Mensen in nood

12

We ervaren een overstroming van vluchtelingen zonder afvoerkanalen en de dijkbreuk is niet te dichten. Landen onderhandelen over het toelaten van het aantal vluchtelingen. Daarbij wordt vaak vergeten dat het om mensen gaat, mensen met een leven zoals ieder van ons.

Wie de ellende en doodsangst van de vluchteling wil begrijpen, moet met een vluchteling gaan praten om te ervaren wat ze hebben meegemaakt. Een moeder zal geen onnodig levensgevaar riskeren om haar kinderen te redden.

Een simpel menselijk gebaar kan al aanstekelijk werken. Want een ramp kan ieder van ons overkomen.

Hoe ongevoelig hard de politiek kan zijn vertelt Martin Caparos in zijn boek ‘Honger’. Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland de oogst mislukte en daar hongersnood dreigde, moesten duizenden tonnen graan uit Bengalen naar het moederland gestuurd worden. Daardoor brak er in Bengalen zelf grote hongersnood uit waarbij drie miljoen mensen omkwamen.

De mensen in Bengalen stierven dagelijks in enorme aantallen een verschrikkelijke hongerdood maar premier Churchill maakte zich daar geen zorgen over. Tijdens de ministerraad zei hij dat het niet zo erg was “want de Indiërs planten zich toch voort als konijnen”. Een kille onmenselijke koloniale mentaliteit.

Het vluchtelingenvraagstuk is niet alleen een zaak van de politiek, al is een goede aanpak van groot belang. Het gaat vooral ook om een cultuur en mentaliteit van medemenselijkheid. Het is een menselijk probleem waarbij ieder van ons als medemens medeverantwoordelijk is.

Het gaat om een ramp, waar ieder moet helpen die kan helpen, ieder naar eigen vermogen. Het koloniale tijdperk is voorbij, maar de mentaliteit van toen is nog duidelijk bij velen aanwezig als het om behartiging van de belangen van vluchtelingen gaat.

Een simpel menselijk gebaar kan al aanstekelijk werken. Want een ramp kan ieder van ons overkomen. Bijvoorbeeld persoonlijk, of in de familie. Of een dijkdoorbraak, een brand of een andere calamiteit. Het is een troostvolle gedachte dat ook wijzelf in tijden van nood een beroep kunnen doen op de medemenselijkheid van anderen.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

12 REACTIES

 1. Beste,

  Ik ben het in grote lijnen met u eens, maar ik denk dat de mens om macht zich wilt onderscheiden van de ander. Ik heb in een retraite u aan mogen horen en ik ben daar zo geraakt dat ik ook uw woorden in daden heb omgezet. Uw woorden waren dat de mens de wederkerigheid van waardering tot stand moet brengen om zaken voor elkaar te krijgen. Het heeft mij ver gebracht en ook de mensen waarmee ik werk of coach. Inderdaad als je praat met de ander weet waarom de ander zo handelt zoals hij doet. Misschien als wereldleiders er ook zo in zitten zou er geen vluchtelingen zijn of veel minder. Steek energie in de ander om de spirituliteit van de persoon te leren kennen.

 2. Waarde Paul,

  Zou het niet kunnen zijn, dat hetgeen wij nu meemaken een van die grote golf- bewegingen zijn wat de Wereldgeschiedenis in zijn bestaan heeft gekend?
  Als onze huidige wereldleiders gezamenlijk een beleid willen opzetten, laat ze dan lering trekken uit het verre- en niet verre verleden. Wat en waarom is het fout gegaan in het verleden, en hoe kunnen wij herhaling daarvan voorkomen.
  Laat die regeringen historicy en ook futurologen erbij betrekken, en vooral bij alles
  eensgezind zijn en blijven!!
  Voor het overige, blijven bidden, hopen en vertrouwen dat alles goed komt! Natuurlijk zullen de noodlijdenden geholpen moeten worden, doch als de Helpende Hand een knauw krijgt (Parijs, Afrika), zal er een corrigerende tik moeten komen, zoals bijv. Grenzen open onder strenge voorwaarden m.b.t. respect voor normen en waarden ten aanzien van het leven, mens en medemens, op straffe van verbanning naar land van herkomst!
  Elkaar helpen? O.K. Maar niet tot het onmogelijke/onmenselijke!!
  Separaat zal ik je een meer uitgebreide reactie zenden.

