Een uitzichtloze situatie

27

Wie de media volgt ervaart een uitzichtloze situatie, zowel op landelijk als internationaal niveau. De terreur slaat overal ongrijpbaar toe. We zien ook overal baldadigheid, agressie, wanhoop en machteloosheid. Het aantal vechtscheidingen neemt niet af. Drie van de vijf huwelijken lopen vast, vaak met tragische gevolgen.

Een vriendelijk woord of aandacht voor de ander werkt aanstekelijk.

Onlangs wist een diep teleurgestelde jonge vader zich geen raad en doodde eerst de moeder om vervolgens zelf met hun kind vanaf het balkon de dood tegemoet te springen. Het aantal zelfdodingen in Nederland is nog steeds hoog, vooral onder jongeren. Ze weten geen raad meer en zijn wanhopig. Agressie lijkt op verschillende terreinen van de samenleving onbeheersbaar en de politiek is vaak machteloos en verdeeld.

Op landelijk niveau wordt de saamhorigheid ondermijnd door tegenstrijdige partijbelangen. Op internationaal niveau slaagt men er evenmin in om tot eenheid te komen. De chaos in het Midden- Oosten en in verschillende Afrikaanse landen is onbeheersbaar. Bij velen ontbreekt de moed om aan de toekomst te denken. Alles lijkt uitzichtloos en de mensen worden wanhopig, onverdraagzaam en agressief. Is er nog hoop?

Ondanks al deze uitzichtloosheid is er zeker nog altijd hoop. Dat hebben de overlevenden van de concentratiekampen getoond. Ook in zo’n situatie beschikt de mens nog over een oersterk overlevingsinstinct. Dat is de vriendschap en de liefde voor de medemens. In ieder mens leeft er nog steeds een diep verlangen naar zingeving door relaties met andere mensen. Een baby die geen liefde krijgt gaat dood, want liefde is het belangrijkste voedsel om te overleven.

In elk mensenhart leeft er een fundamentele behoefte om zich bij iemand anders thuis te voelen. Dat gebeurt van mens tot mens, maar heeft ook een grootschalige uitwerking. Uit getuigenissen van mensen uit de vluchtelingenopvang blijkt, hoe gelukkig je een vluchteling kunt maken door eenvoudig aandacht aan iemand te besteden.

Ondanks alle ellende in de vluchtelingenkampen amuseren de kinderen zich door in vriendschap met elkaar te spelen. Een vriendelijk woord of aandacht voor de ander werkt aanstekelijk in het netwerk van menselijke relaties en groeit vanzelf verder uit naar een netwerk van vriendschap. Ondanks de uitzichtloosheid van de chaotische situatie beschikken we nog steeds over een machtig wapen dat niets kost: aandacht, vriendschap en liefde.

 

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

27 REACTIES

 1. Beste Paul,
  Normaal lees ik vluchtig je teksten en reageer nooit door het jagende leven. Nu ik net terug ben van vakantie adem ik weer en probeer weer de tijd te nemen. Tijd nemen met aandacht en liefde er is geen betere waarheid om met de werkelijkheid van alledag te leven. Ook bij mij kwam de kop van het artikel naar binnen, zoals al het nieuws na een vakantie- isolatie zonder internet in de bergen. Zo een resetmoment is belangrijk en de tijd nemen. Dit neem ik weer mee in mijn advies tegen alle “vecht scheidende” ouders die ik weer aankomende tijd zal spreken. Dank Paul
  Groet Hanneke

 2. A.M.D.G.
  Allerbeste Paul,

  Inderdaad, helaas is de wereld vandaag de daag één en al treurnis en doffe ellende!!
  Maar daarvoor is er toch een begin geweest, een bron die al die ellende heeft doen
  ontstaan. Hoe kunnen wij allemaal eraan werken om die kwade bron te dempen?
  Misschien door meer en vaker voorbeelden te tonen wat echte offervaardigheid is.
  Nog niet zolang geleden op de TV: een jonge vrouw, die op eigen houtje in NEPAL
  een weeshuis heeft opgezet, waar onder haar leiding aan 51 weeskinderen( van
  zowat alle leeftijden) onderdak/eten/drinken/kleding/onderwijs laat ontvangen.
  Gelukkig dat er nog zulke mensen zijn! Moderne Heiligen noem ik ze!
  Hoe is het mogelijk dat zoiets nog bestaat in deze verfoeilijke wereld! Dat geeft
  hoop voor de toekomst!
  Misschien moeten wij meer kennis nemen van dit soort personen, die nog de moed kunnen opbrengen om zichzelf op te offeren! Op een positieve wijze!!
  Immer! Goed voorbeeld doet goed volgen!!! Met de Zegen van God!!

