Een uitzichtloze toekomst

14

Het lijkt alsof de Brexit ons democratisch bestel van de Europese Unie op losse schroeven heeft gezet. Eigenlijk wordt dat al enige tijd ondermijnd doordat de afzonderlijke landen hun eigen belang laten prevaleren boven het algemeen belang. Dat beleid wordt niet langer meer gedragen door het volk en de schijneenheid van het Verenigd Europa dreigt uiteen te vallen. Alle politieke successen uit het verleden blijken niet meer dan een spel om de macht te zijn.

In de politiek is men vergeten dat het in de economie om mensen gaat.

In ons democratisch bestel is er op economisch gebied veel aan te merken, ook in Nederland. Alles wordt duurder maar de inkomsten verminderen, de armoede neemt toe, de zorg vertoont hiaten, de pensioenen bieden geen houvast meer, maar vreemd genoeg neemt het aantal miljonairs toe. De media versterken de onrust door hun berichtgeving die veelal op sensatie is gericht. De paniek en de wanhoop neemt toe. Bijna dagelijks werpt zich iemand voor de trein en de zelfdoding onder jongeren is hoog. In de politiek is men vergeten dat het in de economie om mensen gaat.

Als we naar het verleden kijken dan blijken perioden van welvaart steeds te worden afgewisseld met noodsituaties. De generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, weet wat voor uitzichtloze situaties ze vaak beleefden. In noodsituaties kan er ook iets moois groeien door menselijkheid en  saamhorigheid te tonen die de pers niet halen.

Het welzijn van een samenleving wordt niet door het politieke beleid tot stand gebracht maar door de mensen zelf, door hun kleinschalige samenwerking. Een vluchteling wordt het meest geholpen door de warmte van een menselijke ontmoeting. De filosoof Levinas druk het heel concreet uit: “in de ogen van de ander herken ik mijzelf in mijn verantwoordelijkheid voor de ander” Hulpverlening is vooral de vreemdeling in de ogen zien, het angstige asielzoekende kind in de ogen zien. Deze gastvrijheid van hart tot hart is de kern van de zingeving in de politiek die we in deze moeilijke tijd nodig hebben. Ik hoop dat deze zingeving ook doordringt tot de hogere kringen van ons politieke beleid.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

14 REACTIES

 1. Waarde Paul,

  Met plezier lees ik je blogs. Er is veel mis in de maatschappij in de moderne tijd.
  De twintigste eeuw als tijdvak was zowaar een ramp van kolossale omvang met twee wereldconflicten, en talloze lokale oorlogjes die met steeds grover wapentuig en met steeds grotere impact worden uitgevochten. Met een toenemende druk op de aarde door almaar uitdijende bevolking en technologie die nog verre van groen is.
  Een paar belangrijke onderbelichte oorzaken op een rijtje (ik zie deze als de root causes van veel leed vandaag):
  – het tempo van verandering van overheden en van bestuursorganen is veel lager dan het tempo van verandering in de wereld op dit moment
  – oude waardensystemen (politiek en kerk) eroderen, maar worden niet door nieuwe vervangen
  – het zelfreinigend vermogen van de democratie is gering. Onmacht regeert.
  – goedkoop en korte-termijn populisme verdringt de rede, het mededogen en de nuance.
  – de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen worden kritiekloos omarmd. Vooruitgang in die aspecten is nog geen progressie van de maatschappij.

