Asielzoekers in diskrediet

29

De aanranding van vrouwen in Keulen heeft terecht een schokeffect teweeg gebracht in Europa. Daar is op twee manieren op gereageerd. De eerste reactie was hard optreden tegen de boosdoeners en ze het land uitzetten. Dat is redelijk, maar hier moet toch met de nodige wijsheid worden gehandeld, gelet op hun ontregelde toestand. De tweede reactie was geen asielzoekers meer toelaten en zeker niet uit de islamitische landen. Dat is een onredelijke generalisatie, alsof alle islamieten vrouwonvriendelijk zijn.

We kunnen de vluchtelingen laten beseffen dat bij ons de omgang met vrouwen anders kan en moet. Dat gebeurt door ons voorbeeld hoe mannen met vrouwen horen om te gaan, met respect en genegenheid.

Een feit is dat er culturele verschillen zijn in de houding van mannen jegens vrouwen. Het christendom is evenmin vrij van vrouwendiscriminatie als we de geschiedenis overzien. Ook in onze tijd is er in het christendom in Europa nog een merkbare vrouwendiscriminatie. Verkrachting en aanranding van vrouwen gebeurt ook door niet-islamieten.

Dat tegen de aanranders van vrouwen in Keulen maatregelen worden genomen is rechtvaardig want we leven in een rechtsstaat, maar dat daardoor alle vluchtelingen en islamieten gedupeerd worden is onrechtvaardig. Het gedrag van de daders is geenszins goed te praten, maar we dienen wel rekening te houden met hun uitzichtloze toekomst en helse verleden. Het zijn vaak meer slachtoffers dan criminelen, die ook met de nodige begrip moeten worden behandeld, zonder hun gedrag goed te praten. Menslievendheid en begrip kan samengaan met het bewustmaken van hun misdadigheid.

Het is inderdaad een feit dat bij veel vluchtelingen uit een andere cultuur de status van de vrouw lager is dan die van de man. In onze rechtsstaat is deze discriminatie ontoelaatbaar. We kunnen de vluchtelingen laten beseffen dat bij ons de omgang met vrouwen anders kan en moet. Dat gebeurt door ons voorbeeld hoe mannen met vrouwen horen om te gaan, met respect en genegenheid.

Dit bewustwordingsproces kost tijd en kan niet kan worden afgedwongen door juridische en bureaucratische maatregelen. Het begint op school en het wordt ervaren in het werk. Een gastvrije ontvangst heeft het hart van heel veel vreemdelingen geraakt zoals blijkt uit de vele reacties. In deze sfeer van menselijke warmte kan ook een culturele bewustwording ontstaan van de gelijkwaardige plaats van de vrouw. Ook de aanranders die hun straf moeten ondergaan kunnen door een welwillende houding zich bewust worden van het onrecht dat ze vrouwen hebben aangedaan. In dit licht van innerlijke gastvrijheid dat het juridische niveau overstijgt kan een diepgaand cultureel proces op gang komen ten guste van de vrouw.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

29 REACTIES

 1. Beste Paul en allen,

  Een hoop reacties met verschillende meningen. Fijn dat wij die allemaal mogen uiten.
  Ook een column die de nodige reacties oproept. Ik probeer een steentje bij te dragen.

  1. MAAR kijk eens naar Saoedi Arabië, om maar eens een zandbakland te noemen.
  Daar mag men niets als vrouw en wij meten hier, in de politiek, met twee maten. Waarom? OLIE en GELD =MACHT. Dus dat is 1.
  Ik heb gevaren dus heb gezien hoe het is in dit soort landen. Maar vlak USA ook niet uit.
  Daar zit ook nog veel kwaad, Zie Juut en Juul oftewel Palin en Trump.