  Gods Zegen Paul

 3. Liefde, vriendschap, aandacht. Gewoon vanuit het hart. … ik moest meteen aan de film ‘the boy in the striped pyjamas’ denken. .. 2 jongetjes die geen oorlog, geen haat en geen verschil kennen en heel ontvankelijk in vriendschap elkaars vertrouwen winnen. De 1 achter het hek en de ander, als zoon van een kamphoofd. … een film die me altijd blijft raken, zo ook deze tijd. Hou hoop geloof en liefde…

 4. Beste Paul,

  Het is in Nederland gewoonte geworden dat alles maar positief moet zijn… Een rare gewoonte. We leven niet in de beste tijd en dan spiegelt zich dat in de koppen. Blij dat je gewoon benoemt wat er gebeurt.
  Maar ik weet een beetje wat je hebt meegemaakt – al kun je daar als niet-ervaringsdeskundige alleen maar een ‘mening’ over hebben en niets meer dan dat – De verhalen van de kampen zijn onvoorstelbaar en dat is precies wat ik teruglees in de reacties. Ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant je ervaringen zou willen overdragen en tegelijkertijd je publiek hier niet aan willen blootstellen.
  Menselijkheid, liefde en compassie bant op termijn alle duivels uit. Dat gaat nog een hoop positieve energie kosten, maar gelukkig is er daar heel veel van…

 5. Dank voor uw laatste bericht. Ik werd er heel somber van, maar gelukkig gooide u het roer om en kwam er een positief vervolg. Ik sta er helemaal achter dat alleen “liefde” ons uit al deze ellende kan halen. Liefde is het sleutelwoord als antwoord op deze tijd van negativiteit. Liefde voor een ieder, groot en klein, jong en oud, zelfs aan de slechtste mensen moeten we liefde schenken. Misschien hebben zij het wel het hardst nodig. Deze vorm van liefde kan in gedachten, gebed of wat ook geschonken worden. Hoe moeilijk ook, het is bet beste wat we met zijn allen kunnen doen. In deze tijd waarin het duister probeert het licht te overwinnen, moeten we aan het LICHT alle aandacht schenken. Het licht zal altijd overwinnen.
  Roos

 6. Dag Paul,
  Ik ben net als voorgaande lezers blij, dat de treurige tekst van je artikel uiteindelijk toch weer uitmondt in een prachtig De Blot waardig einde.
  Inderdaad, Aandacht, vriendschap en liefde.
  Wat je aandachtige aandacht geeft wordt groter en voelt zich uitgenodigd.

  Vorige week verscheen er een reporter in het nieuws, die nu weleens aan den lijve zelf wilde ervaren wat een journalist van het NRC beschreef over de angst en de alertheid in Parijs. De reporter is de stad doorgereisd en heeft niets kunnen vinden en ervaren, waar volgens de journalist geen ontkomen aan was…

  Zelfs wanneer men mij zegt dat ik me gedraag als een struisvogel, ben ik er van overtuigd, dat ik een grote en waardevolle bijdrage lever aan deze volledige samenleving, door vriendelijk een ieder gedag te zeggen, vriendelijk en behulpzaam te zijn, te glimlachen en te denken, te voelen en te handelen vanuit mijn staat van dankbaarheid.
  Laten we positiviteit uit blijven dragen als het meest fantastische virus wat we kennen en ik spreek er de wens bij uit, veel, heeeeel veel mensen daarmee te mogen besmetten.

  Geniet van je dag en heb ‘t goed, heel goed!
  Hans

 7. Opvallend is dat er mensen zijn die de aanhef deprimerend vinden, maar tegelijk mensen die zich door dit artikel gesteund voelen. Misschien is het wel zo dat door te benoemen wat overal benoemd wordt je pas daarna kunt begrijpen dat er ook andere wegen zijn.
  Alles positief benoemen lijkt ook soms een tactiek om negatieve zaken te verdoezelen. De werkelijkheid benoemen: ” Kijk zo is het!”, maar wij kunnen er iets aan doen leidt waarschijnlijk tot meer actie.
  Het werkelijk inzetten van de mogelijkheden.

