De vluchtelingenstroom is niet te beheersen

21

Iedereen verwacht dat we in staat zijn de vluchtelingenstroom te beheersen maar volgens mij zal die blijven toenemen. Het klimaat verandert, de droogte neemt toe en de honger wordt een ramp voor menig gebied. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar in de hele wereld groeit het vluchtelingenprobleem en daarmee ook de misdaad van de mensensmokkel.

Voor een kleinschalige aanpak is niet veel organisatie nodig.

Dat de nood erger wordt blijkt ook uit de samenstelling van de stroom vluchtelingen. Aanvankelijk waren het vooral mannen die op zoek waren naar een betere toekomst om hun familie te kunnen helpen. In de volgende fase waren het hele gezinnen die hun heil zochten in een ander land. Momenteel zijn het vaak kinderen die door hun ouders worden weggestuurd in gammele bootjes, in de hoop dat ze op die manier gered kunnen worden. Dat deden Joodse ouders ook toen Hitler aan de macht was. Ze gaven hun kinderen aan niet-Joodse gezinnen in de hoop ze zo te kunnen redden. Een moeder zal haar kind niet aan een gammel bootje toevertrouwen als ze niet in hoge nood zit.

In de internationale politiek blijken landen niet in staat goede afspraken te maken, want nationale – en politieke belangen zijn vaak belangrijker dan mensen in nood. We voelen ons machteloos en in onze machteloosheid zijn we niet in staat om iets te doen. Een kant- en-klare oplossing is er niet, maar niets doen is ook geen oplossing. In feite zijn we zeker in staat iets te doen om het leed te verzachten. Daar kan ieder van ons aan meewerken.

Ook in Nederland ervaren we het vluchtelingenprobleem en de regering heeft gekozen voor grootschalige opvang. Die aanpak is geen oplossing voor ontheemden die alles zijn kwijtgeraakt en geen thuis ervaren. Ze hebben aandacht nodig, begrip en liefdevolle contacten. Die kan iedereen geven. De Franse filosoof Levinas zegt: “in de ogen van de ander herken ik mezelf in mijn verantwoordelijkheid voor de ander”. Daar hebben de vluchtelingen behoefte aan, dat er iemand is die hen met begrip in de ogen kijkt. Elkaar in de ogen kijken is een gebaar van vriendschap.

Het grootschalige beleid van de regering is onmenselijk kil maar dat kan worden verbeterd door kleinschalige opvang, waar we allen aan kunnen meewerken. Kinderen passen zich gemakkelijk aan en een kind speelt graag met andere kinderen. Dat geeft ze energie en plezier. Kinderen opvangen in een wijk met kinderen is niet moeilijk. Er is geen geld voor taalonderwijs, maar ik ken heel wat mensen die gewoon met de mensen van hun wijk Nederlands leren spreken en de Nederlandse gebruiken leren kennen. Voor een kleinschalige aanpak is niet veel organisatie nodig. In een democratisch welvarend land zijn wij allen verantwoordelijk voor de opvang van ontheemden die weinig hoop hebben op de toekomst.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

21 REACTIES

 1. Geachte heer Bot,
  Het zijn geen eenvoudige onderwerpen die u aansnijdt. Dank u wel dat u ons iedere keer weer laat denken over en laat voelen hoe wij zelf in de wereld staan er daarmee omgaan.

 2. A.M.D.G.
  Bijvoorbaat mijn verontschuldigingen aan degenen die zich storen aan deze
  Post Scriptum van mij. Maar ik moet het toch kwijt.
  Gisterenavond gelezen in “DE ONDERNEMER” (bijlage van het AD/HAAGSCHE COURANT) van juni 2016, Pag. 41) hoe twee studenten uit Zoetermeer(waar ik nu zeker trots op ben) een kleinschalig project zijn opgestart in NEPAL, waardoor voorlopig zeker voor 10 personen werkgelegenheid is geschapen!
  Dat noem ik pas hulpverlenen!! De daad b ij het woord voegen! En niet gebeurtenissen uit het verre verleden bekritiseren.
  Ook helpt misschien een oproep tot een WERELDGEBEDSDAG. Met veel vertrouwen zal de gevraagde hulp er toch eens komen!!