  2. De jongetjes, de zogenaamde koningen (althans dat denken ze!) van deze cultuur, worden
  op dit moment voorbij gestreefd door hun zusjes die hun intelligentie op de juiste manier gebruiken. Door hogerop te komen door studie en inzet! En wat doen die jongetjes, speciaal van Marokkaanse afkomst? Die zijn stinkend jaloers en reageren dat af op straat tegenover vrouwen. En wat doen hun ouders c.aq opvoeders? NIETS want het zijn hun koningen en pensioenvoorziening. Nou ja zonder werk weinig pensioen. Dus het kwaad begint bij de opvoeding. Daar moet geleerd worden dat man en vrouw gelijk zijn in het land waar men woont en werkt. Het is de wet van de lasten en lusten in een land. Dat is 2.
  Kan men zich hier niet mee conformeren, dan is er maar een oplossing. Aanpakken en eventueel teug naar het vaderland. Trouwens wil ik de streng gelovigen christenen in bijv. de SGP ook niet uitvlakken, dar hebben de vrouwen ook niets te zeggen. En zit de duivel in de TV!.
  3. Kleding mag niets uitmaken, een ieder mag zich kleden zoals men wil. Als de mannen, ook Nederlandse mannen, alleen maar hun piemel nalopen, zijn dat mannen van een lager niveau!
  Dierlijk noem ik dat. Voortplantingsdrift om te overleven! Zit trouwens in de oermens.
  4. Als laatste punt noem ik de rellen i.v.m. AZC in dorpen en steden die amper weten wat een burka is of überhaupt allochtonen zien in hun dorp.. Die al een onveilig gevoel krijgen als ze in het OV in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag zitten. Die dode varkens ophangen en opgejut worden door volksmenners met of zonder snorretje of met mislukte blonde haren.
  Men vergeet dat Nederland de Gouden Eeuw heeft beleefd mede door “asielzoekers”.

  Verder wens ik iedereen veel begrip voor de vluchtelingen en wens dat wij nooit in zo’n situatie belanden. We weten niet wat Poetin gaat doen. En probeer het op te lossen en bespreekbaar te houden met je hart. Want daar begint de liefde voor je naaste.

 2. Beste Paul

  Het klinkt heel mooi wat je zegt. Maar wat doen we tot de tijd dat deze mensen een andere kijk hebben? Wat je beoogt zal zeer waarschijnlijk ten koste gaan van vrouwen en meisjes. Wij zullen de prijs gaan betalen, u als man niet. Op dit moment geeft deze mentaliteit al problemen genoeg. Omdat de mensen die hier al twee, drie generaties wonen hun kinderen vaak nog steeds met deze mentaliteit opvoeden. Ook daar zit een prijs aan die varieert van de lerares die te horen krijgt van de mannelijke leerling dat hij toch niet naar haar hoeft te luisteren, tot de vrouwen en meisjes die bloot gesteld worden aan het gedrag in Femme de la Rue, of erger. We hebben een probleem met een vrouwvijandige, uitermate sekstische cultuur. Hoe dit aan te pakken?

 3. Leo Hoestlandt, in Engeland worden de ramen van zwembaden afgeplakt (en daardoor donker) en bestaan er inmiddels moslim-zwemuren. Op deze uren mogen Britten niet met hun kinderen zwemmen. Is dit wat je ongeveer in gedachten hebt?

 4. Beste Paul,

  Misschien dat met een geduldige vorm van brainwashing en veel begrip, de daders
  duidelijk kan worden gemaakt, dat wij hier andere normen en waarden kennen!
  Aan de andere kant zou een wat minder gewaagde kleding van de vrouwen al een
  heleboel helpen.
  Velen zullen het ongetwijfeld niet met m ij een s zijn, maar wellicht kan daarover
  worden nagedacht!
  En verder hopen en vertrouwen dat het goed komt.