 3. Vaak ben ik blij met de zeer humane, liefdevolle en zachtaardige commentaren die Paul de Blot in zijn blog geeft op de actualiteit. Maar af en toe vind ik ze ook naïef en eenzijdig. Zoals deze keer. Zoals door velen opgemerkt is de toestroom van vluchtelingen niet een willekeurig natuurverschijnsel, maar vooral het gevolg van gewelddadig optreden door westerse landen, met name de VS, veelal gesteund door ons land, in de regio, op vele manieren, tijdstippen en locaties. Paul stelt dat het koloniale tijdperk voorbij is. Dat zouden we mogen willen. Voor velen die de vernederingen en uitbuitingen van het kolonialisme hebben meegemaakt, en zeker voor de kinderen van ouders en de kleinkinderen van grootouders die deze verschrikkingen zijn aangedaan, is wat wij het vrije westen noemen nog steeds de onderdrukker, de aartsvijand, de schurkenbende. Schijnbaar achteloos neemt Nederland deel aan internationale oorlogshandelingen die bedoeld zijn om in onze ogen dictatoriale regimes te verwijderen (Saddam Hoessein, Khadaffi), acties die worden verkocht als ‘bevrijding van het volk van het juk van hun wrede heerser’ en ‘het installeren van Westerse democratische waarden’, maar die in werkelijkheid meer te maken hebben met geopolitieke en economische belangen gerelateerd aan het veroveren c.q. zeker stellen van oliebelangen.

  Natuurlijk moeten we barmhartig zijn tegenover vluchtelingen. Maar we moeten tegelijkertijd in opstand komen tegen de politiek-economische elite die ons onder valse voorwendsels meesleurt in hun gewelddadige imperialisme, kapitalisme en neokolonialisme, zogenaamd uit naam van vrijheid, vrijhandel en democratie. En we moeten oog hebben voor de rechtstreekse verbanden van oorzaak en gevolg die verklaren waarom deze vluchtelingen nu massaal naar Europa trekken.

  Deze of gene godheid erbij slepen, zoals in enkele van de commentaren gebeurt, vind ik in dit geval extra wrang, omdat het vermoorden van onschuldige mensen, dat niet los kan worden gezien van het vluchtelingenprobleem, steevast gebeurt uit naam van een godsdienst.

  Laten we ophouden onszelf te identificeren met een geloof (ik ben Moslim, ik ben Christen, ik ben Atheïst, ik ben Buddhist, ik ben Hinduïst, ik ben Jood etc.) en beginnen ons te identificeren als liefdevolle en zorgzame mensen, die vreedzaam willen samenleven op deze prachtige planeet.

  Ik ben.

 4. Paul, Emil, Arnaud,Marjan, John,Paul en Monique,

  Dank voor de mooie manier waarop jullie empathie hebben verwoord.

  Het is allemaal waar doch laten we niet alles verheerlijken en ook kijken naar wat Emil zo mooi zei over het feit dat we vele culturen naar dit land halen met de nodige problemen.

  Als aankomend gedragswetenschapper zie ik ook de andere kant van de zaak en moeten we het niet mooier maken dan het is al is een en ander vreselijk.

  Het brengt ook heel veel onrust onder de Nederlandse bevolking die zich wederom dient aan te passen.
  Het gaan heel lang duren met de nodige frustraties voor iedereen.
  Ook zullen de vluchtelingen een behoorlijke duit in het zakje moeten doen willen we met z’n allen door een deur kunnen.

  Eenzijdige liefde gaat niet werken.

 5. Dank u wel voor uw blog. Laten we respectvol en begripvol omgaan met alle mensen. En ja, het kan ons allemaal overkomen dat we hulp en opvang nodig hebben door een dijkdoorbraak, overstroming, aardbeving of ander natuur- of oorlogsgeweld.
  Wat we in ieder geval kunnen doen is licht zenden naar allen die dat nodig hebben. En naast onze actie vertrouwen hebben en houden in verbondenheid. In dat we geleid worden. Dat we het niet alleen hoeven doen. We zijn één en op weg naar een hogere dimensie. Het licht wint en doorbreekt al het duister, daar mogen we in geloven en op blijven vertrouwen. Laten we leven vanuit ons innerlijk licht, wat goddelijk is en ons licht met elkaar verbinden.