 3. Deze tijd stelt ons voor een uitdaging: kunnen we dicht bij ons hart en dus bij de ander leven of lopen we ‘wenend want hij bezat vele goederen’ weg van de bron van het leven? : het verhaal van de rijke jongeling die zo graag bij Jezus wilde horen maar het niet aan kon om zijn rijkdom onder de armen te verdelen en Christus te volgen. Immers: de zoon des mensen had geen kussen om zijn hoofd op ter ruste te leggen? M.a.w. Jezus had geld nog goederen; met/bij Hem ging het om andere dingen. De jongeman ging weg onder tranen want hij was bezat veel en kon er niet van scheiden.
  We zijn verwend en verwaarloosd geraakt in onze welvaart….verwend met veel comfort, verwaarloosd (vaak) in wat ons leven echt betekenis geeft. De ander in de ogen kijken en voelen dat zijn pijn en vreugde ook de jouwe zijn….liefhebben en leven ….in die context worden de dingen anders. Vaak ook helderder.
  Inderdaad Paul: geen moeder stuurt haar kind in een gammel bootje de zee op zonder vreselijk omhoog te zitten. Ik denk aan m’n oma die , vanuit Rotterdam , haar kinderen op weg stuurde…thuis zouden ze zeker dood gaan van de honger. Die kinderen zijn weliswaar allemaal terug gekomen, maar, vertelde mijn tante me: ‘Oma is daarna nooit meer de zelfde geweest’. Ik begreep het pas toen ik zelf kinderen had.
  Dat begrip heeft niets met een naïef romanticisme of ongegrond idealisme te maken. Dat begrip komt vanuit een menselijk weten. Ook ik vind het niet leuk om m’n verworven rijkdommen op te geven…helemaal niet zelfs. Maar ik ga me daar geen zorgen over maken want op het moment dat het aan de orde is, weet ik dat ik meer schade oploop als ik m’n medemens laat creperen, dan wanneer ik m’n spul veilig gesteld heb.
  Veiligheid is net als geld; het moet rollen , wil je er plezier van hebben. Stijf stil is zo goed als dood.
  De meeste drempels lijken hoger als je er voor staat. Eenmaal er over heen verwonder je je dat je er zo tegen op gezien hebt.
  Als wij willen leven en gelukkig zijn, zullen we de beweging van ons hart moeten volgen. Ik wens ons alle goeds.

 4. A.M.D.G.

  Waarde Pater Paul,

  Met veel aandacht heb ik deze heftige discussie gevolgd. Een te grote mate van heftigheid is nooit goed, want dan verlies je de macht over het stuur, en daar komen
  ongelukken van!
  Wat ik bovendien in de discussie heb gemist is de methode van: Vergelijken!
  Een methode die in de exacte wetenschap veel wordt gebruikt. Hoezo??
  Gezien de uitzending een tijdje geleden op TV van Jeroen Pauw over NEPAL!!
  Wat beweegt een mens om in dat land te blijven wonen met de last van armoe,
  slechte huisvesting, gevaar van aardbevingen! Plaats dat eens tegenover de in het geding zijnde vluchtelingenstroom! Wat zijn de verschillnen en waarom zijn er
  verschillen. Wellicht is het goed om eerst de geconstateerde verschillen in studie
  te nemen!!

 5. Inderdaad de hoeveelheid mensen die verarmen door uitbuiting of klimaatverandering is niet te bevatten. We kennen de oorzaken en als we niet bereid zijn de oorzaken aan te pakken helpt het niet als we een miniem percentage willen helpen. Vooral niet als deze mensenstroom op zich een inkomensbron is voor gewetenloze criminelen.
  Die maken onderweg slachtoffers omdat wij die enkelingen het beloofde land bieden.
  Voeg daarbij dat het niet werkt hier de groeiende hoeveelheid kansloze burgers mee te belasten en onze samenleving te ontwrichten.
  Wij hebben middels de verlichting geleerd als samenleving met dogmatische gelovigen om te gaan. Nu veel dogmatisch gelovigen die niet bereid zijn zich aan te passen, maar zich nog onderwerpen aan invloed van leiders uit het land van herkomst is een bewezen gevaar voor onze samenleving. Vooral als we niet bereid zijn bij opvang ook geld uit te trekken voor opleiding van kinderen en ouders helpen bij een bij ons land passende opvoeding gaat ook hier de wal het schip keren. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en zo zie ik het simpel sociaal gewenst gedrag te opzichte van immigranten.
  We moeten helaas op afstand het probleem benaderen en niet onze samenleving verpesten door te blijven geloven in onze hulp aan juist niet de minst bedeelden in de wereld.
  Daar ondertussen wel de ogen voor sluiten en schuld afkopen door hulp aan enkelingen zonder te luisteren naar mensen die oog hebben voor ontwrichting van onze samenleving is kortzichtig.
  In

 6. De vluchtelingen komen niet maar zijn gehaald. Om in Europa het nationalistisch gevoel aan te jagen. Mocht je te hard van stapel lopen dan kunnen ze je oppakken op grond van fascistische ideeen.

