De toekomst lijkt uitzichtloos

21

Als we de media mogen geloven lijkt de situatie in de wereld uitzichtloos. Er is een totaal gebrek aan samenwerking van de rivaliserende mogendheden. Alles draait om geld en macht, desnoods ten koste van mensenlevens. Er zijn mooie afspraken gemaakt over het tegengaan van de luchtvervuiling, maar die worden al direct door machtige lobby’s ondermijnd. De vluchtelingenstroom schept geen eenheid maar verdeeldheid in Europa, waardoor zelfs de Europese Unie gevaar loopt te uiteen te vallen. Ondertussen wordt de kloof tussen arm en rijk in de wereld steeds maar groter. Ik kan me voorstellen dat al deze berichten de mensen wanhopig maken.

Ondanks de uitzichtloze berichten van de media zijn we toch in staat om op kleinschalig niveau mooie dingen te beleven waar we dankbaar voor kunnen zijn.

Toch is dit alles maar een eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Wat maar zelden in de media komt zijn de kleine voorvallen van menselijkheid en hulpvaardigheid. De dankbaarheid van asielzoekers die dat niet goed onder woorden kunnen brengen. De zorg en inspiratie waarmee hulpverleners hun werk doen voor de armen, zieken en ouderen, de ontheemden en hulpbehoevenden. De grote verantwoordelijkheid waarmee mensen van de veiligheidsdiensten met veel risico hun plicht vervullen en de liefde waarmee het onderwijspersoneel de kinderen ondersteunen.

Ook in het beroepsleven met zijn uiteenlopende problemen van bezuiniging, gebrek aan leiding en onbegrip kunnen door samenwerking mooie vriendschappen ontstaan. Onlangs belandde een moeder met haar kind in het water en sprongen er spontaan vier mannen in het water. Ze slaagden er met gevaar voor eigen leven in de drenkelingen te redden. Zo mogen we ook de verhalen over kameraadschap en opoffering van onze militairen niet vergeten.

Het zijn juist deze onvoorziene gebeurtenissen die onze maatschappij verrijken en plezier in ons leven kunnen geven. Bij een grootschalige aanpak is succes vaak maar van korte duur omdat dan gemakkelijk macht en geld een rol kunnen gaan spelen. Bij een kleinschalige aanpak kunnen vriendschappen voor het leven ontstaan. Ondanks de uitzichtloze berichten van de media zijn we toch in staat om op kleinschalig niveau mooie dingen te beleven waar we dankbaar voor kunnen zijn.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

21 REACTIES

 1. Beste Paul
  Goed nieuws, is geen nieuws. Daar zijn de media zoveel minder in geïnteresseerd dan in het negatieve. Toch wordt er nog enorm veel vrijwilligerswerk gedaan, zijn er meer mantelzorgers dan ooit. Mensen die de wereld allemaal een beetje leefbaarder en mooier willen maken. Ik kom ze gelukkig nog veel tegen, mensen die gaan voor een menswaardig bestaan!

  Ook in de kring van vrienden die jij om je heen verzameld hebt Paul, ontmoet ik ook veel mensen van goede wil.
  Dank voor jouw enorme bijdrage aan positiviteit in deze wereld.
  Maria Scholts

 2. De Duisternis legt het altijd af tegenever het Licht en dus de Liefde. Zelfs in een trein naar Auschwitz (Etty Hillesum) of voor het vuurpeleton (Dietrich Bonhoeffer).
  Toch zullen we onszelf de vraag moeten blijven stellen wat het is dat slechts een kleine horde zo veel vredelievende mensen met zich mee weet te slepen in het verderf. In hoeverre zijn wij zelf mede aandeelhouder (bewust en of onbewust) van de grimmigheden in de wereld? We zijn geneigd om al te vlug elk aandeel daarin te ontkennen. Misschien ook, omdat we zelf van oordeel zijn heel goed bezig te zijn. In denk echter, dat zowel Etty H als Dietrich B noch die neiging hadden noch dat oordeel over zich zelf. Ze volgden hun hart ondanks alles. Eh ja …dat is best lastig, ook in deze tijd met zijn democratische regels, protocollen en dwangsommen. Op mijn website http://www.ziekvanzorg.nl probeer ik dat duidelijk te maken.

  • Die kleine horde waarover je schrijft is bekend.

   Je zou kunnen beginnen met het snappen van het verschil tussen de begrippen mens en persoon.
   Vervolgens afvragen wie en wanneer de mens veranderd is in een persoon.
   Dan zou je kunnen nagaan of landen nog wel landen zijn of dat ze veranderd zijn in iets anders.

   Wellicht ben je en ik er debet aan voor een klein deel.
   Een troost is dat je er zelf nooit voor hebt kunnen kiezen.