 5. LS, ik ben eigenlijk nog boos. De titel alleen al: asielzoekers in discrediet in plaats van massale aanranding en verkrachting door Noord_Afrikaners. Ik las vanavond dat in Nordrein al anderhalf jaar onderzoek wordt gedaan naar misstanden door duizenden veelal morokkanen, die meeliften op de asielinstroom. In de wetenschap dat de asielprocedure – waar ze geen recht op hebben – toch maanden gaat duren, kunnen ze hun gang gaan. De huidige politieke elite laat expres miljoenen moslims binnen. Velen van hen komen regelrecht uit de 7e eeuw. Ongelovigen worden gezien als minder dan varkens, en met vrouwen kan je alles doen waar je zin in hebt. Gezien de reacties hoop ik dat u de gelegeheid aangrijpt om te reageren op de vele reacties. Mvg, Kitty

 6. Beste Paul, uw uitspraak gaat ook mij echt veel te ver. Slachtoffer in dit verhaal is de westerse vrouw en niet de islamitische man. Laat dat helder zijn. Een adequate strafrechtelijke reactie is nodig om recht te doen aan de helft van de bevolking. Voor vrouwen, ook in de westerse maatschappij, is het helaas normaal om altijd na te moeten denken of het wel veilig is om over straat te gaan. ‘s Nachts bijvoorbeeld of op afgelegen plaatsen. Keulen laat zien dat vrouwen zich ook in normaliter veilige omstandigheden niet meer vrij kunnen bewegen. En dat kan echt niet!

  • Maar dat weerspreekt Paul ook niet. Bij zorgvuldig lezen, merk je dat het hem gaat om de manier waarop de geweldpleger zich van z’n misdaad bewust gaat worden gemaakt. En ik ben het met hem eens: je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn…al is dat laatste een beperkte weergave van wat Paul voorstaat.
   Zorgvuldig lezen/zorgvuldig handelen…aandacht maakt alles mooier ….zegt een bekend woonwarenhuis…het geldt niet alleen voor ons interieur.
   Ik denk dat zorgvuldigheid en aandacht een sleutel zouden kunnen zijn in dit razend spannende en moeilijke proces waar we nu doorheen gaan.
   Maar beheersen we die eigenschappen nog? Hoeveel aandacht en zorgvuldigheid kennen we onszelf en onze directe naaste nog toe? Zouden binnen kleine kring al niet veel ongeluk(jes)ken en conflicten voorkomen kunnen worden, mochten we nog vertrouwd zijn met aandacht en zorgvuldigheid.
   Aandacht en zorgvuldigheid…komt dat samen niet dicht bij respect?
   We hebben dit pleit zo snel nog niet gewonnen….God vraagt ons onze naaste lief te hebben als onszelf…..
   nee, ik wil niet verkracht worden…nergens niet en nooit niet,
   ik wil het u ook niet doen

   nee, ik wil niet kansloos zijn na een grove fout; dat wens ik u ook niet toe

   zo ongeveer?

 7. Beste Paul,

  ik heb in het verleden zogenaamde ‘praathuizen’ mogen organiseren voor kaderleden van vluchtelingen zelforganisaties. De methode was ontwikkeld om ‘meerwaarde’ te geven aan ontmoetingsactiviteiten van vrijwilligers van (vluchtelingen)zelforganisaties. De insteek was om relevante en actuele thema’s onderling te bespreken en tegelijk te trainen in geweldloze communicatie formats, dialoog gespreksmethoden en initiatie van gedragsalternatieven. Mijn ervaring leerde dat deze formats aan mooie uitwisselingen, onderling begrip en vertrouwen konden bijdragen en ik meen nog steeds dat het hierdoor makkelijker wordt om open te staan voor andermans ideeen, gevoelens, normen en waarden.

  Ik wil u en uw geïnteresseerde lezers hier in kennis willen stellen dat ik na ‘Keulen’ deze formats met nieuw elan aan ‘gemeenschappen’ wil voorleggen en met hen mogelijkheden van een doorstart wil onderzoeken. Ondermeer op basis van crowdfunding. (T.k.g de toenmalige organisatie werd opgedoekt agv onvoldoende overig gehonoreerde subsidie mogelijkheden). Geïnteresseerden die links of rechts om ook een wezenlijke bijdrage denken te kunnen leveren, laat me svp vooral weten via bv een linkedin of Faceboek (groepslid)contact verzoek onder vermelding van voorlopig: ‘Ander Elan’.