 6. Goede Paul,

  Een humane en betrokken opvang van een ieder die op de vlucht is, wegens gevaar van leven in eigen land door geweld en wetteloosheid is een gegeven waarmee wij allen positief mee moeten omgaan. Gelukkig gebeurt dat ook onder de meerderheid van de West – en Noordelijke Europese landen.
  Het gebeurt, omdat het kan op basis van de Griekse, Christelijke, Humanistische waarden die onze beschaving schragen. Hopelijk komt er eens een oplossing in het Midden Oosten, waardoor de stroom niet meer in dezelfde mate toeneemt.
  Zelf houd ik er wel sterk rekening mee dat binnenkort een grote stroom van Iraakse, Egyptische en Lybische perspectiefloze en gemartelde mensen het voorbeeld van de Syrische, Eritrese en Afghaanse vluchtelinge zullen volgen, naast vluchtelingen uit Afrika ten zuiden van de Sahara.

  Uiteraard zal West Europa – dat overigens volstrekt geen werkelijke buitengrenzen kent – dan wel weer klaar staan. Het is evenwel de vraag hoe lang de tolerantie en de humane instelling van de gemiddelde West Europeaan bestand zijn tegen een voortdurende volksverhuizing.
  Met de vluchtelingen komen ook geheel nieuwe gewoonten- en waardenpatronen binnen, geworteld in eigen tradities die met democratie en gelijkberechtiging niet zoveel te maken hebben. Tradities gekenmerkt door familie-, stam- en clangebondenheid, nepotisme, corruptie, achterstelling van de vrouw én achterstelling van seksueel anders geaarden, alsmede van armen. Good Governance is – ondanks een eeuw van studies aan de beste universiteiten van Europa en de VS – een illusie gebleken waar het de uitvoering in de praktijk betreft in de landen van oorsprong. Vandaar ook de extra gehechtheid aan familie en overige tot nepotisme uitnodigende sociale instituties.
  Eeuwenlange onderdrukking in Arabische en Afrikaanse culturen door de sociale bovenlagen van de zwaksten blijven een vast gegeven onder immigranten uit die landen. Democratie is en blijft een volkomen vreemd fenomeen in relatie tot hun eigen traditionele culturen. Inburgering in Europa is slechts voor een minderheid succesvol gebleken.
  Harde feiten, waarmee wij als relatief goedwillende Europeanen beslist rekening moeten houden bij onze pogingen om vluchtelingen te integreren in onze open democratische samenlevingen. Het spreekt voor zich dat de opvang en inburgering in principe zullen moeten leiden tot een gezamenlijk en wederzijds voordeel van zowel de vluchtelingen als de gezeten autochtone samenlevingen.

  Het is goed dat je schrijft over mensen in nood. Jij raakt de kern, zoals altijd.
  We moeten proberen de mensen uit de nood te helpen. Dat spreekt voor zich. Dat zal evenwel minstens een eeuw vergen, als alles goed gaat.

  Warme groet,

  Emil Ludwig

 7. Hiep hoera, denk ik als ik uw stukje lees:
  ‘medemenselijkheid kan ook aanstekelijk werken’!
  Wat ben ik altijd weer blij met zulke woorden.
  ik schreef het u al eerder:
  in de overweldiging van de gebeurtenissen is dergelijke taal zo hard nodig!
  Hartelijk dank.
  En Churchill…….it wasn’t his finest hour, zullen we maar zeggen…gruwelijk gewoon,
  maar hoe makkelijk komen we (stiekem) niet dergelijke gedachten.
  Na het lezen van een artikel van iemand, dacht ik: vergeving, verontschuldiging en nederigheid, dat is wat we moeten opbrengen tegen mensen die deze gistende woede ooit , mede door ons, hebben opgelopen. Geen softe sentimenten maar eerlijk begrip en respect, zowel voor ons zelf als voor welk ander mens dan ook.
  Gaan we dat kunnen?, vroeg ik me af. Gaan we daar ooit toe in staat zijn? En toen herinnerde ik me mijn eigen onmogelijkheid om te vergeven, hoewel ik het best wilde en ook vond dat het het beste was.
  : Eén van degenen die me werkelijk te na was gekomen doorbrak het gesloten ijzer rond m’n hart door te erkennen dat hij me leed had aangedaan. Een zee van vergeving en opluchting brak los; nooit geweten dat een angstig en benard hart zoveel rijke en gulle vergeving kon herbergen…ik stond er versteld van. Het was meer een kwestie van ontvangen dan van doen….zoiets geeft hoop.
  Dat we angst , wantrouwen en bitterheid toch maar niet laten zegevieren….dat we onze menselijkheid met alle daarbij horende liefderijke pracht toch maar mogen koesteren….desnoods tegen de verdrukking in. Ik wens ons allen geluk en Gods zegen toe.

