Er zijn mensen die niet bestaan

14

Nederland noemt zich een democratisch land dat de mensenrechten erkent. Hoe kan het dan, dat er in ons land mensen zijn, die wettelijk gezien niet bestaan? Zelfs de grootste misdadiger heeft nog recht op een advocaat. Hoe is dit mogelijk?

Iemand die niet gewaardeerd wordt kan door frustratie in zijn of haar gedrag onberekenbaar worden.

Een uitgeprocedeerde asielzoeker moet terug naar zijn land, maar dat is om de één of andere reden niet mogelijk. De wet bepaalt dan dat deze persoon niet meer bestaat. Hij of zij wordt met andere woorden doodverklaard. De leerlingen van een basisschool in Amsterdam demonstreerden omdat medeleerlingen, die in Nederland geboren zijn, terug moeten naar Turkije, waar ze nooit hebben gewoond. Hun ouders wonen al 23 jaar in Nederland. Als ze niet teruggaan worden ze afgeschreven en bestaan ze volgens onze wet niet langer.

Hoe zou een kind het beleven als het geacht wordt niet te bestaan? Daarmee wordt het de fundamentele bron van de menselijke waardering ontnomen. Iemand die niet gewaardeerd wordt kan door frustratie in zijn of haar gedrag onberekenbaar worden. Die wettelijk niet bestaande mensen kunnen wel een serieus gevaar gaan vormen voor onze veiligheid.

Verschillende burgemeesters komen tegen deze situatie in verzet want zij beseffen de realiteit. Het gaat om mensen die in onze samenleving gewoon bestaan. Het is redelijk dat de burgervaders zich ook voor hen verantwoordelijk voelen. Het ontbreken van rechten voor deze groep mensen moet als onrecht worden aangemerkt. Het is fundamenteel in strijd met het christelijke geloof om iemand dood te verklaren die door God in leven kwam.

Ons land wordt nu overstroomd met vluchtelingen en er komt zeker een moment dat bij hun screening een deel van hen uitgeprocedeerd raakt en teruggestuurd wordt, maar niet teruggaat. De simpelste oplossing is dan hun namen door te strepen, want dan bestaan deze mensen niet meer. Mijn hoop is dat ons volk realistischer is en erkent dat deze mensen wel degelijk bestaan en recht hebben op medemenselijkheid.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

14 REACTIES

 1. mevr Jadwiga, U reageert wel 5maal en dat mag maar doet U het aub wel in goed nederlands want zo begrijpt geen hond waarover U het heeft.Als U het nederlands niet goed beheerst dan vraag iemand om uw geschrift te rectificeren.Dank U wel

 2. Ter attentie van Super Wijze Heer

  Prof. dr. Paul de Blot S.J., Lic. Ph.

  1. Nederlandse Kwaliteit Programma ” Buitenhof ” 11 oktober 2015.
  2. Verslag in Kwaliteit grote landelijke Krant over ontmoeting van Burgemeester van Rotterdam met protest groep bewoners, protest voor plannen voor 600 plaatsen voor asielzoekers in die wijk.

  Geachte Wijze Super Inspirerende Heer Paul de Blot,

  1. In ” Buitenhof ” 11 oktober 2015 is onderwerp ter sprake geweest van zogenaamd:
  ” Burgerinitiatief om macht van de banken te breken”.

  Kort samengevat in mijn woorden:
  Banken hebben systeem dat nog uit ” de slaven handel tijdperk dateert”.
  Kort geleden is door wetenschappers dat aan licht gebracht,
  met voorstel, dat een verandering komen moet omdat dat systeem NIET MEER JUIST IS, voor 21e eeuw.
  Banken hebben “gelegenheid eigen geld produceren/”printen” , Banken crisis keer na keer bekend, de toezicht houdende personen/institutie hebben gefaald.

  Voorstel van ” Burgerinitiatief ” was om aan ” Overheid Stat ” Geld maken/printen Rechten geven.
  Dus: die rechten niet meer bij Banken, die Rechten nu bij “Overheid -Stat” starten.

  2. 16 oktober in Rotterdam hevig protest van een Wijk bewoners om AZC voor 600 personen laten bouwen.
  Argumenten van die Bewoners waren: die wijk is lange tijd door veel werkloosheid,
  en ” criminaliteit ” “getaistert ” nu zijn zaken in die wijk op orde gesteld door grote inspanning van Betrokkenen,
  Bewoners uitgeput, om opnieuw een groep personen in buurt zien, zonder werken en wie weet nog wat kan gebeuren.