 8. Beste mensen,

  Natuurlijk moet een ieder gestraft worden die zich misdraagt, zeker als hij bij een ander een zwaar trauma veroorzaakt.
  Een weldenkend mens zal dat nooit tegenspreken. Toch is een holistische benadering de enige oplossing, genoeg voorbeelden die dat bevestigen.
  Een trauma is herkenbaar en te behandelen, liefst zo snel mogelijk, bijvoorbeeld nadat asielzoekers Europa binnen komen. Of eerder als dat mogelijk is.

  Amerika worstelt nog steeds met échte Amerikanen die met een zwaar trauma terug kwamen van een paar jaar oorlog voeren in Vietnam. Ze kwamen terug naar een voor hun ooit vertrouwde maatschappij, maar geen pilletje kon hun helpen om weer ‘normaal en fatsoenlijk’ mee te doen.
  Het asielbeleid is gericht op een selectie wie kan blijven, de taal leren en met de maatschappij meedraaien. Dat kan jaren duren zonder dat het zware trauma écht aandacht krijgt.
  Waarom deze mensen dan wel de maatschappij insturen en denken dat alles wel goed komt?

  Leer van fouten uit het verleden.
  Een holistische aanpak van complexe zaken is dan heel logisch!

  Hartelijke groet, Abraham.

  • Maar Abraham

   Hoe straf je iemand als de dader niet gevonden kan worden en de groep zijn mond houdt? Dat is de valkuil van de huidige rechtsstaat, als de dader niet gevonden kan worden, kan hij ook niet worden gestraft.
   De daders al dan niet streng straffen is dus gewoon een dode letter. En de daders weten dit. Dus wat te doen?

 9. Beste Paul,

  Het bewustwordingsproces waar je het over hebt begint niet op school, maar thuis. Als je wordt opgevoed door ouders die zelf de vrouw lager plaatsen dan de man, dan is op school weinig meer te beinvloeden. Dan is het kwaad geschied! Ik nodig je uit eens bij de peuteropvang te gaan kijken. De jongetjes afkomstig uit gezinnen van mediterrane culturen gedragen zich daar als koningen en zijn zeer moeilijk corrigeerbaar… Dialoog met de moeders hierover leidt tot niets, want zij worden gedwongen de status quo te handhaven.

 10. U heeft gelijk. Respect voor het leven is bij vele mensen verdwenen. Het lijkt wel alsof alles om geld en macht draait. Kent iemand de boeken van Steiner? Mysterie drama’s waarin de invloeden van 2tegengestelde krachten (lucifer en ahriman) staan beschreven? Volgens mij is dit gaande. Er is overigens veel meer beschreven over hedendaagse tijd. De kennis hierover is echter niets zonder Ge-weten. O zo belangrijk is communicatie en dat wordt zelden geleerd.

 11. Sta me toe om deze kwestie het even minder parlementair uit te drukken: De ongeciviliseerde inboorlingen of addergebroed die dit soort dingen uitvreten dient men linea recta terug te trappen in de bootjes naar waar ze vandaan komen en wel zo snel mogelijk. Hier kan men niet over marchanderen. Bewustzijnsontwikkeling is een weg van zeer lange adem en dit leert men niet met een cursusje of een liefdevolle en welwillende bejegening jegens hun criminele gedrag. Het is een illusie die men misschien graag wilt koesteren dat het werkt, maar het werkt niet. Deze over het algemeen jonge geharde ongeleide projectielen lachen de mensen die dit bedenken gewoon vierkant in het gezicht uit. Zij zeggen “We zijn door Merkel uitgenodigd dus wij willen graag met alle egards ontvangen worden”. U zult het eigenlijk beter moeten weten heer Blot op welke manier de Jappen in WO II de mensen afstraften maar eenmaal gedaan doen ze het nooit meer. Dat ging helaas vaak te voortvarend en dat hoeft natuurlijk ook weer niet. Het klinkt misschien hard of rigide, maar zachte heelmeesters en een softe aanpak maken ongeneeslijk stinkende wonden die ontstoken blijven. De “zieligheidsfactor” van de vluchteling is een emotioneel marketing-instrument geworden die te pas en te onpas wordt aangewend. Ik ben zelf een indische man die in de jaren 60 door politiek gedoe hier in Nederland kwam maar wat waren we blij met de dingen die ons geschonken werd. Eten, een dak boven het hoofd, een bed, enige kleding en een beetje zakgeld en daarna al evoluerend door de tijd heen op alle fronten een weg proberen te vinden in je nieuwe omgeving. Als je echt een slechte tijd hebt opzitten dacht je niet direct aan vrouwelijk wild of rotzooi trappen en ben je dankbaar dat je hier in Nederland een nieuw onderkomen mocht vinden, verjaagd uit een land waar je continu met de dood werd bedreigd. De enige prioriteit was rust en stabiliteit. En daar ben ik Nederland nog steeds dankbaar voor. Ik vermoed dat deze ten diepste ondankbare luxe pseudovluchtelingen die in Keulen en elders de beest uithingen het niet slecht genoeg hebben gehad. Als men het écht slecht heeft gehad komt men niet eens toe om zulke vreselijke idiote dingen te begaan.

