter kunnen doen. Beter als in een samenleving waar liefde en mededogen de boventoon voert.

 3. Het is inderdaad schandalig, dat er regels zijn dat men de medemens niet mag helpen. Ja het mag wel, maar dan wordt je inderdaad gestraft, door allerlei boetes en financiele inhoudingen !

  Soms vraag ik mij af, hebben de heren politici dan geen hart ?? Moet alles volgens de regels, ontstaan door alle bezuinigingen die weer ontstaan zijn uit gefraudeer van allerlei bankwezens en de aandeelhouders die miljoenen lieten verdwijnen zodat de kleine burger steeds minder op zijn bord krijgt?

  In 1 woord schandalig !! Liefde en compassie is ver te zoeken, bij de Machthebbers ! Het gaat alleen om geld, macht, status en gewin, men praat alles wat krom is recht en wijst de vinger naar de ander, inplaats te kijken waar men zelf mee bezig is ! Ik hoop voor mijn kleinkinderen dat er een politieke leider komt die durft op te staan en een halt roept tegen al het onrecht wat de mens wordt aangedaan en dat die durft te kiezen voor Vrede en niet voor gewin met wapenverkoop en zo de oorlogen in stand blijven ! Ik vrees het ergste, maar blijf geloven en hopen !
  Vriendelijke groet van
  Carla Burer

 4. Ter attentie van de Super Wijze Heer

  Prof. dr. Paul de Blot SJ, Lic. Ph.

  Onderwerp:
  * Vrede, Nobel Prijs voor Vrede voor 2015,
  ** Nieuws, van Nederlandse Universiteit,
  Nieuwsbrief van Universiteit Leiden, 8 oktober 2015.
  o.a. is vermeld een reeks van 5 lezingen vanaf 2 oktober t/m 9 november 2015,
  in de ” Oude sterrewacht in Leiden “.

  Titel Lezingen: ” Het Midden – Oosten bestaat niet ” ,
  in klein tekst citeer ik een regel ” ………in Syrië zijn bevolkings groepen het met elkaar oneens, maar ze leven wel met elkaar samen ………”
  (einde citeren).

  toelichting: Nobel Vrede Prijs is toegekend aan ” 4 organisaties ” die heben zich ingespannen voor eenheid van een Land te behouden en vele partijen in DIALOOG samenwerking gekregen om voor oplossingen bijdragen, en het is gelukt.

  Bij uitreiking van Nobel Vrede Prijs is door de Voorzitster aanmoediging-uitnodiging
  uitgesproken om dat voorbeeld te volgen door Andere Landen.

  Kansen voor Nederland om een voorstel indienen ” STOP het bombarderen van Syrië,
  en ALLE PARTIJEN, Alle Bevolkings groepen uitnodigen voor DIALOOG in VN “.
  Nederland ambiert een functie in Veiligheid Rad in VN.

  • Nobel Prijs voor Vrede, ” Land en Organisaties”:

   aanvulling alstublieft n.a.v. op Nederlandse Televisie Kwaliteit Programma:
   ” BUITENHOF ” , zondag 11 oktober 2015.

   Toelichting alstublieft:
   In ” Buitenhof ” programma interessante onderwerpen over onder andere
   ” Burgerinitiatief ” ,

   en over, onder andere toelichting door “Expert ” over:
   Land en Organisaties die Nobel Prijs voor Vrede voor 2015 hebben ontvangen.

   (in kort in mijn woorden ): die succes van die Land en die Organisaties was:
   NIET tegenstellingen ontwerpen of die ” Land een Islamitische Land zou worden of Seculiere Land zou worden”.
   Doel en succes is bereikt om in ” Bewustzijn” van Land Burgers overtuigen en uitnodigen “kleurrijke bevolking ” , als ” Burgers ” zich Zelf zien .
   Als ” Burgers zich zelf zien” betekende een “civile Land systeem “,
   voor rechten voor allen,
   en voor dat, brede samenwerking nodig was van ” alle partijen, alle visies en alle wensen” in DIALOOG samenvoegen en filtreren.

 5. 5 OKTOBER 2015 in ” De Nieuwe Stad Amersfoort ”

  Alstublieft ter attentie van Heer
  Prof. dr. Paul de Blot S.J, Lic. Ph.

  Nieuwsbrief#12 Democratic Challenge
  http://www.democraticchallenge.nl

  ” Feest van de nieuwe democratie”
  ..mailadres is:
  Ministerie van Binnenlandse Zaken
  Postbus 20011
  Den Haag, NH 2500 EA
  Netherlands

  Super Inspirerende Wijze Heer Paul de Blot,
  Kansen om aan veel betrokkenen voor “betere Wereld realiseren ” ,
  Wijze Lessen en Visie aanreiken op ” festival ” – 5 oktober a.s.

  onder andere:
  Kansen voor idee aanreiken voor Nederlandse ” Eerste Kamer “.
  toelichting:
  citeer deel tekst uit CBMC tijdschrift, herfst 2015,
  titel artikel ” De uitdaging ! …..in de komende jaren ( 2015-2020)

  “………………………………………….” INNOVATIE is niet bedacht als het lievelingsspeeltje van enkele creatieve geesten. Het is een van de KERNOPDRACHTEN van alle leidinggevenden op alle niveaus.”
  (einde citeren).