  3. Redeneren:
  Als de Overheid -Stat is bij machte eigen Geld maken/printen,
  kan die Overheid grootschallige projecten starten,
  met die alle prachtige nieuwste technieken die op 12 november a.s. op congres
  door minister L. Asscher zullen geprezen worden.

  De Overheid-Stat is eigenaar van die projecten, goede controle kan uitoefenen,
  kan een Nieuwe Woonplaats bijvoorbeeld in Zee bouwen met veel natuurlijke Energie
  bronnen, een vooraanstaand Architect heeft al plannen bedacht,
  en dan zijn EEN MILJOEN personen van alle bekwaamheden nodig,
  er zal geld verdiend worden door allen, Land Nederland kan zich verheugen op een Gouden toekomst.

  • Staat-Overheid en geld middelen voor verantwoorde investeringen.
   aanvulling alstublieft op idee : “Geld maken/printen ”

   1. Eerst kiezen RAAD VAN WIJZEN die goedkeuren een Ontwerp van Project.

   RAAD VAN WIJZEN is samengesteld van vooraanstande vertegenwoordigers van alle beroepen, personen m/v met bewezen Integer CV,
   Met transparantie van die Projecten, voor controle voor/van” Alle Burgers”.

   2. Plannen voor komende verkiezingen nodig zijn,
   Burgers van Nederland goed zouden doen
   interesse hebben voor Plannen van toekomst van Land Nederland,
   Nieuwe Personen, die mogelijk willen zich als voorbeeld kandidaat stellen, en aan dat Project lang van tevoren gaan werken/ bespreken.

   Mijn voorstel als van een gewone burger is:
   met spoed een fabriek bouwen voor ontmantelen van alle verouderde Oorlog tuig,
   voor grondstoffen terug winnen.

   • Geachte Super Inspirerende Heer Paul de Blot,

    j.l. is mij een “uitnodiging-informatie” toegezonden over ” Burgerinitiatief”,
    met thema: ” Een duurzame Samenleving Van Overvloed Creëren”,
    o.a. ” United People Foundation”,

    In Nederland en Belgie veel lezingen over onderwerp zijn in programma.

    website:
    http://www.deBlijeB.nl

  • Geachte Dave Poiesz,
   hartelijk dank voor Uw spontane reactie en Uw ruimhartigheid.
   ” Ruimte zat in dit welvaartsland”.

   ” met overstroomd ” mijns inziens is te benoemen de aanhoudende conflicten
   in “Orloog gebieden ” ,
   met velen strijdende “groepen personen”, die velen voor rechtvaardigheid beijveren. de “grote machthebbers ” die “zittende regeringen ” in ” zadel blijven onderhouden met bombarderen van die strijdende groepen personen “.

   door bombarderen worden mensen continu verjaagd, al 16 jaar gaande is ! gewone mensen verjaagd, in nieuws :
   jongst leden in Afganistaan ziekenhuis van Aartsen Zonder Grenzen is gebombaardeerd door ” vriend ” -VS. (?)

   U en ik en WIJ ALLEN SAMEN kunnen onze steentje bijdragen voor stoppen van dat zinloze bombarderen.
   De in verkiezingen tijden door ons gekozen toen….
   onze “politici ” ter verantwoording roepen, hen aanmannen om zorgvuldig met allen mensen omgaan, omdat wij allen ook zouden willen dat anderen ons zorgvuldig benaderen en met Liefde.

   • aanvulling alstublieft voor thema : ” U en ik en WIJ ALLEN SAMEN kunnen onze steentje bijdragen voor stoppen van dat zinloze bombarderen”.
    Idee delen alstublieft:

    1. Bonafide website Robohub org.
    http://www.robohub.org

    vermeld nieuwste ontwikkelingen in “techniek”, met beperkte gereedschap van ” doe het zelf supermakrt ” voor weinig geld, eenvoudige ” bewegende ” robots in elkaar monteren,
    door velen kunnen in elkaar gemonteerd, Jonge mensen zijn daar naar harte lust bezig.
    ” DRONES ” heel goed bruikbaar voor Goede Doelen, om Bos Branden signaleren en mee helpen bestrijden, foto’s maken voor gebieden.