 12. Wat weten we allemaal weer veel over onze westerse beschaving, c.q. normen en waarden.
  Fijn dat er asielzoekers zijn, kunnen we daar alle kwalijks wat gebeurt op afschuiven. Ook in traditioneel Nederlandse gezinnen komt verkrachting binnen het huwelijk voor, worden nog steeds vrouwen en kinderen mishandeld. Om van misbruik binnen kerken en andere organisaties maar te zwijgen. Juist zaken die achter de voordeur, binnen het gezin gebeuren komen niet naar buiten. Dit ook dankzij onze normen en waarden. Maar, wie zwijgt stemt toe.
  Wat Keulen betreft, dit had niet mogen gebeuren. Valt geen excuus voor te bedenken. Toch vraag ik me nog steeds af en met mij velen, wat hier werkelijk gebeurd is. Waren al die vrouwen niet in de gelegenheid om hun mobiel te gebruiken, te waarschuwen, of zelfs maar te gillen? Waren al die vrouwen werkelijk alleen op pad, zonder vriendinnen, partners of anderen? Ik zou me voor kunnen stellen dat wanneer een vrouw werkelijk zou beginnen te krijsen er meer zouden volgen.
  Maar, bij onze normen en waarden hoort ook het alcoholgebruik. Misschien moeten we daar eens goed over nadenken. In hoeverre speelde dit mee voor zowel dader als slachtoffer! Strenger handhaven t.a.v. alcoholgebruik in de openbare ruimte zou misschien al veel verschil kunnen maken. Zowel in actie als reactie.

 13. Het gebeurt niet vaak, maar vandaag ben ik toch best wel geschokt en geïrritteerd over uw blog.
  Ik ben het totaal met u eens dat we niet mogen generaliseren, en dat we absoluut weg moet blijven van over het een kam scheren van moslims of mannen afkomstig uit Islamitische landen.

  Ik voel als geen ander empathie voor mensen die de oorlog ontvluchten op zoek naar veiligheid. Maar ik mag van hen verwachten dat ze zich aan onze normen en waarden houden, aan de regels van onze (of de Duitse) rechtstaat.
  Dat betekent dat je (onder andere) met je poten (excusez le mot) van vrouwen afblijft, en hen met respect behandelt (overigens heel normaal in de meeste Islamitische landen!).

  Ja, mensen – lees hier: mannen – zijn mogelijk vreselijk getraumatiseerd door wat ze gezien en meegemaakt hebben, en we moeten hen in het beste van ons kunnen opvangen. Maar dit geeft hen nooit, NOOIT, een vrijbrief om zich zo te gedragen en/of af te reageren. Alsof vrouwen in de tussentijd (tot ze door middel van onze liefde geleerd hebben wat onze regels zijn) loslopend wild zijn, blootgesteld aan de grillen van dergelijke mannnen.

