Losgeslagen jeugd

16

Volgens persberichten brengt een groep Turkse jongeren in Zaandam hun wijk in opschudding. De politie schijnt machteloos te staan. Als de berichten juist zijn is dat inderdaad een probleem, geen probleem van de jongeren maar een probleem voor de overheid. Er wordt op meer plaatsen geklaagd over de onrust die hangjongeren veroorzaken en soms vormen zich daaruit jeugdbendes die tot misdadige praktijken overgaan.

De beste manier om te voorkomen dat jongeren tot criminaliteit vervallen is te investeren in hun toekomst.

Kinderen worden niet als misdadiger geboren, maar ze worden door volwassenen tot misdadiger gemaakt. Het is zeker nodig om te werken aan de opvoeding van jeugdige delinquenten, maar het is veel belangrijker om crimineel gedrag te voorkomen en meer aandacht te besteden aan de vorming van de jeugd. Een feit is dat veel ouders niet in staat zijn hun kinderen behoorlijk op te voeden. Ze hebben het te druk met hun werk om aan de kost te komen en hebben geen tijd voor hun kinderen. Dit is vaak een groot probleem voor alleenstaande ouders. Het aantal echtscheidingen is groot en elke echtscheiding is een breuk in het leven van het jonge kind. Een vechtscheiding verergert die situatie nog.

Het blijkt dat veel misdadigers tot wangedrag komen door een frustratie in hun jeugd. De beste manier om te voorkomen dat jongeren tot criminaliteit vervallen is te investeren in hun toekomst. Dat wordt wel veel gedaan, maar vooral in onderwijs en verstandelijke kennis, te weinig in karaktervorming.

Het terrorisme vindt veel aanhang onder jongeren omdat zij vaak geen moreel houvast hebben en gefrustreerd zijn over hun slechte perspectieven. Ook kinderen die asiel zoeken en teruggestuurd worden kunnen gemakkelijk gefrustreerd raken en zich aangetrokken voelen tot terrorisme. Het is daarom van groot belang extra aandacht te besteden aan de jonge asielzoekers om ontsporing in de toekomst te voorkomen. Jammer genoeg staat de politiek hier niet voor open.

Kinderen moeten het leven met plezier leren ervaren en niet als een dwangbuis. Hier kan iedereen aan meewerken. Het is een feit dat vooral opa’s en oma’s een belangrijke rol spelen als vertrouwenspersoon voor jonge mensen. Ik las eens een advertentie: “een oma gezocht”. Kinderen zijn er bij gebaat als zij een “opa” of “oma” in hun omgeving kunnen vinden.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

16 REACTIES

 1. A.M.D.G.
  Waarde Paul,

  Misschien moeten wij hier in Nederland, met voorop de Media, beginnen om gezamenlijk
  ons (vaak) misplaatst superioriteitsgevoel uit te bannen.
  Wij winnen één wedstrijd en zijn gelijk wereldkampioen.
  Ook het woordgebruik bij het signaleren van misdaden enz. is heel vaak insinuerend!
  Als het zou lukken om dat gevoel en vooroordeel uit te bannen, zijn we reeds een heel
  eind op de goede weg! Alle mensen zijn gelijk, de een is niet verheven boven de ander!

  Leo Hoestlandt

 2. Ik denk dat het komt doordat hangjongeren zijn opgegroeid met haat voor de nederlanders. Ik ken heel veel volwassenen die marokanen en turken niet als gelijkwaardig zien. Daarbij vinden de ouders geen werk of willen ze niet het werk doen wat de nederlanders hun aanbied (vaak minderwaardig baantjes). De ouders haten de nederlanders en die haat gaat van generatie op generatie. Wij zijn in het een exclusief volk niet in een inclusief volk. Ze mogen bij ons komen wonen, multiculturele samenleving noemen we dat, maar diep van binnen zijn we alles behalve een multicurele samenleving. Wie is er ooit eens gaan eten bij de turkse of marokaanse buren? Wie heeft er ooit eens naar hun muziek geluisterd? Wie heeft er ooit eens de turkse of marokaanse buren uitgenodigd om nederlands te komen eten? De turken en marokanen mogen wel komen bij ons maar het liefs 3 straten verder en liefs nog verder want anders kunnen we ons huis niet meer verkopen.
  Vinden jullie het gek dat die mensen in groepjes gaan clusteren om te zien dat ze ook meetellen?

