Kind in nood

9

Het kind is de belangrijkste investering voor de toekomst, maar het kind is in nood. Als we de cijfers mogen geloven lopen momenteel drie van de vijf huwelijken uit op een scheiding, heel vaak een vechtscheiding, waar de kinderen het slachtoffer van zijn. We kunnen daar niet altijd de ouders de schuld van geven. Zij kunnen op hun beurt de dupe zijn van overmatige werkdruk of werkloosheid, van de starre bureaucratische wetgeving  of bezuinigingen in de zorg.

Liefdevolle aandacht voor kinderen is de beste manier om terrorisme in de toekomst te verzwakken.

Het regeringsbeleid voor jeugd- en gezinszorg kan een stuk beter en effectiever worden georganiseerd. Maar doordat belastinggelden worden verkwist aan diverse mislukte overheidsprojecten en door onnodige partijconflicten, komt de verbetering van dat beleid niet van de grond. De recente sterke toename van het aantal vluchtelingen met getraumatiseerde kinderen uit heel andere culturen belasten de jeugdzorg en de scholen nog meer.

Goede opvang van deze jeugd is van het allergrootste belang want ook deze jeugd bepaalt mede de kracht van onze toekomst. Niet alleen die van ons eigen land maar ook die van het land van afkomst van deze kinderen. Liefdevolle aandacht voor hen is de beste manier om terrorisme in de toekomst te verzwakken. Kinderen worden immers niet als terrorist geboren maar als terrorist opgevoed.

Het lot van deze kinderen is niet alleen een zaak van de overheid. Het gaat ons allemaal aan. Ieder kan naar vermogen in eigen omgeving helpen om deze kinderen liefdevol op te vangen. Zij hebben grote behoefte aan aandacht en waardering, zowel de kinderen uit gebroken gezinnen als de kinderen uit de opvangkampen. Ieder van ons kan naar vermogen iets bijdragen aan liefdevol begrip, want deze kinderen hebben er zelf niet voor gekozen om verlaten te worden.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

9 REACTIES

 1. Ode Lofzang voor de Geachte Heer Paul de Chauvigny de Blot S.J.

  Geachte Heer Paul de Chauvigny de Blot S.J.,

  ik ben door vele Mijne Dierbare, verzocht Ode Lofzang U schrijven.
  bij deze citeer ik uit Uw boek : “Ignatius van Loyola Als Crisismanager”,
  bladzijde 183, (uitgave 2009, ISBN 978 90 259 5992 0 )
  deel tekst,
  “……………………….Het blijkt dat een crisis in alle tijden en in alle culturen wel op een andere manier gestalte krijgt, maar op een dieper spiritueel niveau dezelfde menselijke trekken vertoont.
  Ze worden op persoonlijk niveau en op cellectief niveau op dezelfde manier als mens beleefd en kunnen enkel worden overwonnen door eenheid en samenhang te scheppen in een sterk relatieverband. Dat is het netwerk van vriendschap. Dit proces kan door iedere manager worden begrepen en herkend. Daarom is het Ignatiaanse model van crisismanagement niet tijdgebonden en kan het ook in onze huidige crisis interessant zijn.”……………………………….”
  (einde citeren uit bladzijde 183).
  Mijne vele Dierbare willen U Dank Zeggen, voor ons aanmoedigen,
  ons blijven Onderwijzen,
  ons blijven Vernieuwen, ons blijven inspannen voor verbeteren van omstandigheden,
  dat rechtvardigheids- gevoel voor actie Oproept.

  • ” Weest nuchter en waakzaam”.

   Geachte Inspirerende Super Wijze Heer Paul de Blot,
   1.
   vandaag ontvangen Nieuwsbrief van Website van:
   Jezuïeten.org
   titel website: ” Wijselijk Onwetend”
   titel artikel: ” Weest nuchter en waakzaam”, woorden van Apostel Petrus
   (1Petrus 5:8) van zo’n 19 tot 20 eeuwen geleden.

   2. video ontvangen van ” HUMAN”,
   https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=nl

   In alle twee is uitnodiging, voor zinvol leren leven.