  Jongstleden op Nederlandse televisie in kwaliteit programma , is Voorzitter van Eerste Kamer gesprek- Partner geweest ,en onder andere Mevrouw Voorzitter vertelde dat veel van ” ingediende wetten ” zijn niet aangenomen, door de wijze beoordeling van de Leden van Eerste Kamer.
  (in mijn woorden naverteld).

  Kansen om voor “Instrument Eerste Kamer ” voortaan, meer INNOVATIE toevoegen, bestaande wetten nog eens onder ” loep nemen ” , bestuderen of die ” wetten ” naar behoren functie behouden in ” deze 21e eeuw tijdperk en in praktijk “,
  en “zo nee ” AANPASSINGEN toevoegen.

 6. Geachte Paul de Blot,

  Allereerst nog gecondoleerd met het verlies van uw goede Vriend. Ik persoonlijk ben in de meer dan 20 jaar dat ik tegen de Psychiatrie strijd heel veel maatschappelijke drama’s tegen gekomen. Ze hebben één ding gemeen, dat is dat telkens het echte probleem gemaskeerd wordt, en de persoon in kwestie gedrogeerd met gevaarlijke middelen die de zogenaamde pseudo “stoornis” in stand houden.

  Even op voorhand een waarschuwing voor Mensen die Psychiatrische Medicatie slikken: Stop NOOIT in één keer zelf met dit soort middelen. Bouw het altijd verantwoord af onder supervisie van een liefst NIET psychiatrische Arts. Daar alle onderdrukte ellende er in één keer met alle gevolgen vandien uit kan komen.

  Ik ben niet tegen echte hulp. Maar dan wel sociale Psychiatrie zonder gevaarlijke Medicatie, en nog belangrijker dat de problemen waar Mensen tegenaan lopen niet gemaskeerd worden, maar politiek bespreekbaar worden gemaakt zodat er wat aan het daadwerkelijke probleem gedaan kan worden inplaats van een persoon “gek” te verklaren.

  Ik ben vorig jaar spreker geweest bij de eerste Nationale herdenking van zelfmoord slachtoffers van het systeem voor het Paleis van Justitie in Den Haag. Ik ben niet aangesloten bij de organisator daarvan. Maar een onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 500 zelfmoorden gerelateerd zijn aan onmenselijke Overheidsregels.

  De techniek zou ons moeten dienen, en niet beheersen zoals nu. Zelf denken wordt niet meer op prijs gesteld, en alles wordt verpakt in wettelijke regels en geautomatiseerde protocollen. De bureaucratie kent alleen cijfers en heeft geen geweten. Gemeentes krijgen te weinig geld voor teveel taken. Geld wat over blijft mogen ze andere dingen voor doen, wat dus het onthouden van daadwerkelijke hulp tegenhoudt om zo geld te besparen…

  De rekening die de Maatschappij gepresenteerd krijgt is nog afgezien van het Menselijk leed wat niet in geld is uit te drukken vele malen hoger, en komt weer over de schutting bij de Rijksoverheid terug. De Rijksoverheid kaatst op haar beurt de bal weer terug naar Gemeentes, die met steeds meer emotioneel afgebrande Mensen komt te zitten, waardoor de kosten wederom oplopen…

  Nu zijn we ondanks de vele zelfmoorden (30% gestegen) beland op een punt dat we dagelijks lezen verward persoon dit en verward persoon dat. Men wil ons laten geloven dat de gekte heeft toegeslagen. Maar de verspreider van dit “virus” de Overheid blijft buiten schot. Inplaats daarvan werkt men aan nog engere wetgeving om verwarde Mensen makkelijker op te kunnen sluiten.

  Dat moet dus gestopt worden. Want het zijn gewoon Mensen zoals u en ik of als uw Vriend. We moeten terug naar een samenleving die gebaseerd is op Menselijkheid en op vertrouwen inplaats van wantrouwen. Niet alles en iedereen bestraffen voor het gedrag van enkelen. Maar de medemenselijkheid belonen. Tijd voor een basisinkomen voor iedereen van 18 jaar en ouder, zodat de basis gegarandeerd is.

  Voor wie zich verder wil verdiepen in de gecreëerde “gekte”, lees het boek eens: Dodelijke bijwerkingen van de ex topman uit één van de grootste farmaceuten ter Wereld die onthuld dat verzwegen bijwerkingen tot aanzienlijk meer zelfmoord en geweldsuitbarstingen kunnen Leiden. Dat is wat we helaas dagelijks zien. Met Vriendelijke Groet van Theo Stam, Middelburg.