 8. VREDE

  En toch
  zal van uit
  FRIESLAND
  de VREDE
  over de aarde
  stormen
  als wind
  en wolken
  de aarde
  bevolken
  de jaargetijden
  zullen ons leven
  verrijken
  natuurwetten
  dwingen ons
  samen te strijden
  naar veiligheid
  voor ALLEN
  die in leven geloven
  dan is er hoop
  dan kan iedereen
  gaan en komen
  levende liefde tonen
  sterft zinloos geweld
  is de aarde
  ons MOEDERLAND
  het VADERLAND
  de toon aangeeft
  waarin zijn bewoners
  geworteld heeft

  Jos

 9. Beste Paul,

  Het is een aanhef (de term `uitzichtloze situatie’) die mij doet denken aan de doorsnee media die met ellende aandacht wil trekken. De media is mede oorzaak van zoveel gevoelde ellende in de wereld, terwijl als je een gemiddelde dag van de mensheid waarlijk beziet is er voor meer dan 95% aandacht, vriendschap en liefde. Maar … dat krijgt niet de aandacht.
  Het is (inzicht)loos om te starten met uitzichtloos althans, ik leef met het inzicht, geloof en vertrouwen dat er voor aandacht, vriendschap en liefde voor en door mensen gekozen kan worden waardoor het uitzicht ook als zodanig kan worden ervaren.
  Laten we meer en meer aandacht, vriendschap en liefde als inzicht hebben … zodat we het uitzicht hierop voor onze medemens kunnen veranderen. De wereld in mij kiest als basis (vanuit eenheid) hiervoor om mijn uiterlijke wereld zo te zien, met alle bestaande verscheidenheid van religie, kleur, achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur, etc.

 10. Dank je Paul,

  De wanhoop beschrijf je pijnlijk tastbaar.
  Toevallig had ik er afgelopen dagen last van, terwijl mijn levens-werk gericht is op Vrede in mezelf vinden en met anderen delen hoe ik denk dat dat mogelijk is en dat uitstraalt in de wereld (zoals Frank zo mooi deelt in zijn reactie).
  Toch voelt de wereld voor mij soms aan als een wereldlijk concentratiekamp met verborgen prikkeldraad, ‘geleid’ door 473 internationale ‘business leaders’ die belang hebben bij het huidige systeem van verdeel, belemmer en beheers, van elkaar nonsens en andere verdovingen verkopen.
  Ik bedacht me vanmorgen dat ik ondanks dat ‘De moed der Liefde’ blijf voelen.
  Dat lijkt erg op wat jij zegt.

  Hartelijk groet en op naar samen verder,
  Marielle

 11. Dag Paul,
  Ik kan mij vinden in wat Cora Postema schrijft: ook ik word ontmoedigd door de negatieve koppen boven je artikelen. Terwijl het dan zo positief eindigt, dan voel ik mij weer opgetild.
  Zou het misschien een idee zijn om het om te draaien? Een positieve kop en een positieve berichtgeving en dan aan het eind wellicht waar het een antwoord op is?
  Zou dat niet de kracht van de positieve energie – de bron van waaruit we willen leven- versterken?
  Met vriendelijke groet, Jelly Zwaan

 12. Dank u wel Paul, voor de prachtige columns die u schrijft waar zoveel waarheid in zit. Alleen zou ook ik graag zien dat de kop van de columns een positieve inhoudt zouden krijgen dan pakt het nog meer! Negativiteit is er al genoeg, laten wij er voor waken omdat om te draaien.
  Hier een van de toespraken van Sai Baba en ik voel dat daarin de sleutel wel eens kan zitten om vrede en vrijheid te krijgen!
  Tegenwoordig bezingt niemand meer oprecht de naam van God. Mensen beginnen te argumenteren als maar even de naam van God wordt genoemd. Zij achten zich superieur genoeg daarvoor. God kan alleen gekend worden door iemand die de geschriften oprecht en met liefde bestudeert. Je mag dan een tong hebben die je kunt roeren, maar belaster niet de Heer of zijn goddelijke naam. Er is een verhaal over een koning, een minister en een bediende die in een boot over een stormachtig meer voeren. De bediende raakte zó in paniek bij het zien van al het water om hem heen, dat de boot dreigde om te slaan. Daarom pakte de minister de kerel beet, duwde hem in het water en dompelde hem een aantal keren onder. Pas toen de man riep: ‘De boot, de boot!’ werd hij weer in de boot gehesen. Terug in de boot besefte hij dat hij veilig was voor het stormachtige water. Zo zijn wij ook. Pas wanneer wij de beproevingen van het aardse bestaan ondervinden, gaan we de veiligheid en geborgenheid van het geloof in God beseffen.
  – Sathya Sai Speaks 1966, toespraak 4, 19 februari
  http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-04.pdf