  Wat mij betreft is iedereen welkom die zich ‘netjes’ gedraagt, maar vrouwen verkrachten, stelen, mishandeling, of andere criminele zaken? Dan mag van mij echt het no-bullshit beleid in werking treden,… uitzetten. Duidelijk maken dat dat NIET getolereerd wordt. Zoals het van niemand in ons land (of Duitsland) getolereerd wordt.

 14. Deze blog gaat me toch echt te ver. Of het nu islamitische vluchtelingen, criminele asielzoekers of gewone criminelen waren. Dit soort dingen doe je hier niet.

  Voor het geval het asielzoekers betreft: als de ‘heren asielzoekers’ over voldoende bewustzijn beschikten om te bedenken dat ze hun eigen land wegens politieke of religieuze vervolging, oorlog of andere levensbedreigende omstandigheden moesten ontvluchten, dan zijn ze technisch ook in staat om te bedenken dat dit soort gedrag absoluut niet kan.

  Er is wat mij betreft maar een weg voor de daders: bestraffen en daarna uitzetten. Laat het een voorbeeld voor alle anderen zijn. Ik zie geen reden om daar uitgebreid tijd en geld aan te besteden om deze ‘heren’ weer op het rechte pad te krijgen. Je past je aan en houdt je aan de wettelijke regels (die overigens wel vooraf duidelijk gecommuniceerd moeten zijn). Doe je dat niet, dan weet je wat je te wachten staat.

  Mensen, ook van andere culturen, zijn welkom zolang zij de heersende cultuur, opvattingen, normen en waarden respecteren. Zoals ook van ons verlangd wordt, als wij een ander land of andere cultuur bezoeken.

 15. We kunnen niet met harteloosheid en onbegrip kijken naar de mensen die echt hulp behoeven maar we kunnen ook niet met onbegrip kijken naar elk slachtoffer die dit soort bejegeningen als aanranding en/of verkrachting of beroving moet doorstaan. De nieuwkomers die deze beschaving niet kennen dienen onze beschaving te respecteren of terug te gaan naar de wilde woestheid van hun bestaan. Daar zijn ze zeker op hun plaats. Wilde dieren laat men hier ook niet zomaar loslopen zodat men gepaste maatregelen moet nemen, of ze terstond naar het oerwoud terug sturen waar ze vandaan komen en ook thuishoren. Jezus’ tempelreiniging is het voorbeeld dat wij ook onze samenleving dienen te reinigen van ongedierte. We kunnen ons niet alles maar laten laten aanleunen door ongepaste zaken met de mantel der liefde bedekken. Dat is wat mij betreft het manco wat onze samenleving herbergt: grenzeloze tolerantie en politieke correctheid die een steeds grotere neiging heeft te verworden naar slapheid, onverschilligheid en goedpraterij. Liefde kan ook hard zijn, voor ieders bestwil. We moeten streng maar rechtvaardig zijn.

 16. Beste Paul,
  Ik ben weer zeer geraakt door wat je schrijft. Op het gebied van omgaan tussen man en vrouw hebben wij in de westerse wereld veel bereikt. Door onze relatieve rijkdom en welvaart trekken wij vanzelfsprekend vluchtelingen naar ons toe. En dat is ook goed, want daardoor komt er meer evenwicht in de verhoudingen op aarde. Onze bevoorrechte positie brengt de verplichting mee om gastvrij te zijn jegens misdeelde mensen als vluchtelingen. Maar die vluchtelingen hebben niet zo maar de westerse normen en waarden geadopteerd. Dat kun je van niemand verwachten. Wat we wel mogen verwachten van vluchtelingen is dat zij de intentie hebben om echt te proberen westerse normen en waarden te adopteren. Maar dat moet ook niet klakkeloos gebeuren, want niet alle westerse normen en waarden zullen wezenlijk beter zijn. Vluchtelingen moeten een nieuwe identiteit opbouwen. Dat vraagt heel wat van hen. In dat proces kunnen excessen voorkomen. Daartegen moet resoluut en krachtig worden opgetreden, maar tegelijk ook met mildheid en begrip, omdat dit een aspect is dat in het proces van het opbouwen van een nieuwe identiteit voor kan komen.