  • Theo,
   Helemaal eens met jouw betoog. Inderdaad tijd voor het basisinkomen.

   Geen onderzoek naar zelfmoorden gerelateerd aan het beleid van de overheid is kwalijk, kan nog meer verdoezelen.
   Door de regelgeving binnen het PGB. te wijzigen zijn er ook steeds meer mensen die hierdoor in de knoop raken.

   vr. gr. linie

 7. Al die mensen met een “goede positie” die ineens dakloos zijn bij werkloosheid… Het blijft bijzonder… Juist bij een “goede positie” kun je zelf in goede tijden geld opzij zetten voor slechte tijden.. Maar ja, eigen verantwoordelijkheid bestaat niet, en alles wat mislukt is de schuld van de overheid…

  • Aan geachte Rolf van Nimwegen,
   Onderwerp: ” een goede betalde ” positie ” hebben, en bij werkloosheid ” in problemen geraken.
   mijn redeneren alstublieft:
   Sparen is niet altijd mogelijk als schulden van Hypotheek zijn, en misschien komt nog bij, als een Dierbare ziek is en geld nodig is voor dure behandelingen,
   Gespaard Geld bij werkloosheid is snel op.

   Deze “Wet” dat de Heer Paul de Blot ter attentie aanreikt,
   is toelichting, een Wijze Visie dat deze “Wet ” juist de zwakkeren pijnlijk treft.
   Tijd om deze ” Wet ” onder ” loep ” nemen en bestuderen een ” aanpassen ” .
   ” Overheid zijn wij Burgers “.

   In mijn woonplaats paar jaar geleden is in plaatselijke Krant een Oproep gedaan,
   ” Opletten ! oudere mensen !
   als U een uitkering ontvangt,
   in supermarkt niet met een(1) winkelkar gaan boodschappen doen !
   en niet door een voor die boodschappen betalen”.

   ” Verklikkers zouden kunnen U aangeven, dat U een gezamenlijke maaltijden kookt, bespaart aan energie, en dat is strafbaar ” .

   Door wie is die “Wet bedacht ” ?

   • Het klopt dat er soms niet gespaard wordt in verband met een hypotheekschuld. Maar die hoge hypotheek is het gevolg van de keuze om een ruim / groot / mooi etc. huis te kopen. Iedereen met een “goede positie” en een hoge hypotheek had er ook voor kunnen kiezen een bescheiden stulpje te betrekken, met een lage hypotheek.

    Ik ben zeer tevreden met mijn bescheiden huis, en bescheiden hypotheek, en snap niet waarom mensen toch perse een grote auto, design-keuken, restaurant-bezoekjes, etc, etc, doen, terwijl het leven zonder dit soort fratsen ook leuk is, misschien wel leuker is…

    Begrijp me niet verkeerd, een zelfmoord is zeer triest, daar niet van.

    • aan geachte Rolf van Nimwegen,
     Hartelijk Dank, U heeft Wijze Visie.

     Misschien bent U bereid veel meer vertellen over , hoe belangrijk is de juiste keuze’s zien en de keuzes maken?

    • Beste Rolf,

     Je doet aannames die allerlei zaken buiten beschouwing laten, je hoeft helemaal geen kapitale villa te hebben om door een ontslag en daarna volgende ontmenselijking door UWV en later GSD aan de grond te geraken, daar helpt geen spaarpot tegen, want die trekken ze gewoon leeg…

     EN dan raakt de Relatie in het ongerede, omdat er domweg geen werk meer is, want de zogenaamde vacatures staan wel in de krant, maar blijven maanden openstaan ondanks 300 of meer respondenten.

     EN als de relatie dan ploft, en je hebt een lullig hypotheekje van 225.000 €, en je hebt je door ABN ING of Rabo een “aflossingsvrije” hypotheek aan laten praten, dan kun je je ex-patner alleen uitkopen door genoeg geld opzij te heben gelegd om die hele hypotheek af te lossen.

     Het huis verkopen levert dakzij de ABChandel van Makelaars en Banken onmogelijk zonder 10tallen procenten verlies, waardoor je je ex niet uit kunt kopen (of er laten wonen)

     Die rommel had nooit verkocht mogen worde, maar ja dankzij derivaten en securisaties (waar nu ook ABP via Obvion in handelt!) levert het de Banken ook bij fallisement goduen bergen op, en de huiseigenaar is allang geen eigenaar meer van huis noch hypotheek, die hypotheek kan inmiddels in handen zijn van Chinesen die SNS voor 1€ *kregen*

     Helaas zit de wereld allang net meer zo simpel in elkaar als jij nog denkt, eigenlijk zat ie dat nooit, alleen de grootgraaiers kunnen ene dermate buffer opbouwen dat ze zulke drama’s financieel kunnen bolwerken…