    “Drones ” zijn ook gebruikt door militairen machten !
    om mensen treffen, vernietigen.

    2. Ons bewust blijven , dat alle ” oorlog zuchtige dictatoren angst willen onder gewone bevolking zaaien “,
    omdat angstige mensen zijn makkelijk voor “eigen karretje spannen”, zie niet lang geleden de “WOII” en later
    ” de Koude Oorlog “.

    3. ONZE ROL ” acteurs en voorvechters woorden voor VREDE” alle tijden, in/ via onze omgeving.
    Hebben wij in onze omgeving verschillende ” Gods beleving geloven? ” zonder onze ” identiteit ” te prijs geven,
    kunnen wij dialogen aangaan met alle anderen voor gezamenlijke doelen.
    Niet hen te gaan bekeren, maar samen werken aan een project,
    bijvoorbeeld.
    Hebben “wij” in onze omgeving “groep personen die stadsloze, uitgeprocedeerde asielzoekers zijn?
    Wij zouden kunnen werk voor hen zoeken en slaap plaatsen,
    om de beurt ergens, tot dat:
    die ” gezaghebbers inzien dat van Overheid Hulp dient geboden worden.
    Natuurlijk in Kranten en in Nederlandse televisie zijn Helden vermeld
    die Hulp aanbieden aan ” uitgeprocedeerde mensen” ,
    wel MOET MEER om BEWUSTZIJN wakkeren van die “gezag hebbers ” die “Orders met harde hand ” willen handhaven.

    • aanvulling alstublieft voor komende 12 NOVEMBER “NRC LIVE”
     http://www.robohub.org

     0p 12 NOVEMBER is CONGRES gepland,
     ” over de impact van robots, slimme machines en kunstmatige intelligentie.
     Minister Lodewijk Asscher trapt de dag af met een speech over de Sociaal Economische Uitdagingen, die robotisering met zich mee brengen, zowel op korte als lange termijn “.

     Kansen om herzien ” uitzet wetten van uitgeprocedeerden”.
     Allen Mensen behouden voor Nieuwe toekomst, voor Nieuwe Uitdagingen.

 3. Soms weet ik het niet meer, meneer de Blot. Waarom zijn we zo met elkaar? Wat is de samenleving snel veranderd. Beangstigend.
  Ik ben blij met die burgemeesters die zich verzetten. Gelukkig; een teken van menselijkheid!
  We horen en zien lelijke dingen….toch, als de meeste mensen zie in m’n omgeving, dan is die Godsvonk waar Maria het over heeft best waar te nemen.
  Laten we daar de ruimte voor houden: voor het ontwaren en waarderen van die Godsvonk. Ik hoop van harte dat het verzet van die burgemeesters aanstekelijk werkt.
  Zoals ons gedrag hopelijk ook uitnodigt tot wat goeds…laat ons onszelf er voortdurend op screenen:
  leef ik zoals ik wil zijn? Ben ik die of datgene waar ik warm voor loop?
  Dat de groei er vervolgens maar in mag zitten; dat wat aandacht krijgt groeit.
  Laten we oppassen niet slordig te zijn met wat onze liefde en aandacht krijgt.
  Nogmaals, ik hoop van harte dat die burgemeesters inspireren tot beter en meer.
  Dankuwel dat u ze genoemd heeft!

 4. Paul ik onderstreep volledig jouw visie.
  Ik schaam me het laatste jaar steeds vaker dood voor het feit dat ik als Nederlander ben geboren op vele gebieden in dit land, de vluchtelingen, het onderwijs, de zorg, de manier waarop er in dit land met burgers wordt omgegaan zonder eens de hand in eigen boezem te steken. Is dit Nederland? Voor mij niet meer. Als dit allemaal in Rusland of elders zou gebeuren wat zou de Nederlandse regering dan zeggen? Natuurlijk zorgen dan Rusland en die andere landen slecht voor de mensen.
  Ik ben blij dat er mensen zijn ook in Nederland die dit allemaal anders zien, maar of dit iets verandert? Van politiek moet je het nooit hebben! Geestelijk Bewustzijn is belangrijk en dan bedoel ik Religieus bewustzijn dat alle institutionele godsdiensten omvat en overstijgt.
  Het enige dat ik voel dat ik kan doen is mijn eigen leven leven naar de hoogste religieuze inzichten die ik heb verworven in mijn leven, daarin te leren en te helpen waar dat van mij gevraagd wordt. Politiek heeft voor mij afgedaan en is de oplossing niet.