  Je kan er boeken over volschrijven, maar wie leest die nog?
  Hartelijke groet, Gert Staal

 2. A.M.D.G.

  Waarde Paul,
  Wat ik erg betreur is dat de Overheid (regering + volksvertegenwoordiging) meer tijd besteden aan partij- en persoonlijk belang- en daardoor simpelweg uit het oog verliezen de voortekenen van de toekomst!! Nota bene: GOUVERNDER C’est
  PREVOIR!!
  De ellende in de ouderenzorg was te voorzien toen de veranderingen in de
  onderwijswetgeving (Mamoetwet) hogere opleidingen voor ieder kind mogelijk
  maakten. Voeg eraan toe de toenemende trend van een vorm van egoisme:
  Hoog salaris, spannend en avontuurlijk werk, zoals manager, stewardes, hostess, reisleidster, zangeres, actrice en verder alles wat meer bekendheid met zich meebrengt kregen de voorkeur boven hulp en verzorging!! Dat krijgt toch helemaal geen aandacht meer! Ik zie het er van komen dat ooit nog eens (helaas) een dienstplicht komt, niet voor de krijgsmacht, maar voor de ouderenzorg!!

 3. Beste Paul, weer en mooie column. Maar alle ellende wordt inderdaad door de mensen zelf gecreëerd. Er is 1 woord waardoor bijna alle huidige ellende in Syrië, Irak, en Afrika is ontstaan. Dat woord is ISLAM. dat is de bron van alle ellende. IK geloof best dat moslims ook vredelievend kunnen zijn. De groep moslims, die menen dat mensen die andere geloven of geen geloof aanhangen allemaal “honden” zijn die gedood moeten worden veroorzaken alle leed. Het zou daarom toe te juigen zijn dat juist de moslims hun geloofsgenoten grondig tot de orde roepen. Dat gebeurd helaas niet of zelden.

 4. Ik denk meneer de Blot, dat op dat lage niveau waar u over spreekt, onze samenleving best nog op orde is. Alleen leest u daarover niet in de krant.
  Wat helemaal mis is, is dat de mensen die door ons democratisch gekozen zijn, niet dat doen waarvoor wij ze gestemd hebben, namelijk voor ons een samenleving scheppen, waar we samen kunnen leven.
  Nee ze zitten er voor zich zelf en voor het volgende baantje in de industrie en om veel geld te verdienen.

 5. Weer een prachtige hartscolumn Paul. dank, alleen had ik persoonlijk een vraagteken achter de titel gezet. Er is altijd hoop. bernie sanders, hoe hij ook uitkomt, is ook al een niet meer te ontkennen stroming in Amerika en misschien ook al de wereld!! Toch!?!

 6. Super Inspirerende Heer Paul de Blot,
  Dank U Hartelijk, dat U ons Uwe lezers blijven uitnodigen, voor onze menselijkheid in barmhartigheid en wijsheid blijven aan onze medemensen aanbieden,
  U schrijft duidelijk dat vluchtelingen NU in dringend Nood zijn en onze betrokkenheid
  nodig hebben, en daar waar wij mogelijkheden hebben vluchtelingen omarmen, helpen op weg, taal aanreiken en hartelijke omhelzing aanreiken speciaal voor kinderen, om hen zo snel mogelijk “hun brood en hun plaats verdraagzaam beleven”.

 7. Belangrijk onderdeel van huidige problematieken blijkt vaak de economie. Er ontbreekt diepte. Hoe staat het met de inzichten hierover binnen de Europese Unie. Wat is de invloed hiervan op de Brexit?
  Verlamming in de economie ontstaat door het gebrek aan academische breedte en de “wetenschappelijke” minachting voor het menselijke woord.
  De inhoud van de huidige economie is toe aan nieuwe inzichten met de hoogstnoodzakelijke humane diepgang.
  Het boek van Tomás Sedlácek : De economie van goed en kwaad, is een goede aanzet tot verkenning en wellicht verandering in het denken en handelen.

  Uitspraak van Sedlácek: “Zelfs het meest doorwrochte wiskundige model is een verhaal, een parabel, onze poging om de wereld waarin wij leven op een rationele manier te doorgronden”.

  Aan te bevelen voor iedereen die te maken heeft met de manier waarop wij economische waarde berekenen!

  Aan te bevelen voor iedereen die Europa en de wereld een warm hart toedraagt!