     Denk voortaan even verder na, eer je zo kortzichtig, D66 verkiezingsretoriek echooed, alsjeblieft, want die 2000 zijn slechts het topje van een ijsberg aan geassisteerde (zelf)moorden in instellingen…

     Bekijk deze CBS grafiek maar eens, en vraag je dan eens af waraom de gewone mensen dit nooit te hren krijgen, hoe een gedeelte van de demete ouderen gewoon “geholpen worden” om de kamers leg te krijgen van het te sluiten verzorgingstehuis om er dure zorgappartementen van te maken op onze kosten…

     ALsjeblieft denk even na, neem de tijd eens…

     https://www.facebook.com/StopdeSloop/photos/544321959057241

    • Rolf,
     Eigenlijk word een beetje misselijk van je reacties. Jij hebt het blijkbaar allemaal prima voor elkaar. Maar, weet jij ook dat jouw niks kan overkomen? Hoelang kun jij het bv. volhouden zonder inkomen? Hoelang blijven jouw vrienden ook vrienden als het moeilijker wordt?

     Aan de andere kant, als je het zo goed geregeld hebt, dan blijft er natuurlijk ook enorm veel ruimte om mensen die het minder getroffen hebben te helpen. Paul schrijft over iemand “in goede doen”, maar noemt juist niets over persoonlijke situatie. “In goede doen” hoeft niet te betekenen dat er allerlei overbodige luxe goederen aanwezig zijn.

     Maar, er zijn talloze mensen in huurwoningen die buiten hun schuld werkloos worden en na verloop van tijd in de bijstand belanden. Zelfs dan mag je je kinderen niet helpen, of je kinderen jou. Misschien moeten mensen dan ook maar afzien van het krijgen van kinderen, want ook dat kan je in onvoorziene omstandigheden brengen.

     Rolf, ik wensen je veel goeds.

     vr. gr. linie.

 8. Beste Paul,

  Een drama. Zo mag je de liefdeloosheid noemen zoals die wordt tentoongespreid in onze hedonistische maatschappij en zoals die in het voorbeeld van je wordt weergegeven. Me first lijkt het wel steeds. Of het nu overheid is die zou moeten zorgen voor een opvang, of vrienden of familie die om wat voor reden dan ook geen toegang geven, het doet verdriet te zien hoe iemand aan zijn lot wordt overgelaten.

  Precies 2 jaar geleden maakte mijn jongste broer een einde aan zijn leven gewoon uit angst. Schizofrenie was de zgn. diagnose; hij had een leuk huurhuisje, spaarde elke maand wat van zijn Wajong, had een liefdevolle vriendin in een LAT relatie. En toch….we vroegen om het psychiatrisch rapport en kregen die. Het stond bol van onbegrijpelijke psychiatrische-technische termen wat er aan onze broer zou mankeren. Geen woord over de liefdevolle persoon die hij ook was. Ik heb aan vele psychiaters ( die goeden niet te na gesproken) een devies: geneesheer, genees u zelf voordat u denkt een patiënt te kunnen ‘behandelen’. Paul, we denken aan je vriend als aan een liefdevol mens.

 9. Beste Paul,

  Mijn deelneming met het overlijden van uw vriend. Ik moet zeggen dat het me ook schokt en ik vind het heel erg voor hem dat hij zich zo vreselijk heeft gevoeld en geen uitweg meer zag.

  Het lijkt voor mij dat er wel sprake is van twee verschillende issues die u met elkaar verbindt – vereenzaming en extreem falend beleid waar hier sprake van is.

  Ondanks dat uw vriend in een heel extreme situatie zat naar onze maatstaven, spelen waarschijnlijk ook heel andere persoonlijke factoren een rol die u misschien niet kende.
  Ingeval van eenzaamheid speelt het verleden en negatieve ervaringen een heel grote rol. Dit geldt ook voor andere emotionele problematiek. Waar bij eenzaamheid meestal aan voorbij wordt gegaan.

  Zijn daad had hoogstwaarschijnlijk met zijn beleving van uitzichtsloosheid – voor altijd – te maken, althans daar lijkt het op.
  Eenzaamheid is een persoonlijke beleving en betekent niet dat eenieder die in een dergelijke situatie zit een einde aan zijn leven maakt.

  Ik wens u veel sterkte toe!!
  Annemieke

 10. Beste Paul,

  Mijn oprechte deelneming met het overlijden van je vriend. Wil jij mijn condoleances ook aan zijn moeder doorgeven?

  Het zou inderdaad interessant zijn om een onderzoek te houden naar de relatie tussen zelfdoding en de consequenties van het beleid van het Rijk en de Gemeentes op het gebied van sociaal-economische en financiële wetgeving ten aanzien van burgers in dit land. Misschien iets voor het NIDI of het SCP ?

