Het beleid op de snelweg met twee snelheden

10

Er is in Nederland een diepe generatiekloof ontstaan. De oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt en aan de opbouw van het geruïneerde Nederland hebben gewerkt, hopen van hun oude dag te kunnen genieten. Ze groeien niet meer en doen alles rustig aan.

De jongere generaties hebben de oorlog niet gekend en worden meegesleept door de revolutionaire technische ontwikkelingen. Een sprekend beeld is het fietspad waar naast traag bewegende ouderen ook voortsnellende scooters razen. Men weet niet hoe men dit verkeer met twee snelheden in goede banen moet leiden.

Voor veel ouderen is het verontrustend dat het betalingsverkeer zich steeds meer naar de elektronische snelweg verplaatst waar zij geen gebruik van maken. Zij kunnen niet goed met computers omgaan. Voor hen is het rampzalig dat nu ook de belastingaangifte voortaan elektronisch moet gebeuren. Zogenaamd om het voor iedereen gemakkelijker te maken.

Daardoor worden zij voor hun financiële zaken steeds meer van anderen afhankelijk, op goed vertrouwen dat daar geen misbruik van wordt gemaakt. Gelukkig gaat dat meestal goed maar lang niet altijd en daarvan is al menig oudere de dupe geworden. Bovendien kunnen deze mensen door hun geringe inkomsten het beheer van hun financiën niet uitbesteden.

Gelukkig wordt er al veel hulp geboden, ook op vrijwillige basis. Toch blijft het van groot belang dat financiële instellingen en de Belastingdienst met hen rekening houden. Op dit gebied is een effectieve dienstverlening voor iedereen van groot belang.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

10 REACTIES

 1. Dank voor je mooie blog, Paul.

  Met veel plezier en dankbaarheid regel ik voor mijn 83-jarige moeder de financiële zaken, de belastingen (de blauwe enveloppe), het bestellen van maaltijden en het regelen van de noodzakelijke medische zorg als dat nodig is.

  Nieuwe (technologische) ontwikkelingen zullen in versneld hoog tempo in het belang van zowel jongeren als ouderen doorgaan. De tegenstelling ouderen-jongeren is een van de vele filters waarop je subjectief naar de vernieuwende werkelijkheid kunt kijken. In feite is ons maatschappelijk systeem zo technisch geworden dat geen van ons (oud, jong, intelligent, gehandicapt, ziek, topsporter, artiest, manager, chirurg etc.) kan claimen dat hij alle technisch facetten van onze samenleving kan doorgronden en beheersen. We hebben dus allemaal hulp nodig.

  Het persoonlijk welzijn in een maatschappij was, is en blijft dus primair afhankelijk van de bereidheid in die samenleving om elkaar te helpen. Publieke organisaties, zoals bijvoorbeeld het UWV, de afdeling WMO van ene plaatselijk gemeente, maar ook de belastingdienst, hebben primair de ‘plicht’ om er voor zorg te dragen dat die hulpverlening ook daadwerkelijk effectief kan plaatsvinden en ook gestimuleerd wordt.

  Hulpverlening, in welke vorm dan ook, blijft altijd het risico inhouden van falen of misbruik. Het 100% uitsluiten van dergelijke risico’s is onmogelijk. Er bestaat nu eenmaal geen 100% zekerheid. Transparantie, leervermogen en vertrouwen, blijven in iedere samenleving de kernwoorden die maken dat de bereidheid om elkaar te helpen blijft bestaan.

  Het is samengevat dus een goede zaak om te pleiten voor een doordacht beleid op ‘alle’ wegen met veel ‘verschillende’ snelheden. Dat beleid is in één zin: Ga niet op de technologische rem staan, maar draag iedere dag bij aan een samenleving waarin mensen in staat worden gesteld om elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen.
  Concreet: De blauwe enveloppe kan dus gewoon weg, als de belastingdienst belastingplichtigen (mensen) die dat niet zelfstandig kunnen, in staat stelt om al of niet met hulp van derden hun belastingopgave in te vullen.

 2. Heel goed gezegd Paul. De overheid heeft de zaak een beetje omgedraaid, het is allemaal kosten baten analyse wat de klok slaat.. Geen greintje menselijkheid zie ik,terug. . Maar wat ze zijn vergeten is dat de overheid ten dienste staat van de burgers, zij zijn er voor ons en niet wij voor hun. Dus zolang er behoefte is van de ouderen die hun hele werkzame leven dit land hebben opgebouwd, zal de overheid hun ook ten dienste moeten zijn en zich aanpassen aan deze , steeds groter wordende bevolkingsgroep. Want ook alle ministers en kamerleden worden oud en een aantal zal dan ook moeite hebben met het tempo van de ontwikkelingen te volgen. Ik denk dat hier dan ook een taak lgt voor de ouderen partijen in de politiek, om deze kiezers voor zich te winnen, zodat de overheid rekening kan houden met hun belangen. Ik vind het echter jammer dat partijen zoals 50+ vaak ten onder gaan aan ruzie e.d. Maar ik kan helemaal achter dit verhaal staan. Je neef Freek

 3. Laten wij beginnen met het principe “Time is Money” af te schaffen . Money = geld, en
  dat geef je niet zomaar aan een ander, dus je tijd ook niet! Zo zal het tot nu gegaan zjn.
  Daar moeten wij van af! Laten wij voor elkaar meer tijd beschikbaar hebben.
  Help = Steun , de zwakkere. de oudere, maar dan wel met respect!
  Hoe en in welk opzicht moet de de wereld/mensheid veranderen om zulks te kunnen
  realiseren?
  Laten wij hopen dat zo iets ooit eens bewaarheid zal worden!