 8. Paul, u schrijft het woord “we” wel heel makkelijk op. Er zijn genoeg redelijk denkende mensen in Nederland en persoonlijk ervaar ik helemaal geen overstroming aan vluchtelingen. De verwijzing naar het koloniale tijdperk en het gegeven voorbeeld vind ik behoorlijk ongepast. U mag best stelling nemen in uw eigen column, maar dan wel graag met enige nuance.

 9. Beste Paul,

  Natuurlijk is het vreselijk als mensen in de hoofden ideeen krijgen dat aanzet tot het vermoorden van je medemens. Nu is het de ideologie van de Salafisten, dan is het een atheistische ideologie die mensen aanzet tot moord. Gedenk het nazisme. In principe is er geen verschil in de kern van deze ideologieen. Het gaat het verspreiden van angst en het bieden van een alternatief , die uiteraard vals is. Ik ben het met Guido eens dat de mens nog steeds verkeerde keuzes maakt door blind achter ideeen aan te lopen. Daarom is onderwijs zo belangrijk om kinderen te helpen zelf na te denken en een kritsch onderscheidingsvermogen te vormen. En vooral aan te tonen hoe het in de geschiedenissen is gegaan. Paul bedankt voor je column het stemt zeker weer tot nadenken. Overigens nog even inhakend op Guido zijn slotzin. Jezus was een vurig pleiter van vrede, niet alleen uiterlijke, maar vooral innerlijke vrede. Daar ligt m.i. de kern van het probleem dat wij mensen hebben.

 10. Beste Paul,

  Weer de spijker op zijn kop gelagen met je column. Hoe vaak ik ook mails stuur naar politici. Ze luisteren toch niet zelfs geen bevestiging, laat staan een onderbouwd antwoord. Een enkele partij wil nog wel eens antwoorden. Maar de grote zoals CDA,PVDA, VVD, D66 en PVV uiteraard NOOIT, Dus stem a.u.b. me jullie hart. Bijvoorbeeld een mooi initiatief wat door o.a. Stichting Heifer wordt gedaan. Ik raad iedereen eens naar hun website te gaan en te lezen wat zij doen. Of naar Stichting Vluchteling. Stichtingen die in de regio echt steunen en echt helpen.
  Ondanks wat er is gebeurd afgelopen vrijdag in Parijs.
  Ok moeten we ons realiseren dat wij atheïsten ook niet zomaar met een bomgordel Staphorst binnenlopen, omdat dat anders denkenden wonen. Het gaat om MACHT, geloof wordt verkracht en misbruikt om hel en verdoemenis te zaaien! Een intelligent mens kan daar gelukkig over nadenken. Kudde dieren helaas niet die volgen een verkeerde leider.
  Geloof begint in jezelf en draag je dan uit, of je nou moslim, jood of christen bent, dat maakt niet uit. Mijn vader, die koster van een RK kerk was zei altijd: Geloof zei Jezus Christus. Wij zeiden dan in koor: In alle eeuwigheid amen!

  • Politiek en religiën zijn naar mijn idee slechts autoriteiten die met overtuigingen bezig zijn naar de ander gericht. En als je dan praat over geloof, zijn er veel mensen die alles geloven wat onze politieke leiders zeggen en ook wat in de kerken en moskeeën gezegd wordt. We worden dagelijks gevoed met angst en wij zijn dan ‘blij’ als onze leiders de veiligheid maar weer eens aantrekken, waardoor onze vrijheid van ons afgenomen wordt en wij langzaam marionetpoppen aan het worden zijn.
   In plaats van geloven in wat de ander ons zeggen, zou ik willen voorstellen Vertrouw eerst eens in Jezelf, en voel dan eens van wat er allemaal gezegd wordt of dat bij jou past!
   Als ieder in de wereld vrede had met Zichzelf, dan hadden we WERELDVREDE!!

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


1 + 4 =