 8. Er is heel veel mis met de democratie. De politiek is er voortdurend op uit verschillen te benadrukken en de burger ertoe te brengen om een oordeel te geven over wat ons verdeeld houdt, in plaats van te versterken wat ons verbindt. In een echte democratie worden die plannen uitgewerkt waar iedereen mee kan leven, niet die plannen waar net een meerderheid voor kan worden verkregen en de een zijn punt weer kan maken ten koste van de belangen van anderen.
  Een referendum drijft een samenlevingen uit elkaar. Wil de samenleving dat wel? Bijna niemand in Nederland wist wat hij aan moest met het Oekraïne referendum. In het VK wisten tot op de dag van de stemming velen nog niet wat zij zouden gaan stemmen. Waar het ons mensen om gaat is dat wij gelukkig willen zijn en ons kunnen ontplooien. Of Nederland daarvoor in een samenwerkingsverband zit met Oekraïne of niet en of Engeland daarvoor al of niet lid is van de EU, is daarvoor gewoon niet van belang. Er is nu een structuur in de democratie ontstaan waarin machtsstromingen de democratische structuur kunnen misbruiken om voor eigen gewin de burgers tegen elkaar op te zetten op manieren die de maatschappij in grote problemen brengt zonder dat voor de burgers wezenlijke belangen worden gediend. Er worden spelletjes gespeeld met democratische waarden die grote schade toebrengen aan intermenselijke verhoudingen en aan de samenleving als geheel. De uitslag van de peilingen wordt in hoge mate geregeerd door de inconsistente gemoedstoestand van de dag, afwezigheid van wezenlijke belangstelling, gebrek aan kennis en een fundamenteel falende voorlichting.
  Aan de andere kant: De Brexit dwingt de EU en het VK tot een grondige herbezinning. Het werkt als een Tsunami, een door mensen gecreëerde (natuur)ramp, die, net als een oorlog, ruimte kan openen voor nieuwe ontwikkelingen die zonder zo’n gebeurtenis onmogelijk zouden zijn geweest.
  Het instituut referendum blijkt een paardenmiddel te zijn van een twijfelachtig democratische gehalte. Met dit middel moet uiterst behoedzaam worden omgegaan.

  • Globaal mee eens wat Alexander schrijft. Een stemming heeft winnaars en verliezers. Het referendum in UK lijkt alleen maar verliezers opgeleverd te hebben. Het ergerlijke van een stemming is dat bij Brexit een kleine meerderheid een grote minderheid de wil oplegt. Dat lijkt toch wel heel ondemocratisch.
   Vandaag demonstraties in London voor in de EU te blijven. Schotland wil nu echt van die Engelsen af. Een chaos in het Verenigd Koninkrijk bij die altijd zich zo correct voordoende Engelsen

 9. Dag Paul,
  Ik werd naar je column toegetrokken door het woord, uitzichtloos. Wat drijft Paul om een dergelijk woord te gebruiken, terwijl we inmiddels zover zijn, dat voorbij het weten, het uitzicht oneindig is.
  Vervolgens geef je een aaneenschakeling van zaken die op dit moment verkeerd lijken te gaan in het aardse bestaan… en gelukkig kom je dan toch weer op het niveau, waarop ik je ken en je zo waardeer.

  Remo slaat wat mij betreft ook de spijker op z’n kop. Kennelijk niet interessant voor de media, waarvan het lijkt, dat ze alleen maar aandacht heeft en geeft aan de misstanden, de pijn, de tekorten en gebreken en het eigen belang denken vanuit vele mensen en met name de politiek, terwijl ik ondertussen heel erg blij ben met een veelheid aan ontwikkeling bij mensen op het gebied van het ‘diepere bewustzijn’, waar Remo over spreekt. Het haalt op dit moment de media (nog) niet, maar het ontwikkelt zich zodanig snel bij een overweldigende groep aardbewoners, die bereid en in de gelegenheid is om over beperkende landsgrenzen heen te kijken, verbinding te zoeken en afstand te nemen van het beperkende – what’s in for me – en daadkrachtig uiting te geven aan – what’s in me for you – !!!
  Ik heb er veel vertrouwen in.
  Wat mij betreft is er dus uitzicht.