   • Alstublieft ter attentie van de Super Inspirerende Wijze Heer Paul de Blot,

    Nederlandse Televisie Zender :
    ” Buitenhof ” zondag 15 november 2015,
    in Programma aanwezig,
    goede opgeleide Personen m/v in gesprek over jongstleden gebeurtenissen.
    Visie is onder aandere, aangeboden:
    de ” Buitenlandse Politiek en de Binnenlandse Politiek onder loep nemen”,

    Voor ons Burgers die niet in ” politieke beslissingen deel nemen” ,
    een uitnodiging, en kansen om actiever ons inzetten Voor WERELD VREDE,
    KANSEN om onze vertegenwoordigers, in beslissingen met wijze adviezen bijstaan, hen uitnodigen tot reflectie,
    voor VREDE, Conflicten oplossen door mededogen en compassie zo veel mogelijk aanwenden.

    conflicten zijn ontstaan door onder andere,
    dat ” groepen van mensen zijn, die diep gewondde -bloedend in pijn zijn,
    die gewondde personen “niet met grote stok gaan slaan”,
    maar hen uitkomst bieden in andere Ideeën,
    die deze gewondde personen betere toekomst bieden.

 2. Beste Paul,
  Wat een positieve gevolgen kunnen wijze woorden krijgen! Het is belangrijk dat mensen elkaar inspiriren om desnoods tegen de meanstream in te roeien. Mijn vrouw en ik proberen met een gezin uit Syrie kontakt te krijgen , al eem keer samen gegeten, met de zonen heerlijk getafeltennist , dat vonden ze prachtig. Hopelijk kunnen wij ze over de schroom helpen om op onze 2e uitnodiging in te gaan. Er is zoveel te doen en we kunnen zoveel leed verzachten door ons als goede ( tijdelijke) gastheren op te stellen voor de vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Wij kunnen nauwelijks beseffen in wat voor omstandigheden zij hebben vertoefd.
  Een ander probleem is het leed van kinderen uit gebroken gezinnen, maar ook insamengestelde gezinnen. Natuurlijk kan het goed gaan, maar er blijft altijd iets gebroken voor de kinderen na een echtscheiding. Laten wij bedenken dat wij als omstanders of betrokkenen alle mede opvoeders zijn voor deze kinderen.

 3. Hartelijk Dank U Super Wijze Inspirerende Creatieve Heer Paul de Blot,
  ons enthousiast maken voor ons inspannen voor geven van bijdrage,
  voor betere Wereld en ons aandacht schenken aan “Pilaren voor (onze ALLEN ) Toekomst – Kinderen, Jongeren “.

  In mijn woonplaats is zogenaamd Wijk -Buurthuis- met vele ondersteunende en creatieve activiteiten voor Bewoners/belangstellenden , van verschillende Leeftijden.

  * Een van activiteiten is aangeboden Cursus ” Oppassen met Certificaat “, voor jongeren 12-15 jaar.
  Pedagogisch Medewerker Van Centrum Jeugd en Gezin in Drie (3) bijeenkomsten
  ondersteund Cursus.
  1e bijeenkomst: spelen en omgaan met kinderen, ontwikkelingsgebieden van kinderen, spelen met kinderen in verschillende leeftijden, omgaan met gedrag van kinderen.

  2e bijeenkomst: Veiligheid: huis-tuin-en keuken ongelukken, brandwonden, vergiftiging.

  3e bijeenkomst: Het verzorgen van kinderen, rust en regelmaat, tijd om naar bed te gaan, als kinderen verdrietig zijn, verschonen van baby’s.

  Geachte Super Inspirerende Wijze Heer Paul de Blot,
  door Uw column en Uwe idee lezen, ben ik enthousiast geworden,
  zo een “oppas cursus met certificaat ” gaan leren,
  mogelijkheid zoeken om mijn bijdragen in tijd deel vrijwillig aanbieden aan ” kinderen in nood ” in mijn omgeving.