 17. Ik mis in dit zeker genuanceerd blog het punt: wat te doen nù?
  Als een huis in brand staat is het niet het moment om te spreken over toekomstige mogelijkheden voor brandpreventie. Dan is redden wat er te redden valt het adagium.

  Nu voelen vele mensen – en helaas dus vooral vrouwen – zich niet meer veilig. Nog los van het feit of zij zich wel of niet bedreigd voelen in hun identiteit en in hun normen en waarden. Gevoelens zijn geen meningen, gevoelens zijn feiten.
  Dus de eerste opgave is hoe hen helpen zich weer veilig en beschermd te voelen? Wat doet de overheid in deze (heb ik eerlijk gezegd totaal geen vertrouwen in) en wat kunnen de mensen zèlf doen? Hoe kan ik zo’n aanval voorkomen en anderzijds hoe kan ik als het onverhoopt gebeurt de schade zo beperkt mogelijk houden.
  Als ik om wat voor reden dan ook in een hok met een tijger wordt geplaatst, dan helpt het inzicht dat “een tijger nu eenmaal doet wat ie doet” mij niet. Wil ik overleven, dan zal ik in actie moeten komen en beroep moeten doen op alle op dat moment beschikbare kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Waaronder hem zien uit te schakelen, door hem te raken op zijn zwakke punt.

  Om in de woorden van Paul te blijven: hoe kan ik mij uit liefde voor mijzelf, mijn naasten en de ander, passend verdedigen.

 18. Het kan een mooie en liefdevolle samenvatting zijn van dit maatschappelijk probleem, maar het gaat me echt te ver om hier holisitisch naar te kijken. Zolang je zelf niet wordt geconfronteerd met de gevolgen, kun je er makkelijk vanaf een afstand naar kijken en ‘de tijd’ nemen voor een culturele bewustwording. Leg dat dan even uit aan de vrouwen die aangerand en verkracht zijn in diverse steden, meisjes van 14 en 15 jaar die verkracht zijn en homo’s die weggepest worden in opvangcentra’s. Ik ben trots op de positie die vrouwen hebben in onze cultuur en de manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Ook ben ik trots dat homo’s, lesbiennes, transgender etc hier veilig kunnen leven. Ik vind dat we moeten gaan staan voor onze waarden, voor waar wij in geloven. Het is tijd om de grens te trekken, duidelijke taal te spreken en over te gaan tot actie.

 19. Lieve Paul,
  Het zou zo moeten zijn ja, ware het niet dat er helaas teveel mensen in Nederland hier anders over denken. Ook de mensen die al eerder uit hun land moesten vluchten komen in opstand om deze mensen in ons land toe te laten. Waarom omdat zo vernam ik direct uit iemands mond zij bang waren dat hun dan geen werk zouden krijgen! Hier kan ik met mijn verstand niet bij! Dit werd gezegd door 1 persoon die uit Bosnië ie gevlucht hier zijn haar kinderen groot gebracht. Zelf krijgt ze een uitkering en inmiddels afgekeurd. Zou in wezen weer terug kunnen naar hun land omdat het daar weer veilig is! Heeft daar 1 huis, maar nee hier zijn alle sociale voorzieningen veel beter, aow waar ze straks recht op hebben, een uitkering! alle kortingen op huursubsidies etc. Ook zij zijn moslim en prima mensen geen kwaad woord er over, maar om dan angst te hebben om moslim mensen of ander gelovigen te helpen opvangen wat ze zelf ook onder vonden hebben is er niet bij. vrachtwagens vol met materialen aan goederen gaan naar Bosnië naar de mensen die daar zijn achtergebleven. Prima het is goed en juist om te delen. Maar zouden wij niet wijzer zijn, om in te stellen dat zodra het land weer vrij is en veilig is dat de mensen weer terug gaan naar hun eigen land om ook daar op te bouwen wat onze ouders u en ik en wij ook hebben gedaan na de oorlog? Wij zijn gul, ja maar veel mensen leven in angst en kunnen die gulheid niet aan, omdat zij nog bezig zijn met ikke, ikke, ikke en de rest kan st….