 4. Wanneers stoppen wij met geloven dat de overheid een mens is en ons dus ook als mens zal behandelen?
  Met elke nieuwe verplichting maakt de overheid mensen meer eigendom van de staat.

  De overheid, de staat zijn niet menselijk. Het zijn slechts ficties. Verzinsels.
  A mean to an end.
  Een middel voor controle.

  De enige reden om te blijven geloven in een overheid als oplossing is een gebrek aan zelfbewustzijn, een gebrek aan zelfvertrouwen. Een gebrek aan vertrouwen in de mens.

  Namasté

 5. Raak gezegd Paul! Ik realiseer mij dat vaak als ik (59 jaar) op de snelweg achter een klein autootje zit met twee ouderen erin. Dan denk ik; wat gaat het allemaal toch hard. Dat is toch beangstigend voor zulke mensen.
  Anderzijds zijn er tegenwoordig ook veel E-bikes waarbij ik soms door een oudere wordt ingehaald. Dan denk ik ook wel eens; dit wordt nog gevaarlijk! Haha

 6. Beste Paul,

  Het gaat er denk ik om de verbinding tussen beide generaties te benadrukken. Dan ontstaat er wat moois. Dat is nu al zo in veel gevallen zoals je schrijft en hoe meer we ons die verbinding realiseren hoe mooier het gaat worden. Ik ga regelmatig bij mijn oude tantes langs, ben mantelzorger voor mijn oom, mijn oude overbuurvrouw waar mijn vrouw de zorg voor regelt komt als wederdienst mij een bakje zuurkool geven omdat ik daar als enige in ons gezin van hou. Een dag in de week kook ik als vrijwilliger in het verpleeghuis, met z’n vieren zorgen we dat mijn moeder nog zelfstandig kan wonen. Er voor elkaar zijn. Daar gaat het om.

  John de Haas

 7. Beste Paul,

  Herkenbaar en verontrustend vind ik hetgeen u aansnijdt. Feit is dat we in een tijdperk leven waar de veranderingen sneller gaan dan ooit tevoren. Vooral de vraag is, hoe we die veranderingen op een verantwoordelijke manier begeleiden.

  Vanuit change management wordt er vooral naar de toekomstige situatie gewerkt vanuit rationeel niveau. En de weerstanden die men onderweg tegenkomst zijn maar al te vaak lastig.

  Wat mij betreft meer aandacht voor de transitie fase (oude naar de nieuwe situatie) en dan vooral op de sociale impact. Wat betekent het digitale betalings-en belastingverkeer op persoonlijk niveau en hoe kunnen we als verantwoordelijken ook zorgdragen voor begeleiding hierbij. Lijkt me uitermate geschikt om als belastingdienst en/of financiële instelling om werknemers als vrijwilligers in te zetten om de oudere doelgroep hierin te begeleiden.

  Harte groet,
  Monique van Ruler

 8. Beste Paul,
  ik begrijp dat je verontrust bent over deze ontwikkeling.
  Deze versnelling waar we in zitten is iets wat uiteindelijk voor niemand prettig is, ook niet voor jongeren.
  We zijn sociale dieren en de manier waarop alles nu draait richt zich op individualiteit. Dit is dus tegen natuurlijk en zal vanzelf stoppen.

  Als we naar de natuur kijken gaat het uiteindelijk allemaal om balans.
  Ook hier zal er weer een balans ontstaan.

  Dit zal nog tot menig probleem leiden voordat de balans terug is.
  Tot die tijd is en blijft het belangrijk dat mensen bewust zijn en elkaar helpen.
  Dit is altijd zo geweest en altijd zo blijven in iedere situatie waarin de mensheid zich bevindt.

  Met groet van Chris

 9. Helemaal mee eens! Dat ouderen en jongeren een verschillend tijdsbesef hebben is niet erg (de twintigers van nu hebben al moeite met de snelheid van de kleuters van nu ), maar overheidsinstanties zijn er voor iedereen en zijn dienstverlenend. Het is geen onwil van de mensen die er werken, maar een totaal niet bewust zijn van de consequenties van al die veranderingen. Leidinggevenden en bestuurders zijn ervoor verantwoordelijk deze veranderingen op de juiste manier aan te sturen. Niet alleen vanuit het hoofd, maar vooral vanuit het hart. Oog hebben voor wat er werkelijk leeft in de samenleving en niet als een robot je werk doen!

  Hartelijke groet,
  Ineke Vosman

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 77 = 81