  © Vertaling St. Sri Sathya Sai Baba – Nederland
  Laat de naam en vorm van God tijdens al je werk je metgezel, gids en hoeder zijn. – Baba
  Maria

 13. Hallo Paul, Deze gedachten vandaag gedeeld. Me samen met de daginspiratie van Earth Matters (zie onder), dank en hartelijke groet, Frank.

  Daginspiratie | Vredelievend

  Geplaatst door: Jules van der Veldt
  Bron: Earth Matters

  Gekoppelde categorieen
  Earth Matters | diversen, Inspiratie

  Vrede hebben met en in uzelf
  is een genadeschenking tot uw eigenheid.

  Vredelievend zijn tot de ander
  maakt de weg vrij
  om de ander waarlijk te ontmoeten.

  Door hierin waarlijk het voorbeeld te zijn,
  zo worden velen herinnerd
  aan wat Vrede waarachtig inhoudt.

  Zo wees in vrede met uzelf als eerste
  opdat zó het licht door uw ogen, hart
  en handelen doet blijken.

  Waarop het veld wat u alzo aanraakt
  zich doet erkennen en vrede alom wordt uitgedaagd
  om zichzelf weder te vestigen.
  Opdat ware verbondenheid haar kracht herwint.

  Zo, ga in vrede en wees vredelievend
  ook daar waar de onmacht van de ander zich toont.

 14. Idd liefde, elkaar gunnen en mededogen voor en naar elkaar…

  Mijn hart straalt liefde uit

  Liefde naar alle mensen

  die zich eenzaam voelen
  bang zijn
  van binnen wegkwijnen van verdriet en pijn

  Mijn hart straalt liefde uit

  Liefde naar alle mensen

  die verhard, kwaad en achterdochtig zijn
  verbitterd en verdwaald raken
  niet meer weten wat zachtheid en liefde is

  Mijn hart straalt liefde uit

  Liefde naar alle mensen

  die wanhopig zijn
  geen toekomst meer zien
  en het leven niks meer waard vinden

  Mijn hart straalt liefde uit

  Liefde naar alle mensen

  die hoop hebben
  hoop hebben op een geweldloze wereld
  hoop hebben dat de verharden verzachten
  de razernij tot rust komt

  Mijn hart straalt liefde uit

  Liefde naar alle mensen

  ❤️

 15. Dank Paul, voor deze bemoedigende en ontroerende brief. Als we met elkaar het pad inslaan van vriendschap, aandacht en liefde zie ik een wereld waarin het goed leven is voor iedereen. Een wereld vol kleur, overvloed, licht en warmte. Ik voel me uitgenodigd om mee te werken aan een wereld waar het goed toeven is, niet morgen maar nu!

 16. Beste Paul,
  Ik merk dat ik de laatste tijd uw columns nauwelijks nog lees. Oorzaak: de kommer en kwel in koppen en tekst. ‘Uitzichtloze situatie’ wat moet ik daar mee? Ik word er gedeprimeerd van. Terwijl u wel eindigt met wat uitzicht biedt: aandacht, vriendschap en liefde. Het is maar net wat je aandacht geeft. Er is heel veel liefde, vriendschap en betrokkenheid in de wereld. Het gaat er juist om dat te blijven zien en niet te laten overtroebelen door alle negativiteit.
  vriendelijke groet,
  Cora Postema

 17. Gelukkig een positieve blik op de wereld.

  Dit horen we veel te weinig.

  Zelf ben ik ervan overtuigd dat de balans altijd weer terug zal komen hoe uitzichtloos het er soms uit ziet.
  Dit is al een eeuwigheid zo bepaald door de natuur.

  Dit zorg inderdaad voor die balans: aandacht, vriendschap en liefde.

  Dank Paul.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


6 + 4 =