 3. Dag Paul,

  Ik deel je ongerustheid…wat een narigheid en een schreeuw naar aandacht.
  Zeker weten dat ook deze jongens liever liefde willen dan dit!!
  Dat weten we allemaal wel…dit doe je niet uit luxe!!
  Als we daar in Zaandam nou eens met kleine clubjes moeders aanwezig zouden zijn..
  Gewoon wat rondwandelen en aanspreekbaar zijn..
  Zou dat de sfeer veranderen??

  Dirkje

 4. Waarde Paul,
  Of de jeugd van tegenwoordig werkelijk zoveel vervelender is dan vroeger lijkt mij een heel lastig te beantwoorden kwestie. Wat wel een groot verschil maakt is de aandacht die in alle media, zowel de reguliere als de “social”, besteed wordt aan alles wat opmerkelijk, afwijkend, (al dan niet serieus) vermeldenswaard is.
  Kortom. Ik ben altijd heel terughoudend bij het oordelen over de jeugd van tegenwoordig. Hierbij moet ik altijd denken aan hetgeen mijn vader (geboren in 1895) vaak vertelde. Toen hij goed en wel op de lagere school was (nu dus circa 115 jaar geleden !) zei de onderwijzeres (een non): ” zulke stoute kinderen als dit jaar heb ik nog nooit gehad. “. Zou wat meer relativering en wat minder aandacht bij kunnen dragen aan een wat minder gestresste jeugd ?
  Hartelijke groet,
  Paul Stoele

 5. Dag Paul,
  Aansluitend op enkele vorige reactie… ga je speren niet richten op de politiek, de politie, de school of de ouders, want daarmee leggen we verantwoordelijkheden bij anderen neer.
  Ik heb kinderen, daarom begint het proces bij mij!
  Wij hebben onze aandachtige aandacht bij de drie kinderen vanaf de leeftijd van 14/15 gericht op de intentie om vrienden te zijn en te blijven. Dit is de periode waarin ik het heerlijk vond om CONTACT te blijven hebben, met elkaar te blijven praten en respect voor elkaar te hebben en te houden. Dat hebben wij nodig gehad om te kunnen bevestigen, waarderen en bij te sturen waar nodig. Bijsturen door vragen aan elkaar te blijven stellen, om op die manier bewust te blijven.

  Het is de verantwoordelijkheid van ouders vanuit welke grondhoudingen je kinderen zich manifesteren aan de andere kant van de voordeur.

 6. Wat mij betreft lijkt het soms eerder dat juist de autoriteiten zijn losgeslagen zijn i.p.v. de jeugd. Vroeger kon je nog van de politici erop aan en was de betrouwbaarheid groot. Heden ten dage lijkt het soms erop dat de houdbaarheidsdatum van uitgezet beleid soms niet langer geldig is dan 4 jaren. Pragmatisme m.a.w. opportunisme onder het mom van voortschrijdende inzichten viert hoogtij. Beloften worden afgedaan met “sorry” en gaat men vrolijk op dezelfde schijnheilige voet verder. Het morele verval – de verrotting – begint vaak al in de hoogste echelons. Het hedonisme is zo ver doorgevoerd dat het alleen maar gaat om de knikkers, de pecunia, het grote geld, het gouden kalf en de rest kan slikken of stikken. Gelukkig zijn er nog tegenkrachten die nog enig weerwoord geven maar vaak als een roepende in een woestijn staan. We zijn vooral goed in het dempen van de put als het kalf reeds verdronken is en op zulke momenten staan er ineens geleerden op die al blatend weten hoe het wel moet. Ik ben ervan overtuigd dat enige nederigheid en dankbaarheid de mens met meer mededogen en werkelijk inzicht voedt.

 7. Hallo Paul en alle lezers,

  Laten we inderdaad niet naar anderen wijzen of rekenen op de politiek of welk ander orgaan of wet dan ook. Dat gaat ons echt niet helpen.
  Start bij jezelf en de “systemen” waar je mee verbonden bent, familie, vrienden, teams, werk, buurt, etc. Wordt bewust dat alles met elkaar verbonden is en dat we elkaar allemaal beïnvloeden. Als die beïnvloeding gevoed wordt vanuit liefde dan is het een kwestie van tijd en we leven met z’n allen in harmonie. Het kan echt!!! Wacht niet op een ander of op wetenschappelijk bewijs begin vandaag.