 20. “Dit bewustwordingsproces kost tijd”. Dat lijkt me de kern uit uw betoog. Hoeveel tijd is de vraag. “Het begint op school en het wordt ervaren in het werk.” Of niet, zou ik hieraan willen toevoegen. Onze samenleving is niet zo tolerant en liefdevol als u het hier voorstelt. Pesten en aanverwante machtsuitoefening is nog steeds een groot probleem. Onze samenleving is geen utopie. Vrouwonvriendelijkheid komt ook bij ons voor, zij het in mindere mate. Kindermishandeling (meer dan 100.000 per jaar) ook. U doet het voorkomen alsof de vluchtelingen alleen maar even moeten wennen aan onze hoogwaardige, liefdevolle en respectvolle omgangsvormen. Maar zo is het niet. In dit land heeft een kwart van de bevolking inmiddels nationalistische sympathieën. Deze mensen gaan bijvoorbeeld al niet meewerken aan een liefdevolle opvang van de vluchtelingen en heling van hun trauma’s, wat op zich al een proces is dat meerdere generaties zal duren. Kortom: u stelt het veel te rooskleurig voor.

 21. Tja,wat een verandering in inzicht is er nodig en wat een lange weg is er te gaan.
  Onze samenleving zal rekening moeten houden met nog andere en/of meerdere botsingen en ook dat vraagt aanpassingen maar dan van ons.Hoeveel incasserings vermogen hebben we en hoeveel geduld?
  In elk geval,stoppen met generaliseren.

 22. Geachte heer Blot, dit meent u niet! De huidige beleidsmakers zijn inmiddels een gevaar gebleken voor homo’s, lesbiennes, transgenders en vrouwen. Massaal en op brute wijzen zijn in Keulen (en veel andere hoofdsteden) vrouwen willens en wetens aangerand, beroofd en verkracht. De sociale media maken dat migranten van tevoren afspraken maken voor dit soort ‘concerten’. De situatie is nu zelfs zo erg dat in grote steden in Duitsland geen Carnaval gevierd wordt omdat niet kan worden ingestaan voor de veiligheid van vrouwen. In plaats van krachtig afstand te nemen van dit gedrag, en iets te vertellen over de cultuur waarin de mensen zijn opgevoed, kijkt u deels weg. Het zijn de omstandigheden etc. In dit specifieke geval zijn vrouwen de slachtoffers. En een cursus – hoe om te gaan met vrouwen gaat niet helpen. Een anti-westerse cultuur wordt binnegehaald. Voor de 5% hoogopgeleiden heb ik geen vrees. Als de huidige ontwikkelingen zo doorgaan ben ik bang dat we eindigen als een tweede Balkan.

  • Beste Kitty,
   Wij, burgers van onze maatschappij, kunnen de input leveren voor onze maatschappij en zijn daarmee dus de beleidsmakers.
   Ik denk dat Paul de Blot heel treffend deze kwestie heeft weergegeven, mét de oplossing die een positieve verandering in gang zal zetten.
   Hij kijkt het probleem écht aan, kijkt er juist niet voor weg!
   De daders moeten bestraft worden, dat staat vast en wordt door bovenstaand artikel duidelijk benoemd!
   Maar denken dat het komt doordat de daders niet behoren tot de 5% hoogopgeleiden is mijns inziens juist weg kijken van de échte oorzaak én de echte oplossing.

   Hartelijke groet, Bram

 23. Beste Paul, beste mensen,

  Wederom een mooie en liefdevolle samenvatting van een maatschappelijk delicate kwestie. We worden allemaal uitgedaagd om een holistische visie te ontwikkelen waarbij we ons door liefde laten leiden naar een samenleving waarin een ieder oprecht welkom is.

  Hartegroet, Abraham.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


83 + = 93