De uitzichtloosheid neemt toe

9

Uit de berichtgeving van de media blijkt dat er in de wereld overal moeilijk oplosbare problemen zijn. Het lijkt een uitzichtloze situatie. Denk hierbij aan godsdienstoorlogen, internationale politieke conflicten, niet te beheersen vluchtelingenstromen, de milieuvervuiling en de opwarming van de aarde. En dan komen daar nog de natuurrampen bij. Deze oorzaken maken het voor veel mensen moeilijk om een menswaardig bestaan op te bouwen, vooral in de arme landen.

Ook op nationaal niveau worden we geconfronteerd met grote problemen, zoals de zorgverlening aan hulpbehoevende mensen, het falend jeugd- en drugsbeleid en de werkloosheid. De komende verkiezingen zal leiden tot grotere verdeeldheid onder de bevolking. Ongewild kunnen we betrokken raken bij een internationale conflict.

De regelgeving en de bureaucratische mentaliteit maken het vaak onmogelijk, maar die moeten door menselijkheid worden overstegen.

De grote vraag is of deze toestand in de nabije toekomst zal verbeteren. Zoals de situatie zich nu ontwikkelt lijkt er maar één antwoord mogelijk: het wordt steeds erger. Nergens zijn er hoopvolle tekenen te bespeuren van een verandering ten goede. Het is de religie die ons houvast had kunnen geven, maar juist de religie zelf is in de strijd verwikkeld en heeft haar kracht verloren om vrede te scheppen.

De joodse existentiepsycholoog Viktor Frankl kan ons desondanks enig houvast geven. Hij heeft drie joodse dodenkampen overleefd en de diepste uitzichtloosheid beleefd die we nu op wereldschaal ervaren. Ook in de nabijheid van de dood heeft hij sporen van zingeving ervaren door vriendschap en liefde voor de medemens. Wie in het kamp geen vrienden heeft kwijnt weg in zinloosheid.

Dit principe kan ons ook houvast geven in deze tijd van uitzichtloosheid door ons leven zinvol te maken met onderlinge liefde en vriendschap door elkaar te helpen. De regelgeving en de bureaucratische mentaliteit maken dit vaak onmogelijk, maar die moeten door menselijkheid worden overstegen. Hiertoe is iedereen in staat, in welke situatie dan ook. Dan ontstaat er vrede op kleine schaal die kan uitgroeien tot een groot netwerk van vredelievende mensen.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

9 REACTIES

 1. A.M.D.G.

  Waarde/Beste Paul,
  Helemaal eens met je artikel.
  Misschien kun je de regelgevers en besluitvormers een handje helpen met het geven van adviezen e.d.
  Vaak ontbreekt daar nog iets aan, zoals de expertise van historischi, futurologen, wetenschappers op
  gebied van aardkunde, ruimtevaart enz.
  Veel zaken/kwestie, die we nu meemaken zijn er in het (verre) verleden ook al geweest. Daar kunnen wij misschien lering uit trekken.
  Moge God je zegenen!

  Hartelijke groeten,
  Leo Hoestlandt

  • Waarde Marina,
   Ik ben het roerend met je eens! Laten wij het vertrouwen houden in de verwachting van betere tijden.
   Immers: Wat in de schoot van de toekomst is verborgen, zal ooiy eens geschiedenis zijn!!

   Het ga je goed!
   Leo

 2. Zo buiten, zo binnen, zo binnen zo buiten. Zo in het groot, zo in het klein, zo in het klein, zo in het groot.
  Ik geloof in de wet van “aantrekken”. Daar waar je, je aandacht op richt, groeit…..

  Ik zie onderlinge liefde en vriendschap omdat ik ervoor kies ze te zien en er deel van te zijn.
  Men ziet maar al te snel (of is het graag) wat niet goed gaat, wat goed gaat raakt in de vergetelheid?