  Teveel wordt er naar mijn mening door de betrokken overheden aan lasten doorgeschoven naar het individu in nood, alsmede naar zijn/haar directe leefomgeving. Ik durf te stellen dat het de overheden ontbreekt aan een gezamenlijke en vooral ook integrale visie op de oplossingen van geestelijke en lichamelijke noden van individuen.
  Zo’n visie is er eigenlijk ook nooit geweest. In de jaren zestig – zeventig zijn er beleidspogingen ontwikkeld onder de inspiratie van Minister Marga Klompé en haar opvolgers, zij het dat deze grotendeels door diezelfde opvolgers te beginnen bij Drs. Eelco Brinkman om zeep zijn gebracht. Decentralisatie en bezuinigingen waren toverformules vanaf de jaren tachtig, om het mensgerichte beleid steeds meer weg te schroeien, tot op heden.
  Daarvoor in de plaats kwam de eigen verantwoordelijkheid van het individu en zijn / haar naaste omgeving.

  De vereenzaming in onze samenleving, met zijn toenemende spanningen en ongewisheden ten aanzien van de toekomst van achtergebleven én achtergestelde groepen en individuen, begint griezelige proporties aan te nemen.
  Ook hier is een onderzoek beslist de moeite waard.

  Belangrijker dan de resultaten van onderzoeken kunnen overigens ook pakkende op de vereenzamingsproblematiek gerichte artikelen, romans, gedichten en toneelstukken zijn. Die zijn er helaas niet. Becket en Sartre worden nauwelijks meer ten tonele gebracht.
  Vandaar dat jouw website zo belangrijk is.

  Hartelijke groet en veel sterkte,

  Emil Ludwig

  • Ja, hier een illustratief voorbeeld van hoe de ‘instanties’ de mensen in de kou laten staan. Een oudere vriendin van mij met een vaak zieke man klopte op een gegeven moment in nood aan bij de ‘instanties’ omdat ze het alleen niet meer kon opbrengen. De boodschap die ze kreeg: “probeer maar hulp te zoeken in je omgeving”.

 11. Intriest, meneer De Blot. Zomaar een ander voorbeeld : een moeder die haar dochter met babytje naar de crisisopvang moet sturen omdat zij wanneer zij haar kind en kleinkind in huis neemt een gedeelte van haar uitkering verliest.
  Dat is dan die mooie participatiesamenleving…
  Het aantal daklozen en verwarde mensen neemt heel erg toe. De beruchte kostendelersnorm en o.a. de hoge zorgkosten veroorzaken heel veel ellende.
  Veel sterkte met het verlies van uw vriend.

 12. Is dit nu Eenheid in verscheidenheid? Groeien we nu echt naar een totale omwenteling maar dan naar de andere kant en nog meer ieder voor zich en God voor ons allen? In plaats van Eenheid te her en erkennen in ieder levend wezen en er te zijn voor elkaar? Wanneer wordt de mens nu echt bewust? Of zijn de zakkenvullers nog steeds bezig om hun eigen zakken te vullen en zo zich vrijwaren van armoede etc.? Wat als zij oud zijn? Of hebben of denken zij dat zij niet oud worden? Wat een armoede van Geest! Laat mij dan maar dienstbaar zijn aan mijnmedemens en arm zijn van aardse goederen, maar rijk van Geest! Sterkte en kracht met het verlies van uw dierbare vriend, dat de ogen geopend mogen worden van iedereen die nog slapen! Dank voor Uw wijsheid in woord en daad, lieve harte groet Maria

 13. Beste Paul,

  Woorden schieten te kort. Uw vriend heeft een fatale keuze gemaakt. Niemand kon hem blijkbaar laten kiezen voor het leven.

  Zelfdoding is een groot probleem in onze maatschappij. In dit kader wil ik u – misschien wel bekend misschien ook niet – en de lezers van uw blog attenderen op een artikel wat recentelijk in vrij nederland verscheen. http://www.vn.nl/papageno-of-werther-het-effect-van-de-zelfmoord-van-joost-zwagerman/

  Sterkte met het verwerken van de fatale keuze van uw vriend en bedankt voor uw bijdrage dit bespreekbaar te maken.

  Harry

 14. Kansen voor verbeteren systemen in Nederland.

  t.a.v. de Super Wijze Inspirerende Heer Paul de Blot,
  13 NOVEMBER, Eerste Kamer, 12.30 – 18.00 uur, Binnenhof Den Haag,

  CONFERENTIE MET DE EERSTE KAMER:
  Groene revolutie of evolutie?

  ” Eeen duurzame samenleving betekent niet alleen ‘ groene ‘ keuzes zoals elektrische auto’s en wind-energie, maar behelst ook een andere kijk op de samenleving als geheel.

  HOE dit vorm te geven in de politieke praktijk ?
  Moeten we het systeem radicaal veranderen of is bijsturen voldoende?
  (einde citeren blaadzijde 69, tijdschrift ” de Helling ” nr.3 herfst 2015, titel: Grondstoffen-politiek”).