  • aanvulling alstublieft voor voorwaarden dat een groep personen (twee, of meer) vrede en comfort kunnen aanbieden in kinderen opvoeden/voor kinderen kunnen zorgen:

   j.l. is te lezen ” Aangepaste Piramide Van Maslow”.

   * Behoefte aan sociaal contact
   ** Lichamelijke behoeften
   *** Behoefte aan veiligheid en zekerheid
   **** Behoefte aan waardering en erkenning
   ***** Zelf ontplooing

   • alstublieft toelichting voor promoten van Ignatiaanse Pedagogie en Spiritualiteit,
    mijn motivatie:

    1. ” …..drie van de vijf huwelijken lopen uit op scheiding”.
    dat is mogelijk door dat: in Methoden van huidig Onderwijs,
    Onderwijs is nog niet goed voorbereid om Personen voorbereiden op “HUWELIJK”.

    2. * Boek van auteur: Paul de Chauvigny de Blot S.J., hoogleraar Business Spiritauliteit aan Nyenrode Business University
    titel: “Ignatius van Loyola ALS CRISISMANAGER” .

    ** Boek van auteur : Nikolaas Sintobin SJ
    titel: ” Leven met IGNATIUS” .

    Deze genoemde boeken heb ik zelf gelezen en door gegeven
    aan Jonge Familie leden, die nog voor de Keuze staan voor Partner kiezen.
    Zij zijn enthousiast om attend aandachtig zijn,
    voor leven van elke dag, in Relatie met ander, die na periode van heftige verliefdheid,
    Persoon blijkt te zijn met behoeften voor verdere ontwikkelingen.

    Uit een boek hebben Zij geleerd van “tien tips om uiten van gevoelens “, ” onderscheiden in het leven van alledag”,
    van de ander boek hebben Zij getracht leren “Organisatie Visie in een crisissituatie, en crisis situatie aanwenden voor een nieuw leven visie in zelfbewustwording.”.

    *** Advent retraite van Ignatiaanse website is een gratis,
    digitaal kennis maken met een Uitmuntende Visie voor Leven
    van elke dag leven, en ook Kansen met gelijkgestemden persoonlijk kennis maken, wie weet voor verdere toekomst plannen.

  • aanvulling alstublieft op de visie dat alle mensen Recht hebben met respect bejegend worden, uit de Visie van ” Eenheid dat alles met alles met elkaar verbonden is/ zijn” .
   Personen die geboren zijn met fysieke kenmerken van man of vrouw “traditioneel uiterlijkheden”,
   hebben gevoel anders ” van binnen gebouwd zijn”. Hier bedoel ik Transgenders, Homo’s, Lesbienen.

   Al in 1972 in Wetenschappelijk Tijdschrift in Verenigde Staten,
   in publicatie van doorbraak van VERTALEN VAN DNA van mensen,
   is vastgesteld/vertaald dat : de ” Seksuele GEAARDHEID is bepaald
   door combinatie van ‘X’ en ‘ Y ‘ chromosomen,
   Seksuele GEAARDHEID is NIET HETZELFDE ALS FYSIEKE UITERLIJKHEDEN.

   In Nederland in Den Haag , 25 mei , 2008 is Internationaal Symposium geweest met onderwerp: Symposium De esoterische
   achtergrond van de grote religies”.
   In verslag boek van deze Symposium op bladzijde 24,
   in subtitel : ” Het verval ” , is te lezen :
   citeer deel tekst: ” In het Christendom is tussen de tweede en vierde eeuw veel aangepast. Het principe van reïncarnatie is bijvoorbeeld helemaal geschrapt”.
   (einde citeren).

   Stel U voor dat als in Onderwijs Mededogen en studie van reïncarnatie en karma onderwezen zou worden in alle scholen,
   Mensen zouden veel beter de Universum, ” Transgenders, Homo’s
   en Lesbiennen begrijpen en respecteren.

   Ignatiaanse Spiritualiteit en Pedagogie is verrijkend door de Wijde, Wijze Visie Alle Leven zien als Goddelijke Schepping.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


22 + = 28