   Succes!

 3. Beste Paul,

  Ik schrok toen ik de eerste regels las. Had ik wat gemist? Ik dacht dat er iets heel ergs was gebeurd. Toen ik verder las kon ik opgelucht adem halen. Ik geloof niet dat ik mijn ogen sluit voor de pijn, het onrecht en de ellende van deze wereld, maar tegelijkertijd richt ik me bewust op het goede dat er in mijn wereld plaatsvindt. Zowel in mijn gezin, in mijn omgeving als in de wereld. Een Nederlandse jongen van 21 die de wereldzeeen schoonmaakt, Buurtzorg groet als kool met zeer tevreden medewerkers en cliënten, Syrische mensen die met hun enorme geestkracht ons komen bijstaan, etc., etc. Waar je aandacht in stopt dat groeit! Laten we ons richten op wat goed is.

 4. Gelukkig maken is gelukkig zijn… Beste Paul, jij bent een geweldig inspirator. Jij doet mij denken aan mijn meest markante vriend en inspirator, Phil Bosmans. Ook Phil heeft in zijn rijke leven zoveel blijmoedige en vrijmoedige, positieve geladen, eye-openers wereldkundig gemaakt. 10-tallen wonderlijk mooie boeken geschreven. Tijdloos als zijn spreuk waarmee ik mijn reactie begon. Mijn conclusie is duidelijk: Jij zult, na het rijke leven dat jij hebt geleefd, een bijzonder gelukkig mens zijn. Alvast 1000 x dank voor alles wat je voor zoveel mensen ten goede in beweging hebt gebracht en… nog brengt. Met hartelijke groet, Rob

 5. Weer geheel eens met je visie. En voor mij komt die erop neer dat de intentie waarmee je naar de wereld kijkt bepalend is voor wat je ziet. ‘k Hoop dat ik nog lang van je reflecties gezien vanuit liefde mag genieten.

 6. Ja Paul, het is belangrijk dat we de kleine dingen die wel goed gaan blijven zien en daar ons aan vasthouden, dat geeft moed en kracht om door te gaan. Het is makkelijk om het hoofd te laten hangen en mee doen met niets of het hoofd recht en alles aanpakken wat we kunnen om zo onze liefdeskracht te verspreiden naar ieder die hier toegankelijk voor is.

 7. Beste Paul,
  wat geweldig dat jij met jouw wijsheid zoveel kunt bijdragen, ik bedank je daarvoor!
  Ook ik ben af en toe flink moedeloos van wat ik zie, hoor en weet m.b.t. de wereld nu. Ik kijk geen journaal en ook niet naar hyperige reportages, maar als ik toch iets zie per ongeluk of onverwacht, dan vraag ik ter plekke om licht voor de personen die ik zie of voor het gebied. Dat helpt mij en ik hoop dat het effect heeft, want immers wij zijn allen een….. Er is maar een mensheid……
  Ik haal mijn moed en vertrouwen verder uit de kleine dingen en relaties en de vooruitgang die te zien is in vooral kleinschalige projecten waarin dienstbaarheid, zorgzaamheid, gevoel van eenheid en inventiviteit tot win/win resultaten leiden. De verandering ten goede waarop ik hoop en velen met mij, komt helaas niet van de regeringen, de leiders van multinationals etc. maar van ” individuen”. Mijn moeder zei vroeger altijd al:
  “VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF”! jaja, nou weet ik het wel, dacht ik toen, niet beseffende wat een wijsheid in deze woorden lag. Ik denk er nu vaak aan.
  Verder kom ik met een aantal vrouwen regelmatig bij elkaar om te mediteren op meer YINkracht op aarde (ook in onszelf hoor)….immers… de Yangkracht is doorgeschoten, de aarde en haar bewoners uit balans.
  Ik raap elke dag zwerfplastic op die ik tegenkom en zo werk ik mee aan minder plastic soup, ik scheid afval en deel alle positieve kennis of alles wat tot meer bewustwording dient zoveel mogelijk met anderen, of mondeling of via mail en facebook. En zo ben ik bij mezelf begonnen, op mijn manier. Het geeft voldoening!
  En zo is er voor iedereen een manier om een positieve bijdrage te leveren. We beginnen bij onszelf en alles wat we doen, draagt bij aan het collectief. Dat bewust te zijn doet al heel veel. Ik ben heel blij met alle positieve reacties ook op jouw mooie nieuwsbrieven. Het versterkt mijn geloof en vertrouwen dat we met velen zijn en dat de kanteling echt in aantocht is…..nog even geduld tot de kritische positieve massa is bereikt.
  Ik eindig in het vertrouwen dat liefde en licht op aarde mogen zegevieren!