  Mocht je toch nog enige inspiratie nodig hebben bekijk dan de film Utero. Als je aan de boodschap van die film toevoegt dat we naast de baarmoeder nog op vele andere manieren verbonden zijn met elkaar en “het grotere geheel” dan kan ik me niet voorstellen dat er niets met je gebeurd wat je tot positieve actie aanzet. Hoe klein ook, ieder stapje is er weer één!!!
  Om af te sluiten met een reclame boodschap van een fitness instelling “KOM OP NOU”

 8. Ik kan me hier helemaal in vinden, Paul.
  Zelf heb ik ook uitgebreid stilgestaan bij het overlastprobleem. Onder meer in gesprekken met wijkagenten, jongerenwerkers en buurtbewoners. Uiteindelijk gaat het er naar mijn idee om dat zich een duurzaam samenlevingssysteem rond die jongeren. Dit in plaats van te focussen op handhaving, corrigeren en eventueel straffen. Door een krachtig netwerk van betrokkenen (inclusief ouders en evt. vertegenwoordigers van betrokken religies) op te bouwen en te onderhouden en van daaruit direct contact te maken en in dialoog te gaan met de jongeren en hen daarbij ook voldoende aandacht, begrip, respect en perspectief te bieden kan volgens mij zo’n duurzamer systeem ontstaan. Voor de jongeren en de buurt. Een menselijke begrip- en aandachtvolle ontwikkelingsgerichte benadering dus. Net zoals dat bijvoorbeeld in de zorg wenselijk is om mensen in hun kracht te laten staan in plaats van te laten verpieteren en vooral tijd en energie te steken in de gevolgen daarvan

 9. Het werven van IS-strijders is in een xenofobe samenleving een fluitje van een cent.

  Zo was gisteren op TV aandacht voor het kinderpardon dat geen pardon blijkt te zijn want er staat een regel in dat deze kinderen teruggezonden kunnen worden. Een voedingsbodem voor IS-strijders is gecreëerd.

  Ook het discriminerende gedrag van werkgever draagt hieraan bij.

  • Ben ik helemaal met je eens. Vele werkgevers zijn discriminerend. Ik ben Nederlander maar ik ken zoveel mensen die zich meer voelen dan de turkse of marokaanse medemens. Wij moeten nog heel veel leren Mohammed en we zijn alles behalve een multicurele samenleving in ons hart maar alleen op papier. Dat neemt niet weg dat hoe dan ook het criminele gedrag van hangjongeren ook niet toelaatbaar is.

 10. Dag Paul, het is een terugkomend probleem, ergens gaat er iets niet goed in onze maatschappij. Met één vinger wijzen van die doet het niet goed of die doet het niet goed, helpt de jeugd niet verder. Ik kan mijn gevoel aansluiten bij de vorige schrijfster. Niet de politiek maar begin bij de ouders. De verantwoordelijkheid ligt daar! Dan mag er strenger opgetreden worden. Geef de jeugd taken, laat ze meelopen in verzorgingstehuizen, bij gehandicapten en noem maar op laat ze handen uit de mouwen steken, zodat zij zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor de maatschappij waarin zij leven. Onvrede is het ergste wat er is. Hier een spreuk van Sai Baba: Begeerte vernietigt toewijding, boosheid vernietigt wijsheid, hebzucht vernietigt goed werk – geef daarom deze slechte eigenschappen op. – Baba
  Maria

 11. Dag Paul,
  Laten we de ouders bijstaan. En laten we dé politiek niet de schuld geven. Dé politiek bestaat niet, heb ik gemerkt. In onze stad Delft geven mensen het beste wat ze op dat moment kunnen geven. Ik ga er vanuit dat dat ook op landelijk niveau gebeurt. Dat er iets moet gebeuren, is evident. Zullen we beginnen met werkelijke aandacht?
  allegoeds,
  Ria

  • Helemaal met je eens Ria. Laten we geen sociale praatjes houden zoals nu vaak gebeurd. Laten we beginnen bij onszelf om mensen uit Marokko of Turkije niet als mindere te zien. Diegene die anderen als minderwaardig zien en hun vergelijken na aanleiding van ons maatsysteem is zelf de mindere ofwel mensen die andere mensen in hokjes indelen zijn alles behalve wijs. Laten we meegenieten van hun cultuur, hun heerlijke eten, hun prachtige muziek. Laten ze vertellen over hoe het vroeger ging in het land waar ze vandaan komen, hoe ze leefden, of ze gelukkig waren. Werkelijke aandacht, ja.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


9 + 1 =