  • Prachtig omschreven…..van whats in for me naar whats in me for you!! Al geruime tijd verdiep ik me in het werkelijke succes van bedrijven en organisaties als onderdeel van maatschappelijk succes. Het verbaast mij steevast dat werkelijke manifestatiekracht binnen organisaties niet of nauwelijks tot wasdom komt door de beperkende sturing op whats in for me…
   Buiten is alles ‘goed’ geregeld: beleid, structuur, hiërarchie, competentie en gedragshokjes, als we nu ook de daadwerkelijke binnenkant erkennen en tot uiting laten komen komt er zoveel extra waarde vrij binnen mensen, organisates en uiteindelijk ook de maatschappij. Zielskracht is key in deze.. Prachtig vooruitzicht zo.

 10. Beste Paul,

  Dank voor deze column en hart onder de riem. Ook ik kom tot de conclusie deze week – na drie jaar bijdrage aan een community van jonge idealisten – dat ook hier “het welzijn van een samenleving…tot stand wordt gebracht door de mensen zelf, door hun kleinschalige samenwerking”. Dat geldt ook voor jonge mensen: Is er gastvrijheid van het hart tegenover de ander, en…. nog lastiger…. in de context van een – bijna autonome – groepsdynamiek. Dat moet ieder en iedere gemeenschap steeds weer opnieuw leren. Zelfs op internationaal niveau laten de EU-commissie en EU-parlement zien dat zij niet aan hun – primaire gevoelsreacties kunnen ontsnappen bij een Brexit.
  Hoop geeft dat ik de groep van mensen overal om me heen en internationaal zie groeien die weten wat het hart van het leven is en hun hart. En dat leren gaat met vallen en gelukkig ook opstaan.

  Hartelijke groet,
  Dhian Sioe Lie

  community-coach
  ubuntu@work

 11. In tijden van crisis vinden mensen elkaar. In tijden van welvaart vergelijken mensen zich steeds met anderen en voelen zich dan tekort gedaan. Dan vergeten we wat er allemaal wel goed gaat in Nederland en in wat voor deplorabele stituatie anderen verkeren. Ik heb de kans gehad om vluchtelingenkampen in Pakistan en op de grens van Thailand Cambodja te bezoeken. Die beelden zal ik nooit vergeten en bepalen mijn houding t.a.v. het vluchtelingenvraagstuk, maar dat mag ik niet van anderen verwachten. Ook Nederland kent zijn onderkant. Hoeveel kinderen kunnen niet mee doen omdat de financiele middelen ontbreken? Daar sluiten we vaak de ogen voor. Het is waar, het eigen belang gaat boven dat van anderen. Maar het kinderpardon moet worden verruimd. Het is een schandvlek in de huidige politiek. Wat de oorzaak ook is van een verlengd verblijf, je kunt kinderen die hier langer dan 5 jaar zijn of zelfs hier geboren zijn daarvan nooit de dupe laten zijn.

 12. Het probleem is dat je niet door structuren en organisaties tot dit soort dingen kunt komen. Landen uiteindelijk zijn mensen. Europa bestaat uit mensen. Welke naam je er ook aangeeft.
  Brexit of Brentry, doet er niet toe.
  Om tot liefdadigheid te komen, moet je beginnen bij jezelf. Er is geen andere weg. Wat is waarom dat ik mezelf belangrijker vind dat mijn medemens? Er is maar een echte oplossing in de wereld voor alle problemen en wel “een dieper bewustzijn” (ofwel het loslaten van persoonlijke identificatie, het doorzien van ons egootje, ons egootje wat ons altijd geholpen heeft bij het overleven maar nu we in een groter comfort leven dan ooit, nu kunnen we niet meer de wereld leegroven voor ons eigen zekerheid of beter onzekerheid, nu is het een kwestie van delen)

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


9 + 1 =