 8. Dankjewel Paul voor je positieve woorden want tegenover de vele negativiteit van dit moment moet heel veel positiviteit staan om de wereld in balans te houden. Laten we ons niet door angst laten leiden.
  Lieve groet, Vera

 9. Dank je wel weer Paul voor je bemoedigende woorden.
  Laten we onze zorgen en angsten bij God brengen en vragen of Hij de leiding kan nemen in ons leven, zodat we met Zijn en onze gezamenlijke Liefde, een verschil kunnen maken.

  De kleinschalig heid, waar je het over hebt, spreekt me erg aan Paul.
  Dag Hammarskjold zei zo mooi:”Het is gemakkelijker om je druk te maken over grootse wereldse zaken, dan om een klein verschil te maken voor een dierbare dichtbij”.
  De grote wereldse zaken overspoelen mij ook, maar dichtbij kan ik, samen met God, wel een verschil maken. Zo wordt het behapbaar, hanteerbaar voor me.
  Hier beleef ik dan, nog steeds, de mooie dingen van het leven.

  warme groet, Jacqueline

 10. Beste Paul,

  Je hebt helemaal gelijk! Immers, “Wie het kleine niet eert, Is het grote niet weerd”,
  zegt het oude spreekwoord.
  Echter, daarmee is het probleem van de vluchtelingen nog niet opgelost.
  Ik zelf ben geneigd om te denken dat het hier helemaal niet om een godsdienst-
  oorlog gaat, maar om een strijd tussen ARM en RIJK.
  De ARMEN komen om op te eisen wat het RIJKE westen eeuwenlang bij die arme landen heeft weggepikt.
  Laten de regeringsleiders van het rijke Westen in gemeen overleg fondsen werven,
  om die de investeren in de arme landen voor woningen, scholen, hospitalen,
  werkgevende bedrijven, zodanig om voor de vluchtelingen hun thuislanden weer
  leefbaar te maken.Het enige wat wij hunnen doen is hopen en vertrouwen dat alles goed zal komen en dat deze peiode eens gewoon geschiedenis zal zijn!

 11. Het is – terecht – niet de bedoeling dat we in onze reactie op het blog van Paul commercie bedrijven. Dat is ook niet mijn insteek, maar het is wel bijzonder dat vorige week mijn nieuwe boek “Eenheid in verscheidenheid” uitkwam en dat er sprake is van synchroniciteit met de oproep van Paul. Het bevat namelijk een hoopvolle en positieve boodschap, waardoor je meer licht ervaart en meer energie krijgt. Door bewust koers te zetten naar eenheid in verscheidenheid creëren we samen een bewustere en daardoor betere en duurzame wereld. Dat wens ik jou en ons allemaal toe. Waarom is het blog van Paul wederom zo waardevol?

  Het lijden is inherent aan ons bestaan hier in deze wereld. Ik zie het in de ogen van velen die ik ontmoet: Het verborgen verdriet en het onvervulde verlangen. Maar het lijden is te groot: Mensen laten elkaar nodeloos lijden, door de ander te kwetsen, pijn te doen, niet te respecteren, enz. Door onze eigen angst, onzekerheid en tekort gedaan voelen af te reageren op de ander door middel van allerlei vormen van agressie. We zijn dan ons zelfvertrouwen en ons vertrouwen kwijt, we voelen ons niet meer verbonden met het geheel en met de ander en weten niet meer waarom we hier zijn. Daardoor missen we vitaliteit. We lijden hieronder, omdat we diep in verlangen naar vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit en weten dat die er zijn. En daar herinnert Paul ons in feite aan en om die reden schreef ik mijn boek.

  De vraag is telkens opnieuw hoe we, individueel en collectief, onze verlangens en doelstellingen kunnen ontdekken en realiseren. Dat kan m.i. alleen als we weer ons Zelf worden, degene die we in wezen zijn, door te luisteren naar onszelf, de ander en het andere. Door onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en ons te herinneren wie we zijn, ons te ontwikkelen uit onze schijn en ons Zelf te ontplooien. Ons te herinneren wat onze unieke bijdrage is aan het geheel. Het is van belang dat we de regie stevig ter hand nemen in leven, wonen en werken o.b.v. vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. Paul gaf daar met het verhaal van die reddingsactie een mooi voorbeeld van.

  Maar het is m.i. van belang dat het positieve denken en handelen een zo breed mogelijk draagvlak krijgt. Daarom introduceer ik, als opvolger van het Postmodernisme, het Ennisme; de filosofie van de Verbinding. Uitgaande van het en-en-denken. Op basis van persoonlijk leiderschap en het en-en-denken kunnen we komen tot perspectiefvol leiderschap. Door ons te herinneren wat ons universeel verbindt, met respect voor diversiteit, komen we tot een bewuste eenheid in verscheidenheid. Dan komen we tot een vitale samenleving en organisaties die floreren door regie.