  Geachte Wijze Inspirerende Heer Paul de Blot,

  hartelijke uitnodiging is te lezen, om voor vele Wijze Personen aan deze conferentie van 13 November deel nemen, om bijdragen verhogen, voor Wijsheid Potentiel in DENKEN en DOEN,
  Voor Nederland en ook als voorbeeld dienen voor hele Wereld.
  ” Erste Kamer, 13 november 12.30-18.00 uur, Binnenhof, Den Haag.
  Meer info en aanmelding:
  http://www.bureaudehelling.nl

  • Als U de wereld wil verbeteren dan zou ten eerste de City of London en ten tweede de Crown Company een cursus business spiritualiteit moeten volgen.

   Het lastige in dit verhaal is van een hele andere Orde.
   Helaas moet U dit letterlijk lezen.

   Een andere Orde.

   • aan Geachte Reza,
    Alstublieft citeer deel artikel uit tijdschrift ” Business Contact “,
    bladzijde 31, titel : ” De uitdaging ! ! …….in de komende jaren (2015-2020).
    “………………………………………………….Gevormd ….wie wij vandaag zijn, is maar gedeeltelijk de vrucht van ons eigen werk.Voor een veel groter deel is ons volk en land gevormd door vele generaties en dat al gedurende een periode …………………………………….”
    ” Ora et labora et dare – Bid, werk en geef.”………………..”

    (in mening van velen is Nederland….: )
    citeer verder deel tekst: Gelukkigste volk, Gelukkigste jeugd, Langste mensen, Gezondste eten, Rijkste land”…………………………………………….”
    (einde citeren artikel van Paul Donders , in tijdschrift “Business Contact”, herfst 2015.)

    Redeneren: Nodig is dat “wij “- alle Burgers ons inspannen,
    om ons zo veel mogelijk informeren en Leren en trachten de Wereld zien in alle verbanden.
    Uitbreiding Vernieuwing van Onderwijs is een Gewenste Actie,
    en “wij” nodig hebben Inspiratoren m/v die “Hogere Visie ” uitstralen,
    en als ” wij ” die ” Hogere Visie ” begrijpen, dan zullen wij graag steun
    verlenen bij komende- volgende verkiezingen.

    Novermber 13 in ….Den Haag, Conferentie in Eerste Kamer,
    is heel belangrijk voor duidelijkheid aanreiken aan ” politici van komende verkiezingen ” .

    • aanvullende informatie en correctie alstublieft:
     ” Tijdschrift van CBMC, “Business Contact “,
     titel artikel : ” De uitdaging ! …..in de komende jaren (2015-2020),
     tekst : Paul Donders,
     Beeld: 3Dconceptsman”

     deel tekst geleend voor citeren
     voor onderwerp hoe kunnen “wij” alle Burgers ons zinvol inspannen onze ” systemen” mee helpen ontwerpen,
     als betrokken Burgers van een ontwikkeld Land.

  • Kom op zo wijs zijn ze niet hoor in de Eerste Kamer.
   Het is eerder dat sommige burgers niet verder kijken dan hun neus lang is.

   Kijk eens naar Art120 van de grondwet. Dan kom je erachter dat je niets (meer) kan veranderen.

 15. Wat ontzettend triest is dit! Een overheid die een oproep doet voor een participatiemaatschappij en dan vervolgens de participatie op deze manier afstraft. Het is zo ontzettend hoog tijd dat wij onze ogen opendoen voor de soort maatschappij waar wij in zijn gedwongen. En voor het soort mensen dat claimt ons te vertegenwoordigen, maar in feite ons aan alle kanten in de knel zet. De zogenaamde ‘vereconomisering’ van de samenleving die ten koste gaat van de menselijke maat.
  Ja, ook ik ben voorstander van een basisinkomen waardoor iedereen zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid kan behouden, en vooral van een terugdringing van de bureaucratie, de betutteling, en de overkill aan regeltjes, aftrekmogelijkheden, subsidies, etc. etc. waardoor controle en dus dit logge bureaucratische systeem nodig is geworden.
  Mensen, we moeten met zijn allen wakker worden en de verantwoordelijkheid weer in eigen hand nemen!

  • Veronica,

   Jouw land, zijn land, haar land, ons land is geen land.
   Al heel lang niet meer.
   Nederland is een bedrijf. Een corporatie.

   Dat is de enige reden dat wij niet meer beschouwd worden als mens.
   Wij zijn onderpand geworden voor de bank(ier).
   Dat is geen complot. Noch een fabel.

   Wij zijn verkocht. Om een moderne slaaf te worden en te zijn.
   Het ‘Rijk’ dat over ons heerst slaat zichzelf op de borst met de term;

   Freemen.

   Een tipje van de sluier, denk aan het jaar 1694.
   Inderdaad sedert toen besta je als mens niet meer.

   Je bent een kakkerlak.

