Het beleid gaat om mensen en niet om cijfers

7

De toevloed van vluchtelingen kan in Europa tot een onbeheersbare situatie leiden. In de Europese Unie heerst verdeeldheid over de aanpak van dit probleem en daardoor staat de eenheid van de EU zelf op het spel. Er zijn conflicten met Rusland, Turkije en Griekenland. In het streven naar eenheid ontstaat er paradoxaal genoeg steeds meer verdeeldheid op verschillende gebieden. Een crisis heeft altijd meerdere oorzaken.

Het gaat om mensenlevens die acuut gevaar lopen, waaronder vrouwen, kinderen en zieken. Dan gaat het niet om cijfers maar om mensen.

Europa is door (godsdienst)oorlogen en economische spanningen altijd sterk verdeeld geweest. Griekenland is de bron van het Europese denken en van de democratie, maar het land raakte zelf verwikkeld in de religieuze strijd tussen het byzantijnse orthodoxe christendom en de rooms-katholieke kerk.

De Europese samenwerking heeft als ideaal om de onderlinge verschillen in de aangesloten landen zoveel mogelijk tot een eenheid te brengen. Vergeten wordt dat elk land een eigen culturele achtergrond heeft en zich eeuwenlang op een unieke manier heeft ontwikkeld. De Europese samenwerking blijft daardoor helaas beperkt tot een rationele samenhang op grond van economische belangen en juridische zekerheden. De zwakte van de Europese samenwerking komt nu pijnlijk tot uiting. De omvang van de ellende is niet in cijfers te bepalen en een effectieve oplossing is niet rationeel te berekenen.

Stammenoorlogen en uitbuiting door rijke landen veroorzaken in verschillende ontwikkelingslanden armoede, godsdienstoorlogen en natuurrampen. Het gevolg is een dijkdoorbraak van vluchtelingen die niemand heeft voorzien. In de koloniale periode werden Europese landen rijk ten koste van hun overzeese koloniën. Nu komen de bewoners van die voormalige koloniën uit nood naar het door hun voorouders verrijkte Europa. Het gaat om de nood van mensen van vlees en bloed, ieder met een unieke achtergrond van wanhoop en ellende. Een zeer groot aantal van de vluchtelingen zijn moeders met kinderen. Een moeder zal niet met haar kind in een gammel bootje het risico nemen om te verdrinken als het niet om een wanhopige situatie gaat.

Helaas maken hier ook misdadige elementen misbruik van deze situatie. Dit misbruik is het bedrijfsrisico waar iedere bedrijfstak mee te maken heeft, ook de hulpverlening. Het is een onrecht jegens de mensen in nood om hulp te weigeren en beleidsmatig van een misdrijf uit te gaan.

Het is ook onredelijk om te verwachten dat het politieke beleid op grond van cijfers en contracten tot een grootschalige effectieve oplossing komt. De politiek kan slechts gunstige coördinerende maatregelen nemen. De mensen zijn dan persoonlijk in staat om naar eigen vermogen hulp te bieden. Een vluchteling is het meest geholpen als hij op menselijk niveau begrip en mededogen ervaart, om zijn pijn en ellende te kunnen delen. Bij te grootschalige opvang ontbreekt vaak het persoonlijk contact en de geborgenheid met als gevolg onderlinge conflicten en voortwoekerende trauma’s, die moeilijker te hanteren zijn.

We mogen niet vergeten dat het hier om een ramp gaat, even erg als een natuurramp zoals een overstroming. Het gaat om mensenlevens die acuut gevaar lopen, waaronder vrouwen, kinderen en zieken. Dan gaat het niet om cijfers maar om mensen. Het gaat niet om de vraag hoeveel we aan kunnen maar hoe we zo goed mogelijk kunnen helpen. Dan blijkt dat we tot veel meer in staat zijn dan we denken. Iedere mens die we kunnen helpen telt, want het is een medemens van vlees en bloed die we het leven redden. Dan gaat het erom naar vermogen ons best te doen en te zien hoe het loopt. In een noodsituatie zijn we veel flexibeler dan we denken. Dat hebben we ervaren na de Tweede Wereldoorlog. Nederland is een rijk land met grote mogelijkheden tot medemenselijkheid.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

7 REACTIES

 1. Hartelijk dank U Professor Paul de Blot voor verrijkende Visie en Wijsheid aan ons aanreiken, ons stimuleren ons de “goede doen”.
  Het is verheugend dat in Nederland, groei van Spiritualiteit in Business is “voelbaar”,
  citeer uit zaken ” tijdschrift ” Business Contact”,
  deel tekst: ” Ondernemerschap is hip. Maar dan niet in de vorm van ‘ traditioneel’ ondernemerschap waarin economisch rendement als hoogste goed wordt gezien,
  zonder respect voor menselijke waarden en de natuur om ons heen”
  zie http://www.societalsolutions.nl.
  ” Europa miljarden investeert in deze trend…….”
  Einde citeren.
  Respect voor menselijke waarden en de natuur om ons heen.
  Nieuwe en noodzakelijke manier van innovatie, een zegen voor de wereld.