  Hobbel je lekker, als een mak schaap achter de elite aan dan ben je uit het goede hout gesneden. En kunnen ze je klaarmaken voor oorlog.

  Het schijnt al verklaard te zijn de WOIII.
  Oorlog is enkel een zwendel; het dient weinigen maar gaat velen aan.
  Oorlog is handel. Oorlog is verandering. Oorlog is chaos.
  Het doel is om er geld mee te verdienen. Eén land op de wereld ‘regelt’ dat.
  Zie het land als een kasteel. De vier wachttorens zijn vervangen door de omringende landen.

  Hun motto: OPRUIEN, UITSPELEN EN BINNENLOPEN.

  Het zijn de bankiers. Die winnen oorlogen zonder ooit een wapen ter hand te hebben genomen. Het verhaal gaat dat als je niet het (geld)systeem van die ene bankier aanneemt, je de oorlog verliest.

  Dan komen nog de Jezuïeten in het spel. Een MILITAIRE ORDE. Met een aparte eed.
  De vrijmetselarij met zijn luciferiaanse doctrine.
  De vrijmetselarij zit in elke laag.

  Zoek eens op google of uit: Octogon, Hexagon en Pentagon.
  Dan wordt een hoop duidelijk.

  We worden behandeld als kakkerlakken. En wij zijn het die gebruikt worden. Week worden we gemaakt. Om vrijheden op te teven.

 7. De vluchtelingen en migrantenstroom is niet tegen te houden, want arm zal naar rijk stromen. Het is natuurlijk dat er evenwicht is in verhoudingen. Dat is in natuurlijke ecosystemen het geval, maar ook in sociale verhoudingen. Bij elektrische stroom komt dit proces onmiddellijk tot stand. Bij mensen en in sociale verhoudingen is daar een wilsbesluit voor nodig. En dat is een vertragende factor. We zien dat in de afgelopen decennia de rijken rijker geworden zijn en de armen armer. De stroom van vluchtelingen en migranten is vergelijkbaar met de elektrische stroom die leidt tot evenwicht tussen + en -. Het is goed dat die stroom er is en iedere activiteit om die tegen te houden, is op den duur niet houdbaar totdat de verschillen tussen arm en rijk weer in evenwicht zijn gekomen.

 8. Reinhard geeft terecht aan dat het mensen in een groep (hok) duwen altijd tot verkeerde conclusies leidt. De mensen uit syrie zijn wel alles kwijt als het gaat om materie maar ze brengen heel veel vitale energie> dat is watt wij nodig hebben want ik vind persoonlijk dat dat op alle fronten mist. Dan zijn er mensen die van het asielzoeker een beroep (dit zijn ook de klagers) hebben gemaakt, veel zijn al zo’n 13 tot 15 jaar onderweg. Bovendien met ook gezegd worden dat het legeer vrijwilligers niet anders dan menselijkheid vertonen en zelfs de medewerkers in dienst om dee mensen op te vangen zijn heel wat menselijker dan een paar jaar geleden

 9. Beste Paul de Blot,
  Ik heb verrast dat ook u voor alle mensen die u in uw column de term vluchtelingen gebruikt. Migranten en vluchtelingen zijn volgens mij twee zeer verschillende groepen, zeker als u daarbij ook nog de link naar de vlucht van joodse burger voor het nationaalsocialisme legt. Het door elkaar halen van deze twee zeer verschillende groepen heeft tot gevolg dat het draagvlak voor hulp snel kleiner wordt. Dat neemt niet weg dat iedereen die de heimat heeft verlaten en met gevaar voor eigenleven de reis heeft gewaagd, in eerste instantie ontvangen moet worden. Maar het recht op langduriger verblijf komt toch echt alleen degenen toe die volgens de afspraken van de Verenigde Naties daadwerkelijk vluchtelingen zijn. Het zou me een hartenzaak zijn en volgens mij ook veel venijn uit het debat halen, als we het onderscheid tussen vluchtelingen en migranten zorgvuldiger zouden hanteren.

 10. Het rottige van heel de situatie is dat de politiek(bank) wel geld leent om oorlog te beginnen.
  Maar geen veldhospitaal in kan richten.

  Het lijkt erop dat burgers nooit hoeven te betalen voor oorlog. Wel de gevolgen ervan.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


78 + = 87