 16. Beste Paul,
  Wat een verdrietig bericht. Fout beleid kan, maar waarom duurt het zolang voordat het hersteld is? Met de vluchtelingenstroom wordt de voordeurdelersnorm ineens voor asielzoekers snel bespreekbaar. Op die manier creeer je als overheid weer een maatregel die leidt tot scheve gezichten. Dat is zo onhandig. Eigen volk hoeft niet eerst maar ook niet laatst. Bij fout uitpakkende beslissingen hebben we politici nodig die niet denken en praten maar ondernemen en doene!

 17. Toen ik ooit voor het eerst hoorde, dat iemand een ander niet kan helpen, omdat de persoon financieel achteruit zou gaan, dacht ik dat het niet waar is. Niet waar zijn kan, want ik kom er met emotie en verstand niet bij.
  Komt erbij, dat je ook nor ‘vreemdgestuurd’ wordt door de overheid, dus dermate beïnvloed wordt door buiten, dat je jezelf niet bent, namelijk een behulpzame mens.
  Hoe kan een overheid zo iets faciliteren, willen?
  Waarom wordt dit geaccepteerd van de meerderheid? Of heb ik een demonstratie, weerstand, opstand gemist?

 18. Beste Paul,

  Wat een groot verlies, gecondoleerd en sterkte in het dragen van dit leed.

  Totale onredelijkheid van wat het leven zou moeten bieden maar niet in huis heeft. Veel is hier al over gezegd lees ik in andere reacties. Het woord crisis komt in me op en wát maakt de mens zo eenzaam, het geheel of, hij die niet met het Al kon zijn?….

  Laat de naam van uw goede vriend horen op dat hij in leven blijft! In Liefe en in Waarheid. Nogmaals veel sterkte.

  Tanja

 19. Sterkte de komende tijd.

  Het is niet vredmd dat dit gebeurd.
  We moeten ons afvragen waarom bedrijven altijd financiële hulp ontvangen en samenleving geen politieke hulp.

  Dat wij, onderdanen geen politieke hulp krijgen komt enkel door het feit dat landen al heel lang geen landen meer zijn maar corporaties.
  Elke politicus werkt dus voor de corporatie.
  Links of rechts maakt dus niets uit.
  Verkiezingen zijn een farce en ze geven ons enkel het gevoel ertoe te doen.
  Wat we dus niet doen.

  Vraag jezelf af; als mijn land een bedrijf is ben ik dan nog wel burger?
  M.a.w. word ik nog beschouwd als mens?

  Nee.

 20. Beste Paul,
  Gecondoleerd met uw verlies. Tegelijkertijd wil ik aangeven dat dit verlies eigenlijk van ons allen is. Onze samenleving is steeds killer, en ik kan mij heel goed voorstellen dat dit in toenemende mate tot zelfdodingen leidt van mensen die het niet meer zien zitten om deel uit te maken van een dergelijke samenleving.
  De overheid? Ach, daar draait alles alleen maar om wantrouwen en geld. Vertrouwen van mensen, en daarbij op de koop toenemen dat er altijd wel een klein deel zal zijn dat misbruik maakt van het vertrouwen, zou in mijn ogen de oplossing zijn.
  Ik moet de laatste tijd steeds vaker denken aan het boek “1984” van George Orwell. Ik heb mij lange tijd niet kunnen voorstellen dat het zo erg zou kunnen worden als Orwell beschrijft in zijn boek. Helaas moet ik constateren dat het wel degelijk zo erg is geworden, alleen niet in 1984, maar een aantal decennia later. George Orwell blijkt toch helaas een visionair geweest te zijn…

 21. Beste Paul,

  Mijn oprechte deelneming met het verlies van uw goede vriend.
  Wat bij veel mensen niet bekend is, is dat de zogenaamde kostendelersnorm een grote boosdoener is. Dit beleidsmatig gedrocht is door het ministerie van Sociale Zaken bedacht en staatssecretaris Jetta Klijnsma promoot dit graag.
  Een voorbeeld: een vrouw heeft een bijstandsuitkering of ontvangt AOW. Mevrouw wordt hulpbehoevend en haar volwassen dochter wil graag bij haar komen wonen om haar te helpen.
  Daar zal de overheid blij mee zijn, want hun beleid is dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen en dat familie, buren en vrienden in dit geval mevrouw met huishoudelijke en andere klussen moeten helpen.
  Maar dan komt de kostendelersnorm om de hoek: mevrouw gaat haar woning delen met haar dochter en dan wordt haar AOW of haar bijstandsuitkering flink gekort, en daalt in heel veel gevallen onder het bestaansminimum.
  Dat dit tegenstrijdige beleidszaken zijn is duidelijk: help je naaste en bespaar hoge zorgkosten door derden, maar dan trekken wij je financieel een poot uit. Dit leidt in de praktijk tot zeer schrijnende situaties. In Amsterdam heeft wethouder Vliegenthart dat inmiddels in de gaten: hij probeert mevrouw Klijnsma te laten inzien hoe onnozel de kostendelersnorm is.