 2. Beste Pater Paul,

  U heeft in alle opzichten gelijk! De vraag is: hoe gaat de mensheid (Oost/West ermee
  om, met opzij schuiven van eigen cultuur, eigen belang?! Kennelijk gaat de mensheid(=de wereld) een nieuw hoofdstuk in! Helaas ben ik niet zo optimistisch en daarom hoop en vertrouw ik alleen maar dat het allemaal voor iedereen goed zal aflopen.
  Een onbegrensd vertrouwen, zoals de wapenspreuk luidt van de laatste Bisschop van
  Batavia : “” Scio Cui Credidi !”

  Intussen medemenselijkheid blijven tonen!!

 3. Beste Paul,

  Jij hebt gewoon helemaal gelijk met je analyse van het vluchtelingen probleem, die tevens een oproep inhoudt voor meer solidariteit en eendracht van effectieve aanpak door de 28 lidstaten van de Europese Unie.
  Het jammerlijke is evenwel dat mensen als jij – en ik ook wel – een in beginsel verloren strijd moeten leveren met in feite alleen in hun eigen belang geïnteresseerde lidstaten. Dat belang laat zich vooral omschrijven als een uitsluitende gerichtheid op eigen welvaart en gekoesterd welzijn van de autochtone cultuur en etnische herkomst.
  Helaas, we moeten het onderspit delven. Daarmee zijn ook de vluchtelingen natuurlijk niet geholpen, integendeel. Zij zullen ook nooit eendrachtig en effectief geholpen worden. Niet door het zogenaamde beschaafde Europa.
  Het meest springende punt is het ontberen van een werkelijke diepe, verinnerlijkte beschaving, in alle 28 lidstaten.

  De Oost Europese landen hebben nooit uitgeblonken in begrip en hulp aan mensen, vluchtelingen, migranten, van verschillende etnische herkomst. Zowel voor als na de Wende. Zij zijn helaas teveel op hun eigen etniciteit en materiele welvaart gericht.
  In West Europa is sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw sprake van een toenemende afstand en zelfs racisme jegens niet Europese Nieuwkomers. Sinds het begin van deze eeuw worden wij in West- en Oost Europa geconfronteerd met toenemende politie netwerken van ultra rechts gehalte. Front National, PVV, Pegida, Alternative für Deutschland en vele andere.

  De politiek flirt, vanwege korte termijn succesdrift met deze partijen en bewegingen.
  Van de politieke partijen in established Europe hebben de vluchtelingen niets te verwachten.

  Ik vrees dat wij inderdaad beland zijn, niet aan het Einde van de Geschiedenis, maar aan het einde van de Beschaving, met name de West Europese en de Oost Europese.
  De vluchtelingen zijn daar helaas de dupe van.

  Ik vrees het ergste voor hun trieste lot.

  Emil

 4. Beste Professor de Blot,

  Het ontroerd mij echt zeer erg. Ik zie alle dagen op TV het leed van vrouwen en kinderen zoals gisteren aan die riviergrens in Macedonië .

  Wij moeten inderdaad helpen en deze mensen opvangen .Als die oorlog voorbij is en het terug veilig is gaan die mensen terug naar hun geliefde land en familie

  mvg Dirk C.RAES

 5. Beste Paul,

  Persoonlijk begeleiden wij een gezin uit Serie. Vader, moeder en 3 kinderen. Wij horen hoe de situatie is in hun eigen land en de pijn en verdriet die er is over het verlaten van hun land, waar zij veel van houden. Maar het meest schrijnende is naast hun heimwee, het schuldgevoel van het achterlaten van hun familie. Het is een groot dilemma in het kiezen voor veiligheid en toekomst voor je kinderen, en het achterlaten van een oude vader en moeder.
  Gelukkig kunnen wij opvang bieden in hun zorgen en kunnen wij daarnaast praktische hulp bieden in het bureaucratische oerwoud van regelingen waar ons zo rijk in is. Na anderhalf jaar in een AZC kunnen zij nu hun eigen woning betrekken. Ook dat is een moeilijke stap, omdat zij dan weer de eigen regie moet nemen. Ook daar is hulp bij nodig.
  Toch kunnen wij zeggen dat het dankbaar werk is. Wij kunnen deze mensen niet aan lot overlaten. Gelukkig merken wij dat de gemeente heel veel positieve bijdragen leveren om dit gezin op gang te helpen. Ondanks de sceptisch bij veel mensen over de toestroom, merken wij dat er veel vrijwilligers zijn die willen helpen in op allerlei gebied. Maar goed ook, want het is een immense klus om wat er binnenkomt in goede banen te laten. Nederland en haar bewoners kunnen ,ondanks soms negatieve berichtgeving, een pluim op de hoed steken.

 6. Ja wij zijn dit verplicht om te doen. Hier een gezegde van Sai Baba
  Onbaatzuchtig dienen geeft uitdrukking aan het goddelijke dat in je verborgen zit. Het verruimt je hart, doet bekrompenheid teniet en geeft vreugde. De slechte eigenschappen en neigingen in je kunnen door dienstbaarheid worden verdreven. – Baba

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 37 = 45