 3. ” Nergens zijn er hoopvolle tekenen te bespeuren van een verandering ten goede.” In deze constatering kan ik mij niet vinden. De media spelen daarbij een belangrijke rol. Zij brengen immers het nieuws, dat niet zelden negatief van aard is. Daarmee is echter nog niet gezegd dat er geen goede ontwikkelingen te bespeuren zijn. Die zijn er namelijk meer dan voldoende, maar de media vinden dat blijkbaar niet interessant genoeg. Goed nieuws verkoopt immers niet.

 4. Hallo Paul,

  Dank je voor het herinneren aan de vriendschap en de helende werking van een steunende community. Ik lees dit zojuist ook in ‘De tijger ontwaakt’ van Peter A Levine dat gaat over het voorkomen van en herstel na trauma. Trauma kan niet altijd voorkomen worden, maar we kunnen elkaar helpen niet vast te lopen in gevoelens van wanhoop en overweldiging. Dan kunnen we samen, na de eerste schok reactie, weer snel in beweging komen en ‘ontdooien’ inplaatst van gespannen en verstijfd te blijven. Het hele proces van schrik, voelen, integreren en verder gaan doorlopen en geen enkel deel van onszelf afscheiden. Zodat we opnieuw een geheel zijn en nog een stukje wijzer en volwassener op de koop toe.
  Warme groet,
  Marielle de Natris

 5. Blij met jouw reactie, Erik. Naast de negatieve maatschappelijke ontwikkelingen diePaul op zich terecht noemt, zie ik net als jij ook heel veel positiviteit om mij heen:
  – Op het D66 Jubilieumcongres nemen duizenden mensen stellingen tegen het Platte Pleur Op Populisme van Rutte en zoeken de verbinding met mensen.
  – Het grote Midden-Oosten Platform waar tientallen mensen achter zitten, die als ambitie hebben om het Midden-oosten (Van Marokko tot Afghanistan) te “rebranden” omdat daar ook inspirerende mensen bezig zijn met een hoopvolle toekomst. Alleen hun geluid hoor je niet omdat goed nieuws doorgaans de mainstream media niet haalt.
  – Ik zat in Pakhuis de Zwijger vorige week met honderden ondernemers die allemaal social ondernemerschap in hun hart heb gesloten en willen bijdragen aan een betere wereld.
  Ik heb als klant Projob, een bijzonder werving- en selectiebureau, dat bezieling als kernwaarde heeft en dit op allerlei manieren uitdraagt. Bij dit bedrijf draait het alleen maar om verbinding en anderen iets gunnen.

  Naast Viktor Frankl kunnen wij dus ook hoop ontlenen aan veel inspirerende mensen om ons heen.

 6. “Nergens zijn er hoopvolle tekenen te bespeuren van een verandering ten goede.” ?
  – Het klimaatverdrag in Parijs
  – Een nieuwe vinding om overal ter wereld schoon drinkwater duurzaam te produceren met zonne-energie http://www.zeromasswater.com/
  – Het concept-verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren
  – Urgenda die een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden wint om de regering te dwingen zich aan haar klimaatdoelstellingen te houden
  – Nieuwe woningen worden in toenemende mate gasvrij gebouwd (klaar voor duurzame energie) – dit gebeurt ook bij renovatieprojecten
  – Het bewustzijn over de diepere oorzaken van de oorlogen en de daaruit voortkomende vluchtelingenproblematiek groeit snel
  – Het bewustzijn over voedselveiligheid en dierenwelzijn groeit snel, evenals de maatregelen die je ziet in de supermarkten
  – De weerstand tegen het ondemocratische gehalte van de door neoliberale politiek geleide instituties groeit
  Genoeg positieve en hoopgevende ontwikkelingen.

 7. Prachtige vernieuwde website en opnieuw een verhaal waar ik het van harte mee eens ben en waar ik me ook weer geïnspireerd door voel. Vrienden maken doet je liefde ervaren ‘k Hoop nog veel blogs van je te te gaan lezen.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


9 + 1 =