 12. Beste Paul
  TIP
  Sinds september 2014 ben ik geabonneerd op de online krant De Correspondent.
  Het zijn ook mensen, maar met het hart op de juiste plek. Brengen geen waan van de dag en zoeken niet alleen naar dieper liggende achtergronden bij het nieuws, maar beschrijven vaak ook zinnige oplossingen. Onafhankelijk van de reclame wereld,
  politiek of bancaire invloeden.
  Ik vermeld dit omdat ik sindsdien niet alleen een podium heb gevonden, dat er toe doet, maar kan nu makkelijker met mijn Woede omgaan, die ik al sinds de jaren 80 voel, toen we door het Angelo-Amerikaanse denken zijn geïnfecteerd. Of zoals Frank Zappa al op zijn album had staan: We only do it for the Money.
  Ik zie ook zeer positieve veranderingen in het groot aantal kleinschalige projecten, die vrijwel altijd het gemeenschapsgevoel aanspreken, waarin Geluk een bijproduct is van Dienstbaarheid.

 13. Hallo Paul,
  Zoals je schrijft : de toekomst lijkt uitzichtloos………..dat is het ook:
  De toekomst moet uitzichtloos zijn anders kunnen we niet leven in het NU.
  Het proces loslaten, the past, en tevens niet alvast invullen the future maakt de mens onthand en in de war, daardoor onstaat er een denken van ,wat de meesten mensen doen, het negatieve beeld/ervaringen ( dat is onze valkuil).
  Het voeden van negatieve thoughts maakt ons kapot en daardoor wordt het LICHT verstoord De wereld gedraagt zich als een kat in het nauw gedreven, maakt allerlei bokkesprongen en doet zichzelf veel pijn.
  Laten we iedere dag proberen negatieve gedachten van het verleden achter ons te laten door meditatie , het is gebeurd het komt niet meer terug als we beseffen dat wij in het NU mogen leven in VERTROUWEN en LIEFDE, maar dan moeten wij wel DURVEN het LICHT toe te staan.. .

 14. Beste Paul,

  Ik kan mij goed vinden in deze blog. Het is belangrijk te beseffen, dat het met name de media zijn, die ons weteldbeeld bewust en onbewust negatief beinvloeden. Geld speelt hierbij een negatieve rol: slecht nieuws lijkt immers beter te verkopen dan positieve berichten, althans zo wordt geredeneerd. Vreemd eigenlijk, want van goed nieuws worden mensen juist opgewekt. Iets goeds doen voor een ander en daarover berichten laat zien dat het nog niet zo slecht gesteld is met de mensheid. Hoe anders (beter, mooier) zou het leven er uitzien als we ons allen meer op het goede / het positieve dan op het kwade / het negatieve zouden richten. Hier lijkt een taak weggelegd voor een nieuwe generatie redacteuren!

 15. Dank je Paul voor deze mooie en hartversterkende woorden. Het ontroert mij steeds hoe mooi jij dat allemaal kunt weergeven en zo is het.
  Ik ben de wereld, jij bent de wereld en samen zijn wij de wereld, zegt Krishnamurti en samen kunnen we alles herscheppen door vanuit Liefde die onvoorwaardelijk is te handelen en gewoon daarmee door te gaan ondanks wat de wereld die wij niet zijn, doet.
  Ik ervaar ook heel veel mooie dingen om mij heen waardoor de wereld anders kan zijn. Ik heb geen geld, maar ik voel me rijk, elke dag!

 16. Lieve Paul, ben het zo roerend met je eens. Onze media belichten wat zij willen dat WIJ zien en weten. Maar het is ontroerend wat mensen in deze tijden aan energie en liefde in elkaar investeren. Jij Paul bent een van die mensen die van onschatbare waarde zijn om ons te laten zien en weten dat de samenleving er in het echt veel liefdevoller uit ziet. Ga zo door met het licht aan steken. Het is van onschatbare waarde voor verstilde harten en mist zijn uitwerking niet. Dank voor je onvermoeibare inzet. Ga door zolang het je gegeven is.
  Veel liefs en bewondering
  Martha

 17. Dank Paul, zo is het precies!
  Juist het alledaagse handelen van ‘gewone mensen’ maakt massa. Daarmee kunnen we het verschil maken. Laten we daarom niet ophouden met aandacht en liefde naar elkaar te kijken. Hoe lastig dit soms ook is. Blijven oefenen

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


54 + = 64