 5. Hartelijk Dank U Super Wijze Inspirerende Heer Paul de Blot
  voor onderwerpen ons aanbieden, dat om Visei uitbreiden, aandacht , verbetering van omstandigheden, en Liefde voor Medemens ons vraagt.

  citeer tekst alstublieft van Kardinaal HENRI de LUBAC SJ,
  op website van Jezuïet Nikolaas Sintobin SJ is te lezen,
  op 10 oktober geplaatst in ” Alle Dingen ” =www.inalledingen.nl

  titel: ” De vernietigende kracht van wat onschuldig lijkt “.
  citeer:
  tekst: HENRI de LUBAC SJ: ” Gewoonte en routine hebben een ongelooflijk vermogen om te verknoeien en te vernietigen “.

  mijn redeneren: Met spoed nodig is ONDERWIJS VERNIEUWEN UITBREIDEN.
  Deze Proces zou kunnen heel vlot verlopen met de Visie van Ignatiaanse Spiritualiteit en Pedagogie.
  Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit LEERT MENSEN ZELFSTANDIG ! DENKEN,
  in breed spectrum van ” Wereld trachten – gaan staan” , en de beste keuzes streven verwezenlijken voor :” zichzelf plus mede mens plus de Goddelijke Liefdevolle Principes van Universum ” , dat TEGELIJKERTIJD.
  met reden:
  In Ignaitiaanse Pedagogie en Spiritualiteit is INSTRUMENT om begrijpen:
  Het waartoe der dingen
  Het waarom der dingen
  Het hoe der dingen.

  Jongst leden op Nederlandse televisie zijn pogingen van vele ” Mensen ” die graag willen veranderingen door voeren, die zien wat niet ” goed-juist werkt ” in onderwijs,
  en in humor- cabaret dat laten aan breed publiek zien.
  Bijvoorbeeld j.l. over ” die toetsen” .

  ” GEWOONTE en ROUTINE ” van die ” gezaghebbers ” in huidig Onderwijs Systeem, belemmert alle vooruitgang,

  ” GEWOONTE en ROUTINE ” bij politieke ” gezaghebbers ” belemmert vooruitgang.

 6. Beste Paul.
  Het is juist omgekeerd. Mensen die geregistreerd zijn als staatsburger, zijn als mens dood. Voor hen resteert slechts een juridische fictie, een rechtspersoon. Een lidmaatschapskaart van in dit geval de staat der Nederlanden (ook een fictie, een bedenksel trouwens). Dus letterlijk eigendom van die staat., met alle regisraties die daarbij horen.

  Het is juist een recht om gewoon mens te zijn en te gaan en staan op deze wereld waar het jou beliefd. Zonder verplicht lid te moeten worden van welke club dan ook.

  Natuurlijk zie ik ook de uitdaging voor deze mensen. De club zal het hen op allerlei manieren proberen onmogelijk te maken om een bestaan op te bouwen. Zonder diploma, vergunningen, licenties of wat dan ook geen werk, geen bedrijf. Onmenselijk dus. Dat ben ik helemaal met je eens. Ieder mens behoort vrij te zijn om te zijn en te handelen om zijn leven te kunnen leven.

  Ik doe de suggestie dat deze mensen hier hun eigen club oprichten. Zoals de Joden, de Mormonen, Islamvolgers etc. ook hebben gedaan en ook nog plegen te doen.

  Lijkt mij leuk wanneer mensen vrij zijn om zich aan te sluiten bij een club naar keuze (volgens Internationale verdragen tussen die staten trouwens een fundamenteel mensenrecht). Het staatsmonopolie voorbij.

 7. Als wij allemaal dezelfde Godsvonk in ons dragen, hoe kan een mens de ander mens dan voor dood verklaren door een streep daar zijn/haar naam te halen. Weer iets van een arrogantie die niets met nederigheid te maken heeft! Tolerantie en acceptatie en nederigheid is wat er van ons gevraagd wordt om als mens een eerlijk mens te groeien naar het Goddelijk wezen wat wij immers zijn! Dat geldt voor iedereen ongeacht geloof of status. Dank Paul voor de mooie uiteenzetting.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


7 + 3 =