 22. Beste Paul, ik was evenzeer geschokt door het overlijden van onze gezamenlijke kennis, werkelijk verschrikkelijk hoe kil deze samenleving lijkt te worden, hoe veel mensen het niet meer lijken aan te kunnen. Veel meer mensen sterven door suïcide dan door het verkeer en er is nauwelijks aandacht voor. Zou wellicht een basisinkomen voor iedereen al dit leed kunnen verhelpen? Het simpele feit dat je geboren bent, geeft je het recht op een eerlijk deel van Moeder Aarde en een menswaardig bestaan? Benieuwd hoe jij hierover denkt, er zijn al succesvolle proeven mee gedaan.

  • Ik denk ook dat een basisinkomen veel zou oplossen. Ik wist niet dat het inmiddels zo erg was (woon al een poosje in het buitenland). Toen mijn broer zichzelf het leven benam, was het om andere redenen. Nooit kunnen dromen dat de in deze column aangehaalde toestand een reden zou kunnen vormen. Gruwelijk. Leven is een groot geheim en een groot geschenk. Daar zouden we met z’n allen niet zo achteloos mee om moeten gaan. En daartoe moet het water ons niet tot aan de lippen (of er voorbij) moeten worden gebracht. Is onze maatschappij langzamerhand van God los?
   Men zou het denken.
   Mede daarom nog weer eens bedankt voor uw columns;
   ze refereren aan liefde en betrokkenheid….dingen waar we langzamerhand heel zuinig op moeten gaan zijn.

 23. Beste Paul,

  Wat erg dat u een goede vriend op deze manier verliest en zult missen. Wederom een verhaal waarbij de mens ondergeschikt is aan het economisch belang. Vreselijk! Hoe lang duurt het nog voordat we een Ministerie van Geluk krijgen? We zijn alleen bezig met mensen te laten lijden ipv dat ze zelf kunnen leiden lijkt wel……
  Laten we elkaar oprecht steunen met vitamine A(andacht) en L(iefde). Daar kunnen we nooit genoeg van uitdelen! En het kost niets!

  Hartelijke groet,
  Emmy

 24. Paul,
  Op de allereerste plaats mijn oprechte condoleances voor het verlies van uw goede vriend.
  Dit geeft inderdaad helaas goed weer hoe ‘niet-menselijk’ ons systeem werkt. Een onderzoek zou bovenaan de urgentielijst moeten staan, maar zoals bij dit soort zaken: wie gaat dit financieren? De overheid heeft hier zeker geen belang bij en de industrie al evenmin.
  Wens u veel sterkte en dank voor uw nieuwsbrief.

  Michelle

 25. Geachte meneer de Blot,
  u raakt opnieuw de spijker op zijn kop! Er is zo enorm veel eenzaamheid in onze maatschappij, direct zichtbaar bij voornamelijk alleenstaanden en ouderen wier “netwerk” (deels) is weggevallen en er geen aanvulling ontstaat. En indirect zichtbaar in onbewust gedrag achter alle verdovingen en verslavingen waaraan mensen zich te goed doen, om niet tot op het bot te voelen van wat de werkelijkheid echt is…
  Ik heb oprechte belangstelling in mensen en in alles wat er gedaan kan worden om ze bewuster te maken en tot inzicht te krijgen over de kern en essentie van leven, en ik wil helpen hun eigen vermogens aan te wakkeren om te groeien.
  Organisaties zijn mensen, beleidsmakers zijn mensen. Alleen mensen kunnen het verschil maken. De sleutel tot meer menselijkheid en betekenisgeving naar een ander ligt voor mij in het oplossen van angsten in mij die mij afhouden om dieper in een ander in te leven en te verbinden, en het oplossen van mijn behoefte om mijn ego te voeden. Ik weet dat er veel slimme en betrokken beleidsmakers zijn die menselijk zijn en het goede willen doen. Het “systeem” waarin ze functioneren en de invloed die dat op hen heeft i.c.m. hun ego en hun angsten maakt dat ze zichzelf beperken en niet hun volle menselijke vermogens durven in te zetten. Al duizenden jaren wordt door de grote denkers/filosofen verteld wat er nodig is: tevreden kunnen zijn met weinig, opmerkzaam zijn naar elkaar, doen wat nodig is om mensen te helpen, balans vinden tussen nemen en geven, compassie hebben met jezelf en met anderen, (zelf-)inzicht ontwikkelen en iedere dag opnieuw keuzes maken over wat er dan nodig is (weg uit de platgetreden paden), langere termijn denken en handelen. Dan zal er altijd overvloed zijn en heeft ieder zijn deel.
  Ik heb een inzicht over wat er nodig is om het “systeem” te veranderen. Als er maar genoeg mensen zijn die gaan “staan” en handelen, dan komen we er uit met zijn allen. Niemand hoeft weg.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


4 + 5 =